Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

Розпочався  призов громадян України  1991-2000 років на строкову  військову службу до Збройних сил України, який проводиться у жовтні-грудні 2018 року

 

На виконання розпорядження Барвінківської районної державної адміністрації Харківської області №68 від 13.03.2018 року «Про проведення  призову громадян Барвінківського району в 2018 році», наказу військового комісара Барвінківського районного військового комісаріату № 75 від 24.07.2018 року «Про призов громадян на строкову службу у жовтні-грудні 2018 року», згідно Закону України  «Про військовий обов’язок і військову службу», на виконання Указу Президента України “Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році” від 15.02.2018 № 33/2018  розпочався  призов  на строкову військову службу громадян 1991-2000 років народження.

 

Призовники, яким надійшла повістка  Барвінківського РВК  на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов’язані прибути  за адресою: вул. Центральна, 1  м. Барвінкове,  у строк  зазначений в повістці. У разі якщо за будь яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов’язані з’явитися  до призовної дільниці в 10-ти денний строк з початку чергового призову.

За порушення правил військового обліку, неявку за викликом до військового комісаріату без поважних причин, умисне зіпсування або недбале зберігання посвідчень про приписку, яке спричинило їх втрату, несвоєчасне подання обліковому органу відомостей про зміну місця проживання, навчання, освіти, місця роботи і посади призовники притягуються до адміністративної та кримінальної відповідальності згідно із законодавством.

 

          Юнаки призвані на строкову військову службу не залучаються до участі в ООС,  згідно з рішенням Ради Національної безпеки і оборони України  від 28.08.2014року № 844, затвердженого Указом Президента України від 24.09.2014 року № 744/2014, щодо унеможливлення залучення військовослужбовців строкової служби до виконання бойових завдань в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях.

Подпись: 8

 

          Соціальні гарантії які надає держава для призваних на строкову військову службу громадян України:

·при призові їм виплачується грошова допомога у розмірі двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

·військовослужбовці перебувають на повному державному утриманні, розміщуються в казармах (на кораблях), забезпечуються щоденним триразовим гарячим харчування та військовою формою одягу  згідно встановленим норм.

·їм виплачується щомісяця (від в/звання та посади) на додаткові особисті потреби.

·при звільненні в запас їм виплачується вихідна грошова допомога у розмірі 8-ми посадових окладів (від 1 232 – до 1 960 грн. залежно від в/звання і посади).

           Довідково. Для в/службовців з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування 12 окладів (від 1 848 – до 2 940 грн.)

·їм надається відпустка (10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад)

·час проходження строкової в/служби зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах;

·за ними зберігаються робоче місце та середній заробіток особам, за умови офіційного працевлаштування до призову;

·за ними зберігаються жилі приміщення, які вони займали до призову на строкову військову службу. Вони не можуть бути зняті з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

·після звільнення в запас (протягом місяця з дня взяття на військовий облік за місцем проживання за поданням військового комісаріату) виплачується матеріальна допомога в розмірі:

середньої заробітної плати на день призову, але не менше прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, встановленої на день призову (для громадян, які працювали);

у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, встановленої на день призову (для громадян, які до призову не працювали).

Також, держава забезпечує соціальну та професійну адаптацію військовослужбовців строкової військової служби, які до призову на строкову військову службу не були працевлаштовані.

Тільки військовослужбовці строкової військової служби мають право на безоплатний проїзд всіма видами транспорту загального користування міського, приміського та міжміського сполучення (за винятком таксі).

Члени сімей військовослужбовців строкової служби мають переважне право при прийнятті на роботу і на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників,

Інші соціальні пільги, передбачені для в/службовців або членів сімей в/службовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження служби, у разі отримання в/службовцем строкової військової служби поранення (контузії, травми або каліцтва) у період проходження ним строкової в/служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності.

 

         Призову на строкову в/службу не підлягають громадяни України, які за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до цього Закону отримають відстрочки.

· за сімейними обставинами (батьки які визнані непрацездатними,  дитину до 3-з років, двох і більше дітей, вагітну дружину);

· за станом здоров’я (до одного року, які визнані тимчасово непридатними до військової служби);

· для здобуття освіти (в усіх навчальних закладах з денною формою навчання на весь період навчання,( у загальноосвітніх та ПТУ – до досягнення призовником 21 річного віку));

· для продовження професійної діяльності (педагогічні з вищою освітою та медичні працівники у сільській місцевості за умови повного навантаження, зареєстровані священнослужителі, сільські, селищні, міські голови, кандидати (доктори) наук, які працюють за цим напрямком, резервісти, працівники органів внутрішніх справ).

 

          Є також категорія громадян, які взагалі звільняються від призову.

         за станом здоров’я визнані непридатними до військової служби;

         виконали обов’язки служби у резерві (протягом 1 та 2 контрактів);

      батько або мати, рідний брат або сестра яких загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів;

        до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

        були засуджені до позбавлення (обмеження) волі;

        після закінчення ВНЗ присвоєно військове (спеціальне) офіцерське звання.

 

Право на одержання призовниками відстрочки від призову повинно бути підтверджено відповідними документами, які подаються призовниками до військового комісаріату.

письмова заява призовника;

довідка про склад сім’ї (форма-3);

копії паспортів, свідоцтв про одруження, свідоцтв про народження дітей;

документи, якими достовірно установлено, що на утриманні призовника перебувають особи;

медичні документи за підписом головного лікаря лікувально-профілактичного закладу, скріплені печаткою (про вагітність дружини).

 

Призовники, яким надана відстрочка, зобов’язані щороку до 1 жовтня подавати військовим комісаріатам документи, що підтверджують їх право на відстрочку.