Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

1) Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу

Барвінківський виконавчий комітет міської ради

Адреса: 64701 Харківська  область м. Барвінкове вул. Центральна, 3.

 

2) Підстава для проведення конкурсу

Рішення ХХХІІІ сесії Барвінківської міської ради VІІ скликання від 06.04.2018 №825 «Про проведення конкурсу на надання послуг з вивезення твердих та рідких побутових відходів в м. Барвінкове».

 

3) Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів

Місце проведення конкурсу – 64701, Харківська обл., м. Барвінкове, вул. Центральна, 3 (кабінет заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради).

Час проведення конкурсу – «31» серпня 2018 року о 14 год. 00 хв.

Посадова особа, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів – начальник відділу з питань благоустрою та розвитку інфраструктури житлово-комунального господарства Недвига Валерій Олексійович.

Тел.: (05757) 4-22-36; (066) 304-86-78 

 

4) Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

- наявність матеріально-технічної бази;

- вартість надання послуг;

- досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

- наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації;

 

5) Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається відповідно до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів

а) Відкачка ям з рідкими відходами –кількість вигрібних ям - 25шт. об`ємом до 9 куб.метрів кожна;

б) Вивіз твердих побутових відходів-контейнери-231шт.;

в) Вивіз твердих побутових відходів – лафет, самосвал (габаритні)- 100шт. за рік.

 

6) Перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам

 

Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали та (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії таких документів:

- заява на участь у конкурсі на надання послуг з вивезення твердих та рідких побутових відходів  (додаток 1); 

- балансового звіту суб'єкта господарювання за останній звітній період (1 півріччя);

-  довідки відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

     - документа, що містить інформацію про технічний потенціал суб'єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб'єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);

    - документа, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих,  великогабаритних,  ремонтних, рідких побутових відходів за останній рік;

     - технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

     - довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;

     - довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних  транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;

     - довідки про проходження водіями медичного огляду;

      - документа, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих та рідких побутових відходів;

     - документа, що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо;

    - інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості.

 

7) Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів: розміри та межі певної території населеного пункту та перелік розміщених у зазначених межах об'єктів утворення побутових відходів, середня відстань до об'єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження.

Розмір території міста Барвінкове складає-2210,9065 га.

п/п

Перелік розміщених об'єктів утворення побутових відходів

Середня відстань до об'єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження

1.

Багатоквартирні житлові будинки

від 0,5 км до 8 км

2.

Одноквартирні житлові будинки

від 0,5 км до 8 км

3.

Заклади освіти

від 1 км до 8 км

4.

Заклади культурно-просвітницького обслуговування

до 5 км

5.

Релігійні організації

до 5 км

6.

Заклади фізичної культури і спорту

до 5 км

7.

Заклади охорони здоров’я

до 2 км

8.

Заклади соціального забезпечення

до 3 км

9.

Кредитно-фінансові заклади

до 3 км

10.

Заклади торгівлі

до 8 км

11.

Заклади громадського призначення

до 5 км

12.

Заклади побутового обслуговування

до 5 км

13.

Житлово-експлуатаційні заклади

до 5 км

14.

Підприємства промисловості

до 8 км

15.

Підприємства організації транспорту

до 4 км

16.

Підприємства зв’язку

до 4 км

17.

МНС

до 2 км

18.

Інші об’єкти утворення побутових відходів

до 5 км

 

8) Характеристика об'єктів утворення  побутових  відходів  за джерелами їх утворення:

багатоквартирні житлові будинки:

- загальна кількість будинків, у тому числі будинки з п’ятьма і більше поверхами -78, приблизна кількість мешканців таких будинків – 3000чол.;

- 38 багатоквартирних будинків обладнані централізованою каналізацією,

-40 будинків – вигрібними ямами;

-  багатоквартирні житлові будинки обладнані 62 контейнерами.

 

Одноповерхові житлові будинки на 2 та більше квартири:

- загальна кількість будинків -186, в яких проживає приблизно 300 осіб;

- контейнери біля одноповерхових житлових будинків відсутні.

 

приватні будинки (садибна забудова):

- загальна кількість приватних будинків 4311, в яких проживає 5500 осіб;

 

підприємства, установи та організації:

-загальна кількість більше 120;

- 20 мають каналізації;

- на територіях підприємств, установ та організацій знаходиться 48 контейнери та 7 вигрібних ям для зберігання та збирання побутових відходів

 

     9) Характеристика,  включаючи потужність, та місцезнаходження об'єктів поводження з побутовими відходами (об'єкти  перероблення, сортування,  утилізації,  
видалення відходів, об'єкти поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів тощо). 

     У разі відсутності відповідного   об'єкта   поводження   з побутовими відходами на певній території або недостатнього обсягу потужностей для   відповідної   
кількості побутових   відходів (небезпечних відходів у складі побутових відходів) відходи повинні перевозитися 
до  відповідного  найближчого  об'єкта  поводження  з ними за згодою: 
- місцезнаходження об'єкту поводження з побутовими відходами: Харківська область, Барвінківський район, землі Іллічівської сільської ради; 
- об'єкт поводження з відходами перебуває на балансі КП «Благоустрій»;
-площа об'єкту поводження з відходами складає 5,0га.;
- об'єкт поводження з відходами створений для захоронення побутових відходів без сортування та переробки;
-проектний обсяг видалення відходів (потужність) об'єкту поводження з відходами складає-1000т/рік;
- термін експлуатації об'єкту поводження з відходами розрахований до 2022року.
 
     10) Вимоги до конкурсних пропозицій

Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

     11) Критерії оцінки конкурсних пропозицій                       

                   КРИТЕРІЇ ВІДПОВІДНОСТІ 

        конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам 

------------------------------------------------------------------
|      Кваліфікаційні вимоги       |    Критерії відповідності   |
|----------------------------------+-----------------------------|
|1.  |Наявність в учасника         |перевага надається           |
|    |достатньої кількості         |учасникові, який має         |
|    |спеціально обладнаних        |спеціально обладнані         |
|    |транспортних засобів для     |транспортні засоби різних    |
|    |збирання та перевезення      |типів для збирання та        |
|    |побутових відходів (твердих, |перевезення усіх видів       |
|    |великогабаритних, ремонтних, |побутових відходів - твердих,|
|    |рідких побутових відходів,   |великогабаритних, ремонтних, |
|    |небезпечних відходів у       |рідких побутових відходів,   |
|    |складі побутових відходів),  |небезпечних відходів у       |
|    |що утворюються у житловій    |складі побутових відходів    |
|    |забудові та на підприємствах,|                             |
|    |в установах та організаціях, |для підтвердження факту      |
|    |розміщених у межах певної    |наявності достатньої         |
|    |території                    |кількості спеціально         |
|    |                             |обладнаних транспортних      |
|    |                             |засобів учасник подає        |
|    |                             |відповідні розрахунки з      |
|    |                             |урахуванням інформації про   |
|    |                             |обсяги надання послуг з      |
|    |                             |вивезення побутових відходів,|
|    |                             |наведеної у конкурсній       |
|    |                             |документації. Під час        |
|    |                             |проведення розрахунків       |
|    |                             |спеціально обладнані         |
|    |                             |транспортні засоби, рівень   |
|    |                             |зношеності яких перевищує    |
|    |                             |75 відсотків, не враховуються|
|    |                             |                             |
|    |                             |перевага надається           |
|    |                             |учасникові, який має         |
|    |                             |спеціально обладнані         |
|    |                             |транспортні засоби, строк    |
|    |                             |експлуатації та рівень       |
|    |                             |зношеності яких менший       |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|2.  |Можливість здійснювати       |наявність власного або       |
|    |щоденний контроль за         |орендованого контрольно-     |
|    |технічним станом транспортних|технічного пункту            |
|    |засобів власними силами,     |                             |
|    |виконання регламентних робіт |                             |
|    |з технічного обслуговування  |                             |
|    |та ремонту спеціально        |                             |
|    |обладнаних транспортних      |                             |
|    |засобів                      |                             |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|3.  |Підтримання належного        |наявність власного або       |
|    |санітарного стану спеціально |орендованого обладнання для  |
|    |обладнаних транспортних      |миття контейнерів та         |
|    |засобів для збирання та      |спеціально обладнаних        |
|    |перевезення побутових        |транспортних засобів         |
|    |відходів                     |                             |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|4.  |Можливість проводити в       |використання власного        |
|    |установленому законодавством |медичного пункту або         |
|    |порядку щоденний медичний    |отримання таких послуг на    |
|    |огляд водіїв у належним чином|договірній основі            |
|    |обладнаному медичному пункті |                             |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|5.  |Можливість забезпечити       |зберігання спеціально        |
|    |зберігання та охорону        |обладнаних транспортних      |
|    |спеціально обладнаних        |засобів забезпечують штатні  |
|    |транспортних засобів для     |працівники або інше          |
|    |перевезення побутових        |підприємство за договором на |
|    |відходів на підставі та у    |власній або орендованій      |
|    |порядку,                     |території виконавця послуг   |
|    |встановленому законодавством |                             |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|6.  |Наявність системи контролю   |перевага надається           |
|    |руху спеціально обладнаних   |учасникові, що використовує  |
|    |транспортних засобів під час |супутникову систему навігації|
|    |збирання та перевезення      |                             |
|    |побутових відходів           |                             |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|7.  |Вартість надання послуг з    |вартість надання послуг з    |
|    |вивезення побутових відходів |вивезення твердих,           |
|    |                             |великогабаритних, ремонтних, |
|    |                             |рідких побутових відходів,   |
|    |                             |небезпечних відходів у       |
|    |                             |складі побутових відходів    |
|    |                             |порівнюється окремо          |
|    |                             |                             |
|    |                             |перевага надається           |
|    |                             |учасникові, що пропонує      |
|    |                             |найменшу вартість надання    |
|    |                             |послуг                       |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|8.  |Досвід роботи з надання      |перевага надається           |
|    |послуг з вивезення побутових |учасникові, що має досвід    |
|    |відходів відповідно до вимог |роботи з надання послуг з    |
|    |стандартів, нормативів, норм |вивезення побутових відходів |
|    |та правил                    |відповідно до вимог          |
|    |                             |стандартів, нормативів, норм |
|    |                             |та правил понад три роки     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|9.  |Наявність у працівників      |перевага надається           |
|    |відповідної кваліфікації (з  |учасникові, який не має      |
|    |урахуванням пропозицій щодо  |порушень правил безпеки      |
|    |залучення співвиконавців)    |дорожнього руху водіями      |
|    |                             |спеціально обладнаних        |
|    |                             |транспортних засобів під час |
|    |                             |надання послуг з вивезення   |
|    |                             |побутових відходів           |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|10. |Способи поводження з         |перевага надається           |
|    |побутовими відходами, яким   |учасникові, що здійснює      |
|    |надається перевага, у порядку|поводження з побутовими      |
|    |спадання: повторне           |відходами способом, який     |
|    |використання; використання як|зазначено у графі            |
|    |вторинної сировини; отримання|"Кваліфікаційні вимоги" цього|
|    |електричної чи теплової      |пункту у порядку зростання, і|
|    |енергії; захоронення         |з більшою кількістю побутових|
|    |побутових відходів           |відходів                     |
------------------------------------------------------------------ 
 
     12) Проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту  конкурсної  документації  та внесення змін до неї 

Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу.

 Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту отримання звернення про роз’яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає письмове роз’яснення.

У разі надходження двох і більше звернень про надання роз’яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз’яснень. Про місце, час та дату проведення

зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів.

Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.
     

13) Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій

Спосіб подання конкурсних пропозицій – особисто або поштою

Місце подання конкурсних пропозицій – 64701, Харківська обл., м. Барвінкове, вул. Центральна, 3.

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій - «27» серпня 2018 року до 17год. 00хв..

Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити

всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.  

 

14) Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями

Місце розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями -  64701, Харківська обл., м. Барвінкове, вул. Центральна, 3

 Дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями – «31» серпня 2018 року о 14 год. 00 хв.

 

 

 

                                                                                                      

                                                          Додаток 1

                                                                                                                                            до конкурсної документації

                                                             ЗАЯВА

на участь у конкурсі на надання послуг з вивезення твердих та рідких побутових відходів

І. Загальні дані

Повне найменування підприємства (організації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Скорочене найменування підприємства (організації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ідентифікаційний код підприємства (організації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Прізвище, ім’я,  по батькові керівника підприємства (організації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Телефон                                                                                                                           Факс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Мобільний телефон                                                                                         Контактна особа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Місцезнаходження  підприємства (організації)

Область                                                                                                                                           Поштовий індекс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Район

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місто (село)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вулиця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будинок                                                                             Квартира (офіс)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Банківські реквізити

Розрахунковий рахунок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МФО

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунковий рахунок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      До заяви додаю документи відповідно до Переліку документів, що подаються для участі в конкурсі з визначення робочого органу, затвердженого в установленому порядку.

Заява подана                                                                                                   

„_____”__________20 __р.

______________

______________

(підпис заявника)

(прізвище, ім’я, по батькові)

 М.П.