Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Рішення виконкому
Плани
 

 

            ПРОЕКТ                                  РІШЕННЯ

від   __________  2011 року                                                                                                                                 № ______

Про встановлення тарифів

 на послугу з утримання будинків та прибудинкових територій

Розглянувши лист директора КП «Благоустрій» Чередніченко В.І. від 25.10.2011р. № 497 з приводу  затвердження тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій та з метою приведення тарифів на послугу з утримання будинків та прибудинкових територій у відповідність до економічно обгрунтованих витрат на виробництво цієї послуги, поліпшення її якості, на підставі розрахунків Барвініквського комунального підприємства «Благоустрій», яке визначене виконавцем послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, враховуючи вартість енергоносіїв, матеріальних ресурсів, паливно-мастильних матеріалів та інших витрат, на підставі Закону України “Про житлово-комунальні послуги”,  постанови Кабінету Міністрів України  від 01.06.2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», керуючись ст.28,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Встановити тарифи  на послугу з утримання будинків та прибудинкових територій згідно з додатком.

2. Тарифи на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій  вступають в дію з моменту їх оприлюднення.

3. Виконавчому комітету міської ради оприлюднити  дане рішення в установленому порядку в 10-ти денний термін з дня його прийняття в районній газеті  «Вісті Барвінківщини», на інформаційних стендах та сайті міської ради.

4. Підприємству КП «Благоустрій» ознайомити споживачів про зміну вищевказаних тарифів та в місячний термін заключити із споживачами договори про надання послуг з утримання будинків  та прибудинкових територій.

5.  Дане рішення затвердити на наступній сесії міської ради.

 

                     Міський голова                                                               В.Г. Магда

                                                                                                         Додаток

КАЛЬКУЛЯЦІЯ ВАРТОСТІ
послуг з утримання будинку та прибудинкової території,
по Барвінківському КП "Благоустрій"
       
№ п/п Послуга з утримання будинків і споруд Тариф
  та прибудинкових територій грн./м.кв.
1 Поточний ремонт та обслуговування покрівель, несучих та захистних конструкцій 0,30
2 Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання 0,08
3 Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання  0,16
4 Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем водовідведення 0,23
5 Технічне обслуговування  димовентиляційних каналів 0,08
6 Обслуговування освітлення  місць загального користування 0,09
  РАЗОМ   0,94
  рентабельність 6% 0,06
  РАЗОМ   1,00
  ПДВ  20% 0,20
  Всього з ПДВ    1,20

 

Аналiз регуляторного впливу
щодо проекту рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради  «Про встановлення  тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій»

1.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Проект рішення виконавчого комітету міської ради "Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій" (далі - рішення) підготовлений відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про житлово-комунальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 1.06.2011р.  № 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги" та з метою реалізації власних (самоврядних) повноважень.

На сьогоднішній день в м. Барвінкове рівень діючих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій значно нижчий від економічно- бгрунтованих витрат на їх надання.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. N 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги»  по 54 будинках, були проведені розрахунки економічно – обґрунтованих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по кожному будинку і їх рівень склав від 0,60 грн. до 1,20 грн. за 1м2.

Таким чином, проект Рішення ставить за мету встановлення розмірів квартирної плати на рівні економічно - обгрунтованих витрат по утриманню житлового фонду, що дозволить подолати збитковість надання послуг з утримання будинків і прибудинкових територій, покращити якість обслуговування населення та призведе до економії бюджетних коштів завдяки відсутності необхідності у виділенні дотації з бюджету на покриття різниці в тарифах.

2. Визначення цілей регулювання

 Відповідно до Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про житлово-комунальні послуги” встановлення та погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій відноситься до відання органів місцевої влади і підлягає державному регулюванню.

Проект Рішення є нормативно – правовим актом, який спрямований на приведення розмірів квартирної плати до економічно - обґрунтованих витрат по утриманню будинків і прибудинкових територій та можливість правомірного їх застосування житлово-експлуатаційною організацією.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів щодо переваги обраного способу

Одним з напрямків вирішення проблеми, зазначеної в пункті 1 цього Аналізу, є встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій на рівні економічно – обґрунтованих витрат по наданню цих послуг.

Альтернативні способи вирішення проблеми:

1) існуюча ситуація, тобто залишення без змін нормативно-правового акту Барвінківської міської ради, що встановлює розміри тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій в залежності від характеристики житлового фонду.

Такий спосіб позбавить можливості збільшити надходження від квартплати на рахунок житлової організації і тим самим дозволить подолати збитковість послуг по утриманню та експлуатації житлового фонду.

2) застосування ринкових механізмів буде суперечити імперативній нормі, закріпленій в пункті 2 статті 14 Закону України «Про житлово – комунальні послуги», відповідно до якої тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій формуються і затверджуються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до їхніх повноважень, визначених законом.

3) регулювання відносин в сфері надання послуг з утримання будинків і прибудинкових територій в порядку, що аналізується, - проект Рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій», як регуляторного акту.

Перевага обраного способу правового регулювання відносин в сфері надання послуг з утримання будинків і прибудинкових територій над зазначеними вище альтернативними способами ґрунтується на принципі імперативності (загальнообов'язковості) рішень виконавчого комітету Барвінківської  міської ради, що встановлено ст. 144 Конституції України та ст. 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Таким чином, вирішення проблеми, зазначеної в пункті 1 цього Аналізу можливе лише шляхом прийняття Рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради, що аналізується, за рахунок встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій на рівні економічно – обґрунтованих витрат по наданню цих послуг.

Інші альтернативні способи (механізми) досягнення зазначених вище цілей не передбачені чинним законодавством.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми і відповідних заходів

Вказану вище проблему пропонується розв`язати шляхом прийняття рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради  «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій», яким пропонується встановити для житлових організацій комунальної власності та погодити для житлових організацій, які не належать до комунальної власності, тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій на рівні економічно обґрунтованих витрат по їх наданню.

Реалізація проекту рішення «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій» не потребує матеріальних та інших витрат.

Рішення буде прийняте після його оприлюднення в газеті «Вісті Барвінківщини», на інформаційних стендах міськвиконкому та на офіційному ВЕБ-сайті Барвінківської  міської ради в мережі Інтернет з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об`єднань з подальшим відстеженням результативності регуляторного акта.

Розроблене рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради, що аналізується, здійснюється за принципами:

а) законності;

б) гласності (відкритості та загальнодоступності);

в) колегіальності;

г) урахування пропозицій житлових організацій;

д) економічної та юридичної обґрунтованості, тощо.

Як показав досвід, ступінь ефективності правового регулювання є достатньо високим, що обумовлюється характером засобу вирішення проблеми. Це забезпечить об'єктивний підхід при визначенні плати за утримання будинків і прибудинкових територій та підвищення ефективності організації оплати за вказані послуги.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Можливість досягнення цілей, передбачених п. 2. цього Аналізу, у разі прийняття ррішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради, що аналізується, є цілком реальною та обґрунтованою у зв'язку з тим, що метою створення проекту зазначеного рішення є цілеспрямоване вирішення проблем у сфері житлового господарства.

Досвід правового регулювання у сфері надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій показує свою ефективність.

На сьогоднішній день економічні показники збитковості житловї організації від надання послуг по утримання будинків і прибудинкових територій свідчать про необхідність та ефективність застосування наведених вище засобів вирішення проблеми.

Досягнення цілей, визначених у п. 2 цього Аналізу, є можливим завдяки встановленню рішенням виконавчого комітету Барвінківської міської ради тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій на рівні економічно обґрунтованих витрат по їх наданню.

До негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради, що аналізується можна віднести:

- недотримання квартиронаймачами або власниками квартир рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради, що аналізується, в частині порушення платіжної дисципліни;- відсутність у органів місцевого самоврядування реальних та ефективних важелів впливу на суб'єктів господарських відносин (квартиронаймачі (власники квартири) та житлову організацію) у випадках порушення ними зазначеного рішення;

- зміна законодавства, прийняття на державному рівні інших умов визначення розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Разом з тим, прийняття рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій», зобов’язує суб’єктів господарювання виконувати встановлені ним вимоги.

Впровадження рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій», після його прийняття має здійснюватися:

- комунальним підприємством «Благоустрій» - в частині надання інформації про рівень економічно – обґрунтованих витрат по утриманню житлового фонду;

Контроль за дотриманням цього порядку здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконаівчиїх органів ради В.П. Козлов.

Здійснення контролю за дотриманням зазначеного розпорядження має здійснюватися систематично

6. Визначення очікуваних результатів прийняття актів

очікувані вигоди:

- досягнення цілей, передбачених пунктом 2 цього аналізу;

- зменшення збитковості надання послуг з утримання будинків і прибудинкових територій та покращення якості обслуговування населення;

- економія бюджетних коштів завдяки відсутності необхідності у виділенні дотації з бюджету на покриття різниці між діючими тарифами та економічно обґрунтованими витратами на виробництво послуг з утримання будинків і прибудинкових територій.

очікувані витрати держави:

- організаційні витрати, пов`язані з прийняттям та впровадженням розпорядження (витрати, пов`язані з оприлюдненням даних документів тощо);

очікувані витрати суб`єктів господарювання, громадян:

- для громадян - збільшення витрат на оплату послуг з утримання будинків і прибудинкових територій;

- для житлових організацій – витрати, пов`язані з проведенням розрахунків економічно обґрунтованих тарифів.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта (у разі обмеження цього строку)

Строк дії регуляторного акту залежить від зміни економічних умов у країні.

8. Визначання показників результативності акта

Рішення забезпечить більш дієве державне регулювання у сфері надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій та поступове приведення їх до розміру економічно обґрунтованих витрат.

Відповідно до ст.10 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” відділом ЖКГ виконавчого комітету Барвінківської міської ради  проведене базове відстеження результативності регуляторного акта.

Для відстеження результативності був використаний статистичний метод шляхом збору та аналізу даних за відповідний період, а також збір інформації про звернення громадян, підприємств та житлових організацій до виконавчого комітету Барвінківської міської ради щодо рівня відшкодування витрат по утриманню житлового фонду, якості наданих послуг з утримання будинків та прибудинкових територій та стану розрахунків за них.

Відповідно до ст.10 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” через рік з дня набрання чинності регуляторного акта проводиться повторне відстеження результативності регуляторного акта для проведення в майбутньому періодичного відстеження.

Виконавець заходів з відстеження: відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету Барвінківської міської ради.

9. Економічний і соціальний ефект

Впровадження проекту рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради не потребує капіталовкладень та виділення коштів з міського бюджету.

10. Інформація про спосіб оприлюднення

 Проект рішення та аналіз регуляторного впливу оприлюднений в мережі Інтернет на офіційному ВЕБ-порталі Барвінківської  міської ради: (barvinkove-mrada.com.ua) та на інформаційних стендах виконавчого комітету міської ради.

11. Інформація про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції

 Відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються протягом одного місяця.

12. Інформація про спосіб надання зауважень та пропозицій

Зауваження та пропозиції приймаються як на електронну адресу barvinkove-mrada.com.ua, так і у письмовому вигляді за адресою 64701, м. Барвінкове, вул. Леніна, 3.

Спеціаліст першої категорії  юридичних питань
 та регуляторної політики  відділу ЖКГ міськвиконкому                                                 О.Л. Лямцев