Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

 

 

УКРАЇНА

Харківська область

Дергачівський район

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРСПЕКТИВА – ДІ»

Кваліфікаційний сертифікат серії АА №001676 від 18.06.2013 р.

 

 

 

 

 

 

                                                                  ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

земельної ділянки по вул. Центральна, обмеженої територією стадіону «Колос», прибудинковою територією багатоквартирного будинку № 61

по вул. Центральна та житловою забудовою по вул. Калинова в межах

м. Барвінкове Барвінківського району Харківської області

для будівництва блочно-модульної котельні

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

 

 

 

      Замовник : Барвінківська міська рада                           Шифр:  21/2018

                       

 

 

 

 

 

Директор ПП “Перспектива ДІ ”                                                     /Ю.П. Бушева/

 

Головний архітектор проекту                                                         /Д.С. Калита/

 

 

 

 

 

М. ДЕРГАЧІ

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОРСЬКИЙ СКЛАД

 

Список осіб, які приймали участь у розробці детального плану території

 

№ з/п

Розділи

Займана                  посада

Прізвище, ініціали

1

2

3

4

1.

Архітектурно-планувальне рішення

 

архітектор

Калита Д.С.

архітектор

Ярова Ю.О.

2.

Техніко-економічне                   обґрунтування

 

архітектор

Ярова Ю.О.

3.

Природні умови

 

архітектор

Бушева Ю.П.

4.

Інженерно-комунальне               обладнання

 

інженер

Бушева Ю.П.

архітектор

Воропай Д.О.

5.

Інженерна підготовка                     території

 

архітектор

Воропай Д.О.

6.

Гідротехнічні заходи санітарно-гігієнічної оцінки санітарного стану навколишнього середовища і заходи з охорони і поліпшення природних умов

 

архітектор

Ярова Ю.О.

 

 

 

Проект розроблений на основі діючих норм, правил і стандартів.

 

 

Головний архітектор проекту                                          Д.С. Калита

 

 

 

 

 СКЛАД І ЗМІСТ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

 

№ п/п

Назва розділу

 

 

 

 

А. Пояснювальна записка

1.

Вступ.

 

1.1.

Загальні відомості. 

 

2.

Аналіз існуючої містобудівної ситуації.

 

2.1.

Соціально – економічні та містобудівні умови.

 

2.2.

Природні умови.

 

2.3.

Стисла історична довідка.

 

2.4.

Оцінка існуючого стану території проектування.

 

2.4.1

Стисла характеристика населеного пункту.

 

2.4.2

Характеристика ділянок проектування в межах ДПТ.

 

3.

Проектні пропозиції.

 

3.1.

Територіальний аспект.

 

3.1.1

Розподіл території за функціональним призначенням і характеристика видів використання (зонінг).

 

3.1.2

Архітектурно-планувальні рішення об’єкту проектування.

 

3.1.3

Переважні, супутні і допустимі види використання території в межах детального плану.  Містобудівні умови і обмеження, щодо їх розміщення.

 

3.1.4

Пропозиції щодо встановлення режиму території для містобудівної діяльності.

 

3.2.

Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту та пішоходів.

 

3.3.

Інженерна підготовка та інженерний захист території.

 

  3.4.

Комплексний благоустрій та озеленення території.

 

3.5.

Інженерне забезпечення території. Розміщення інженерних мереж і споруд.

 

3.5.1

Водопостачання та  каналізація.

 

3.5.2

Енергопостачання (електропостачання, опалення).

 

3.5.3

Газопостачання.

 

3.5.4

Санітарне очищення території.

 

3.6.

Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.  

 

3.6.1

Заходи щодо поліпшення повітряного середовища.

 

3.6.2

Заходи по захисту водного басейну від забруднення.

 

3.6.3

Заходи по захисту ґрунтів.

 

3.6.4

Захист від електромагнітних випромінювань.

 

4.

Заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та протипожежні заходи.

 

5.

Перелік вихідних даних.

 

6.

Основні техніко-економічні показники детального плану.

 

 

 

Б.  Графічні матеріали

1.

Схема розташування земельної ділянки у планувальній структурі району,  М 1:5000, М 1:50000.

ГП-1

2.

План  існуючого стану території зі  схемою планувальних обмежень,  М 1:1000.

ГП-2

3.

Проектний план з планом червоних ліній, М 1:500.

ГП-3

4.

Схема організації руху транспорту і пішоходів, М 1:1000.

ГП-4

5.

Схема інженерних мереж і споруд і використання підземного простору, М 1:1000.

ГП-5

6.

Схема інженерної підготовки території та вертикального планування, М 1:1000.

ГП-6

 

 

 

 

1.       ВСТУП

Детальний план території, розроблено ПП «Перспектива-ДІ» на замовлення Барвінківської міської ради.

Рішення детального плану не суперечить функціональному призначенню та містобудівному  зонуванню  території,  що визначені  у  Генеральному  плані  м. Барвінкове Барвінківського району Харківської області, розробленого в 1985 році інститутом «Укрмістбудпроект» та в Схемі планування території Харківської області, розробленої Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» та затвердженої рішенням Харківської обласної ради у 2010 році.

Детальний план території виконано з метою розміщення блочно-модульної котельні на земельній ділянці по вул. Центральна, обмеженої територією стадіону «Колос», прибудинковою територією багатоквартирного будинку № 61 по вул. Центральна та житловою забудовою по вул. Калиновав межах м. Барвінкове Барвінківського району Харківської області, на підставі:

1.  Рішення Барвінківської міської ради XXXIV сесії  VІІ скликання від 04 травня 2018 року № 850.

2. Рішення Барвінківської міської ради XXXVІІ сесії  VІІ скликання від 31 липня 2018 року № 910.

3. Державних вимог наданих Департаментом містобудування та архітектури                     Харківської ОДА.

 4. Договору на виготовлення проектно-містобудівної документації між замовником та  ПП «Перспектива-ДІ»; 

5. Завдання на проектування.

Детальний план містить графічні і текстові матеріали, склад яких відповідає  ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

В проекті враховані державні інтереси при їх узгодженні з приватними підприємствами.

Пропозиції детального плану мають бути реалізовані протягом нормативного розрахункового терміну до 2033 року в два етапи (згідно п. 4.4 з врахуванням  можливих  інвестиційних намірів будівництва для відповідної території).

       Топографічну основу проекту складає геодезична зйомка   М 1:500, виконана у 2018 року ТОВ ГК «Геопром».

На основі затвердженого детального плану території з урахуванням його положень, розробляється проект землеустрою щодо впорядкування цієї території для містобудівних потреб.

Площа та межі території можуть бути уточнені при розробці землевпорядної документації.

1.1            ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території уточнює положення містобудівного об’єкту в структурі району та визначає планувальну організацію і розвиток відповідної території.

Детальний план території розробляється для вирішення ряду питань:

- визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки в межах населеного пункту з метою розміщення об’єкту будівництва;

- визначення усіх планувальних обмежень існуючого використання території;

- уточнення планувальної структури і функціонального призначення території;

- обґрунтування потреб, доцільності і обсягів використання територій;

- забезпечення території інженерно-транспортними мережами;

- забезпечення екологічної безпеки. 

      Розроблення детального плану виконано на підставі наступних нормативних документів:

-       Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

-        Земельний Кодекс України;

-       ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території»;

-       ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»;

-       Державні санітарні правила  проектування та забудови населених пунктів.1996р.;

-       ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;

-       ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомашин»;

-       СНиП ІІ -89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий»;

-          В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення»;

-          СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания»;

-          СНиП 2.11.01-85 «Складские здания»;

-         ДБН В.2.3-4-2007 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги»;

-          ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів»;

-         ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні    положення проектування»;

-         ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні  положення проектування»;

-         ДБН В.2.5-20-2001 «Газоснабжение»;

-         ДБН В.2.5-77-2014 «Котельні»;

-         ПУЕ-2009 Правила устройства электроустановок;

-         «Правила пожежної безпеки в Україні», затверджені наказом МВС України від 30.12.2014 року №1417, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 року за № 252/26697.

  

2.                Аналіз існуючої містобудівної ситуації.

2.1  Соціально-економічні та містобудівні умови.

 

Даним проектом розглядається територія, що розташована в центральній частині м. Барвінкове Барвінківського району Харківської області.

Барвінківський район (60 населених пунктів), розташований в південній частині Харківської області, утворений в  1965 році. Площа району складає 1364,5 км2, населення 21057 осіб.

Район розташований в степовій зоні з посушливим кліматом і має мережу (7) річок найбільша з котрих Сухий Торец.

По території Барвінківського району в південному напрямку пролягають магістральні дороги районного значення Т-2113, Т-2122 та південна залізниця Харків-Лозова-Донбас.

Основна частина населених пунктів району розташована уздовж транспортних комунікацій та природних структурних утворень (рік, балок та ін.).

Відстань до м. Харкова становить:

-  трасою 211 км;

-  залізницею 190 км.

Наявність природно-ресурсного потенціалу (насамперед родючих земель) зумовив розвиток району у сільськогосподарському напрямку.

 Основні напрямки сільськогосподарського виробництва – рослинництво (зернові та технічні культури) і тваринництво (ВРХ, свині).

Промислове виробництво представлене харчовими, переробними, добуваючими (кам’яне вугілля), горно-збагачувальними, машинно-будівельними підприємствами.

Місто Барвінкове знаходиться в центральній частині Барвінківського району. Місто розташоване з обох сторін ріки Сухий Торець і правої притоки Лукніваха. Вище за течією на відстані 3 км розташоване с. Архангелівка, нижче – с. Веселе (1 км).

Місто сформувалося по схилах річки Сухий Торець. Територія міста порізана яружно-балочними мережами і небезпечна щодо затоплення паводковими водами.

У структурному відношенні, населений пункт, сформувався вздовж основних планувальних вісей, як природніх р. Сухий Торець і його приток, так і транспортних мереж, які поєднують місто з районними центрами Харківської, Донецької областей.

 

                                                           2.2. Природні умови

Місцеположення та рельєф

Місто Барвінкове орографічно розташоване на північно-західних відрогах Донецького кряжу.

Поверхня його становить підняту хвилясту рівнину з відмітками від 85 до 175 м, розрізану долиною ріки Сухий Торець і яружно-балочною мережею. Долина ріки має асиметричні схили завширшки 1,2 – 3 км. Лівий схил крутий розрізаний глибокими балками (до 70 м). Правий схил пологий, терасного складу.

Район, що проектується, розташовано на третій (однолєсовой) терасі, яка складена з пісків, вкритих маломовним горизонтом верхнечетвертинних суглинків.

Абсолютні відмітки ділянки, що проектується, становить 87,68-90,23 м.

Рельєф ділянки має незначний ухил в південно-східному напрямку.

Клімат району, що розглядається, помірно-континентальний. Літо спекотне, іноді посушливе, зима малосніжна з частими відлигами.

Середньорічна температура повітря – +6,9оС

Згідно кліматичного зонування територія відноситься до IIВ фізико-географічного    району, де несприятлива орієнтація будівель знаходиться в межах 310º-50º.

Розрахункові будівельні температури повітря становлять:

·       Середня температура самої холодної доби  – -28°С.

·       Зимня вентиляційна температура – -10оС.

·       Середня температура самого холодного тижня – -23°С.

·       Середня температура опалювального періоду  – -1,7°С.

Інші розрахункові данні:

·       Термін опалювального періоду – 189 діб.

·       Середня тривалість без морозного періоду – 158 діб.

·       Середнє число діб з хуртовинами – 22 діб.

·       Середнє число діб з суховіями – 13 діб.

·       Середня висота снігу – 7-14 см.

·       Максимальна глибина промерзання ґрунтів – 130 см.

·       Середня кількість опадів – 516 мм.

·       Переважний напрямок вітру         – в теплий період – південно-західний і західний;

                                                   – в холодний період – східний, південно-східний.

·       Відносна вологість повітря – зимою – 85-87 %

                                              влітку – 55-66%

В геоструктурному відношенні район примикає до північно-західної окраїни Донбасу, що є перехідною зоною від складчатого Донбасу до Дніпровсько-Донецької впадини.

Місто Барвінкове розташоване на північно-східному схилі Торецької синклинили, що складається з порід палеозоя, мезозоя, кайнозоя.

По гідрогеологічному поділу територія відноситься до району Кальмиус-Торецької котловани Донбаса. Основні водоносні горизонти приурочені до відкладень палеогена, триасовим та четвертинним утворенням.

Для водопостачання використовується водоносний горизонт в бучакских відкладеннях ( глибина 165-184 м, дебіт 4,3-62 м3\год).

Інженерно-будівельні умови залежать від геоморфологічних умов і геологічної будови території.

Основою для фундаментів служать суглинки. Допустимі навантаження на ґрунти до 2,5 кг/см2 в залежності від просадочних ґрунтів. Ґрунтові води в зоні будівництва залягають на глибині більш ніж до  5 м від поверхні землі.

В цілому природні та інженерно-будівельні умови сприятливі для будівництва.

2.3. Стисла історична довідка

Історично Харківська область, до складу якої входить Барвінківський район, належить до регіону Слобожанщини. З кінця Х століття територія Слобожанщини входила до складу давньоруських держав. Слов'янські поселення існували тут до ХІІІ століття і були знищені навалами татар. Після навалу татар тривалий час ця територія була безлюдною і тому получила назву «Дикого поля».

Перші спогади про поселення Барвінкове відбулися у 1653 році, коли Слободська Україна почала інтенсивно заселятися вихідцями з правобережної України, які рятувалися від польсько-шляхетського гніту. Як правило, місця поселень були захищені лісами та іншими природними перешкодами.

Активне заселення південних окраїн «Дикого поля» пов’язане  з будівництвом з 1730 року Української оборонної лінії, що потребувало багато робочої сили. Поряд із захисними спорудами почали виникати поселення.

І вже у 1765 році за наказом Катерини I із слобідських полків була створена Слободсько-Українська губернія.

В кінці XVIII і на початку XIX століть почався розвиток промисловості, ремесел та дрібнотоварного підприємства.

Після ліквідації Запоріжської Січі (1775 р.) поселення Барвінкове спочатку було в складі Азовської, потім Катеринонославської, а після Харківської губернії.

Розвиток, села Барвінкове та прилеглих поселень, почав відбуватися після відкриття Курсько-Харківсько-Азовської залізниці з вузловою станцією Барвінкове (1869 р.)

В селі були побудовані: паровий млин, слюсарні майстерні, завод сільськогосподарських машин «Луч» (1910 р.)

Після встановлення Радянської влади (1920 рік) в районі першочергову увагу приділено розвитку економіки.

Так в Барвінківському районі з’явились:

-         в 1925 році - електростанція;

-         в 1928 році - артіль по виготовленню возів;

-         в 1928 році - цукерко-булочна артіль «Зорія»;

-         в 1928 році – реконструкція заводу «Красний луч».

В 1923 році с. Барвінкове стало центром району, а в 1938 році - присвоєний статус міста районного підпорядкування з населенням 15,48 тис. осіб.

В післявоєнний період підприємства міста були відбудовані, реконструйовані та розширені. Відбудовані нові підприємства:

-  електрифікація залізниці (1958 р.);

-  молокозавод (1961 р.);

-  хлібзавод (1961 р.);

-  завод будівельних матеріалів (1960 р.).

З 1965 року м. Барвінкове знову стало адміністративним центром Барвінківського району Харківської області.

 

Історичні пам'ятки:

 На території Барвінківського району на обліку знаходяться 40 пам’ятників  археології часів неоліту, бронзової епохи,  Пам’ятник   архітектури  - Успенська церква ІХХ століття.

Природні пам'ятки:

В районі засновано 4 заказника місцевого значення (ландшафтний, ботанічний, ентомологічний, орнітологічний).

 

2.4.  Оцінка існуючого стану території  проектування.

2.4.1 Стисла характеристика населеного пункту.

 

Територія, що проектується, розташована в центральній частині м. Барвінкове Барвінківського району        Харківської області.

На території міста, площею 19, 65 км2 проживає 8 833 мешканців.

Архітектурно-планувальна структура поселення історично сформована повздовж, як природних планувальних вісей ( ріки Сухий Торець та її притока), так і районних автодоріг місцевого значення, що пов’язують місто з поселеннями Харківської та інших областей України.

По території міста пролягає залізниця Харків-Лозова-Донбас по якій здійснюються в тому числі і трудові міграційні перевезення.

Місто розташоване на відстані 211 км від обласного центру і має доволі розвинуту економічну базу, що представлена:

·     підприємствами с/г призначення, найбільші з них:

-  ТОВ АФ «Подолівська»;

-  СТОВ АФ «Барвінківська»;

-  ТОВ АФ «Барвінок»;

-  ТОВ «Агропос»;

-  ТОВ «Аякс Агро».

·     переробними підприємствами:

-  ТОВ «Торговий дім «Слобожанський»;

-  ДП «Хлібна база №85»;

-  ТОВ «Барвінкове-Агро»;

·     підприємствами комунального призначення;

·     торгівельними підприємствами:

-  ПП «Барвінківський ринок»;

     -  ТОВ «Торговий дім «Партнер» та інші.

Більша частина території міста зайнята житловою забудовою, що складається з присадибної (4311 садиб) та багатоповерхової (1241 квартира) забудови. Середня житлова забезпеченість населення становить 34,06 м2/осіб.

Центр міста історично склався на перетині основних планувальних вісей і є зв’язуючим структурним елементом, що поєднує всі складові частини міста.

В центрі сконцентровані основні заклади та підприємства культурно-побутового обслуговування, а саме:

-  дитячі дошкільні заклади;

-  загальноосвітні школи;

-  лікарня;

-  будинок культури на 350 місць;

-  бібліотеки;

-  культові споруди (7 об’єктів);

-  будинок творчості дітей та юнацтва;

-  дитячо-юнацька спортивна школа;

-  стадіон «Колос»;

-  адміністративні будівлі міської та районної ради;

-  торгівельні підприємства (магазини, ринки);

-  підприємства громадського харчування;

-  підприємства побутового обслуговування.

Територія міста забезпечена необхідним інженерним обладнанням і мережами (електропостачанням, газопостачанням, водопроводом, каналізацією).

Територія міста має сформовану вулично-транспортну мережу придатну забезпечити пасажирські та вантажні перевезення внутрішнього і обласного значення.

 

2.4.2 Характеристика ділянок проектування в межах ДПТ.

 

По завданню на проектування проектом відпрацьований намір розміщення транспортабельної блочно-модульної котельні КБМТ - 2,02 МВт на земельній ділянці по вул. Центральній, 61-Б.

Розміщення котельні передбачено по вул. Центральна, 61-Б в центральній частині міста, в кварталі житлової та громадської забудови, біля стадіону «Колос».

Земельна ділянка відноситься до земель запасу комунальної власності територіальної громади міста Барвінкове, на даний час у власності чи користуванні інших юридичних чи фізичних осіб не перебуває.

Цільове призначення земельної ділянки – землі промисловості, зв’язку, транспорту, оборони та іншого призначення.

Територія ДПТ обмежена:

-  з півночі - ділянками присадибної житлової забудови;

 - зі сходу - спорудами стадіону «Колос»;

-  з півдня – внутрішньоквартальним проїздом до спортивного комплексу;

-  з заходу - територією малоповерхової житлової забудови.

Ділянка вільна від забудови, зелених насаджень та інженерних мереж.

Під’їзд до об’єкту проектування існуючий по внутрішньо квартальному під’їзду з вул. Центральної.

Об’єкт проектування розташований на правому схилі річки Сухий Торець в поймі ріки (за межею 1 % затоплення).

В цілому інженерно-будівельні умови сприятливі для будівництва.

 

3. Проектні пропозиції.

На основі аналізу містобудівної ситуації, що склалася, можна зробити висновок, що розміщення блочно-модульної котельні на території проектування по всім дослідженим факторам є найбільш доцільним і дає змогу сформувати комфортні умови проживання, відпочинку та праці.

 

3.1. Територіальний аспект.

3.1.1 Розподіл території за функціональним призначенням і характеристика видів використання (зонінг).

Територія, що аналізується, поділена на зони функціонального призначення (згідно ДСТУ-НББ.1.1-12:2011):

-  рекреаційну зону активного відпочинку;

-  транспортної інфраструктури;

-  інженерної інфраструктури;

-  громадську.

1. Рекреаційна зона активного відпочинку представлена зеленими  насадженнями спільного користування спортивного комплексу.

2. Зона транспортної інфраструктури являє собою сформовану мережу вулиць та проїздів, що забезпечують зовнішні та внутрішні зв’язки проектованої комунальної зони (котельні) з центром з структурними утвореннями міста та району.

До зони транспортної інфраструктури також відносяться автостоянки та майданчики, що знаходяться в межах червоних ліній.

3. Зона інженерної інфраструктури містить:

- головні та розподільчі об’єкти інженерних мереж;

- магістральні інженерні мережі.

В проекті інженерні мережі розглядаються, як супутні види до переваж-ного користування.

4. Громадська зона міста сконцентрована в громадському центрі, а також повздовж центральної вулиці міста.

Об’єкт проектування (котельня) розташований поряд з господарською зоною спортивного комплексу.

Проектом передбачено розміщення котельні при умові зміни цільового призначення земельної ділянки            на землі промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та іншого цільового призначення.

 

3.1.2 Архітектурно-планувальні рішення об’єкту проектування.

 

В проекті, згідно завдання на проектування, відпрацьований намір розміщення транспортабельної блочно-модульної котельні КБМТ - 2,02 МВт для забезпечення теплопостачанням адміністративних будівель та об’єктів соціальної сфери, які розташовані по вул. Центральна, вул. Соборна, вул. І. Плиса, вул. Калинова, а саме:

-  дитячо-юнацької спортивної школи (вул. Центральна, буд. 61-А);

-  дошкільного навчального закладу (вул. Соборна, буд. 11);

-  загальноосвітньої школи (вул. Соборна, буд.47);

-  установи з обслуговування інвалідів(вул. Калинова, буд. 7).

Існуючий стан території об’єкту проектування та аналіз проблем, що склалися, розглянутий в розділі 2.4 «Оцінка існуючого стану території проектування».

Розміщення котельні  передбачено  на вільному майданчику,  площею 0,06 га, на земельній ділянці по вул. Центральній, 61-Б, яка прилягає до стадіону «Колос». Відстань від котельні до існуючих будівель та споруд і інженерних комунікацій відповідає вимогам ДБН 360-92**.

Проектом передбачена блочно-модульна котельня КБМТ -2,02 на 3 котла (два твердопаливних пелетних, тепловою потужністю – 0,5 МВт, один - газовий, тепловою потужністю – 1,02 МВт).

Блочно-модульна транспортабельна котельня – це одноповерхова будівля «Г» - образної форми в плані з площею забудови 128,68 м2.

Основні характеристики будівлі:

-  фундамент – залізобетонна плита товщиною 100 мм;

-  несучі конструкції – металеві квадратні труби;

-  огороджувальні конструкції – збірні сандвіч панелі;

-  покрівля і поли – металеві;

-  вікна – металопластикові з одинарним склінням.

Проектом передбачена можливість робити котельні, як окремо на кожному виді палива, так і сумісно.

В будівлі котельні також розміщено відділення підготовки води, операторська, побутові та санітарні приміщення.

Котельна забезпечена системами газопостачання, електрозабезпечення, електроосвітлення, водопроводу, каналізації, вентиляції.

На ділянці котельної, згідно технологічних процесів, передбачене розміщення:

-  трьох димових труб висотою 20 м;

-  двох підземних блоків для зберігання та подачі палива;

-  ємкість для тимчасового зберігання попилу та шлаків (відходів від пелетного палива);

-  сміттєзбірник;

-  малі очисні споруди.

Під’їзд до об’єкту проектування, існуючий, з вул. Центральної по внутрішньоквартальному проїзду.

 

Техніко-економічні показники в межах ДПТ

 

1. Основний вид діяльності                       –  виробництво теплової енергії

2. Потужність виробництва                       –  2,02 МВт

   (установлена теплова потужність)

3. Річна потреба в сировині

    -  газ середнього тиску                           –  118,984 Нм3/год

    -  «індустріальні пелети»                       –  251,81 тон/год

4. Загальна кількість працюючих               –  14 осіб

5. Кількість змін                                         –  цілодобово (3 зміни)

    Блочно-модульна котельня

6. Площа забудови                                     –  128,68 м2

7. Будівельний об’єм                                  –  386,00 м3

8. Ступінь вогнестійкості                           –  ІІІ А

9. Категорія приміщень

    по вибухопожежній

    і пожежній безпеці                                  –  В

10. Клас відповідальності                           –  СС2

11. Етапи будівництва                                 –  один

 

Баланс території

·     Площа ділянки в межах ДПТ                      –   0,54 га

в тому числі:     

·     площа ділянки об’єкту проектування          –  0,06  га

                  в тому числі:

               -  площа під будівлями і спорудами                   –  0,01 га

 -  площа під проїздами та майданчиками

    з твердим покриттям                                       –  0,01 га

-  площа зелених насаджень                                –  0,04 га

·     інші території                                                – 0,48 га

 

3.1.3 Переважні, супутні і допустимі види використання території в межах детального плану. Містобудівні умови і обмеження, що до їх

розміщення.

 

Територія в межах детального плану є одною з комунальних зон, що формується на території міста Барвінкове.

Згідно містобудівних регламентів проектом встановлені:

-   переважні види користування;

-    супутні види дозволеного використання;

-   граничні параметри дозволеного будівництва.

До переважних видів використання в межах ДПТ відносяться територія

комунальних підприємств.

Дороги в комунальній зоні та паркінги в межах червоних ліній і інженерні споруди в межах ДПТ відносяться також до переважних видів користування.

До супутніх видів переважного використання в межах підприємств відносяться:

-   споруди, що призначені для охорони об’єктів;

-   мережа під’їздів.

Сумарна площа об’єктів супутнього використання не може перевищувати загальну площу переважних та допустимих видів користування.

Певні містобудівні умови та обмеження, що до розміщення об’єктів різних видів використання проектом встановлені, згідно до вимог діючих на території України нормативних документів, перелік яких наведений в розділі «Загальні відомості» та ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2011. «Настанова про склад і зміст плану зонування території (Зонінг).

 

На територію детального плану розповсюджуються наступні містобудівні умові і обмеження:

-  СЗЗ від котельної розрахункова регулюються  висотою димової труби на максимальну приземну концентрацію пилу 0,6 мГ/1 м3 повітря.

-  охоронна зона трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ – 10,0 м (згідно ДБН 360-92** таблиця 8,5 а*);

-  охоронна зона від електричної мережі до 1 кВ становить 2,0 м по обидва боки від крайніх проводів (згідно «Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою КМУ від 4 березня 1997 р. пункт 5);

-  відстань від електроопори 10 кВ до котельні   – 10,0 м.

Згідно ДБН 360-92** додаток 8,1 обов’язковий  табл. 1 – відстані до фундаментів будинків становлять:

-   від водопроводу – 5,0 м;

-   від газопроводу високого тиску – 7,0 м;

-   від каналізації – 3,0 м.

Згідно СНиП ІІ-89-80* табл. 1* - відстані між будинками в залежності від ступеню вогнестійкості та категорії виробничого процесу.

 

3.1.4  Пропозиції щодо встановлення режиму території для містобудівної  діяльності.

 

Режим використання та забудови території населеного пункту і території ДПТ, як її невід’ємної частини, напряму зв’язаний з структурно-планувальною організацією міста.

На режим використання та забудови мають вплив планувальні обмеження санітарно-гігієнічного, техногенного та природного характеру.

При розробці ДПТ  враховані:

-  функціональне зонування територій;

-  техніко-економічна ефективність планувальних рішень;

-  рельєф, природно-кліматичні і геологічні умови місцевості;

-  санітарні та пожежні розриви між будівлями;

-  технологічні і інженерно-технологічні вимоги;

-  розташування існуючих мереж.                                      

 

3.2. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту та пішоходів.

 

Магістральна вулично-дорожня мережа на території ДПТ є складовою дорожньо-транспортної мережі м. Барвінкове і складається з магістральних вулиць:

         -  районного значення Т-2113, Т-2122 (головні вулиці міста);

-  місцевого значення (житлові вулиці).

Вулиці Т-2113, Т-2122, IV технічної категорії  (СЗЗ- 50 м). По цим вулицям здійснюються основні вантажні і пасажирські перевезення.

По території міста пролягає південна залізниця Харків-Лозова-Донбас.

На території міста розташовані залізнична станція Барвінкове (вузлова) і залізнична платформа.

Автобусні зупинки існуючі, розподілені з урахуванням пішохідної доступності.

В місцях  зупинок влаштовані «кармани» та пішохідні перетини.

Пішохідний рух передбачений по тротуарах.

При подальшій організації руху транспорту та пішоходів необхідно передбачити забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення до об’єктів соціальної інфраструктури, згідно ДБН В.2.2-17:2006.

А саме передбачено:

-   ширина шляхів руху 1,8 м;

-   повздовжній ухил - шляху до 5 %;

-   поперечний ухил - в межах 1-2%;

-   висота бордюрів пішохідних шляхів - 0,05 м;

-   висота бортового каменю на перетині з проїзною частиною - 0,04 м;

-   покриття пішохідних шляхів руху неслизькими будівельними матеріалами;

-   обладнання переходів пандусами;

-   розміри сходів – 0,4 х 0,12 (h) м;

-   влаштування спеціалізованого місця на автостоянках шириною 3,5 м.

Під’їзд до об’єкту проектування, існуючий, з вул. Центральної по внутрішньоквартальному проїзду.

Для тимчасового (гостьового) розміщення автотранспортних засобів поряд з в’їздом на територію комунальної зони влаштована автопарковка на 2 машини.

На території комунального підприємства створена транспортна мережа, що забезпечує:

-  вільний під’їзд до усіх будівель і споруд;

-  ширина під’їздів передбачена з урахуванням проїзду пожежної машини;

-  влаштування парковок як для легкового (тимчасового) транспорту, так і вантажного (технологічного) транспорту;

-  всі дороги, під’їзди, стоянки на підприємстві передбачені з твердим покриттям.

 

3.3. Інженерна підготовка та інженерний захист території.

 

Територія, що проектується, розташована на лівому схилі річки Сухий Торець. Абсолютні відмітки території, що проектується – 89,90 – 90,82 м.

За результатами інженерно-будівельної оцінки території відповідно до табл.9.1 ДБН 360-92** територія проектування  не потребує спеціальних інженерних заходів при будівництві. Категорія земель за ступеню придатності під забудову - І.

Організація рельєфу ділянки, що проектується, вирішено сумісно з прилеглою територією.

Збирання та відведення поверхневих вод з території, передбачено влаштуванням під’їздами з нормативними ухилами в плані і профілі з застосуванням відкритого водовідвідного устаткування (лотки, кювети) з послідуючим видаленням очищених стічних вод за межі населеного пункту.

 

3.4. Комплексний благоустрій та озеленення території.

 

Озеленення на території, що підлягає аналізу, існуюче, розташоване по всій території спортивного комплексу, що не підлягає забудові.

На території існуючих підприємств розташовані зелені насадження обмеженого користування.

На ділянці об’єкту проектування, зелені насадження відсутні. Навкруги території, що проектується, зелені насадження відіграють роль СЗЗ.                                                                                                                                                                                            Сортамент зелених насаджень необхідно визначити на послідуючих стадіях проектування, виходячи з призначення та дендрологічних характеристик. В даному випадку це деревно-чагарникові насадження, які виконують роль механічного і біологічного фільтра.

До комплексного благоустрою території відносяться:

-   організація рельєфу;

-   будівництво проїжджих частин під’їздів та паркувальних майданчиків з твердим покриттям;

-   встановлення лавок,  урн, сміттєзбірників;

-   огорожа території.

 

3.5. Інженерне забезпечення території. Розміщення інженерних мереж і споруд.

3.5.1 Водопостачання та каналізація.

Водопостачання

 

Джерелом водопостачання об’єкту проектування передбачена існуюча об’єднана централізована система водопостачання на питні, господарські та пожежні потреби ІІІ категорії надійності. Діаметр труб закільцьованої мережі 100 мм.

Два резервуара запасу води по 1000 м3 зі станцією ІІ підйому розташовані на ділянці підготовки води міста.

Підключення об’єкту проектування передбачене від водопровідних мереж дитячо-юнацької спортивної школи.

Розрахункові витрати водоспоживання

котельні містять                                                   –  8 м3/добу

в тому числі:

-  на питні і господарсько-побутові потреби        – 0,50 м3/добу

-  на виробничі потреби

   (для підпитки системи)                                     –  6,50 м3/добу

-  на аварійну підпитку                                        –  17,40 м3/добу

 

Розрахункові витрати води на пожежогасіння

 

Згідно ДБН В.2.5-74:2013 табл. 3; ДБН В.2.5-6.4:2012 табл. 3; 4 п. 8.4 кількість одночасних пожеж, витрати води на зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння в населеному пункті залежить від:

-  населення міста                                                     - 8 833 особи

-  висоти будівель в місті                                          - 1-5 поверхові

-  висота будівель на території ДПТ                          - 1 поверхові

В відповідності до нормативних вимог в проекті на території ДПТ прийняті такі розрахункові дані:

-  кількість одночасних пожеж                                   -  1

-  витрати води на зовнішнє пожежогасіння           

   (без урахуванням забудови міста)                           -  10 л/с

-  тривалість пожежі                                                  -  3 години

-  радіус обслуговування пожгідрантів                       -  200 м

-  витрати води на одну пожежу                                -  108 м3

Трьохгодинний протипожежний (1 пожежа) запас води зберігається в двох резервуарах запасу води ємкістю  (2х60) м3 на ділянці підготовки води.

В проекті пожежогасіння передбачене від проектуємого пожежного резервуару (2х60) м3. Відстань від пожрезервуарів по шляхам з твердим покриттям до найбільш віддаленої будівлі об’єкту проектування - 150 м.

Розміщення будівель на об’єкті проектування та відстань між ними; тросування доріг, під’їздів та інженерних мереж прийняті відповідно до вимог ДБН 360-92**:

Каналізація

 

Каналізування господарчо-побутових стічних вод від котельні, що проектується,   передбачено на проектуємі малі очисні споруди біологічної очистки.

Розрахункові витрати водовідведення               – 0,5 м3/добу

 

3.5.2 Енергопостачання.

Електропостачання

 

Електрозабезпечення об’єкту проектування передбачено від існуючої трансформаторної  підстанції 10/0,4 кВ, розташованої біля будівлі ДЮСШ.

Розрахункова потужність токоприймачів орієнтовно       - 71,9 кВт

 

Опалення

 

Котельня є підприємством по виробництву теплової енергії і додаткових заходів для опалення не потребує.

Витрати тепла на опалення                             - 10 кВт.

Гаряча вода передбачена від електричних водонагрівачів.

 

3.5.3 Газопостачання.

Для котельні газ – це сировина для виробництва теплової енергії.

В проекті передбачене використання природного газу середнього тиску.

Часові витрати газу на установлену

 потужність котла 1500 кВт                              - 171,57 Нм3/год

 

 

3.5.4 Санітарне очищення території.

Для підтримки задовільного санітарного стану об’єкту проектування  передбачена  система очистки території від твердих побутових і виробничих відходів. Вивіз відходів здійснюється відповідно договорів з комунальними службами міста.

На території об’єкту проектування і в виробничих приміщеннях  передбачені місця для зберігання промислових відходів. Для зберігання золи і шлаків (відходи котлів працюючих на пелетному паливі) передбачені ящики ємкістю 0,735 м3 з послідуючим вивозом на полігон твердих побутових відходів.

 

 

3.6. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.

 

Існуючий природний та екологічний стан території, що розглядається, та аналіз проблем, що склалися, відпрацьований  у розділі  «Аналіз існуючої містобудівної ситуації» пояснювальної записки.

В проекті ДПТ розглянуті та запропоновані заходи планувального характеру, що сприяють поліпшенню стану навколишнього середовища та організації санітарно-захисної зони згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» 173/96.

 

  

3.6.1 Заходи щодо поліпшення повітряного середовища.

 

Джерела  забруднення повітря на території, що аналізується є:

-   автомобільний транспорт;

-   теплогенераторні на твердому та газовому паливі (топочні).

Для зниження забруднення повітряного середовища від всілякого транспорту передбачено озеленення території та вулиць з використанням дерев та чагарників, стійких до забруднення атмосфери і ґрунту.

 

3.6.2 Заходи по захисту водного басейну від забруднення.

 

Джерелом водопостачання на території, що проектується, є водоносний горизонт    в    бучакских   відкладеннях     (глибиною   залягання  165-184 м 

дебіт 4,3-62 м2/год).

Заходи по охороні поверхневих та підземних вод складаються:

- з охоронних заходів джерел водопостачання;

- з захисту території від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів;

- з забезпечення відводу та очистки поверхневих вод;

- з забезпечення відводу та очистки господарсько-побутових стоків.

  Згідно інженерно-будівельної оцінки території, ділянка, що розглядається, відноситься до І категорії і не потребує спеціальних інженерних заходів при будівництві по організації рельєфу та пониженню ґрунтових вод.

 

 

3.6.3 Містобудівні заходи по захисту ґрунтів.

 

На забруднення ґрунтів мають вплив майже всі вищеперераховані джерела (автотранспорт, теплогенераторні, поверхневі води з виробничої території та інші).

До заходів по охороні ґрунтів належить очистка території міста  від твердих побутових  відходів, що планово вивозиться на полігон  твердих побутових  відходів, відповідно договорів з комунальними службами району.

Родючий ґрунт, порушений при будівництві, пропонується  використовувати на благоустрій та рекультивацію малоцінних земель.

 

 

3.6.4 Захист від  електромагнітних випромінювань.

 

 На території міста джерела випромінювання електромагнітних хвиль, такі як радіопередавальні, радіотелевізійні, радіолокальні станції відсутні.

По території міста пролягають високовольтні лінії електромереж ЛЕМ - 10 кВ з охоронною зоною 10 м.

 

4. Заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та протипожежні заходи.

Згідно вимог діючого ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації» та інших нормативно-правових актів з цього питання, розроблення проектних рішень інженерно-технічних заходів цивільної оборони на стадії ДПТ не передбачене. Даний розділ виконується в складі генерального плану населеного пункту або окремим проектом по завданню на проектування.

 

Планувальні заходи спрямовані на попередження пожежі

 

В проекті відпрацьований один із видів надзвичайної ситуації техногенного характеру, що спричиняється пожежею.

Пожежна безпека об’єкту проектування забезпечується комплексом проектних рішень спрямованих насамперед на попередження пожежі, а також заходів до її ліквідації.

Планувальні заходи, що до попередження пожежі, згідно нормативним вимогам містять:

 -   дотримання нормативної відстані від існуючої забудови до об’єкту проектування;

-   забезпечення нормативних протипожежних розривів між будівлями та спорудами в межах ДПТ;

-   забезпечення об’єкту проектування безпечними шляхами евакуації людей та матеріальних цінностей;

-   виготовлення внутрішньо-квартальних проїздів та майданчиків з твердим покриттям з можливістю проїзду пожежних машин;

-   забезпечення нормативних відстаней від існуючих інженерних мереж та споруд до проїздів;

-   забезпечення зовнішнього гасіння пожеж від пожгідрантів, розрахунковою ємкості з дотриманням радіусів обслуговування (200 метрів).

Розрахунок витрат води на зовнішнє і внутрішнє пожежогасіння виконано в розділі 3.9.1 «Водопостачання та каналізація» пояснювальної записки.

 

Розрахунок потужності пожежного депо і його оснащення

 

Необхідність розміщення пожежного депо визначена згідно з ДБН 2.5-74:2013 п. 6.2.12; СНиП -89-80* п. 3.37 і ДБН 360-92** додаток 3.1 т .3.

За даними ГУ ДСУНС у Харківській області місто Барвінкове знаходиться  в  районі  виїзду  діючої  пожежної частини  61 ДПРЧ м. Барвінкове (вул. Першотравнева, 18). Відстань від пожежної частини до об’єкту проектування становить 1,5 км, час прибуття 10 хвилин.

Згідно нормативним даним та розрахункам радіуси обслуговування пожежних депо становлять:

-  для садибної і громадської забудови                        - 3 км

-  для виробничих об’єктів  категорії «В»

   з щільністю забудови менше ніж 50 %                     - 4 км

-  для виробничих об’єктів з щільністю

   забудови більше ніж 50 %                                        - 2 км

 

Розміщення пожежних постів в виробничих зонах при необхідностібуде розглянуте при розробці генерального плану або проектів детальних планів територій окремих підприємств.

Розрахунок радіусів обслуговування визначається по шляхам з твердим покриттям до найбільш віддаленої будівлі.

На розрахунок кількості пождепо і його оснащення впливають такі дані:

-  населення міста                                                       - 8 660 особи

-  висота будівель                                                          - 1-5 поверхові

-  кількість пожеж                                                       - 1

Згідно з розрахунками для обслуговування міста Барвінкове необхідно одне пожежне депо на один пожежно-рятувальний автомобіль і одну автодрабину.

По факту в місті розташоване одне пождепо на два пожежно-рятувальних автомобіля (один резервний).

В даному проекті розгляду підлягає ділянка в межах детального плану території, для якої розрахункові дані становлять:

-  висота будівель                                                    - 1 поверх

-  найбільший будівельний об’єм                            - 386 м3

-  кількість пожеж                                                   - 1

Згідно розрахункам для обслуговування об’єкту проектування необхідно одне пождепо на один пожежно-рятувальний автомобіль.

Отже існуюче в місті пождепо відповідає нормативним вимогам   щодо потужності і радіусі обслуговування об’єкту проектування.

 

  

5. Перелік вихідних даних.

 

1. Рішення Барвінківської міської ради XXXIV сесії  VІІ скликання від 04 травня 2018 року № 850.

2. Рішення Барвінківської міської ради XXXVІІ сесії  VІІ скликання від 31 липня 2018 року № 910.

3. Завдання на розроблення детального плану території.

4.Державні  вимоги  видані Департаментом містобудування та архітектури Харківської ОДА.

5. Довідка Держгеокадастру відділу у Барвінківському районі Головного управління Держгеокадастру у Харківській області від 31.08.2018 року

№605/162-18.

6. Інженерно-геодезична зйомка ділянки, масштабу 1 : 500, виконана у 2018 році ТОВ ГК «Геопром».

7. Листи Барвінського виконавчого комітету міської ради.        

 

  

 

 

6. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

 

Назва показників

Одиниця

виміру

Значення показників

Існуючий

стан

Етап  від 3   років до

7 років

Етап  від 7   років до

15 років

Площа ділянки в межах ДПТ

в тому числі:

га 

 

0,54

 

·    площа ділянки об’єкта проектування

в тому числі:

га

 

 

0,06

 

 

  -  площа під будівлями та спорудами            

      га

 

0,01

 

  -  площа під проїздами та ділянками

     з твердим покриттям                                    

      га

 

0,01

 

  -  зелені насадження                                        

га

 

0,04

 

·                    Інші території

га

 

0,48

 

Інженерне  обладнання

 

 

 

 

Водопостачання

м3/добу

8

 

Каналізація                        

м3/добу

0,5

 

Електропостачання

кВт

-

71,9

 

Інженерна підготовка та благоустрій

 

га

-

 

 

Теплопостачання

кВт

-

10

 

Охорона навколишнього середовища

 

 

 

 

 

Санітарно-захисні зони

в межах ДПТ

га

-

 

 

 

 

Наведені техніко-економічні та технологічні показники щодо щільності забудови, загальної площі будівель та споруд, можуть дещо коригуватись. Остаточна щільність забудови та загальна площа будівель та споруд буде уточнена на наступних, більш детальних стадіях проектування.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА