Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Плани
Адміністративні послуги

 

                                         БАРВІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

                                       ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

                           _______ сесія  міської  ради  VІ  скликання

  

                                                                       РІШЕННЯ

від  _________ 2014 року                                                                                 № ___

 

Про затвердження Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Барвінкове,

Розглянувши лист директора філії ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території» БПКГ Гончара О.А. від 04.09.2014р. № 208 щодо затвердження Правил користування системами водопостачання та водовідведення в м.Барвінкове, відповідно до Законів України «Про житлово-комунальні послуги»,  «Про питну воду та питне водопостачання», «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України» від 27.06.2007 № 190, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення . . .» від 21.07.205р. № 630  та з  метою правового регулювання відносин, які виникають до початку користування системами комунального водопостачання та водовідведення, в процесі їх користування та після закінчення їх користування, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» Барвінківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Барвінкове» (далі – Правила) (додаються).

2. Зазначені Правила є обов’язковими для виконання всіма підприємствами незалежно від їх відомчої належності і форми власності на території м.Барвінкове.

3.Філії ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території» БПКГ керуватися даними Правилами в своїй роботі.

4.Ці Правила вступають в дію з дня їх офіційного оприлюднення.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства (Глинський М.С.).

             Міський голова                                                        О.О.Бало

 

Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Барвінкове

 

 

Визначення термінів:

 

Аварія – небезпечна подія, яка виникла на водопровідних та каналізаційних мережах внаслідок дії людського (антропогенного) фактору або мала техногенне походження (зміна режиму експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж), або була спричинена природним катаклізмом (стихійним лихом, пожежами тощо), в результаті чого був порушений належний режим функціонування таких об’єктів, що спричинило загибель людей та/або значні матеріальні втрати, або створило на таких об’єктах чи в межах їхніх охоронних зон загрозу життю та здоров’ю людей чи порушило нормальні умови їхньої життєдіяльності, або призвело до руйнування будівель, споруд, обладнання тощо, що робить неможливим безпечну експлуатацію водопровідних та каналізаційних мереж чи завдає шкоди довкіллю на території охоронних зон і/або за їх межами.

 

Безоблікове водоспоживання – користування послугою з водопостачання, обсяг споживання якої не може бути визначений на підставі даних засобів обліку води.

 

Випуск водовідведення – каналізаційна мережа від будинку або споруди до першого колодязя дворової або внутрішньоквартальної мережі або каналізаційна мережа від контрольного колодязя внутрішньомайданчикових мереж споживача до централізованої мережі водовідведення.

 

Виробник (постачальник) послуг з централізованого водопостачання та водовідведення  - суб’єкт господарювання, що виробляє або створює послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (далі — Виробник).

 

Внутрішньобудинкові системи водопостачання та водовідведення – мережі водопроводу та каналізації, запірна арматура на них, прилади та обладнання, у тому числі насоси для підкачування води, зворотні клапани, регулятори тиску, засоби обліку, які знаходяться всередині будинку, споруди чи в прибудовах до них від зовнішньої стіни будинку до внутрішньої стіни квартири.

 

Внутрішньоквартальна водопровідна мережа – трубопровід, прокладений всередині житлового кварталу, до якого приєднуються водопровідні вводи споживачів.

 

Внутрішньоквартальна мережа водовідведення – прокладена всередині житлового кварталу мережа, яка з’єднує випуски  групи будинків або будівель кварталу в цілому або проходить через квартал.

 

Вода питна – вода, яка відповідає чинному стандартові або дозволу Держспоживстандарту та Міністерства охорони здоров’я України і яка призначена для господарсько-побутових потреб населення, гасіння пожеж, а також технологічних процесів промислових підприємств, де неможливо використовувати воду технічної якості.

 

Водопостачання – технологічний процес, який забезпечує забір, підготовку та транспортування питної води.

 

Водопровідна мережа -  система трубопроводів та розміщених на них споруд, які призначені для водопостачання.

 

Водовід — трубопровід, який прокладений від місця забору води (джерела  водопостачання) до перших вуличних розподільчих мереж з переважною транзитною витратою.

 

Водопровід – сукупність водозабірних споруд, очисних споруд і роздільної мережі труб, призначених для водопостачання населення, комунальних, торговельних, культурно-побутових, промислових та інших підприємств і організацій.

 

Водопровідний ввід – трубопровід від розподільчої (внутрішньоквартальної або вуличної) мережі до зовнішньої стіни будинку або межі території об’єкта з колодязем і запірною арматурою у місці приєднання до водопровідної мережі.

 

Водозабір – споруда або пристрій для забору води з водного об’єкта.

 

Водні ресурси – обсяги поверхневих, підземних вод відповідної території.

 

Вузол обліку– комплект засобів вимірювальної техніки, занесених до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, що призначені для вимірювання і реєстрації результатів вимірювання, та обладнання для влаштування вузла обліку відповідно до вимог нормативних документів.

 

Вулична мережа водовідведення– каналізаційна мережа, прокладена вздовж вулиці, провулка, набережної, тощо або в незабудованій зоні поза межами кварталів.

 

Вулична розподільна мережа – водопровідна мережа, прокладена вздовж вулиць, провулків,  тощо.

 

Вуличний водорозбір (водорозбірна колонка)– пристрій для розбору питної води безпосередньо з водопровідної мережі в місцях колективного водокористування.

 

Каналізаційний колектор– трубопровід, що збирає стічні води від збірних колекторів та насосних станцій.

 

Дворова мережа водовідведення– мережа, розташована в межах однієї дворової ділянки, яка з’єднує випуски з окремих будинків.

 

Державні Правила користування — Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627.

 

Державні Правила приймання — Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджені наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 № 37 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 26.04.2002 за № 403/6691.

 

Договірний обсяг — обсяг води, що підлягає постачанню Споживачу та прийняттю в систему водовідведення від Споживача відповідно до договору, який щорічно погоджується Виробником на підставі затвердженого уповноваженим органом нормативного розрахунку водоспоживання та водовідведення.

 

Замовник послуг з централізованого водопостачання та водовідведення (далі – Замовник)- споживач або юридична чи фізична особа, що має намір здійснити будівництво (реконструкцію) об’єкта архітектури з наступним його приєднанням до систем централізованого питного водопостачання та водовідведення.

 

Засіб обліку  - прилад, призначений для обліку кількісних показників спожитих послуг з  водопостачання та водовідведення, який має нормовані метрологічні  характеристики.

 

Збірний каналізаційний колектор — трубопровід, що збирає стічні води з певного району у місті та передає їх у головний колектор або очисних споруд самопливом.

 

Зона санітарної охорони — територія і акваторія, де запроваджується особливий санітарно-епідеміологічний режим з метою запобігання погіршенню якості води джерел централізованого господарсько-питного водопостачання для забезпечення охорони водопровідних споруд, а також, зона – що сприяє мінімальному впливу цих споруд на житлову забудову, зони відпочинку чи водойми.

 

Каналізація — сукупність споруд, призначених для відведення, очищення і скиду стічних вод з території м. Барвінкове, який має відповідну мережу труб й колекторів (каналів).

 

Контрольний колодязь (далі – КК) споживача — колодязь на каналізаційному випуску споживача, облаштований за межами його об’єкта або в іншому місці за погодженням Виробника, призначений для контролю за скиданням стічних вод та відключення споживача від системи міської каналізації.

 

Контрольна проба - проба стічних вод Споживача (Субспоживача), відібрана з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться у централізовану мережу водовідведення.

 

Ліміт забору води – граничний обсяг забору води з водних об’єктів, який встановлюється у дозволі на спеціальне водокористування.

 

Ліміт використання води - граничний обсяг використання води з водних об’єктів, який встановлюється у дозволі на спеціальне водокористування.

 

Межа балансової належності — лінія розподілу елементів систем водопостачання та/або водовідведення і споруд на них між власниками або користувачами згідно з актами розмежування.

 

Місце приймання – передачі послуги  - місце, визначене або погоджене Виробником, де встановлений засіб обліку послуги, що споживається. У випадках відсутності засобу обліку – це місце з’єднання мереж Виробника з мережами, що належать Споживачу (межа балансової належності мереж). Для Субспоживача місцем приймання – передачі послуги є також місце, визначене Виробником або Споживачем, де встановлений засіб обліку послуги, що споживається. У випадку відсутності засобу обліку воно визначається Виробником або Споживачем.

 

Нераціональне використання питної води — використання питної води понад встановлені нормативи.

 

Охорона водопровідних та каналізаційних мереж і споруд — комплекс організаційних, адміністративних та технічних заходів, спрямованих на недопущення несанкціонованих втручань сторонніх осіб у роботу водопровідних та каналізаційних мереж і споруд.

 

Правила технічної експлуатації — Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджені наказом державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05.07.1995 № 30.

 

Пропускна спроможність пристрою (споруди) для приєднання — можливість водопровідного вводу (випуску водовідведення) пропустити розрахункову кількість води (стічних вод) при заданому режимі за певний час.

 

Режим відпущення (одержання) питної води — гарантований обсяг питної води згідно з договором в обумовлений термін на потреби споживачу.

 

Розрахунковий період — період, вказаний у рахунку, що виставлений Виробником, за який споживачу нарахована плата за послуги з водопостачання і водовідведення.

 

Самовільне водоспоживання або самовільне водовідведення — користування питною водою з міського водопроводу та скид стоків до міської каналізації без дозволу Виробника.

 

Самовільне приєднання до систем водопостачання та водовідведення — приєднання до мереж централізованого комунального водопостачання та водовідведення, здійснене без письмового дозволу Виробника.

 

Споживач — юридична або фізична особа, яка користується послугами з централізованого комунального водопостачання та водовідведення для задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових, господарських та виробничих потреб, а також має у власності, господарському віданні, оперативному управлінні тощо об’єкти водоспоживання, системи водопостачання та водовідведення, які безпосередньо приєднані до систем централізованого водопостачання та водовідведення.

 

Стічні води — всі види стічних вод, які утворюються в результаті діяльності Споживачів (з урахуванням Субспоживачів), після використання води усіх видів та джерел водопостачання, та скидаються до міської системи каналізації.

 

Субспоживач — суб’єкт господарювання або фізична особа, що одержує воду з комунальної водопровідної мережі або скидає стічні води в комунальну мережу водовідведення через мережі споживача за укладеною .

 

Технічні умови (далі – ТУ)   - комплекс умов (заходів) та вимог до інженерного забезпечення об’єкта архітектури, які мають відповідати його розрахунковим параметрам, у тому числі водопостачання та водовідведення.

 

1. Загальні положення

1.1. Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Барвінкове (далі – Правила) розроблені відповідно до положень Водного кодексу України (із змінами і доповненнями), законів України «Про питну воду та питне водопостачання», «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627, Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005р. № 630, Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 № 37 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26.04.2002 за № 403/6691, згідно з Будівельними нормами і правилами «Канализация. Наружные сети и сооружения» (СНиП 2.04.03-85), «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (СНиП 2.04.02-84), «Внутренний водопровод и канализация зданий» (СНиП 2.04.01-85), Положення про безпечну та надійну експлуатацію зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації, затвердженого наказом Державного будівельного управління від 03.04.1998 № 69.

 

1.2. Правила запроваджують порядок користування питною водою з централізованого водопроводу та користування системою централізованого водовідведення в м. Барвінкове та встановлюють відповідальність, міри впливу за порушення цих Правил.

 

1.3. Ці Правила є обов’язковими для всіх Споживачів (Субспоживачів), які безпосередньо приєднані до систем централізованого водопостачання та водовідведення.

 

1.4. Виробник надає послуги з питного водопостачання та водовідведення бесперебійно. Питна вода подається цілодобово або, в разі необхідності за графіком, погодженим із санітарно-епідеміологічною службою та затвердженим органом місцевого самоврядування та виключно за винятком часу перерв на:

- проведення ремонтних і профілактичних робіт Виробником за графіком, погодженим з виконавчими органами місцевих рад або місцевими державними адміністраціями згідно з нормативними документами. Допустима тривалість перерв у наданні послуг, їх періодичність встановлюються Кабінетом Міністрів України на підставі стандартів, нормативів, норм, порядків та правил експлуатації, проведення поточного і капітального ремонтів.

- ліквідацію наслідків аварій або дії обставин непереборної сили. Перерва у наданні комунальних послуг, яка виникла внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, має бути ліквідована у найкоротші терміни, що визначаються нормативними документами. Якщо ліквідація наслідків аварії або дії обставин непереборної сили потребує більше однієї доби, виконавець/виробник спільно з органами місцевого самоврядування здійснює заходи щодо зменшення її негативного впливу на споживачів.

У разі застосування перерви в наданні послуг виконавець/виробник зобов’язаний повідомити через засоби масової інформації про таку перерву споживача не пізніш як за 10 днів (за винятком перерви, що виникла внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили). У повідомленні необхідно зазначити причину та строк перерви в наданні відповідних послуг.

Параметри і нормативи споживчих властивостей, кількісні та якісні показники послуг визначаються відповідно з діючими державними стандартами та вимогами, інструкціями та правилами.

Виконавець/виробник забезпечує подачу питної води з мінімальним вільним тиском, відповідно до вимог пунктів 2.26-2.30 розділу ІІ СНиП 2.04.02-84* “Водопостачання. Зовнішні мережі й споруди”.

Виконавець/виробник зобов’язаний проводити перерахунок розміру плати за послуги водопостачання у разі перерви в їх наданні, ненаданні або наданні не в повному обсязі у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

Якість питної води повинна відповідати чинному стандартові (ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством» пункти 1.5.2 — 1.5.3). На відхилення якості води за тим чи іншим показником, нормативів, визначених чинним стандартом, повинні бути отримані дозволи Держспоживстандарту України, Міністерства охорони здоров’я України або СЕС відповідної території.

 

1.5. Виробник експлуатує та обслуговує вуличні та дворові мережі водопостачання та водовідведення, споруди і обладнання, а також технологічні засоби й пристрої на них, які перебувають у нього на балансі. Водопровідно-каналізаційні об’єкти, що не перебувають на балансі Виробника, можуть ним експлуатуватися та обслуговуватися за окремим договором, укладеним зі Споживачем.

 

1.6. На приєднання Споживачів до міських мереж водопостачання та водовідведення Виробник відповідно до чинного законодавства видає технічні умови, які повинні містити заходи, спрямовані на підвищення стійкості роботи систем водопостачання та водовідведення.

 

1.7. Приєднання об’єктів до міських мереж водопостачання та водовідведення може бути здійснено лише після повного виконання технічних умов виконавця/виробника, проектно-кошторисної та виконавчої документації.

 

Невиконання виданих технічних умов є підставою для відмови Споживачу в приєднанні до систем комунального водопостачання та водовідведення.

 

1.8. Водопровідні вводи та випуски водовідведення комунального житлового фонду,  об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, усі мережі централізованого водопостачання і водовідведення, а також вуличні водорозбірні колонки, призначені для колективного водокористування, артезіанські свердловини, які відповідають вимогам чинних державних будівельних норм, передаються за згодою власника згідно з відповідними рішеннями органів місцевого самоврядування на баланс виконавця/виробника в технічно справному стані разом з комплектом проектно-кошторисної та виконавчої документації для подальшої експлуатації.

 

Виконавець/виробник може приймати на баланс безгосподарні мережі за умови відповідності їх вимогам чинних державних будівельних норм, у технічно справному стані при наданні органами місцевого самоврядування додаткових матеріально-технічних засобів для їх утримання та відновлення виконавчої технічної документації.

 

1.9. За стан водопровідних і каналізаційних, які проходять у технічних підвалах, у тому числі до яких приєднані внутрішньобудинкові мережі, є відповідальними підприємства та організації, у яких вони перебувають на балансі.

 

1.10. Водопровідні вводи, трубопроводи, прокладені вздовж стін усередині будинків, у техпідвалах і техканалах, а також прилади й пристрої на них, у тому числі колодязі, запірна арматура, водолічильники, витратоміри та інші прилади обліку, стабілізатори тиску й обмежувачі витрат належать Споживачу і ним експлуатуються та  можуть експлуатуватися виконавцем/виробником за умови передачі їх на баланс виконавцю/виробнику  за окремим договором.

Водопровідні лінії, які проходять в техпідпіллях та приєднані до внутрішньої мережі будинку, належать Споживачу, який відповідає за їхню технічну справність. Виробник може надавати Споживачу матеріально-технічну допомогу у ліквідації на них аварій за його рахунок.

У разі наявності безгосподарних об’єктів водопостачання та водовідведення Барвінківська міська рада рішенням сесії безкоштовно передає на баланс виконавця/виробника такі об’єкти для подальшої їх експлуатації.

 

1.11. Якщо водопровідна мережа, що знаходиться на балансі виробника/виконавця, проходить по земельній ділянці, переданій у власність, тимчасове або постійне користування власнику будівлі, то останній не повинен перешкоджати виробнику/виконавцю у ліквідації течі на його території, а виробник/виконавець повинен відшкодувати власнику будівлі заподіяні збитки, розмір яких встановлюється спільним актом, складеним представниками органів Барвінківської міської ради, виробником/виконавцем та власником будівлі.

1.12. Кожному Споживачу, на підставі погодженого з Виробником нормативного розрахунку водоспоживання, може встановлюватися договірний обсяг води, що підлягає постачанню. Споживачам необхідно надавати Виробнику нормативний розрахунок водоспоживання до 15 грудня щорічно.

Договірний обсяг не може перевищувати обсягів, визначених технічними умовами на приєднання Споживача.

Договірний обсяг є невід'ємною частиною договору на постачання питної води через приєднані мережі. При цьому технічні умови на приєднання Споживача повинні бути обов'язково виконані.

1.13. На планове збільшення обсягів води Споживач зобов'язаний одержати додаткові технічні умови у Виробника. 

1.14. У випадку фактичного перевищення Споживачем договірного обсягу води та невиконанні або неотриманні додаткових технічних умов, Споживач сплачує у п'ятикратному розмірі тарифу за спожиті понаддоговірні (понаднормативні) обсяги послуг.

Дозвіл на полив городів та садів у літній період надається лише за наявності лічильника і повинен відповідати місячному ліміту водопостачання. Місячний ліміт постачання води в період маловоддя, розмір оплати за послуги за понадлімітне споживання води, встановлюються та затверджуються виконавчим комітетом міської ради.

В період недостатнього водозабезпечення в місті з різних причин відповідно до подання виробника/виконавця  виконавчий комітет міської ради має право оголосити заборону поливу городів на певний період, забезпечивши при цьому оповіщення населення.

 

1.15. Тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення розробляються, погоджуються та затверджуються у порядку, визначеному чинним законодавством України, та підлягають застосуванню при розрахунках між виконавцем/виробником та Споживачем без додаткових узгоджень їх розміру.

У разі зміни розміру тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення виконавець/виробник не пізніше ніж за 30 днів, шляхом відповідної публікації у друкованих засобах ЗМІ, повідомляють про це Споживачів з визначенням причин зміни вартості та наданням відповідних обґрунтувань з посиланням на погодження відповідних органів.

Після затвердження розміру тарифів на послуги водопостачання та водовідведення Барвінківська міська рада опубліковує рішення про зміну тарифу в засобах масової інформації.

1.16. Виконавець/виробник і Споживачі (Субспоживачі) несуть відповідальність за недотримання вимог цих Правил відповідно до чинного законодавства України.

 

2. ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ОБ’ЄКТІВ ДО МІСЬКОГО ВОДОПРОВОДУ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

 

2.1. Технічні умови на підключення об’єктів до централізованої систем  водопостачання та/або водовідведення:

- для юридичних осіб  -    видає ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території»;

- для фізичних осіб  -  видає філія ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території» БПКГ.

 

2.2. Для фізичних осіб:

Для отримання дозволу на підключення об’єктів до централізованої систем  водопостачання та/або водовідведення є рішення виконавчого комітету міської ради про надання дозволу на підключення об’єктів до централізованої систем  водопостачання та водовідведення необхіднго замовнику звернутися  до виконавця/виробника з письмовою заявою на отримання технічних умов на приєднання його об’єктів до відповідних мереж, на підставі яких  розробляється проектна документація.

Для отримання технічних умов на приєднання об’єктів Замовник подає виконавцю/виробнику відповідну заяву з додатком:

- копія плану земельної ділянки.

2.2. Виконавець/виробник по одержанні замовлення, протягом місяця після попередньої оплати Споживачем (Замовником) робіт та послуг, які виконуються Виконавець/виробник, видає технічні умови (дозвіл) на приєднання об’єкта Замовника до централізованої системи водопостачання та/або до системи водовідведення з урахуванням потужностей головних споруд, пропускної здатності мережі (із зазначенням умов для проектування вводу, місця врізки, місцеположення водомірного вузла, умови для влаштування проміжного резервуара і насосів – підвищувачів тиску, прокладання дільниць мережі тощо), гарантованих напорів та кількості води, що подається.

Споживачу може бути письмово, з обґрунтуванням причин, відмовлено у видачі технічних умов на приєднання об’єкта до систем водопостачання та водовідведення

У технічних умовах (дозволі) повинні бути вказані термін їх дії, місце приєднання до систем водопостачання та/або водовідведення, спеціальні технічні вимоги до устроїв і споруд для приєднання. окрім того, наводяться наступні дані:

а) гарантований вільний тиск в місці приєднання;

б) дозволений відбір обсягу питної води і режим водоспоживання (відпуску);

в) вимоги щодо встановлення засобів виміру питної води і влаштування вузла обліку;

г) заходи, які забезпечують додержання умов пожежної безпеки і подачу розрахункових обсягів питної води на пожежегасіння;

ґ) заходи по раціональному використанню питної води.

2.3. Проекти водопровідних вводів та інших пристроїв повинні відповідати вимогам наданих Виконавцем/виробником технічних умов (дозволу).

Відхилення від технічних умов (дозволу), необхідність яких виявлена в процесі проектування, підлягають додатковому узгодженню з Виконавцем/виробником.

Технічні умови мають дію впродовж усього періоду проектування та будівництва об’єкта, але до початку проектування термін їх дії не повинен перевищувати одного року.

У разі зміни технічних параметрів інженерного забезпечення об’єкта (змін потужностей, цільового призначення, джерела постачання, тощо), Виробником можуть бути надані нові технічні умови.

2.4. Проектна документація водопровідних вводів та інших споруд подається для узгодження Виконавцю/виробнику і повинна містити:

а) копію відповідної частини плану міста в масштабі не менш 1:2000;

б) генеральний план ділянки в масштабі не менш як 1:500 з усіма підземними спорудами, що проектуються і існують, із зазначенням глибини їх залягання;

в) план приміщення для засобів обліку й контролю водоспоживання (водолічильника, регулятора тиску тощо) та нижнього (підвального) поверху будинку в масштабі 1:100 з нанесенням водопровідних пристроїв;

г) робочу документацію на врізку вводу і водомірного вузла в масштабі 1:5-1:20;

ґ) профілі запроектованих водопровідних мереж у масштабі по вертикалі 1:100 та по горизонталі 1:500 з нанесенням діаметрів труб, позначок поверхні землі та закладення труб як запроектованих, так і існуючих, місць та позначок найнижчих точок об’єктів;

д) отримані від місцевих органів влади узгодження відводу земель під будівництво і технічні умови на підключення до мереж водопроводу.

2.5. Погодження поданого у двох примірниках проекту вводу здійснюється в 15-добовий термін з дати його подання. Після узгодження проекту перший примірник залишається у Виконавця/виробника і використовується при проведенні технічного нагляду за будівництвом, прийманні та вводі в експлуатацію об’єктів. Другий примірник повертається Замовнику.

 

2.6. Узгоджений з Виконавцем/виробником проект на спорудження вводу дійсний протягом трьох років від дня узгодження. Не реалізований протягом встановленого терміну проект на будівництво вводу підлягає повторному погодженню, при цьому не виключаються додаткові умови з боку Виконавця/виробника. Не підлягають повторному погодженню проекти, по яких почато будівництво.

 

2.7. Всі роботи із спорудження, реконструкції й ремонту вводу й водомірного вузла, встановлення регулятора тиску та обмежувачів витрат, а також приєднання вводу до системи централізованого водопостачання (урізання), промивка й хлорування мережі здійснюються силами й коштами Замовника під технічним наглядом Виконавця/виробника.

 

2.8. Перед вводом в експлуатацію пристроїв для приєднання до систем централізованого водопостачання вони повинні бути прийняті від Замовника представником Виконавця/виробника  з перевіркою їх відповідності виданим технічним умовам.

Після закінчення робіт з влаштування вводу складається акт про його технічну готовність. Акт підписується Замовником, представником Виконавця/виробника, іншими зацікавленими організаціями та передається до Виконавця/виробника на зберігання. Приймання вводу у Споживача, Замовника здійснюється після виконання цих умов.

Роботи з усунення пошкоджень та ремонту вводів до зовнішнього зрізу будівлі, що перебувають на балансі Виробника, виконуються останнім.

2.9. Водопровідні пристрої та споруди щодо приєднання до системи централізованого водопостачання перед початком експлуатації та отриманням результатів аналізів якості питної води, яка повинна відповідати чинному стандартові, підлягають промивці й дезінфекції. Ці роботи здійснюються за рахунок Замовника, Споживача спеціалізованими організаціями під технічним наглядом Виконавця/виробника або самим Виконавцем/виробником за окремим договором. Про виконання роботи складаються відповідні акти, які підписують представники Виконавця/виробника та Замовника, Споживача. У акті на промивку містяться дані щодо кількості витраченої питної води.

 

2.10. Приєднувати нові вводи до комунального водопроводу, не обладнані водолічильниками, або іншими приладами обліку без дозволу Виконавця/виробника забороняється.

2.11. Після пуску в експлуатацію об’єкта Замовник, Споживач в місячний термін передає Виконавцю/виробнику один примірник виконавчої документації.

2.12. Подача питної води здійснюється при наявності дозволу органів держсанепідемнагляду та після відповідного оформлення документації згідно з цими Правилами.

2.13. Для водопостачання об’єкта, як правило, потрібно влаштування одного водопровідного вводу. В окремих випадках для об’єктів, що потребують дублювання водопостачання і мають протипожежні водопроводи, а також при великих витратах води, Виконавець/виробник може дати дозвіл на влаштування додаткових вводів. На кожному вводі мають бути встановлені водомірний вузол, в склад якого повинен входити комбінований повітряно-зворотний клапан, водолічильник, фільтр та запірна арматура. Виконавець/виробник має право визначати призначення вводів (діючих або резервних) і вимагати від Споживача ліквідації зайвих вводів або влаштування додаткових.

 

2.14. Виконавець/виробник має право не подавати воду по нових вводах, якщо Споживач ухиляється від оплати, не виконує технічні умови та вимоги по переустаткуванню діючих вводів, водомірних вузлів, а також при нераціональному використанні води.

Крім того, Виконавець/виробник має право припинити подачу води по нових вводах, якщо Споживач, який діє за тимчасовою угодою, укладеній між ним і Виконавцем/виробником, ухиляється від сплати за водопостачання, не укладає договір на надання цих послуг після закінчення терміну тимчасової угоди.

2.15. Категорично забороняється з’єднувати мережі господарсько-питних водопроводів з мережами, по яких транспортується вода непитної якості (технічні водопроводи). Засувки в цьому випадку не можуть розглядатися як роз’єднувачі.

2.16. Забороняється з’єднувати систему внутрішнього господарсько-питного водопроводу об’єкта, що живиться від комунального водопроводу міста, з господарсько-питними водопроводами, що живляться від альтернативних джерел водопостачання.

Засувки, встановлені на лініях, що з’єднують зазначені водопроводи, не можуть розглядатися як роз’єднувачі, у зв’язку з чим між цими системами необхідна наявність видимого розриву.

У виняткових випадках (тимчасової недостатності потужності комунального водопроводу або водопроводу місцевих джерел) при наявності засувок, у закритому положенні опломбованих Виконавцем/виробником, по узгодженню з ним та СЕС, може бути дозволено з’єднання таких водопроводів.

2.17. Приєднувати об’єкти водоспоживання безпосередньо до водоводів забороняється. В окремих випадках за рішенням виконавчого комітету міської ради об’єкт водоспоживання може бути приєднаний до водоводів. У місці приєднання обов’язково треба передбачити встановлення зворотного клапана, регулятора тиску “після себе” та двох засувок з боку водоводу.

2.18. Забороняється будь-яке самовільне користування системами централізованого водопостачання або приєднання до діючої  системи централізованого водопостачання (включаючи приєднання до будинкових вводів).

Самовільним приєднанням до системи централізованого водопостачання  вважається:

а) приєднання, здійснене без письмового дозволу Виконавця/виробника і не оформлене в Виконавця/виробника;

б) тимчасове приєднання до водорозбірної колонки;

в) приєднання до пожежних гідрантів;

г) приєднання, виконане без участі технагляду з боку Виконавця/виробника або за участю останнього, але ще не здане в експлуатацію згідно з порядком, передбаченим цими Правилами.

Самовільним користуванням системами централізованого водопостачання вважається користування цими системами без письмового дозволу Виконавця/виробника і (або) без наявності договору між  Виконавцем/виробником та потенційним Споживачем.

При виявленні самовільного користування або приєднання до системи централізованого водопостачання представником Виконавця/виробника складається акт в двох примірниках, один з яких видається самовільному користувачу. Якщо самовільний користувач не згодний зі змістом акта, він зобов’язаний підписати акт із вказівкою своїх заперечень по заявлених претензіях. При відмовленні винного в цих діях від підписання акта, акт вступає в силу в односторонньому порядку з позначкою “від підпису відмовився”.

У разі самовільного приєднання до мережі Споживача стороннього Споживача, основний Споживач зобов’язаний від’єднати його і повідомити про цей факт Виконавця/виробника.

 

2.19.Прокладання транзитних водопровідних та каналізаційних мереж через територію сусіднього об’єкта може бути здійснене за згодою його власника та Виконавця/виробника. У разі незгоди власника об’єкта на прокладання ліній через його територію питання вирішується місцевими органами самоврядування або в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

2.20. Новозбудовані й реконструйовані споруди водопостачання незалежно від їхньої відомчої належності можуть бути прийняті Виконавцем/виробником в експлуатацію згідно з вимогами СНиП 3.05.04-85* і Положенням про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів державного замовлення, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

2.21. Виконавець/виробник здійснює нагляд за технічними рішеннями під час будівництва водопровідних споруд та/або споруд водовідведення та бере участь у прийманні їх в експлуатацію.

До складу робочих і державних комісій з приймання в експлуатацію водопровідних споруд включаються представники Виконавця/виробника.

2.22. Побудовані й реконструйовані споруди та мережі водопроводу повинні відповідати затвердженому проектові.

У разі відхилень від погодженого проекту Виконавця/виробника мають бути надані робочі креслення зі змінами, здійсненими під час виконання робіт, та документи про погодження цих змін зацікавленими організаціями.

2.23. Замовник повинен письмово повідомити Виконавця/виробника про завершення будівництва водопровідних мереж не менш ніж за три доби до дня огляду робочою комісією.

2.24. Після виконання будівельних робіт з влаштування водопровідного вводу та водопровідних пристроїв Замовник зобов’язаний здійснити прочищення і промивання, випробування, хлорування та повторне промивання з відшкодуванням Виконавцю/виробнику витрат, пов’язаних з використанням для цієї мети реагентів, води з системи централізованого водопостачання, а потім викликати представників СЕС та  Виконавця/виробника для відбору проб і аналізу якості води. Після одержання письмового дозволу СЕС на користування водопровідним вводом встановлюються водолічильники.

2.25. Після завершення будівництва та прийому в експлуатацію водопровідного вводу та/або вводу водовідведення, Замовник повинен в місячний термін передати Виконавцю/виробнику виконавчу документацію в повному обсязі.

2.26Мережі водопроводу та/або каналізації після точки розподілу, водопровідні та/або каналізаційні вводи Споживача експлуатуються ним.

Після завершення будівництва або реконструкції водопровідні та/або каналізаційні об’єкти, що належать Споживачу, можуть бути передані на баланс Виконавцю/виробнику в діючому стані разом з комплектом проектно-кошторисної документації згідно з чинним законодавством.

Комісії з приймання-передачі цих споруд потрібно подати:

а) затверджену проектну документацію;

б) акти на приховані роботи, акти гідравлічного випробування, промивання та хлорування водопровідної лінії, дозвіл СЕС, документи про узгодження здійснених змін робочих креслень у процесі виконання робіт, акти про завершення пусконалагоджувальних робіт;

в) виконавчі креслення (план і профілі) у масштабі 1:500;

г) довідку про вартість споруди з розшифровкою того, що передається на баланс Виконавцю/виробнику.

Діючі системи водопостачання та/або водовідведення можуть бути прийняті Виконавцем/виробником у технічно придатному стані при наявності виконавчої документації.

2.27. Виконавець/виробник з дозволу органів Барвінківської міської ради може приймати до експлуатації внутрішньоквартальні мережі водопроводу та/або каналізації, в тому числі й ті, що знаходяться між будинками, інженерні будівлі, споруди, обладнання, які призначені для їх обслуговування, незалежно від їх технічного стану. Витрати, пов’язані з капітальним ремонтом та приведенням до належного технічного стану переданих у комунальну власність об’єктів, відшкодовуються в порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.1995 № 891. Обсяг витрат визначається комісією з питань передачі об’єктів.

2.28. Об’єкт може бути прийнятий в експлуатацію за умови виконання Споживачем, Замовником усіх пунктів технічних умов, узгодженого проекту та підписання двостороннього акта про приймання-здачу цього об’єкта.

Приймати водопровідні мережі й споруди з дефектами та недоробками забороняється.

 

 ІІІ. Договірні відносини між виконавцем/виробником та споживачем

3.1. Відносини у сфері користування послугами з системами централізованого водопостачання та водовідведення в м. Барвінкове здійснюються на договірних засадах відповідно до статті 19 Закону України «Про питну воду і питне водопостачання» та Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Виконавець/виробник має право укладати договір зі споживачем  на послуги з постачання холодної води та водовідведення.

Договір не може містити умов, що вводять додаткові види оплати послуг, не передбачені типовими договорами на надання житлово-комунальних послуг, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

 

 3.2. Для укладення договору споживач надає Виконавцю/виробнику такі документи:

 3.2.1. заяву із зазначенням об`єктів, безпосередньо приєднаних або, які будуть приєднані до систем водопостачання та/або водовідведення, відомостей про Субспоживачів та орендарів, які отримують послуги з його системи водопостачання;

 3.2.2.   опитувальний лист для укладення договору на постачання холодної води та/або водовідведення через приєднані мережі згідно з формою, розробленою Виконавцем/виробником;

 3.2.3.   технічні умови на водопостачання та/або водовідведення об’єктів будівництва або реконструкції;

 3.2.4. розроблену Замовником та погоджену Виконавцем/виробником проектну документацію;

 3.2.5.  акт технічного приймання мереж водопроводу та каналізації – для об’єктів приєднаних безпосередньо до ценнралізованого водопостачання та водовідведення;

3.2.6.акт розмежування балансової належності водопровідних та/або каналізаційних  мереж;

3.2.7.акт технічного приймання каналізації – для об’єктів приєднаних безпосередньо до міської каналізації

3.2.8.нормативні розрахунки водоспоживання та водовідведення;

3.2.9.копії установчих документів (статут, положення, довідка про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податків) – для юридичних осіб;

 3.2.10.  копію паспорта, ідентифікаційного коду – для фізичних осіб;

  3.2.11.  документи на право власності, користування або балансоутримування об’єкта водоспоживання та/або водовідведення.

  3.2.12.  містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки – для будівель- них майданчиків;

   3.2.13. акт обстеження водопровідних мереж та вузла обліку та мереж каналізації;

  3.2.14. копію паспорта засобу обліку води, який встановлений у Споживача та знаходиться на його балансі.

3.3. Субспоживачі для укладення договору з Виконавцем/виробником зобов’язані надати останньому письмову згоду власника водопровідних та/або каналізаційних мереж на користування послугами з водопостачання та/або водовідведення через його мережі.

3.4. Споживачі, що мають жилі будинки або їх частину на праві приватної власності, для укладення договору надають Виконавцю/виробнику такі документи:

  3.4.1.  документ, що підтверджує право власності на жилий будинок (договір купівлі-продажу, договір дарування, свідоцтво про право на спадщину, ордер на житловий будинок тощо);

  3.4.2.  документ на земельну ділянку, по якій прокладені водопровідні та/або каналізаційні мережі (державний акт на право власності, користуваня земельною ділянкою, договір дарування, договір купівлі-продажу, свідоцтво про право на спадщину тощо);

  3.4.3.  копію паспорта власника будинку та осіб – мешканців будинку, які мають право на отримання пільги на житлово-комунальні послуги. Із собою власник повинен мати оригінал паспорта;

  3.4.4.  оригінал та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду власнику житлового будинку;

  3.4.5.  довідку про склад сім’ї (форма № 3); характеристика підсобного господарства (наявність худоби, птиці, парників, теплиць, присадибної ділянки, автотранспорту тощо);

  3.4.6.  оригінал та копію паспорта або свідоцтва про повірку засобу обліку, за наявності на об’єкті водокористування встановленого засобу обліку;

  3.4.7.  оригінал та копію посвідчення мешканців будинку на право отримувати пільги по сплаті за комунальні послуги;

  3.4.8.  копію свідоцтва про народження дітей, що проживають в будинку та користуються пільгами згідно з чинним законодавством;

  3.4.9.  копії ідентифікаційних кодів осіб, які користуються пільгами по сплаті за комунальні послуги;

  3.4.10. довірена особа власника – оригінал та копію нотаріально посвідченої довіреності на право укладати договори від імені власника приватного будинку, ідентифікаційний код та паспорт довіреної особи.

Крім того, для новозбудованих або реконструйованих об’єктів Споживачі повинні також надати:

  3.4.11. технічні умови на водопостачання та/або водовідведення об’єкта;

  3.4.12. розроблену Замовником та погоджену Виконавцем/виробником проектну документацію;

  3.4.13. акт технічного приймання водопроводу та/або системи водовідведення – для об’єктів приєднаних безпосередньо до систем централізованого водопостачання та водовідведення;

  3.4.14. акт розмежування балансової належності водопровідних та/або каналізаційних мереж;

  3.4.15. акт обстеження водопровідних та/або каналізаційних мереж та вузла обліку.

  3.5.   При введенні об’єктів в експлуатацію після закінчення їх будівництва, реконструкції, реставрації надаються такі документи:

  3.5.1.  акт державної технічної комісії про введення в експлуатацію об’єкта;

  3.5.2.   свідоцтво про введення в експлуатацію об’єкта будівництва;

  3.5.3.   акт технічного приймання мереж водопостачання та/або водовідведеня і вузла обліку;

  3.5.4. технічні умови для новозбудованих або реконструйованих об’єктів водопостачання та/або водовідведеня;

  3.5.5.  розроблену Замовником та погоджену Виконавцем/виробником проектну документацію;

  3.5.6.   акт технічного приймання мереж водопроводу та/або каналізації – для об’єктів приєднаних безпосередньо до централізованої системи водопостачання та водовідведення;

  3.5.7.  акт розмежування балансової належності водопровідних та каналізаційних мереж;

  3.5.8. акт обстеження водопровідних та каналізаційних мереж та вузла обліку;

3.6. Виконавець/виробник надає Споживачу два примірника проекту договору (додаток 8 до цих Правил), який повинен бути розглянутий ним та укладений у встановлені законодавством строки.

3.7. Виконавець/виробник має право контролювати виконання Споживачами умов договору шляхом обстеження систем водопостачання та/або водовідведення , засобів і пристроїв на них. За результатами цих обстежень складаються акти, якими встановлюються терміни усунення порушень. Акти підписуються представниками Виконавець/виробник та Споживача. Якщо останній відмовляється направити свого представника для проведення обстеження або підписати акт, він підписується представником Виконавця/виробника та в акті робиться відповідний запис про таку відмову. Оформлений таким чином акт є обов’язковим для виконання сторонами.

Оцінка раціонального споживання питної води здійснюється за допомогою затверджених нормативних розрахунків водоспоживання. Всі Споживачі зобов’язані мати вказані розрахунки, їх перевищення вважається нераціональним використанням питної води.

3.8. На період, необхідний Споживачу для виконання погоджених з Виконавцем/виробником заходів щодо раціонального використання питної води, Виконавець/виробник може встановити Споживачу тимчасові умови використання питної води, зазначені в договорі.

3.9. Виконавець/виробник має право, якщо вважатиме за необхідне, вимагати, у разі наявності технічної можливості, підключення Субспоживача до системи централізованого водопостачання, встановлення засобу обліку води і укладання з Виконавцем/виробником  договору на постачання питної води через приєднані мережі.

Якщо підключення субспоживача до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення є неможливим, підключення здійснюється до внутрішніх мереж Споживача при наявності його згоди та за погодженням з виконавцем/виробником.

При цьому встановлення засобів обліку у субспоживача та укладення договору з виконавцем/виробником на постачання питної води через приєднані мережі є обов’язковим.

3.10.Виконавець/виробник встановлює кожному конкретному Підприємству режими  і  нормативи  скиду   забруднюючих   речовин   у   систему централізованої каналізації,  які  не  підлягають погодженню з місцевими органами Мінекоресурсів та МОЗ України.

3.11.Виконавець/виробник  приймає  стічні   води   Підприємств   до комунальної  каналізації за умови,  якщо каналізаційна мережа та  очисні  споруди  каналізації  мають  резерв  пропускної спроможності,    показники   якості   стічних   вод   Підприємства задовольняють вимоги місцевих Правил  приймання  та  укладеного  з Виконавцем/виробником договору на приймання стічних вод (Договір на послуги водовідведення). 
3.12. Кожне Підприємство скидає стічні  води  в  каналізаційну систему  міста  через  окремий  випуск з обов'язковим улаштуванням  контрольних  колодязів,   розташованих   за   межами Підприємства  в  місцях,  що  мають  під'їзні  дороги.  Об'єднання випусків стічних вод від кількох Підприємств  дозволяється  тільки після контрольного колодязя на випуску кожного Підприємства. 
3.13. Приймання  в  каналізацію  стічних вод,  які вивозяться асенізаційним транспортом від Підприємств  і  приватного  сектора, здійснюється тільки через зливні станції Виконавця/виробника. Підприємства або приватні власники сплачують Виконавцю/виробнику за  їх  транспортування та очистку згідно з договором.
3.14. Виконавець/виробник контролює якість,  кількість та режим  скиду  стічних  вод Підприємств;
3.15. Виконавець/виробник пред'являє Підприємствам  у встановленому порядку рахунки за скид  понаднормативних  забруднень  із  застосуванням  коефіцієнта кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень, при порушенні діючого законодавства;
 
3.16. Виконавець/виробник  здійснює раптовий (у будь-яку годину доби),  не погоджений з  Підприємством  заздалегідь  відбір  проб для контролю за якістю стічних вод,  що скидаються. 
3.17. Виконавець/виробник  вимагає від Підприємств будівництва локальних очисних споруд при систематичному скиді понаднормативних забруднень, установлення на   випусках   стічних  вод  у  контрольних  колодязях  (камерах) пристроїв для регулювання режиму скиду і визначення  кількості  та якості стічних вод згідно з діючим законодавством;
 3.18. Виконавець/виробник має право відмовляти в  прийманні  до  каналізації  додаткових  об'ємів стічних  вод  або забруднюючих  речовин при роботі очисних споруд каналізації з  гідравлічним  перевантаженням  або  перевантаженням щодо забруднень;
3.19. Виконавець/виробник може  обмежувати скид  стічних  вод  у   міську   каналізацію   при невиконанні  Підприємствами  цих  Правил та заходів з нормалізації якості та режиму скиду  стічних  вод,  а  також  при  несвоєчасній оплаті ними послуг водовідведення;
3.20. Споживач має право користуватися послугами   міської  каналізації  з  приймання, відведення і очищення стічних вод після виконання ними вимог  щодо приєднання  абонентів  до  комунальної каналізації
3.21.Споживач перевіряє розрахунки  допустимих  концентрацій  забруднюючих речовин в стічних водах свого Підприємства,  виконані Виконавцем/виробником, та оскаржує їх;

3.22. Споживач може звернутися до господарського суду з оскарженням  неправомірно (на їх погляд) виставлених рахунків та вимагати проведення аналізу стічних вод Підприємства.

3.23. Споживач повинен виконувати в  повному  обсязі  вимоги  цих  Правил та договору на послуги водовідведення,  своєчасно оплачувати рахунки Виконавцю/виробнику за надані послуги;
3.24. Споживач повенен дотримуватись установлених Виконавцем/виробником кількісних та  якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках Підприємства;
3.25. Споживач  оплачує рахунки за скид  понаднормативних  забруднень  при порушенні встановлених показників;
3.26. Споживач повивен виконувати на  вимогу  Виконавця/виробника  до   визначеного   терміну попереднє  очищення  забруднених  стічних вод на локальних очисних спорудах з обов'язковою  утилізацією  або  вивозом  утворених  при цьому  осадів,  якщо  стічні  води  Підприємства  не задовольняють вимоги діючого законодавства
3.27. Споживач, в разі збільшення об'ємів стічних вод, може звернутися до Виконавця/виробника за одержанням  нових  технічних  умов  на  приймання  стічних  вод Підприємства до міської каналізації та переоформленням договору;
3.28. Споживач повинен надавати працівникам  Виконавця/виробника  необхідну  інформацію  щодо своєї  системи каналізації,  допомогу при відборі проб стічних вод Підприємства,  вивченні  режиму  їх  скиду,  обстеженні  системи каналізації підприємства та локальних очисних споруд;
 3.29. Споживач при порушенні діючого законодавства повинен вживати  необхідні заходи   для  усунення  порушень,  а  також  інформувати  про  це Виконавця/виробника та органи охорони природи;
3.30. Споживач повинен компенсувати збитки,  заподіяні   стічними  водами  системам міської каналізації,  водному об'єкту або іншим абонентам  міської каналізації;
3.31. Споживач зобов’язаний  брати участь у ліквідації аварій  і  заміні  аварійних  мереж своїми  силами  та  засобами,  а також у відшкодуванні капітальних витрат  на  відновлення  системи  міської   каналізації   у   разі погіршення технічного стану та аварійних руйнувань системи міської каналізації з вини Підприємства;

3.32. Споживач повинен здійснювати регулярний лабораторний контроль за якістю, кількістю,  режимом скиду стічних  вод  та  на  вимогу  Виконавця/виробника надавати відповідні звітні дані.

ІV. Приєднання водопровідних та каналізаційних ліній до мереж сусідніх споживачів

  4.1. Виконавець/виробник  має право дозволити приєднання водопровідного та/або каналізаційного вводу об’єкта Субспоживача до водопровідної та/або каналізаційної лінії основного Споживача за умовами:

- наявності дозволу основного Споживача;

- одержання і виконання технічних умов Виконавець/виробник;

- узгодження з Виконавцем/виробником  проекту приєднання;

- відсутності негативного впливу на якість водопостачання та/або водовідведення основного Споживача;

- встановлення приладів обліку води Субспоживачем;

- якщо Субспоживач, що приєднується, приймає на себе всі витрати, пов’язані з приєднанням, у тому числі витрати на упорядкування території після приєднання.

4.2. Споживач не має права без письмового дозволу Виконавця/виробника припиняти відпущення води та приймання каналізаційних стоків Субспоживачу або давати дозвіл на його приєднання до мереж водопроводу та каналізації.

4.3. У разі самовільного приєднання до мережі Споживача стороннього користувача Споживач зобов’язаний від’єднати його і повідомити про це Виконавця/виробника.

4.4. Прокладання транзитних ліній вводів водопроводу та/або водовідведення через територію сусіднього об’єкта може бути здійснене за згодою його власника та Виконавця/виробника, і в разі відсутності права власності на земельну ділянку органами Барвінківської міської ради.

У разі незгоди власника об’єкта на прокладання ліній через його територію питання вирішується відповідно до чинного законодавства.

Роботи по прокладенню ліній та упорядкуванню території після проведення робіт провадяться згідно з проектом силами і за кошти Споживача (Замовника), який приєднується.

V. Система обліку та контролю водопостачання і водовідведення

5.1. Облік  відпущеної  питної  води  та   прийнятих   стоків здійснюється   виробником  і  споживачами  засобами  вимірювальної техніки,  які занесені до Державного реєстру або пройшли  державну метрологічну атестацію. 
5.2. Вузли   обліку   повинні   розташовуватись   на   мережі споживача,  як  правило,  на  межі  балансової  належності   мереж виконавця/виробника  та  споживача,  або  за згодою виконавця/виробника в приміщеннях, розташованих безпосередньо за зовнішньою стіною  будівлі  в  місці входу водопровідного вводу. 
 5.3. Обладнання   вузла   обліку   здійснюється   за  рахунок споживачів. 
5.4. Періодична повірка,  обслуговування  та  ремонт  засобів обліку проводяться відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну  діяльність",   а   також   інших нормативно-правових актів, які регулюють цю сферу діяльності.
     Засоби обліку,  які виключені з державного реєстру  в  період експлуатації   засобів   обліку,   можуть   використовуватись   до закінчення встановленого  граничного  строку  служби,  після  чого здійснюється їх заміна. 
 5.5. Проектування,   монтаж  та  експлуатація  вузлів  обліку виконуються  відповідно  до  вимог  державних  будівельних   норм. Приймання в експлуатацію вузла обліку та реєстрація засобів обліку здійснюються за участю представника виконавця/виробника. 
 5.6. До початку розробки технічної документації вузла  обліку споживач  повинен  отримати  від  виконавця/виробника  вихідні дані,  а також рекомендації щодо типу засобів обліку.
 Вихідні дані  видаються  за  заявкою  споживача  в  15-денний термін.
 Вибір засобів обліку здійснює споживач,  виходячи з отриманих вихідних даних, одержаних від виконавця/виробника. 
 5.7. Установка  засобів  обліку  здійснюється  відповідно  до проекту, погодженого виконавцем/виробником. 
 5.8. У  разі  наявності  одного  вводу  до  будівлі,  що  має протипожежно-господарський водопровід,  влаштування обвідної лінії засобу   обліку   обов'язкове.   На   обвідній   лінії  монтується електрифікована  засувка,  яка  пломбується  у   закритому   стані виробником. 
 5.9. У   разі  відсутності  у  споживача  засобу  обліку  або неможливості  виконати  ремонт  існуючого  виконавець/виробник  має   право зобов'язати  споживача  встановити  або  замінити  засіб  обліку у визначений ним термін відповідно до умов договору. 
  5.10. Засоби обліку в місцях їх приєднання  до  трубопроводів повинні  бути  опломбовані  представником виконавця/виробника і захищені від несанкціонованого  втручання  в  їх  роботу,  яке  може   порушити достовірний  облік  кількості отриманої води. Засувки на обвідних лініях повинні бути опломбовані виконавцем/виробником.  Неопломбовані  засоби обліку до експлуатації не допускаються.
У приміщеннях вузла обліку забороняється розміщення стояків і випусків. 
5.11. Встановлення  засобів обліку повинно виконуватись після повної готовності приміщення вузла обліку  та  закінчення  монтажу трубопроводів, арматури і промивки внутрішньобудинкової мережі. 
 5.12. У   разі  водопостачання  будівельних  майданчиків  від централізованої мережі водопостачання та неможливості встановлення вузла   обліку   на  постійне  місце  споживач  за  узгодженням  з виконавцем/виробником  може тимчасово встановити вузол обліку  в  спеціальному утепленому приміщенні. 
 5.13. Споживач  забезпечує  захист приміщень,  де розташовані вузли  обліку,  від  ґрунтових,  талих  і  дощових  вод  та  інших шкідливих впливів, утримує зазначені приміщення в належному стані; не  допускає  доступу   сторонніх   осіб   і   забезпечує   доступ представників виконавця/виробника  за  службовими  посвідченнями до засобів обліку, водопровідних пристроїв та обладнання. 
 5.14. Усі засоби обліку в  обумовлені  законодавством  строки підлягають  періодичній  повірці.  Задовільні  результати  повірки підтверджують свідоцтвом  про  повірку  або  записом  з  відбитком повірочного   тавра   у   відповідному   розділі   експлуатаційної документації.  Засоби обліку опломбовуються з нанесенням  відбитка повірочного   тавра   в  місцях,  що  передбачені  експлуатаційною документацією.  У випадку тривалості повірки  понад  місяць  об'єм води визначається відповідно до п. 3.3 цих Правил до дня установки повіреного засобу обліку. 

 5.15. У діях, пов’язаних з періодичною повіркою, обслуговуванням та ремонтом вимірювальної техніки слід керуватися нормативно-правовими документами, які регулюють цю сферу діяльності.

         Повірка, ремонт та обслуговування засобів обліку, що належать Споживачам виконуються за їх рахунок. У період гарантійного строку ремонт та заміна засобів обліку здійснюється за рахунок підприємств-виробників.

5.16. У  разі  виникнення  у споживача обґрунтованих сумнівів щодо правильності показів засобу обліку  він  може  звернутися  до виконавця/виробника або  спеціалізованої  організації  з  заявою  про  його позачергову повірку.

 5.17. У разі порушення цілісності пломб на засобах обліку,  а також  на  їх  з'єднувальних  частинах,  накладених  представником виконавця/виробника ,  виявлення фактів штучного  впливу  на  роботу  засобів обліку  виробник  має  право  вимагати  від  споживача  проведення позачергової  їх  повірки  до  закінчення  встановленого  для  них міжповірочного інтервалу з метою контролю правильності їх показів.
 У таких   випадках   позачергова   повірка   засобів   обліку виконується за рахунок споживача. 
 5.18. Споживач відповідає за цілісність та збереження засобів обліку,  пломб і деталей пломбування, встановлених представниками територіальних органів Держспоживстандарту та виконавцем/виробником в місцях з'єднань засобів обліку,  запірної арматури,  манометра та  іншого обладнання вузла обліку незалежно від місця його розташування.
Знімати засоби обліку,  здійснювати будь-які заміни їх частин або  зміни  положення  на  водомірному  вузлі,  де їх встановлено, знімати  пломби,  накладені   органами   Держспоживстандарту або виконавцем/виробником, має право лише виконавець/виробник  або  споживач за дозволом виконавця/виробника.
У разі самовільних дій споживач сплачує витрату води згідно з розрахунком виконавця/виробника за пропускною спроможністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2,0 м/сек. та дією її повним перерізом протягом 24 год./доб.
Розрахунковий період при без обліковому водокористуванні встановлюється з дня початку такого користуванняю Якщо термін початку без облікового водокористування виявити неможливо, розрахунковий період становить один місяць.
5.19. У випадку,  коли витрати води у споживача знизилися або збільшилися  чи за розрахунками виконавця/виробника не відповідають діаметру встановленого  засобу  обліку,  споживач   відповідно   до   вимог виконавця/виробника  у  зазначений  ним термін здійснює переобладнання вузла обліку з встановленням засобу обліку необхідного діаметра. 
 5.20. У разі необхідності з відома споживача і виконавця/виробника  для обліку  води,  що  витрачається  субспоживачем,  останній  за свій рахунок може встановити засіб обліку. 
 5.21. Зняття    показів    засобів    обліку     здійснюється представником   виконавця/виробника   у   присутності  споживача  або  самим споживачем.
 Виконавець/виробник перевіряє  правильність  зняття  споживачем  показів засобів обліку  води  та  надання  ним  відомостей  про  обсяги  і показники якості скинутих стічних вод.
Якщо перевіркою будуть встановлені розбіжності  між  показами засобів   обліку  та  поданими  споживачем  відомостями,  виконавець/виробник проводить перерахунок кількості  поданої  питної  води  і  обсягів скинутих  стічних  вод  за  період  від  попередньої  перевірки до моменту виявлення розбіжності згідно з показниками засобів обліку. Цей  перерахунок  здійснюється  за умови,  якщо виконавцемиробником не було виявлено фактів штучного втручання в  роботу  засобів  обліку,  їх виходу з ладу або пошкодження пломб.
     Порядок та терміни зняття показів засобів обліку визначаються відповідно до договору. 
5.22. У   разі  зняття  показів  засобів  обліку  представник виконавця/виробника зобов'язаний  перевіряти  цілісність  пломб  на  засобах обліку,   гідрантах,  запірній  арматурі  та  інших  водопровідних пристроях,  що  перебувають   у   віданні   споживача,   а   також пересвідчитись у відсутності витоку води у мережі споживача. 
5.23. Розрахунки   за  використану  воду та каналізаційні стоки згідно  з  показами засобів  обліку   здійснюються   з   моменту   опломбування    їх з'єднувальних частин до вузла обліку представником виконавця/виробника.
5.24. Якщо   вести  облік  води  за  показами  засобу  обліку неможливо з причин,  що не залежать від споживача та зафіксовані в установленому  порядку   (зняття   засобу   обліку  виконавцем/виробником, пошкодження скла, корозія циферблата, припинення нормальної роботи засобу  обліку  через  несправності,  що виникли в його механізмі, тощо),  кількість використаної води за термін  відсутності  засобу обліку (але не більше 2-х місяців) визначається за середньодобовою витратою за попередні два розрахункові місяці.  У разі  тривалості роботи засобу обліку менше 2-х місяців кількість води визначається за середньодобовою витратою за  період  роботи  засобу  обліку  не менше 15 днів.
Після закінчення зазначеного терміну,  якщо вести облік  води неможливо   з   вини   виконавця/виробника,   подальше   визначення  обсягів водоспоживання здійснюється за нормами споживання. 
5.25. Для контролю витрат води у  споживачів,  які  не  мають засобів обліку, а також для перевірки показів встановлених засобів обліку виконавець/виробник  має  право  встановлювати  на  вводах  контрольні засоби обліку. Ці роботи теж можуть бути виконані за обґрунтованою вимогою споживача.
Дообладнання або монтаж   вузлів  обліку  для  встановлення контрольних засобів обліку  виконується  за  рахунок  зацікавленої сторони. 
 5.26. Тривалість  роботи  контрольних засобів обліку має бути не менше ніж 15 днів.
 Якщо контрольний   засіб  обліку  виявить  неточність  роботи засобів обліку,  що перевіряються,  останні підлягають ремонту,  а розрахунок  за водокористування здійснюється відповідно до показів контрольного засобу обліку,  при цьому виконавець/виробник має право провести перерахунок споживачеві за  водокористування  в  попередні  два місяці.
Витрати води   споживачами,   що  не  мають  засобів  обліку, визначаються за середньодобовими даними,  розрахованими відповідно до показів контрольного засобу обліку до установки засобів обліку.
 5.27. В  окремих  випадках (сезонне водоспоживання,  незначні витрати  води,  недоцільність  встановлення  засобів  обліку,   їх відсутність тощо) розрахунок витрат води споживачами, які не мають засобів обліку, за узгодженням з виконавцем/виробником виконується згідно з нормами водоспоживання,  затвердженими   Барвінківським виконавчим комітетом міської ради, - за кількістю календарних днів, протягом яких проводилося водопостачання цих споживачів. 
 5.28. Витрати води на промивання трубопроводів (водопровідних вводів) в  разі  відсутності  можливості  промивання  мереж  через засоби обліку визначаються згідно з розрахунком виконавця/виробника за пропускною спроможністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2,0 м/сек. на протязі фактичного часу промивання. Якщо фактичний час промивання не визначений,  час промивання дорівнює 24 годинам.
 Споживач, який виконує промивання внутрішньобудинкових мереж, повинен   погодити   з   виконавцем/виробником   схему  обладнання  та  місце розташування вузла обліку,  тип,  діаметр засобу обліку води і  до початку промивання викликати його представника для приймання вузла обліку та встановлення, у разі необхідності, пломб для запобігання безобліковим витратам води. 
5.29. У  разі відсутності засобів обліку стічних вод їх облік здійснюється такими методами:
     1) за допомогою засобів обліку на водозаборах;
     2) за паспортною продуктивністю насосів на водозаборах;
     3) за  паспортним   дебітом  усіх  свердловин  та  проектною потужністю поверхневого водозабору;
     4) на підставі витрат води на технологічні потреби;
     5) на підставі замірів кількості стічних вод, що надходять до мереж водовідведення.
Метод визначення   кількості   стічних   вод   встановлюється виконавцем/виробником.
Якщо кількість стічних вод  визначається  одним  із  методів, зазначених  у  цьому  пункті Правил, що зафіксовано договором або двостороннім актом між виконавцем/виробником  та  споживачем  на  обумовлений термін,  то  споживач  протягом  цього  терміну  може  не надавати виконавцю/виробнику таких даних. 
5.30. У разі коли питна  вода  входить  до  складу  продукції споживачів   і   згодом  не  потрапляє  до  централізованих  мереж водовідведення, оплата за скидання стоків визначається за різницею обсягу води, одержаної підприємством з усіх видів джерел, і обсягу води, що увійшла до складу продукції.
Для споживачів  харчової  промисловості, де питна вода є не тільки  напівфабрикатом,  а   й   компонентом   для   виготовлення продукції,  обсяг  стічних  вод,  що  надходить до централізованих мереж водовідведення,  обчислюється як різниця між кількістю води, одержаної підприємством з усіх видів джерел,  та обсягом води, яка входить до складу продукції  і  не  потрапляє  до  централізованої мережі водовідведення.
Споживач надає відповідні розрахунки виконавцю/виробнику. 
 5.31. Виконавець/виробник  має  право   шляхом   обстеження   на   місці перевіряти  подані споживачем дані про кількість та якість стічних вод,  що  скидаються  до  централізованих  мереж   водовідведення, відповідно до умов договору. 

1.17. Споживач зобов'язаний не перешкоджати здійсненню контролю за технічним станом інженерного обладнання (деталей пломбування, з’єднань засобів обліку та інше) в приміщеннях; утримувати в належному технічному і санітарному стані водопровідні та каналізаційні мережі та обладнання; забезпечувати безперешкодний доступ представників Виробника до власних водопровідних і каналізаційних мереж та обладнання для контролю за рівнем споживання питної води Споживачами та Субспоживачами, а також для виконання відключення і обмеження водопостачання та водовідведення відповідно до встановленого порядку. В разі перешкоди у доступі представникам Виробника до водопровідних і каналізаційних мереж та обладнання Споживач (Субспоживач) несе відповідальність  відповідно до цих Правил та чинного законодавства України.

1.18. Виконавець/виробник зобов’язаний здійснювати контроль   за   технічним   станом    інженерного обладнання  будинків  та  споруд,  вимагати  термінового  усунення витоків з водопровідних мереж та обладнання,  сприяти впровадженню засобів обліку та регулювання споживання питної води.

1.19. Виконавець/виробник здійснює нагляд  за  технічним  станом  систем каналізації м.Барвінкове,  умовами скиду стічних вод  Підприємств та інших споживачів  та  за виконанням   Підприємствами  місцевих  Правил  приймання  і  вимог договору.

 

VI. Регулювання вільних тисків

     6.1. У  разі  недостатнього  тиску  в мережі централізованого водопостачання для постачання водою верхніх поверхів  будинків  за проектом,  узгодженим  з  виконавцем/виробником,  передбачається встановлення насосів для підвищення тиску води,  а  при  постійному  надмірному тиску понад 1 кг/кв.см - регуляторів тиску "після себе".

     Окремо розміщені насосні станції  для  підкачування  холодної води перебувають на балансі виконавця/виробника і ним експлуатуються.

     Насосне обладнання  для   підкачування   холодної   води   та регулятори тиску, встановлені в котельнях, ТП і прибудовах до них, які перебувають на балансі  юридичних  осіб,  експлуатуються  ними відповідно до умов договорів, укладених з виконавцем/виробником.

     Насосні станції  підкачування  холодної  води  та  регулятори тиску,  розміщені  в  житлових  будинках  або  прибудовах  до них, перебувають на балансі споживачів і обслуговуються ними.

     На кожній   насосній   станції,  розташованій  у  приміщеннях котелень, ТП або прибудовах до них та призначеній для підкачування води  в  мережі  холодного водопостачання,  має бути організований облік подачі води і витрат електроенергії.

     Виконавець/виробник відшкодовує  теплопостачальним  організаціям витрати на експлуатацію насосних агрегатів.

     6.2. Самовільне влаштування водонапірних баків у будинках  не допускається.  Вони  встановлюються  лише  за  згодою  виконавця/виробника і територіальних органів державної санітарно-епідеміологічної служби відповідно   до   вимог  будівельних  норм  та  за  умови  повного забезпечення санітарних  вимог  споживачем  щодо  їх  утримання  і забезпечення якості води.

 

VII. Протипожежні пристої

     7.1. Обладнання внутрішніх протипожежних водопроводів повинно відповідати діючим будівельним нормам.

     7.2. Кожний проект внутрішньобудинкового водопроводу,  що має протипожежні   пристрої,  перед  надходженням  до  виконавця/виробника  може здійснюватися  лише  за  наявності  проектної  документації,   яка пройшла  попередню  експертизу  (перевірку)  в  органах державного пожежного нагляду на  відповідність  нормативно-правовим  актам  з пожежної безпеки.

     7.3. У разі наявності у вузлі обліку споживача обвідної лінії запірна арматура на  ній  пломбується  представником  виконавця/виробника  в закритому стані. За цілісність пломби відповідає споживач.

     З метою    недопущення    самовільного    і     безоблікового водокористування  виконавець/виробник  також  має  право  накладати пломби на пожежні гідранти та крани, які розташовані на мережі споживача.

     7.4. З протипожежною метою допускається встановлення пожежних насосів з приєднанням до мереж споживачів за вузлом обліку.

     7.5. Пожежні  насоси,  як  правило,  встановлюються  в одному приміщенні з засувкою на обвідній лінії.

     7.6. Використовувати  воду  для   господарських   потреб   із самостійних   протипожежних  систем,  що  живляться  від  спільних вводів, забороняється.

     Якщо представник виконавця/виробника  виявить  самовільне користування водою  з  пожежних  систем,  розрахунок   за   воду   здійснюється згідно з розрахунком виконавця/виробника за пропускною спроможністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2,0 м/сек. з часу початку користування водою до часу його виявлення.  Якщо час початку  користування  водою  не виявлено, то розрахунок здійснюється за місячний термін. 

     7.7. Перевірка   пожежних   гідрантів  здійснюється  органами пожежної охорони разом з представниками виконавця/виробника.  Про проведення перевірки  справності  пожежної  системи  в будинках і спорудах та випробувань пожежних насосів споживач має повідомити виконавця/виробника  за три  доби до зняття пломб із засувок обвідних ліній тощо. У цьому випадку розрахунки за воду проводяться за пропускною  спроможністю одопровідного   вводу   при  швидкості  води  2,0  м/сек  за  час фактичного водокористування.

     Без узгодження  з  виконавцем/виробником  споживач  не має права знімати пломбу.

     7.8. Зняття  пломб  із  запірної  арматури  без  попереднього повідомлення  виконавця/виробника може здійснюватися лише при гасінні пожеж. Після    закінчення    користування     протипожежною     системою водопостачання   споживач   зобов'язаний   протягом   доби  надати виконавцю/виробнику акт про зняття пломб та викликати його представника  для опломбування.

     7.9.  Витрати  води  споживачем  на гасіння пожеж, ліквідацію надзвичайних ситуацій,  проведення навчальних занять з цих  питань оплаті  не  підлягають.  Про  витрату  води  у зазначених цілях за участю представників пожежно-рятувальних підрозділів  Міністерства надзвичайних    ситуацій    України,    споживача   та   виробника (постачальника) складається акт із зазначенням  часу  користування водою.

7.10. Водокористування   з   пожежних   гідрантів  та  кранів централізованої   системи   водопостачання    дозволяється    лише службовому персоналу органів пожежної охорони та виконавцю/виробнику.

     7.11. Ремонт  і  утримання в належному стані пожежних систем, розміщених  на  мережах  споживачів,   здійснюються   за   рахунок споживачів.

 

III. Вуличні водозабори

     8.1. Вуличні    водорозбори    (колонки)    призначені    для колективного водокористування.  Місце їх встановлення визначається за  пропозицією  Барвінківським виконавчим комітетом міської ради та за погодженням виконавця/виробника.

     8.2. Не дозволяється біля  водорозбору  прати  білизну,  мити автомашини,  вози,  посуд,  домашніх  тварин тощо,  приєднувати до водорозбірних колонок труби і шланги,  а також чинити інші дії, що суперечать санітарним вимогам.

     8.3. Експлуатація   та ремонт  водорозборів  здійснюються виконавцем/виробником  або  споживачами,  на  балансі  яких  перебувають   ці водорозбори і які зобов'язані:

     а) стежити за  станом  водорозборів,  цілісністю  їх  частин, дотримуватися санітарних вимог;

     б) не  допускати  нецільового  використання  води,  утворення калюж та намерзлого льоду;

     в) зберігати  непошкодженими   водостоки   та   підступи   до водорозборів;

     г) виконувати дезінфекцію і фарбування приладів водорозбору в термін, визначений договором.

 

IX.Спорудження тимчасових відгалужень від мереж водопостачання 
     9.1. Тимчасові водопровідні  лінії  з  приєднанням  до  мереж виконавця/виробника  прокладаються згідно з технічними умовами.  Доцільність встановлення засобів  обліку  на  тимчасовій  водопровідній  лінії визначається  в  кожному  окремому  випадку виконавцем/виробником.  Тимчасові водопровідні  лінії  споруджуються  і   утримуються   за   рахунок споживачів і на баланс виконавця/виробника не беруться.  У разі необхідності приєднання  тимчасового  водопроводу  до   вуличного   водопроводу виконується  за  узгодженим  проектом  водопостачання  об'єкта  за постійною схемою. 
     9.2. Технічні  умови на користування тимчасовим водопроводом є чинними до завершення будівництва об'єкта.
     9.3. Тимчасове водопостачання будмайданчиків,  садів, парків, кіосків для продажу напоїв  тощо  здійснюється  з  централізованих систем  водопостачання,  а також мереж споживачів із встановленням засобів обліку та інших запірних пристроїв у будь-якій точці,  але з обов'язковим урахуванням вимог цих Правил. 
     9.4. Водопровідні  мережі,  що  підводять воду для поливання, повинні мати запірні вентилі в місці приєднання до централізованих систем водопостачання перед засобом обліку і за ним. 
     9.5. Забороняється   встановлювати   тимчасові   водопровідні мережі  для  поливання  території  домоволодінь,  що  є  приватною власністю громадян. 
     9.6. У    разі   влаштування   тимчасових   відгалужень   від водопровідних мереж,  які  можуть  використовуватися  для  гасіння пожеж,  споживач  повинен  викликати  для пломбування представника виконавця/виробника та повідомити про це органи пожежної охорони. 

 

X. Витоки води

     10.1. У  разі  виявлення   витоку   води   через   зіпсування санітарно-технічних приладів та арматури,  пошкодження внутрішньої (у  тому  числі   внутрішньобудинкової)   мережі   водопостачання, нераціонального використання води, у випадку, коли засіб обліку на вводі відсутній або не працює з вини споживача,  останній здійснює розрахунок за воду з виробником згідно з розрахунком виконавця/виробника за пропускною спроможністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2,0 м/сек. та дією її повним перерізом протягом 24 год./доб.

     Розрахунок з виконавцем/виробником за  нераціональне  використання  води внаслідок  витоків  здійснює  споживач,  у  якого  на  балансі,  в експлуатації, обслуговуванні перебуває внутрішньобудинкова система водопостачання.

     Виконавець/виробник має право разом із споживачем здійснювати відповідно до    умов   договору   вибіркову   перевірку   технічного   стану внутрішньобудинкової  системи  водопостачання  споживача,  про  що складається акт.

     10.2. Залежно  від  місцевих  та  екологічних умов виконавець/виробник у разі необхідності має право звертатися до державних  адміністрацій або  органів  місцевого  самоврядування  з  пропозицією  про зміну нормативів водопостачання.

     10.3. Використання  питної  води  з  систем  централізованого водопостачання    для   охолодження   будь-якого   обладнання   за прямоточною   схемою   забороняється.   З   цією   метою   повинні влаштовуватися системи зворотного водопостачання.

 

XI. Дворові системи водовідведення

     11.1. Для  приймання  стічних  вод з внутрішньодомової мережі водовідведення використовуються дворові мережі  водовідведення,  а для  випуску  їх  у  вуличну мережу водовідведення – каналізаційні з'єднувальні лінії.

     11.2. Каналізаційні  з'єднувальні  лінії  та  дворові  мережі водовідведення будуються споживачами за власний рахунок.

 

XII. Місцеві станції перекачування стічних вод 
     12.1. У  разі  неможливості  скиду  стічних  вод  з території споживача   у    вуличну    мережу    водовідведення    самопливом застосовуються  місцеві станції перекачування стічних вод. Для їх спорудження споживачі мають звернутися до виконавця/виробника для  одержання технічних умов на проектування та узгодження проекту. Розміщуються станції перекачування на території споживачів. 
     12.2. Станції   перекачування   стічних   вод   споруджуються відповідно до діючих державних будівельних норм.
     Місцеві станції  перекачування  стічних  вод   повинні   бути обладнані  засобами обліку кількості стічних вод та пристроями для відбору проб. 
     12.3. Місцеві станції перекачування стічних вод споруджуються в окремому  приміщенні підземного або наземного типу (залежно від глибини закладання мережі  водовідведення), територія  якого  має бути огороджена.  Машинний зал, резервуар та грабельне приміщення, як правило, розміщують в одній споруді.
     Станції перекачування, встановлені в житлових та прибудованих до  них  будинках,  залишаються  на  балансі  споживача   та   ним обслуговуються. 
     12.4. Приймання  стічних  вод  від  районів,  у  яких   немає централізованої системи водовідведення, здійснюється через зливові станції.  Порядок скиду нечистот у  міську  мережу  водовідведення асенізаційними  машинами  та  оплата  послуг,  що  надає виконавець/виробник, обумовлюються  договором  між  перевізниками  рідких  відходів  та виконавцем/виробником. 
     12.5. Насосні  станції повинні мати аварійні випуски згідно з діючими    будівельними    нормами,   а також  безперебійне електропостачання. 

 

XIII. Профілактика мереж водовідведення 
     13.1. Споживачі  зобов'язані  дотримуватися  Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу  від   17.05.2005   N   76 , зареєстрованих   у  Міністерстві  юстиції  України  25.08.2005  за N   927/11207,    тримати в належному технічному стані внутрішньобудинкові мережі, споруди і пристрої, що перебувають у них на балансі. 
     13.2. Колодязі,  встановлені на  мережах  водовідведення,  що належать споживачам, мають бути завжди доступні для огляду, вільні від  завалів  ґрунтом,  будівельним  сміттям  тощо.  Забороняється залишати колодязі з нещільно причиненими,  розбитими або зсунутими з нього люками,  отворами в стінках  колодязів.  Узимку  споживачі зобов'язані  очищати  ляди  колодязів  від  снігу та льоду.  Місце розміщення колодязів має бути позначене спеціальними табличками із зазначенням  відстані  до  колодязя  в метрах.  У разі пропажі або поломки ляд колодязів споживачі повинні придбати нові. 
     13.3. У   випадку,   коли    засмічення    дворової    мережі водовідведення,   що  перебуває  на  балансі  споживача,  загрожує нормальній  роботі  вуличної  мережі   водовідведення  або  коли прочищення дворової мережі водовідведення споживачем виконано не в повному обсязі, виконавець/виробник може здійснити прочищення дворової мережі своїми силами і засобами за угодою із споживачем. 
 
          XIV. Ремонт, експлуатація та підготовка систем водопостачання та водовідведення до роботи взимку 
     14.1. Вуличні, будинкові мережі, споруди і обладнання  систем  водопостачання   та   водовідведення обслуговуються та реконструюються тим підприємством,  у  якого  ці об'єкти перебувають на балансі. 
     14.2. Споживачі   зобов'язані   мати   схеми   або  виконавчі креслення своїх мереж водопостачання та водовідведення, розміщених як у землі, так і всередині будинків із зазначенням діаметра труб, місць розміщення арматури,  санітарних приладів,  вузлів обліку та інших  приладів  (пристроїв).  Споживачі,  що  не  мають  схем або виконавчих креслень своїх мереж, повинні виконати інвентаризаційні креслення в строк,  узгоджений з виконавцем/виробником. Виконавчими можуть бути креслення затвердженого проекту з нанесеними на них  змінами, узгоджені   з  виконавцем/виробником,  один  примірник  яких  зберегається  у виконавця/виробника. 
     14.3. Підготовка  протипожежних  систем   внутрішніх   мереж, арматури,  обладнання  і вузлів обліку до роботи взимку входить до обов'язків споживачів.
     До зимового періоду споживачі повинні:
     а) ліквідувати всі наявні та приховані витоки води;
     б) замінити або відремонтувати аварійні ділянки трубопроводів та обладнання;
     в) відключити всі тимчасові водопровідні лінії,  обладнані на літній період;
     г) захистити вузол обліку та підведені до нього трубопроводи від замерзання, при  цьому  необхідно  забезпечити  безперешкодне зняття показів засобів обліку;
     ґ) у холодних приміщеннях,  де прокладені водопровідні труби, здійснити  їх  теплову  ізоляцію,  вставити шибки,  відремонтувати двері та забезпечити їх щільне зачинення;
     д) забезпечити  ремонт  дверей  та  справну  роботу  систем опалення на сходових майданчиках,  де прокладені труби, а там, де немає опалення, - достатню теплову ізоляцію водопровідних труб;
     е) здійснити  достатнє  утеплення водонапірних  баків   та трубопроводів, прокладених на горищах;
     є) забезпечити влаштування подвійних люків або утеплення ляд у водомірних камерах;
     ж) забезпечити утеплення пожежних гідрантів і позначити місце їх розташування світловими показниками згідно з ГОСТ 12.4.026-76*. 
 
XV. Охорона централізованих систем  водопостачання та водовідведення 
     15.1. Санітарна  охорона  у  сфері  централізованого  питного водопостачання   та   водовідведення,   об'єкти,  зони  санітарної охорони,  встановлення їх меж та поясів особливого  режиму,  вплив потенційних  джерел,  забруднювачів,  обмеження  господарської  та іншої діяльності на  цих  територіях  здійснюються  відповідно  до Закону України   "Про   питну   воду   та   питне  водопостачання". 
     15.2. Виконавці/виробники та споживачі зобов'язані забезпечити  охорону і  цілісність  систем  централізованого  питного водопостачання та водовідведення,  які перебувають у них на  балансі  (трубопроводи, споруди,  засоби  обліку,  люки,  колодязі,  гідранти  тощо),  не допускати їх пошкодження, затоплення й розморожування, очищати від льоду та снігу ляди колодязів, стежити за цілісністю встановлених пломб, забезпечувати відведення поверхневих вод від колодязів. 
     15.3. Якщо  на  водопровідних і  каналізаційних спорудах вуличної  мережі та домових вводах будуть виявлені пошкодження або несправності (розбиті або відсутні  ляди  колодязів,  провалювання колодязів  або ґрунту біля колодязів,  надходження води в колодязі з-під землі тощо), споживач зобов'язаний негайно повідомити про це виконавця/виробника,  вживши  заходів  для огороджування місць пошкоджень до приїзду аварійної бригади. 
     15.4. У разі використання  приміщень  складів,  підвалів  для господарської  діяльності  в них мають бути виконані усі роботи з гідроізоляції, передбачені діючими будівельними нормами. 
     15.5. Не  дозволяється  складання  матеріалів  і   предметів, накопичування  сміття  ближче  ніж  за 5 м від осі водопровідних і каналізаційних мереж і пристроїв та в межах  охоронних санітарних зон; самовільне спорудження над водопровідними і каналізаційними мережами   та   пристроями   будь-яких   будівель   та   предметів благоустрою; здійснювати роботи на мережах централізованого питного  водопостачання   та   водовідведення,   відкривати   ляди колодязів,  спускатися  в них,  регулювати засувки без присутності представників виконавця/виробника. 
     15.6. У разі пошкодження  мереж,  споруд  водопостачання  або водовідведення  особи,  що  виявили таке пошкодження,  зобов'язані негайно повідомити про  це  виконавця/виробника  та  здійснити  всі  можливі заходи  щодо  усунення  наслідків  цього  пошкодження.  Ліквідація пошкоджень  виконується  виконавцем/виробником  або  організацією,  яка   має відповідну  ліцензію  на  здійснення  господарської  діяльності  з централізованого  водопостачання  та  водовідведення,  за   участю виконавця/виробника. 
     15.7. У  разі  приймання шляхових покриттів в експлуатацію до складу комісії для  контролю  за  станом  люків  водопровідних  та каналізаційних колодязів входить представник виконавця/виробника. 
 
 

  ХVІ. Обмеження і припинення подачі води та приймання стічних вод

 

Виконавець/виробник має право обмежувати або  припиняти  роботу  об'єктів  централізованого питного водопостачання:

 -  у  разі  внесення  споживачем  не  в  повному обсязі плати за використану питну воду обмежити його питне водопостачання до рівня екологічної   броні  питного  водопостачання;  
 -  у разі виникнення необхідності оперативного реагування   на   погіршення   якості   води  в  джерелах  питного водопостачання і неможливості  доведення  її  до  вимог  державних стандартів  з  повідомленням  про таке відключення та його причини органів  місцевого  самоврядування,  місцевих  органів  виконавчої влади та органів державної санітарно-епідеміологічної служби; 
 - у разі   виникнення  надзвичайних  ситуацій  техногенного  та природного характеру,  що призводять до припинення постачання води споживачам.
 
У всіх інших випадках обмеження та припинення подачі води виконавець/виробник керується умовами договору між виконавцем/виробником та споживачем та іншими нормативно-правовими актами.
 
Виконавець/виробник має право відключати Споживача від мереж водопроводу та каналізації:
     - після письмового попередження у разі:
     відсутності договору   або   ухиленні   від   укладання   або продовження (переукладення) договору;
     несплати або несвоєчасної оплати послуг водовідведення;
     невиконання Споживачами  умов  договору,  цих  Правил  та заходів з нормалізації якості та режиму скиду стічних вод;
     - негайно  після  усного попередження у разі загрози виходу з ладу мереж або споруд каналізації, порушення технологічного режиму роботи очисних споруд.  При цьому за збитки Споживачив-порушників виконавець/виробник відповідальності не несе;
     пред'являти Споживачам  претензії    та    позови    (в установленому  порядку)  щодо  відшкодування  збитків,  заподіяних системам  комунальної  каналізації,  а також виставляти рахунки за скид понаднормативних забруднень;
     на компенсацію  грошових сум,  що були сплачені Виконавцем/виробником з причини порушення природоохоронного законодавства,  за рахунок тих Споживачив,  які  порушували  місцеві  Правила приймання та умови договору;
     погоджувати проектну  документацію  на  будівництво локальних очисних  споруд   Споживачив,   провадити   вибірковий   контроль ефективності   їх   роботи   та   вимагати   їх  налагодження  або реконструкції для досягнення вимог місцевих Правил приймання;
     застосовувати в   разі  порушень  умов  договору  передбачені договором санкції та розірвання договірних відносин. 

 

ХХVІІ. Обмеження ведення господарської та іншої діяльності в зонах санітарної охорони міських водопровідних та каналізаційних мереж і споруд

 

До загальних обмежень, що діють в межах охоронних зон та поза її межами міських водопровідних, каналізаційних мереж i споруд, відноситься заборона:

- пошкоджувати та розбирати об’єкти водопровідних та каналізаційних мереж.

- розбирати і руйнувати водопропускні, берегоукріплювальні, земляні, антикорозійні, протиерозійні, протипожежні та інші споруди, що захищають міські водопровідні та каналізаційні мережі i споруди від руйнування.

- переміщувати та руйнувати знаки закріплення на водопровідних та каналізаційних мережах на місцевості, пошкоджувати або руйнувати лінійну частину цих трубопроводів, засоби електрохімічного захисту від корозії, запірну арматуру, засоби технологічного зв’язку і лінійної телемеханіки мереж енергоживлення, інші складові трубопроводів.

- перешкоджати проїзду аварійної та спеціальної техніки Виконавця/виробника шляхом перекриття лісових та польових доріг.

- пошкоджувати чи демонтувати чи викрадати люки та кришки колодязів.

- паркувати транспортнi засоби на люках оглядових камер i  колодязiв, а також в охоронних зонах міських водопровiдних та каналiзацiйних мереж і споруд

- складати на міських водопровідних і каналізаційних мережах та пристроях різні матеріали й предмети, накопичувати сміття тощо.

- споруджувати в охоронних зонах міських водопровідних та каналізаційних мереж i споруд будівлі  та встановлювати малi архітектурнi форми.

- стороннім особам, крім працівників Виробника, виконувати роботи на комунальних міських водопровідних і каналізаційних мережах, відкривати ляди колодязів, спускатися в них, регулювати засувки.

 

ХХVІІІ. Відповідальність за порушення законодавства у сфері питної води та питного водопостачання та водовідведення

Особи, винні у: 
     постачанні споживачам  питної   води,   яка   не   відповідає державним  стандартам  на  питну  воду  чи  дозволу  на  тимчасове відхилення якості питної води від вимог державних  стандартів  або яка   внаслідок  порушення  вимог  стандартів,  норм  і  правил  є небезпечною для життя і здоров'я людей; 
     порушенні без поважних  причин  встановленого  режиму  подачі питної  води населенню для питних і господарсько-побутових потреб, а також підприємствам харчової та медичної промисловості; 
     забрудненні, засміченні,    виснаженні     джерел     питного водопостачання; 
     порушенні режиму охорони, господарської чи іншої діяльності в зонах  санітарної  охорони  джерел  та  об'єктів  централізованого питного водопостачання та водовідведення; 
     самовільному підключенні  споживачів  до  об'єктів  та систем питного водопостачання і водовідведення; 
     провадженні діяльності     з     централізованого     питного водопостачання  та  водовідведення  без  ліцензії або з порушенням ліцензійних умов; 
     неповідомленні (приховуванні)   або   наданні   недостовірної інформації  про  аварійні  ситуації  на  об'єктах централізованого питного водопостачання та водовідведення,  про якість питної води, стан джерел та систем питного водопостачання і водовідведення; 
     пошкодженні (руйнуванні    чи    псуванні)   систем   питного водопостачання,  порушенні правил їх експлуатації та  встановлених режимів   роботи,  діях,  що  становлять  загрозу  санітарному  та епідемічному благополуччю населення; 
     невиконанні обов'язкових приписів посадових осіб.

    

Розроблено та погоджено:

 

Філія ХОКП «ДРІТ»БПКГ                                                О.А.Гончар

 

                   Додаток 1

до Правил користування  системами централізованого
комунального водопостачання в м. Барвінкове

Мережі водопроводу, які приймаються Виконавцем/виробником на баланс
та ним
експлуатуються

№ п/п

Найменування

системи

Індивідуальна забудова будинками, які знаходяться у приватній власності

Позаплощадкові мережі

1.

Водопровід

Лише вуличні та внутрішньоквартальні водопровідні мережі, побудовані за рахунок індивідуальних забудовників

1. Водоводи

2. Вуличні водопровідні мережі

3. Внутрішньоквартальні водопровідні мережі до зовнішньої стіни будинку

 

 

 

 

Додаток 2

до Правил користування  системами централізованого
комунального водопостачання в м. Барвінкове

Рекомендовані норми відпуску води на ведення особистого підсобного господарства

відповідно до СНиП 2.04.01-85

Споживачам – власникам приватних будинків, а також для колективного садівництва та городництва

Призначення відпуску води

Одиниця вимірювання

Норма відпуску

І. Утримання скоту

 

 

- корова

 - молодняк великої рогатої худоби

- коні

- свині дорослі

- поросята до 4-х місяців

 

ІІ. Полив садів, присадибних ділянок,

зелених насаджень тощо

- сади та присадибні ділянки

- квітники та газони

- теплиці земляні

- теплиці стелажні, димові, парники всіх типів і втеплений ґрунт

 

літрів на добу

на 1 голову

--//--

--//--

--//--

--//--

 

 

 

літрів/м2 на добу

--//--

--//--

--//--

 

 

80

30

80

25

15

 

 

 

4-6

4-6

15

6

 

 

Додаток 3

                  до Правил користування  системами централізованого
комунального водопостачання в м. Барвінкове

ТАБЛИЦЯ

обсягів водоспоживання при застосуванні розрахунків за пропускною спроможністю труби вводу при швидкості руху води  в ній 2,0 м/сек та дією її повним перерізом протягом 24 годин за добу (з урахуванням коефіцієнту)

п/п

Внутрішній діаметр

трубопроводу,мм

Витрати води згідно з гідравлічним розрахунком

л/с

м3/год

м3/добу

1.

10

0,21

0,76

18,1

2.

15

0,34

1,22

29,3

3.

20

0,64

2,3

55,2

4.

25

1,07

3,85

92,4

5.

32

1,91

6,88

165,1

6.

40

2,52

9,07

217,7

7.

50

4,23

15,23

365,5

8.

70

6,93

25,0

600,0

9.

80

9,95

35,82

859,7

10.

90

13,31

47,92

1150,0

11.

100

17,00

61,2

1468,8

12.

125

26,5

95,4

2289,6

13.

150

37,75

135,9

3261,6

14.

175

45,2

162,72

3905,3

15.

200

68,33

246,0

5904,0

16.

250

106,0

381,6

9158,4

17.

300

152,0

547,2

13132,8

18.

350

207,0

745,2

17884,8

19.

400

269,33

969,6

23270,7

20.

450

341,33

1228,8

29491,2

21.

500

418,33

1506,0

36144,0

22.

600

596,66

2148,0

51552,0

 

Додаток 4

до Правил користування  системами централізованого
комунального водопостачання в м. Барвінкове

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

на водопостачання та каналізування об’єкта

1. Адреса об’єкта _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2. Назва об’єкта _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3.Замовник___________________________________________________________________________                   (назва, адреса, прізвище керівника,телефон)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

4. Проектна організація _____________________________________________________________________________________

(назва, адреса, прізвище керівника,телефон)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

5. Кошторисна вартість _____________________________________________________________________________________

6. Строки будівництва _____________________________________________________________________________________

7. Черговість здачі в експлуатацію _____________________________________________________________________________________

8. Фактичне водоспоживання діючого об’єкта, всього _________________________м3

_________________________л/с

в тому числі:

8.1. з міського водопроводу, всього _______________________________________________м3/д

в тому числі:

- на господарчо-побутові потреби__________________________________м3

- на виробничі потреби__________________________________________ м3

- на полив _____________________________________________________ м3

8.2. з інших джерел, всього _____________________________________________м3

в тому числі:

- на господарчо-побутові потреби__________________________________ м3

- на виробничі потреби _________________________________________ м3

- на полив ___________________________________________________ м3

8.3. На пожежогасіння:

- внутрішнє______________ _____________________________________ л/с

- зовнішнє_____________________________________________________л/с

- автоматичне _______________________________________________ л/с

_____________________________________________________________________________________

(з яких джерел, характеристика споруд, виділити потреби з міського водопроводу)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

8.4. Потужність зворотних чи повторних систем ____________ м3/д______________

9. Відведення стічних вод від діючого об’єкта

всього __________________________м3/д _______________________л/с

в тому числі:

- господарчо-побутових________________м3/д, виробничих ___________м3/д,

в тому числі без очистки_________________м3/д, після очистки ____________ м3/д,

_____________________________________________________________________________________

(склад стічних вод по забрудненню, характеристика очисних споруд)

10.Водоспоживання об’єкта після будівництва (реконструкції)

всього _____________________м3/д, ____________________л/с

в тому числі:

10.1. з міського водопроводу, всього _______________________ м3

в тому числі:

- на господарчо-побутові потреби______________________________ м3

- на виробничі потреби__________________________________________ м3

- на полив____________________________________________________ м3

10.2. з інших джерел, всього _________________________________________ м3

в тому числі:

- на господарчо-побутові потреби__________________________________ м3

- на виробничі потреби___________________________________________ м3

- на полив_____________________________________________________ м3

10.3. На пожежогасіння:

- внутрішнє ________________________л/сек.,

- зовнішнє_______________ л/с

- автоматичне ___________________л/с

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

( з яких джерел, характеристика споруд, виділити потреби з міського водопроводу)

10.4. Потужність зворотних чи повторних систем ______________________м3

11. Відведення стічних вод після будівництва (реконструкції)

всього ___________________м3/д, ____________________________л/с

в тому числі:

- господарчо-побутових__________________ _______________________ м3

- виробничих __________________________________________________ м3

в тому числі без очистки___________________________________________м3

після очистки ____________________________________________________м3

_________________________________________________________________________________

(перелік по забрудненню та по технології використання)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Додаток до опитувального листа:

- схема розміщення об’єкта в М 1:2000 з прив’язками до вулиць міста,

- копія рішення про виділення ділянки,

- для діючих виробництв копія умов на скид стічних вод у систему каналізації м. Барвінкове.

М.П. Замовник ___________________________

М.П. Проектна організація _________________

 

 

 

Додаток 5

до Правил користування  системами централізованого
комунального водопостачання в м. Барвінкове

Дійсні ________ роки

ТЕХНІЧНІ УМОВИ №__________________

від « _____» ________________20__ року

на водопостачання об’єкта

1. Назва замовника:_____________________________________________________________

2. Адреса об’єкта:______________________________________________________________

3. Кількість води _____________ м3/д ______________ л/с, додатково ________ м3/д,

в т.ч.:

на господарчо-побутові потреби ________________ м3/д,

на виробничі потреби__________________ м3/д,

на полив _______ м3/добу._______

4. На пожежогасіння:

внутрішнє ________ л/с,

зовнішнє _______ л/с,

автоматичне _______ л/с.

5.Водопостачання та пожежогасіння об’єкта може бути забезпечено: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(зміст технічних умов)

6. Тиск в місті підключення від ____________ до _____________ атм.

7. Дозвіл на водопостачання об’єкта під час будівництва отримати __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської водопровідної мережі. При наявності погодженого проекту термін дії технічних умов не подовжується.

9. Підключення на відпуск води споживачу Виробник дозволяє тільки після установки засобу обліку та укладання договору з Виробником _____________________________________________________________________________

10. Місце установки засобу обліку його тип та розмір погодити з __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.Додаткові умови____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. При зміні даних опитувального листа Замовник повідомляє Виробника.

13. Проектну документацію на стадії «Р» в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька), надати на погодження Виробнику.

Посада представника Виробника, який
надає технічні умови 

_______________________________________________________________

Підпис, прізвище та ініціали

Погоджено:

___________________________
(посада, підпис, прізвище
та ініціали)

Погоджено:

___________________________
(посада, підпис, прізвище
та ініціали)

Погоджено:

___________________________
(посада, підпис, прізвище
та ініціали)

       

 

 

Додаток 6

до Правил користування  системами централізованого
комунального водопостачання в м. Барвінкове

 

Дійсні ________ роки

 

ТЕХНІЧНІ УМОВИ №_______

 

від « _____» ________________20__ року

 

на каналізування об’єкта

 

1. Назва замовника:______________________________________________________

 

2. Адреса об’єкта:_______________________________________________________

 

3. Стічні води, в кількості ___________________м3/д __________л/с, в тому числі додатково________ м3/д (в тому числі господарчо-побутових ___________ м3/д, виробничих _________________м3/д) від даного об’єкта можливо підключити:_______________________________________________________________________________

(зміст технічних умов)

 

4. Дозвіл на каналізування об’єкта на час будівництва отримати в _________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

5. Технічні умови є підставою для проектування. При наявності погодженого проекту термін дії технічних умов не подовжуються.

 

6. При наявності виробничих стічних вод необхідно після здачі об’єкту в експлуатацію отримати умови на скид стічних вод до міської каналізації у ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

7. Стічні води підприємств перед скиданням в міську каналізацію повинні за своїм складом відповідати вимогам діючого законодавства.

 

8. Перед скидом стічних вод у міську каналізацію на каналізаційних випусках встановити уловлювачі жиру (для об’єктів громадського харчування, харчової промисловості, тощо) відповідно до місцевих Правил приймання.

 

9. Перед скидом стічних вод у міську каналізацію встановити контрольний колодязь відповідно до діючого законодавства.

 

10. Проект каналізування виконати згідно з вимогами БНіП 2.04.03-85 з урахуванням діючої системи водопостачання та каналізування.

 

11. Діаметр вуличних мереж каналізації розрахувати на пропуск стічних вод згідно з Генеральним планом розвитку м. Богодухова та діючого законодавства.

 

12. При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє Виробника.

 

13. Додаткові умови________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

 

14. Проектну документацію на стадії «Р» в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька), представити на погодження Виробнику.

Посада представника Виробника, який
надає технічні умови 

_______________________________________________________________

Підпис, прізвище та ініціали

Погоджено:

___________________________
(посада, підпис, прізвище
та ініціали)

Погоджено:

___________________________
(посада, підпис, прізвище
та ініціали)

Погоджено:

___________________________
(посада, підпис, прізвище
та ініціали)

       

 

 

Додаток 7

до Правил користування  системами централізованого
комунального водопостачання в м. Барвінкове

А К Т №_________

технічного приймання водопроводу

(вуличний, внутрішньоквартальний, водовід)

«_____»__________20__ р. м. Барвінкове

по вул._______________________________________________________________________

від__________________________________________________________________________

(адреса початку траси)

до___________________________________________________________________________

(адреса закінчення траси)

назва об'єкта:__________________________________________________________________

(назва та адреса об'єкта згідно з проектом та технічними умовами)

_____________________________________________________________________________

Комісія в складі:

Представника Виробника _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Представника відділу технагляду Виробника

_____________________________________________________________________________

Представника замовника________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(назва організації-замовника, посада, прізвище та ініціали відповідального)

_____________________________________________________________________________

у присутності представника будівельної організації_________________________________

_____________________________________________________________________________

(назва організації, посада, прізвище та ініціали)

_____________________________________________________________________________

обстежила____________________________________________________________________

по вулиці_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

на предмет здачі в експлуатацію. При цьому пред'явлений техно-робочий проект, погоджений з Виробником від «_____»________20 __ р. за №_____________,

виконавчі креслення на ________ аркушах,

акт на приховані роботи від «______»______________20 _ __ р.,

акт гідравлічного випробування від «______»______________20 _ __ р.,

акт дезинфекції від «______»______________20 _ __ р.,

акт промивки водопровідної мережі від «______»______________20 _ __ р.,

копія аналізу води від «______»______________20 _ __ р.

За результатами обстеження встановлено, що по вул. ________________________________

_____________________________________________________________________________

прокладена водопровідна мережа

з____________________________ труб Д=___________ мм L=___________ м,

з____________________________ труб Д=___________ мм L=___________ м,

з____________________________ труб Д=___________ мм L=___________ м,

з____________________________ труб Д=___________ мм L=___________ м,

загальною довжиною _____________________________________________м

футляр з ___________________ труб Д=___________ мм L=___________ м,

з____________________________ труб Д=___________ мм L=___________ м,

з___________________________ труб Д=___________ мм L=___________ м.

Водопровідна мережа підключена до існуючої міської водопровідної мережі Д=__________ мм. по вул. ________________________________________________

На трасі побудовано водопровідних колодязів _____________ шт., встановлено:

засувок Д= _______ мм _______ шт., Д=_______ мм ______ шт., Д=_______ мм ______ шт., Д= _______ мм _______ шт., Д=_______ мм ______ шт., Д=_______ мм ______ шт.,

затворів Д= _______ мм _______ шт., Д=_______ мм ______ шт., Д=_______ мм ______ шт.,

вентилів Д= _______ мм _______ шт., Д=_______ мм ______ шт., Д=_______ мм ______ шт.,

пожежних гідрантів _________шт., вантузів Д= _______ мм _______ шт.,

випусків Д= _____ мм _____ шт., Д=______ мм _____ шт., Д=_____ мм ______ шт.,

мокрих колодязів Д= ______м _____шт., регуляторів тиску Д= _____ мм _____ шт.

Водопровідна мережа та монтаж арматури виконані згідно креслень

____________________________________________________________________________

При будівництві допущені відступи від затвердженого проекту_______________________

_____________________________________________________________________________

Вказані відступи погоджені з ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Комісія постановила:

пред'явлений до здачі водопровід по вул.___________________________ _______________

(назва та адреса об'єкта згідно з проектом та технічним умовами)

_________________________________ може бути прийнята в експлуатацію

До акту додаються:

1. Виконавчі креслення на _________________ листах.

2. Акт на приховані роботи від «______»________________20 _ __ р.

3. Акт гідравлічного випробування від «______»________________20 _ __ р.

4. Акт дезинфекції від «______»________________20 _ __ р.

5. Акт промивки від «______»________________20 _ __ р.

6. Копія аналізів води від «______»________________20 _ __ р.

Даний акт складений для пред'явлення державній приймальній комісії.

Комісія:

Представник Виробника

_______________________________________________________________

Підпис, прізвище та ініціали

Представник Замовника

_______________________________________________________________

Підпис, прізвище та ініціали

Представник підрядної організації

_______________________________________________________________

Підпис, прізвище та ініціали

 

 

Додаток 8

до Правил користування  системами централізованого
комунального водопостачання в м. Барвінкове

 

А К Т №_________

технічного приймання каналізації

._________________________________________________________________________________________

(адреса об’єкта)

 

«_____»__________200_____р                                                                  м. Барвінкове

 

 

 

Комісія в складі:

 

Представника Виробника _________________________________________________

 

_______________________________________________________________________

 

Представника відділу технагляду Виробника

 

_______________________________________________________________________

 

Представника Підрядної організації

 

_______________________________________________________________________

 

Забудовник _______________________________________________________________________

 

оглянувши домову каналізацію, виконану відповідно до проекту, погодженого Виробником за № _______ від « ____» ______________ 20__ р. виконали перевірку на гідравлічне випробування « ___» _________________ 20__ р.  актом  №______ та ознайомившись з представленою документацією в складі:

 

1. Виконавче креслення, перевірене контрольним нівеліруванням « ___»__________ 200__ р.

 

представникомВиробника _________________________________________________________________

 

2. Актів на приховані роботи від ______________________ № ___________________________________

 

3. Виконавчий план _____________________________________________________

 

4. Виконавчий профіль__________________________________________________

 

Раніше здана секція відповідно до акту від « ____»__________________ 20___ р.

 

Комісія встановила:

 

1.Дворова каналізаційна мережа прокладена в ґрунтах ________________________

 

_______________________________________________________________________

 

 загальною протяжністю _____________ п.м., в тому числі:

 

Д=200 мм, довжиною __________________ п. м., матеріал труб ________________

 

Д=200 мм, довжиною __________________ п. м, матеріал труб _________________

 

Д=150 мм, довжиною __________________ п. м, матеріал труб _________________

 

Забивання стиків зроблена на _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________На випуску від санвузлів в підвальному приміщенні вставлена засувка.

 

Каналізаційних колодязів збудовано __________________________________ шт..

 

Дворова прибиральня збудована на _______ очків. Підземна частина____________ надземна________________ бензожироуловлювач ____________________________

 

пісколовка _______________ Внутрішньодомова каналізаційна мережа та приймальні устрої виконані __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

При будівництві допущені наступні відхилення від затвердженого проекту _________________________

_________________________________________________________________________________________

 

1. _____________________________________________________________________

 

2. _____________________________________________________________________

 

3. _____________________________________________________________________

 

Вказані відхилення погоджені з____________________________________________ _________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

Комісія відмічає наступні дефекти в виконаних роботах:

 

1. _____________________________________________________________________

 

2. _____________________________________________________________________

 

3. _____________________________________________________________________

 

4. _____________________________________________________________________

 

5. _____________________________________________________________________

 

Термін ліквідації перелічених дефектів ____________________20___ р.

 

Комісія постановляє:

 

Виконана домова каналізація  внутрішнє улаштування, дворова мережа та з’єднувальна ланка) може бути прийнята в експлуатацію______________________

 

Акт складений для надання Державній приймальній комісії.

 

Комісія:

Представник Виробника

_______________________________________________________________

Підпис, прізвище та ініціали

Представник Замовника

_______________________________________________________________

Підпис, прізвище та ініціали

Представник підрядної організації

_______________________________________________________________

Підпис, прізвище та ініціали

 

Додаток 9

до Правил користування  системами централізованого
комунального водопостачання в м. Барвінкове

Виконавча документація прийнята

___________________________________

(назва та адреса юридичної особи) «_____» __________20_____р.

А К Т № _______

технічного приймання водопроводу після капітального ремонту

._____________________________________________________________________________

( адреса об'єкта )

«_____»__________20_____р м. Барвінкове

Комісія в складі:

_____________________________________________________________________________

(посада, ПІБ відповідальної особи Виробника)

представника підрядної організації_______________________________________________

(назва організації, посада, ПІБ відповідальної особи)

_____________________________________________________________________________

оглянула виконані роботи після капітального ремонту_______________________________

за адресою ____________________________________________________________________

Комісією встановлено: по вул.___________________________________________________

прокладена водопровідна мережа

з____________________________ труб Д=__________ мм L=__________ м,

з____________________________ труб Д=__________ мм L=__________ м,

загальною довжиною __________________м

футляр з _____________________ труб Д=___________ мм L=__________ м,

з____________________________ труб Д=___________ мм L=__________ м,

На трасі побудовано (реконструйовано) водопровідних колодязів ____________шт., встановлено: засувок Д=____мм_____шт., Д=____мм ____ шт., Д=___ мм____ шт.,

пожежних гідрантів____шт.,вантузів Д=___мм____шт., випусківД=___мм ____шт.,

Роботи розпочаті "______"__________20____р.,

закінчені "______"___________20____р.

Кошторисна вартість ______________грн., фактична ________________грн.

Комісії пред'явлені документи:

Виконавчі креслення (схеми) на _________________ аркушах.

Акт на приховані роботи від "______"________________20____р.

Акт промивки та дезинфекції від "______"________________20____р.

Аналіз води від "______"________________20____р.

Сертифікати і паспорти на використані матеріал та обладнання.

Комісія вирішила:

пред'явлений після капітального ремонту водопровід за адресою______________________

_____________________________________________________________________________

вважати придатним до експлуатації.

Члени комісії:

_______________________________________________________/____________________/

_______________________________________________________/____________________/

 

 

Додаток 10

до Правил користування  системами централізованого
комунального водопостачання в м. Барвінкове

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 
від 21 липня 2005 р. N 630 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР № ______ 
про надання послуг з централізованого опалення, 
постачання холодної та гарячої води і водовідведення

______________________________ _________________ 20___ р. 
(населений пункт) 

_____________________________________________________________________________________________
(найменування виконавця) 
В особі ___________________________________________________________________________________, 
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) 
що діє на підставі _____________ _______________________________________________________________, 
(назва документа) 
затвердженого _______________________________________________________________________________
(коли і ким) 
(далі - виконавець), з однієї сторони, і ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 
фізичної особи або ___________________________________________________________________________ 
(найменування юридичної особи)

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________,

яка(який)є власником(наймачем, орендарем)житлового та нежитлового приміщення (будинку садибного типу, квартири, господарських та інших нежитлових приміщень)(далі - споживач), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене: 

Предмет договору 

1. Виконавець зобов'язується своєчасно надавати споживачеві відповідної якості послуги з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, а споживач зобов'язується своєчасно оплачувати надані послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, що перед бачені договором.

2. Суб'єкти користування послугами: 
1) власник (наймач, орендар) житлового приміщення (квартири) та члени його сім'ї - ____________________________________________________________________________________________; 
(кількість осіб) 
2) власник (орендар) нежитлового приміщення _________________________________________________; 
3) власник будинку садибного типу та члени його сім'ї - 
____________________________________________________________________________________________, 
(кількість осіб) 
наявність у власності тварин, птиці _____________________________________________________________, 
(вид, кількість) 
наявність у власності транспортних засобів ______________________________________________________. 
(тип, кількість) 
3. Характеристика об'єкта надання послуг: 
1) опалювальна площа (об'єм) квартири (будинку садибного типу) _________ кв. метрів (___________ куб. метрів); 
2) площа зелених насаджень, саду, городу (для власників будинків садибного типу) __________ кв. метрів.

4. Характеристика засобів обліку води і теплової енергії: 

п/п

Вид засобу обліку води і теплової енергії

Тип засобу обліку води і теплової енергії

Заводський номер

Перше показання

Місце встановлення

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарифи на послуги та їх загальна вартість 

5. Тарифи на послуги становлять: 
1) з централізованого постачання холодної води _____ гривень за куб. метр; 
2) з централізованого постачання гарячої води _____ гривень за куб. метр; 
3) з централізованого опалення _____ гривень за кв. метр (гривень за куб. метр); 
4) з водовідведення _____ гривень за куб. метр. 
6. Розмір щомісячної плати за надані послуги згідно з нормативами (норма ми) споживання на момент укладення цього договору становить ________гривень, у тому числі за: 
централізоване постачання холодної води ______ гривень за____ куб.метр; 
централізоване постачання гарячої води ______ гривень за ____ куб. метр; 
централізоване опалення ______ гривень за____ кв.метр (куб. метр) та додатково згідно з пунктом 12 цього договору ______ гривень; 
водовідведення ______ гривень за ____ куб. метр. 
7. Плата за надані послуги за наявності засобів обліку води і теплової енергії справляється за їх показаннями згідно з пунктами 10-13 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення (далі - Правила). 
8. Наявність пільг з оплати послуг ____________________________________________________,

(назва законодавчого акта)

______________.(відсотків)

Оплата спожитих послуг 

9. Розрахунковим періодом є календарний місяць. У разі застосування щомісячної системи оплати послуг платежі вносяться не пізніше ____числа місяця, що настає за розрахунковим. 
У разі застосування авансової системи оплати послуг платежі вносяться за ____ місяців у розмірі __________ гривень. 
10. Послуги оплачуються ___________________________________________________________. 
(готівкою або в безготівковій формі) 
11. За наявності у квартирі засобів обліку води і теплової енергії справ ляння плати за нормативами(нормами)споживання не допускається, крім випадків, передбачених договором на встановлення засобів обліку. 
12. За централізоване опалення квартири (будинку садибного типу) плата справляється за нормативами (нормами) споживання та додатково за перевищення розрахункової потужності приладів опалення (радіаторів) на ___________ відсотків - __________ гривень. 13. Плата за послуги вноситься на рахунок із спеціальним режимом використання

_____________________________________________________________________________________ 
(банківські реквізити)

____________________________________________________________________________________________________________________

через _______________________________________________________________________________ 
(найменування банківської установи)

____________________________________________________________________________________.

14. За несвоєчасне внесення плати із споживача стягується пеня у роз мірі, встановленому законом, _____ відсотків. 
15. У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання, виконавець проводить перерахунок розміру плати. 

Права та обов'язки сторін 

16. Споживач має право на: 1) отримання своєчасно та належної якості послуг згідно із законодавством та умовами цього договору; 2) отримання у встановленому законодавством порядку інформації про пере лік послуг, їх вартість, загальну суму місячного платежу, структуру тарифів, нормативів (норм) споживання, режиму надання послуг, їх споживчі властивості; 3) відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг; 4) зменшення розміру плати в разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання; 5) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг протягом установленого Кабінетом Міністрів України строку; 6) несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності споживача і членів його сім'ї(у разі відключення виконавцем холодної та гарячої води і опломбування запірних вентилів у квартирі(будинку садибного типу) та відновлення надання відповідних послуг шляхом зняття пломб за власний рахунок протягом доби згідно з письмовою заявою; 7) зменшення розміру плати за послуги у разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї на підставі письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання); 8) перевірку кількісних та/або якісних показників надання послуг (якість і тиск води, температура гарячої води, температура повітря у приміщеннях то що) у порядку, встановленому Правилами, іншими актами законодавства України та цим договором. Витрати, пов'язані з перевіркою кількісних і якісних показників надання послуг, відшкодовуються виконавцем у разі обґрунтованості звернення споживача та споживачем - у разі необґрунтованості такого звернення; 9) установлення квартирних засобів обліку води і теплової енергії та взяття їх на абонентський облік; 10) періодичну повірку, обслуговування та ремонт квартирних засобів обліку, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж; 11) ознайомлення з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних послуг; 12) внесення за погодженням з виконавцем у договір змін, що впливають на розмір плати за послуги; 
13) звільнення від плати за послуги у разі їх ненадання та отримання компенсації за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт; 14) укладення з виконавцем договору про заміну або ремонт технічно есправних санітарно-технічних приладів, пристроїв, обладнання та квартирних засобів обліку. 17. Споживач зобов'язаний: 
1) оплачувати послуги в установлений договором строк; 2) повідомляти виконавця про осіб, строк тимчасового проживання яких у квартирі (будинку садибного типу) перевищив місяць, а також протягом місяця про зміни, що відбулися у стані

підсобного господарства і санітарно-технічного та інженерного обладнання (за умови проведення розрахунків за надані послуги згідно з нормативами (нормами) споживання); 

3) забезпечити доступ до відповідної інженерної мережі, арматури, квартирних засобів обліку води і теплової енергії представників виконавця за наявності в них відповідного посвідчення для:

ліквідації аварій - цілодобово; 

встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення технічного та профілактичного огляду, зняття контрольних показань засобів обліку води і теплової енергії - згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг; 

4) дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг; 

5) забезпечувати цілісність квартирних засобів обліку води і теплової енергії та не втручатися в їх роботу; 

6) у разі несвоєчасного внесення плати за послуги сплачувати пеню в установленому законом та цим договором розмірі; 

7) повідомляти у десятиденний строк виконавця про втрату права на пільги; 8) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених несправностей, пов'язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини; 

9) за власний рахунок проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання, що вийшли з ладу з його вини; 

10) своєчасно проводити підготовку квартири (будинку садибного типу) і його санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період; 

11) у разі встановлення виконавцем факту несанкціонованого втручання в роботу засобів обліку води і теплової енергії відшкодовувати вартість робіт з проведення їх експертизи, метрологічної повірки та ремонту згідно із законодавством; 

12) відшкодовувати виконавцю витрати з проведення аналізу якісних показників послуг у разі необґрунтованості претензій. 

18. Виконавець має право: 

1) нараховувати у разі несвоєчасного внесення споживачем плати за надані послуги пеню у розмірі, встановленому законодавством і цим договором; 

2) вносити за погодженням із споживачем зміни у цей договір, що впливають на розмір плати за послуги з оформленням додатка до нього; 

3) вимагати від споживача дотримання нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг; 

4) вимагати від споживача своєчасного усунення виявлених несправностей, пов'язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості відповідних робіт; 

5) доступу до приміщення споживача для ліквідації аварій, у тому числі несанкціонованого, відповідно до встановленого законом порядку усунення недоліків у роботі санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічного та профілактичного огляду і перевірки показань квартирних засобів обліку води і теплової енергії відповідно до законодавства; 

6) у разі виникнення сумнівів щодо правильності показань квартирних засобів обліку води і теплової енергії звернутися до акредитованої лабораторії для проведення експертизи їх технічного стану та метрологічної повірки. 19.

Виконавець зобов'язаний: 

1) своєчасно надавати споживачу послуги в установлених обсягах, належної якості, безпечні для його життя, здоров'я та які не спричиняють шкоди його майну, відповідно до вимог законодавства, Правил та цього договору;

2) інформувати споживача про адресу та номер телефону диспетчерської, аварійної або аварійно-диспетчерської служби (зазначаються в договорі і рахунках на сплату послуг, а також розміщуються на дошках оголошень в усіх під'їздах багатоквартирного будинку, а також на дошках оголошень, розташова- них поблизу житлового будинку);

 3) надавати споживачеві в установленому порядку інформацію про перелік послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифів, нормативи (норми) споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості, якісні показники надання послуг, граничні строки усунення аварій або інших порушень порядку надання послуг, а також інформацію про Правила (зазначається у цьому договорі, а також розміщується на дошці оголошень у приміщенні Виконавця);

4) контролювати установлені міжповіркові інтервали, проводити періодичну повірку квартирних засобів

обліку, їх обслуговування та ремонт, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж; 
5) проводити два рази на рік перевірку стану внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку із складенням відповідного акта; 

6) узгодити із споживачем не пізніше ніж за три робочих дні до проведення планових робіт всередині житлового приміщення час доступу до такого примі- щення з наданням йому відповідного письмового повідомлення; 

7) повідомляти споживача про плановану перерву в наданні послуг через засоби масової інформації, а також письмово не пізніше ніж за 10 днів до її настання (крім перерви, що настає внаслідок аварії або дії непереборної сили) із зазначенням причини та часу перерви в наданні послуг;

8) відновлювати надання послуг за письмовою заявою споживача шляхом зняття протягом доби пломб із запірних вентилів у квартирі (будинку садибного типу); 

9) забезпечувати за заявою споживача взяття у тижневий строк на абонентський облік квартирних засобів обліку; 

10) утримувати внутрішньобудинкові мережі у належному технічному стані, здійснювати їх технічне обслуговування та ремонт; 

11) інформувати споживача протягом доби з дня виявлення недоліків у роботі внутрішньобудин- кових інженерних систем та/або інженерного обладнання, що розташовані за межами багатоквартир ного будинку або житлового будинку (у разі його особистого звернення - невідкладно), про причини та очікувану тривалість зупинення надання послуг або обмеження їх кількості, а також про причини порушення якісних показників надання послуг; 

12) усувати аварії та інші порушення порядку надання послуг, а також виконувати заявки споживачів у строк, установлений законодавством і цим договором; 

13) вести облік скарг (заяв, вимог, претензій) споживачів щодо кількості та якості надання послуг, а також облік їх виконання; 

14) зменшувати розмір плати за послуги у разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї на підставі письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність(довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання); 

15) звільняти від плати за послуги у разі їх ненадання та виплачувати компенсацію за перевищен- ня строків проведення аварійно-відбудовних робіт; 

16) проводити перерахунок розміру плати за надання послуг у разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм)спо живання, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та визначеному цим договором; 

17) своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених несправностей, пов'я- заних з отриманням послуг, що виникли з його вини; 

18) відшкодовувати збитки, завдані майну та/або приміщенню споживача та/ або членів його сім'ї, шкоду, що заподіяна його життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг, а також моральну шкоду в порядку та розмірі, які визначаються відповідно до законодавства і цього договору; 

19) сплачувати споживачу неустойку (штраф, пеню) у разі ненадання послуг або надання послуг неналежної якості у порядку та у випадках, передбачених законодавством і цим договором; 

20) виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства та цього договору. 

Відповідальність сторін 

20. Споживач несе відповідальність згідно із законодавством і цим договором за: 

1) недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг; 

2) несвоєчасне внесення платежів за послуги - шляхом сплати пені; 

3) втручання у роботу засобів обліку води і теплової енергії;

4) порушення зобов'язань, установлених законодавством і цим договором. 

21. Виконавець несе відповідальність у разі: 

1) неналежного надання або ненадання послуг, що призвело до заподіяння збитків, завданих майну та/або приміщенню споживача, шкоди, що заподіяна його життю чи здоров'ю, - шляхом відшкодування збитків;

2) надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості, зокрема зниже ння їх кількісних та/або якісних показників - шляхом зменшення розміру плати та виплати споживачеві компенсації за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт у розмірі, встановленому законодавством, ______відсотків місячної плати за послугу за кожну добу її ненадання; 

3) порушення прав споживачів згідно із законодавством; 

4) порушення зобов'язань, установлених цим договором або законодавством. 

Точки розподілу, в яких здійснюється передача послуг 
від виконавця споживачеві 

22. Точками розподілу, в яких здійснюється передача послуг від виконавця споживачеві, є: 
1) у багатоквартирному будинку послуги з: 
централізованого опалення - відгалуження від стояків у межах квартири; 
постачання холодної та гарячої води - після першої водозапірної арматури на відгалуженні від стояка у квартирі споживача; 
водовідведення - зливний отвір санітарно-технічних приладів; 
2) у будинку садибного типу - місце підключення відповідної інженерної мережі будинку до мережі виконавця. 

Порядок встановлення факту неналежного надання 
або ненадання послуг та розв'язання спорів 

23. У разі неналежного надання або ненадання послуг виконавцем споживач повідомляє про це виконавця в усній формі за допомогою телефонного зв'язку чи у письмовій формі за адресами, що зазначені в цьому договорі. 
У повідомленні зазначається прізвище, ім'я та по батькові, точна адреса проживання споживача, а також найменування виду неналежно наданої або ненаданої послуги. Повідомлення споживача незалежно від його форми (усна або письмо ва) обов'язково реєструється представником виконавця у журналі реєстрації заявок споживачів. Представник виконавця зобов'язаний повідомити споживачеві відомості про особу, яка прийняла повідомлення (прізвище, ім'я та по батькові), реєстраційний номер повідомлення та час його прийняття. 
24. Представник виконавця, якому відомі причини неналежного надання або ненадання послуг, зобов'язаний невідкладно повідомити про це споживача та зробити відповідну відмітку в журналі реєстрації заявок, що є підставою для визнання виконавцем факту неналежного надання або ненадання послуг. 
25. Представник виконавця, якому не відомі причини неналежного надання або ненадання послуг, зобов'язаний узгодити з виконавцем точний час та дату встановлення факту ненадання послуг, надання їх не у повному обсязі або перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг. У разі необхідності проведення такої перевірки у приміщенні споживача представник виконавця 
повинен з'явитися до споживача не пізніше визначеного у договорі строку. 
26. У разі незгоди з результатами перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг споживач і виконавець визначають час і дату повторної перевірки, для проведення якої запрошується представник уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представник об'єднання споживачів. За результатами проведення повторної перевірки складається акт про неналежне надання або ненадання послуг, який підписується споживачем (його представником), представником виконавця, представниками уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представником об'єднання споживачів. 
27. За результатами перевірки складається акт-претензія про неналежне надання або ненадання послуг (далі - акт-претензія), який підписується споживачем та представником виконавця згідно

з додатком 2 до Правил. Акт-претензія складається у двох примірниках по одному для споживача та виконавця. 
28. У разі неприбуття представника виконавця в установлений договором строк для проведення перевірки кількісних та/або якісних показників або необґ рунтованої відмови від підписання акта-претензії такий акт вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі. 
29. Акт-претензія реєструється уповноваженими особами виконавця у журналі реєстрації актів-претензій згідно з додатком 3 до Правил. Виконавець зобов'язаний розглянути такий акт і повідомити протягом трьох робочих днів спожи вача про її задоволення або про відмову у задоволенні з обґрунтуванням причин такої відмови. У разі ненадання протягом установленого строку виконавцем від- повіді вважається, що він визнав викладені в акті-претензії факти неналежного надання або ненадання послуг. Спори щодо задоволення претензій споживачів роз в'язуються у суді. Споживач має право на досудове розв'язання спору шляхом за доволення пред'явленої претензії. 

Форс-мажорні обставини 

30. Сторони звільняються від відповідальності згідно з цим договором у разі настання дії непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання відповідної послуги згідно з умовами договору. 

Строк дії договору 

31. Цей договір укладається на _______________________________________________________ 
(строк) 
і набирає чинності з дня його укладення. Договір вважається щороку продовженим, якщо за місяць до закінчення строку його дії однією із сторін не буде письмово заявлено про його розірвання або необхідність перегляду. 
32. Договір може бути розірваний достроково у разі: 
зникнення потреби в отриманні послуги або відмови споживача від користування послугами виконавця; 
переходу права власності (користування) на квартиру (будинок садибного типу) до іншої особи; 
невиконання умов договору сторонами договору. 
33. Договір складено у двох примірниках, один з яких зберігається у спо живача, другий - у виконавця. 

Інші умови

Відповідно до Закону України «про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. №2297-VI даю згоду на обробку моїх персональних даних з первинних джерел ( у т.ч. ідентифікаційні дані (ім’я, адреса, телефон тощо); паспортні дані; ідентифікаційний номер, особисті відомості (склад сім’ї, документ підтверджуючий право власності на житлове приміщення тощо, з метою забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Телефони спеціального виклику у разі виникнення аварій та інших надзвичайних ситуацій _____________________________________________________________________________________ 
Аварійні та ремонтні служби внутрішньобудинкових мереж 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(адреса і телефон виконавця послуг) 
Органи, які відповідно до законодавства здійснюють контроль за дотриманням правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення: 
центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства: 
адреса ____________________________________________ телефон __________________________ 
Державна житлово-комунальна інспекція: 
адреса ____________________________________________ телефон __________________________

територіальний орган Держспоживстандарту:

назва _______________________________________________________________________________
адреса ____________________________________________ телефон __________________________ 
структурний підрозділ з питань житлово-комунального господарства місцевої державної

адміністрації: 
назва _______________________________________________________________________________ 
адреса ____________________________________________ телефон __________________________ 
територіальний орган Державної житлово-комунальної інспекції: 
назва _______________________________________________________________________________ 
адреса ____________________________________________ телефон __________________________ -

виконавчий комітет міської, сільської, селищної ради: 
назва _____________________________________________________________ 
адреса ____________________________________ телефон _______________ 

Адреси і підписи сторін 

Виконавець Споживач

_______________________________ _______________________________ 
(прізвище, ім'я та по батькові) (прізвище, ім'я та по батькові) 

адреса ________________________ адреса ________________________ 

_______________________________ _______________________________ 

телефон _______________________ телефон _______________________ 

_______________________________ _______________________________ 
(підпис) (підпис) 

М.П. 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення міської ради

«Про затвердження Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Барвінкове»

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розвязано шляхом регулювання

 

Проект рішення Барвінківської міської ради «Про затвердження Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Барвінкове» розроблено філією ХОКП «ДРІТ» «Барвінківське ПКГ»

Проектом регуляторного акта пропонується затвердити Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Барвінкове, які визначають порядок та регулюють відносини з приводу:

- приєднання обєктів споживачів до систем централізованого водопостачання та водовідведення;

- обліку та контролю за водопостачанням та водовідведенням;

- користування вуличними водорозборами та водовідведенням;

- спорудженням тимчасових відгалужень від водопровідних та водовідвідних мереж;

- витоків води та каналізаційних стоків;

- обліку води та зняття показань засобів обліку;

- припинення подачі води;

- користування водопроводом та каналізаційними системами, їх охорона;

- ремонту, експлуатації та підготовки водопроводів та водовідвідних мереж до роботи взимку;

- обмеження ведення господарської та іншої діяльності в зоні санітарної охорони водопровідних та водовідвідних мереж;

- відповідальність за недотримання вимог до охорони водопровідних та водовідвідних мереж.

 

Проектом рішення передбачається доповнити та конкретизувати чинні загальнодержавні нормативно-правові акти, які регулюють відносини, що виникають при користуванні системами централізованого водопостачання та водовідведення.

 

Запровадження проекту рішення викликано необхідністю удосконалення правового регулювання відносин, які виникають у сфері користування системами централізованого водопостачання та водовідведення, а саме прав та обов’язків філії ХОКП «ДРІТ» «Барвінківське ПКГ» та споживачів (зокрема населення) щодо підключення об’єктів споживачів до систем централізованого водопостачання та водовідведення, обліку та контролю за водопостачанням та водовідведенням, витоків води та нечистот, зняття показань засобів обліку, припинення подачі води, ремонту, експлуатації та підготовки водопроводів та водовідвідних мереж до роботи взимку та інше.

 

Зокрема, на цей час відсутній нормативно-правовий акт, який би визначав порядок користування населенням системами централізованого водопостачання та водовідведення .

 

Вирішення зазначеного питання важливе для всіх споживачів (населення та інших споживачів), органів виконавчої влади, оскільки деталізує багато питань не висвітлених у діючих нормативно-правових актах у сфері користування системами комунального водопостачання.

 

2. Очікувані результати від прийняття запропонованого проекту рішення

 

Визначення очікуваних результатів прийняття рішення

Обєкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава

(органи державної влади та місцевого самоврядування)

Прийняття порядку не тягне за собою додаткових витрат з бюджетів усіх рівнів

Удосконалення регулювання відносин користувачів та філії ХОКП «ДРІТ» «Барвінківське ПКГ», як суб’єкта природних монополій у користуванні системами системами централізованого водопостачання та водовідведення

Громадяни

Додаткових витрат не зазнають

Прозорість та регламентація відносин з філією ХОКП «ДРІТ» «Барвінківське ПКГ» надасть громадянам чітке уявлення про конкретні права та обов’язки споживача та даного  підприємства при користуванні системами системами централізованого водопостачання та водовідведення, що в свою чергу попереджатиме самоуправство та зловживання з боку сторін у відносинах.

філія ХОКП «ДРІТ» «Барвінківське ПКГ»

Додаткових витрат не зазнає

 

 

3. Цілі державного регулювання

 

Основними цілями регуляторного акта є:

- чітке визначення умов (детальна регламентація) користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Барвінківе;

- встановлення правової підстави та порядку користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в м. Барвінківе.

 

Проект рішення визначає механізм правового регулювання відносин, які виникають до початку користування системами централізованого водопостачання та водовідведення, в процесі їх користування, та після закінчення користування, зокрема це стосується прав та обов’язків філії ХОКП «ДРІТ» «Барвінківське ПКГ» та споживачів (зокрема населення) щодо підключення об’єктів споживачів до систем централізованого водопостачання та водовідведення, обліку та контролю за водопостачанням та водовідведенням, витоків води, та нечистот, зняття показань засобів обліку, припинення подачі води, ремонту, експлуатації та підготовки водопроводів та мереж водовідведення до роботи взимку та інше.

 

Для населення міста та філії ХОКП «ДРІТ» «Барвінківське ПКГ» правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення нададуть можливість взаємодіяти один з одним у правовому полі з багатьох питань, які не визначені у діючому законодавстві, що в свою чергу дисциплінуватиме сторони.

 

4. Визначення та оцінка прийнятних альтернативних способів досягнення цих цілей

 

Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

 

Можливі способи досягнення цілі

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів. Аргументи щодо переваги обраного способу

1. Збереження чинного способу державного регулювання

- невтручання або досить обмежене втручання у сферу користування населенням системами централізованого водопостачання та водовідведення;

 

- розроблення окремих регуляторних актів, які зможуть забезпечити вирішення вказаної проблеми, але на сьогодні таких актів не існує.

Спосіб є неприйнятним, оскільки не узгоджується із загальними принципами державного регулювання діяльності субєктів природних монополій, встановлених законодавством

2. Обраний спосіб

Впровадження правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Барвінкове

Спосіб є прийнятним. Відповідає вимогам чинного законодавства. Забезпечує досягнення ефективного та збалансованого державного регулювання діяльності суб’єктів природних моно полій у сфері користування населенням системами  централізованого водопостачання та водовідведення, та удосконалює правові відно сини користувачів та філії ХОКП «ДРІТ» «Барвінківське ПКГ» щодо підключення об’єктів споживачів до систем централізованого водопостачання та водовідведення, обліку та контролю за водопостачанням та водовідведенням, витоків води та нечистот, зняття показань засобів обліку, припинення подачі води, ремонту, експлуатації та підготовки водопроводів та мереж водовідведення до роботи взимку та інше.

 

5. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розвязання проблеми

 

Проектом рішення пропонується затвердити «Правила користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Барвінкове», які регулюватимуть відносини між філією ХОКП «ДРІТ» «Барвінківське ПКГ» та споживачами при користуванні останніми системами централізованого водопостачання та водовідведення.

 

Деталізуючи діючі нормативно-правові акти проект рішення встановлює рамки для учасників відносин та регламентує порядок приєднання об’єктів споживачів до систем централізованого водопостачання та водовідведення, порядок обліку та контролю за водопостачанням та водовідведенням, умови для спорудження тимчасових відгалужень від водопровідних та водовідвідних мереж, вирішення питань щодо витоків води та нечистот, умови та порядок зняття показань засобів обліку, підстави та порядок припинення подачі води, розмежування відповідальності за принципом балансової належності мереж та інше.

 

Наявність такого правового регулювання буде сприяти вирішенню вищезазначених ключових питань щодо користування системами централізованого водопостачання та водовідведення. Зокрема споживач матиме можливість посилатися на Правила та вимагати від філії ХОКП «ДРІТ» «Барвінківське ПКГ» здійснення необхідних дій у порядку та на умовах передбачених цими правилами.

 

6. Обґрунтування можливість досягнення встановлених цілей

 

Встановлення правової підстави та порядку користування системами централізованого водопостачання та водовідведення обґрунтовує можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття цього регуляторного акта.

 

Існує нагальна потреба врегулювання цих питань шляхом:

- удосконалення правового регулювання відносин, які виникають під час користування системами централізованого водопостачання та водовідведення, а саме порядку та умов користування системами з розмежуванням відповідальності за мережі;

- забезпечення можливості більш повного усвідомлення кожним учасником відносин дій чи бездіяльності іншого учасника відносин;

- визначення порядку встановлення факту ненадання послуг, надання послуг у неналежній кількості або надання послуг неналежної якості, удосконалити процедуру вирішення спорів між споживачами та виконавцями послуг.

 

У разі запровадження Правил, буде створено нормативно-правові засади для забезпечення прозорості та повноти проінформованості учасників відносин з приводу користування системами централізованого водопостачання та водовідведення, та як результат, захисту прав споживачів, забезпечення законності в діяльності відповідних органів державного нагляду (контролю) та філії ХОКП «ДРІТ» «Барвінківське ПКГ».

 

7. Строк дії регуляторного акта

 

Рішення Барвінківської міської ради «Про затвердження Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Барвінкове» будуть чинні на протязі 5 років з дати оприлюднення.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

 

Після набрання чинності рішення Барвінківської міської ради «Про затвердження Правил користування системами централізованого водопостачання та водовідведення в місті Барвінкове» його результативність визначатиметься такими кількісними показниками:

- кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта: дія акта поширюватиметься на філію ХОКП «ДРІТ» «Барвінківське ПКГ» та на необмежену кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, які розташовані та/або мешкають у м. Барвінкове та мають намір або приєднані до систем централізованого водопостачання та водовідведення;

- розмір коштів і час, що витрачатиметься філією ХОКП «ДРІТ» «Барвінківське ПКГ», суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаний з виконанням вимог регуляторного акта: виконання вимог регуляторного акта не потребуватиме витрат коштів, витрати часу матимуть індивідуалізований характер, що залежатиме від активності контролюючих органів, законності в діяльності даного підприємства;

- рівень проінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта – достатній: проект рішення сесії міської ради розміщено на офіційному веб-сайті Барвінківської міської ради .

Прийняття регуляторного акту не потребує додаткових фінансових витрат із міського бюджету. Також прийняття регуляторного акта не передбачає додаткових витрат з боку філії ХОКП «ДРІТ» «Барвінківське ПКГ» та суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаних з виконанням вимог акта.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта в разі його прийняття.

 

Відстеження результативності вказаного регуляторного акту буде здійснюватися згідно з методикою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», у межах строків, встановлених ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Для  відстеження результативності застосування регуляторного акта братимуться до уваги:

- аналіз кількості звернень населення до державних органів та органів місцевого самоврядування щодо умов користування системами централізованого водопостачання та водовідведення.

 

Базове відстеження результативності здійснюється після набрання чинності цим регуляторним актом.

 

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік з дня набрання ним чинності або набрання чинності більшістю його положень.

 

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Барвінківським виконавчим комітетом міської ради.

 

 

Заступник міського голови                                                          Є.Б. Гапон