Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Плани
 

 

Проект рішення Барвінківської міської ради „Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  м. Барвінкове”

На публічне обговорення (оприлюднення) виноситься проект рішення Барвінківської міської ради „Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Барвінкове” та аналіз регуляторного впливу.

Пропозиції та зауваження до регуляторного акту будуть прийматися від громадян, суб'єктів господарювання, їх об'єднань, наукових установ, консультативно-дорадчих органів протягом місяця (крім вихідних та святкових днів). Розробником проекту рішення є Барвінківський виконавчий комітет міської ради (64701, вул. Леніна, 3, м. Барвінкове, Харківська обл., тел.4-20-07, 4-22-36, 4-11-16). Електронний  адрес виконкому міської ради barvrada2007@rambler.ru

 

                                                                              УКРАЇНА

                                                                                  ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАРВІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                   РІШЕННЯ  (проект)

    від  _________ 2012 року                                                       №  ______

Про затвердження Порядку пайової  участі   замовників у розвитку інженерно-транспортної   та соціальної інфраструктури м. Барвінкове

З метою забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку міста Барвінкове та залучення замовників до пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, відповідно до ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Порядок пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Барвінкове (додається).

2. Затвердити Типовий договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Барвінкове (додається).

3. Затвердити Положення «Про Цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Барвінкове»(додається).

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі і побуту (Макаровська Л.В.). 

                           Міський голова                                                       В.Г. Магда

 

Додаток № 1

                                                                                                                                          до рішення __ сесії міської ради VI скликання

                                                              від __________­­­______  2012 року 

Порядок
пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Барвінкове        

1.      Загальні положення

  1.1. Цей Порядок регулює організаційні та економічні відносини, пов'язані із залученням і використанням коштів забудовників об'єктів містобудування у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Барвінкове.

1.2. Порядок розроблено на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про регулювання містобудівної діяльності».

  1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в наступному значенні:

Ø      будівництво - спорудження нового об'єкта, а також реконструкція (у тому числі зміна функціонального призначення житлових приміщень на нежитлові), розширення, добудова, надбудова існуючих об’єктів, реставрація і капітальний ремонт об’єктів, технічне переоснащення;

Ø      об’єкт будівництва - об’єкт нового будівництва, добудови та надбудови до існуючих будівель (споруд) як житлово-громадського, так і виробничого призначення (крім тимчасових закладів торгівлі та сфери послуг), на будівництво якого повинні бути складені окремо проект і кошторис, фінансування якого здійснює інвестор або забудовник та який підлягає прийняттю в експлуатацію в установленому чинним законодавством порядку; 

Ø      замовник - фізична або юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку і подала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва;

Ø      пайова участь - кошти, що вносяться замовниками до міського цільового фонду створення і розвитку інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури м. Барвінкове  (далі – Фонд ) у відповідності з цим Порядком;

Ø      фонд – міський цільовий фонд створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Барвінкове, створений з метою концентрації коштів для цільового фінансування заходів, направлених на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  м. Барвінкове;

Ø      договір про пайову участь – договір,  який укладається між замовником та міською радою (міським головою від імені міської ради), з метою участі замовників у  розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

Ø      інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій, призначених для забезпечення стійкого розвитку та функціонування міста;

Ø      соціальна інфраструктура – комплекс закладів та інших об’єктів загального користування,  об’єктів  соціального та культурно-побутового обслуговування населення, призначених для задоволення соціальних, культурних, освітніх, медичних та інших потреб громадян;

Ø      інженерні мережі - сукупність  енергетичних, трубопровідних та кабельних мереж, установок, обладнання та пристроїв, що сприяють інженерному забезпеченню об’єктів будівництва;

Ø                     уповноважений орган – Барвінківський виконавчий комітет міської ради, уповноважений нею здійснювати реєстрацію звернень замовників  про укладення договору про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, готувати відповідні договори для укладання від імені міської ради та здійснювати контроль за виконанням замовниками умов цих договорів.

2. Порядок залучення замовників до пайової участі у створенні і розвитку
 інженерно
-транспортної та соціальної інфраструктури м. Барвінкове

2.1. Залучення до пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Барвінкове є обов’язковим для всіх замовників, які мають намір здійснити нове будівництво, реконструкцію, розширення, капітальний ремонт, технічне переоснащення та реставрацію (далі - будівництво) об’єкта містобудування в м. Барвінкове, незалежно від форми власності замовника, розташування та функціонального призначення об’єкта будівництва.

2.2. Пайова участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Барвінкове полягає у перерахуванні замовником до міського цільового фонду створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Барвінкове грошових коштів у розмірах:

1) 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта  - для нежитлових будівель та споруд;

2) 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта - для житлових будинків.

2.3. Залучення замовників здійснюється на підставі договорів про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Барвінкове.

2.4. Замовник, який має намір здійснити будівництво об’єкта в м. Барвінкове, для укладання договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури зобов’язаний звернутися з заявою до міської ради.

До заяви необхідно додати такі документи:

- рішення виконавчого комітету міської ради щодо будівництва об’єкта містобудування;

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об’єкта містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами,  та техніко-економічні показники;

- кошторисний розрахунок вартості будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами земельної ділянки, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами;

- копії правовстановлюючих документів замовника, завірених в установленому порядку (статуту, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) – для юридичних осіб; нотаріально-посвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – для фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності; завірену копію паспорта – для фізичних осіб;

- довідку на державній мові щодо реквізитів юридичної особи та П.І.Б. посадової особи, із зазначенням посади, яка відповідно до статуту має право на укладення договорів.

2.5. До пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Барвінкове не залучаються замовники у разі здійснення будівництва:

- об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

- будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

- будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

- індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 кв. м, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках; гаражів, прибудов до квартир за рахунок коштів фізичних осіб;

- об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

- об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

- об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

- об’єктів, передбачених Державною та Міською цільовими програмами підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що споруджуються за кошти інвесторів;

- об’єктів на територіях діючих промислових підприємств, якщо після введення їх до експлуатації не збільшується навантаження на інженерну та соціальну інфраструктуру населених пунктів.

2.6. Величина пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури визначається з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, за формулою: 

ПУ= К (В буд. заг. – В буд. інші –С буд. бюд.) – В буд. інж.мер.

де:

ПУ – розмір пайової участі у грошовому виразі (тис. грн.)

К – коефіцієнт (0,1 або 0,04) в залежності від призначення об’єкта, відповідно до п.2.2.;

В буд. заг. – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта;

В буд. інші – витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;

С буд. бюд. – сума бюджетних коштів, використана на будівництво об’єкта містобудування;

В буд. інж.мер. – кошторисна вартість будівництва замовником необхідних інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами земельної ділянки, визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами.

2.7. Термін визначення розміру пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Барвінкове не повинен перевищувати десяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника, за умови наявності документів, передбачених  п.2.4.

2.8. Договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Барвінкове не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію. Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі.

2.9. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури міста зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність. 

2.10Кошти пайової участі сплачуються в повній сумі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.

2.11. Кошти, отримані як пайова участь замовників об’єктів містобудування, використовуються виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Барвінкове.

2.12. Спори, пов’язані з пайовою участю (внеском) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Барвінкове, вирішуються судом

3. Прикінцеві положення

У випадку внесення змін до актів чинного законодавства, відповідні зміни і доповнення вносяться до цього Порядку відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Положення
про Цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
 м. Барвінкове

1. Загальні положення

 1.1. Цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  м. Барвінкове (далі - Цільовий фонд) створюється з метою фінансування заходів щодо розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Барвінкове.

 1.2. Кошти, отримані як пайова участь (внесок) замовників об’єктів містобудування, можуть використовуватися виключно на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

 Конкретні напрямки використання коштів Цільового фонду затверджуються у міському бюджеті на відповідний бюджетний період з урахуванням вимог абз.1 п.1.2 цього Положення.

 1.3. Розпорядником коштів Цільового фонду є Барвінківська міська рада.

 1.4. Терміни, які вживаються у цьому Положенні:

 1.4.1. замовник – фізична або  юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку і подала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об’єкта містобудування;

 1.4.2. розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, поточний ремонт, розширення та придбання об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів селищної ради;

 1.4.3. інженерно-транспортна інфраструктура – це комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

 1.4.4. соціальна інфраструктура – це будівлі, споруди та інші об’єкти сфери освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, об’єкти житлового, житлово-комунального та комунального господарства, а також території загального користування, що визначені Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, крім тих, що належать до інженерно-транспортної інфраструктури та їх об’єкти і елементи.

 1.5. Спеціаліст І категорії з юридичних питань  та регуляторної політики відділу ЖКГ міськвиконкому веде облік договорів, про які йде мова у п.2.1. Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури міста, та контролює виконання договорів замовниками.

1.6. Головний бухгалтер міськвиконкому веде облік грошових коштів, що надходять до міського бюджету від замовників відповідно до вказаних договорів, та контролює виконання договорів замовниками.

2. Джерела формування Цільового фонду

2.1. До джерел формування Цільового фонду належать кошти, що надійдуть від замовників відповідно до Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста та договорів, які будуть укладені відповідно до вказаного Порядку.

3. Використання коштів Цільового фонду

 3.1. Кошти Цільового фонду використовуються виключно на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

 3.2. Конкретні напрямки використання коштів Цільового фонду затверджуються міською радою у міскому бюджеті з урахуванням програм соціально-економічного розвитку на відповідний бюджетний період.

4. Звітність про формування та використання Цільового фонду

 4.1. Контроль за використанням коштів Цільового фонду здійснюється постійною комісією міської ради з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі і побуту (Макаровська Л.В.).

4.2. Звіти про надходження та використання коштів Цільового фонду подаються на розгляд та затвердження міської ради щоквартально разом із звітами про виконання міського бюджету.

           Аналіз  регуляторного впливу

проекту  рішення  Барвінківської міської ради «Про затвердження Порядку пайової  участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Барвінкове».

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до ст. 4, 8 Закону України “Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308 « Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту».

Назва регуляторного акту: рішення Барвінківської міської ради «Про затвердження Порядку пайової  участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Барвінкове».

Регуляторний орган:  Барвінківська міська рада

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Барвінкове вимагає комплексного рішення багатьох проблем, пов'язаних з поліпшенням її технічного стану та з подальшим оновленням. Будівництво (реконструкція) об'єктів соціальної сфери і житлово-комунального господарства, проведення робіт з благоустрою міста фінансується за рахунок коштів міського бюджету. Пайові внески замовників за право реалізувати проект будівництва на території населених пунктів ради дозволяють компенсувати витрати міського бюджету на відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, а також залучити замовників до благоустрою території міської ради.

На даний час порядок залучення коштів замовників для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  регулюється Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», який набрав чинності 12.03.2011р. Статтею 40 цього Закону передбачено порядок відрахування пайової участі (внеску) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту. Величина пайової участі (внеску) визначається без врахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

Правове регулювання буде здійснюватися шляхом встановлення Порядку залучення коштів  по пайовій участі замовників в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури при будівництві об'єктів на території Барвінківської міської ради, визначенні пайової участі замовників, строків її сплати у зв’язку зі змінами в діючому законодавстві.

2. Визначення цілей   правового регулювання.

Ø      Встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку визначення величини та сплати внесків на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Барвінкове;

Ø      забезпечення надходження коштів до селищного бюджету для фінансування створення та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

Ø      створення забудовникам сприятливих умов по використанню інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  на території Барвінківської міської ради;

Ø      впорядкування нормативно-правової бази відповідно до вимог чинного законодавства.

3.Визначення та оцінка всіх альтернативних способів досягнення визначених цілей, аргумент щодо переваг обраного способу.

      У разі прийняття рішення міської ради «Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Барвінкове» вимоги чинного законодавства будуть виконані. Разом з тим пропоноване регулювання-залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, дозволить максимально наблизитись до досягнення цілей, зазначених у пункті 2 цього аналізу.

4. Опис механізмів та відповідних заходів ,які пропонується застосовувати для розв'язання проблем.

    Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватись шляхом впровадження наступних заходів:

Ø      визначення розміру пайової участі замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ради;

Ø      визначення порядку та строків сплати пайової участі замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

5.Обґрунтування можливості досягнення  визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

     Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення, прийняті органами місцевого самоврядування в межах наданих їм повноважень, є обов'язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами.

     Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури нарахування та сплати інвестиційного внеску.

    Залучення замовників до пайової участі на розвиток інфраструктури населених пунктів дозволить створити нові та реконструювати діючі об’єкти міської інфраструктури, а також буде сприяти рівномірному розвитку інфраструктури по всій території міської ради.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту.

Сфера впливу регуляторного акта

Вигоди

Витрати

Міська рада

Збільшення надходжень до міського бюджету.
Вирішення соціальних та економічних проблем, пов'язаних з фінансуванням розвитку інфраструктури міста.      

-

 

Інвестори (замовники, забудовники)

Право реалізувати свій проект будівництва на території міста.      

Сплата інвестиційного внеску

Територіальна громада

м.Барвінкове 

Покращення рівня життя та соціального забезпечення населення на основі створення умов для розвитку міста. Покращення інфраструктури міста. 

-

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акту.

   Термін дії запропонованого регуляторного акту обмежується прийняттям нових законодавчих чи нормативних актів з цього питання. У такому разі регуляторний акт буде переглянуто із внесенням до нього відповідних змін або його скасування.

8. Показники результативності акту.

Ø      Кількість укладених договорів про внесок забудовників у створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території м. Барвінкове;

Ø      сума коштів, яка надійде до міського бюджету;

Ø      стан розвитку  інфраструктури міста.

9.Визначення заходів за  допомогою  яких  буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту.

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватись шляхом використання статистичних даних. Згідно ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено протягом 6 місяців з дня набрання чинності регуляторного акту, повторне – через рік з дня набрання чинності, періодичне – через три роки з моменту проведення та публікування повторного відстеження результативності регуляторного акту.