Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

ЗВІТ

про базове відстеження результативності регуляторного акту

«Про затвердження Переліку житлово-комунальних послуг та Порядку проведення конкурсу з надання послуги з управління багатоквартирним будинком»

 

На виконання ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (зі змінами) здійснено базове відстеження проекту рішення Барвінківської міської ради «Про затвердження Переліку житлово-комунальних послуг та Порядку проведення конкурсу з надання послуги з управління багатоквартирним будинком».

 

1.      Вид та назва регуляторного акта: проект рішення Барвінківської міської ради «Про затвердження Переліку житлово-комунальних послуг та Порядку проведення конкурсу з надання послуги з управління багатоквартирним будинком».

 

2.      Виконавець заходів з відстеження результативності: спеціаліст І категорії з юридичних питань та регуляторної політики відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики.

 

3.      Ціль прийняття регуляторного акта:

-забезпечення створення умов для проведення конкурсу Барвінківським виконавчим комітетом міської ради на визначення управителя багатоквартирного будинку;

-реалізація прав та виконання обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління;

-належне управління та утримання багатоквартирного будинку;

-запровадження ринку надавачів послуг з управління багатоквартирними будинками.

 

4.      Строк виконання заходів з відстеження: термін виконання заходів з базового відстеження регуляторного акта здійснюється з 15 грудня 2016 року по 30 грудня 2016 року.

 

5.      Тип відстеження: базове відстеження

 

6.      Метод одержання результатів відстеження: для проведення базового відстеження результативності використовувався статистичний метод.

 

7.      Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також одержання даних: проблема утримання житла, забезпечення населення комунальними послугами та їх оплата сьогодні є досить актуальними, тому українське законодавство в житлово-комунальній сфері перебуває в стані постійного вдосконалення. У разі залишення даної проблеми без змін будуть невпорядкованими відносини, пов’язані з реалізацією прав та виконанням обов’язків співвласників багатоквартирного будинку  щодо його утримання та управління.

   Мета дослідження полягає у вивченні базового стану індикаторів ефективності і окреслюванні проблеми, на вирішення якої направлена дія регулювання аналізу регуляторного впливу, а саме  визначення чіткого механізму проведення конкурсу відбору підприємств для надання послуг з управління багатоквартирного будинку та належне його утримання.

  

8.      Кількісні та якісні значення показників результативності акта: прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

- розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов’язаних з дією акта;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: проект акта визначає процедуру проведення конкурсу щодо призначення управителя багатоквартирного будинку на території Барвінківської міської ради.

На основі вищезазначеного, регуляторний акт є ефективним, результати позитивні, встановлено чіткий та прозорий порядок проведення конкурсу відбору підприємств для надання послуг з управління багатоквартирного будинку та належне його утримання, також забезпечено досягнення поставленої мети стосовно реалізації прав та виконання обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо належного управління та утримання багатоквартирного будинку.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», на підставі порівняння вищевказаних показників базового відстеження та отриманих у подальшому даних по аналогічним показникам повторного та періодичного відстеження, можна буде зробити висновок щодо досягнення очікуваних результатів та досягнення цілей діючого регулювання.