Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Плани
 

 

                                 БАРВІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

                                       ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

                           сесія  міської  ради  VІ  скликання

  

Проект РІШЕННЯ

 

        від _______ 2016 року                                                           № ____

 

 

Про затвердження  Переліку житлово-комунальних послуг

 та Порядку проведення конкурсу  з надання послуги

 з  управління багатоквартирним будинком

 

Відповідно до ст. 7, ст. 27, ст. 28 Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», з метою забезпечення ефективного утримання та управління спільним майном багатоквартирних будинків через прозорі відносини між управителем та співвласниками багатоквартирного будинку та підвищення відповідальності власників житла за прийняття рішень щодо управління їх багатоквартирним будинком та спільним майном, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Затвердити Перелік житлово-комунальних послуг в м.Барвінкове, право на здійснення  яких виборюється на конкурсних засадах (додаток 1) ( додається).

2. Затвердити Порядок проведення конкурсу з надання послуги з управління багатоквартирним будинком (додаток 2) (додається).


3. Призначити організатором конкурсу з надання послуги з управління багатоквартирним будинком виконавчий комітет міської ради.


4. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на комісію з питань законності, правопорядку, захисту  прав і законних інтересів громадян та питань житлово-комунального господарства. 

 

 

          Міський голова                                                        О.О. Бало

 

 

Додаток  1

 

 

Перелік
житлово-комунальних послуг в м.Барвінкове,
право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах

 

-    послуга з управління багатоквартирним будинком.

 

 

Додаток  2

 

Порядок
проведення конкурсу з надання послуги
 з управління багатоквартирним будинком

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Порядок проведення конкурсу з надання послуги з управління багатоквартирним будинком (надалі – Порядок) визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з надання послуги з управління багатоквартирним будинком, відповідно до Закону України   «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

1.2.Положення розроблено у відповідності до Законів України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 р. № 1875-IV, «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР, Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015 р. №417-VIII, Постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. № 631 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг».

1.3.Рішення про проведення конкурсу приймає Барвінківська міська рада, яка є організатором конкурсу та гарантує рівні умови всім учасникам, незалежно від форми власності і місця розташування.

1.4.Відбір суб’єктів господарювання з управління багатоквартирним будинком проводиться на основі конкурсу.

1.5.Для участі в конкурсі допускаються суб’єкти господарювання усіх форм власності, установчим завданням яких є надання послуг з утримання житлових будинків і прибудинкових територій.

1.6.До участі в конкурсі не допускаються фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які:

- ліквідуються;

- визнані банкрутами;

- установчі документи яких визнані недійсними в судовому порядку.

 

2. ПОНЯТТЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ЦЬОМУ ПОРЯДКУ МАЮТЬ ТАКЕ ЗНАЧЕННЯ :

 

2.1.Конкурсна документація – комплект документів, який надається або надсилається організатором конкурсу його учасникам для підготовки конкурсних пропозицій.

2.2.Конкурсна пропозиція – комплект документів, який готується учасником конкурсу згідно з установленими вимогами та подається організаторові конкурсу.

2.3.Організатор конкурсу –  виконавчий орган міської ради.

2.4.Учасник конкурсу – суб’єкт господарювання, що подав конкурсну пропозицію.

2.5.Інші поняття вживаються у значенні, наведеному в законах України «Про житлово-комунальні послуги» та «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

2.6.Конкурс проводиться за умови:

- включення органом місцевого самоврядування послуги до Переліку житлово-комунальних послуг, право на надання яких виборюється на конкурсних засадах;

- закінчення строку дії або розірвання договору на надання послуг;

- прийняття судом рішення про проведення конкурсу.

 

3. ПІДГОТОВКА КОНКУРСУ

 

3.1.Організатор конкурсу утворює конкурсну комісію, до складу якої входять представники організатора конкурсу, органів місцевого самоврядування, органів  виконавчої влади, а також громадських об’єднань (за їх згодою).

3.2.Головою конкурсної комісії призначається представник організатора конкурсу.

3.3.До складу конкурсної комісії не можуть входити представники учасника конкурсу та члени їх сімей (чоловік, дружина,діти, батьки, сестри, онуки).

3.5.Для проведення конкурсу організатор конкурсу готує конкурсну документацію, яка повинна містити таку інформацію:

1)найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;

2)прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу;

3)кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу,  зокрема щодо наявності:

-матеріально-технічної бази;

-персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідне знання та досвід;

-фінансової спроможності;

-досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства;

4)критерії за якими здійснюється конкурсний відбір учасників конкурсу відповідно до встановлених кваліфікаційних вимог;

5)перелік документів (копії установчих документів, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами тощо), оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам;

6)перелік послуг з управління багатоквартирним будинком (далі  послуга);

7)вимоги щодо якості надання послуг з посиланням на стандарти, нормативи, норми та правила;

8)кількість багатоквартирних будинків, площа будинків та прибудинкових територій та їх місцезнаходження;

9)технічний стан багатоквартирних будинків та рівень упорядження прибудинкових територій;

10)вимоги до конкурсних пропозицій;

11)критерії оцінки конкурсних пропозицій;

12)порядок надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї;

13)способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;

14)місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

3.6.Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу обов’язкові для конкурсної комісії та його учасників.

3.7.Конкурсна комісія розміщує на офіційному веб-сайті місцевої ради та публікує в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, яке повинне містити інформацію про:

1)найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;

2)прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок зучасниками конкурсу;

3)кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу,  зокрема щодо наявності:

-матеріально-технічної бази;

-персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідне знання та досвід;

-фінансової спроможності;

-досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства;

 

4)способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;

5)місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями;

6)способи і місце отримання конкурсної документації, перелік багатоквартирних будинків та прибудинкових територій.

Конкурсна комісія повідомляє співвласників багатоквартирних будинків про проведення конкурсу щодо таких будинків шляхом розміщення повідомлень на них.

3.8.Кінцевий строк  подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

3.9.Конкурсна документація подається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі.

3.10.Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за  сім  календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов’язаний письмово надіслати йому протягом трьох робочих днів з дня отримання звернення письмову відповідь та оприлюднити її на своєму офіційному веб-сайті.

3.11.Організатор  конкурсу  має  право  з власної ініціативи чи за результатами звернення, не  пізніше ніж за сім календарних  днів  до   закінчення   строку   подання   конкурсних пропозицій,  внести  зміни  до  конкурсної документації,  про  що повідомляє протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін учасників конкурсу, яким було надано конкурсну документацію, та оприлюднює такі зміни на своєму офіційному веб-сайті.

3.12.У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації  або надання роз'яснень до неї організатор  конкурсу повинен  продовжити строк  подання конкурсних  пропозицій  не  менше  ніж на сім календарних днів.

3.14.При  проведенні  організатором   конкурсу   зборів   його учасників  з  метою надання  роз'яснень  щодо  змісту  конкурсної документації ведеться протокол,  який надсилається протягом  трьох робочих днів усім учасникам.

 

4. ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

4.1.Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією.

4.2.Конкурсна пропозиція подається у письмовій формі за підписом учасника конкурсу особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

4.3.Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

4.4.Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

4.5.Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

4.6.Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку. На запит учасника конкурсу конкурсна комісія протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

 

5. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

5.1.Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться в день закінчення строку їх подання на засіданні конкурсної комісії у місці та час, що зазначені в оголошенні про проведення конкурсу, в присутності учасників конкурсу, що подали конкурсні пропозиції, або уповноважених ними осіб.

    Відсутність учасника конкурсу або його уповноваженого представника під час процедури розкриття конкурсних пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його конкурсної пропозиції.

5.2.Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій, ціну кожної пропозиції та перелік послуг.

5.3.Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненнями їх пропозицій, провести консультації з окремими учасниками.

5.4.За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право відхилити їх з таких причин:

- учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією, що визначені п.п.3.5 цього Порядку;

-  конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації.

5.5.Організатор конкурсу приймає рішення про відмову його учаснику у взятті участі в конкурсі у разі:

- ліквідації учасника конкурсу, визнання його банкрутом або порушення проти нього справи про банкрутство;

- встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення.

5.6.Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

- неподання конкурсних пропозицій;

- відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених п. 5.4. цього Порядку.

5.7.У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу, що подали конкурсні пропозиції оприлюднює таке рішення на своєму офіційному веб-сайті та протягом десяти календарних днів розміщує на офіційному веб-сайті місцевої ради та публікує в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу повторно.

 

6. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ КОНКУРСУ ТА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

 

6.1.Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з причин, передбачених п. 5.4. цього Порядку, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

6.2.З метою оцінки конкурсної пропозиції в конкурсній документації встановлюються критерії оцінки конкурсних пропозицій, а саме:

1) вартість послуги – 50 бал;

2) рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою – 20 балів;

3) наявність працівників відповідної кваліфікації – 5 балів;

4) фінансова спроможність учасника конкурсу для надання послуги – 5 балів.

5)строки надання послуг -  10 балів

6) підвищення якості послуг та зниження їх вартості – 5 балів;

6) наявність позитивного досвіду роботи в галузі житлово-комунального господарства – 5 балів;

Разом – 100 балів.

 

6.3.Крім того, конкурсною документацією може встановлюватись бонусна винагорода:

1) за повноту складання заявки + 5 балів;

2) відгуки з попередніх місць роботи + 5 балів.

Максимально можлива кількість – 110 балів.

6.4.Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки ( має найнижчу ціну).

6.5.Рішення про результати проведення конкурсу приймає конкурсна комісія на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

6.6.У  разі коли у конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не була відхилена,  з ним укладається  договір  на надання послуг на строк, що не перевищує 12 місяців.

6.7.Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени комісії, що брали участь у голосуванні.

Протокол містить такі дані:

— склад комісії;

— місцезнаходження житлового фонду та прибудинкових територій;

— найменування учасників;

— загальна кількість балів, набраних кожним учасником;

— визнання переможця та його найменування;

—запропонована переможцем вартість послуг з управління будинком на 1 кв. метр загальної площі квартир будинку.

6.8.Переможець конкурсу оголошується на відкритому засіданні конкурсної комісії, на яке запрошуються всі його учасники або уповноважені ним особи.

6.9.Витяг із протоколу засідання конкурсної комісії про результати проведення конкурсу підписує голова та секретар конкурсної комісії, після чого його надсилають протягом трьох календарних днів усім учасникам конкурсу.

6.10.Підписаний протокол засідання конкурсної комісії є підставою для прийняття виконавчим органом міської ради рішення про призначення управителя.

6.11.З переможцем конкурсу протягом п’яти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання послуги..

    Договір про надання послуги строком на 1 рік від імені співвласників багатоквартирного будинку підписує уповноважена особа виконавчого органу міської ради, за рішенням якого призначається управитель.

   Умови договору про надання послуги не повинні відрізнятися від змісту конкурсної пропозиції (у тому числі ціни) переможця.

   Істотні умови договору про надання послуги не можуть змінюватися після його підписання.

6.12.У разі відмови переможця конкурсу від підписання договору про надання послуги або не укладення договору з його вини у строк, визначений п.6.11. цього розділу, конкурсна комісія може визначити переможця за найнижчою ціною з числа інших поданих конкурсних пропозицій або оголосити повторний конкурс.

   Відповідне рішення конкурсної комісії оформляється протоколом , витяг з якого в порядку,встановленому п.п.6.9.цього розділу,надсилається усім учасникам конкурсу.

 

 

7. РОЗГЛЯД СПРАВ

 

8.1.Спори, що виникають у результаті проведення конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

 

 

Секретар міської ради                                                                Г.В. Блудова

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

до проекту рішення Барвінківського виконавчого комітету міської ради

«Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання послуги з управління багатоквартирним будинком»

 

         Даний аналіз регуляторного впливу проекту рішення сесії Барвінківської міської ради «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання послуги з управління багатоквартирним будинком» (надалі – Проект рішення) підготовлений відповідно до вимог Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» з метою одержання зауважень та пропозицій по вищевказаному проекту рішення. Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Барвінківського виконавчого комітету міської ради «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання послуги з управління багатоквартирним будинком».

          

І. Визначення проблеми

Однією з найбільш гострих соціально-економічних проблем України на сьогоднішній день є житлова. Застарілими є організаційні принципи роботи та управління житлово-експлуатаційних організацій, відсутність системних перетворень у житлово-комунальній сфері, постійне недофінансування запланованих заходів щодо належного утримання та ремонту житлового фонду, його реконструкції і модернізації призвело до незадовільного стану житлового фонду міста Барвінкове. Проблеми утримання житла, забезпечення населення комунальними послугами та їх оплата сьогодні є досить актуальними, тому українське законодавство в житлово-комунальній сфері перебуває в стані постійного вдосконалення.

Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» здійснюють правомочності щодо користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності. Відповідно до ст. 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» саме на органи місцевого самоврядування покладаються обов’язки щодо визначення виконавців житлово-комунальних послуг.

 Особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку визначає Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (далі – Закон), який регулює правові, організаційні та економічні відносини, пов’язані з реалізацією прав та виконанням обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління.

Так, згідно з новелами Закону управління багатоквартирним будинком здійснюється його співвласниками, за рішенням яких усі функції з управління багатоквартирним будинком або їх частина можуть передаватися управителю або всі функції – об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку (асоціації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку).      

Пунктом 5 статті 13 Закону передбачено, що у разі якщо протягом одного року з дати набрання чинності, співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників, не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком здійснюється управителем, який призначається на конкурсних засадах виконавчим органом місцевої ради, на території якої розташований багатоквартирний будинок. У такому разі ціна послуги з управління багатоквартирним будинком визначається за результатами конкурсу, який проводиться в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства.

Крім того, управителем багатоквартирного будинку може бути фізична особа - підприємець або юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, яка за договором із співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб.

Тобто, на законодавчому рівні запроваджено ринок надавачів послуг з управління багатоквартирними будинками, якими можуть бути, як фізичні особи – підприємці, так і юридичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності.

Основні групи (підгрупи), на які проблеми справляють вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

-

Держава

так

-

Суб’єкти господарювання,

так

-

у тому числі суб’єкти

малого підприємництва

 

        Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, є важливою і не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки потребує нормативно-правового врегулювання.

   Таким чином, зазначена проблема потребує визначення механізму процедури проведення конкурсу щодо призначення Барвінківським виконавчим комітетом міської ради управителя багатоквартирного будинку, тобто необхідність прийняти «Порядок проведення конкурсу з надання послуги з управління багатоквартирним будинком». 

 

                                            

ІІ. Цілі державного регулювання

Ціль прийняття даного регуляторного акта безпосередньо пов’язана з вирішенням проблеми, про яку йшлося в попередньому розділі. Даний регуляторний акт спрямований на вирішення проблеми як у цілому, так і її окремих складових.  

Основними цілями проекту регуляторного акта є:

- забезпечити створення умов для проведення конкурсу Барвінківським виконавчим комітетом міської ради на визначення управителя багатоквартирного будинку;

- реалізація прав та виконання обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління;

- належного управління та утримання багатоквартирного будинку;

- запровадження ринку надавачів послуг з управління багатоквартирними будинками.

 

ІІІ. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

не забезпечує досягнення цілей щодо проведення конкурсу з надання послуги з управління багатоквартирним будинком;

залишає невпорядкованими відносини, пов’язані з реалізацією прав та виконанням обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління.

Прийняття проекту акта

забезпечує досягнення цілей щодо проведення конкурсу з надання послуги з управління багатоквартирним будинком;

повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми;

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

Прийняття проекту акта

реалізація Закону в частині затвердження порядку проведення конкурсу виконавчим органом місцевої ради, на території якої розташований багатоквартирний будинок для належного управління будинком

відсутні, оскільки реалізації положень акту не потребує додаткових матеріальних чи інших витрат

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

альтернатива є неприйнятною, оскільки не відповідає вимогам чинного законодавства України

Прийняття проекту акта

реалізація прав та виконання обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління.

Належне управління та утримання багатоквартирного буднику.

Збільшиться обсяг отримання громадянами інформації про надані/отримані послуги.

оплата вартості послуги з управління багатоквартирним будинком

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

1

-

1

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

100

-

100

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

альтернатива є неприйнятною, оскільки не відповідає вимогам чинного законодавства України

Прийняття проекту акта

можливість взяття участі у конкурсі з надання послуги з управління багатоквартирним будинком

відсутні

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

З огляду на альтернативу - залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, витрати відсутні.

Прийняття проекту акта

відсутні

 

Проект передбачає комплексне вирішення проблеми неефективного управління та утримання багатоквартирного будинку. Тому єдиним прийнятним способом вирішення проблеми є прийняття регуляторного акта.

У разі відмови від введення в дію запропонованого регулювання інтереси територіальної громади ставляться під загрозу. Ця альтернатива не сприятиме вирішенню існуючої проблеми, оскільки неврегульованість відносин потягне за собою негативні наслідки. 

 

ІV. Опис механізму, який пропонується застосувати  для розв’язання проблеми

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

1

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

Прийняття проекту акта

4

У разі прийняття акта повною мірою буде забезпечено досягнення поставленої мети стосовно затвердження порядку проведення конкурсу з управління багатоквартирним будинком; реалізації прав та виконання обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління; належного управління та утримання багатоквартирного буднику.

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

 

Прийняття проекту акта

У разі прийняття проекту акта, для держави вигода заключатиметься в реалізації Закону в частині затвердження порядку проведення конкурсу виконавчим органом місцевої ради, на території якої розташований багатоквартирний будинок для належного управління будинком. Громадяни зможуть реалізувати права та виконати обов’язки співвласників

багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління, належного управління та утримання багатоквартирного буднику, збільшення обсягів отримання інформації про надані/отримані послуги, а суб’єкти господарювання, можливість взяття участі у конкурсі з надання послуги з управління багатоквартирним будинком

У разі прийняття проекту акта, держава не нестиме ніяких матеріальних та інших витрат. Поряд з цим громадяни оплачуватимуть вартість послуги з управління багатоквартирним будинком.

У разі прийняття акта буде забезпечено досягнення цілей щодо проведення конкурсу з надання послуг з управління багатоквартирними будинками; відповідає потребам у вирішенні проблем; реалізує права та виконання обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління; збільшиться обсяг отримання громадянами інформації про надані/отримані послуги; належне утримання багатоквартирного будинку.

 

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, вигоди для держави, громадян та суб’єктів господарювання відсутні.

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, витрати для держави, громадян та суб’єктів господарювання відсутні.

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

не забезпечується досягнення цілей щодо проведення конкурсу з надання послуги з управління багатоквартирним будинком;

залишає невпорядкованими відносини, пов’язані з реалізацією прав та виконанням обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління.

зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні.

Прийняття проекту акта

У разі прийняття акта буде забезпечено досягнення цілей щодо проведення конкурсу з надання послуг з управління багатоквартирними будинками; повністю відповідає потребам у вирішенні проблем; реалізує права та виконання обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління; збільшиться обсяг отримання громадянами інформації про надані/отримані послуги; належне утримання багатоквартирного будинку.

Упродовж деякого часу дії регуляторного акта може впливати низька обізнаність суб’єктів, на яких поширюється дія цього акта, щодо запроваджених новел, істотна відмінність регулювання, що пропонується з існуючим регулюванням

 

 

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Проект акта визначає процедуру проведення конкурсу щодо призначення управителя багатоквартирного будинку на території Барвінківської міської ради.

Організатор конкурсу утворює конкурсну комісію та готує конкурсну документацію в якій зокрема серед іншого передбачено кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу та критерії оцінки конкурсних пропозицій.

В свою чергу, відповідно до Закону учасником конкурсу може бути фізична особа - підприємець або юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, яка має намір взяти участь у конкурсі та подала відповідну заявку організатору.

Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі. Також конкурсна комісія розміщує на офіційному веб-сайті місцевої ради та публікує в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу.

На підставі конкурсної документації учасник конкурсу готує конкурсну пропозицію, що подається конкурсній комісії у запечатаному конверті.

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями здійснюється в день закінчення строку їх подання на засіданні конкурсної комісії у час та в місці, що зазначені в оголошенні про проведення конкурсу.

Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого має найнижчу ціну.

Після прийняття конкурсною комісією відповідного рішення з переможцем конкурсу укладається договір на надання послуги з управління багатоквартирним будинком.

Додержання вимог регуляторного акта не потребуватиме запровадження державного нагляду та контролю.

Крім того, для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи як забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом оприлюднення його в засобах масової інформації, мережі Інтернет.

В разі прийняття запропонованого регуляторного акта, встановлена ціль буде досягнута за рахунок встановлення чіткого та прозорого порядку проведення конкурсу відбору підприємств для надання послуг з управління багатоквартирного будинку та належне його утримання.

Положення регуляторного акту в повній мірі відповідають нормам чинного законодавства та направлені на врегулювання питання проведення конкурсу

 

        VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги, оцінюється вище середнього.

 

        VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акту залежить від змін у чинному законодавстві. Також складно спрогнозувати дію внутрішніх чинників на дію даного акту. Тому запровадження дії цього регуляторного акта пропонується без встановлення обмежень по часу. Це пояснюється тим, що на нього в майбутньому можуть вплинути невизначені зовнішні чинники, але передбачити які на сьогодні не є реальним. Дія даного акту є необмеженою до моменту встановлення факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або його цілі.

 

         VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов’язаних з дією акта – не прогнозується;

кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – співвласники багатоквартирного будинку, органи місцевого самоврядування, фізичні особи - підприємці або юридичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності, що подали заявку про участь у конкурсі з надання послуги з управління багатоквартирним будинків;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – середній;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта – вище середнього.  

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено до набрання чинності запропонованого проекту регуляторного акта або набрання чинності більшістю його положень.

Повторне відстеження результативності дії акта буде проведено через рік з дня видання регуляторного акта.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиметься статистичним методом.