Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Плани
Адміністративні послуги

 

Рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради

від     28  січня    2014  р    

 № 01/14

Про підсумки роботи  міськвиконкому

зі зверненнями громадян у  2013 році

         На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008р. “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування ”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.06.2011р. № 589-р “Про схвалення Концепції створення Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади”, з метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України права на звернення до органів місцевого самоврядування, права громадян на участь в управління державними справами, а також підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування зі зверненнями громадян, враховуючи, що забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, вирішення порушених проблем, задоволення законних прав та інтересів громадян є на сучасному етапі одним із пріоритетних завдань органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, відповідальним обов’язком їх посадових осіб, фактором забезпечення суспільно-політичної та економічної стабільності в місті, керуючись Законом України “Про звернення громадян”, ст.38 Закону України  “Про місцеве  самоврядування  в Україні”,  виконавчий комітет міської ради

                                     В И Р І Ш И В :

1.Звіт спеціаліста по роботі зі зверненнями громадян Жудіної Г.В. “Про підсумки роботи  міськвиконкому зі зверненнями громадян у 2013 році ”  прийняти до відома (додається).

2.Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальнику відділу житлово-комунального господарства, начальнику відділу земельних відносин та соціальних питань, відповідальним працівникам міськвиконкому, директору КП «Благоустрій» забезпечити постійний особистий контроль виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого  самоврядування” у міськвиконкомі та  КП «Благоустрій», забезпечивши, зокрема :

-неухильне дотримання порядку розгляду звернень громадян згідно Закону України «Про звернення громадян ;

-посилення персональної відповідальності та рівень виконавчої дисципліни щодо належної організації та суворого дотримання терміну розгляду звернень.

-недопущення надання неоднозначних, необгрунтованих або неповних відповідей на звернення громадян, із порушенням термінів, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам ; 

-з’ясування причин, що породжують повторні звернення громадян, систематичного аналізу випадків безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень ;

-поновлення прав і свобод громадян,порушених унаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян, притягнення винних осіб у встановленому порядку до відповідальності, у тому числі до дисциплінарної, за неналежне виконання службових обов’язків щодо розгляду звернень громадян ;

-приділення особливої уваги вирішення проблем з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки ;

-безумовне дотримання графіків особистого прийому громадян.

3.Спеціалісту по роботі зі зверненнями громадян   :

3.1.Періодично висвітлювати стан роботи зі зверненнями громадян  використовуючи для цього стенди міськвиконкому, сайт міської ради ;

3.2.Щоквартально, з урахуванням кількості звернень із початку року, проводити аналіз і узагальнення питань, що порушуються у зверненнях громадян, щорічно надавати звіти до районної ради з визначених питань.

3.3.Забезпечити подальше застосування Класифікатора звернень громадян,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858, а також дотримання вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, затвердженої постановою КМУ від 14 квітня 1997 року № 348 зі змінами та доповненнями в міськвиконкомі. 

4.Контроль за виконанням  цього рішення  залишаю за  собою.

 

З В І Т

про підсумки роботи зі зверненнями громадян,

що надійшли до міськвиконкому за  2013 рік

Робота із зверненнями громадян у Барвінківському виконавчому комітеті міської ради ведеться відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» від 7 лютого 2008 року №109/2008, інших нормативних актів.  

               Для забезпечення своєчасного та якісного розгляду заяв, скарг та пропозицій громадян, оперативного вирішення порушених в них питань були забезпечені певні заходи, а також створені належні умови прийому громадян.

                Протягом 2013 року до виконкому міської ради надійшло 122 (у 2012 році- 200 ) звернень громадян, що на 78 (19) звернень менше, ніж в 2012 році.Із загальної кількості звернень 115 (166) громадян звернулися з письмовими заявами, що на 51 звернення менше, ніж за відповідний період 2012 року . 7 (34)  громадянина звернулись до міського голови  з усними зверненнями, що зменшилось, порівнюючи з минулим роком на 27 звернень (36). У зверненнях порушено 122 ( 200) різних питання.

Порівнюючи показники звернень громадян в звітному році з показниками минулого року, можна зробити висновок, що кількість звернень по окремим показникам зменшилась.

                 Із загальної кількості звернень, що надійшли протягом  2013 року, питому вагу займають питання щодо соціального захисту – звернення про надання матеріальної допомоги на лікування та в зв’язку зі скрутним матеріальним  станом.,надання допомоги в забезпеченні дровами.  Якщо в 2012 році таких звернень надійшло 65, то в цьому році ця цифра складає 54 звернення. Їх зменшення пов’язано з наданням,як на думку заявників, малої суми допомоги та вели кого переліку документів для надання цього виду допомоги.

                Зменшилась кількість звернень щодо земельних відносин. Таких заяв надійшло 9, в минулому  році  ця  цифра складала  17.  Це свідчить про те, що громадяни стали  більше дотримуватись добросусідських відносин, детальніше розбиратися в чинному законодавстві щодо земельних відносин.

                Зменшилася кількість звернень громадян стосовно комунального господарства. Таких заяв надійшло 28  ( у минулому році – 82 звернень). Зменшення  звернень відбулося за рахунок відсутності звернень щодо невдоволення мешканців міста прийнятими тарифами на утримання будинків , бо тарифи залишилися незмінними , а також проханнями надати допомогу в ремонті будинків, покрівель та наданні  інших  житлово-комунальних послуг. Із усіх звернень зазначеної категорії виконано 20, надано роз’яснення – по  3 зверненням, 5- направлено за належністю в КП «Благоустрій». Основна причина, яка заважає  результативно реагувати на звернення громадян, - недостатнє фінансування житлово-комунального господарства міста. Разом з цим проблеми в роботі зі зверненнями громадян породжуються й суб’єктивними причинами: переслані міськвиконкомом за належність звернення в комунальне підприємство своєчасно не розглядаються, відповідь надсилається заявнику із запізненням, у відповіді не вказуються конкретні терміни виконання робіт. Бувають випадки перенесення термінів контролю із звернень громадян. 

                 В 2013 році надійшло 11 звернень щодо діяльності органів місцевого самоврядування,  в 2011 році - 8. Ці звернення надійшли від мешканців з проханням надання рішень виконкому та сесій міської ради попередніх скликань та років.

                 Відсутні в цьому році звернення  з питань житлової політики (минулому році - 7 звернень).

                На рівні залишилися звернення з питань освіти, науки, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності   надійшло 2 звернення і в 2012 році- 2.

З приводу роботи транспорту надійшло 2 звернення, в 2012 році -  3 , праці і заробітної плати – відсутні ,в анаголічному періоді 2012 року – також відсутні. Це свідчить про налагодженість роботи в цьому напрямку.

 В 2013 році на 32 зменшилась кількість колективних звернень і склала 20  звернень проти 52, що надійшли протягом  2013 року. В цих зверненнях ставились такі питання, як  відновлення водопостачання,, проведення ремонту будинку, системи каналізації та водопостачання ,  невиконання КП «Благоустрій договірних обов’язків по наданню послуг мешканцям багатоповерхових будинків, благоустрій прибудинкових територій, встановлення додаткових автобусних зупинок по вул.Свердлова, видалення дерев по вул.50 років Радянської України, вирішення питань землекористування та інші .

В цьому році  повторних звернень не надходило, в минулому році – 1.

               Зменшилась, порівнюючи з  минулим роком, кількість звернень, що надійшли з органів влади – 3 проти 23.Зменшення відбулося із-за належності їх відправлення заявниками, бо переважна більшість проблем які порушуються в листах громадян, належить до компетенції міської ради, її  виконавчого комітету та комунальних служб. У той же час практика показує, що і задовольняються вони безпосередньо виконкомом міської ради та комунальними службами  міста .

                Із загальної кількості звернень, що надійшли протягом  2013 року до виконкому міської ради, кількість по категоріям громадян розподілилася таким чином: 

-         від  учасників та інвалідів війни,учасників бойових дій  відсутні (7), інвалідів 1,ІІ.ІІІ групи – 20 (21),ветеранів праці – 26 (6), «дітей війни» -11 (20), пенсіонерів – 60 (84), багатодітних сімей,одиноких матерів – 2 (1), від учасників ліквідації аварії на ЧАЕС –  відсутні (1). Ця категорія громадян найчастіше звертається з питаннями комунальних послуг, надання допомоги в проведенні лікування, придбання ліків, забезпечення житлом, тощо.

   Але, незважаючи на фінансові труднощі, виконавчим комітетом міської ради було задоволено всі звернення щодо соціального захисту, розв’язані питання та надані відповідні роз’яснення з питань земельних відносин, велику кількість звернень з питань житлово-комунального господарства та інших питань .Так, із загальної кількості звернень було задоволено 95 (86), по 22 (103) зверненням було надано роз’яснення згідно з чинним законодавством, 5 звернень переслано за належністю.

  Хоч ще і мають місце подекуди  факти байдужого ставлення з боку керівників комунальних служб міста , відповідальних працівників  виконавчого комітету міської ради  до потреб громадян, надання формальних відписок, замість пошуку шляхів вирішення поставлених питань, але ,безсумнівно, проводиться робота по всебічному роз’ясненню громадянам можливостей подальшого вирішення їхніх проблем у разі неможливості виконання за належністю. Постійно посадовими особами ведеться робота в цьому напрямі, надаються консультації громадянам на особистому прийомі та в телефонному режимі, за запитаннями сусідів та родичів і доводиться до відома заявників  в усному чи письмовому виді. 

Листи громадян – це надзвичайно важливий канал зв’язку органів місцевого самоврядування з населенням, а тому організація роботи з розгляду звернень є одним із напрямків забезпечення соціально-політичної стабільності в місті. Враховуючи це, міськвиконком вживає заходи щодо вдосконалення цієї роботи  шляхом підвищення вимог та контролю до виконавців, в першу чергу, посадових осіб місцевого самоврядування.

Робота зі зверненнями постійно аналізується, підсумки аналітичної роботи обговорюються на засіданнях виконавчого комітету міської ради.

Для висвітлення роботи зі зверненнями громадян  використовуються  стенди міськвиконкому, які знаходяться у приміщенні і де громадяни можуть одержати інформацію, яка на сьогоднішній час найбільше їх турбує. У центрі уваги спеціаліста по роботі зі зверненнями громадян міськвиконкому знаходиться питання контролю за термінами розгляду звернень.

Питання про додержання вимог Закону України “Про звернення громадян” , указів  Президента  та інших законодавчих актів з цього питання  постійно перебуває під контролем міського голови, відповідальних працівників міськвиконкому, керівника комунального підприємства «Благоустрій».

              Спеціалістом по роботі із зверненнями громадян надається в разі необхідності практична та методична допомога щодо роботи зі зверненнями громадян у підпорядкованій міській раді комунальній службі. У міській раді та її  КП «Благоустрій» вивішений графік прийому громадян  керівниками.

Надаючи важливого значення подальшому вдосконаленню методів роботи зі зверненнями громадян, діловому і оперативному  вирішенню порушених в них питань, міський голова проводить особистий прийом кожного понеділка та середи тижня, у необхідних випадках, за участю керівників і фахівців відповідних комунальних служб міста та посадових осіб виконавчого апарату.

Комунальними службою міста - КП “Благоустрій”, незважаючи на фінансову нестабільність, проводяться роботи по виконанню піднятих заявниками питань. На підприємстві проводиться щотижневий особистий прийом громадян, де можна вирішити конкретні питання безпосередньо з керівником.

Аналіз стану забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення свідчить, що міськвиконкомом, його відділами, посадовими особами виконавчого апарату  було вжито дієвих заходів, спрямованих на вирішення важливих проблем населення міста, реалізацію конституційних прав і свобод громадян.

 

        №   02 / 14

Про звіт  адміністративної комісії при міськвиконкомі

за роботу в  2013 році

Заслухавши звіт голови адміністративної комісії при міськвиконкомі  Козлова В.П. про роботу адміністративної комісії в 2013 році, відповідно  до Кодексу України про адміністративні правопорушення , керуючись п.п.4 п. «б» ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ :

1.Звіт голови адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради Козлова В.П. про роботу адміністративної комісії в 2013 році прийняти до відома.

2. Адміністративній комісії при виконавчому комітеті міської ради:

2.1.Продовжити роботу щодо забезпечення своєчасного, всебічного та об’єктивного з’ясування обставин кожної справи, з’ясування причин та умов, що спричинили вчинення адміністративних правопорушень.

2.1. Продовжувати виконувати правозахисну, виховну та профілактичну роботу при розгляді справ про адміністративні правопорушення громадян міста.

2.2.Відповідно до статті 305 Кодексу України про адміністративні правопорушення здійснювати постійний контроль за правильністю та своєчасним виконанням постанов про накладення адміністративного стягнення.

2.3.Продовжувати практику роз’яснення населенню міста законодавства щодо дотримання громадянами правил благоустрою прилеглих територій.

 3.Посадовим особам місцевого самоврядування: начальнику відділу ЖКГ Гапону Є.Б., спеціалісту по контролю за благоустроєм території міста відділу ЖКГ Топал Н.І. та директору КП «Благоустрій» Чередниченко В.І.:

3.1.Продовжити контроль за  дотриманням юридичними та фізичними особами вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері благоустрою, Правил благоустрою території міста Барвінкове, активізувати свою роботу по виявленню адміправопорушень та направленню матеріалів до адміністративної комісії при міськвиконкомі, разом з цим проводити роз'яснювальну та профілактичну роботу щодо недопущення вчинення  громадянами дій, які спричиняють порушення  Кодексу України про адміністративні правопорушення.

3.2.Попередити вищевказаних уповноважених осіб, яким делеговано повноваження щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення, що,в подальшому, в разі неналежного виконання покладених завдань, вони  будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності .

4.Рекомендувати :

4.1.Барвінківському РВ ГУМВС України в Харківській області  провести відповідні заходи, зазначені у підпункті 1 пункту 3  даного рішення ;

4.2.Відділу державної виконавчої служби управління юстиції Барвінківського району вжити заходів щодо своєчасного та у повному обсязі стягнення штрафів з громадян міста відповідно до постанов адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради.

5.Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 10.01.2013 року № 05/13 "Про звіт адміністративної комісії при  міськвиконкомі за роботу в 2012 році ».

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Козлова В.П.  

 

З В І Т

про роботу адміністративної комісії

при міськвиконкомі  в 2013 році

 

Відповідно до п.п.4 п. «б» ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексу України про адміністративні правопорушення адміністративна комісія при Барвіінківському виконавчому комітеті міської ради має повноваження на розгляд адміністративних справ, згідно зі статтею 218 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тридцяти п’яти статтях кодексу. Завданням адміністративної комісії є розгляд справ про адміністративні правопорушення та винесення постанов, всебічне, повне і об’єктивне з'ясовування обставини кожної справи, вирішення їх в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесених постанов, а також виявляти причини та умови, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень.

Протягом 2012 року проведено 4 засідання адміністративної комісії. На розгляд адміністративної комісії надійшло 5 справ (протоколи) про адміністративні правопорушення  складені працівниками Барвінківського РВ ГУМВС України в Харківській області. Адміністративною комісією розглянуто та винесено 5 постанов про накладення адміністративного стягнення :

-   по ст.154 ч.1 КУпАП ( порушення правил тримання котів та собак) – 4 постанови;

-  по ст. 156 ч.2 КУпАП ( порушення паравил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами )  - 1 постанова ;

Усні зауваження відповідно до статті 22 КУпАП та попередження про адміністративну відповідальність відсутні. Накладено штрафів на 5 правопорушників на загальну суму 680 грн.

(Сплачено штрафів на загальну суму 663  грн., з них оплачено добровільно 663 грн.  В січні 2013 року доплачена частина штрафу за ст.152, накладеного 26.12.12року на директора КП «Благоустрій» Чередниченка В.І. в розмірі 650 грн. Відсоток сплати за підсумками 2013 року складає  131,3 %.

Що стосується роботи з Державною виконавчою службою, то до відділу ДВС управління юстиції протягом 2012 року на примусове виконання жодної із справ не направлено, бо всі штрафи сплачено добровільно, крім 2 давніх справ, відповідно до яких проводяться періодичні спільні дії АК та відділу виконавчої служби щодо примусової сплати штрафу на загальну суму  406 грн. 81 коп. (2 штрафи  на суму  66,81 грн. та 340 грн. – не сплачується за відсутності доходів та майна, яке можна конфіскувати).

Адміністративні штрафи – це одна із доходних частин міського бюджету.  І хоч головою та секретарем адміністративної комісії постійно ведеться робота з відділом Державної виконавчої служби управління юстиції щодо примусового стягнення штрафів з боржників, керівництвом Барвінківського РВ ГУМВС Харківської області, посадовими особами міськвиконкому, які мають право на складання протоколів за скоєння адмінправопорушень щодо активізації своєї роботи, в частині що стосується складання протоколів на адмінправопорушників, але вказані працівники не реагують на прохання та вимоги.

Підставою для розгляду справи про адміністративне правопорушення є протокол про адміністративне правопорушення, складений у встановленому законом порядку уповноваженою на те посадовою особою, посадовою особою уповноваженою виконавчим комітетом міської ради та іншими особами відповідно до статті 255 КУпАП. На підставі рішення виконавчого комітету міської ради  від 25.11.2010 року № 209  «Про затвердження складу комісії по благоустрою території міста  Барвінкового та делегування повноважень щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення» уповноважено наступних посадових осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, а саме : Гапон Є.Б. – начальник відділу ЖКГ, Топал Н.І. – спеціаліст по контролю за благоустроєм території міста відділу ЖКГ,Чередниченко В.І. – директор КП «Благоустрій». У міськвиконкомі наявна посада спеціаліста по контролю за благоустроєм території міста, до повноважень якого віднесено здійснення контролю за санітарним станом благоустрою території міста, виконанням Правил благоустрою, забезпечення чистоти та порядку утримання території міста Барвінкове та який за своїми  функціональними обов’язками здійснює складання протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів для притягнення винних до відповідальності та приписи, відповідно до переліку порушень, перерахованих в Правилах благоустрою, забезпечення чистоти та порядку утримання територій міста Барвінкове .На жаль,за час діяльності вказаного спеціаліста ні одного протоколу до адміністративної комісії не надійшло,як і від інших зазначених посадових осіб. Наголошу на тому, що уповноважені виконкомом посадові особи пасивно поводяться відносно того, що у місті мають місце численні адміністративні правопорушення, багато порушень безпідставно залишаються без відповідних реагувань.

         №  03/14

Про затвердження розпорядження   в.о. міського голови 

Розглянувши розпорядження,  прийняте  в.о. міського голови  Блудовою Г.В. у січні місяці  2014 року  щодо надання адресної матеріальної допомоги на поховання Почесного громадянина міста Барвінкове Любченка С.М., керуючись   Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Барвінківський виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

           Затвердити  розпорядження  в.о. міського голови прийняте   у січні   місяці 2014 року :

від 23 січня 2014 року № 09  «Про надання адресної матеріальної допомоги на поховання Почесного громадянина міста Барвінкове Любченка С.М.»

 

№  04 /14

Про надання адресної одноразової матеріальної   допомоги громадянам міста.

Розглянувши заяви громадян з проханням про надання матеріальної допомоги на лікування, в зв’язку зі скрутним матеріальним станом на проживання, виходячи з конкретних обставин, що склалися в сім’ях,  беручи до  уваги акти обстежень  матеріально-побутових  умов, інші надані документи, відповідно до Положенням про надання матеріальної  допомоги  малозабезпеченим  громадянам  міста,  затвердженим   рішенням   ХХУШ сесії  міської ради від  20 квітня 2005 року № 528 зі змінами та доповненнями, керуючись ст. 34  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,   виконавчий  комітет Барвінківської  міської ради  

В И Р І Ш И В:

1.Надати одноразову адресну матеріальну допомогу на лікування наступним громадянам міста :

1.1.Соколовській Любов Михайлівні, зареєстрованій по вул.Котовського, 37 – в розмірі  200,00 грн.

1.2.Баюк Любов Миколаївні, зареєстрованій  по вул.К.Маркса,26 - в розмірі  200,00 грн.

1.3.Алєксєєнку Володимиру Івановичу, зареєстрованому по вул.Ватутіна, 1а – в розмірі 200,00 грн.

1.4.Малюті Яніні Іванівні, зареєстрованій по вул.Свердлова, 1 кв.3 – в розмірі  200,00 грн.

2.Надати,як виняток, адресну одноразову матеріальну допомогу в звֹязку зі скрутним матеріальним станом на проживання наступним громадянам міста :

2.1. Стаднік Олені Анатоліївні , зареєстрованій  по вул. Б.Хмельницького,32  – в розмірі 200,00 грн.

 

№ 05/14

Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради  від 30 жовтня 2012р. № 163/12

"Про присвоєння поштової адреси"

             Розглянувши заяву гр. Шпак Надії Василівні, яка мешкає по вул.Кутузова,9 кв.23, щодо внесення змін та доповнень до   рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради  від 30 жовтня 2012р. № 163/12 "Про присвоєння поштової адреси", керуючись Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.31 п.2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Барвінківської міської ради

ВИРІШИВ:

1.                 Внести зміни та доповнення до   рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради  від 30 жовтня 2012р. № 163/12 "Про присвоєння поштової адреси" та викласти п.1 в новій редакції:

«1.Присвоїти поштову адресу гаражу, який розташований по вул. Терешкової (поблизу будинку №5) – вул.Терешкової,2а м. Барвінкове.»

№06/14

Про зміну поштової адреси

Розглянувши заяву директора ТОВ "Бам" Шаламової Валентини Миколаївни, щодо зміни поштової адреси магазину про площі Привокзальній, 61 м. Барвінкове Харківсьткої області, погоджену завідувачем сектору містобудування та архітектури Барвінківської районної державної адміністрації Даньшиною І.В., керуючись Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.31 п.2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Барвінківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. В зв'язку із впорядкуванням номерних знаків змінити поштову адресу  магазину №61 по пл. Привокзальній   на адресу: вул. Леніна, 87.

№ 07/14

Про надання дозволу на збір вихідних даних, виготовлення

проектно-технічної документації та газифікацію квартири в

  житловому будинку

Розглянувши заяву гр. Лисенко Віталія Миколайовича, який мешкає по вул. Кутузова,д.3 кв.1 міста Барвінкове, погоджену з відповідними організаціями, щодо надання дозволу на виготовлення проектно-технічної документації на газифікацію квартири в  житловому будинку, керуючись п.9 ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Барвінківської міської ради

ВИРІШИВ: 

1. Надати Лисенко Віталію Миколайовичу дозвіл на збір вихідних даних, виготовлення проектно-техничної документації та газифікацію квартири в житловому будинку по вул. Кутузова, д.3 кв.1 м. Барвінкове Харківської області.

2.      Вищеназваному      громадянину     розроблену      проектну-технічну документацію  на  підключення до  систем  газопостачання  м.  Барвінкове надати на розгляд виконавчому комітету в термін до 01 листопада 2014 р.

3.       При не виконанні умов зазначених у п.2 цього рішення вважати його
таким, що втратило чинність.

4.       Дозвіл на підключення квартири в житловому будинку до систем газопостачання буде прийнято окремим рішенням.

5.  Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу ЖКГ міськвиконкому  Гапона Є.Б.