Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Плани
 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування. Барвінківський  виконавчий  комітет  міської  ради

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 04058634

1.3. Місцезнаходження. Харківська обл., м. Барвінкове, вул. Леніна, 3,   64701

1.4. Гапон Євген Борисович-начальник відділу житлово-комунального господарства міськвиконкому. Харківська обл., м.Барвінкове, вул. Леніна, 3, 64701. тел.05757-42236, факс 05757-42007. E-mail: barvrada2007@rambler.ru
 (Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail).

1.5. Барвінківський виконавчий комітет міської  ради,  04058634

(Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).

1.6. «29» грудня 2011 р.

(Дата, яка стоїть на протоколі прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника).

2. Джерело фінансування закупівлі:  міський бюджет

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі.  теплова енергія  для опалення будівлі та гаражу міської ради, ДНЗ №1, ДНЗ №2, ДНЗ №3 і  міської бібліотеки.   Код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 :     40.30.1 –  послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами)

3.2. Кількість товару, вид робіт або послуг: 387,2342 Гкал/рік

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг.

       будівля та гараж  міської ради, ДНЗ №1, ДНЗ №2, ДНЗ №3 і  міська  бібліотека

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 01 січня  – 31 грудня 2012 р.

4. Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи.  Харківське обласне комунальне підприємство „Дирекція розвитку інфраструктури території”.  

4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 03361721

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс.  Майдан Свободи 5, Держпром, 3 під., 5 пов.,  м. Харків, 61022. тел. 057-7385755,   факс 057-7381877

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника.

Відповідно до до п.2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: „відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи”

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника: 

31 грудня 2011 року закінчується термін дії договору № 2 „Про постачання теплової енергії” від 01 квітня 2006р. між Барвінківською міською радою і  ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території».

На даний час, на ринку постачання теплової енергії в м. Барвінкове Харківської області монопольне становище, як суб’єкт господарювання, займає Харківське обласне комунальне підприємство „Дирекція розвитку інфраструктури території” і інших постачальників не має.

Враховуючи те, що на сьогодні відсутні чинні нормативно-правові акти, які регулюють питання закупівлі за державні кошти товарів, робіт і послуг, зазначених в частині четвертій статті 2 Закону України від 01.06.10 № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель», закупівлю теплової енергії необхідно здійснювати у порядку та за процедурами, передбаченими цим Законом.

Беручи до уваги необхідність оформлення договірних відносин  між споживачем та постачальником до 01.01.11, у Барвінківської міської ради  виникає необхідність придбання теплової енергії за процедурою закупівлі в одного учасника – ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території».

Неукладання з ХОКП «ДРІТ» договору на закупівлю теплової енергії може призвести до негативних соціальних процесів та небажаних наслідків, поставить під загрозу здоров’я та життя громадян м.Барвінкове, призведе до відключення від систем теплозабезпечення соціальних об’єктів (дитячих садків, бібліотеки), може стати причиною виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру, спричинить руйнування об’єктів  життєзабезпечення.

На підставі вищезазначеного, Барвінківській міській раді необхідно укласти договір з Харківським обласним комунальним підприємством „Дирекція розвитку інфраструктури території” на поставку теплової енергії в 2012 році в обсязі:  387,2342 Гкал/рік.  на загальну суму 386 270,00 грн. (триста вісімдесят шість тисяч  двісті сімдесят грн.00 коп)  

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: 

Лист Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного Комітету України   №02-26/1-3745  від  29.11.2011р.

Голова комітету з конкурсних торгів                                                                   Є.Б. Гапон

 

М.П.