Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

 

                         БАРВІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

                      ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                            ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

                                      Проект   РІШЕННЯ

 

             від  _____  2016 року                                                               №  _____

 

Про затвердження питомих норм споживання теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків м.Барвінкове

 

Розглянувши лист генерального директора ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території» Вернигори О.О. від 11.05.2016р. №  № 10/05-3 з приводу затвердження питомих норм нацентралізоване опалення житлових будинків м.Барвінкове у розрізі поверхів і кліматологічних показників та розрахунки відповідних планових норм на опалення житлових будинків у розрізі поверхів та кліматологічних показників м.Барвінкове на 2016 рік, відповідно до ст.7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», керуючись до ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування» виконавчий комітет Барвінківської міської ради

 

                                       В И Р І Ш И В  :

 

1.Затвердити норми споживання теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків м.Барвінкове у розрізі поверхів та кліматологічних показників:

Показник

Норма споживання

Питоме споживання теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків м.Барвінкове, в тому числі:

 

0,232 Гкал/м2 на рік

1-2 поверхи будинків

0,353 Гкал/м2 на рік

3-4 поверхи будинків

0,206 Гкал/м2 на рік

5 і більше поверхів

0,142 Гкал/м2 на рік

 

2. Дане рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.

3.Барвінківському виконавчому комітету міської ради оприлюднити дане рішення в районній газету «Вісті Барвінківщини», на інформаційних стендах та сайті міської ради.

4.Контроль за виконанням цього рішення покладаю на себе.

 

 

                Міський голова                                         О.О.Бало

 

 

                    АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення Барвінківського виконавчого комітету міської ради

«Про затвердження питомих норм споживання теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків м. Барвінкове»

 

         Даний аналіз регуляторного впливу проекту рішення Барвінківського виконавчого комітету міської ради «Про затвердження питомих норм споживання теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків м. Барвінкове» (надалі – Проект рішення) підготовлений відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» з метою одержання зауважень та пропозицій по вищевказаному проекту рішення. Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Барвінківського виконавчого комітету міської ради «Про затвердження питомих норм споживання теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків м. Барвінкове».

          

І. Визначення проблеми

Відповідно до п.п 3 п 1 ст. 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», норми споживання у сфері житлово-комунальних послуг затверджують органи місцевого самоврядування.

ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території» звернулися до Барвінківського виконавчого комітету міської ради з проханням затвердити питомі норми споживання теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків м. Барвінкове у розрізі поверхів і кліматологічних показників та розрахунки  відповідних планових норм на опалення житлових будинків.

 Тому, для забезпечення раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів та для захисту прав споживачів у сферах теплопостачання, необхідно прийняти рішення про затвердження питомих норм споживання теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків м. Барвінкове.

Основні групи (підгрупи), на які проблеми справляють вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

-

Держава

так

-

Суб’єкти господарювання,

так

-

у тому числі суб’єкти

малого підприємництва

 

        Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, є важливою і не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки потребує нормативно-правового врегулювання.

                                            

ІІ. Цілі державного регулювання

Ціль прийняття даного регуляторного акта безпосередньо пов’язана з вирішенням проблеми, про яку йшлося в попередньому розділі. Даний регуляторний акт спрямований на вирішення проблеми як у цілому, так і її окремих складових.  

Основними цілями проекту регуляторного акта є:

- забезпечення дотримання вимог діючого законодавства щодо житлово-комунальних послуг з теплопостачання;

- встановлення єдиної норми споживання теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків м. Барвінкове у розрізі поверхів і кліматологічних показників. Це необхідно, щоб населення мало єдину вартість послуг на теплопостачання;

- забезпечення відкритості процедури, прозорості дій Барвінківського виконавчого комітету міської ради при вирішенні питань, пов’язаних із встановленням тарифів на послуги на питоме споживання теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків м. Барвінкове у розрізі поверхів і кліматологічних показників, які надають ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території».

 

ІІІ. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

не забезпечує встановлення єдиної норми споживання теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків м. Барвінкове у розрізі поверхів і кліматологічних показників

Прийняття проекту акта

забезпечує встановлення єдиної норми споживання теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків м. Барвінкове у розрізі поверхів і кліматологічних показників;

забезпечення дотримання вимог діючого законодавства щодо житлово-комунальних послуг з теплопостачання;

забезпечення відкритості процедури, прозорості дій Барвінківського виконавчого комітету міської ради при вирішенні питань, пов’язаних із встановленням тарифів на послуги теплопостачання

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

Прийняття проекту акта

забезпечення дотримання вимог діючого законодавства щодо житлово-комунальних послуг з теплопостачання

відсутні, оскільки реалізації положень акту не потребує додаткових матеріальних чи інших витрат

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

альтернатива є неприйнятною, оскільки не відповідає вимогам чинного законодавства України

Прийняття проекту акта

встановлення єдиної норми споживання теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків м. Барвінкове у розрізі поверхів і кліматологічних показників;

забезпечення відкритості процедури, прозорості дій Барвінківського виконавчого комітету міської ради при вирішенні питань, пов’язаних із встановленням тарифів на послуги теплопостачання

оплата вартості послуги теплопостачання

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

1

-

1

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

100

-

100

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

альтернатива є неприйнятною, оскільки не відповідає вимогам чинного законодавства України

Прийняття проекту акта

встановлення єдиної норми споживання теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків м. Барвінкове у розрізі поверхів і кліматологічних показників

відсутні

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

З огляду на альтернативу - залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, витрати відсутні.

Прийняття проекту акта

відсутні

 

 

 

Прийняття запропонованого проекту рішення забезпечить вирішення проблеми і є єдиним виходом з ситуації, що склалася..

У разі відмови від введення в дію запропонованого регулювання інтереси територіальної громади ставляться під загрозу. Ця альтернатива не сприятиме вирішенню існуючої проблеми, оскільки неврегульованість відносин потягне за собою негативні наслідки. 

 

ІV. Опис механізму, який пропонується застосувати  для розв’язання проблеми

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

1

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

Прийняття проекту акта

4

У разі прийняття акта повною мірою буде забезпечено досягнення поставленої мети

стосовно встановлення єдиної норми споживання теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків м. Барвінкове у розрізі поверхів і кліматологічних показників

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

 

Прийняття проекту акта

У разі прийняття проекту акта, для держави вигода заключатиметься в реалізації та дотримання вимог діючого законодавства щодо житлово-комунальних послуг з теплопостачання

 

У разі прийняття проекту акта, держава не нестиме ніяких матеріальних та інших витрат. Поряд з цим громадяни оплачуватимуть вартість послуги теплопостачання.

У разі прийняття акта буде забезпечено досягнення цілей щодо встановлення єдиної норми споживання теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків м. Барвінкове у розрізі поверхів і кліматологічних показників;

забезпечення відкритості процедури, прозорості дій Барвінківського виконавчого комітету міської ради при вирішенні питань, пов’язаних із встановленням тарифів на послуги теплопостачання.

 

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, вигоди для держави, громадян та суб’єктів господарювання відсутні.

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, витрати для держави, громадян та суб’єктів господарювання відсутні.

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

не забезпечується досягнення цілей щодо встановлення єдиної норми споживання теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків м. Барвінкове у розрізі поверхів і кліматологічних показників.

зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні.

Прийняття проекту акта

У разі прийняття акта буде забезпечено досягнення цілей щодо забезпечення дотримання вимог діючого законодавства щодо житлово-комунальних послуг з теплопостачання;

встановлення єдиної норми споживання теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків м. Барвінкове у розрізі поверхів і кліматологічних показників;

забезпечення відкритості процедури, прозорості дій Барвінківського виконавчого комітету міської ради при вирішенні питань, пов’язаних із встановленням тарифів на послуги теплопостачання.

Упродовж деякого часу дії регуляторного акта може впливати низька обізнаність суб’єктів, на яких поширюється дія цього акта, щодо запроваджених новел, істотна відмінність регулювання, що пропонується з існуючим регулюванням

 

 

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Проект рішення має на меті затвердження питомих норм споживання теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків м Барвінкове у розрізі поверхів і кліматологічних показників.

Механізм даного регуляторного акта полягає у забезпеченні збалансованість інтересів споживачів послуг та суб’єктів надання послуг. Споживачам забезпечується встановлення єдиної норми споживання  теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків м Барвінкове у розрізі поверхів і кліматологічних показників для того, щоб вони мали єдину вартість послуг на теплопостачання.

В разі прийняття запропонованого регуляторного акта, буде досягнута ціль щодо встановлення єдиної норми споживання теплової енергії  на централізоване опалення житлових будинків м. Барвінкове, а саме:

 

Показник

Норма споживання

Питоме споживання теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків м. Барвінкове, в тому числі:

 

0.232 Гкал/м2 на рік

1-2 поверхи будинків

0.353 Гкал/м2 на рік

3-4 поверхи будинків

0.206 Гкал/м2 на рік

5 і більше поверхів

0.142 Гкал/м2 на рік

 

Положення регуляторного акту в повній мірі відповідають нормам чинного законодавства та направлені на врегулювання питання проведення конкурсу

 

        VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги, оцінюється вище середнього.

 

        VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акту залежить від змін у чинному законодавстві. Також складно спрогнозувати дію внутрішніх чинників на дію даного акту. Тому запровадження дії цього регуляторного акта пропонується без встановлення обмежень по часу. Це пояснюється тим, що на нього в майбутньому можуть вплинути невизначені зовнішні чинники, але передбачити які на сьогодні не є реальним. Дія даного акту є необмеженою до моменту встановлення факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або його цілі.

 

         VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі цього аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності регуляторного акта обрано такі показники:

- кількість фізичних осіб, на яких поширюється дія регуляторного акта;

- розмір коштів та час, які витрачатимуться фізичними особами на виконання вимог акта;

- рівень поінформованості фізичних осіб з основних положень акта;

- кількість реалізованої теплової енергії для опалення;

- опалювальна площа.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено до набрання чинності запропонованого проекту регуляторного акта або набрання чинності більшістю його положень.

Повторне відстеження результативності дії акта буде проведено через рік з дня видання регуляторного акта.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиметься статистичним методом.

 

 

 

 

Спеціаліст І категорії з юридичних питань

та регуляторної політики відділу земельних

відносин, соціальних питань та

регуляторної політики                                                                    Ю.А. Коваленко