Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Рішення виконкому
Плани
 

 

РІШЕННЯ

від 29 листопада 2011 року                                                                                          № 265

Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат


         Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 року № 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію", враховуючи розпорядження Голови Верховної Ради України від 11 травня 2011 року "Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Апараті Верховної Ради України", керуючись ст. 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської ради

                                                          ВИРІШИВ:

1. Затвердити:
1.1. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (додаток 1).
1.2. Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (додаток 2).
1.3. Зразок рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (додаток 3).

2. Виконавчому комітету міської ради оприлюднити рішення на сайті міської ради та інформаційних стендах міськвиконкому.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Козлова В.П.

                Міський голова                                                                                В.Г. Магда

                                                                                                                                                                                                Додаток 1

 

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

1. Цим Порядком визначається механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються виконавчим комітетом міської ради за запитами на інформацію.
2. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (далі - Порядок), застосовується у випадку, коли виконавчий комітет є належним розпорядником інформації.
3. Плата за копіювання та друк не стягується при наданні відповіді на запит:
- запитувачу інформації, що становить суспільний інтерес. Належність інформації до такої, що становить суспільний інтерес, встановлюється судом, якщо інше не передбачено законом;
- особі у разі надання інформації про неї.
4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 5 сторінок запитуваних документів. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається міськвиконкомом, у володінні якого знаходиться запитувана інформація.
До розміру відшкодування витрат на копіювання або друк (виготовлення) документів, що надаються за запитами на інформацію, також враховуються витрати, пов'язані із скануванням або іншою комп'ютерною обробкою цих документів.
Витрати, пов'язані із наданням відповідей за запитами на інформацію з використанням послуг поштового, факсового, телефонного та іншого зв'язку, включаються до рахунку на відшкодування витрат за діючими розцінками і тарифами, якщо інше не передбачено цим Порядком.
Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється у будь-якій банківській установі, зручній для запитувача.
5. У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов'язаних з наданням відповіді та обрахованих згідно з цим Порядком, відповідь надається в установлений законом строк.
У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь, але запитувач не надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов'язаних з наданням відповіді, обрахунок цих витрат здійснюється відповідальним працівником виконавчого комітету міської ради, а рахунок на відшкодування витрат надсилається запитувачу в установлений законом строк для відповіді на запит на інформацію.
У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію не можна визначити заздалегідь, відповідальний працівником виконавчого комітету міської ради, зважаючи на значний обсяг відповіді за запитом на інформацію, надсилає запитувачу лист та рахунок, у якому зазначається часткова сума відшкодування витрат.
6. Відповідь на запит надається після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат, пов'язаних з наданням відповіді. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов'язаних із наданням відповіді за запитом на інформацію.
У разі ненадходження у місячний строк документів, що підтверджують повну оплату витрат, у реєстраційній базі запитів на інформацію виконавчого комітету міської ради робиться позначка про відмову в отриманні відповіді на запит на інформацію.
7. Відповіді за запитами на інформацію, що мають надаватися безкоштовно, але надання їх пов'язане з використанням послуг поштового, факсового, телефонного та іншого зв'язку (крім листування засобами електронної пошти, а також листування поштою та ведення телефонних розмов у межах України), надаються після сплати зазначених послуг.

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради                                                            В.П. Козлов

                                                                                                                                                                                              Додаток 2

РОЗМІР
фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію


1. Просте копіювання або друк однієї сторінки документа формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк) - 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки.
2. Просте копіювання або друк однієї сторінки документа формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк) - 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки.
3. Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк) - 0,4 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки.
4. Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.
5. Витрати, пов'язані із наданням відповідей за запитами на інформацію з використанням послуг поштового, факсового, телефонного та іншого зв'язку, визначаються за діючими розцінками і тарифами.

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради                                                            В.П. Козлов

 

                                                                                                                                                                                                Додаток 3

З Р А З О К

рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

Надавач послуг:

(виконавчий комітет міської ради)

Реєстраційний рахунок: ХХХХХХХХХХ

МФО банку: ХХХХХХ

Код ЄДРПОУ:ХХХХХХ

Платник:     _____________________________________

                     _____________________________________

                                                                 РАХУНОК № _________

                                                   від « ____» ______________20__ року

 

     Найменування

          Вартість виготовлення 1 арк.       (без ПДВ), грн.

Кількість аркушів,    одиниць

Ціна (без ПДВ), грн.

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

 

 

 

Витрати, пов’язані із наданням відповідей за запитами на інформацію з використанням послуг поштового, факсового, телефонного та іншого зв’язку

            

 

 

 

                Х

 

 

 

 

                Х

 

Разом

 

 

 

Всього до сплати:       ______________________

                                     ­­­______________________

                                                    (сума прописом)

Крівник:            _________________        ___________________________________

                                     (підпис)                                                       посада (П.І.Б.)

Виконавець:      _________________        ___________________________________

                                     (підпис)                                                       посада (П.І.Б.)