Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

ПРОЕКТ

 

УКРАЇНА

БАРВІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

від «__»_________ 2017 року                                                               №___/17

 

Про встановлення КП «Харківський обласний інформаційно-технічний центр» тарифу на послуги з централізованого опалення, які надаються на території міста Барвінкове

 

Розглянувши заяву КП «Обласний інформаційно-технічний центр» від 04.09.2017 №07/09 про встановлення тарифів на комунальні послуги, відповідно до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року №869, ст.ст.14, 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», керуючись п.п.2 п. «а» ч.1 ст.28, ст.ст.52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Барвінківської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Встановити комунальному підприємству «Харківський обласний інформаційно-технічний центр» тарифи на послуги з централізованого опалення, які надаються на території міста Барвінкове на рівні:

- для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії – 2 745,04 грн./Гкал.;

- для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії – 88,15 грн./м2 за місяць протягом опалювального періоду.

2. Встановити КП «Харківський обласний інформаційно-технічний центр» структуру тарифів на послуги з централізованого опалення, які надають на території міста Барвінкове, згідно з додатком 1.

 

Міський голова                                                                   О.О.Бало

ПРОЕКТ

                                                                  Додаток 1

                                                                  до рішення виконавчого комітету

                                                                  Барвінківської міської ради

                                                                  від ________2017 року № _______

 

Структура тарифу на послуги з централізованого опалення

КП «Харківський обласний інформаційно-технічний центр»

 

 

№ з/п

Назва показника

Послуга з централізованого опалення

Структура тарифу

Питома вага статті витрат

 

грн/Гкал

грн/м2

%

1

2

4

5

6

1

Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб населення, усього, в т.ч.

2207,97

70,91

80,4%

 

Паливо

1340,33

43,04

48,8%

 

Електроенергія

111,90

3,59

4,1%

 

Водопостачання та водовідведення

15,84

0,51

0,6%

 

Інші матеріальні витрати (ПММ, запчастини, охорона праці, інші матеріальні ресурси)

3,08

0,10

0,1%

 

Прямі витрати  на оплату праці

215,89

6,93

7,9%

 

Єдиний соціальний внесок

74,5

1,53

1,7%

 

амортизація

12,33

0,40

0,4%

 

Витрати на ремонт

15,07

0,48

0,5%

 

Інші прямі витрати (податки, охорона праці, послуги зв’язку)

8,51

0,27

0,3%

 

Загальновиробничі витрати

220,01

7,07

8,0%

 

Адміністративні витрати

217,51

6,99

7,9%

2

Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі:

77,68

2,49

2,8%

 

Витрати на оплату праці

63,67

2,04

2,3%

 

Єдиний соціальний внесок

14,01

0,45

0,5%

3

Послуги банку

1,88

0,06

0,1%

4

Розрахунковий прибуток

0,00

0,00

0,0%

5

Податок на додану вартість

457,51

14,69

16,7%

6

Тариф з ПДВ

2745,04

88,15

100,0%

 

 

 

 

 

Аналіз впливу регуляторного акта -

проекту рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради

«Про встановлення КП «Харківський обласний інформаційно-технічний центр» тарифу на послуги з централізованого опалення,  які надаються на території м.Барвінкове»

 

 

         І. Визначення проблеми

Комунальне підприємство «Харківський обласний інформаційно-технічний центр» є виконавцем/виробником житлово-комунальних послуг з централізованого опалення на території м.Барвінкове на підставі рішення ХХІІ сесії Барвінківської міської ради  VII від 30 червня 2017 року №584 «Про надання згоди на передачу в тимчасове управління (експлуатацію) майна комунальної власності територіальної громади міста Барвінкове та договору №5 від 27.07.2017 «Про передачу в тимчасове управління (експлуатацію) майна комунальної власності територіальної громади міста Барвінкове на праві оперативного управління».

Статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що до власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), транспортні та інші послуги.

Відповідно до ст.14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» залежно від порядку затвердження цін/тарифів на житлово- комунальні послуги вони поділяються на три групи, зокрема, друга група – житлово-комунальні послуги, ціни/тарифи на які затверджують органи місцевого самоврядування для надання на відповідній території.

Відповідно до частин 1, 2  ст.31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» порядок формування тарифів на кожний вид житлово-комунальних послуг другої групи визначає Кабінет Міністрів України. Виконавці/виробники здійснюють розрахунки економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг і подають їх органам, уповноваженим здійснювати встановлення тарифів.

Відсутність встановлених тарифів на централізоване опалення унеможливлює надання КП «ОІТЦ» споживачам міста Барвінкове вказаних вище житлово-комунальних послуг.

З огляду на вищевикладене, вирішення окресленої проблеми неможливе за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів, та потребує негайного правового врегулювання органами місцевого самоврядування з метою забезпечення населення послугами з централізованого теплопостачання на опалювальний період 2017-2018 років.

До кола суб'єктів, на яких проблема справляє негативний вплив, належать:

-        КП «ОІТЦ» – у зв’язку з відсутністю встановлених тарифів надання житлово-комунальних послуг з теплопостачання є неможливим;

- власники житлових будинків та квартир, які є споживачам житлово-комунальних послуг – у разі відсутності встановлених тарифів надання послуг з централізованого опалення виконавцем/виробником здійснюватися не буде.

 

       ІІ. Цілі державного регулювання

Встановлення тарифу на централізоване опалення на території м.Барвінкове, створення умов для якісного та безперебійного надання послуг з централізованого опалення та економічно-обґрунтованих витрат на їх виробництво.

 

         ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Обраний спосіб

Альтернативні способи

Аргументи щодо переваги обраного способу

Регулювання тарифів на  житлово-комунальні послуги є одним із основних засобів державного регулювання господарської діяльності. Умови, обсяги, сфера та порядок застосування регулювання господарської діяльності, вимог законодавства у відповідних сферах, а також орган, уповноважений здійснювати зазначене, визначається виключно законами.

Крім того, Законом України «Про житлово-комунальні послуги» передбачено, що орган місцевого самоврядування повинен встановлювати тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.

Альтернативні способи відсутні.

На даний час альтернативних способів досягнення зазначених цілей немає.

Таким чином, обраний спосіб є єдиним та безальтернативним.

 

        

 

         IV. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізмом розв’язання визначеної проблеми є встановлення виконавчим комітетом Барвінківської міської ради комунальному підприємству «Харківський обласний інформаційно-технічний центр» тарифу на послуги з централізованого теплопостачання, які надаються на території  м.Барвінкове.

Рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради, у разі його прийняття, буде єдиним процедурним документом відповідно до якого буде проводитись нарахування плати за послуги з централізованого теплопостачання для  їх споживачів. 

Запропонований механізм відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, прозорості, передбачуваності

        

         V. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги        

         :

Суб’єкти, на які прийняття акту справляє вплив

Вигоди

Втрати

Громадяни

стабільне та якісне забезпечення послугами з централізованого опалення

 

збільшення витрат на оплату послуг з централізованого опалення

КП «ОІТЦ»

забезпечення беззбиткової роботи підприємства;

стабілізація роботи підприємства та підтримання якості послуг з централізованого теплопостачання; можливість впровадження новітніх енергозберігаючих технологій;

 

відсутні

Держава

відсутні

збільшення витрат на відшкодування споживачам, які мають право на отримання субсидії, оплати послуг з централізованого опалення

Орган місцевого самоврядування

відсутні

відсутні

Інші споживачі

відсутні

відсутні

 

         VI. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

         Строк дії акта не обмежується. Термін дії запропонованого регуляторного акту буде залежати від змін в законодавстві та економічного стану підприємства, зміни вартості електроенергії, заробітної плати та інш.

 

         VII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

         В результаті впровадження регуляторного акту будуть досліджуватися та вивчатися наступні показники:

1.     Обсяг наданих послуг з централізованого теплопостачання.

2.     Кількість споживачів послуг з централізованого теплопостачання.

         3. Рівень відшкодування тарифами витрат на надання послуг з централізованого теплопостачання.

         4.Рівень прибутковості / збитковості підприємства.

 

         VІII. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до набрання чинності рішенням за статистичним методом. Повторне відстеження передбачається здійснити через 1 рік після набрання чинності регуляторного акта.

Періодичне відстеження дії регуляторного акта передбачається здійснювати через кожні три роки після виконання заходів повторного відстеження протягом всього терміну його чинності.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акту, буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

 

 

Начальник відділу ЗВСПтаРП

Барвінківського виконавчого комітету

міської ради                                                                        Н.С.Рижова

 

11 вересня 2017 р.