Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

ПРОЕКТ

 

 

 

 

УКРАЇНА

БАРВІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

від «__»_________ 2017 року                                                               №___/17

 

Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності під час проведення ярмарок,  державних та місцевих святкових,  урочистих масових заходів на території міста Барвінкове

 

Відповідно до ст.28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», п.1.11 Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 №244, керуючись п.п.8 п. «а» ч.1 ст.30, ст.ст.42, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Барвінківської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Порядок розміщення тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності під час проведення ярмарок,  державних та місцевих святкових,  урочистих масових заходів на території міста Барвінкове (додається).

         2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Коцаря В.М.

 

 

Міський голова                                                                   О.О.Бало

        

 

 

 

ПРОЕКТ

                                                                  Додаток

                                                                  до рішення виконавчого комітету

                                                                  Барвінківської міської ради

                                                                  від ________2017 року № _______

 

Порядок

розміщення тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності під час проведення ярмарок,  державних та місцевих святкових,  урочистих масових заходів на території міста Барвінкове

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок розроблений відповідно до ст.28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», п.1.11 Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 №244.   

         1.2. Метою цього Порядку є запровадження єдиних, чітких процедур при розміщенні тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності під час проведення ярмарок,  державних та місцевих святкових,  урочистих масових заходів на території м.Барвінкове на строк їх проведення.

         1.3. Порядок поширюється на суб'єктів господарювання – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які мають намір розміщувати тимчасові споруди під час проведення ярмарок,  державних та місцевих святкових,  урочистих масових заходів на території міста Барвінкове.

                   1.3. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

         Тимчасова споруда  (далі ТС)  - пересувна споруда,  яка не має закритого приміщення для тимчасового  перебування  людей,  у  якій  може   бути   розміщене торговельне   обладнання,   низькотемпературний  прилавок,  лоток, ємність,  торговельний  автомат,  інші   пристрої   для   роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності; а також автомагазини,   автокафе, авторозвозки,  автоцистерни,  лавки-автопричепи, візки, спеціальне технологічне   обладнання   (низькотемпературні   лотки-прилавки), розноски, лотки, столики тощо;

         Масовий захід – заздалегідь сплановане і визначене за місцем, часом, кількістю учасників (у разі потреби) і причинами зібрання людей, що має характер ярмарку, свята (державного чи місцевого), урочистого чи культурного заходу.

         Місце для розміщення ТС – земельна ділянка або частина об’єкту благоустрою, що надається  для розміщення ТС.

Учасник масового заходу - суб'єкт господарювання (юридична або фізична особа-підприємець),  який бажає розмістити ТС для провадження підприємницької діяльності під час масового заходу  або який отримав Ордер на розміщення ТС.

Ордер на розміщення ТС - документ, виданий організатором масового заходу, який надає учаснику масового заходу право на розміщення ТС на термін, визначений цим ордером.

Організатор масового заходу – Барвінківський виконавчий комітет міської ради.

         Плата за користування місцем для розміщення ТС – платіж, що сплачується до бюджету міста Барвінкове суб’єктом господарювання, якому надано погодження на розміщення ТС, за користування місцем розміщення ТС. Розмір плати визначається за формулою:

Птс = Sтс х НГОбаз х 2,5 х 12% : 30 х Ттс, де:

 

         Птс – плата за користування місцем розміщення ТС,

         Sтс – площа місця розміщення ТС (визначається як сума площі ТС та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром ТС) 

         НГОбаз – базова нормативна грошова оцінка 1м2 земельної ділянки в м.Барвінкове станом на 01 січня відповідного календарного року,

         Ттс – термін користування місцем розміщення ТС у календарних днях,

         2,5 – базовий коефіцієнт, на який збільшується НГОбаз (відповідає значенню коефіцієнта Кф, який застосовується до земельних ділянок відповідного цільового призначення (для обслуговування будівель торгівлі, закладів громадського харчування, побутового обслуговування). 

         12% -  ставка плати за користування місцем розміщення ТС з розрахунку на один календарний місяць,

         30 – середнє значення кількості днів у одному календарному місяці, що приймається для розрахунку

Висновок про можливість погодження місця для розміщення ТС – документ, складений уповноваженим підрозділом або посадовою особою Барвінківського виконавчого комітету міської ради, за результатами попереднього розгляду заяви та доданих до неї документів, який є підставою для прийняття міським головою розпорядження про погодження місця для розташування ТС.

1.4. Дія цього порядку не розповсюджується на розміщення споруд, пов’язаних із наданням послуг у сфері відпочинку та розваг (розважальних і спортивних послуг, атракціонів) та тимчасових споруд, порядок розміщення яких визначається Порядком розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 №244.  

2. Порядок розміщення ТС

 

         2.1. Розміщення ТС для провадження підприємницької діяльності під час проведення масових заходів  здійснюється на підставі Ордеру на розміщення  ТС (додаток №1).

          2.2. Ордер на розміщення ТС видається на підставі розпорядження міського голови про погодження місця для розміщення ТС, документів про оплату за користування місцем для розміщення ТС, договору із спеціалізованою організацією на вивіз твердих побутових відходів по об’єкту на термін розміщення ТС. 

         2.3. Термін, на який видається Ордер на розміщення ТС, не може перевищувати терміну проведення відповідного масового заходу, та обчислюється у календарних днях.

          2.4. Суб'єкт господарювання, який має намір розмістити ТС для провадження  підприємницької діяльності під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на території м.Барвінкове подає до Барвінківського виконавчого комітету міської ради заяву про погодження місця для розміщення ТС (додаток 1) не пізніше, ніж за 7 робочих днів до початку проведення масового заходу.

          2.5. До заяви додаються:

         - копія паспорта та РНОКПП (для фізичних осіб – підприємців);

         - копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань із зазначенням зареєстрованих видів діяльності;

         - копію довіреності (у разі подання заяви уповноваженою особою)

         - схематичне зображення місця для розміщення ТС (за бажанням) із зазначенням адреси та площі місця для розташування ТС.

         2.6. Заяви на погодження місця для розміщення ТС подаються зацікавленими особами до Барвінківського виконавчого комітету міської ради, реєструються у загальному порядку та розглядаються у порядку черговості їх надходження.

         2.7. Погодження місця для розміщення ТС здійснюється упродовж 5 робочих днів з дня надходження відповідної заяви.

         2.8. Погодження місця для розміщення ТС відбувається шляхом прийняття відповідного  розпорядження міським головою на підставі Висновку про можливість погодження місця для розміщення ТС, який складається відділом земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики Барвінківського виконавчого комітету міської ради. 

         2.9. У наданні погодження може бути відмовлено з підстав:

         - надання неповного пакета документів, визначених у п.2.5. цього Порядку;

         - подання недостовірних відомостей, зазначених у п.2.5. цього Порядку;

         - неможливість розміщення ТС у зазначеному місці через наявні обмеження (обов’язково вказується, які саме);

         - наявність раніше поданої заяви іншої особи щодо розміщення ТС в цьому ж місці;

         Відмова у погодженні з інших підстав не допускається.

         2.10. Заява та додані до неї документи після реєстрації та накладання резолюції міським головою (або особою, що його заміщує),передаються до відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики Барвінківського виконавчого комітету міської ради для надання висновку про можливість погодження місця для розміщення ТС.

         2.11. Розрахунок розміру плати за користування місцем для розміщення ТС здійснюється відділом земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики Барвінківського виконавчого комітету міської ради та долучається до висновку.

         2.12. Суб’єкт господарювання, якому погоджено місце для розміщення ТС для провадження підприємницької діяльності під час проведення масового заходу, зобов’язаний не пізніше 1 робочого дня, що передує  дню розміщення ТС (проведення масового заходу), отримати Ордер на розміщення ТС.

         2.13. Облік виданих ордерів на розміщення ТС ведеться відділом земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики виконавчого комітету міської ради.

         2.14. Відділ земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики не пізніше 1 робочого дня, що передує дню проведення масового заходу на підставі наданих погоджень складає план місць для розміщення ТС, який затверджується міським головою.

         2.15. Самовільне розміщення ТС поза межами погоджених місць для розміщення ТС забороняється.

         2.16. Суб’єктам, які отримали Ордер на розміщення ТС, забороняється передавати право на розміщення ТС третім особам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Додаток №1

                                                                       до Порядку розміщення тимчасових                                                                                           споруд  для провадження підприємницької                                                                               діяльності під час проведення ярмарок,                                                                                      державних та місцевих святкових,  урочистих                                                                          масових заходів на території міста Барвінкове

 

 

ОРДЕР №___

на розміщення ТС під час проведення _______________________________________________________

(назва заходу)

Дата видачі ордеру ______________________________________________

Власник ТС ____________________________________________________

Відповідальна особа ________________________________________________

Адреса (місцезнаходження) особи  ____________________________________

_______________________________________________________________  

Контактна інформація  ____________________________________________

Адреса місця для розміщення ТС  ____________________________________

Площа ТС ________________________________________________________

Площа місця для розміщення ТС _____________________________________

Характеристика ТС ______________________________________________

Види діяльності ___________________________________________________

Підстава для видачі ордеру _________________________________________

Оплати за користування місцем для розміщення ТС  ____________________

_________________________________________________________________

Укладання договору із спеціалізованою організацією на вивіз твердих побутових відходів по об’єкту на термін розміщення ТС _______________________________________________________________  

Термін дії ордеру _______________________________________________

 

Міський голова                     ____________________                __________

                                                                                             (підпис, М.П.)                                                           

 

 

 

                                                                                              Додаток №2

                                                                       до Порядку розміщення тимчасових                                                                                           споруд  для провадження підприємницької                                                                               діяльності під час проведення ярмарок,                                                                                      державних та місцевих святкових,  урочистих                                                                          масових заходів на території міста Барвінкове

 

ЗАЯВА

про погодження місця для розміщення ТС під час проведення

__________________________________________________________________

(назва масового заходу)

         Прошу погодити місце для розміщення ТС для провадження підприємницької діяльності під час проведення масових заходів.

Суб’єкт звернення /Власник ТС ______________________________________

Уповноважена особа ________________________________________________

Адреса (місцезнаходження) особи  ____________________________________

_______________________________________________________________  

Контактна інформація  ____________________________________________

Адреса місця для розміщення ТС  ____________________________________

Площа ТС ________________________________________________________

Площа місця для розміщення ТС _____________________________________

Характеристика ТС ______________________________________________

Види діяльності ___________________________________________________

Термін розміщення ТС ___________________________________________

Відомості про потужності, що будуть використовуватися _______________

_______________________________________________________________

Забезпеченість ТС автономною системою електроживлення _____________

Спосіб повідомлення про результати розгляду _______________________

_______________________________________________________________

         Додаток:

            1) копія паспорта та РНОКПП (для фізичних осіб – підприємців);

            2) копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань із зазначенням зареєстрованих видів діяльності;

            3) копія довіреності (у разі подання заяви уповноваженою особою);

            4) схематичне зображення місця для розміщення ТС (за бажанням) із зазначенням адреси та площі місця для розташування ТС;

            5) відомості про державну реєстрацію потужностей, що будуть використовуватися під час участі у масовому заході (для потужностей, які підлягають державній реєстрації відповідно до ст.25 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів).

            Одночасно надаю згоду на збір та оброку персональних даних.

_________________             _________________    __________________

                     (дата)                                                                  підпис, М.П.                                                   П.І.Б.

                                                                                              Додаток №3

                                                                       до Порядку розміщення тимчасових                                                                                           споруд  для провадження підприємницької                                                                               діяльності під час проведення ярмарок,                                                                                      державних та місцевих святкових,  урочистих                                                                          масових заходів на території міста Барвінкове

 

ВИСНОВОК

про можливість погодження місця для розміщення ТС для провадження підприємницької діяльності під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на строк проведення таких заходів

Дата висновку __________________________________________________

Суб’єкт звернення /Власник ТС ______________________________________

Уповноважена особа ________________________________________________

Адреса (місцезнаходження) особи  ____________________________________

_______________________________________________________________ 

Дата подачі заяви про погодження місця для розміщення ТС ____________

Реєстраційний номер заяви ________________________________________

Адреса місця для розміщення ТС  ____________________________________

Площа ТС ________________________________________________________

Площа місця для розміщення ТС _____________________________________

Характеристика ТС ______________________________________________

Види діяльності ___________________________________________________

Термін розміщення ТС ___________________________________________

Наявність обмежень для розміщення ТС _____________________________

Наявність підстав для відмови у погодженні місця для розміщення ТС (зазначити, які саме) _____________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

         Висновок: зазначене у заяві місце для розміщення ТС під час проведення ______________________________________________ може/не може  бути погоджене.

         Підстави для відмови у погодженні ______________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________.

         Додаток: розрахунок плати за користування місцем для розміщення ТС.

 

Висновок підготував:

__________________           __________________           _______________

                   (назва посади)                                                             (підпис)                                                               П.І.Б.

 

 

                                                                      

                                                                                              Додаток №4

                                                                       до Порядку розміщення тимчасових                                                                                           споруд  для провадження підприємницької                                                                               діяльності під час проведення ярмарок,                                                                                      державних та місцевих святкових,  урочистих                                                                          масових заходів на території міста Барвінкове

 

РОЗРАХУНОК

плати за користування місцем для розміщення ТС

 

Дата розрахунку __________________________________________________

Суб’єкт звернення /Власник ТС ______________________________________

Адреса місця для розміщення ТС  ____________________________________

Площа місця розміщення ТС ______________________________________

НГОбаз станом на 01.01.____р. - _______________________________  (грн.),

Термін користування місцем для розміщення ТС - ____________________,

 

Розмір плати: ______________________________________________грн.

 

Розрахунок підготував:

__________________           __________________           _______________

                   (назва посади)                                                             (підпис)                                                               П.І.Б.

 

 

 

 

Аналіз впливу регуляторного акта

проекту рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради

«Про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності під час проведення ярмарок,  державних та місцевих святкових,  урочистих масових заходів на території міста Барвінкове»

 

         І. Визначення проблеми

Статтею 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначено, що розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.

Згідно пункту 1.11 Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 №244, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.11.2011  за №1330/20068, порядок розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих заходів на строк проведення таких заходів здійснюється у порядку, встановленому органами місцевого самоврядування.          Згідно рекомендацій Адміністративної колегії Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України №48-рк/к від 16 травня 2017 року не встановлення порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів не дозволяє утворити прозорий механізм розміщення таких споруд та забезпечити ефективне функціонування конкуренції на ринках реалізації товарів, надання послуг і виконання робіт у тимчасових спорудах.

З огляду на вищевикладене, вирішення окресленої проблеми неможливе за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів, та потребує негайного правового врегулювання органами місцевого самоврядування з метою реалізації прав підприємців на ведення господарської діяльності.

До кола суб'єктів, на яких проблема справляє негативний вплив, належать:

-        суб’єкти підприємницької діяльності – у зв’язку з відсутністю законодавчо встановленого порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових,  урочистих масових заходів;

-        орган місцевого самоврядування – у зв’язку з неправомірним та безоплатним  використанням суб’єктами господарювання земельних ділянок комунальної форми власності при розміщенні тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових,  урочистих масових заходів на території м.Барвінкове.

 

       ІІ. Цілі державного регулювання

Запровадження єдиного порядку та чітких процедур при розміщенні тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності під час проведення ярмарок,  державних та місцевих святкових,  урочистих масових заходів на території м.Барвінкове на строк їх проведення, утворення прозорого механізму розміщення таких споруд для забезпечення ефективного функціонування конкуренції на ринках реалізації товарів, надання послуг і виконання робіт у тимчасових спорудах, забезпечення дотримання правил благоустрою населеного пункту при розміщенні тимчасових споруд, залучення додаткових коштів до бюджету м.Барвінкове

 

         ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Обраний спосіб

Альтернативні способи

Аргументи щодо переваги обраного способу

За умови прийняття зазначеного рішення будуть виконані вимоги ст.28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та положення п.1.11 Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 №244

Альтернативні способи відсутні.

На даний час альтернативних способів досягнення зазначених цілей немає.

Таким чином, обраний спосіб є єдиним та безальтернативним.

 

         IV. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізмом розв’язання визначеної проблеми є прийняття нормативного акту, який встановлює єдиний документ, який є підставою для розміщення ТС для провадження підприємницької діяльності під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих заходів на строк проведення таких заходів,  форму такого документу та порядок його отримання.

Запропонований механізм даного проекту регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, прозорості, передбачуваності

        

         V. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги        

         Впровадження та виконання вимог запропонованого проекту регуляторного акта відповідає тим ресурсам, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, а також ресурсам суб’єктів господарювання, на яких розповсюджується дія запропонованого проекту регуляторного акта (сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів).

        

         VI. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

         Строк дії акта не обмежується. Дія акта може бути припинена вразі втрати чинності п.1.11 Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 №244, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.11.2011  за №1330/20068.

 

         VII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

          - кількість поданих заяв на погодження місця для розміщення ТС;

         - кількість виданих документів, що надають право на розміщення ТС.

         - розмір надходжень до місцевого бюджету міста Барвінкове у вигляді плати за користування місцем для розміщення ТС;

 

         VІII. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до набрання чинності рішенням за статистичним методом. Повторне відстеження передбачається здійснити через 1 рік після набрання чинності регуляторного акта.

Періодичне відстеження дії регуляторного акта передбачається здійснювати через кожні три роки після виконання заходів повторного відстеження протягом всього терміну його чинності.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акту, буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

 

 

Начальник відділу ЗВСПтаРП

Барвінківського виконавчого комітету

міської ради                                                                        Н.С.Рижова

 

28 серпня 2017 р.