Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Плани
Адміністративні послуги

 

                                                         УКРАЇНА

                 БАРВІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

               ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Проект РІШЕННЯ

 

від  _________ 2015 року                                                                                  №  ___

 

Про затвердження  норм витрат води згідно з ДБН В.2.5.-64:2012 

      Розглянувши лист директора філії ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території» БПКГ Гончара О.А. від 14.11.2014р. № 284 щодо затвердження норм витрат води, в зв’язку з закінченням терміну дії нормативів питного водопостачання, продовжених в 2011 році, відповідно до Правил користування системами комунального водопостачання в містах і селищах України», затвердженими Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008р. № 190, «Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від25.08.2004р. № 1107, керуючись ДБН В.2.5.-64:2012, ст..30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою підвищення якості послуг з водопостачання та водовідведення виконавчий комітет Барвінківської  міської ради

В И Р І Ш И В:

1.            Затвердити норми витрат води згідно з ДБН В.2.5.-64:2012  (додаються).

2.            Рекомендувати споживачам питного водопостачання міста, які не мають приладів обліку з метою правильного обліку питної води  встановити такі прилади за погодженням з водопостачальною організацією.

3.            Відділу збуту філії ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території» при нарахуванні за воду керуватися новими затвердженими нормативами витрат води.

4.            Дані норми витрат води вступають в дію з дня їх офіційного оприлюднення.

5.            Міськвиконкому після затвердження вищевказаних норм витрат води оприлюднити дане рішення на сайті міської ради та в районній газеті «Вісті Барвінківщини».

6.            Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 24.06.2008р. № 151 «Про затвердження норм витрат води згідно з БНіП 2.04.01-85».

7.            Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гапона Є.Б.

 

         Міський голова                                                               О.О.Бало

Аналіз впливу регуляторного акта Барвінківського виконавчого комітету міської ради

«Про затвердження норм витрат води згідно з ДБН В.2.5.- 64:2012»

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Барвінківського виконавчого комітету міської ради «Про затвердження норм витрат води згідно з ДБН В.2.5.- 64:2012»

розроблений і виконаний відповідно до Закону України ,,Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності’’ з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою КМУ від 11.03.2004 р. № 308. Аналіз визначає правові, організаційні основи реалізації проекту рішення виконавчого комітету, як правового акту.

 1. Опис проблеми, яку пропонується вирішити шляхом державного регулювання.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1107 „Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання” норми водоспоживання переглядаються кожні три роки, тому   існує необхідність затвердження  норм водопостачання з врахуванням змін,  які відбулися в обсягах централізованого водопостачання за останні роки.

 2. Цілі регулювання.

Цілями регулювання є затвердження норм водопостачання для споживачів, які користуються послугами ХОКП  «ДРІТ» БПКГ,  на наступні 3 роки.

 3. Альтернативи.

Під час розробки проекту рішення виконавчого комітету розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

•     залишення діючих норм водопостачання та водовідведення, затверджених рішенням виконавчого комітету № 118 від 23.06.1011 року не забезпечує повною мірою обґрунтованого нарахування оплати за надані послуги з водопостачання;

•     затвердження нових норм водопостачання, які користуються послугами ХОКП  «ДРІТ» БПКГ, покращить якість наданих послуг і економічний стан підприємства, тобто забезпечить досягнення визначених цілей – якісного державного регулювання.

 4. Відповідні  заходи  і механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.

Регулювання побудоване відповідно до принципів регуляторної політики:

-   підготовка пропозицій щодо норм водопостачання  для фізичних та юридичних осіб, які користуються послугами ХОКП  «ДРІТ» БПКГ;

- узгодження з відповідними службами прийняття рішення;

-  інформування громадськості через засоби масової інформації щодо запропонованих норм водопостачання для споживачів;

-  врахування винесених з боку громадськості пропозицій та зауважень.

Проектом рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради  затверджуються норми  водоспоживання для споживачів послуг з централізованого водопостачання.

 5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття  регуляторного акта.

Прийняття зазначеного рішення забезпечить ХОКП  «ДРІТ» БПКГ здійснювати економічно-обгрунтоване  нарахування оплати за послуги з водопостачання  для споживачів, у яких відсутні засоби обліку, за встановленими нормами, покращить якість наданих послуг та економічний стан підприємства.

Це стає можливим завдяки затвердженню зазначеним рішенням виконавчого комітету Барвінківської міської ради норм водопостачання  для фізичних та юридичних осіб, які користуються послугами ХОКП  «ДРІТ» БПКГ  на 2015-2018 роки.

Розробка рішення здійснюється за принципами законності та гласності.

6. Очікувані результати  прийняття рішення.

Загальні результати від введення в дію даного регуляторного акта будуть позитивними:

-   для фізичних та юридичних осіб – поліпшення якості обслуговування, нарахування наданих в повному обсязі пільг і субсидій споживачам;

-   для держави – спрощена система нарахування за спожиті послуги.

7. Строк дії рішення.

Рішення є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє у 2015-2018 роках або до змін в нормативно-правових актах, що регулюють дане питання, протягом вказаного періоду.

 8. Показники  результативності регуляторного акта.

Основними показниками результативності дії регуляторного акта є:

-збільшення кількості водокористувачів, облік води у яких ведеться за встановленими засобами обліку води;

-збільшення обсягу надання послуг з централізованого водопостачання в місті;

- відшкодування доходами витрат підприємства, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання; 

-сума пільг і субсидій, які надаються відповідним водокористувачам;

-зменшення скарг абонентів централізованого водопостачання на діяльність ХОКП  «ДРІТ» БПКГ.

 9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта.

Базове відстеження результативності здійснюватиметься протягом шести місяців з дати набрання чинності цього регуляторного акта. Повторне відстеження результативності планується через рік після набрання чинності регуляторним актом.

Після опрацювання всіх пропозицій та зауважень буде підготовлено кінцевий варіант рішення та подано на розгляд виконавчого комітету Барвінківської міської ради.