Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

1. Мета, склад та зміст містобудівної документації:

            Метою детального плану території земельної ділянки по вул. Соборна, 24 в м.Барвінкове (будівництво складського комплексу закритого типу на 25 тис. тон зернових культур)» (далі – Детальний план території) є:

            - уточнення положено Генерального плану міста Барвінкове;

            - уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови будівель і споруд складського комплексу закритого типу;

            - виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів функціонального використання території;

            - визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з будівельними нормами та санітарно-гігєнічними нормами, визначення містобудівних умов та обмежень;

            - зображення існуючих земельних ділянок та їх функціонального використання;

            - визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території, створення транспортної інфраструктури, організації транспортного та пішохідного руху, розміщення місць для паркування транспортних засобів, охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки.

            Детальний план території містить графічні і текстові матеріали, склад яких відповідає Державним вимогам та ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

           

            2. Основні техніко-економічні показники, зокрема графічні матеріали, що відображають зміст містобудівної документації:

№з/п

Показники

Одиниця

виміру

Існуюча

Проект

1

Територія

га

 

 

1.1

Територія в межах ДПТ

га

8,9730

8,9730

 

У тому числі територія проектування

га

 

4,0000

2

Площа забудови

м2

3299,8

3256,23

2.1

в т.ч.: авторозвантажувач (2 шт.)

м2

 

714,6

2.2

Норі йно-очисна вежа з бункером від важення авто

м2

 

168,37

2.3

Зерносушарка газова

м2

 

75,6

2.4

Ємність тимчасового зберігання зернових культур Ø7,3м (2 шт.)

м2

 

41.85*2=83,70

2.5

Ємність для зберігання зернових культур Ø22м V=5000т (4 шт.)

м2

 

380,13*4=1520,52

2.6

Ємність для зберігання зернових культур Ø14,7м V=2500т (4 шт.)

м2

 

169,72*2=339,44

2.7

Пункт відвантаження залізничного транспорту

м2

 

58,0

2.8

операторська

м2

 

54,0

2.9

Вагова (2 шт.)

м2

220,0

220,0

2.10

КПП

м2

 

16,0

2.11

Прохідна

м2

150,0

 

2.12

Адміністративно-побутовий корпус з лабораторією

м2

404,0

 

2.13

Виробничі приміщення (майстерні)

м2

2604,6

демонтаж

2.14

Резервуар для води

м2

 

250,0

2.15

Мотопомпа (існуюча)

м2

 

 

2.16

Протипожежна водойма 250 м3 (рек)

м2

250,0

 

2.17

ЗТП

м2

 

 

2.18

ГРП

м2

 

6

3

Продуктивність обладнання (потужність)

т/год

175,0

4

Потреба підприємства на рік:

     - зернові культури

     - електроенергія

 

Т

тис. кВт

 

25000

850,0

5

Клас небезпеки виробництва відповідно до санітарної класифікації

 

V

6

Режим роботи

зміни

2

7

Кількість працюючих (новостворених робочих місць)

осіб

30

8

Категорії приміщень по вибухопожежній та пожежній небезпеці

 

В

9

Ступінь вогнестійкості

 

ІІІа

Поз.3, 8-ІІ

10

Клас наслідків

 

СС1

11

Необхідність улаштування технологічної каналізації та очисних споруд

 

Не потрібно

12

Перелік і характеристика потенційних джерел впливу на навколишнє середовище, а також можливих меж зон впливу

 

Санітарно-захисна зона об’єкту 50м

            Проект містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки по вул.Соборна, 24 в м.Барвінкове (будівництво складського комплексу закритого типу на 25 тис. тон зернових культур)» схвалений в цілому на засіданні архітектурно-містобудівної ради при Департаменті містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації (протокол №6 від 27.06.2018 року).

 

            3. Відомості про замовника та розробника проекту містобудівної документації та підстави для її розроблення.

            Проект містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки по вул.Соборна, 24 в м.Барвінкове (будівництво складського комплексу закритого типу на 25 тис. тон зернових культур)» розроблений на замовлення Барвінківського виконавчого комітету міської ради(за пропозицією ТОВ «Агро Інвестиційна Група») комунальним підприємством «Харківський регіональний інженерно-консультаційний центр» на підставі рішення Барвінківської міської ради від 17листопада 2017 року №676 «Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки по вул.Соборна, №24, м.Барвінкове».

           

            4. Місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної документації:

Ознайомитися з проектом містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки по вул.Соборна, 24 в м.Барвінкове Харківської області (будівництво складського комплексу закритого типу на 25 тис. тон зернових культур)» можна на електронних носіях: на офіційний сторінці Барвінківської міської ради в мережі Інтернет за електронною адресою: www.barvmrada.com.ua, на паперових носіях: у відділі земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики Барвінківського виконавчого комітету міської ради за адресою: м.Барвінкове, вул.Центральна, буд.3, 2-й поверх, каб.№1(понеділок – п’ятниця, з 8.00 до 17.00, перерва з 12.00 до 13.00).

 

            5. Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій:

            Начальник відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики Барвінківського виконавчого комітету міської ради Рижова Наталія Сергіївна.

           

            6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій:

            Строк подання пропозицій становить 30 днів з дня оприлюднення проекту містобудівної документації та завершується о 17 годині 21 серпня 2018 року.

            Пропозиції до проекту містобудівної документації подаються громадянами у письмовому вигляді за поштовою адресою: 64701, Харківська обл., м.Барвінкове, вул.Центральна, буд.3.

            Відповідно до статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555, пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

            - повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

            - юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

            - власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

            - представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

            - народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

            Пропозиції, подані особами, не вказаними у зазначеному переліку, або подані після встановленого органом місцевого самоврядування строку, залишаються без розгляду.

            Пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і мають бути обґрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів і правил.

            Надані громадськістю пропозиції підлягають реєстрації органом місцевого самоврядування та розглядаються розробником і замовником проектів містобудівної документації у місячний строк.

            За результатами розгляду пропозицій заявнику надається відповідь про їх врахування або обґрунтована відмова.