Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Плани
Адміністративні послуги

 

Додаток 1

до рішення LІІ сесії 

Барвінківської міської  ради 

VІ  скликання

від 05.06 2015р. № 1097

 

Умови проведення конкурсу для визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території міста Барвінкове

 

1.      Загальні положення

 

1.1.Ці Умови визначають процедуру підготовки та проведення конкурсу для визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території міста Барвінкове  (далі – конкурс).

1.2. Терміни, що вживаються в цих умовах, мають таке значення:

конкурсний комітет – орган, утворений організатором для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про переможця конкурсу для визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території м. Барвінкове;

організатор – Барвінківський виконавчий комітет  міської ради.

1.3. Проведення конкурсу забезпечує Барвінківський виконавчий комітет міської ради.

1.4.Об’єктом конкурсу є виконання функцій з підготовки матеріалів щодо умов конкурсу, паспортів автобусних маршрутів, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу та інших матеріалів.

1.5. Барвінківський виконавчий комітет міської ради розміщує не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу та його умови.

1.6. У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), що:

а) мають фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень, у тому числі досвід із забезпечення розроблення паспортів автобусних маршрутів загального користування з визначенням необхідної кількості автобусів, їх пасажиромісткості, класу, технічних та екологічних показників, розкладу руху та обстеження дорожніх умов на предмет відповідності їх вимогам щодо організації регулярного автобусного сполучення.

б) мають у власності або користуються на законних підставах офісним приміщенням, легковим автомобілем для обстеження дорожніх умов на автобусних маршрутах, комп’ютерною технікою (у тому числі принтерами, сканерами, копіювальним апаратом тощо), засобами зв’язку (телефонним, факсимільним, електронним).

1.7. Не допускаються до участі в конкурсі підприємства (організації), які надають послуги з перевезень, провадять діяльність на ринку транспортних послуг, пов’язану з наданням послуг з перевезень, представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

 

2.Перелік документів, що подаються на участь у конкурсі:

2.1. Для участі в конкурсі претендент подає заяву на участь у конкурсі на визначення робочого органу за формою, визначеною згідно з додатком 3 до Умов, та документи:

- Завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства (організацію).

- Завірена копія Статуту (Положення) підприємства (організації).

- Завірені копії документів, що підтверджують наявність фахівців у галузі автомобільного транспорту та їх освіту.

- Завірені копії документів, що підтверджують наявність офісного приміщення, легкових автомобілів, комп’ютерної техніки, засобів зв’язку.

2.2 Конкурс є відкритим для всіх претендентів, які відповідають вимогам, що передбачені умовами.

2.3 Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає умовам конкурсу.

Рішення про результати конкурсу приймається конкурсним комітетом на закритому засіданні в присутності не менш як половини його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні конкурсного комітету. Переможець конкурсу оголошується на відкритому засіданні конкурсного комітету із запрошенням на нього всіх претендентів.

2.4 Якщо в конкурсі взяв участь тільки один претендент, переможцем конкурсу може бути визначений цей претендент.

2.5 Організатор на підставі рішення конкурсного комітету приймає рішення про введення в дію та укладає з переможцем конкурсу договір про виконання функцій робочого органу. Строк дії договору встановлюється за домовленістю між організатором та робочим органом, але не більш як на три роки.

2.6 Неврегульовані організатором спори розв'язуються в установленому законодавством порядку.