Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

ЗВІТ

про базове відстеження результативності регуляторного акту

«Про затвердження питомих норм споживання теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків м. Барвінкове»

 

На виконання ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (зі змінами) здійснено базове відстеження проекту рішення Барвінківського виконавчого комітету міської ради «Про затвердження питомих норм споживання теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків м.Барвінкове».

 

1.      Вид та назва регуляторного акта: проект рішення Барвінківського виконавчого комітету міської ради «Про затвердження питомих норм споживання теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків м.Барвінкове».

 

2.      Виконавець заходів з відстеження результативності: спеціаліст І категорії з юридичних питань та регуляторної політики відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики.

 

3.      Ціль прийняття регуляторного акта:

- забезпечення дотримання  вимог діючого законодавства щодо житлово-комунальних послуг з теплопостачання;

 - встановлення єдиної норми споживання теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків м. Барвінкове у розрізі поверхів і кліматичних показників;

- забезпечення відкритості процедури, прозорості дій Барвінківського виконавчого комітету міської ради при вирішенні питань, пов’язаних із встановленням тарифів на послуги на питоме споживання теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків м. Барвінкове у розрізі поверхів і кліматичних показників, які надають ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території».

 

4.      Строк виконання заходів з відстеження: термін виконання заходів з базового відстеження регуляторного акта здійснюється з 15 грудня 2016 року по 30 грудня 2016 року.

 

5.      Тип відстеження: базове відстеження

 

6.      Метод одержання результатів відстеження: для проведення базового відстеження результативності використовувався статистичний метод.

 

7.      Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також одержання даних: мета дослідження полягає у вивченні базового стану індикаторів ефективності і окреслюванні проблеми, на вирішення якої направлена дія регулювання аналізу регуляторного впливу, а саме забезпечення раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів та для захисту прав споживачів у сфері теплопостачання, необхідно затвердити питомі норми споживання теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків     м. Барвінкове у розрізі поверхів і кліматичних показників та розрахунки відповідних планових норм на опалення житлових будинків.

  

8.      Кількісні та якісні значення показників результативності акта: виходячи з цілей державного регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта обрано такі показники:

- кількість фізичних осіб, на яких поширюється дія регуляторного акта;

- розмір коштів та час, які витрачатимуться фізичними особами на виконання вимог акта;

- рівень поінформованості фізичних осіб з основних положень акта;

- кількість реалізованої теплової енергії для опалення;

- опалювальна площа.

Норми споживання теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків м. Барвінкове у розрізі поверхів та кліматичних показників:

Показник

Норма споживання

Питоме споживання теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків м.Барвінкове, в тому числі:

 

0,232 Гкал/м2 на рік

1-2 поверхи будинків

0,353 Гкал/м2 на рік

3-4 поверхи будинків

0,206 Гкал/м2 на рік

5 і більше поверхів

0,142 Гкал/м2 на рік

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: проект акта має на меті затвердження питомих норм споживання теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків м.Барвінкове у розрізі поверхів і кліматичних показників.

Механізм даного регуляторного акта полягає у забезпеченні збалансованості інтересів споживачів послуг та суб’єктів надання послуг. Споживачам забезпечується встановлення єдиної норми споживання теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків м. Барвінкове у розрізі поверхів і кліматологічних показників для того, щоб вони мали єдину вартість послуг та теплопостачання.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», на підставі порівняння вищевказаних показників базового відстеження та отриманих у подальшому даних по аналогічним показникам повторного та періодичного відстеження, можна буде зробити висновок щодо досягнення очікуваних результатів та досягнення цілей діючого регулювання.