Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Плани
 

 

                   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                                                        РІШЕННЯ

                  від 27 грудня 2011 року                                                                                                                                                               № 288

Про розгляд протесту прокурора Барвінківського району Харківської області щодо приведення у відповідність рішення від 29.11.2011 року № 265 «Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат»

         Виконавчий комітет міської ради розглянувши протест прокурора Барвінківського району Харківської області від 27.12.2011 за № 04-26-1660
вих. – 11 щодо приведення у відповідність до вимог чинного законодавства на рішення  виконавчого комітету міської ради від 29.11.2011 року № 265 відповідно до ст.21 Закону України "Про доступ до публічної інформації", керуючись ст. 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської ради

                                                                              ВИРІШИВ:
1. Задовольнити протест прокурора Барвінківського району Харківської області від 27.12.2011 за № 04-26-1660
вих. – 11 в абзаці 1 п. 4 додатку № 1 «Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію» рішення виконавчого комітету міської ради від 29.11.2011 року № 265 «Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат» внести зміни, а саме:

- після слів «у виготовленні більш як» цифру «5» замінити на цифру «10» і викласти в наступній редакції:  «4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається міськвиконкомом, у володінні якого знаходиться запитувана інформація».

2. Всі інші пункти рішення залишаються без зміни.

3. Виконавчому комітету міської ради оприлюднити рішення на сайті міської ради та інформаційних стендах міськвиконкому.

Міський голова                                                                                В.Г. Магда

                                                                                                                                            Додаток 1

                                                                                                    до рішення виконавчого комітету
                                                                                               
міської ради від 29.11.2011 року № 265
                                                                                               (зі змінами рішення виконавчого комітету
                                                                                              
міської ради від 27.12.2011 року № 288)

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію


1. Цим Порядком визначається механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються виконавчим комітетом міської ради за запитами на інформацію.

2. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (далі - Порядок), застосовується у випадку, коли виконавчий комітет є належним розпорядником інформації.

3. Плата за копіювання та друк не стягується при наданні відповіді на запит:
- запитувачу інформації, що становить суспільний інтерес. Належність інформації до такої, що становить суспільний інтерес, встановлюється судом, якщо інше не передбачено законом;
- особі у разі надання інформації про неї.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається міськвиконкомом, у володінні якого знаходиться запитувана інформація.
До розміру відшкодування витрат на копіювання або друк (виготовлення) документів, що надаються за запитами на інформацію, також враховуються витрати, пов'язані із скануванням або іншою комп'ютерною обробкою цих документів.
Витрати, пов'язані із наданням відповідей за запитами на інформацію з використанням послуг поштового, факсового, телефонного та іншого зв'язку, включаються до рахунку на відшкодування витрат за діючими розцінками і тарифами, якщо інше не передбачено цим Порядком.
Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється у будь-якій банківській установі, зручній для запитувача.

5. У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов'язаних з наданням відповіді та обрахованих згідно з цим Порядком, відповідь надається в установлений законом строк.
У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь, але запитувач не надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов'язаних з наданням відповіді, обрахунок цих витрат здійснюється відповідальним працівником виконавчого комітету міської ради, а рахунок на відшкодування витрат надсилається запитувачу в установлений законом строк для відповіді на запит на інформацію.
У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію не можна визначити заздалегідь, відповідальний працівником виконавчого комітету міської ради, зважаючи на значний обсяг відповіді за запитом на інформацію, надсилає запитувачу лист та рахунок, у якому зазначається часткова сума відшкодування витрат.

6. Відповідь на запит надається після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат, пов'язаних з наданням відповіді. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов'язаних із наданням відповіді за запитом на інформацію.
У разі ненадходження у місячний строк документів, що підтверджують повну оплату витрат, у реєстраційній базі запитів на інформацію виконавчого комітету міської ради робиться позначка про відмову в отриманні відповіді на запит на інформацію.

7. Відповіді за запитами на інформацію, що мають надаватися безкоштовно, але надання їх пов'язане з використанням послуг поштового, факсового, телефонного та іншого зв'язку (крім листування засобами електронної пошти, а також листування поштою та ведення телефонних розмов у межах України), надаються після сплати зазначених послуг.

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради                                                        В.П. Козлов