Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Плани
 

 

                                       ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

 

         від  «____»___________________ року                                                                               № ______

 

Про встановлення тарифів на комунальні послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

На підставі ст. 7, 14,21, 31 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, Постанови Кабінету Міністрів України  від 01.06.2011 року №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.2010 р. № 760 «Деякі питання державного регулювання ринку комунальних послуг», розглянувши подання  генерального директора ХОКП «Дирекція розвитку  інфраструктури території» Вернигори О.О. від 24.12.2015р. №51/12, керуючись ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Барвінківської міської ради

В И Р І Ш И В:

1.  Встановити тарифи на комунальні послуги з централізованого водопостачання та водовідведення по м. Барвінкове, які були розроблені ХОКП “Дирекція розвитку інфраструктури розвитку територій” для кожної групи споживачів окремо:

·        водопостачання

-    для населення                    -  15 грн. 60 коп. за 1 куб.м з ПДВ,

-         для бюджетних установ    -  17 грн. 94 коп. за 1 куб.м з ПДВ,

-         для госпрозрахункових

підприємств                        -  23 грн. 40 коп. за 1 куб.м з ПДВ.

·        водовідведення

-    для населення                        - 19 грн. 51 коп. за 1 куб.м з ПДВ,

-    для бюджетних установ       -  22 грн. 43 коп. за 1 куб.м з ПДВ,

-         для госпрозрахункових

підприємств                           - 29 грн. 26 коп. за 1 куб.м з ПДВ.

 

2. Тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення вступають в дію з моменту їх оприлюднення.

3. Виконавчому комітету Барвінківської міської ради оприлюднити  дане рішення в установленому порядку в 10-ти денний термін з дня його прийняття в районній газеті  «Вісті Барвінківщини».

4. Директору філії ХОКП “Дирекції розвитку інфраструктури території” Барвінківське підприємство комунального господарства Гончару О.А. проінформувати споживачів про зміну тарифів на комунальні послуги з водопостачання та водовідведення.

5.  Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Барвінківської ради від 25.11.2010 року № 201 “Про встановлення тарифів на комунальні послуги з централізованого водопостачання та водовідведення”.

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих  органів.

 

   Міський голова                                                      О.О. Бало

 

 

 

Аналіз

регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради „Про встановлення тарифів на комунальні послуги з централізованого водопостачання та водовідведення”

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 р. № 1160-IV та з урахуванням «Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308. Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради „Про встановлення тарифів на комунальні послуги з централізованого водопостачання та водовідведення ”.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин

1.1 Причини виникнення проблеми.

Основною метою діяльності ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території» є задоволення суспільних потреб населення, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності у якісних послугах з водопостачання та водовідведення при найменших витратах, забезпечення розвитку підприємства, задоволення соціальних потреб та інтересів його працівників.

Діючи тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення були затверджені рішенням виконавчого комітету Барвінківської міської ради від 25.11.2010 р. №201 та введені в дію для ХОКП „Дирекція розвитку інфраструктури території” з 01.12.2010 р. та становлять:

-                   для установ та організацій, що фінансуються з бюджетів всіх  рівнів: на послуги з водопостачання – 13,98 грн. за 1м3 з  ПДВ, на послуги з водовідведення – 22,43 за 1м3 з ПДВ;

-                   для інших споживачів: на послуги з водопостачання – 19,58 грн. за 1м3 з ПДВ, на послуги з водовідведення – 29,26 за 1м3 з ПДВ.

 

Однак, станом на 2015 р. в порівнянні з 2010 р. фактична собівартість послуг з водопостачання в розрахунку на 1м3 збільшилась на 47,8%, фактична собівартість перекачки 1м3 стоків не змінилась

Нові, економічно обґрунтовані тарифи розраховані на наступному рівні:

-                   для установ та організацій, що фінансуються з бюджетів всіх  рівнів: на послуги з водопостачання – 17,94 грн. за 1м3 з ПДВ, на послуги з водовідведення – 22,43 за 1м3 з ПДВ;

-                   для інших споживачів: на послуги з водопостачання – 23,40 грн. за 1м3 з ПДВ, на послуги з водовідведення – 29,26 за 1м3 з ПДВ.

Стаття 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 р. № 1875-IV зобов’язує органи місцевого самоврядування затверджувати тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво. У разі затвердження тарифів на ці послуги нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво орган, що їх затвердив, зобов’язаний відшкодувати з відповідного місцевого бюджету виробникам різницю між затвердженим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг.

В місцевому бюджеті на 2016 р. не передбачено кошти на компенсацію різниці в тарифах. Враховуючи те, що в таких умовах підприємство не буде мати можливості своєчасно і в повному обсязі проводити розрахунки за спожиту електроенергію та своєчасно виплачувати заробітну плату працівникам, єдиним шляхом вирішення даного питання є затвердження тарифів на рівні економічно обґрунтованих витрат.

1.2 Суб’єкти на яких проблема впливає негативно:

Подальше здійснення господарської діяльності підприємством за діючими тарифами, може привести до виникнення негативних наслідків для ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території»:

-                   збільшення збитків;

-                   погіршення умов оплати праці працівників з причини скрутного фінансового становища;

-                   поява та зростання заборгованості із заробітної плати;

-                   несвоєчасна оплата податкових платежів та виникнення заборгованості перед бюджетом;

-                   ріст плинності кадрів;

-                   нарахування підприємству штрафних санкцій та пені за несвоєчасні та не в повному обсязі розрахунки за енергоносії та несвоєчасну оплату податкових зобов’язань;

-                   не виконання в подальшому запланованих заходів з підготовки підприємства до роботи в осінньо-зимовий період;

-                   не своєчасне проведення реконструкції і модернізації основних засобів, що призведе до подальшого старіння обладнання, мереж та зростання рівня їх зносу.

Для споживачів:

-                   зниження якості послуг та своєчасне їх надання.

Таким чином, зазначена проблема потребує вирішення шляхом прийняття рішення Барвінківської міської ради „Про встановлення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення ”.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Прийняття даного регуляторного акту має на меті:

-                   приведення тарифів на послуги з водовідведення та водопостачання у відповідність з економічно обґрунтованими витратами підприємства;

-                   забезпечення нормативної якості надання комунальних послуг;

-                   сповільнення темпів зносу основних засобів ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території»;

-                   забезпечення сталої та безаварійної роботи підприємства;

-                   забезпечення беззбитковості діяльності ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території», що відповідає вимогам ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 р. № 1875-IV, Господарського кодексу України та ст. 20 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» вiд 10.01.2002 №2918-III;

-                   вилучення необхідності компенсації різниці в тарифах з бюджету міста, що дозволить бюджету вивільнені кошти спрямувати на благоустрій міста та інші цілі»;

-                   здійснення своєчасних розрахунків за енергоносії.

 3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.

 У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановленої мети доцільно розглянути наступне:

3.1.Збереження існуючого стану, тобто без зміни діючих тарифів та без надання дотацій з бюджету міської ради.

У разі відмови від введення нових тарифів не буде забезпечена беззбиткова діяльність підприємства.

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки ситуація, що склалася, є критичною і потребує негайного вирішення. В іншому випадку порушується режим та якість надання послуг, а саме, підприємство може опинитися у скрутному фінансовому стані. Підприємство не може самостійно встановлювати свої тарифи у зв’язку з тим, що ця функція, у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», належить до компетенції місцевих органів самоврядування.

Крім того,  ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 р. № 1875-IV передбачено, що органи місцевого самоврядування повинні затверджувати тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі саме економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво. У разі затвердження тарифів, нижчих від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, орган, що їх затвердив, зобов’язаний відшкодовувати з місцевого бюджету підприємству ­– виробнику (виконавцю) послуг різницю між затвердженим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг.

3.2.Надання дотації з міського бюджету ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території» в повному обсязі на покриття збитків, викликаних різницею в тарифах.

Дана альтернатива не може розглядатись, як оптимальний варіант вирішення проблеми, тому що коштів в бюджеті міської ради на ці цілі не передбачено.

Це призведе до збільшення ризику несвоєчасних розрахунків підприємства по зобов’язання по сплаті за енергоносії, матеріали, паливно-мастильні матеріали, затримки у виплаті заробітної плати, несвоєчасної сплати податків та обов’язкових платежів, що буде супроводжуватися зростанням кредиторської заборгованості, нарахуванням штрафних санкцій і як наслідок – споживачі ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території» можуть залишитись без послуг з водопостачання та водовідведення.

4. Механізм розв’язання проблеми – затвердження тарифів на послуги з водопостачання  та водовідведення для окремих груп споживачів.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

В разі прийняття регуляторного акта міською радою будуть реалізовані повноваження, наданні йому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про житлово-комунальні послуги», а тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення приведені у відповідність до витрат.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання та держави внаслідок дії регуляторного акта.

Розрахунок очікуваних витрат та вигод від впровадження даного акту.

Вигоди та витрати:

6.1 Сфера інтересів місцевої влади та підприємства.

Вигоди:

-                   забезпечення стабільного надання послуг з водопостачання та водовідведення;

-                   покращення якості послуг з водопостачання та водовідведення;

-                   забезпечення стабільної роботи ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території»;

-                   покращення умов праці робітників підприємства та збільшення надходжень до бюджетів   різних рівнів;

-                   підвищення надійності роботи обладнання  та мереж підприємства;

-                   можливість довготермінового планування і прогнозування діяльності підприємства;

-                   можливість впровадження новітніх енергозберігаючих технологій;

-                   підвищення інвестиційної привабливості підприємства для залучення коштів інвесторів.

Витрати:

-                   кошти з бюджету міської ради для відшкодування збитків ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території» у разі часткового підвищення тарифів на послуги до рівня неповного відшкодування економічно обґрунтованих витрат або у разі збереження діючих тарифів.

6.2 Сфера інтересів суб’єктів господарювання.

Вигоди:

-                   забезпечення стабільного надання послуг з водопостачання та водовідведення;

-                   покращення якості послуг з водопостачання та водовідведення.

Витрати:

-                   збільшення витрат на оплату послуг з водопостачання та водовідведення.

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

Термін дії запропонованого регуляторного акта залежить від змін у чинному законодавстві, впливу коливань ринкових тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення. Також складно спрогнозувати дію внутрішніх чинників на дію даного акту. Тому запровадження дії цього регуляторного акта пропонується без встановлення обмежень по часу. Це пояснюється тим, що на нього в майбутньому можуть вплинути невизначені зовнішні чинники, але передбачити які на сьогодні не є реальним. Дія даного акту є необмеженою до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі.

8. Відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта проведено на етапі його підготовки. Повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набрання ним чинності.