Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

1. Мета, склад та зміст містобудівної документації:

            Метою детального плану території земельної ділянкипо вул. Центральна, обмеженої територією нежилого приміщення КНС по вул. Центральна, 13, прибудинковою територією багатоквартирного будинку № 11 по вул. Центральна та житловим будинком № 19 по вул. Центральна в межах м. Барвінкове Барвінківського району Харківської області для будівництва блочно-модульної котельні є:

- визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки в межах населеного пункту з метою розміщення об’єкту будівництва;

- визначення усіх планувальних обмежень існуючого використання території;

- уточнення планувальної структури і функціонального призначення території;

- обґрунтування потреб, доцільності і обсягів використання територій;

- забезпечення території інженерно-транспортними мережами;

- забезпечення екологічної безпеки. 

            Розроблення детального плану виконано на підставі наступних нормативних документів:

-       Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

-        Земельний Кодекс України;

-       ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території»;

-       ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»;

-       Державні санітарні правила  проектування та забудови населених пунктів.1996р.;

-       ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;

-       ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомашин»;

-       СНиП ІІ -89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий»;

-         В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення»;

-          СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания»;

-          СНиП 2.11.01-85 «Складские здания»;

-         ДБН В.2.3-4-2007 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги»;

-          ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів»;

-         ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні    положення проектування»;

-         ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні  положення проектування»;

-         ДБН В.2.5-20-2001 «Газоснабжение»;

-         ДБН В.2.5-77-2014 «Котельні»;

-         ПУЕ-2009 Правила устройства электроустановок;

-         «Правила пожежної безпеки в Україні», затверджені наказом МВС України від 30.12.2014 року №1417, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 року за № 252/26697.

 

            2. Основні техніко-економічні показники, зокрема графічні матеріали, що відображають зміст містобудівної документації:

 

Техніко-економічні показники в межах ДПТ

1. Основний вид діяльності                       –  виробництво теплової енергії

2. Потужність виробництва                       –  3,18 МВт

   (установлена теплова потужність)

3. Сировина

    -  газ середнього тиску                         –  171,57 Нм3/год

    -  індустріальні пелети                           –  418,12 кг/год

4. Загальна кількість працюючих              –  14 осіб

5. Кількість змін                                         –  цілодобово (3 зміни)

Блочно-модульна котельня

6. Площа забудови                                      –  128,68 м2

7. Будівельний об’єм                                  –  386,00 м3

8. Ступінь вогнестійкості                            –  ІІІ А

9. Категорія приміщень

    по вибухопожежній

    і пожежній безпеці                                  –  В

10. Клас відповідальності                            –  СС2

11. Етапи будівництва                                 –  один

 

Баланс території

Площа ділянки в межах ДПТ                 – 1,22 га

в тому числі:     

спільна площа ділянки 

комунальних об’єктів                               – 0,17 га

в тому числі:

- площа КНС                                              – 0,11 га

- площа під розміщення котельної         – 0,06 га

в тому числі:

- площа під будівлями і спорудами – 0,01 га

-  площа під проїздами та майданчиками

з твердим покриттям                                   – 0,01 га

площа зелених насаджень                           – 0,04 га

інші території                                             – 1,05 га

 

            3. Відомості про замовника та розробника проекту містобудівної документації та підстави для її розроблення.

            Проект містобудівної документації «Детальний план території  земельної ділянки по вул. Центральна, обмеженої територією нежилого приміщення КНС по вул.Центральна, 13, прибудинковою територією багатоквартирного будинку № 11 по вул.Центральна та житловим будинком № 19 по вул. Центральна в межах м. Барвінкове Барвінківського району Харківської області для будівництва блочно-модульної котельні»розроблений на замовлення Барвінківського виконавчого комітету міської радиПриватним підприємством «Перспектива-ДІ» на підставі рішення XXXIV сесії  Барвінківської міської радиVІІ скликання від 04 травня 2018 року № 850 (зі змінами).   

 

            4. Місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної документації:  Ознайомитися з проектом містобудівної документації«Детальний план території  земельної ділянки по вул. Центральна, обмеженої територією нежилого приміщення КНС по вул. Центральна, 13, прибудинковою територією багатоквартирного будинку № 11 по вул. Центральна та житловим будинком № 19 по вул. Центральна в межах м. Барвінкове Барвінківського району Харківської області для будівництва блочно-модульної котельні»можна на електронних носіях: на офіційний сторінці Барвінківської міської ради в мережі Інтернет за електронною адресою: www.barvmrada.com.ua, на паперових носіях: у відділі земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики Барвінківського виконавчого комітету міської ради за адресою: м.Барвінкове, вул.Центральна, буд.3, 2-й поверх, каб.№1(понеділок – п’ятниця, з 8.00 до 17.00, перерва з 12.00 до 13.00).

 

            5. Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій:

            Начальник відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики Барвінківського виконавчого комітету міської ради Рижова Наталія Сергіївна.

           

            6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій:

            Строк подання пропозицій становить 30 днів з дня оприлюднення проекту містобудівної документації та завершується о 17 годині 17жовтня 2018 року.

            Пропозиції до проекту містобудівної документації подаються громадянами у письмовому вигляді за поштовою адресою: 64701, Харківська обл., м.Барвінкове, вул.Центральна, буд.3.

            Відповідно до статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою КабінетуМіністрівУкраїнивід 25.05.2011 № 555, пропозиції до проектівмістобудівноїдокументаціїмають право подавати:

            - повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

            - юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

            - власники та користувачіземельнихділянок, розташованих на території, щодоякоїрозроблено проект містобудівноїдокументації, та на суміжних з нею територіях;

            - представникиорганівсамоорганізаціїнаселення, діяльністьякихпоширюєтьсянавідповіднутериторію;

            - народнідепутатиУкраїни, депутативідповіднихмісцевих рад.

            Пропозиції, подані особами, не вказаними у зазначеномупереліку, абоподаніпіслявстановленого органом місцевогосамоврядування строку, залишаються без розгляду.

            Пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і мають бути обґрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів і правил.

            Надані громадськістю пропозиції підлягають реєстрації органом місцевого самоврядування та розглядаються розробником і замовником проектів містобудівної документації у місячний строк.

            За результатами розглядупропозиційзаявникунадаєтьсявідповідь про їхврахуванняабообґрунтованавідмова.