Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

ПРОЕКТ

 

УКРАЇНА

БАРВІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

від «__»_________ 2017 року                                                               №___/17

 

Про затвердження Положення про порядок надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території м. Барвінкове

 

З метою належного впорядкування та врегулювання порядку розміщення об'єктів соціально-культурного призначення на території            м. Барвінкове для провадження підприємницької діяльності, створення належних умов для масового відпочинку мешканців та гостей міста, покращення його благоустрою, відповідно до ст. 83 Земельного кодексу України,  п. 3 ч. 2 ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та  Правил будови і безпеки експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій а у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 №110,  керуючись п.п.7 п. «а» ч.1 ст.30, ст.ст.42, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Барвінківської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Положення про порядок надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території м. Барвінкове (додається).

         2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Коцаря В.М.

 

 

      Міський голова                                                             О.О.Бало

        

 

 

ПРОЕКТ

                                                                  Додаток

                                                                  до рішення виконавчого комітету

                                                                  Барвінківської міської ради

                                                                  від ________2017 року № __/17

 

 

 

Положення

про порядок надання послуг у сфері відпочинку та розваг

на території м. Барвінкове

        

1. Загальні положення

 

       1.1. Положення про порядок надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території м. Барвінкове (далі – Положення) визначає єдині умови та порядок погодження місць для розміщення об’єктів надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території міста Барвінкове, а також вимоги до утримання таких місць.

       1.2. Положення розроблено відповідно  до Земельного кодексу України,  Закону України  «Про місцеве самоврядування  в  Україні», Закону України «Про  благоустрій  населених  пунктів», Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 р. № 110 та інших нормативно-правових актів, що діють на території України.

 1.3. Дія  цього  Положення  поширюється  на  всі  суб’єкти господарювання,  що  здійснюють  діяльність  у сфері  відпочинку та розваг на території міста Барвінкове.

 1.4. Діяльність у сфері  відпочинку та розваг на території міста Барвінкове здійснюється  суб’єктами господарювання  після  отримання  рішення  виконавчого  комітету Барвінківської міської ради щодо погодження місця для надання  певного виду послуг у сфері відпочинку та розваг.

1.5. Діяльність у сфері  відпочинку та розваг включає надання розважальних і спортивних послуг, а саме:

- функціонування атракціонів;

       - експлуатація тирів, батутів;

- прокат  іграшкових  машинок,  дитячих мотоциклів,  електро-вело-мобілів; 

       - діяльність пересувних цирків.

2. Умови погодження місця для надання  послуг

у сфері відпочинку та розваг

 

         2.1 На  території міста Барвінкове надання послуг у сфері відпочинку та розваг  здійснюється у визначених місцях згідно додатку 1 до цього Положення.

  2.2. При здійсненні діяльності у сфері  відпочинку та розваг не повинно створюватися будь-яких незручностей для пішоходів та проїзду транспортних засобів на території міста.

   2.3. Режим роботи встановлюється суб’єктом господарювання, але повинен обмежуватись часовим проміжком: з 7.00 год. до 23.00 год.

 

3. Порядок отримання погодження місця

 для надання  послуг у сфері відпочинку та розваг

 

3.1. Для  отримання  погодження місця для надання послуг у сфері відпочинку та розваг суб’єкт господарювання подає наступні документи:

- заяву встановленого зразка (додаток 2 до цього Положення);

- копію довідки про перебування суб’єкта господарювання на податковому обліку;

-   копію довіреності (у разі подання заяви уповноваженою особою);

-  схематичне зображення місця для надання послуг у сфері відпочинку та розваг із зазначенням адреси та площі місця для надання послуг у сфері відпочинку та розваг;

- копію ветеринарного паспорта на  тварину  (при наданні послуг  з  використанням тварин);

- копію дозволу на експлуатацію атракціонів (у разі, коли атракціон віднесений до атракціонів підвищеної небезпеки);

- відомості про державну реєстрацію потужностей, які використовуються для виробництва продуктів харчування, а саме солодкої вати та попкорну;

- перелік та кількість тирів, батутів; іграшкових  машинок,  дитячих мотоциклів,  електро-вело-мобілів.

Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в заяві та документах, що додаються до неї.

3.2. Заяви на погодження місця для надання послуг у сфері відпочинку та розваг подаються зацікавленими особами до Барвінківського виконавчого комітету міської ради, реєструються у загальному порядку та розглядуються у порядку черговості їх надходження.

 3.3. Погодження місця для надання послуг у сфері відпочинку та розваг відбувається шляхом прийняття виконавчим комітетом Барвінківської міської ради рішення на підставі Висновку про можливість погодження місця для  надання послуг у сфері відпочинку та розваг (додаток 3 до цього Положення), який складається відділом земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики Барвінківського виконавчого комітету міської ради.

 3.4. Заява та додані до неї документи після реєстрації та накладання резолюції міським головою (або особою, що його заміщує), передається до відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики Барвінківського виконавчого комітету міської ради для надання висновку про можливість погодження місця для надання послуг у сфері відпочинку та розваг.

3.5. Погодження на надання послуг у сфері відпочинку та розваг (додаток 4 до цього Положення), видається відділом земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики Барвінківського виконавчого комітету міської ради за підписом міського голови не пізніше 5-ти денного терміну після прийняття рішення.

У разі відмови, відділ земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики Барвінківського виконавчого комітету міської ради у 5-ти денний строк повинен повідомити суб’єкта господарювання про прийняте рішення з поясненням причини відмови.

3.6. У наданні погодження може бути відмовлено з підстав:

- надання неповного пакета документів, визначених у п. 3.1. цього Положення;

- подання недостовірних відомостей, зазначених у п. 3.1. цього Положення;

- неможливості розміщення суб’єкта господарювання у зазначеному місці і надання послуг у сфері відпочинку та розваг  через наявні обмеження (обов’язково вказується, які саме);

- наявність раніше поданої заяви іншої особи щодо розміщення об’єкта  надання послуг у сфері відпочинку та розваг в цьому ж місці.

         3.7. Розрахунок розміру плати за користування місцем надання послуг у сфері відпочинку та розваг здійснюється відділом земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики Барвінківським виконавчим комітету міської ради та долучається до висновку.

         Розмір плати визначається за формулою:

 

Пнп = Sнп х НГОбаз х 12% : 30 х Тнп,  де

 

Пнп – плата за користування місцем розміщення об’єкта надання послуг у сфері відпочинку та розваг,

Sнп – площа місця розміщення об’єкта надання послуг у сфері відпочинку та розваг (визначається як сума площі місця розміщення об’єкта надання послуг у сфері відпочинку та розваг та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за параметром розміщення суб’єкта господарювання),

НГОбаз – базова нормативна грошова оцінка 1 м2 земельної ділянки в     м. Барвінкове станом на 01 січня відповідного календарного року,

Тнп – термін користування  місцем розміщення об’єкта надання послуг у сфері відпочинку та розваг у календарних днях,

12% - ставка плати за користування місцем розміщення об’єкта надання послуг у сфері відпочинку та розваг,

30 – середнє значення кількості днів у одному календарному місяці, що приймається для розрахунку.

3.8. Кошти за користування місцем розміщення об’єкта надання послуг у сфері відпочинку та розваг перераховуються до міського бюджету. 

3.9. Суб’єкт господарювання, якому погоджено місце розміщення об’єкта надання послуг у сфері відпочинку та розваг, зобов’язаний не пізніше 1 робочого дня, що передує дню розміщення об’єкта надання послуг у сфері відпочинку та розваг, отримати Погодження на надання послуг у сфері відпочинку та розваг.

3.10. Облік виданих погоджень на надання послуг у сфері відпочинку та розваг ведеться відділом земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики Барвінківського виконавчого комітету міської ради.

3.11. Відділ земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики не пізніше 1 робочого дня,  що передує дню розміщення об’єкта надання послуг у сфері відпочинку та розваг на підставі наданих погоджень складає план розміщення об’єктів надання послуг у сфері відпочинку та розваг, який затверджується міським головою.

3.12. Самовільне зайняття місць для розміщення об’єктів надання послуг у сфері відпочинку та розваг забороняється.

3.13. Суб’єктам, які отримали Погодження на надання послуг у сфері відпочинку та розваг, забороняється передавати право на  розміщення об’єктів надання послуг у сфері відпочинку та розваг третім особам.

 

4. Умови  тимчасового утримання місць

              для надання послуг у сфері відпочинку та розваг

 

4.1. Місця для надання послуг у сфері відпочинку та розваг утримуються суб’єктами господарювання відповідно до вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Правил благоустрою території  міста Барвінкове.

4.2. Суб’єкти господарювання, що надають послуги у сфері відпочинку та розваг,  зобов'язані:

  4.2.1. Забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне очищення;

         4.2.2. Забезпечити належне утримання тварин  у  цирках   та інших видовищних заходах;

4.2.3. Вжити заходів щодо дотримання противопожежних норм;

4.2.4.  Укласти договір на вивезення твердих побутових відходів.

4.2.5. Встановити урни для збирання відходів та сміття біля  місць надання послуг у сфері розваг;

4.2.6. Забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень на наданій території; 

4.3. Протягом дня та після закінчення роботи господарюючий суб’єкт повинен забезпечувати чистоту на прилеглій до сфери розваг території. 

4.4. Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя та здоров'я громадян, наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи повинні підтримуватися у належному стані. Не допускається наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров'я громадян обладнання, елементів благоустрою.

 

5. Вимоги щодо дотримання тиші в громадських місцях

 

         5.1. Суб’єкти підприємницької діяльності, підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з надання послуг у сфері відпочинку та розваг з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу шуму та інших фізичних факторів на здоров'я населення міста зобов'язані: 

1) здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні та інші заходи з попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами; 

2) забезпечувати під час роботи об’єктів з надання послуг у сфері розваг рівень шуму звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих майданчиках, близько прилеглих до житлових будинків, згідно вимог, установлених санітарними нормами; 

3) вживати заходи з недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами.

5.2. Шум на захищених об'єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами, для відповідного часу доби. 

 

6. Обмеження при використанні об'єктів благоустрою

 

     6.1. На об'єктах благоустрою забороняється: 

1) виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому порядку; 

2) самовільно пошкоджувати або знищувати газони, дерева, кущі та інші зелені насадження; 

3) вивозити та/або звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг, влаштовувати звалища; 

4) забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, недопалками тощо; 

5) складувати будь-які матеріали, конструкції, обладнання за межами місць, відведених для надання послуг у сфері розваг; 

6) захаращувати території, відведені для надання послуг у сфері розваг, будівельними та іншими матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими

відходами, відходами діяльності, накопиченням снігу та льоду тощо; 

7) порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів; 

8) використовувати не за призначенням контейнери, урни для збору сміття та

твердих побутових відходів; 

9) виливати рідину, викидати сміття через вікна автотранспортних засобів; 

10) наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях; 

11) самовільно встановлювати засоби зовнішньої реклами, вивіски, лотки тощо; 

12) здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);

13) самовільно підключатися до мереж електро-, водо- та газопостачання, зливової та господарсько-побутової каналізації; 

14 ) самовільно займати і використовувати земельні ділянки з порушенням схеми розташування, наданої для надання послуг у сфері розваг у  встановленому законодавством порядку; 

15) перевищувати норми забруднення атмосферного повітря та рівня шуму, у

тому числі від транспортних засобів; 

16) вчиняти дії, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії, заборонені цим Положенням та чинним законодавством України; 
17) влаштовувати стоянки транспортних засобів.

 

7. Контроль за дотриманням цього Положення

та відповідальність за його порушення

 

7.1. Відповідальність за порушення вимог техніки безпеки, безпеки відвідувачів, дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил пожежної безпеки при здійсненні діяльності у сфері  відпочинку та розваг несе суб'єкт господарювання згідно із законодавством України.

7.2. Шкода, заподіяна при розміщенні об’єктів надання послуг у сфері відпочинку та розваг внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою, підлягає компенсації у встановленому законодавством порядку.

7.3. Контроль за додержанням цього Положення здійснює виконавчий комітет Барвінківської міської ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення про порядок

надання послуг у сфері

відпочинку та  розваг

на території м. Барвінкове

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК

місць, визначених на території міста Барвінкове

для надання послуг у сфері відпочинку та розваг

 

 

1.     Центральна площа міста Барвінкове

 

2.     Територія ігрового майданчика Дитячого містечка.

 

 

 

 

Додаток 2

до Положення про порядок

надання послуг у сфері

відпочинку та  розваг

на території м. Барвінкове

 

 

 

              Міському голові

Бало О.О.

                                                                                              __________________________

                                                                                              __________________________

__________________________

 

ЗАЯВА

про отримання погодження місця

для надання послуг у сфері розваг на території м. Барвінкове

 

Прошу  погодити місце для надання послуг у сфері відпочинку та розваг

_____________________________________________________________________________

(назва об'єкта)

____________________________________________________________________________

(місце розміщення)

_____________________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи/ім'я, по-батькові та прізвище фізичної особи-підприємця)

_____________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер фізичної особи-підприємця, платника податків та інших обов'язкових платежів)

_____________________________________________________________________________

(ім'я, по-батькові та прізвище керівника юридичної особи/фізичної особи-підприємця/уповноваженої особи)

_____________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи-підприємця)

_____________________________________________________________________________

(контактний телефон)

Технічні характеристики об'єкта _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(атракціон, батут,  цирк, каруселі тощо, розміри, місце розташування, площа кв. метрів)

 

Термін розміщення об'єкта з ________________ по_________________  

                                              

Документи, що додаються (на звороті аркуша):

1.

2.

3.

4.

 

 

___  _______20__ р.                      _____________   _________________________________

              (підпис)         (прізвище, ім'я та по батькові заявника або уповноваженої ним особи)

 

 

Я, _____________________________________________________________, ознайомлений/ ознайомлена із нормами Закону України Про захист персональних даних» та добровільно даю дозвіл на обробку свої персональних даних.

 

 

___  _______20__ р.          _____________   _________________________________

(підпис)           (прізвище, ім'я та по батькові заявника

                           або уповноваженої ним особи)

           

 

 

 

 

Додаток 3

до Положення про порядок

надання послуг у сфері

відпочинку та  розваг

на території м. Барвінкове

 

 

ВИСНОВОК

про можливість погодження місця надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території м. Барвінкове

Дата висновку _____________________________________________________

Суб’єкт звернення /Власник об’єкту ___________________________________

Уповноважена особа ________________________________________________

Адреса (місцезнаходження) особи  ____________________________________

__________________________________________________________________ 

Дата подачі заяви про погодження місця надання послуг у сфері відпочинку та розваг___________________________________________________________

Реєстраційний номер заяви ___________________________________________

Адреса місця для розміщення об’єкту __________________________________

Площа об’єкту _____________________________________________________

Площа місця для розміщення об'єкту___________________________________

Характеристика об’єкту______________________________________________

Види діяльності ____________________________________________________

Термін розміщення об’єкту __________________________________________

Наявність обмежень для розміщення об’єкта ____________________________

Наявність підстав для відмови у погодженні місця для розміщення об’єкта  (зазначити, які саме) ________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

         Висновок: зазначене у заяві місце для надання послуг у сфері відпочинку та розваг під час проведення _______________________________ може/не може  бути погоджене.

         Підстави для відмови у погодженні ______________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

         Додаток: розрахунок плати за користування місцем розташування об’єкта надання послуг у сфері відпочинку та розваг.

 

Висновок підготував:

 

__________________           __________________           _______________

                   (назва посади)                                                             (підпис)                                                               П.І.Б.

 

 

РОЗРАХУНОК

плати за користування місцем розташування об’єкта надання послуг у сфері відпочинку та розваг

 

Дата розрахунку ___________________________________________________

Суб’єкт звернення /Власник об’єкту __________________________________

Адреса місця для розміщення об'єкта__________________________________

Площа місця розміщення об’єкту_____________________________________

НГОбаз станом на 01.01.____р. - _______________________________  (грн.),

Термін користування місцем для розміщення об'єкта - ___________________,

 

Розмір плати: ______________________________________________грн.

 

Розрахунок підготував:

 

 

__________________           __________________           _______________

                   (назва посади)                                                             (підпис)                                                               П.І.Б.

 

 

 

 

Додаток 4

до Положення про порядок

надання послуг у сфері

відпочинку та  розваг

на території м. Барвінкове

 

 

П О Г О Д Ж Е Н Н Я

на надання послуг у сфері відпочинку та розваг

в місті Барвінкове

 

        «____»_______ 20___р.                                                                   № _____

 

Виданий виконавчим комітетом Барвінківської міської ради

 

(прізвище, ім’я, по батькові)

на розміщення об’єкта надання послуг у сфері відпочинку та розваг

 

(назва діяльності у сфері відпочинку та розваг )

В місті Барвінкове __________________________________________________________________

(назва місця для надання послуг у сфері відпочинку та розваг)

 

Площа об’єкту надання послуг у сфері відпочину та розваг________________

 

Площа місця для розміщення об’єкта надання послуг у сфері відпочину та розваг_____________________________________________________________

 

Оплата за користування місцем для розміщення об’єкта надання послуг у сфері відпочинку та розваг___________________________________________

 

На строк _____ днів  з «___» ____20___р  до  «___»___20___р

 

Видано згідно рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради міської ради від «___» _________ року №_____.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

    Міський голова         _______________________                О.О. Бало

                                                                                      (підпис, М.П.)

 

                                     

Аналіз впливу регуляторного акта

проекту рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради

«Про затвердження Положення про порядок надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території м. Барвінкове»

 

         Даний аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Барвінківського міської ради «Про затвердження Положення про порядок надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території м. Барвінкове» (надалі – Проект рішення) підготовлений відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України «Про благоустрій населених пунктів»  та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», Правил будови і безпеки експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 №110 з метою одержання зауважень та пропозицій по вищевказаному проекту рішення. Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Барвінківського міської ради «Про затвердження Положення про порядок надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території м. Барвінкове».

 

          І. Визначення проблеми

Згідно з підпунктом 7 пункту «а» частини 1 статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка регламентує повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку, до власних повноважень органів місцевого самоврядування належить, з-поміж іншого, організація озеленення охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить, з-поміж іншого, організація місць відпочинку для населення.

Отже, органи місцевого самоврядування наділені контрольними функціями у сфері здійснення господарської діяльності з розміщення та утримання місць відпочинку й розваг. Такий контроль має здійснюватись щодо суб’єктів господарювання всіх форм власності.

         Згідно рекомендацій Адміністративної колегії Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 27 червня 2017 року №60-рк/к щодо припинення видачі дозволів на розміщення атракціонів для надання послуг з організації відпочинку та розваг та інформування суб’єктів господарювання про порядок надання послуг з організації відпочинку та розваг на території, підпорядкованій Барвінківській міській раді.

З огляду на вищевикладене, вирішення окресленої проблеми неможливе за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів, та потребує негайного правового врегулювання органами місцевого самоврядування з метою визначення єдиних умов та порядку погодження місць для розміщення об’єктів надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території міста Барвінкове, а також вимоги до утримання таких місць.

До кола суб'єктів, на яких проблема справляє негативний вплив, належать:

-        суб’єкти підприємницької діяльності – у зв’язку з відсутністю законодавчо встановленого порядку погодження місць для розміщення об’єктів надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території міста Барвінкове;

-        орган місцевого самоврядування – у зв’язку з неправомірним та безоплатним  використанням суб’єктами господарювання земельних ділянок комунальної форми власності при розміщенні об’єктів надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території міста Барвінкове.

 

       ІІ. Цілі державного регулювання

Запровадження єдиного порядку погодження місць для розміщення об’єктів надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території міста Барвінкове, утворення прозорого механізму розміщення таких об’єктів для про припинення видачі дозволів на розміщення атракціонів для надання послуг з організації відпочинку та розваг та інформування суб’єктів господарювання про порядок надання послуг з організації відпочинку та розваг на території, підпорядкованій Барвінківській міській раді

 

     ІІІ. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто. Господарська діяльність без погодження владою місць розміщення об’єктів для надання послуг у сфері відпочинку та розваг можуть призвести до нещасних випадків, виникнення загрози життю і здоров’ю жителів та до погіршення благоустрою міста

Прийняття проекту акта

Дана альтернатива є актуальною, адже будуть чітко визначені місця на території міста для надання послуг у сфері відпочинку та розваг, умови погодження таких місць суб’єктам господарювання, порядок отримання погодження та умови тимчасового утримання таких місць.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

Прийняття проекту акта

- визначення місця на території міста для надання послуг у сфері відпочинку та розваг, умови погодження таких місць суб’єктам господарювання, порядок отримання погодження та умови тимчасового утримання таких місць;

- залучення додаткових коштів до бюджету м.Барвінкове

відсутні, оскільки реалізації положень акту не потребує додаткових матеріальних чи інших витрат

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

альтернатива є неприйнятною, оскільки не відповідає вимогам чинного законодавства України

Прийняття проекту акта

створення належних умов для масового відпочинку мешканців та гостей міста

відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

-

-

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

-

-

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

альтернатива є неприйнятною, оскільки не відповідає вимогам чинного законодавства України

Прийняття проекту акта

За умови прийняття зазначеного рішення буде визначено чіткий порядок отримання суб’єктом господарювання погодження на розміщення об’єктів надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території міста Барвінкове та умови тимчасового утримання таких місць.

відсутні

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

З огляду на альтернативу - залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, витрати відсутні.

Прийняття проекту акта

відсутні

Прийняття запропонованого проекту рішення забезпечить вирішення проблеми і є єдиним виходом з ситуації, що склалася.

У разі відмови від введення в дію запропонованого регулювання інтереси територіальної громади ставляться під загрозу. Ця альтернатива не сприятиме вирішенню існуючої проблеми, оскільки неврегульованість відносин потягне за собою негативні наслідки. 

 

ІV. Опис механізму, який пропонується застосувати  для розв’язання проблеми

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

1

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

Прийняття проекту акта

4

За умови прийняття зазначеного рішення буде визначено чіткий порядок отримання суб’єктом господарювання погодження на розміщення об’єктів надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території міста Барвінкове, умови тимчасового утримання таких місць та залучення додаткових коштів до бюджету м.Барвінкове.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

 

Прийняття проекту акта

залучення додаткових коштів до бюджету м.Барвінкове

 

відсутні

у разі прийняття акта буде впорядковано та врегульовано порядок розміщення об’єктів надання послуг у сфері відпочинку та розваг .

 

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, вигоди для органів місцевого самоврядування, громадян та суб’єктів господарювання відсутні.

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, витрати для органів місцевого самоврядування, громадян та суб’єктів господарювання відсутні.

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

не буде досягнуто цілей правового регулювання. Господарська діяльність без погодження владою місць розміщення об’єктів для надання послуг у сфері відпочинку та розваг можуть призвести до нещасних випадків, виникнення загрози життю і здоров’ю жителів та до погіршення благоустрою міста

зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні.

Прийняття проекту акта

будуть чітко визначені місця на території міста для надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг, умови погодження таких місць суб’єктам господарювання, порядок отримання погодження та умови тимчасового утримання таких місць

Упродовж деякого часу дії регуляторного акта може впливати низька обізнаність суб’єктів, на яких поширюється дія цього акта, щодо запроваджених новел, істотна відмінність регулювання, що пропонується з існуючим регулюванням

         IV. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Проектом цього регуляторного акта передбачено затвердження Положення про порядок надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території м. Барвінкове, який встановлює єдині умови та порядок погодження місць для розміщення об’єктів надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території міста Барвінкове, а також вимоги до утримання таких місць.
       При цьому передбачається, що надання послуг у сфері відпочинку та розваг здійснюється у визначених місцях при наявності рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради щодо погодження такого місця.
Окрім того, проект спрямований на чітке визначення порядку отримання погодження місця для розміщення об’єктів надання послуг у сфері відпочинку та розваг. Проектом передбачено вичерпний перелік документів, що буде подаватися суб’єктом господарювання, для отримання погодження, та підстави відмови в отриманні такого погодження.

Таким чином, такий регуляторний акт містить норми, які чітко регламентують відносини між органом місцевого самоврядування та суб’єктом господарювання, пов’язані з отриманням погодження місця для розміщення об’єктів надання послуг у сфері відпочинку та розваг, а його реалізація забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку провадження підприємницької діяльності у цій сфері.

Механізмом розв’язання визначеної проблеми є прийняття нормативного акту, який встановлює єдиний документ, який є підставою для розміщення об’єктів надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території міста Барвінкове.

Запропонований механізм даного проекту регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, прозорості, передбачуваності

        

         V. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги        

         Впровадження та виконання вимог запропонованого проекту регуляторного акта відповідає тим ресурсам, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, а також ресурсам суб’єктів господарювання, на яких розповсюджується дія запропонованого проекту регуляторного акта (сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів).

        

         VI. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

     Термін дії запропонованого регуляторного акту залежить від змін у чинному законодавстві. Також складно спрогнозувати дію внутрішніх чинників на дію даного акту. Тому запровадження дії цього регуляторного акта пропонується без встановлення обмежень по часу. Це пояснюється тим, що на нього в майбутньому можуть вплинути невизначені зовнішні чинники, але передбачити які на сьогодні не є реальним. Дія даного акту є необмеженою до моменту встановлення факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або його цілі.

 

         VII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

          - кількість поданих заяв на погодження місця розміщення об’єкта надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території міста Барвінкове;

          - кількість виданих документів, що надають право на розміщення об’єкту надання послуг у сфері відпочинку та розваг;

          - кількість скарг від жителів міста на роботу суб’єктів господарювання при наданні послуг у сфері відпочинку та розваг; 

         - розмір надходжень до місцевого бюджету міста Барвінкове у вигляді плати за користування місцем для розміщення об’єктів надання послуг у сфері відпочинку та розваг;

 

         VІII. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до набрання чинності рішенням за статистичним методом.             

Повторне відстеження передбачається здійснити через 1 рік після набрання чинності регуляторного акта.

Періодичне відстеження дії регуляторного акта передбачається здійснювати через кожні три роки після виконання заходів повторного відстеження протягом всього терміну його чинності.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акту, буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

 

Спеціаліст І категорії з юридичних питань

та регуляторної політики відділу земельних

відносин, соціальних питань та

регуляторної політики                                                            Ю.А. Коваленко

 

03 листопада 2017 року