Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

                                                                                          РІШЕННЯ

                                    від 27 березня 2018 року                                                              № 29/18

 

Про проведення конкурсу з призначення

управителя багатоквартирного будинку

 

         З метою забезпечення належного утримання та експлуатації багатоквартирних будинків, в яких співвласниками не створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків,  не прийняті рішення про форму управління багатоквартирним будинком та не обрано управителя, відповідно до п.2 Порядку   проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого  наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 року № 150, на виконання ч.5 ст.13 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», керуючись ст.ст.40, 52 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

 

                                                                                        В И Р І Ш И В :

 

         1. Провести конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку.

         2. Затвердити перелік будинків, в яких не створено об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком та не обрали управителя (додаток 1).

         3. Затвердити Положення про конкурсну комісію з призначення управителя багатоквартирного будинку (додаток 2).

         4. Затвердити склад конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирного будинку (додаток 3).

         5. Доручити конкурсній комісії :

         5.1 розробити конкурсну документацію по проведенню конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку у місті Барвінковому та подати її на затвердження виконавчому комітету;

         5.2  розробити графік проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку міста Барвінкове та подати його на затвердження виконавчому комітету.

         6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

 

Міський голова                                                                  О.О.Бало

 

                                                                  Додаток 1

                                                                  до рішення виконавчого комітету

                                                                  від 27.03.2018 №29/18

                                                       

ПЕРЕЛІК

будинків, в яких не створено об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком та не обрали управителя

 

1. вул. Освіти, № 1

2. вул. Освіти, №33-А

3. вул.Освіти, №35-А

4. вул.Освіти, №78

5. вул.Освіти, №129-А

6. вул.Освіти, №160-А

7. вул. Автодорожна,  №5

8. вул.Б.Хмельницького, №  27

9. вул.Дніпровська, №1-А

10. вул.Дніпровська, № 2

11. вул.Дніпровська, №3

12. вул.Калинова, №2

13. вул.Київська, №1

14. вул.Незалежності, №18-А

15. вул.Незалежності, №41

16. вул.Кутузова, №6

17. вул.Кутузова, №7

18. вул.Кутузова , №9

19. вул. Кутузова, №16

20. вул.Кутузова , №18

21. вул.Кутузова , №20

22. вул.Кутузова , №22

23. вул.Кутузова, №24

24.  вул.Центральна, №  4

25. вул.Центральна, №4-А

26. вул.Центральна, №6

27. вул.Центральна, №6-А

 

28. вул.Центральна, №10

29. вул.Центральна, №11

30. вул.Центральна, №18

31. вул.Центральна, № 20

32. вул.Центральна, № 35

33. вул.Центральна, №37

34. вул.Центральна, №39

35. вул.Центральна, № 56

36. вул.Центральна, №57

37. вул.Центральна, № 58

38. вул.Центральна, №  61

39. вул.Центральна, №63

40. вул.Першотравнева, №14

41. вул.Садова, №4

42. вул.Польова, №3-А

43. вул.І.Величка, №50

44. вул.І.Плиса, №1

45. вул.Соборна, №18

46. вул.Соборна, №27

47. вул. Соборна  , №29

48. вул. Соборна, №31

49. вул.Соборна, №33

50. вул.Штирова, №87-В

51. вул.Штирова , №87-Г

52. вул.Запоріжська, № 2-А

53. вул.Запоріжська, № 2-Б

                                                                  Додаток 2

                                                                  до рішення виконавчого комітету

                                                                  від 27.03.2018 №29/18

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсну комісію з призначення управителя

багатоквартирного будинку

 

1. Загальні положення

         1.1. Це Положення розроблено відповідно до Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 р. № 150.

         1.2. Положення про конкурсну комісію з призначення управителя багатоквартирного будинку (надалі - Положення) визначає порядок та організацію діяльності конкурсної комісії з проведення конкурсу на визначення управителя багатоквартирного будинку (надалі - конкурсна комісія).

         1.3. Конкурсна комісія - це постійно діючий колегіальний орган, що утворюється виконавчим комітетом Барвінківської міської ради для підготовки, організації та проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку у випадках, передбачених ч.5 ст.13 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», розгляду заяв, оцінки конкурсних пропозицій та визначення переможців конкурсу.

         1.4. Основними принципами діяльності конкурсної комісії є:

         - законність;

         - відкритість;

         - колегіальність;

         - повнота розгляду конкурсних пропозицій відповідно до встановлених умов конкурсу;

         - обґрунтованість прийнятих рішень;

         - забезпечення рівності усіх претендентів;

         - незалежність (недопущення втручання в діяльність комісії будь-яких органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також учасників конкурсу).  

 

2. Склад і порядок утворення конкурсної комісії

         2.1. До складу конкурсної комісії можуть входити представники організатора конкурсу, підприємств житлово-комунального господарства, а також депутатів міської ради, органів виконавчої влади, профільних громадських об’єднань у сфері житлово-комунального господарства та органів самоорганізації населення (за згодою).

         2.2. До складу конкурсної комісії не можуть входити учасники конкурсу, представники учасників конкурсу, члени сім’ї та близькі особи учасників конкурсу, члени сім’ї та близькі особи  посадових осіб та власників корпоративних прав учасників - юридичних осіб.

         2.3. Склад конкурсної комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Барвінківської міської ради.

 

3. Повноваження конкурсної комісії

         3.1. Конкурсна комісія  в межах наданих повноважень:

         3.1.1. проводить засідання відповідно до цього Положення та в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

         3.1.2.  готує конкурсну документацію та подає її на затвердження виконавчому комітету міської ради;

         3.1.3. розглядає заяви та оцінює конкурсні пропозиції учасників конкурсу;

         3.1.4. перевіряє наявність необхідних документів у наданих конкурсних пропозиціях учасників;

         3.1.5. відхиляє пропозиції учасників конкурсу у випадках, передбачених чинним законодавством України;

         3.1.6. оцінює конкурсні пропозиції за бальною системою, що визначається у встановленому порядку;

         3.1.7. приймає рішення про результати проведення конкурсу та визначає переможця конкурсу.

 

4. Порядок роботи конкурсної комісії

         4.1. Конкурсна комісія приступає до роботи з моменту її створення та затвердження Положення.

         4.2. Всі зміни до складу конкурсної комісії вносяться відповідними рішеннями виконавчого комітету Барвінківської  міської ради.

         4.3. Керує діяльністю конкурсної комісії і організовує її роботу Голова конкурсної комісії (надалі - Голова). Голова в межах наданої компетенції:

         - скликає засідання конкурсної комісії;

         - головує на засіданнях конкурсної комісії;

         - організовує підготовку матеріалів на розгляд конкурсної комісії.

         4.4. У разі відсутності Голови його повноваження виконує заступник голови конкурсної комісії.

         4.5. Секретар конкурсної комісії:

         - готує матеріали для розгляду комісії та веде протоколи засідань комісії;

         - оповіщає всіх членів конкурсної комісії про заплановані засідання за три робочі дні до дати їх проведення;

         - забезпечує виконання доручень Голови;

         - здійснює реєстрацію конкурсних пропозицій в журнал обліку;

         - забезпечує зберігання документів відповідно до чинного законодавства України.

         4.6. Члени конкурсної комісії зобов’язані брати участь у діяльності комісії, виконувати доручення Голови.

         4.7. Члени конкурсної комісії користуються рівним правом голосу у прийнятті рішень.

         4.8. Рішення конкурсної комісії приймаються на засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови конкурсної комісії.

         4.9. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією не пізніше десяти календарних днів з моменту розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

         4.10. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні і є підставою для прийняття виконавчим комітетом протягом п’яти календарних днів з моменту його підписання рішення про призначення управителя.

         4.11. У разі відмови переможця конкурсу від підписання договору про надання послуги або неукладення договору з його вини у визначений строк, конкурсна комісія може визначити переможцем учасника, що набрав максимальне число балів за оцінюванням з числа інших поданих конкурсних пропозицій, або оголосити повторний конкурс.

         4.12. Відповідне рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, витяг з якого підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається протягом трьох календарних днів усім учасникам конкурсу.

 

                                                                  Додаток 3

                                                                 до рішення виконавчого комітету

                                                                  від 27.03.2018 №29/18

 

Склад

конкурсної комісії з призначення

управителя багатоквартирного будинку

 

Голова комісії             Рижова Наталія Сергіївна - начальник відділу

                                    земельних відносин, соціальних питань та                                                    

                                     регуляторної політики Барвінківського виконавчого                                            

                                     комітету міської ради;

        

Заступник голови     Недвига Валерій Олексійович, начальник відділу з  комісії                           

                                    питань містобудування, архітектури та розвитку                                        

                                    інфраструктури житлово-комунального господарства                                

                                    Барвінківського виконавчого комітету міської ради;

 

Секретар комісії         Коваленко Юлія Анатоліївна, спеціаліст І категорії                                  

                                    з юридичних питань та регуляторної     політики                                         

                                    відділу земельних відносин, соціальних         

                                    питань та регуляторної політики Барвінківського         

                                    виконавчого  комітету міської ради.

 

Члени комісії:             Молгачов Олег Олександрович, спеціаліст 1                                            

                                    категорії по контролю за благоустроєм території                                        

                                    міста та з питань житлово-комунального                                                               

                                    господарства відділу з  питань містобудування,                                               

                                    архітектури та розвитку інфраструктури житлово-                                         

                                    комунального господарства Барвінківського                                                

                                     виконавчого комітету міської ради

 

                                    Головко Світлана Анатоліївна, спеціаліст І                                                        

                                    категорії з питань  економічної діяльності відділу                                       

                                    бухгалтерської служби Барвінківського виконавчого                                  

                                    комітету міської ради

 

                            Рєзнікова Аліна Василівна, спеціаліст І категорії                                       

                            із здійснення закупівель та інформаційних                                                   

                            технологій Барвінківського виконавчого комітету                                       

                            міської ради;

                             

                            Прихода Микола Костянтинович, депутат                                                 

                            Барвінківської міської ради із складу постійної                                           

                            депутатської комісії  з  питань  законності,                                                   

                            правопорядку,  захисту прав і законних інтересів                                        

                            громадян  та питань житлово-комунального                                                         

                            господарства (за згодою);

 

                           Ярошенко Галина Семенівна, депутат                                                                 

                           Барвінківської міської ради із складу постійної                                           

                           депутатської комісії з  питань планування, бюджету і                                  

                           фінансів, освіти, культури, молоді і спорту,                                                        

                           соціального захисту населення, охорони здоров’я,                                            

                           депутатської діяльності і етики (за згодою);

 

                           Троян Інна Василівна, депутат Барвінківської                                           

                           міської ради із складу постійної депутатської комісії з                                

                           питань землекористування, архітектури, будівництва                                 

                           та  екології (за згодою).