Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Рішення виконкому
Плани
 

 

РІШЕННЯ

    від  15 грудня  2011 року                                                                                       №  237

Про внесення змін до рішення ХХХХVІІІ сесії  міської ради V скликання від 17.09.2010 року № 706
«Про встановлення розміру ставок єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб».

Відповідно до Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями)  та Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів» № 4014-VI від 04.11.2011 року, п.2 рішення ІІІ сесії міської ради VI скликання від 06.01.2011 року № 31 «Про затвердження місцевих податків та зборів на території міста», керуючись п. 24 ч.1 ст.26 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                                       ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення ХХХХVІІІ сесії  міської ради V скликання від 17.09.2010 року № 706 «Про встановлення розміру ставок єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб», а саме:

1.1. Додаток № 1 до рішення скасувати та викласти у новій редакції (додається).

1.2. Пункт 2 рішення скасувати та викласти у такій редакції:

«2. Встановити фіксовані ставки єдиного податку з розрахунку на календарний місяць виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі мінімальна заробітна плата), у таких розмірах:

а) 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати – для першої групи платників єдиного податку, які здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках;

б) 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати – для другої групи платників єдиного податку, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, крім побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства;

в) згідно додатку № 1 до цього рішення – для першої групи платників єдиного податку, які провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню, та для другої групи платників єдиного податку, які здійснюють господарську діяльність з надання побутових послуг платникам єдиного податку та/або населенню.

2.1. Ставки єдиного податку, визначені відповідно до пункту 2 цього рішення, округляються (менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні).

2.2. Відмітити, що згідно з нормами Податкового кодексу України:

- до першої групи суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, відносяться фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 000 гривень;

- до другої групи суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, відносяться фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.

2.3. Прийняти до уваги, що відповідно до норм Податкового кодексу України не можуть бути платниками єдиного податку:

1) суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

а) діяльність з організації, проведення азартних ігор;

б) обмін іноземної валюти;

в) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

г) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;

ґ) видобуток, реалізацію корисних копалин;

д) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом ІІІ Податкового кодексу України;

е) діяльність з управління підприємствами;

є) діяльність з надання послуг пошти та зв’язку;

ж) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

з) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

2) фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (гр. 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

3) фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

4) страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

5) суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

6) представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

7) фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

8) суб’єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

 

2.4. В п.3 рішення слова «з моменту його офіційного оприлюднення» замінити на слова «з 01.01.2012 року» викласти у такій редакції:

«3. Дане рішення набуває чинності з 01.01.2012 року.

2. З набранням чинності цим рішенням вважати такими, що втратили чинність:

2.1. Рішення ХІІ сесії міської ради V скликання від 27.04.07р. № 164 з внесеними змінами та доповненнями рішень ХХІІ сесії міської ради У скликання від 25.04.08 року № 301 та ХХХ сесії міської ради У скликання від 10.02.2008 року № 432.

 

3. Виконавчому комітету міської ради оприлюднити дане рішення на інформаційних стендах та сайті міської ради.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  міської ради.

 

                       Міський голова                                                                       В.Г. Магда

Подпись:  

Додаток № 1
до рішення  ХІV сесії міської ради  УІ скликання
від 15.12.2011р. №_237  «Про внесення змін
до рішення ХХХХУІІІ сесії  міської ради
УІ скликання
від 17.09.2010р. № 706
«Про встановлення розміру ставок єдиного податку
для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб».

 

Фіксовані ставки
єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які провадять
господарську діяльність з надання побутових послуг

№ п/п

 

Вид господарської діяльності з надання побутових послуг

 

Ставка єдиного податку на місяць (відсотків від

 мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року

для першої групи платників єдиного податку

для другої групи платників єдиного податку

1

Виготовлення взуття за індивідуальним замовленням

10

20

2

Послуги з ремонту взуття

5

10

3

Виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням

10

20

4

Виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням

10

20

5

Виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням

10

20

6

Виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням

10

20

7

Виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням

10

20

8

Виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням

10

20

9

Додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням

10

20

10

Послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів

5

10

11

Виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням

10

20

12

Послуги з ремонту трикотажних виробів

5

10

13

Виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням

10

20

14

Послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів

10

20

15

Виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням

5

10

16

Послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів

5

10

17

Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням

10

20

18

Послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів

5

10

19

Виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовлення

10

20

20

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням

10

20

21

Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури

5

10

22

Послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів

5

10

23

Послуги з ремонту годинників

5

10

24

Послуги з ремонту велосипедів

5

10

25

Послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів

5

10

26

Виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням

10

20

27

Послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів

5

10

28

Виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням

10

20

29

Послуги з ремонту ювелірних виробів

10

20

30

Прокат речей особистого користування та побутових товарів

10

20

31

Послуги з виконання фоторобіт

10

20

32

Послуги з оброблення плівок

10

20

33

Послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів

5

10

34

Послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів

5

10

35

Вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням

10

20

36

Послуги перукарень

10

20

37

Ритуальні послуги

10

20

38

Послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством

10

20

39

Послуги домашньої прислуги

5

10

40

Послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням

5

10

Заступник міського голови                                                              В.П. Козлов