Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Плани
Адміністративні послуги

 

БАРВІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

РІШЕННЯ(Проект)

 

від ___________ 2014 року                                                                               №____/14

 

Про погодження тарифу на послуги з перевезення пасажирів

в режимі маршрутного таксі на маршрутах загального користування

 м. Барвінкове

 

Розглянувши заяву ФОП Трикули Василя Давидовича щодо погодження тарифу на перевезення пасажирів в режимі маршрутного таксі на маршрутах загального користування в м. Барвінкове № 1, № 2, № 3 та № 4, в зв’язку із збільшенням вартості паливно-мастильних матеріалів та інших складових собівартості перевезень на даний вид послуг, та аналіз регуляторного впливу проекту рішення Барвінківського виконавчого комітету міської ради  «Про погодження тарифу на послуги з перевезення пасажирів в режимі маршрутного таксі на маршрутах загального користування м. Барвінкове”, відповідно до Законів України "Про автомобільний транспорт", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", керуючись ст. 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:

 

1. Погодити ФОП Трикулі Василю Давидовичу тариф на послуги з перевезення пасажирів в режимі маршрутного таксі на маршрутах загального користування №1, № 2, № 3 та № 4 у розмірі 04, грн. 00 коп. (чотири грн.. 00 коп.) на перевезення одного пасажира.

2. Виконавчому комітету міської ради оприлюднити дане рішення в установленому порядку в 10-ти денний термін з дня його прийняття в районній газеті «Вісті Барвінківщини» з метою інформування населення міста з приводу зміни тарифу на перевезення пасажирів в режимі маршрутного таксі на маршрутах загального користування м. Барвінкове.

3. Тариф на перевезення пасажирів в режимі маршрутного таксі на маршрутах загального користування  вступає в дію з дня оприлюднення даного рішення в районній газеті «Вісті Барвінківщини».

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гапона Є.Б.

 

 

 

Міський голова                                                                          О.О. Бало

АНАЛІЗ  регуляторного впливу

проекту рішення Барвінківського виконавчого комітету міської ради 

«Про погодження тарифу на послуги з перевезення пасажирів

в режимі маршрутного таксі на маршрутах загального користування

 м. Барвінкове»

 

Проблема

На цей період автоперевізник надає послуги по перевезенню пасажирів в режимі маршрутного таксі на маршрутах загального користування в м. Барвінкове, тому постає проблема безперервної діяльності підприємства, що має соціальне значення для всього міста.

Аналіз фінансових результатів діяльності автоперевізника від надання послуг по перевезенню у м. Барвінкове виявив, що тарифи на автоперевезення автобусами на сьогодні є збитковими, оскільки не переглядалися з 2011 року.

Внаслідок постійного зростання цін на паливно-мастильні матеріали, запчастини, енергоносії та інші матеріали, збільшення розміру мінімальної заробітної плати та відповідно нарахувань на заробітну плату виникає та збільшується різниця між економічно обгрунтованими витратами й діючими тарифами на перевезення пасажирів в автобусах.

Ріст цін на ці елементи витрат, пов’язаних з перевезенням пасажирів, призводить до збитків, відсутності обігових коштів у перевізника. Це може негативно вплинути на організацію надійної та безпечної роботи пасажирського транспорту.

Затвердження тарифів на перевезення пасажирів є досить тривалою процедурою. Дана проблема потребує термінового вирішення.

Цілі

Відповідно до ст.10 Закону України “Про автомобільний транспорт” тарифна політика повинна забезпечувати баланс між платоспроможним попитом на послуги та обсягом витрат на їх надання, а також задовільняти підприємницький інтерес.

Керуючись цими рекомендаціями, Законом України “Про автомобільний транспорт”, автоперевізник змушений провести нові розрахунки тарифу на перевезення пасажирів, а Барвінківський виконавчий комітет міської ради розглянути та погодити його у розмірі згідно розрахунку – 3 грн. 50 коп.

Прийняття даного рішення має на меті привести тарифи на перевезення пасажирів до рівня, що забезпечує повне відшкодування тарифом витрат автоперевізника.

Способи досягненя цілей (альтернатива)

Запропонований регуляторний акт відповідає вимогам чинного законодавства, після опублікування в засобах масової інформації, отримання пропозицій і зауважень та підлягає погодженню  Барвінківським виконавчим комітетом міської ради..

Враховуючи наведене, пропонується розглянути три альтернативи:

Альтернатива 1:

Збереження існуючого стану, тобто без зміни діючих тарифів.

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки ситуація, що склалася у автоперевізника з оплатою за паливо, запчастини, матеріали, енергоносії є досить критичною і потребує негайного вирішення. Собівартість перевезення одного пасажира, в залежності від відстані маршрутів на сьогодні становить не менше 3 грн. 50 коп. Діючий тариф же становить 2 грн. 50 коп. Тобто автоперевізник на даний час уже несе збитки.

Альтернатива 2:

Часткове підвищення тарифів на перевезення пасажирів до рівня неповного відшкодування економічно обгрунтованих витрат.

Дана альтернатива може бути прийнятою, але має свої недоліки через те, що частину коштів необхідно всеж таки буде вишукувати автоперевізнику  для того, щоб закуповувати паливо та запчастини, на заробітну плату та інші витрати.

Альтернатива 3:

Встановлення рівня тарифів на рівні, що відповідає 100% відшкодуванню витрат на перевезення пасажирів, з урахуванням прибутку, за рахунок якого передбачається здійснення заходів, пов’язаних з удосконаленням пасажирських перевезень, закупівлею паливно-мастильних матеріалів, запчастин, поновлення рухомого складу.

В найбільшій мірі зазначеним раніше цілям відповідає Альтернатива 3. Вона відповідає як потребам автоперевізника, вимогам прозорості, так і досягненню цілі збалансування доходів та витрат, своєчасних розрахунків за споживання та придбання.

Механізм вирішення проблеми

Для вирішення проблеми пропонується розробити регуляторний акт, яким встановлено розмір тарифу на перевезення пасажирів. Даний проект регуляторного акту затвердити рішенням Барвінківського виконавчого комітету міської ради. Строк прийняття пропозицій та зауважень – один місяць з дня опублікування. Їх необхідно направляти за адресою: м.Барвінкове, вул.Леніна, 3, виконавчий комітет, тел. 4-11-16.

Можливості досягнення визначених цілей

Запропонований регуляторний акт відповідає вимогам чинного законодавства, після опублікування в засобах масової інформації, отримання пропозицій та зауважень підлягає затвердженню виконавчим комітетом.

Очікувані результати

В разі прийняття запропонованого регуляторного акту у сфері інтересів міської влади та автоперевізника очікуються такі вигоди:

  • підвищення надійності пасажирських перевезень, забезпечення попиту населення на перевезення;
  • покращення якості обслуговування;
  • збалансування доходів та витрат автоперевізника.