Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

ЗВІТ

про базове відстеження результативності регуляторного акту

«Про встановлення КП «Обласний інформаційно-технічний центр» тарифу на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання на території м. Барвінкове»

 

На виконання ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (зі змінами) здійснено базове відстеження проекту рішення Барвінківського виконавчого комітету міської ради «Про встановлення КП «Обласний інформаційно-технічний центр» тарифу на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання на території м. Барвінкове».

 

1.      Вид та назва регуляторного акта: проект рішення Барвінківського виконавчого комітету міської ради «Про встановлення КП «Обласний інформаційно-технічний центр» тарифу на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання на території м. Барвінкове».

 

2.      Виконавець заходів з відстеження результативності: спеціаліст І категорії з юридичних питань та регуляторної політики відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики.

 

3.      Ціль прийняття регуляторного акта:

      Встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, централізоване опалення на території м.Барвінкове, створення умов для якісного та безперебійного надання послуг з централізованого опалення та економічно – обґрунтованих витрат на виробництво теплової енергії для бюджетних організацій та інших споживачів.

 

4.      Строк виконання заходів з відстеження: термін виконання заходів з базового відстеження регуляторного акта здійснюється з 18 вересня 2017 року по               03 жовтня 2017 року.

 

5.      Тип відстеження: базове відстеження

 

6.      Метод одержання результатів відстеження: для проведення базового відстеження результативності використовувався статистичний метод.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також одержання даних: при відстеженні результативності використовувались статистичні дані, дані КП «Обласний інформаційно-технічний центр».

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта: в результаті впровадження регуляторного акту будуть досліджуватися та вивчатися наступні показники:

1.      Обсяг виробленої та спожитої теплової енергії.

2.      Кількість споживачів теплової енергії.

        3. Рівень відшкодування тарифами витрат на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, надання послуг з централізованого теплопостачання.

        4.Рівень прибутковості / збитковості підприємства. 

 

9.      Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:  прийняття даного регуляторного акту забезпечить беззбиткову роботу КП «Обласний інформаційно-технічний центр», стабілізацію роботи підприємства та підтримання якості послуг з теплопостачання, можливість впровадження новітніх енергозберігаючих технологій та стабільне, якісне надання послуг з централізованого опалення.

Передбачається не обмежувати строк дії запропонованого регуляторного акта. Термін дії запропонованого регуляторного акту буде залежати від змін в законодавстві та економічного стану підприємства, зміни вартості електроенергії, заробітної плати та ін.

     Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», на підставі порівняння вищевказаних показників базового відстеження за отриманих у подальшому даних по аналогічним показникам повторного та періодичного відстеження, можна буде зробити висновок щодо досягнення очікуваних результатів та досягнення цілей діючого регулювання.