Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

 

ПРОЕКТ

 

УКРАЇНА

БАРВІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

від «__»_________ 2017 року                                                                               №___/17

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради від 28.07.2009 року №133 «Про  погодження  тарифу на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав – послуги, що надає  Барвінківське комунальне підприємство технічної інвентаризації»

 

 

Розглянувши лист директора Барвінківського комунального підприємство технічної інвентаризації щодо затвердження вартості однієї нормо-години на роботи та послуги з інвентаризації нерухомого майна, відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись ст.ст. 40, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Барвінківський виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради від 28.07.2009 року №133 «Про  погодження  тарифу на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав – послуги, що надає  Барвінківське комунальне підприємство технічної інвентаризації».

2. Встановити Барвінківському комунальному підприємству технічної інвентаризації  вартість однієї нормо-години на роботи та послуги з інвентаризації нерухомого майна у розмірі 93,85 грн (без ПДВ) .

3. Встановити Барвінківському комунальному підприємству технічної інвентаризації  вартість однієї нормо-години на роботи та послуги з інвентаризації нерухомого майна  згідно калькуляції (додається).

 

Міський голова                                                                   О.О.Бало

                                                                                                                      ПРОЕКТ

                                                                               

                                                                            Додаток

                                                                            до рішення виконавчого комітету

                                                                            Барвінківської міської ради

                                                                            від «__» _____ 2017 р. №___

       

 

 

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ

Вартості однієї нормо-години на роботи та послуги, що виконуються

Барвінківським комунальним підприємством технічної інвентаризації

 

Середня годинна тарифна ставка виконавця на 2017 рік:

 

3937,49 х12:1986 =23,79 грн/год, де

 

3937,49 –  середньомісячна тарифна ставка виконавця за 2017 рік,

1986 - норма тривалості робочого часу на 2017 рік,

 2 –кількість основних працівників з відрядною формою оплати праці.

                              

 

 

Статті  калькуляції                                                   грн/год

 

1.Основна заробітна плата                                             23,79

2. Нарахування на зарплату(22%)                                 5,23

3. Загальногосподарські витрати                                  56,30   

4. Собівартість                                                                85,32

6. Прибуток (10%)                                                           8,53

7. Вартість 1-ї нормо-години                                        93,85

 


 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради від 28.07.2009 року №133 «Про  погодження  тарифу на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав – послуги, що надає  Барвінківське комунальне підприємство технічної інвентаризації»

I. Визначення проблеми

Барвінківське комунальне підприємство технічної інвентаризації виконує роботи і послуги з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна,що знаходяться у власності фізичних і юридичних осіб, а також інші роботи і послуги, відповідно до Статуту.

Послуги, що надаються Барвінківським комунальним підприємством технічної інвентаризації  платні, розмір яких визначається підприємством самостійно, виходячи з розрахункової вартості однієї нормо-години на виконання робіт з урахуванням рентабельності та норм часу, визначених згідно «Збірника норм часу на роботи, що виконуються суб’єктами господарювання, які здійснюють технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна», затверджених Наказом державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики України від 21.11.2003р. №198 (із змінами і доповненнями).

Діюча вартість однієї нормо-години на послуги, які надаються Барвінківським комунальним підприємством технічної інвентаризації була затверджена рішенням виконавчого комітету Барвінківської міської ради від 22.02.2011  року № 18  і на теперішній час не відповідає фактичній собівартості в результаті підвищення тарифів на енергоносії, канцелярські та інші товари, послуги сторонніх організацій.

Для стабілізації стану і недопущення істотного зростання тарифів, комунальне підприємство постійно контролювало розмір витрат. Але в даний час зростання мінімальної заробітної плати в 6 раз, відповідно збільшення нарахування на фонд заробітної плати, зростання тарифів на електричну енергію, вартості матеріальних витрат, картриджів, виготовлення бланків, вартості послуг сторонніх організацій подорожчало в середньому в 5 раз. На даний час підприємство вичерпало всі можливі ресурси щодо економії витрат.

Діючий розмір вартості однієї нормо-години на роботи та послуги, що виконуються Барвінківським комунальним підприємством  технічної інвентаризації є збитковим.

Цей регуляторний акт приймається для розв’язання проблеми приведення тарифів на роботи та послуги, що виконуються  Барвінківським КПТІ, у відповідність принципам державної регуляторної політики.

Основними групами, на які визначена проблема справляє вплив, є:

Групи

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

в тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 II. Цілі державного регулювання

Основними цілями прийняття даного регуляторного акту є:

·                       приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня, що відповідатиме витратам підприємства;

·                        стабілізація фінансового стану та беззбиткова робота підприємства;

·                       поліпшення якості та скорочення термінів надання послуг, що виконуються Барвінківським  комунальним підприємством технічної інвентаризації;

·                       збільшення надходжень до державного та місцевого бюджетів від сплачених підприємством податків та соціальних внесків;

·                       можливість модернізації та комп'ютеризації виробництва, економічного розвитку підприємства;

·                       поліпшення умов роботи виробничого персоналу підприємства.

 III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1.                             Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

 Залишити без змін вартість 1 нормо-години – 50,20 грн, що встановлена рішенням виконавчого комітету Барвінківської міської ради від 22.02.2011р. № 18.

Альтернатива 2

Встановити нову вартість 1 нормо-години – 93,85 грн рішенням виконавчого комітету Барвінківської міської ради.

 2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Залишити вартість 1 нормо-години без змін

 Не отримує вигод

Зменшення відрахувань до державного та місцевого бюджетів, Пенсійного та інших соціальних фондів або відсутність цих відрахувань у зв’язку з банкрутством підприємства.

Альтернатива 2. Встановити нову вартість 1 нормо-години

Запропонована вартість однієї нормо-години встановить тариф на роботи та послуги на беззбитковому рівні, що призведе до більшого та стабільного рівня  сплати відрахувань до державного та місцевого бюджетів, Пенсійного та інших соціальних фондів.

 Витрат не зазнає

 Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Залишити вартість 1 нормо-години без змін

 Вартість робіт та послуг залишиться на рівні 2011 року.

 Збереження існуючої вартості 1 нормо-години матиме негативний вплив на якість надання послуг з інвентаризації об’єктів нерухомого майна та інших послуг, що надаються Барвінківським  КПТІ  або зовсім унеможливить надання таких послуг у разі банкрутства підприємства. Можливе скорочення робочих місць на підприємстві.

Альтернатива 2. Встановити нову вартість 1 нормо-години

Підвищиться якість та скоротяться терміни надання послуг Барвінківським КПТІ.

 Збереження робочих місць на підприємстві.

 Підвищиться вартість робіт та послуг, що дасть змогу БарвінківськомуКПТІ  покривати витрати на їх надання необхідної якості та в необхідній кількості.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

 

1

 

1

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 

100%

 

100%

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Залишити вартість 1 нормо-години без змін

Не отримує вигод

  Погіршення якості надання послуг підприємством, збиткова робота підприємства, скорочення робочих місць, банкрутство підприємства.

Альтернатива 2. Встановити нову вартість 1 нормо-години

 В результаті прийняття нової вартості 1 нормо-години на роботи та послуги фінансовий стан стабілізується, підприємство буде платоспроможним. Поліпшення умов роботи виробничого персоналу, підвищення конкурентоспроможності.

 Витрати, що відносяться до собівартості послуг, враховуються в межах чинного законодавства та з урахуванням норм на іх проведення.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1.

Залишити вартість 1 нормо-години без змін

1

При прийнятті даної альтернативи проблема, яку передбачається розв’язати, продовжуватиме існувати

Альтернатива 2. Встановити нову вартість 1 нормо-години

3

При прийнятті даної альтернативи важливі аспекти проблеми існувати не будуть

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

Альтернатива 2. Встановити нову вартість 1 нормо-години

Встановлення вартості однієї нормо-години в економічно обґрунтованому розмірі на ринку послуг з інвентаризації об’єктів нерухомого майна, забезпечення стабільного та  якісного рівня надання послуг, збереження робочих місць та збільшення відрахувань до бюджетів та соціальних фондів.

Підвищення витрат на роботи та послуги в межах чинного законодавства та з урахуванням норм витрат на їх проведення.

При прийнятті даної альтернативи важливі аспекти проблеми існувати не будуть

Альтернатива 1.

Залишити вартість 1 нормо-години без змін

Збереження рівня вартості послуг та робіт на рівні 2011 року.

При прийнятті даної альтернативи не буде забезпечено ефективне та безперебійне надання послуг та виконання робіт з інвентаризації об’єктів нерухомого майна.

При прийнятті даної альтернативи проблема, яку передбачається розв’язати, продовжуватиме існувати.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2. Встановити нову вартість 1 нормо-години

Дана альтернатива є економічно обґрунтованою, дає змогу Барвінківського КПТІ забезпечити ефективне та безперебійне надання послуг та виконання робіт громадянам в повному обсязі відповідно до потреб.

Зміна собівартості робіт та послуг з економічних причин (інфляційні впливи, збільшення мінімальної заробітної плати). У разі зміни зміни з об’єктивних причин собівартості послуг, встановлену вартість 1 нормо-години буде переглянуто.

Альтернатива 1.

Залишити вартість 1 нормо-години без змін

Дана альтернатива не є прийнятною, оскільки діюча вартість 1 нормо-години не відповідає фактичним витратам підприємства на даний час та не дає підприємству ефективно та безперервно надавати послуги.

Відсутність спроможності у наданні послуг з інвентаризації об’єктів нерухомого майна Барвінківським КПТІ при збільшенні собівартості послуг з економічних причин

 V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Встановлення нової вартості 1-ї нормо-години на роботи та послуги дозволить у повному обсязі відшкодовувати витрати підприємства з надання послуг та забезпечити рентабельну роботу Барвінківському комунальному підприємства технічної інвентаризації, якісно та ефективно обслуговувати замовників. Враховуючи, що запропонована вартість 1-ї нормо-години на роботи та послуги регулюється за допомогою даного регуляторного акта, це дозволить перешкоджати необґрунтованому підвищенню цін на послуги Барвінківського комунального підприємства технічної інвентаризації , своєчасно оцінювати та вносити відповідні зміни до даного рішення з метою створення сприятливих умов для замовників. Застосування економічно обґрунтованої вартості 1-ї нормо-години сприятиме захисту населення та суб'єктів господарювання від монопольних проявів на ринку послуг, недопущенню безпідставного зростання тарифів та здійсненню контролю за правильністю їх формування.

 VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових фінансових, матеріальних та інших витрат ані від органів влади, ані від суб’єктів господарювання.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Регуляторний акт діє до будь-яких змін на законодавчому рівні та змін розмірів витрат у складі собівартості 1-ї нормо-години на роботи та послуги. Якщо такі зміни призведуть до суттєвого підвищення вартості 1-ї нормо-години на послуги, що виконуються Барвінківським комунальним підприємством технічної інвентаризації, буде запроваджено процедуру внесення змін до регуляторного акта або прийняття нового акта в установленому порядку. 

 VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

З метою відстеження результативності даного регуляторного акту визначені наступні показники результативності:

·                       фактична собівартість робіт та послуг;

·                       фінансові показники підприємства;

·                        обсяг наданих послуг, кількість замовників, які звертаються за послугами.

 IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом.

 

 

 

    Директор Барвінківського КПТІ                                             Л.І. Діденко