Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Плани
 

 

Проект рішення Барвінківської міської ради „Про встановлення Правил благоустрою території міста Барвінкове”

На публічне обговорення (оприлюднення) виноситься проект рішення Барвінківської міської ради „Про встановлення Правил благоустрою території м. Барвінкове” та аналіз регуляторного впливу.

Пропозиції та зауваження до регуляторного акту будуть прийматися від громадян, суб'єктів господарювання, їх об'єднань, наукових установ, консультативно-дорадчих органів протягом місяця (крім вихідних та святкових днів). Розробником проекту рішення є Барвінківський виконавчий комітет міської ради (64701, вул. Леніна, 3, м. Барвінкове, Харківська обл., тел.4-20-07, 4-11-16). Електронний  адрес виконкому міської ради barvrada2007@rambler.ru

РІШЕННЯ

Про встановлення Правил благоустрою території міста Барвінкове

З метою врегулювання суспільних відносин у сфері благоустрою території міста Барвінкове, організації належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення, створення умов для реалізації прав суб'єктами у сфері благоустрою, відповідно до ст.10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.59 цього Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити Правила благоустрою території міста Барвінкове (додаються).

2. Рішення 12 сесії Харківської міської ради 24 скликання від 29.08.2003 р. «Про встановлення Правил благоустрою та забезпечення чистоти і порядку на території міської ради» (зі змінами та доповненнями) вважати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства (Глинський М.С.). та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Козлова В.П

Міський голова В.Г Магда

ПРАВИЛА
благоустрою території міста Барвінкове

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила благоустрою території міста Барвінкове (далі – Правила) є нормативно-правовим актом, яким встановлюються економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою м. Барвінкове, порядок благоустрою та утримання території об’єктів благоустрою міста, регулюються права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у місті.

Правила спрямовані на:

- розроблення та здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території міста у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних комплексів і об’єктів;

- організацію належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;

- створення умов для реалізації прав суб’єктами у сфері благоустрою міста.

Дія цих Правил поширюється на відносини, що виникають у сфері благоустрою міста Барвінкове і спрямовуються на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження та охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

1.2. Об'єкти благоустрою міста Барвінкове використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, інших вимог, передбачених законодавством України.

1.3. Організацію благоустрою міста Барвінкове забезпечують міська рада та її виконавчий комітет в межах визначеної компетенції. Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території міста Барвінкове. 

1.4. Повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення у сфері благоустрою визначені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про органи самоорганізації населення», чинними нормативно-правовими актами.

1.5. Правила є відкритими та доступними для населення, підприємств, установ та організацій всіх форм власності.

1.6. Правила розроблено на підставі Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи»  та інших нормативно-правових актів, що діють на території України.

1.7. Правила містять загальнообов'язкові на території міста Барвінкове норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої чинними нормативно-правовими актами.

1.8. Координацію діяльності в сфері благоустрою здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

РОЗДІЛ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

автомобільна дорога, вулиця (дорога) – частина території, в тому числі в населеному пункті, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами, пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху, і обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу. Цей термін включає також спеціально побудовані тимчасові дороги, крім довільно накатаних доріг (колій);

балансоутримувач - власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує  на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацією згідно з законом;

благоустрій - комплекс робіт з інженерного захисту,  розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату,  санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її  раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення  сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

бульвар - озеленена територія вздовж вулиці з доріжками для пішохідного руху;

відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і  не  мають  подальшого використання  за  місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен  позбутися  шляхом утилізації чи видалення;

вулично-дорожня мережа - призначена  для  руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, проїздів, тротуарів,  пішохідних і велосипедних доріжок, а також площі, місця паркування, зупинки транспорту, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

газон – певна ділянка однорідної території зі штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних) для декоративних, спортивних, ґрунтозахисних або інших цілей;

дорожнє покриття - укріплені верхні шари дороги, що сприймають навантаження від транспортних засобів;

елементи благоустрою:

1) покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, бульварів, тротуарів,  пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих  норм  і стандартів;

2) зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) уздовж вулиць і доріг, в  скверах, бульварах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;

3) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

4) засоби  та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

5) технічні засоби регулювання дорожнього руху;

6) будівлі та споруди системи інженерного захисту території;

7) обладнання  (елементи)  дитячих,   спортивних   та   інших майданчиків;

8) малі архітектурні форми;

9) інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами;

заходи з благоустрою - роботи  щодо відновлення, належного утримання та  раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, збоку, поряд або над проїжджою частиною вулиць і доріг. До обладнання зовнішньої реклами відносяться опори, блоки тощо;

кладовище - відведена в установленому законом порядку земельна ділянка з облаштованими могилами та/або побудованими крематоріями, колумбаріями чи іншими будівлями та спорудами, призначеними для організації поховання та утримання місць поховань;

користувачі дорожніх об'єктів - учасники дорожнього руху, власники та користувачі земельних ділянок, які знаходяться в межах «червоних ліній» міських вулиць і доріг, а також власники (користувачі) тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, малих архітектурних форм, рекламних засобів,  інженерних комунікацій  і  споруд, розташованих у зазначених межах;

майданчик сезонної торгівлі – об’єкт благоустрою, на якому надаються в тимчасове користування місця для  продажу товарів та надання послуг сезонного характеру;

мала архітектурна форма - невелика споруда  декоративного, допоміжного чи іншого призначення, що  використовується для покращення естетичного вигляду  громадських місць і міських об'єктів, організації простору  та доповнює композицію будинків, будівель, їх комплексів;

міст - споруда, призначена для руху через річку,  яр та інші перешкоди, межами якої є початок і кінець пролітних споруд. За класами мости поділяються на: малі – довжиною до 25 м, середні – довжиною до 100 м, великі – довжиною більше ніж 100 м, позакласові – довжиною більше ніж 500 м.;

місце для організації ярмарку - об’єкт благоустрою території міста, яка використовується для проведення ярмарків та/або улаштування майданчиків сезонної торгівлі;

об'єкт архітектури - будинки і споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх комплекси, об'єкти благоустрою;

об'єкти благоустрою:

1) території загального користування:

- парки, сквери та майданчики;

- пам'ятки культурної спадщини;

- площі, бульвари;

- вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

- пляжі;

- кладовища;

- інші території загального користування;

2) прибудинкові території;

3) території будівель  та споруд інженерного захисту  територій;

4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

5) інші території в межах міста Барвінкове;

об'єкт культурної спадщини - місце, будинок, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов'язані з ними території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти, незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з антропологічного, археологічного, естетичного, етнографічного, історичного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність;

пам'ятка - об'єкт культурної спадщини національного або місцевого значення, який внесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України;

парк – самостійний архітектурно-організаційний комплекс, який виконує санітарно-гігієнічні функції і призначений для короткочасного відпочинку населення;

паспорт пам'ятки - обліковий документ, що містить сукупність наукових відомостей і фактичних даних, що характеризують історію пам'ятки і його сучасний стан;

прибудинкова територія - територія навколо будинку, визначена актом органу місцевого самоврядування на право власності чи користування  земельною ділянкою і призначена для обслуговування будинку;

проїзна частина - частина автомобільної дороги, що безпосередньо призначена для руху транспортних засобів;

рекламні засоби – засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача. До рекламних засобів (спеціальних конструкцій) відносяться тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні, плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції тощо);

ремонт будинків та споруд:

а) поточний - комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, спрямованих на приведення у справний стан зношених конструкцій будівлі, систем інженерного обладнання, відновлення експлуатаційних характеристик будівлі і не пов’язаних зі зміною її техніко-економічних показників;

б) капітальний - комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з відновленням або покращенням експлуатаційних показників із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко-економічних показників;

ручне прибирання – прибирання на відповідній території вручну шляхом збирання випадкового сміття, підмітання мітлою, прибирання сміття, снігу, льоду лопатою, видалення їх за допомогою інших засобів;

сквер – упорядкована й озеленена ділянка, яка є елементом архітектурно-художнього оформлення міста та призначена для короткочасного відпочинку населення;

спортивні споруди - окремі будівлі і комплекси споруд, призначені для оздоровчих та навчально-тренувальних занять, а також змагань з різних видів спорту;

суб'єкти у сфері благоустрою міста Барвінкове - учасники відносин у сфері благоустрою міста Барвінкове, а саме: органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, суб’єкти підприємницької діяльності, органи самоорганізації населення, громадяни;

територія - сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об'єктів загального користування: парків, скверів, вулиць, провулків, проїздів, шляхів, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних, об'єктів промисловості, комунально-складських та інших об'єктів у межах міста;

тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту;

утримання в належному стані території - використання її за призначенням відповідно до Генерального плану міста, іншої містобудівної документації, правил благоустрою території міста, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою;

утримання будинків і прибудинкових територій - діяльність, спрямована на задоволення потреб фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення  експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також прилеглої до них  (прибудинкової) території відповідно до вимог  нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством;

фасад будинку, споруди - зовнішня частина будинку, споруди з усіма елементами від покрівлі до вимощення, за орієнтуванням фасади поділяються на головний, боковий, дворовий;

червоні лінії - визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, які відмежовують території іншого призначення.  Лінії регулювання забудови - визначені в містобудівній документації межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій;

шляхопровід - інженерна  споруда  мостового типу над іншою дорогою (залізницею) в місці їх перетину, що забезпечує рух по ній на різних рівнях та дає можливість з'їзду на іншу дорогу.

РОЗДІЛ 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА БАРВІНКОВЕ

§ 3.1. Громадяни у сфері благоустрою міста мають право:

3.1.1. Користуватись об'єктами благоустрою міста.

3.1.2. Брати участь в обговоренні правил та проектів  благоустрою території міста.

3.1.3. Вносити на розгляд органу місцевого самоврядування, уповноваженому ним підприємству, установі та організації пропозиції з питань благоустрою міста.

3.1.4. Отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження  правил благоустрою території  та  внесення  до них змін, а також роз'яснення їх змісту.

3.1.5. Брати участь у здійсненні заходів з благоустрою міста, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків,  площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних  майданчиків, ремонті  шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою.

3.1.6. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою міста в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров'ю або майну громадян, фізичних або юридичних осіб.

3.1.7. Звертатись до суду з позовом про відшкодування  шкоди, заподіяної майну чи здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів благоустрою.

§ 3.2. Громадяни у сфері благоустрою міста зобов'язані:

3.2.1. Утримувати в належному стані закріплені за ними в установленому порядку території.

3.2.2. Дотримуватися правил благоустрою території міста.

3.2.3. Не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів благоустрою міста.

3.2.4. Відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою міста.

3.2.5. Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі житлових будинків (земельних ділянок) приватної власності, зобов’язані укладати договори з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів, здійснювати оплату таких послуг та забезпечувати роздільне збирання побутових відходів (за винятком випадків, коли послуги з вивезення побутових відходів є у складі послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) відповідно до вимог Законів України «Про відходи», «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів».

3.2.6. Дотримуватись Правил утримання домашніх тварин у м. Барвінкове.

3.2.7. Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», законами України, цими Правилами, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, іншими чинними нормативно-правовими актами.

3.2.8. Попереджувати не пізніше ніж за тиждень до початку робіт балансоутримувача, який утримує даний будинок, про намір виконання ремонтних робіт, погодити з ним місце розміщення будівельних відходів та забезпечити їх видалення в спеціально відведені місця.

РОЗДІЛ 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ІНШИХ СУБ’ЕКТІВ ПДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА БАРВІНКОВЕ

§ 4.1. Підприємства, організації, інші суб’єкти підприємницької діяльності у сфері благоустрою міста мають право:

4.1.1. Брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку міста Барвінкове в тій частині, що стосується заходів з благоустрою території міста.

4.1.2. Брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з благоустрою міста.

4.1.3. Вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території міста.

4.1.4. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров'ю або майну громадян, фізичних або юридичних осіб.

4.1.5. Вносити на розгляд виконавчого комітету Барвінківської міської ради пропозиції щодо поліпшення благоустрою міста.

4.1.6. Підприємства, організації, як власники будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, на добровільних засадах здійснюють внески на фінансування заходів з благоустрою території м. Барвінкове за умовами відповідних договорів.

§ 4.2. Підприємства, організації, інші суб’єкти підприємницької діяльності у сфері благоустрою зобов'язані:

4.2.1. Утримувати на підставі укладених договорів об'єкти благоустрою (їх частини).

4.2.2. Здійснювати благоустрій території житлової та громадської забудови з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, а також  встановлених державних стандартів, норм і правил.

4.2.3. Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.

4.2.4. Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку.

4.2.5. Проводити згідно з планами, затвердженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою (їх частин).

4.2.6. У процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення умов їх функціонування та  утримання їх у чистоті і належному стані.

4.2.7. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, встановлених законодавством України.

4.2.8. Забезпечувати розміщення сміттєзбірників (урн, контейнерів) для накопичення сміття та твердих побутових відходів на об’єктах благоустрою,  утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами.

4.2.9. Забезпечувати благоустрій земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи праві користування відповідно до закону.

4.2.10. Обов’язково погоджувати розташування об`єктів торгівлі, громадського харчування, побутових послуг та розваг, а також тимчасове розміщення об’єктів комерційного та некомерційного призначення з метою розповсюдження інформації чи з іншою метою, з виконавчим комітетом міської ради, органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду та іншими уповноваженими на те підприємствами, установами, організаціями.

4.2.11. Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», законами України, рішеннями центральних органів виконавчої влади та рішеннями міської ради, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами.

4.2.12. Призначити особу,  відповідальну за утримування власної та закріпленої за ними території в належному стані.

4.2.13. Організації, підприємства та установи, які є виконавцями будівельних робіт з будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації, зобов'язані забезпечити вивезення та розміщення будівельного сміття, не ущільненого ґрунту в спеціально відведені місця, здійснити заходи, пов’язані з унеможливлюванням виносу ґрунту та сміття за межі будівельного майданчику.

4.2.14. Підприємства, установи, організації, інші суб’єкти підприємницької діяльності у сфері благоустрою зобов’язані забезпечувати благоустрій, санітарну очистку та вчинення протиожеледних заходів на відведених земельних ділянках та прилеглих територіях.

4.2.15. Дотримуватись Правил утримання домашніх тварин у місті Барвінкове.

РОЗДІЛ 5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА БАРВІНКОВЕ

§ 5.1. Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою.

5.1.1. Балансоутримувач забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами, або може на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи, організації. Утримання здійснюється відповідно до умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших норм та правил.

5.1.2. Міська рада її виконавчий комітет в межах повноважень визначають на конкурсних засадах відповідно до закону балансоутримувачів об'єктів благоустрою державної та комунальної форм власності.

5.1.3. Балансоутримувача об'єктів благоустрою, які не перебувають у державній та комунальній власності, визначають їх власники.

5.1.4. Власник об'єкта благоустрою за поданням його балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту цього об'єкта на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Балансоутримувач  об'єкта  благоустрою несе повну відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

5.1.5 На території об'єкта благоустрою відповідно до затвердженої містобудівної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення. Власники цих будівель та споруд зобов'язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також закріпленої за ними території (прилеглої території) та/або брати пайову участь в утриманні об'єкта благоустрою.

За рахунок коштів підприємств, установ, організацій фінансуються заходи, спрямовані на:

1) благоустрій, виконання робіт з ремонту і реконструкції доріг внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані закріпленої території, та території, яка належить на праві власності або праві користування;

2) усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) пошкодження мереж, елементів благоустрою, а також наслідків аварій, що сталися з їх вини;

3) утримання об’єктів благоустрою (їх частин) з дотриманням відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярне здійснення заходів щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані.

 Барвінківська міська рада визначає обсяги пайової участі власників будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в утриманні об'єктів благоустрою.

5.1.6. У разі доручення утримання об’єктів та елементів благоустрою третім особам на підставі відповідних договорів або розпорядчих актів, воно повинно здійснюватися з додержанням вимог та умов цих Правил.

5.1.7. Контроль за надходженням плати за користування об’єктами благоустрою (їх частинами), місцевих податків та зборів здійснюють уповноважені особи відповідно до законодавства.

5.1.8. За рахунок коштів місцевого бюджету фінансуються:

1) заходи з виконання програми благоустрою м. Барвнкове, у тому числі проектів благоустрою м. Барвінкове;

2) охорона, утримання та розвиток зелених насаджень на об’єктах благоустрою комунальної форми власності;

3) роботи з утворення об’єктів рекреаційного призначення, які належать до комунальної власності;

4) організація санітарного очищення територій, які належать до комунальної власності.

§ 5.2. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального користування:

5.2.1. Парків (парків культури і відпочинку, спортивних, дитячих, меморіальних та інших (надалі - парків), рекреаційних зон, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку.

Благоустрій та утримання у належному стані територій парків, рекреаційних зон,  зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі відповідно до цих Правил та інших нормативних актів.

Благоустрій та утримання у належному стані вказаних у цьому пункті територій включає:

- санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя; встановлення, по мірі наповнення очищення урн; утримання контейнерів для сміття та відходів, укладення договорів на їх вивезення;

- освітлення територій;

- озеленення, збереження існуючих зелених насаджень;

- відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

- утримання у належному стані відповідно до цих Правил належних балансоутримувачу будівель, споруд, що розташовані на території парків, рекреаційних зон, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку;

- встановлення та утримання у належному стані обладнання, приладів освітлення, садових лав, пам’ятників та інших елементів благоустрою;

- забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян;

- забезпечення належної роботи обладнання майданчиків для дозвілля та  відпочинку.

Утримання в належному стані зелених насаджень парків, рекреаційних зон, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку включає догляд, обрізання, знесення, висадку зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави, інших насаджень), що здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України, затверджених у встановленому порядку, інших нормативних актів.

Благоустрій території парків, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється відповідно до затверджених планів. До затвердження відповідних планів благоустрій вказаних об’єктів благоустрою здійснюється з додержанням цих Правил в порядку та обсязі, що забезпечує задоволення соціально-культурних потреб громадян, умови безпеки їх життю та здоров’ю.

Пошкодження зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон,  зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється.

На територіях парків, рекреаційних зон, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку суворо забороняється пошкодження елементів благоустрою.

 Догляд за садовими (парковими) урнами включає: видалення сміття, прибирання  бруду, миття, фарбування. Кратність догляду визначається залежно від інтенсивності експлуатації.

5.2.2. Пам’яток культурної спадщини.

Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані утримувати території пам’яток культурної спадщини, пам’ятників у належному стані, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до вимог законодавства.

Прибирання, збір та вивезення сміття здійснюється власником або користувачем пам’яток та об’єктів культурної спадщини.

5.2.3. Площ, бульварів.

Благоустрій та утримання площ, бульварів міста здійснюється відповідно до порядку, встановленого для благоустрою та утримання доріг, вулиць, умов цих Правил, інших нормативних актів.

5.2.4. Доріг вулиць (провулків, проїздів).

     5.2.4.1. Власники доріг, вулиць або уповноважені ними органи повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання та мають право вимагати від користувачів дотримання вимог чинних нормативно-правових актів щодо дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних об’єктів,правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.

    5.2.4.2. Використовувати дороги не за їх призначенням і встановлювати засоби організації дорожнього руху дозволяється лише за узгодженням з Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України рішенням власників доріг або уповноважених ними органів.

      5.2.4.3. Озеленення вулиць і доріг здійснюється відповідно до встановлених норм та правил.

5.2.4.4. Власники дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи зобов'язані:

- своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху.

- постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об'єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому русі, а за неможливості це зробити невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими пристроями відповідно до діючих нормативів або припинити (обмежити) рух.

- контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями.

- вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх об'єктів у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об'єктів або виникнення інших перешкод у дорожньому русі та за погодженням з Державною службою  безпеки дорожнього руху МВС України оперативно вносити зміни до порядку організації дорожнього руху.

5.2.4.5. Власники транспортних засобів зобов'язані виключати можливість винесення на дорожні об'єкти землі, каміння, будівельних матеріалів, а також засмічення проїзної частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.

5.2.4.6. Забороняється заправляти транспортні засоби пально-мастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензогазозаправників, займатися торгівлею пально-мастильними та іншими матеріалами і виробами, а також мити транспортні засоби на проїзній частині дорожніх об'єктів, узбіччі та тротуарах.

5.2.4.7. Власники та користувачі земельних ділянок, що межують з «червоними лініями» міських вулиць і доріг, зобов'язані:

- утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню на дорожні об'єкти землі,  каміння та інших матеріалів, сміття.

- установлювати і утримувати в справному стані огорожі і вживати заходи для запобігання неконтрольованому виходу худоби та свійської птиці на дорожні об'єкти.

- у місцях розміщення споруд побутово-торговельного обслуговування та інших будинків і споруд масового відвідування влаштовувати місця для стоянки транспортних засобів і виїзду на дорожні об'єкти за погодженням з виконавчим комітетом Барвінківської міської ради.

5.2.4.8. Суб’єкти господарської діяльності, які є власниками та користувачами земельних ділянок, а також власники та користувачі тимчасових споруд, що розташовані в межах «червоних ліній» міських вулиць і доріг, зобов'язані на закріпленій території:

- утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій, тротуари.

- забезпечувати виконання визначеним підприємством на підставі договору прибирання сміття, снігу, опалого листя та інших відходів, а в разі необхідності проводити обробку тротуарів протиожеледними матеріалами.

- забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших  використовуваних елементів дорожніх об'єктів відповідно до їх функціонального призначення та діючих нормативів.

- у разі виявлення  небезпечних умов в експлуатації споруд і об'єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об'єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, а також Державну службу безпеки  дорожнього руху МВС України.

- дотримуватись вимог діючих норм і правил щодо охорони дорожніх об'єктів.

5.2.4.9. У межах «червоних ліній» міських вулиць і доріг забороняється:

- розміщувати гаражі, голубники та інші споруди й об'єкти, крім об’єктів, визначених відповідними державними будівельними нормами і правилами.

- смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження.

- спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання.

- встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку.

- випасати худобу та свійську птицю.

- виконувати будь-які роботи без одержання на те дозволу у власника дорожнього об'єкта або уповноваженого ним органу та погодження з Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України.

5.2.4.10. Місця роботи в нічний час повинні мати належне освітлення та попереджувальні знаки.

5.2.4.11. Власники дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, користувачі дорожніх об'єктів та спеціалізовані служби організації дорожнього руху зобов'язані забезпечувати зручні і безпечні умови руху, сприяти збільшенню пропускної спроможності дорожніх об'єктів, запобігати травмуванню учасників дорожнього руху, пошкодженню транспортних засобів і дорожніх об'єктів, забрудненню навколишнього середовища.

5.2.4.12. Ремонт і утримання дорожніх об'єктів повинні виконуватися відповідно до технічних правил ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування і технічних правил ремонту і утримання міських вулиць і доріг, інших будівельних та санітарних норм та правил, у тому числі ВБН В.3.2.-218-182-2003. Якість робіт по ремонту та утриманню об'єктів повинна відповідати вимогам комфортності, економічності та безпеки дорожнього руху.

5.2.5. Пляжів.

5.2.5.1. Територію пляжу зобов’язані утримувати у належному стані їх балансоутримувач або особи, яким вказана територія передана згідно з договором оренди, відповідно до умов, передбачених цими Правилами та іншими нормативними актами.

5.2.5.2. Контроль за утриманням території пляжу, що не переданий у користування згідно договору оренди, забезпечує виконавчий комітет Барвінківської міської ради.

5.2.5.3. Утримання території пляжу включає санітарне очищення, вживання заходів щодо запобігання забрудненню водоймища, охорону зелених насаджень, огородження відповідної території, у тому числі декоративне.

5.2.5.4. Особи, які утримують пляж: забезпечують громадян питною водою, забезпечують належний санітарний стан території пляжу, забезпечують встановлення та належний санітарно-технічний стан туалету, встановлюють урни, які необхідно очищувати по мірі наповнення, забезпечують роботу приладів освітлення у темний час доби.

5.2.5.5. На території пляжів в обов’язковому порядку організовуються рятувальні станції, санітарні пункти, інші об’єкти відповідно до вимог законодавства.

5.2.6. Кладовищ.

5.2.6.1. Утримання кладовищ, братських могил, а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів забезпечується комунальним підприємством «Благоустрій» за рахунок коштів міського бюджету.

5.2.6.2. Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання, колумбарних ніш, намогильних споруд і склепів здійснюється відповідно їх користувачами (власниками) за рахунок власних коштів.

5.2.6.3. Утримання у належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих Правил.

5.2.6.4. Існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням міської ради у випадку постійного підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха. Місця невідомих поховань, віднесені в установленому законодавством порядку до об’єктів культурної спадщини, беруть на державний облік і утримують органи охорони культурної спадщини.

5.2.6.5. Поховання померлих здійснюєтьсяз дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.

5.2.6.6 Виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зон забороняється.

5.2.7. Місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування транспорту).

5.2.7.1. На територіях місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) забезпечується додержання загальних вимог санітарного очищення територій, вимог цих Правил, встановленого порядку та режиму паркування.

5.2.7.2. Утримання у належному стані територій місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) здійснюють їх балансоутримувачі або особи, яким передані зазначені території у користування згідно з договором, або особи, на яких обов’язок по утриманню відповідної території покладений актом міської ради чи виконавчого комітету.

5.2.7.3. У випадку розміщення місць для паркування на проїзній частині дороги санітарне очищення території здійснюють особи, на яких покладений обов’язок по прибиранню такої дороги, або особи, на яких обов’язок по утриманню відповідної території покладений договором або актом міської ради чи виконавчого комітету.

5.2.7.4. У спеціально обладнаних місцях для стоянки транспортних засобів забороняється: засмічувати територію, мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях, розпалювати вогнища, вести торгівлю, зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття, псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

5.2.7.5. Місця для стоянки транспортних засобів (автостоянки, місця паркування) використовуються виключно за цільовим призначенням.

5.2.7.6. Не допускається захаращення території місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) сміттям, відходами, товарами, тарою, обладнанням тощо.

5.2.7.7. Особи, які утримують місця для стоянки транспортних засобів: забезпечують належне утримання власної та закріпленої території, встановлюють урни, які необхідно очищувати по мірі наповнення, забезпечують роботу приладів освітлення у темний час доби.

5.2.8. Майданчиків для дозвілля та відпочинку.

5.2.8.1. Утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на території яких розміщені  вказані майданчики відповідно до договору.

5.2.8.2. Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя та здоров’я громадян. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному технічному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду.

5.2.8.3.Не допускається наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

5.2.9. Місць для організації ярмарків та майданчиків сезонної торгівлі.

5.2.9.1. Місця для організації ярмарків та майданчики для сезонної торгівлі утримуються особами, яким зазначені території надаються з метою проведення цих заходів.

5.2.9.2. Організація ярмарків, майданчиків сезонної торгівлі має відповідати вимогам санітарним, ветеринарно-санітарним, протипожежним нормам з урахуванням тимчасового фактору. При проведенні ярмарку, сезонної торгівлі забезпечується додержання вимог цих Правил, інших нормативних актів.

5.2.9.3. Особи, яким надаються земельні ділянки з метою організації ярмарків та (або) сезонної торгівлі, зобов’язані:забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне очищення, укласти договір на вивезення твердих побутових відходів відповідно до затверджених норм їх утворення, встановити сміттєзбірники (урни)  для збирання відходів та сміття, забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, зокрема зелених насаджень, на наданій території.

§ 5.3. Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території, території житлової та громадської забудови.

                  5.3.1. Благоустрій території житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, правил благоустрою території населеного пункту, а також установлених будівельних норм, державних стандартів, норм і правил.

                  5.3.2. Обов’язковими елементами зовнішнього благоустрою прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку є засоби та обладнання зовнішнього освітлення внутрішньоквартальні проїзди газони, квітники, зелені зони, дитячі майданчики та інше обладнання на прибудинкових територіях.

5.3.3. Утримання в належному стані та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку та його мешканцями.

5.3.4. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.

5.3.5. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік як безхазяйне майно або передані в комунальну власність як безхазяйне майно чи відумерла спадщина, проводиться виконавчим комітетом Барвінківської міської ради.

5.3.6. Підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, приватним підприємцям, громадянам суворо забороняється створювати звалища та скидати сміття, фекалії у балки, лісосмуги та в інші місця.

5.3.7. Забороняється паркування автотранспортних засобів на внутрішньо квартальних проїздах у безпосередній близькості до будівель, якщо це заважає безперешкодному проїзду спеціальних машин «швидкої допомоги», пожежних, аварійної техніки, вивантаженню контейнерів для збору відходів.

5.3.8. Забороняється розміщення, залишення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків із матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прибудинкових та присадибних територіях, територіях житлової та громадської забудови без відповідного дозволу більше 1 доби.

5.3.9. Забороняється складати опале листя на прибудинкових територіях, а також поряд з майданчиками для тимчасового накопичення  відходів. Доцільно їх збирати до купи, не допускаючи рознесення вулицями, прибирати у спеціально відведені місця для компостування або вивозити на звалище.

5.3.10.Об’єкти благоустрою використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог правил благоустрою території населених пунктів, інших вимог, передбачених законодавством.

§ 5.4. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій підприємств, установ, організацій
та закріплених за ними територій.

5.4.1. Підприємства, установи, організації забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи користування, відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.

5.4.2. Підприємства, установи, організації, розташовані на території об'єкта благоустрою, з метою належного його утримання та здійснення своєчасного ремонту можуть залучати для цього на умовах договору інші підприємства, установи, організації.

5.4.3 Підприємства, установи, організації, розташовані на території об'єкта благоустрою, повинні утримувати власну та закріплену за ними територію в належному стані відповідно до цих Правил та вимог законодавства.

5.4.4. Межі та режим утримання у належному стані закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначаються виконавчим комітетом Барвінківської міської ради.

5.4.5. Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров'ю громадян на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях, відповідно до закону.

5.4.6. Вимоги цього параграфу у повній мірі відносяться до фізичних осіб приватних підприємців.

§ 5.5. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій будівель та споруд інженерного захисту.

5.5.1. Утримання в належному стані територій будівель та споруд інженерного захисту здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.

5.5.2. Благоустрій та утримання територій будівель та споруд інженерного захисту мають забезпечувати нормальну роботу та експлуатацію вказаних будівель та споруд.

§ 5.6. Порядок санітарного очищення території міста Барвінкове.

5.6.1. Санітарне очищення території міста Барвінкове включає механізоване та ручне прибирання території об’єктів благоустрою, збір та видалення  у встановлені місця відходів, сміття, листя, гілля, належне їх захоронення, обробку, утилізацію, знешкодження та інші дії, що забезпечують утримання території міста відповідно до вимог цих Правил, Санітарних правил утримання територій населених місць СанПіН 42-128-4690-8 (надалі Санітарні правила), Методичних рекомендацій з прибирання території об’єктів благоустрою населених пунктів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства, рішень міської ради, чинного законодавства.

5.6.2. Обов’язок по механізованому та ручному прибиранню територій, вчинення протиожеледних заходів:

5.6.2.1. Покриття проїзної частини міських вулиць, провулків, площ, тротуарів за кошти міського бюджету – покладається на відповідне комунальне підприємство.

5.6.2.2. Тротуарів, покриття проїзної частини місцевих (внутрішньоквартальних) доріг, закріплених в установленому порядку прилеглих до приватних домоволодінь територій, покладається на власників домоволодінь, а контроль виконання цього обов’язку на відділ ЖКГ виконавчого комітету Барвінківської міської ради.

5.6.2.3. Дворів, тротуарів, майданчиків, покриття проїжджої частини вулиці, інших територій земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам, та територій на відстані     від 20 м від межі даної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці, – покладається на відповідні підприємства, установи, організації, приватних підприємців, громадян, які є власниками або користувачами таких ділянок.

5.6.2.4. Територій, прилеглих до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, палаток, ларьків, кіосків, інших об’єктів торгівлі на відстані від 20 м від межі земельної ділянки, що надана їм у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці, – покладається на суб’єктів господарювання, що експлуатують вказані об’єкти.

5.6.2.5. Територій, прилеглих до АЗС, на відстані від 50 м від межі земельної ділянки, що надана їм у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці, – покладається на суб’єктів господарювання,  які експлуатують вказані об’єкти.

5.6.2.6.  Охоронних зон залізничної колії, ліній електропередач покладається на відповідні підприємства, що їх експлуатують.

5.6.2.7. Територій, прилеглих до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій у радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці, – покладається на підприємства, установи, організації на балансі  яких знаходяться вказані об’єкти.

5.6.2.8. Парковок на відстані від 10 м навколо них, – покладається на осіб, яким вказані території надані у користування або оренду. 

5.6.2.9. Вокзалів та привокзальних в межах наданих в установленому порядку територій, – покладається на відповідні підприємства, що утримують майно вокзалів на балансі.

5.6.3. На власних та закріплених територіях, які належить прибирати, необхідно проводити весь комплекс робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

5.6.3.1. Регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані.

5.6.3.2. Забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або міське сміттєзвалище. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами на підставі затверджених норм утворення твердих побутових відходів.

5.6.3.3. Регулярне прибирання місць встановлення сміттєзбірників та території, на якій вони встановлені.

5.6.3.4. Вивозити сміття з території загального користування, ринків та від населення, що мешкає у будинках державного та громадського житлового фонду, не менше ніж два рази на тиждень, а з домоволодінь приватного житлового фонду згідно з укладеними договорами, але не менше ніж два рази на тиждень. Вивезення великогабаритних (негабаритних) відходів проводити не менше ніж одного разу на тиждень.

5.6.3.5. Утримувати приміщення громадських туалетів, у тому числі дворових у належному санітарному та технічному стані.

5.6.3.6. Встановлювати на території загального користування урни для випадкового сміття, своєчасно їх очищувати та забезпечувати вивезення сміття шляхом укладення відповідних договорів зі спеціалізованими підприємствами.

5.6.3.7. Здійснювати очищення опор ліній електропередач, стовбурів, стовпів, парканів, дерев, будівель, інших елементів благоустрою від об'яв, реклам, вивішених у недозволених місцях.

5.6.3.8. Контролювати стан водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж. При виявленні відкритих люків або інших недоліків в їх утриманні необхідно повідомляти про це організації, які їх експлуатують. Організації, що експлуатують люки, зобов’язані негайно приводити їх у належний стан, забезпечити їх належне закриття.

5.6.3.9. Регулярно знищувати бур'яни, скошувати траву заввишки більше 10 см, видаляти сухостійні дерева та чагарники, видаляти сухе та поламане гілля та забезпечувати їх вивезення.

5.6.3.10. Регулярно обстежувати власні та прилеглі (закріплені) території з метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, проводити заходи по їх знищенню.

5.6.3.11. Проводити у повному обсязі заміну засохлих та пошкоджених кущів і дерев.

5.6.3.12. Не допускати пошкодження елементів благоустрою міста, розташованих на прилеглих територіях.

5.6.3.13. Належним чином  проводити відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення стану благоустрою.

5.6.4. Для запобігання забруднення випадковим сміттям вулиць, площ та інших об’єктів благоустрою, зобов’язання по встановленню та утриманню урн покладається на:

5.6.4.1. Підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, приватних підприємців, що утримують будинки, споруди, або інших осіб згідно з укладеними договорами. Урни встановлюються біля входу в  будинки, споруди.

5.6.4.2. Суб’єктів господарської діяльності, що здійснюють торгівлю та побутове обслуговування. Урни встановлюються  біля входу в торгівельні зали, магазини, салони, інші приміщення з території загального користування, а також біля палаток, ларьків, павільйонів, інших виносних/вуличних об’єктів торгівлі та послуг.

5.6.4.3. Підприємства і організації, які є балансоутримувачами парків, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку.  На території вказаних об’єктів урни встановлюються з інтервалом не більше 40 м;

5.6.4.4. Особи, на яких покладено обов’язок по встановленню урн, зобов’язані утримувати їх у справному й охайному стані, очищати від сміття в міру їх наповнення, але не менше ніж один раз на добу, у разі стійкого забруднення – промивати.

5.6.4.5. Майданчики для розміщення контейнерів чи сміттєзбірників повинні бути відкритими, з зручним під’їздом для транспорту та відповідати Санітарним правилам.

5.6.4.6. Громадські вбиральні повинні утримуватися в належному стані підприємствами і організаціями, на балансі в яких вони перебувають, відповідно до вимог законодавства.

5.6.5. Зимове прибирання суб’єктами у сфері благоустрою відповідних територій повинне забезпечувати нормальний рух пішоходів та транспорту і включати:

5.6.5.1. Роботи по прибиранню снігу та льоду суб’єкти у сфері благоустрою зобов’язані розпочинати з настанням снігопаду. Від снігу та льоду в першу чергу очищають тротуари, дороги, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів.

5.6.5.2. Усунення слизькості. Під час ожеледиці необхідно посипати тротуари, переходи через вулиці, місця для зупинки  маршрутних  транспортних засобів, спуски, підйоми речовинами, що виключають ковзання. Боротьба з ожеледицею на проїзний частині та тротуарах здійснюється шляхом посипання піском без застосування хлоридів. 

5.6.5.3. Тротуари, місця для зупинки  маршрутних  транспортних засобів, а також небезпечні для проїзду автотранспорту і проходу пішоходів місця посипають піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами підприємства, організації, установи та громадяни, за якими закріплені ці ділянки для утримання, або особи, яким такий обов’язок переданий за договором.

5.6.5.4. Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та обробка іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини, вулиць, площ, мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів і узвозів проводиться в порядку, визначеному виконавчим комітетом міської ради.

5.6.5.5. Балансоутримувачі, відповідні підприємства, установи, організації або особи, які утримують відповідні території за договором, зобов’язані мати: власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев'яні, мітли, льодоруби), достатній запас матеріалу для посипання (пісок, шлак) для своєчасного проведення протиожеледних заходів.

5.6.5.6. Прибирати сніг негайно, з початку снігопаду, для запобігання накату.

5.6.5.7. В період з 1 березня до 1 листопада прибирання здійснюється в загальному порядку відповідно до п. 5.6.

5.6.5.8. Балансоутримувачі, установи, підприємства та організації, громадяни можуть укладати договори з відповідними підприємствами про прибирання, у тому числі механізоване,  посипання піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами вулиць, площ, перехресть, тротуарів, закріплених за ними територій, та інші дії або проводити ці роботи самостійно.

5.6.5.9. Збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів».

5.6.5.10. Вивезення сміття, відходів здійснюється у спеціально відведені рішенням міської ради місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, надр тощо), на використання яких отримано  дозвіл спеціально уповноважених   органів на видалення  відходів, або здійснення інших операцій з відходами.

5.6.5.11. Забороняється вивезення відходів, сміття, снігу, листя, льоду у місця, які не призначені для цього.

5.6.5.12. Забороняється несанкціоноване скидання і розміщення  відходів у підземних  горизонтах, на території міста, на територіях природно-заповідного фонду, на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного  та історико-культурного призначення, в межах водоохоронних зон та зон санітарної охорони водних об'єктів, в інших місцях, що може створювати небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людини.

5.6.5.13. При поводжені з небезпечними відходами:

5.6.5.13.1. Відходи та складові побутових відходів, що містять токсичні речовини (наприклад акумулятори, гальванічні елементи, медикаменти, розчинники фарб, клеї, луги, кислоти, засоби захисту рослин і дерев'яних виробів, люмінісцентні лампи, термометри, та інший брухт, який містить ртуть, олії та забруднені оліями відходи, конденсатори тощо) збирати окремо від інших побутових відходів, накопичувати в окремих контейнерах. Вивезення цих відходів здійснювати зокрема за договорами зі спеціалізованими організаціями, що мають відповідні ліцензії, на спеціалізовані підприємства, де проводиться їх знешкодження та знищення.

5.6.5.13.2. Вести облік небезпечних відходів та забезпечити їх видалення через спеціалізовані підприємства.

5.6.5.14. Виконавець послуг з вивезення твердих побутових відходів для сміттєвоза розробляє маршрутний графік та узгоджує його із замовником послуг.

5.6.5.15. Визначення меж територій, прилеглих до територій підприємств, установ, організацій, приватних домоволодінь громадян, які підлягають прибиранню, контроль за їх санітарним очищенням, своєчасним вивезенням твердих побутових відходів з території приватної забудови покладається на виконавчий комітет Барвінківської міської ради.

§ 5.7. Обмеження при використанні об'єктів благоустрою

5.7.1. На об'єктах благоустрою забороняється:

5.7.1.1. Виконувати роботи без дозволу в разі, якщо обов'язковість його отримання передбачена законом.

5.7.1.2. Вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі  робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд.

5.7.1.3. Самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно влаштовувати льохи на  прибудинкових територіях,  самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо.

5.7.1.4. Вивозити та/або звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг, влаштовувати звалища.

5.7.1.5 Забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, недопалками тощо.

5.7.1.6. Захаращувати територію, прилеглу до житлових будинків,  та пожежні проїзди автотранспортом, будівельним сміттям та іншим.

5.7.1.7. Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків.

5.7.1.8. Захаращувати території будівельними та іншими матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу та льоду тощо.

5.7.1.9. Порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів.

5.7.1.10. Використовувати не за призначенням контейнери та урни для збору сміття та твердих побутових відходів.

5.7.1.11. Виливати рідину, кидати предмети з балконів, лоджій, вікон та сходів будинків.

5.7.1.12. Викидати через вікна будівель сміття.

5.7.1.13. Наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях.

5.7.1.14. Самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо.

5.7.1.15. Встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху (шлагбаум, стовпи та інше) без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України.

5.7.1.16. Влаштовувати стоянки суден, катерів, інших моторних плавучих засобів у межах територій пляжів.

5.7.1.17. Здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці).

5.7.1.18. Використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням.

5.7.1.19. Засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси.

5.7.1.20. Перевищувати норми забруднення атмосферного повітря та рівня шуму, у тому числі від транспортних засобів.

5.7.1.21. Вчиняти дії, які можуть привести до підтоплення будівель, територій та спровокувати зсувні процеси.

5.7.1.22. Вчиняти дії, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії, заборонені чинним законодавством України, цими Правилами.

§ 5.8. Обмеження щодо споживання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів.

5.8.1. Забороняється споживання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та куріння тютюнових виробів:

5.8.1.1. У закладах охорони здоров’я.

5.8.1.2. У навчальних та освітньо-виховних закладах.

5.8.1.3. У громадському транспорті (включаючи транспорт міжнародного сполучення), на зупинках транспорту.

5.8.1.4. У закладах культури.

5.8.1.5. У приміщеннях закритих спортивних споруд.

5.8.1.6. На дитячих майданчиках.

5.8.1.7. На спортивних майданчиках.

5.8.1.8. У приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ.

5.8.1.9. У закладах громадського харчування.

5.8.1.10. У приміщеннях підприємств, установ та організацій всіх форм власності.

5.8.2. Власник або уповноважені ним особи чи орендарі відповідних споруд, окремих приміщень зобов'язані відвести спеціальні місця для куріння, обладнанні витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, яку завдає здоров'ю людини куріння тютюнових виробів відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». 

§ 5.9. Обмеження (обтяження) на використання земельних ділянок об'єктів благоустрою.

5.9.1. На використання власником або землекористувачем земельної ділянки або її частини може бути встановлено обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором. Перехід права власності або права користування земельною ділянкою не припиняє встановленого обмеження (обтяження).

5.9.2. Право на земельну ділянку може бути обмежено законом або договором у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також інших випадках, встановлених законом.

5.9.3. Правовий режим земель охоронних зон визначається законодавством України. Охоронні зони створюються:

- уздовж ліній зв'язку, електропередачі, земель транспорту, мостів, шляхопроводів, навколо промислових об'єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодження, а також зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об'єкти.

5.9.4. Правовий режим земель зон санітарної охорони визначається законодавством України. Зони санітарної охорони створюються навколо об'єктів, де є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи, об'єкти оздоровчого призначення та інші, для їх санітарно-епідеміологічної захищеності. У межах зон санітарної охорони забороняється діяльність, яка може  призвести до завдання шкоди підземним та відкритим джерелам водопостачання, водозабірним і водоочисним спорудам, водоводам, об'єктам оздоровчого призначення, навколо яких вони створені.

5.9.5. У межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво житлових об'єктів, розміщення тимчасових споруд, об'єктів соціальної інфраструктури та інших об'єктів, пов'язаних з постійним перебуванням людей.

5.9.6. Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водоймищ  забороняється:

5.9.6.1. Розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво.

5.9.6.2. Зберігання та застосування пестицидів і добрив.

5.9.6.3. Влаштування загонів для худоби.

5.9.6.4. Будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів.

5.9.6.5. Влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо.

5.9.6.6. Миття та обслуговування транспортних засобів і техніки.

5.9.7.  На землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що перешкоджає або може перешкоджати використанню їх за призначенням, а також негативно впливає або може вплинути на природний стан цих земель. Порядок використання земель рекреаційного призначення визначається законом.

§ 5.10. Порядок звільнення території міста Барвінкове від безхазяйного майна, самовільно розміщених об'єктів, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, малих архітектурних форм, покинутих будівельних матеріалів і конструкцій, транспортних засобів, механізмів.

5.10.1. Даний порядок розроблено на виконання та відповідно до вимог Конституції України, Земельного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», інших актів законодавства з метою запровадження гарантованого механізму забезпечення благоустрою на території міста Барвінкове, гарантованого захисту прав територіальної громади від правопорушень у сфері благоустрою, земельній та містобудівній сферах, забезпечення та стимулювання виконання вимог актів чинного земельного законодавства, встановлення єдиного підходу у вирішенні питань щодо захисту права власності територіальної громади міста Барвінкове на землю.

5.10.2. Положення даного параграфу розповсюджуються на випадки виявлення безхазяйного майна, самовільного розміщення об’єктів, споруд, об’єктів незавершеного будівництва, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, малих архітектурних форм, кіосків, павільйонів, лотків, палаток, конструкцій, іншого типу, виду, іншого майна, покинутих будівельних матеріалів і конструкцій (у тому числі рекламних), транспортних засобів, механізмів, тощо.

Під самовільним розміщенням об’єктів розуміється розміщення, встановлення, інші дії, пов’язані з зайняттям території міста Барвінкове, що здійснені без належного дозволу, встановленого чинними актами законодавства, рішеннями Барвінківської міської ради її виконавчого комітету, з відхиленням від проекту, тощо.

Особа, що здійснила або здійснює самовільне встановлення (будівництво, розміщення, тощо) зазначеного майна (об’єктів), не набуває права власності на нього.

5.10.3. Звільнення території міста Барвінкове від зазначених у п. 5.10.2. цього параграфу об’єктів відбувається у випадку самовільного розміщення цих об’єктів без передбаченого чинним законодавством дозволу та/або без оформлення у встановленому законом порядку права власності чи права користування на земельну ділянку, на якій розміщено цей об’єкт.

5.10.4. Виявлення безхазяйного майна, випадків самовільного розміщення,  зазначених в  п. 5.10.2. цього параграфу об’єктів, здійснюється інспектором з благоустрою міста Барвінкове, затвердженого рішенням міської ради, Управлінням земельних відносин, у тому числі на підставі інформації від посадових осіб, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності та господарювання, фізичних осіб, з наданням фото об’єкта та схеми розміщення.

5.10.5. При виявленні безхазяйного майна, випадків самовільного розміщення зазначених у п. 5.10.2. цього параграфу об’єктів, на підставі отриманої інформації,  інспектором з благоустрою міста Барвінкове складається акт, форма якого затверджується рішенням Барвінківської міської ради, в якому обов’язково відображається наступне:

- дата складання акту;

- опис виявленого майна (об’єкта);

- опис технічного стану майна (об’єкта);

- місцезнаходження майна (об’єкта) із зазначенням адреси та описом безпосереднього місця розташування;

- відомості про особу, що здійснила встановлення (будівництво) об’єкта,  або заявляє про права на майно (об’єкт), або - про відсутність власника майна;

- відомості щодо наявності документів, які відповідно до закону підтверджують право власності на майно (об’єкт);

- відомості щодо наявності (відсутності) документів, що посвідчують відповідно до закону право власності чи право користування земельною ділянкою, на якій розміщено майно (об’єкти, за виключенням житлових будинків, будівель, тощо);

- відомості щодо наявності передбаченого чинним законодавством дозволу на розміщення майна (об’єкта);

- висновок про наявність (відсутність) порушення вимог законодавства у сфері благоустрою;

- посада, прізвище, ініціали, підпис посадової особи, що склала акт.

5.10.6. До процедури складання акту, зазначеного в п. 5.10.5., інспектором з благоустрою міста Барвінкове з метою отримання інформації щодо наявності прав на землю та необхідних дозволів на розміщення майна (об’єкта) направляються запити до відповідних уповноважених на те органів.

5.10.7. Компетентні органи,  до яких направлено відповідний запит, у термін, передбачений чинним законодавством, у письмовій формі надають витребувану інформацію з наданням (при наявності) копій відповідних документів (договорів, ордерів, дозволів, тощо). Надані матеріали додаються до акту, зазначеного в п. 5.10.5.

5.10.8. На підставі акту інспектора з благоустрою міста Барвінкове власнику об’єкту, якщо встановлено особу, що здійснила розміщення (будівництво) майна (об’єкта), від якого звільняється територія міста Барвінкове, надається повідомлення (припис) у двох примірниках про усунення порушень шляхом самостійного проведення демонтажу об’єкту у триденний термін. Один з примірників повідомлення (припису) повинен містити відмітку про його отримання (відмову отримання) особою, якою розміщено майно (об’єкт).

5.10.9. У разі усунення винною особою порушень у строк, передбачений  повідомленням (приписом), інспектора з благоустрою міста Барвінкове складається акт про добровільне звільнення території, форма якого затверджується рішенням Барвінківської міської ради, в якому обов’язково відображається наступне:

- дата складання акту;

- висновок про усунення порушень вимог законодавства у сфері благоустрою;

- фото-фіксація місця усунення порушення;

- прізвище, ініціали, підпис особи (у разі наявності), що усунула порушення;

- посада, прізвище, ініціали, підпис посадової особи, що склала акт.

5.10.10. Передбачений п. 5.10.5. акт, складений інспектором з благоустрою міста Барвінкове,  разом з повідомленням (приписом) та іншими матеріалами направляється до секретаря міської ради для вирішення питання щодо включення об’єкту (майна) до проекту рішення Барвінківської міської ради про звільнення території міста Барвінкове від самовільно розміщених об’єктів.

5.10.11. Рішення Барвінківської міської ради про звільнення території міста Барвінкове від зазначених у п. 5.10.2. цього параграфу об’єктів приймається у встановленому законом порядку.

У рішенні про звільнення території від зазначених у п. 5.10.2. цього параграфу об’єктів зазначаються виконавчий орган міської ради та комунальне підприємство, якому доручено його виконання, місце, до якого переміщується майно (об’єкт), інші необхідні вказівки та відомості.

Організацію та координацію робіт по звільненню території від зазначених у п. 5.10.2. цього параграфа об’єктів здійснює виконавчий комітет Барвінківської міської ради (відділ ЖКГ).

5.10.12. Звільнення території міста Барвінкове від зазначених у п. 5.10.2. цього параграфа об’єктів здійснюється підприємствами комунальної власності територіальної громади міста Барвінкове, уповноваженими рішенням виконавчого комітету міської ради. До виконання заходів зі звільнення території можуть залучатися інші підприємства та організації.

5.10.13. Територія міста Барвінкове звільняється від самовільно розміщених об’єктів (майна) після прийняття Барвінківською міською радою відповідного рішення.

5.10.14. Звільнення території міста Барвінкове від майна (об’єктів) здійснюється шляхом демонтажу таких об’єктів, їх транспортування до місця зберігання чи утилізації, передачі відповідальній особі комунального підприємства (зазначеного в рішенні міської ради) під розпис.

5.10.15. Звільнення території від зазначених у цьому порядку об’єктів здійснюється з фіксацією технічного стану цих об’єктів та стану території після її звільнення від об’єкту, у тому числі за допомогою засобів фото-, відео-фіксації, які додаються до акту про звільнення території.

5.10.16. Один з примірників складеного акту залишається у комунального підприємства, яке здійснює облік та зберігання майна (об’єкта), другий – в інспектора з благоустрою міста Барвінкове Барвінківської міської ради.

РОЗДІЛ 6.  ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА БАРВІНКОВЕ

§ 6.1. Порядок утримання покриття площ, вулиць, доріг, тротуарів.

6.1.1. Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, правилами користування ними та їх  охорони затверджуються Кабінетом Міністрів України.

6.1.2. Правила користування, ремонту і утримання приватних  і відомчих дорожніх об'єктів та правила їх охорони встановлюються власниками цих об'єктів за погодженням з органами Державної служби безпеки дорожнього руху МВС України.

6.1.3. Усі роботи по будівництву, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць,  пішохідних доріжок, іншого покриття повинні здійснюватись балансоутримувачами згідно з проектами та вимогами правил, нормативів і стандартів України з безпеки дорожнього руху.

6.1.4. Утримання в належному стані покриття площ, вулиць, доріг, тротуарів, у тому числі їх санітарне очищення, здійснюється відповідно до цих Правил.

§ 6.2. Порядок утримання зелених насаджень на об'єктах благоустрою.

6.2.1. Утримання зелених насаджень здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими уповноваженим органом, цими Правилами, іншими нормативними актами.

6.2.2. Виробничий процес утримання об'єктів зеленого господарства включає: догляд за деревами і чагарниками, виткими рослинами, квітниками, газонами, малими архітектурними формами; захист зелених  насаджень від шкідників і хвороб, садіння квітів, створення газонів, видалення окремих дерев, садіння окремих дерев, видалення аварійних дерев, санітарне очищення території об’єкта благоустрою.

6.2.3. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах міста під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або  виросли  самосівом  в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, мостів і шляхопроводів. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою, а також  знесення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів державного або місцевих  бюджетів, юридичних, фізичних осіб в залежності від підпорядкування об'єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у  власність, наданих у постійне користування або в оренду, – за рахунок коштів їх власників або користувачів, орендарів.

6.2.4. Інвентаризація зелених насаджень проводиться відповідно до Інструкції з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України.

6.2.5. Місця висадки зелених насаджень визначаються згідно з Правилами утримання зелених насаджень населених пунктів України.

6.2.6. Поточне утримання скверів, бульварів, парків та інших об'єктів зеленого господарства загального користування покладається на їх балансоутримувачів. Поточне утримання дерев, клумб, тротуарних газонів, зелених майданчиків прибудинкової території покладається на підприємства, установи, організації (незалежно від форм власності) і громадян – власників будинків на територіях, прилеглих до їх споруд та будинків. 

6.2.7. Усі роботи по поточному утриманню зелених насаджень на територіях, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності) проводяться силами і коштами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах з спеціалізованими підприємствами, які здійснюють діяльність у сфері поводження з зеленими насадженнями.

6.2.8. Засівання газонів, висадка розсади квітників, обрізання дерев, обробка насаджень проти хвороб і шкідників, а також забезпечення цих робіт матеріалами на закріплених територіях за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності), проводяться силами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах зі спеціалізованими підприємствами, які мають досвід у сфері поводження з зеленими насадженнями.

6.2.9. На територіях ділянок, відведених під будівництво, та прилеглих територіях відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними, а також знищення бур’янів покладається на керівників підприємств, установ, організацій та громадян, яким  земельні ділянки відведені з вказаною метою.

6.2.10. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється в порядку, визначеному законодавством України.

6.2.13. На озеленених територіях забороняється:

6.2.13.1. Виконувати земляні, будівельні та інші роботи без виданого в установленому порядку дозволу.

6.2.13.2. Самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати дерева, кущі, квітники, газони.

6.2.13.3. Вивозити та розміщати в не відведених для цього місцях відходи, сміття, траву, гілки, деревину, листя, сніг тощо.

6.2.13.4. Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання.

6.2.13.5. Самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо.

6.2.13.6. Влаштовувати стоянки автомашин та паркувати автотранспортні засоби на газонах.

6.2.13.7. Влаштовувати ігри на газонах.

6.2.13.8. Спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки.

6.2.13.9. Підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи та інше, якщо вони можуть пошкодити дерево.

6.2.13.10. Добувати з дерев сік, смолу, наносити механічні пошкодження.

6.2.13.11. Рвати квіти, ламати гілки дерев.

6.2.13.12. Винищувати мурашники, ловити птахів і звірів.

6.2.13.13. Випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях.

6.2.13.14. Здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях.

6.2.14. Відповідальність за збереження зелених насаджень, догляд за ними, видалення сухостійних, пошкоджених хворобами та шкідниками зелених насаджень, знищення бур’янів покладається на:

6.2.14.1. Балансоутримувачів об'єктів благоустрою державної чи комунальної власності.
6.2.14.2. Установи, організації, підприємства на своїх та прилеглих територіях.
6.2.14.3. Власників чи користувачів земельних ділянок, які відведені під будівництво.
6.2.14.4. Осіб, уповноважених Виконавчим комітетом Барвінківської міської ради, на безхазяйних територіях, пустирях.
6.2.14.5. Власників або користувачів приватних садиб і прилеглих до них територій.

§ 6.3. Порядок утримання пам’ятників культурної спадщини.

6.3.1. Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов'язані утримувати пам'ятки, пам’ятники культурної спадщини, в належному стані, своєчасно провадити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до вимог законодавства та охоронного договору.

6.3.2. Забороняється змінювати призначення пам'яток, пам’ятників культурної спадщини, їхніх частин та елементів, робити написи, позначки на них, на їх територіях та в охоронних зонах без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.

6.3.3. У разі виникнення загрози для збереженості пам’ятки її власник або уповноважений ним орган, особа, яка набула права володіння, користування чи управління, зобов’язані негайно повідомити про це орган охорони культурної спадщини обласної державної адміністрації та орган місцевого самоврядування, на території якого розташована пам’ятка.

6.3.4. На фізичну або юридичну особу, діяльність якої негативно позначається на стані пам'ятки  (створює загрозу знищення, руйнування,  пошкодження, спотворення  пам'ятки), покладається обов'язок вжити заходи, погоджені з відповідним органом охорони культурної спадщини, для запобігання такій загрозі та утримання пам’ятки в належному стані за власні кошти.

6.3.5. Забороняється будь-яка діяльність юридичних або фізичних осіб, що створює загрозу пам'ятці, пам’ятнику культурної спадщини або порушує законодавство, державні стандарти, норми і правила у сфері охорони культурної спадщини.

6.3.6. Будівельні, меліоративні,  шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування знищення чи пошкодження об'єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об'єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт.

6.3.7. Пам'ятки  культурної спадщини, пам’ятники, їхні частини, пов'язане з ними рухоме та нерухоме майно забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця. Переміщення (перенесення) пам'ятки на інше місце допускається  як виняток у випадках, коли неможливо зберегти пам'ятку на місці, за умови проведення комплексу наукових досліджень з вивчення та фіксації пам'ятки (обміри, фото-фіксація тощо.

§ 6.4. Порядок утримання спортивних споруд.

6.4.1. Матеріально-технічну базу фізичної культури і спорту складають усі види фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, фізкультурно-спортивного спорядження і обладнання, інше майно, призначене для занять фізичною культурою і спортом.

6.4.2. Власники  фізкультурно-оздоровчих і спортивних  споруд, спеціальних приміщень для занять фізкультурою і спортом  та фізкультурно-оздоровчого і спортивного інвентарю або уповноважені ними органи зобов'язані забезпечувати їх належний стан, безпечний для життя і здоров'я  людей, майна та навколишнього природного середовища.

§ 6.5. Вимоги до утримання ліхтарів вуличного освітлення, засобів та обладнання зовнішнього освітлення, установок по декоративному підсвічуванню будинків і пам'ятників, вивісок, вітрин.

6.5.1. Підприємства, установи організації, особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки по декоративному підсвічуванню будинків і пам'ятників, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечувати їх належний режим роботи та технічний стан.

6.5.2. Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою.

6.5.3. На головних вулицях міста має бути забезпечене освітлення вітрин.

6.5.4. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

6.5.5. Ліхтарі вуличного освітлення повинні вмикатися відповідно до встановленого міською радою графіка, в залежності від пори року та природних умов.

6.5.6. Розміщення обладнання архітектурно-художнього освітлення на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі відповідного дозволу, згоди власника будівлі  або приміщень, за проектом, погодженим відділом містобудування, архітектури Барвінківської РДА та земельних відносин міської ради.

§ 6.6. Порядок утримання тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності.

6.6.1. Утримання тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі у цьому параграфі – тимчасових споруд) здійснюється їх власниками або орендарями.

6.6.2. Установка тимчасових споруд проводиться на підставі належного дозволу, встановленого чинними актами законодавства, рішеннями Барвінківської міської ради, її виконавчого комітету.

6.6.3. Біля кожної тимчасової споруди повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також впритул до неї покриття вдосконаленого типу відповідно до вимог законодавства.

6.6.4. У разі розміщення тимчасової споруди на відстані більше        2 метрів від тротуару до неї з тротуару повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки не менш 1,5 метра, під’їзд для розгрузки товарів.

6.6.5. Біля кожної тимчасової споруди встановлюються однотипна урна для сміття та вазон для квітів, обов’язки з обслуговування яких покладаються на її власника або орендаря.

6.6.6. Підключення тимчасових споруд до інженерних мереж здійснюється з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж і має гарантувати безпеку користувачам дорожніх  об'єктів.

6.6.7. Забороняється користуватися тимчасовими спорудами, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власниками (орендарями) не забезпечене закрите стікання використаної ними води.

6.6.8. Під час розміщення тимчасових споруд не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень.

§ 6.7. Порядок утримання елементів благоустрою для розміщення зовнішньої реклами.

6.7.1. Зазначені у цьому параграфі вимоги розповсюджуються на випадки розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами на будинках, будівлях і спорудах, на відкритій місцевості, на міських вулицях (дорогах), елементах вуличного устаткування та інших об'єктах (місцях розміщення спеціальних конструкцій) незалежно від форм власності та підпорядкованості.

6.7.2. Установка спеціальних конструкцій проводиться на підставі дозволів на розміщення зовнішньої реклами, які видаються в порядку, визначеному Правилами розміщення зовнішньої реклами в місті Барвінкове.

6.7.3. Виконання робіт по встановленню фундаменту, монтажу, експлуатації та демонтажу спеціальних конструкцій, що потребують проведення земляних робіт та/або робіт, пов’язаних з тимчасовим заняттям ділянки проїжджої частини дороги, повного припинення руху автотранспорту або обмеження руху транспорту на певній ділянці дороги, здійснюється на підставі дозволу, даного  виконавчим комітетом міської ради згідно вимог Закону України «Про автомобільні дороги» та погодженого у встановленому порядку.

6.7.4. Вивіска чи табличка з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщена на внутрішній поверхні власного чи наданого у користування особі приміщення, на зовнішній поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи надане у користування особі приміщення, біля входу в таке приміщення, не вважається рекламою.

Розміщення вивіски (таблички), елементу оформлення фасаду здійснюється за згодою відділу містобудування та архітектури Барвінківської РДА та земельних відносин Барвінківської міської ради, власника місця та/або уповноваженої ним особи у встановленому порядку.

6.7.5. Самовільно встановлені спеціальні конструкції зовнішньої реклами, вивіски (таблички) та елементи оформлення фасаду підлягають демонтажу.

6.7.6. Забороняється розміщення зовнішньої реклами без застосування спеціальних конструкцій безпосереднім нанесенням фарби або плівкових матеріалів, друкованої реклами (листівки, об’яви, афіші, агітаційні матеріали) на поверхні будинків (у т.ч. на вікнах та дверях), споруд, огорож та вуличного обладнання, дерев, покриття тротуарів, вулиць та доріг.

6.7.7. Місця розташування спеціальних конструкцій зовнішньої реклами повинні утримуватися в належному санітарно-технічному стані з забезпеченням їх своєчасного прибирання та впорядкування.

6.7.8. Відповідальність за технічний стан та зовнішній вигляд спеціальних конструкцій, розміщені на них інформаційні та рекламні сюжети, порушення вимог техніки безпеки під час розташування (монтажу), експлуатації та демонтажу рекламних засобів, стан благоустрою місць їх розміщення, несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно з законодавством.

§ 6.8. Порядок утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху.

6.8.1. Утримання у належному стані дорожніх знаків, дорожньої розмітки, маршрутних покажчиків, світлофорів здійснює балансоутримувач.

6.8.2. Використання та утримання вказаних у цьому параграфі елементів благоустрою здійснюється згідно з ДСТУ 2587-94 «Розмітка дорожня», ДСТУ 4100-02 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування», ДСТУ 2735-95 «Огородження дорожні і напрямні пристрої», ДСТУ 4092-02 «Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги. Правила застосування», інших норм та правил.

6.8.3. Вивішувати дорожні знаки, встановлювати інші технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України забороняється.

§ 6.9. Порядок утримання інших елементів благоустрою (малих архітектурних форм некомерційного призначення, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків та інше).

6.9.1. Утримання в належному стані малих архітектурних форм некомерційного призначення, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків, та інших елементів благоустрою здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на об’єктах яких розміщені елементи благоустрою.

6.9.2. Відповідальність за збереження малих архітектурних форм некомерційного призначення, розташованих на території міста, що належать до комунальної власності, покладається на балансоутримувачів цих архітектурних форм. Контроль за станом утримання цих малих архітектурних форм здійснюється виконавчим комітетом Барвінківської міської ради.

РОЗДІЛ 7. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ, УТРИМАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТА ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ОКРЕМІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

§ 7.1. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів.

7.1.1. Санітарне очищення, механічне та ручне прибирання місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, стоянок таксі здійснюється відповідно до умов цих Правил, у тому числі п. 5.6.2.

7.1.2. Поряд з місцем зупинки або посадочним майданчиком підприємства та організації, що утримують вказані території, зобов’язані встановлювати урни для сміття. Прибирання сміття з цих урн вказані підприємства, або інші особи відповідно до укладеного договору, здійснюють по мірі їх наповнення.

7.1.3. Залізниця здійснює утримання та прибирання залізничних колій, що проходять через місто, в межах зон відчуження, залізничних мостів, відкосив, насипів, переїздів, переходів через колії, що знаходяться в межах міста, виїмок (до верхніх кромок в обидва боки).

§ 7.2. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час будівництва, проведення земляних, монтажних, ремонтних та інших робіт.

7.2.1. Будівельні підприємства зобов’язані належним чином утримувати виділені під будівництво земельні ділянки з прилеглими до них тротуарами і дорогами, будівельні майданчики та прилеглі до них території, зелені насадження, місця прокладання інженерних комунікацій від дня передачі таких ділянок для будівництва.

7.2.2. При проектуванні, будівництві, реконструкції об’єктів містобудування обов’язково передбачається:

7.2.2.1. Комплексний благоустрій відповідної території, у тому числі безперешкодний доступ до об’єктів та елементів благоустрою і можливість їх використання інвалідами та особами з обмеженими можливостями.

7.2.2.2. Розміщення гаражів, стоянок або улаштування спеціальних майданчиків для паркування з нормативною кількістю машино-місць відповідно до чинних державних будівельних норм.

7.2.2.3. Організація архітектурно-декоративного освітлення об’єктів благоустрою з додержанням вимог виконавчого органу міської ради та будівельних норм та правил.

7.2.3. Проектування, будівництво та реконструкція об’єктів комплексного благоустрою територій здійснюються у відповідності до містобудівної документації.

7.2.4. Роботи з комплексного благоустрою територій, розташованих над інженерними мережами та комунікаціями, виконуються з дотриманням умов та нормативів щодо безпечної експлуатації таких інженерних мереж та комунікацій.

7.2.5. Планування і забудова території міста, розробка проектних рішень, будівництво і реконструкція будинків, будівель і споруд та їх комплексів без пристосування для використання інвалідами та особами з обмеженими можливостями не допускається.

7.2.6. Фізичні та юридичні особи зобов'язані:

7.2.6.1. Утримувати в належному стані та у встановленому порядку огороджувати відведені під будівництво земельні ділянки.

7.2.6.2. Здійснювати виконання підготовчих, будівельних (монтажних) робіт з додержанням будівельних норм та правил у відповідності до порядку, визначеному  чинним законодавством. Прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель чи споруд без проведення комплексного благоустрою відповідної території забороняється.

7.2.6.3. Встановлювати огорожі місць проведення будівельних та ремонтних робіт визначених типів відповідно до вимог будівельних норм та правил, інших нормативних актів.

7.2.6.4. Не більше ніж за 10 діб прибирати на прилеглих до будівельних майданчиків територіях залишки будівельних матеріалів, ґрунту і сміття, що виникли у процесі будівельних, ремонтних та відновлювальних робіт.

7.2.6.5. Організувати механічне або ручне очищення і миття автотранспортних засобів при їх виїзді з будівельних майданчиків на проїзну частину вулиць.

7.2.6.6. Вживати заходи щодо виключення можливості винесення автотранспортними засобами на дорожні об'єкти сипучих матеріалів і розчинів, а також засмічення вулиць внаслідок переповнення кузова матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.

7.2.6.7. Не допускати відкачування та виливання води на проїзну частину вулиць, тротуарів, у водойми, а також відведення стічних вод на тротуари, шляхи та інші місця, не передбачені технологією відводу стічних вод.

7.2.6.8. При здачі в експлуатацію об'єктів будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) проводити комплексний благоустрій відповідної території. Роботи з комплексного благоустрою території здати комісії за відповідним Актом обстеження і приймання робіт по благоустрою та озелененню ділянки до приймання об’єкта в експлуатацію у встановленому чинним законодавством порядку.

7.2.6.9. На вулицях з інтенсивним рухом транспорту і пішоходів роботи по будівництву та ремонту підземних комунікацій проводити в максимально короткий строк, як правило, в нічний час.

7.2.6.10. Розриття шляхових покрить площ, вулиць, розриття тротуарів виконується виключно на підставі рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради.

7.2.7. Тимчасове погіршення благоустрою дозволяється виключно на підставі аварійного або планового дозволу на виконання земляних, будівельних, ремонтних та інших робіт, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження об’єктів та елементів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, матеріалів, обладнання), який видається виконавчим комітетом Барвінківської міської ради на наступних умовах:

7.2.7.1. Підприємство, установа, організація (субпідрядна організація), що виконує роботи, або її керівник несе відповідальність за дотримання умов, і вимог, викладених у дозволі та правилах ведення робіт.

7.2.7.2. Дозвіл повинен знаходитися на місці проведення робіт у відповідальної особи.

7.2.7.3. Особа, яка здійснює будівельні роботи, зобов'язана до їх початку:

- обгородити місце розриття стандартними бар'єрами, пофарбованими в яскраві кольори;

- при обмеженій видимості встановити кутові ліхтарі або обгородити місце розриття світловим сигналом червоного кольору;

-  встановити шляхові знаки і покажчики стандартного типу;

- на ділянках вулиці, де дозволене її перекриття, встановити чіткий покажчик об'їзду;

- у випадках, передбачених будівельними нормами та правилами, встановити інформаційний щит з найменуванням осіб, які є замовниками робіт та підрядниками, строками початку і закінчення робіт, іншою інформацією.

7.2.7.4. Керівники організацій, що експлуатують підземні комунікації, на пропозицію виконавця робіт, зобов'язані забезпечити своєчасну явку своїх представників до місця проведення робіт і дати письмові вказівки про умови забезпечення, збереження належних їм підземних комунікацій.

7.2.7.5. Підрядник (субпідрядник) несе відповідальність за пошкодження підземних мереж, зелених насаджень. Пошкоджені комунікації повинні бути негайно полагоджені силами і засобами осіб, які їх пошкодили.

7.2.7.6. Забороняється перенесення існуючих підземних комунікацій, зелених насаджень, якщо це не передбачено проектом.

7.2.7.7. Доставка матеріалів, конструкцій на місце робіт має проводитись завчасно, але не раніше одного дня до початку робіт. Матеріали повинні складатися з таким розрахунком, щоб не загромаджувати шляхів і переходів, не пошкоджувати зелених насаджень.

7.2.7.8. При виконанні розриття в місцях руху транспорту і пішоходів необхідно дотримуватись черговості робіт, забезпечувати безпеку руху. Відповідальність за забезпечення руху транспорту і пішоходів несуть особи, які відповідають за виконання робіт.

7.2.7.9. Для найменшого загромадження вулиць вийнятий з траншеї ґрунт повинен прибиратись з місця робіт негайно. Забороняється завалювати ґрунтом, будівельними матеріалами дерева, кущі, інші зелені насадження, геодезичні знаки, кришки водо-каналізаційних, телефонних та інших колодязів.

7.2.7.10. Відновлення благоустрою,  у тому числі твердого покриття та зеленої зони, повинно бути виконано у вказані в дозволі строки з додержанням державних будівельних норм України та санітарних норм і правил.

7.2.7.11. Зворотня засипка при виконанні робіт на твердому покритті проводиться з шаровим утрамбуванням піском на всю глибину з суворим додержанням будівельних норм та правил, з використанням матеріалів та типу покриття такого ж  дорожнього одягу проїзної частини.

7.2.7.12. Відновлення благоустрою (відбудовчі роботи) у скверах, парках, місцях інтенсивного руху транспорту і пішоходів починається негайно після засипки траншеї (не більше доби), в інших випадках – протягом трьох діб, і закінчується в строки, вказані в дозволі.

7.2.7.13. Виконання робіт включає відновлення благоустрою, яке передбачає відновлення твердого покриття, трав’яного покрову, висадку зелених насаджень, вивезення зайвого ґрунту, сміття, залишків матеріалів, обладнання, машин та механізмів, відновлення нормального руху пішоходів та транспорту, інші роботи з відновлення благоустрою.

7.2.7.14. Відновлення твердого покриття виконується на тротуарі при розритті вздовж на усю ширину, при поперечному розритті – «картою». Відновлення покриття проїжджої частини виконується «картою» з відступанням від країв розриття – 3,0-5,0 метрів. Відновлений благоустрій повинен бути не гірше ніж до початку робіт.

7.2.7.15. Виконання робіт без отримання дозволу або по закінченню вказаних у дозволі строків (без продовження дозволу або оформлення нового дозволу) забороняється і вважається самовільним. Роботи, які проводяться без дозволу, повинні бути негайно припинені. Відбудова розритої ділянки проводиться силами та коштами порушника, винні особи (юридичні або фізичні) притягуються до відповідальності, передбаченої чинним законодавством України.

7.2.7.16. Компенсації шкоди внаслідок погіршення благоустрою, у тому числі порушення умов благоустрою, пошкодження чи знищення елементів благоустрою вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, обладнання та матеріалів.

7.2.7.17. Видачі планового дозволу на проведення робіт, пов’язаних з розриттям проїжджої частини вулиць центральної частини міста, магістральних вулиць та шляхів, проводиться тільки на підставі рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради.

7.2.7.18. При аваріях на підземних комунікаціях, ліквідація яких потребує негайного розриття вулиць, організація, яка веде роботи, може розпочати їх після повідомлення про початок робіт телефонограмою органів МНС, швидкої медичної допомоги, комунальних органів, всіх організацій, які мають підземні комунікації на ділянці розриття, з подальшим оформленням (не більше доби) аварійного дозволу. Строк дії аварійного дозволу не більше трьох діб. При відсутності дозволу збільшення строку або об’єму проведення робіт, розриття вважається самовільним.

7.2.8. Комунальні підприємства видають дозвіл на підключення до підземних мереж тільки за наявності дозволу на проведення робіт, пов’язаних з розриттям.

§ 7.3. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів.

7.3.1. Під час проведення виставково-ярмаркових заходів, святкових, розважальних, концертних, рекламних та інших масових заходів організатори та замовники вказаних заходів зобов’язані забезпечити додержання чистоти та порядку, збереження зелених насаджень (клумб, газонів, дерев, кущів), своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відповідної території, не допускати його накопичення.

7.3.2. На час організації зазначених масових заходів, включаючи суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють торговельну діяльність на вулицях міста, з метою забезпечення чистоти організатори та замовники укладають договори із комунальним підприємством про своєчасне прибирання, збір та вивіз сміття з відповідної території міста, відновлення зелених насаджень. Зазначені договори можуть укладатися як організаторами та замовниками масових заходів, так і  юридичними особами та фізичними особами – підприємцями, які здійснюють торгівлю або надають послуги (виконують роботи) під час проведення вказаних заходів. Проведення заходів без укладення вказаного договору (договорів) не допускається, за винятком випадків прийняття на себе замовниками та/чи організаторами вказаних заходів обов’язку по прибиранню, збору та вивезенню сміття, відновлення зелених насаджень  власними силами.

7.3.3. Якщо організатором або замовником проведення святкових, розважальних та інших масових заходів виступає міська рада в особі її виконавчого комітету, розпорядженням міського голови  призначаються відповідальні за забезпечення додержання чистоти та порядку, збір та вивезення сміття, збереження зелених насаджень. Проведення заходів без визначення вказаної особи (осіб) не допускається.

7.3.4. Після завершення вказаних у цьому розділі заходів організатори, замовники або відповідальні зобов’язані забезпечити вивезення сміття, відновлення зелених насаджень. У разі тривалості вказаних заходів більше ніж один день збір та вивезення сміття проводиться щоденно.

7.3.5. На час проведення виставково-ярмаркових заходів, святкових, розважальних та інших масових заходів встановлюються урни для тимчасового розміщення відходів та сміття, біотуалети. Кількість встановлених урн та біотуалетів повинна забезпечувати додержання чистоти та санітарних норм.

7.3.6. Тимчасове розміщення сцен, стендів, обладнання, механізмів і конструкцій, павільйонів, тентів тощо на період проведення виставково-ярмаркових заходів, рекламних, концертних, розважальних та інших масових заходів здійснюється у встановленому порядку з отриманням відповідних дозволів.

7.3.7. На період підготовки і проведення масових і офіційних заходів (свята, народні гуляння, фестивалі, спортивні змагання, конференції, та ін.) на міських вулицях і дорогах допускається розміщувати над проїзною частиною засоби святкового оформлення та відповідну інформацію з дотриманням вимог законодавства і забезпечення видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів,  місць для зупинки маршрутних транспортних засобів.

Тимчасові (короткострокові) засоби зовнішньої реклами розташовуються на території міста з дотриманням порядку, встановленого виконкомом міської ради, параграфа 6.70. цих Правил та інших нормативно-правових актів.

§ 7.4. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та діяльність з надання побутових послуг.

7.4.1. Суб’єкти господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та/або діяльність з надання побутових послуг, зобов’язані утримувати у належному стані місця розміщення точок оптової і роздрібної торгівлі та сфери послуг (стаціонарні об’єкти торгівлі та побутових послуг, кіоски, павільйони, лотки, столики, автомобілі та інші).

7.4.2. Приватні підприємці, керівники і власники підприємств торгівлі і громадського харчування, сфери послуг зобов'язані забезпечити своєчасне прибирання, збір сміття та снігу, вивезення сміття, не допускати їх накопичення, забезпечити прибирання територій, прилеглих до об’єктів торгівлі та побутового обслуговування, включаючи павільйони, кіоски, палатки, лотки при організації вуличної торгівлі.

7.4.3. Забороняється зберігати товари і тару на прилеглих до об’єктів торговельної діяльності та/або сфери послуг територіях, проїзної частині вулиць, тротуарах, інших територіях загального користування.

7.4.4. Забороняється самовільно встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях та без наявності відповідних документів дозвільного характеру, виданих у встановленому порядку.

7.4.5. Лотки, столи, ємності з напоями та інші пересувні елементи вуличної торгівлі розміщуються на тротуарах таким чином, щоб не перешкоджати руху пішоходів.

7.4.6. Фасади підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування повинні знаходитись у належному санітарно-технічному стані та бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства.

РОЗДІЛ 8. КОНТРОЛЬ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ

МІСТА БАРВІНКОВЕ

8.1. Контроль у сфері благоустрою міста Барвінкове спрямований на забезпечення дотримання органом місцевого самоврядування, всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями  та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», інших нормативно-правових актів та цих Правил.

8.2. Контроль за станом благоустрою міста Барвінкове, виконанням цих Правил, у тому числі охорону зелених насаджень, водоймищ, пам`ятників культури, археології та історичної спадщини, створення міст відпочинку громадян, контроль за утриманням в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій міська рада покладає на уповноважених осіб, про що приймає відповідне рішення. 

8.3. Самоврядний контроль за станом благоустрою міста здійснюється шляхом:

1) проведення перевірок території;

2) розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

3) подання позовів до суду про відшкодування шкоди,  завданої об'єктам  благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів.

РОЗДІЛ 9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГРОМАДЯН ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ МІСТА БАРВІНКОВЕ

9.1. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами та рішеннями Барвінківської міської ради.

У разі невиконання або порушення суб’єктами господарської діяльності, передбачених Правилами вимог та обов’язків, орган місцевого самоврядування передає матеріали про невиконання або порушення до відповідних органів державної виконавчої влади, прокуратури, порушує питання про призупинення дії або анулювання наданої раніше дозвільної документації.

9.2. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:

1) порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

2) проектуванні об'єктів благоустрою міста з порушенням  затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

3) порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації  об'єктів благоустрою;

4) порушенні правил благоустрою території міста;

5) порушенні режиму використання й охорони територій та об'єктів рекреаційного призначення;

6) самовільному  зайнятті території (частини території) об'єкта благоустрою міста;

7) пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою міста;

8) знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об'єктів озеленення міста, крім випадків, передбачених законом;

9) забрудненні (засміченні) території міста;

10) неналежному утриманні об'єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій міста тощо.

9.3. Допущення порушень не позбавляє винну особу від обов’язку припинення порушення та вчинення дій по відновленню благоустрою. У разі порушення Правил благоустрою території міста Барвінкове особи, винні у їх порушенні, зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно. У виняткових випадках, коли усунення зазначених наслідків пов’язане із значним об’ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснено у триденний строк. У випадках, коли порушення вимог цих Правил пов’язане із аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний строк.

9.4. Балансоутримувач має право на відшкодування винною особою витрат (збитків), понесених у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил.

9.5. Збитки, завдані об'єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню в установленому порядку. Оцінка завданих  збитків проводиться балансоутримувачем у разі:

1) протиправного пошкодження  чи знищення  елементів благоустрою;

2) пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:

- ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою;

- здійсненні ремонту інженерних мереж;

- видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;

- прокладанні нових інженерних мереж;

- виконанні інших суспільно необхідних робіт.

9.6. У випадках, зазначених у підпункті 2 пункту 9.5. цих Правил, у разі пошкодження чи знищення елементів благоустрою винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем перераховує на його рахунок суму відновної вартості. Порядок визначення відновної вартості об'єктів благоустрою затверджується Кабінетом Міністрів України.

9.7. Розмір відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою, визначається балансоутримувачем за методикою визначення  відновної вартості об'єктів благоустрою,  затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

9.8. У разі,  якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об'єктах або,  якщо особу, яка пошкодила чи  знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи  проводяться за рахунок власника об'єкта благоустрою.

9.9. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до встановленої відповідальності не звільняє їх від обов'язку відшкодування  шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства.

9.10. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації в повному обсязі, без застосування норм зниження розміру стягнення, незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням міської ради, на облаштування одного квадратного метра території міста або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення  порушеного стану об'єкта благоустрою або довкілля.

Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну, та/або здоров’ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях відповідно до закону.

РОЗДІЛ 10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ МІСТА БАРВІНКОВЕ

10.1. Зміни та доповнення до цих Правил вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

Аналіз регуляторного впливу

рішення Барвінківської міської ради „Про встановлення Правил благоустрою території м. Барвінкове”

 

1. Визначення проблеми та її причини

Правила благоустрою території м. Барвінкове (далі –Правила) – нормативно – правовий акт, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою міста Барвінкове, регулюються права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста.

Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території міста виконавчими органами міської ради, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками, приватними підприємцями та громадянами.

Правила благоустрою території м. Барвінкове були затверджені рішенням дванадцятої сесії міської ради четвертого скликання від 29.08 2003 року № 270.

За минулий час суттєво змінилася законодавча база регулювання конфліктів, спірних питань учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста. У зв’язку з цим виникла необхідність врегулювати права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста відповідно до Конституції України і Законів України „Про благоустрій населених пунктів”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про відходи”, “Про автомобільний транспорт”, “Про дорожній рух”, "Про житлово-комунальні послуги", "Про ціни та ціноутворення" та інших документів чинного законодавства України.

2. Ціль регуляторного акту.

Метою запропонованого регуляторного акту є встановлення законодавчо врегульованих прав та обов’язків учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста, а також забезпечення діяльності підприємств різних форм власності та проживання мешканців в умовах, які відповідають належним санітарно–гігієнічним нормам та правилам.

3. Альтернативні способи досягнення мети, їх оцінка та аргументація переваг обраного способу.

І-й спосіб – залишити Правила благоустрою міста Барвінкового, забезпечення чистоти і порядку без змін. В цьому випадку Правила залишаться недосконалими та не будуть відповідати чинним нормативно-правовим актам. Тому досягти належного стану благоустрою міста при застосуванні чинних Правила благоустрою міста Барвінкового, забезпечення чистоти і порядку неможливо.

ІІ-й спосіб – користуватися чинними нормативно-правовими актами без прийняття Правил. При цьому можуть бути не враховані місцеві особливості та виникнути невідповідності норм чинних нормативно-правових актів. Тому цей спосіб не прийнятний.

ІІІ-й спосіб – прийняття нових Правил благоустрою території м. Барвінкове, що дасть можливість врегулювати всі права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста відповідно до чинних нормативно-правових актів. Даний спосіб найбільш ефективний для реалізації цілей.

4. Опис механізму і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.

Шляхом застосування нових Правил благоустрою території м. Барвінкове , які передбачені у запропонованому акті, надається достатньо нормативної бази для забезпечення врегульованих прав та обов’язків учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановленої цілі у разі прийняття запропонованого регуляторного акту, оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту.

Правила запропонованого акта будуть застосовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території міста виконавчими органами міської ради, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками, приватними підприємцями та громадянами.

На дію даного регуляторного акта можуть вплинути зміни в чинному законодавстві.

6. Обґрунтування строку чинності регуляторного акту.

Правил благоустрою території м. Барвінкове прийняті на невизначений термін та невизначене коло осіб.

7. Очікувані результати прийняття регуляторного акту.

 

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Врегулювання прав та обов’язків учасників правовідносин у сфері благоустрою

Витрати, пов’язані із впровадженням регуляторного акта

Суб'єкти господарювання

Встановлення законо-давчо врегульованих прав та обов’язків учасників правовідно-син у сфері благоустрою території міста

Немає

Громада

Надання умов, сприятливих для життєдіяльності людини та які відповідають належним санітарно–гігієнічним нормам та правилам

Немає

8. Показники результативності регуляторного акту.

З метою відстеження результативності цього регуляторного акта визначені наступні показники результативності:

- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється вимоги регуляторного акта;

- кількість складених протоколів щодо порушення вимог регуляторного акта.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту.

Визначення значень показників результативності даного регуляторного акта необхідно використовувати дані, надані управлінням житлово-комунального господарства.

Базове відстеження результативності буде здійснено до набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження планується здійснити через рік, після набуття чинності регуляторного акту, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження планується здійснити один раз на три роки, з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Спеціаліст з юридичних питань та регуляторної політики міськвиконкому                 О.Л. Лямцев