Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

ЗВІТ

про базове відстеження результативності регуляторного акту

«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради від 28.07.2009 року №133 «Про  погодження  тарифу на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав – послуги, що надає  Барвінківське комунальне підприємство технічної інвентаризації»

 

На виконання ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (зі змінами) здійснено базове відстеження проекту рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради від 28.07.2009 року №133 «Про  погодження  тарифу на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав – послуги, що надає  Барвінківське комунальне підприємство технічної інвентаризації».

 

1.      Вид та назва регуляторного акта: проект рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради від 28.07.2009 року №133 «Про  погодження  тарифу на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав – послуги, що надає  Барвінківське комунальне підприємство технічної інвентаризації».

 

2.      Виконавець заходів з відстеження результативності: директор Барвінківського комунального підприємства технічної інвентаризації.

 

3.      Ціль прийняття регуляторного акта:

·   приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня, що відповідатиме витратам підприємства;

·    стабілізація фінансового стану та беззбиткова робота підприємства;

·   поліпшення якості та скорочення термінів надання послуг, що виконуються Барвінківським  комунальним підприємством технічної інвентаризації;

·   збільшення надходжень до державного та місцевого бюджетів від сплачених підприємством податків та соціальних внесків;

·   можливість модернізації та комп'ютеризації виробництва, економічного розвитку підприємства;

·    поліпшення умов роботи виробничого персоналу підприємства

 

4.      Строк виконання заходів з відстеження: термін виконання заходів з базового відстеження регуляторного акта здійснюється з 18 жовтня 2017 року по               03 листопада 2017 року.

 

5.      Тип відстеження: базове відстеження

 

6.      Метод одержання результатів відстеження: для проведення базового відстеження результативності використовувався статистичний метод.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також одержання даних: дані про результати фінансово-господарської діяльності Барвінківського комунального підприємства  технічної інвентаризації, на основі аналізу яких розраховано плановий рівень собівартості послуг підприємства та визначено економічно обґрунтований рівень тарифу, що встановлюється регуляторним актом.

 

8.  Кількісні та якісні значення показників результативності акта: Барвінківське комунальне підприємство  технічної інвентаризації у розрахунках зі споживачами використовувало тариф у розмірі 50,20 грн. без ПДВ за   1 нормо-годину послуг (тариф був установлений на підставі рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради від 28.07.2009 № 133 «Про погодження  тарифу на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав – послуги, що надає Барвінківське комунальне підприємство  технічної інвентаризації»). Проте, діючий тариф не в повному обсязі відшкодовує собівартість робіт (послуг) та унеможливлює одержання прибутку – згідно зі звітом про фінансові результати за 2016 рік із використанням тарифу 50,20 грн. (без ПДВ)  підприємство отримало збитків у розмірі 10,3 тис. грн.

           Згідно з даними бухгалтерського обліку фактична собівартість надання послуг підприємства в 2016 році склала   267,1 тис. грн., у тому числі:

- витрати на оплату праці –  168,9тис. грн.;

- нарахування на заробітну плату – 37,2 тис. грн.;

- інші витрати – 59,4 тис. грн.;

- амортизація – 1,6 тис. грн.

Планову собівартість послуг визначено в розмірі   338,9 тис. грн., при цьому собівартість одиниці послуги склала 855,32 грн. (калькуляція собівартості одиниці послуги враховує зростання мінімальної заробітної плати та плановий обсяг робіт згідно з чинним законодавством)

Таким чином, плановий тариф на послуги, що надає Барвінківське комунальне підприємство  технічної інвентаризації з урахуванням 10 % прибутку, склав 93,85 грн. без ПДВ за 1 нормо-годину.    

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: позитивним фактором прийняття регуляторного акта є захищеність споживачів послуг Барвінківського комунального підприємства  технічної інвентаризації від необґрунтованого зростання тарифу на інвентаризацію нерухомого майна.

До негативних результатів прийняття регуляторного акта можна віднести відсутність у підприємства можливості швидко змінювати рівень тарифу в разі незапланованого, але економічно обґрунтованого підвищення або зниження рівнів витрат, що складають собівартість послуг

Після введення в дію регуляторного акта зміна рівня тарифу на інвентаризацію нерухомого майна – послуги, що виконує Барвінківське комунальне підприємство  технічної інвентаризації, можлива лише в разі прийняття виконавчим комітетом Барвінківської міської ради відповідного регуляторного акта

Таким чином, при різкому підвищенні рівня собівартості послуг  технічної інвентаризації на період прийняття рішення виконавчим комітетом Барвінківської міської ради робота підприємства буде збитковою.

    Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», на підставі порівняння вищевказаних показників базового відстеження за отриманих у подальшому даних по аналогічним показникам повторного та періодичного відстеження, можна буде зробити висновок щодо досягнення очікуваних результатів та досягнення цілей діючого регулювання.

   

 

 

 

 

             Директор БКПТІ                                                       Л.І. Діденко