Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

ЗВІТ

про базове відстеження результативності регуляторного акту

«Про встановлення тарифів на комунальні послуги з централізованого водопостачання та водовідведення»

 

На виконання ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (зі змінами) здійснено базове відстеження проекту рішення Барвінківського виконавчого комітету міської ради «Про встановлення тарифів на комунальні послуги з централізованого водопостачання та водовідведення».

 

1.      Вид та назва регуляторного акта: проект рішення Барвінківського виконавчого комітету міської ради «Про встановлення тарифів на комунальні послуги з централізованого водопостачання та водовідведення».

 

2.      Виконавець заходів з відстеження результативності: спеціаліст І категорії з юридичних питань та регуляторної політики відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики.

 

3.      Ціль прийняття регуляторного акта:

- приведення тарифів на послуги з водовідведення та водопостачання у відповідність з економічно обґрунтованими витратами підприємства;

-  забезпечення нормативної якості надання комунальних послуг;

- сповільнення темпів зносу основних засобів ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території»;

-  забезпечення сталої та безаварійної роботи підприємства;

- забезпечення беззбиткової діяльності ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території».

 

4.      Строк виконання заходів з відстеження: термін виконання заходів з базового відстеження регуляторного акта здійснюється з 15 грудня 2016 року по 30 грудня 2016 року.

 

5.      Тип відстеження: базове відстеження

 

6.      Метод одержання результатів відстеження: для проведення базового відстеження результативності використовувався статистичний метод.

 

7.      Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також одержання даних: оцінюючи життєву важливість галузі, а також складність ситуації, в якій опинилось  ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території» через збитковість діючих тарифів на комунальні послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, у зв’язку зі стійкою тенденцією до росту фактичної собівартості послуг через підвищення рівня мінімальної заробітної плати, зростання цін на електроенергії і паливно-мастильні матеріали, підприємству стає дедалі складніше надавати громадянам міста послуги в повному обсязі та належної якості.

     Мета дослідження полягає у вивченні базового стану індикаторів ефективності і окреслюванні проблеми, на вирішення якої направлена дія регулювання аналізу регуляторного впливу, а саме діючі тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення не відшкодовують фактичних витрат ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території».

 

8.      Кількісні та якісні значення показників результативності акта: діючи тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення були затверджені рішенням Барвінківського виконавчого комітету міської ради від 25 листопада 2010 року №201 та введені в дію для ХОКП „Дирекція розвитку інфраструктури території” з 01 грудня 2010 року та становили:

- для установ та організацій, що фінансуються з бюджетів всіх  рівнів: на послуги з водопостачання – 13,98 грн. за 1м3 з  ПДВ, на послуги з водовідведення – 22,43 за 1м3 з ПДВ;

- для інших споживачів: на послуги з водопостачання – 19,58 грн. за 1м3 з ПДВ, на послуги з водовідведення – 29,26 за 1м3 з ПДВ.

       Однак, станом на 2015 р. в порівнянні з 2010 р. фактична собівартість послуг з водопостачання в розрахунку на 1м3 збільшилась на 47,8%, фактична собівартість перекачки 1м3 стоків не змінилась.

            Нові, економічно обґрунтовані тарифи розраховані на наступному рівні:

- для установ та організацій, що фінансуються з бюджетів всіх  рівнів: на послуги з водопостачання – 17,94 грн. за 1м3 з ПДВ, на послуги з водовідведення – 22,43 за 1м3 з ПДВ;

- для інших споживачів: на послуги з водопостачання – 23,40 грн. за 1м3 з ПДВ, на послуги з водовідведення – 29,26 за 1м3 з ПДВ.    

 

9.      Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:  на основі вищезазначеного, регуляторний акт є ефективним, результати позитивні, що дає ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території» на своєчасне і в повному обсязі надавати комунальні послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

    Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», на підставі порівняння вищевказаних показників базового відстеження за отриманих у подальшому даних по аналогічним показникам повторного та періодичного відстеження, можна буде зробити висновок щодо досягнення очікуваних результатів та досягнення цілей діючого регулювання.