Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

                                                   ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від ___________________                                                            №________

 

Про  зупинення дії  окремих положень рішення Барвінківського виконавчого комітету міської  ради «Про затвердження норм витрат
                                                   води згідно з ДБН В.2.5-64:2012» від 24.06.2015 року №64/15

 

Розглянувши лист директора філії «Барвінківське ПКГ» ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території» від 14.12.2016 року №254,  з метою недопущення необгрунтованих витрат з міського бюджету, відповідно до   постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання» від 25.08.2004 року №1107 та «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» від 06.08.2014 року №409 (зі змінами), ст.29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», керуючись ч.2  ст.11 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст.ст. 40, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування» Барвінківський  виконавчий  комітет  міської  ради

 

                                                       В И Р І Ш И В:

 1. Зупинити дію окремих положень рішення Барвінківського виконавчого комітету міської ради  «Про затвердження норм витрат води згідно з ДБН В.2.5-64:2012» від 24.06.2015 року №64/15, а саме:

1.1. норм споживання питної води по філії ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури теритоії» Барвінківське ПКГ в м.Барвінкове для наступних об’єктів витрат води:

- житлові будики з водопроводом, каналізацією, ваннами, газовими та електричними водонагрівачами;

- житлові будики з газопостачанням, водопроводом, каналізацією та ваннами;

- житлові будики з газопостачанням, водопроводом та каналізацією без  ванн;

- житлові будинки квартжитлові будинки з водопроводом (без каналізації);

- з дворових водозабірних колонок;

- з вуличних водозабірних колонок;

- гуртожитки з загальними душовими.

2. Рекомендувати Барвінківському виконавчому комітету вжити заходи з розробки та наукового обгрунтування нормативів питного водопостачання у місті Барвінкове відповідно до Порядку розроблення та затвердженя нормативів питного водопостачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 25.08.2004 №1107 та  Методики визначення нормативів                  питного водопостачання населення, затвердженої наказом Державного комітету

України з питань житлово-комунального господарства від 27.09.2005  №148.

         3. Встановити, що до розробки, погодження та затвердження нормативів питного водопостачання у місті Барвінкове у встановленому законом порядку, норми споживання для обєктів витрат води, зазначених у п.п.1 пункту 1 цього рішення, встановлюються на рівні соціальних норм споживання послуг з централізованого постачання холодної води,  затверджених постановою Кабінету Міністрів України «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» від 06.08.2014 року №409 (зі змінами) - 4 куб. метри на одну особу на місяць за відсутності приладів обліку та централізованого постачання гарячої води.

4. Відідлу збуту ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території»  розрахунок плати  за послуги з централізованого постачання холодної води  споживачам – обєктам витрат води, зазначеним у п.п.1 п.1 цього рішення,  здійснювати відповідно до норм споживання, встановлених п.3 рішення.

5. Дане рішення набирає чинності з дня офіційного оприлюднення.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Коцаря В.М.

 

Міський голова                                                                            О.О.Бало

      

 

                                     АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

до проекту рішення Барвінківського виконавчого комітету  міської ради

«Про зупинення дії окремих положень рішення Барвінківського виконавчого комітету міської ради

«Про затвердження норм витрат води згідно з ДБН В.2.5-64:2012»

                                  від 24.06.2015 року №64/15 »

 

         Даний аналіз регуляторного впливу проекту рішення Барвінківського виконавчого комітету міської ради «Про зупинення дії окремих положень рішення Барвінківського виконавчого комітету міської ради «Про затвердження норм витрат води згідно з ДБН В.2.5-64:2012» від 24.06.2015 року №64/15» (надалі – Проект рішення) підготовлений відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1107 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання» та постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» (зі змінами) з метою одержання зауважень та пропозицій по вищевказаному проекту рішення. Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Барвінківського виконавчого комітету міської ради «Про зупинення дії окремих положень рішення Барвінківського виконавчого комітету міської ради «Про затвердження норм витрат води згідно з ДБН В.2.5-64:2012» від 24.06.2015 року №64/15».

 

І. Визначення проблеми

У місті Барвінкове забезпечення споживачів питною водою здійснює філія ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території» «Барвінківське підприємство комунального господарства». Нараховується приблизно 250 споживачів, у яких відсутні квартирні прилади обліку води. 
Рішенням Барвінківського виконавчого комітету міської ради від 24 червня 2015 року      № 64/15 було затверджено норми витрат води.  

Пунктом 31 постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» передбачено, що  в разі затвердження органами місцевого самоврядування норм споживання житлово-комунальних послуг, що перевищують соціальні нормативи, визначені підпунктами 2-4 пункту 3 цієї постанови, компенсація додаткових витрат громадянам, яким відповідно до законодавства призначено субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, у разі відсутності квартирних приладів обліку холодної та гарячої води здійснюється за рахунок місцевих бюджетів.

Проект рішення Барвінківського виконавчого комітету міської ради «Про зупинення дії окремих положень рішення Барвінківського виконавчого комітету міської ради «Про затвердження норм витрат води згідно з ДБН В.2.5-64:2012» від 24.06.2015 року №64/15» розроблений з метою виконання вимог чинного законодавства, а саме розроблення та наукового обґрунтування нормативів питного водопостачання у місті Барвінкове  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року №1107 згідно з Методикою визначення нормативів  питного  водопостачання населення.

Основні групи (підгрупи), на які проблеми справляють вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

-

Органи місцевого самоврядування

так

-

Суб’єкти господарювання,  

у тому числі суб’єкти

малого підприємництва

так

 

 

-

 

 

      Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, є важливою і не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки потребує нормативно-правового врегулювання.

                                             

ІІ. Цілі державного регулювання

Ціль прийняття даного регуляторного акта є врегулювання відносин між філією ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території» «Барвінківське підприємство комунального господарства» та споживачами, що не мають засобів обліку води, а також забезпечення стабільної роботи підприємства, яке надає послуги з централізованого постачання холодної води, встановлення контролю за використанням питної води споживачами; виконання заходів, направлених на надання більш якісних послуг; отримання прибутку підприємством.

 

ІІІ. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення цілей

  1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

альтернатива не є прийнятною у зв'язку з тим, що у даному випадку це призведе до відсутності умов планування господарської діяльності, встановлення необхідних обсягів постачання води

Прийняття проекту акта

альтернатива є прийнятною, так як цілком задовольняє інтереси підприємства, яке надає послуги з централізованого постачання холодної води, дозволяє у визначений законодавством спосіб досягти цілей

2.      Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Оцінка впливу на сферу інтересів держави Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

Компенсація додаткових витрат на оплату житлового-комунальних послуг за рахунок місцевого бюджету

Прийняття проекту акта

- відповідає вимогам чинного законодавства;

- забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики;

- встановить необхідні обсяги постачання води

- не потребує додаткових витрат на оплату житлового-комунальних послуг за рахунок місцевого бюджету

відсутні, оскільки реалізації положень акту не потребує додаткових матеріальних чи інших витрат

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

1

-

1

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

100

0

100

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

відсутні

Прийняття проекту акта

- відповідає вимогам чинного законодавства;

- встановить необхідні обсяги постачання води

відсутні

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

Компенсація додаткових витрат на оплату житлового-комунальних послуг за рахунок місцевого бюджету

Прийняття проекту акта

- планування господарської діяльності підприємства;

- встановлення норми витрат води споживачами;

- не потребує додаткових витрат на оплату житлового-комунальних послуг за рахунок місцевого бюджету.

відсутні

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

З огляду на альтернативу - залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, призведе до компенсації додаткових витрат громадянам, яким відповідно до законодавства призначено субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, у разі відсутності квартирних приладів обліку холодної та гарячої води за рахунок місцевого бюджету.

Прийняття проекту акта

відсутні

У разі відмови від введення в дію запропонованого регулювання не вирішить існуючої проблеми, оскільки неврегульованість відносин потягне за собою негативні наслідки. Тому єдиним прийнятним способом вирішення проблеми є прийняття регуляторного акта.

 

ІV. Опис механізму, який пропонується застосувати  для розв’язання проблеми

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

1

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

Прийняття проекту акта

4

У разі прийняття акта повною мірою буде забезпечено досягнення поставленої мети стосовно:

- відсутність потреби додаткових витрат на оплату житлового-комунальних послуг за рахунок місцевого бюджету;

 - дотримання вимог чинного законодавства щодо встановлення та періодичного перегляду зазначених норм;

- встановлення контролю за використанням питної води споживачами.

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

 

Прийняття проекту акта

У разі прийняття проекту акта, вигода заключатиметься в: - відсутність потреби додаткових витрат на оплату житлового-комунальних послуг за рахунок місцевого бюджету;

- планування господарської діяльності підприємства;

- встановлення норми витрат води споживачами

У разі прийняття проекту акта, держава не нестиме ніяких матеріальних та інших витрат.

У разі прийняття акта буде забезпечено досягнення  цілей щодо встановлення норми витрат води споживачами та в відсутність потреби додаткових витрат на оплату житлового-комунальних послуг за рахунок місцевого бюджету.

 

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, вигоди відсутні.

залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, призведе до компенсації додаткових витрат громадянам, яким відповідно до законодавства призначено субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, у разі відсутності квартирних приладів обліку холодної та гарячої води за рахунок місцевого бюджету.

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

- забезпечує часткове досягнення цілей;

- проблема не розв’язується

Відсутні.

Прийняття проекту акта

у разі прийняття акта буде забезпечено досягнення цілей щодо встановлення норм витрат води споживачами та в відсутність потреби додаткових витрат на оплату житлового-комунальних послуг за рахунок місцевого бюджету.

Відсутні

 

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Регуляторні цілі передбачається досягнути шляхом зупинення дії окремих положень рішення Барвінківського виконавчого комітету міської ради від 24 червня 2015 року №64/15 «Про затвердження норм витрат води згідно з ДБН В.2.5-64:2012». Рішення Барвінківського виконавчого комітету міської ради «Про зупинення дії окремих положень рішення Барвінківського виконавчого комітету міської ради «Про затвердження норм витрат води згідно з ДБН В.2.5-64:2012» від 24.06.2015 року №64/15» буде єдиним процедурним документом, відповідно до якого споживачам, що не мають приладів обліку, будуть проводитися нарахування за послуги.

Запропонований вихід із ситуації, що склалася, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

З метою отримання зауважень та пропозицій,  проект регуляторного акту та даний Аналіз регуляторного впливу оприлюднюються на інформаційному стенді та на офіційному сайті Барвінківської міської ради.

Всі зауваження, які надійдуть в письмовому вигляді в місячний термін після першого оприлюднення, будуть розглянуті Барвінківським виконавчим комітетом міської ради для врахування в остаточному варіанті регуляторного акту.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги, оцінюється вище середнього.

       

 VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта — три роки, відповідно до Методики визначення нормативів питного водопостачання населення, затвердженої наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 27 вересня 2005 року №148 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 року за №1210/11490.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності дії регуляторного акта є:

- збільшення кількості водокористувачів, облік води у яких ведеться за встановленими засобами обліку води;

- відшкодування доходами витрат підприємства, пов'язаних з наданням послуг споживання питної води;

- зменшення скарг абонентів споживання питної води на діяльність комунального підприємства.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання ним чинності. Для базового відстеження будуть використані пропозиції та зауваження до рішення. З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей повторне та періодичне відстеження результативності буде здійснено в термін, встановлені ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиметься статистичним методом.

 

 

 

Спеціаліст І категорії з юридичних питань

та регуляторної політики відділу земельних

відносин, соціальних питань та

регуляторної політики                                                                                 Ю.А. Коваленко