Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

ЗВІТ

про базове відстеження результативності регуляторного акту

«Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на території міста Барвінкове»

 

На виконання ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (зі змінами) здійснено базове відстеження проекту рішення Барвінківського виконавчого комітету міської ради «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на території міста Барвінкове».

 

1.      Вид та назва регуляторного акта: проект рішення Барвінківського виконавчого комітету міської ради «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на території міста Барвінкове».

 

2.      Виконавець заходів з відстеження результативності: спеціаліст І категорії з юридичних питань та регуляторної політики відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики.

 

3.      Ціль прийняття регуляторного акта:

- запровадження єдиного порядку та чітких процедур при розміщенні тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності під час проведення ярмарок,  державних та місцевих святкових,  урочистих масових заходів на території м.Барвінкове на строк їх проведення;

- утворення прозорого механізму розміщення таких споруд для забезпечення ефективного функціонування конкуренції на ринках реалізації товарів;

- надання послуг і виконання робіт у тимчасових спорудах;

- забезпечення дотримання правил благоустрою населеного пункту при розміщенні тимчасових споруд;

- залучення додаткових коштів до бюджету м.Барвінкове.

 

4.      Строк виконання заходів з відстеження: термін виконання заходів з базового відстеження регуляторного акта здійснюється з 08 вересня 2017 року по               22 вересня 2017 року.

 

5.      Тип відстеження: базове відстеження

 

6.      Метод одержання результатів відстеження: для проведення базового відстеження результативності використовувався статистичний метод.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також одержання даних: при відстеженні результативності використовувались статистичні дані, дані відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики, дані одержані в результаті соціологічного опитування суб'єктів господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність шляхом розміщення тимчасових споруд.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта: пропонується використати наступні показники результативності: кількість поданих заяв на погодження місця для розміщення ТС, кількість виданих документів, що надаються право на розміщення ТС та розмір надходжень до місцевого бюджету міста Барвінкове у вигляді плати за користування місцем для розміщення ТС.    

 

9.      Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:  прийняття даного регуляторного акту забезпечить дотримання прав та законних інтересів суб'єктів господарювання, створить найбільш ефективні умови для реалізації ними своїх прав, надасть додаткові можливості для розвитку підприємницької діяльності у м. Барвінкове. Передбачається не обмежувати строк дії запропонованого регуляторного акта. У разі виникнення потреби, у зв'язку з зміною чинного законодавства України та за підсумками відстеження його результативності, вноситимуться зміни до даного регуляторного акта.

    Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», на підставі порівняння вищевказаних показників базового відстеження за отриманих у подальшому даних по аналогічним показникам повторного та періодичного відстеження, можна буде зробити висновок щодо досягнення очікуваних результатів та досягнення цілей діючого регулювання.