Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Плани
Адміністративні послуги

 

Рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради

від    05 грудня   2013  р.

  № 155/13

                      Про затвердження Положення про порядок розгляду питань щодо організації  та                    проведення масових заходів у місті  Барвінкове

З метою впорядкування організації і проведення масових заходів на території міста, забезпечення конституційних прав і свобод громадян, дотримання громадського порядку, відповідно до статі 39 Конституції України, статті 11 Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод», рішення Конституційного Суду України від 19.04.2001 № 4-рп/2001, керуючись статтею 38, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

                                                    ВИРІШИВ:

1. Затвердити Положення про порядок розгляду питань щодо організації  та  проведення масових заходів у місті  Барвінкове (додається).

2. Оприлюднити дане рішення на інформаційних стендах міськвиконкому та сайті міської ради.

3. Рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.

4. Контроль за виконанням даного рішення покладаю на себе.

                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                            рішенням міськвиконкому

                  від 05.12.2013 року № 155

                                          

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок розгляду питань щодо організації  та  проведення масових

заходів в  місті  Барвінкове

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Положення про порядок розгляду питань щодо організації та проведення масових   заходів  на території   міста  розроблено у відповідності до Конституції України, Конвенції про захист прав і основних свобод людини, ратифікованої Законом України від 17.07.1997р., Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Конституційного Суду від 19.04.2001р за № 4-рп/2001р.

    Масовими заходами визнаються збори, мітинги, демонстрації, походи, пікетування, культурно-видовищні заходи, презентації, рекламні акції, релігійні (культові), духовно-просвітницькі збори (далі - заходи), які проводяться  юридичними  особами,   втому  числі  підприємствами,  організаціями,  установами,  політичними партіями, громадськими, профспілковими, релігійними  організаціями,  творчими  спілками,  а  також  групами  громадян, які  проводяться  поза  межами  приміщень  та  споруд.

П.ІНФОРМУВАННЯ  ПРО   ПРОВЕДЕННЯ   МАСОВИХ  ЗАХОДІВ.

       2.1.Повідомлення  про  проведення  масових  заходів  подається  організаторами  в  письмовій  формі  заздалегідь,  тобто у прийняті строки, що передують даті їх проведення (Рішення Конституційного суду України № 4-рп/2001 від 19.04.2001 ).

       2.2. Для  проведення  недержавних  масових  заходів, за  винятком  проведення  похоронних  процесів, їх організаторам   рекомендується  не  пізніше  ніж  за  3 дні (не  враховуючи  офіційних  вихідних  та  святкових днів)  до  проведення  заходу  повідомити  Барвінківську  міську  раду.

       2.3.В  повідомленні   повинні  бути  вказані:  мета  акції,  форма  проведення,  місце  проведення  заходу  або  маршрут  руху, час  його  початку  і закінчення, передбачувана  кількість  учасників,  використання   звукопідсилювачів,  прізвища, імена  по  батькові  уповноважених  (організаторів),  місце  їх  проживання, дата  подачі  повідомлення, номер  контактного  телефону, в ньому  також  обговорюються  форми  і  методи   гарантованого  забезпечення  зацікавленими  особами  (організаторами) громадського  порядку  під  час  проведення  масового  заходу.

Ш.РЕЄСТРАЦІЯ  ПОВІДОМЛЕННЯ  ЙОГО  РОЗГЛЯД

ТА  СПОВІЩЕННЯ  ЗАЦІКАВЛЕНИХ  ОСІБ.

        3.1. Повідомлення  про  проведення    масових    заходів, установленої    форми  (згідно п.2.3) підлягає  обов’язковій  реєстрації,  яка  здійснюється  у  міськвиконкомі   в день  його  подання.

        3.2.Повідомлення  про  проведення  масових  заходів  подається  в  двох  примірниках  на  одному  з  яких  робиться  відмітка  про  прийняття.

        3.3.Повідомлення  про  проведення  масових  заходів  підлягає  обов’язковому розгляду  узгоджувальною  комісією  при  міськвиконкомі.

        3.4.Розгляд  повідомлення  про  проведення  масових  заходів  оформляється  протоколом  засідання  узгоджувальної  комісії,  який  є  підставою  для   підготовки  та  видання  відповідного   розпорядження  міського  голови  з  цього  питання.  На  засідання  комісії  запрошується  заінтересована  особа (  організатори), неявка якої не перешкоджає розгляду повідомлення.

        3.5.За  згодою  заінтересованих  осіб ( організаторів), в  повідомленні  може  бути  змінено час,  місце  і  порядок  проведення   масового  заходу  з  метою  забезпечення  громадського  порядку, нормальної   роботи  транспорту,  державних  і громадських  органів,  органів  місцевого  самоврядування, підприємств, установ,    організацій.

        3.6.За  результатами  розгляду  повідомлення  узгоджувальна   комісія може   рекомендувати  виконавчому  комітету    Барвінківської  міської ради   у  встановленому  порядку  звернутися до  суду про неможливість проведення масового заходу, якщо проведення  цього  заходу  загрожує  інтересам  національної  безпеки  та  громадського  порядку – з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров»я населення або захисту прав і свобод інших людей (ст..39 Конституції України).       

        3.7.Про  результати  розгляду матеріалів заінтересована  особа (організатор) та орган (особа), який  очолює  масовий  захід   повідомляються в  письмовій  формі  не  пізніше, ніж  за 1 день (  не  враховуючи  офіційних  вихідних  та  святкових  днів), до  часу  проведення  відповідного  масового  заходу. Заінтересована  особа  може  отримати  повідомлення  на  руки  при  наявності  документу, який  підтверджує її повноваження.

ІУ.ПРОВЕДЕННЯ  МАСОВИХ   ЗАХОДІВ

      4.1.Масові  заходи  проводяться  у  визначені  строки  і  в   обумовлених  місцях.

      4.2.Місцями  проведення  загальноміських  демонстрацій  та  походів  є:

       - вулиця  Леніна, відрізок  вул. Б.Хмельницького  від  адміністративної  будівлі    до  монументу  «Скорботна  мати  -  Батьківщина»,  відрізок  вулиці  50  років  Радянської  України,  від  гімназії № 1  до  центральної  площі  міста, центральна  площа  міста

       - місцями  проведення  мітингів  загальноміського  значення є:  біля  пам’ятників  загиблим  воїнам  Барвінківчанам, Козаку  Барвінку,  монумента  «Скорботна  Мати –Батьківщина»,  пам’ятного  знаку  ліквідаторам  аварії  на  Чорнобильській  АЕС,  центральна  площа  міста,  пам’ятний  знак  «Голодомор»

     - місцями    проведення  інших  масових  заходів  є:  майданчик  біля  РБК,  центральна  площа  міста,  площа біля входу на стадіон «Колос»  та ДЮСШ.

               Приміщення  для  політичних  заходів:

-         районний  будинок  культури,

-         зал  засідань  районного  відділу  освіти.

Збори,  мітинги,  акції  та  інші  масові  заходи  незалежно  від   кількості їх  учасників  не  повинні  заважати  вільному  руху  транспортних  засобів  та  проходу  перехожих.

4.3.Не  допускається:

- одночасне  проведення  будь-яких  масових  заходів  в  тому  місці, де  вже  узгоджені  в  установленому   порядку  інші  масові  заходи,

- проведення  масових  заходів  в порушення п.6 ч.6 ст.24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

- проведення  мітингів, акцій, пікетів, зборів  безпосередньо  перед  адміністративними  будівлями  установ, організацій   що   заважає  роботі вказаних державних установ або  якимось  чином  перешкоджає  населенню  відвідувати  установи  та   організації .

                              У.ЗАКЛЮЧНІ   ПОЛОЖЕННЯ

5.1.Масові  заходи  повинні  бути  припинені  на  вимогу   правоохоронних  органів  та   представників  органів  влади, якщо:

- не  було  подано  повідомлення про  проведення  заходу,

- судом прийнято рішення про обмеження чи заборону проведення  заходу,

- виникла  небезпека   для  життя  і  здоров’я  громадян,

- порушується   громадський  порядок

           5.2.Особи, які  порушили  встановлений  порядок  організації  і  проведення  масових  заходів, несуть  відповідальність  відповідно  до  законодавства  України.

Матеріальна  шкода, заподіяна  під  час  проведення  масових  заходів  їх  учасниками,  підлягає  відшкодуванню  у  встановленому  законодавством  порядку.

5.3.Зміни  та  доповнення  до цього  положення  можуть  бути  внесені  в  порядку, встановленому  для  його  прийняття

 

 №  156 /13

Про  дострокове зняття дисциплінарного стягнення

з директора КП «Благоустрій»

 Відповідно до п.2 ст.151 Кодексу Законів про працю України , на підставі  службової записки в.о. міського голови,секретаря міської ради Блудової Г.В. щодо дострокового зняття догани з директора КП «Благоустрій» Чередниченка В.І., з метою заохочення до подальшої сумлінної праці та враховуючи добросовісне виконання покладених на нього обов’язків, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

                                     В И Р І Ш И В

 Зняти достроково раніше накладене дисциплінарне стягнення – догану із директора комунального підприємства «Благоустрій» Чередниченка Віктора Івановича, яку винесено рішенням виконавчого комітету міської ради від 27 вересня 2013 року № 115/13 «Про готовність КП «Благоустрій» до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 роки» з  05 грудня  2013 року.

 

№ 157/13_

Про  переміщення з КФК на КФК , з КЕКВ на КЕКВ.

            Проаналізувавши виконання бюджетних асигнувань за період з 1 січня по 1 грудня 2013року ,  зробити  переміщення  бюджетних асигнувань з КЕКВ на КЕКВ,з КФК на КФК ,  керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  рішенням ХXVI сесія  міської  ради  V! скликання  від 28 грудня 2012р. «Про бюджет м. Барвінкового на 2013 р.»  п.15,  Барвінківський виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

    1      Зробити переміщення з КФК на КФК  по загальному фонду   

                 - з  КФК 100202 « Водопровідно – каналізаційне господарство» КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 2,0 тис.грн. та направити їх на КФК 090412 « Інші видатки на соціальний захист населення» КЕКВ 2730 « Інші виплати населенню» в сумі 2,0 тис.грн.

           - з КФК 100202 « Водопровідно – каналізаційне господарство» КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 2,0 тис.грн. та направити їх на КФК 070804 « Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти» КЕКВ 2110 « Оплата праці»» в сумі 2,0 тис.грн.

     - з КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 7,5 тис.грн, КЕКВ 2273 « Оплата електропостачання» в сумі 6,0 тис.грн.  та направити їх на КФК 070101  « Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 2273 « Оплата електропостачання» в сумі 6,0 тис.грн. , КЕКВ 2230  «Продукти харчування» в сумі 7,5 тис.грн.

2. Зробити переміщення з КЕКВ на КЕКВ по загальному фонду:

-        по КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ»  з КЕКВ 2240 « Оплата послуг ( крім комунальних)» в сумі 13,0 тис.грн. та направити їх на  КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям) в сумі  13,0 тис.грн. 

-        по КФК 070101 « Дошкільні заклади освіти»  з   КЕКВ 2210 « Предмети,  матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 20,0 тис.грн. , КЕКВ 2250 « Видатки на відрядження» в сумі 2,0 тис.грн. та направити їх на  КЕКВ 2230  «Продукти харчування» в сумі 20,8 тис.грн., КЕКВИ 2272 « Оплата водопостачання та водовідведення» в сумі 1,2 тис.грн.,

 

-        по КФК 070804 « Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти» з  КЕКВ 2240 « Оплата послуг ( крім комунальних)» в сумі 0,5 тис.грн., КЕКВ 2250 « Видатки на відрядження» в сумі 0,3 тис.грн. та направити їх на  КЕКВ 2120 « Нарахування на заробітну плату» в сумі 0,8 тис.грн.

3. Зробити переміщення:

 По доходах

Збільшити план:

   Код доходний 13050200 « Орендна плата з юридичних осіб» в сумі 85,5 тис. грн

                            13050500 « Орендна плата з фізичних осіб» в сумі 50.0 тис. грн.

                            22090400 «Державне мито, пов»язане з видачею та оформленням закордонних паспортів(посвідок) та паспортів громадян України» в сумі  10,0 тис.грн.

                            22090100 «Державне мито , що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування» в сумі 4,0 тис.грн.

 Зменшити план:

   Код доходний   11010100 « Податок з доходів найманих працівників» в сумі  149,5 тис.грн.

4.      Дане рішення затвердити на черговій сесії міської ради.

 

          №  158 /13

Про надання адресної одноразової матеріальної  допомоги громадянам міста.

 

Розглянувши заяви громадян з проханням про надання матеріальної допомоги на лікування ,в зв’язку зі скрутним матеріальним станом на проживання, виходячи з конкретних обставин, що склалися в сім’ях,  беручи до  уваги акти обстежень  матеріально-побутових  умов, інші надані документи, відповідно до Положенням про надання матеріальної  допомоги  малозабезпеченим  громадянам  міста,  затвердженим   рішенням   ХХУШ сесії  міської ради від  20 квітня 2005 року № 528 зі змінами та доповненнями, керуючись ст. 34  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,   виконавчий  комітет Барвінківської  міської ради

                                       

В И Р І Ш И В:

1.Надати одноразову адресну матеріальну допомогу на лікування наступним громадянам міста :

       3.Головному бухгалтеру відділу бухгалтерської служби виконавчого комітету міської ради Янгурській Н.В.  сплатити  кошти  готівкою  в сумі   750 грн.  із  загального фонду.

                       

     № 159 /13

                  Про затвердження розпорядження   в.о. міського голови

Розглянувши розпорядження,  прийняте  в.о. міського голови  Блудовою Г.В. у   грудні  місяці  2013 року  щодо безкоштовної передачі КП   «Благоустрій»  паливно-мастильних матеріалів,  керуючись   Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Барвінківський виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

           Затвердити  розпорядження  в.о. міського голови прийняте  у   грудні  місяці 2013 року :

від   04 грудня    2013 року № 288 «Про  безкоштовну  передачу   паливно-мастильних матеріалів БКП «Благоустрій»

 

 № 160 /13

Про надання дозволу на приватизацію житла

     Розглянувши заяву  , матеріали Барвінківського КПТІ,  довідку з житлово-експлуатаційної організації (КП «Благоустрій») про зареєстрованих осіб в зазначеному житловому приміщенні та заслухавши інформацію директора Барвінківського КПТІ Діденко Л.І., керуючись ст. 5 Закону України «Про приватизацію Державного фонду», п. 7 ст. 30 Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,    виконавчий комітет Барвінківської міської ради

                                                          В И Р І Ш И В:

          Дозволити приватизацію будинку:

              -  гр.______

 

№  161/13 

Про надання дозволу  на отримання технічних умов  та розробки проекту індивідуального теплопостачання квартир в багатоквартирних  житлових  будинках

            Розглянувши заяви громадян   м. Барвінкове щодо надання дозволу на отримання технічних умов та розробки проекту індивідуального теплопостачання зазначених квартир в багатоквартирних житлових  будинках, керуючись п.5 ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Барвінківської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Надати дозвіл на отримання технічних умов та розробки проекту індивідуального теплопостачання квартир:

2. Зобов`язати   вищезазначених  громадян :

2.1.Виготовити за власний рахунок проект індивідуального теплопостачання   квартир з розрахунком теплового балансу житлових  будинків, згідно з санітарними нормами та переліком необхідних до виконання робіт, в зв’язку з відокремленням від мереж централізованого опалення.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу ЖКГ міськвиконкому Гапона Є.Б.

 

         № 162 /13

Про затвердження заходів  по залученню техніки підприємств,

організацій та установ міста  для розчищення доріг вулиць міста під час снігопадів по забезпеченню безперебійного руху автотранспорту

 в зимовий період 2013-2014 років

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Козлова В.П. щодо необхідності залучення техніки підприємств міста для розчищення доріг вулиць під час снігопадів та забезпечення безпечного руху автотранспорту в зимовий період 2013-2014 років, відповідно до п.3.12 Правил благоустрою, забезпечення чистоти та порядку утримання території міста Барвінкове, затверджених рішенням ХХІ сесії міської ради від 06.07.2012р. № 355, керуючись ст.30 та ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Барвінківської міської ради

В И Р І Ш И В:

1.Затвердити заходи по залученню техніки підприємств, організацій та установ міста незалежно від форми власності для розчищення доріг вулиць міста під час снігопадів по забезпеченню безперебійного руху автотранспорту в зимовий період 2013-2014 років (додаються).

 

2.Направити вищевказані заходи керівникам підприємств міста для їх виконанням.

3. Контроль за виконанням даного рішення покладаю на себе.

 

Рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради

від     26 грудня   2013  р.

 

№ 163 /13

Про затвердження  переліку об’єктів та види соціально корисних робіт

для виконання покарань засудженими до  громадських робіт у 2014 році 

Розглянувши запити кримінально-виконавчої інспекції Барвінківського району від 18.12.2013р. № 22/16/7- 1865/Бл. та № 22/16/7-1866/Бл. з приводу визначення та затвердження переліку об’єктів, де будуть відбувати покарання засуджені до громадських  робіт на протязі 2014 року та перелік суспільно-корисних робіт, які вони будуть виконувати та визначення відповідальних посадових осіб, які будуть здійснювати контроль за ходом відбування засудженими покарання, відповідно до ч.1 ст.56 Кримінального кодексу України, ст.39 Кримінально-виконавчого кодексу України, ст.301, ст.3213 Кодексу України про адміністративні правопорушення, керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Барвінківської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

1.   Затвердити перелік об’єктів та види суспільно корисних робіт для виконання покарань засудженими до громадських робіт у 2014 році (додаток).

2.   Рекомендувати керівникам комунальних підприємств - директору КП «Благоустрій» Чередниченку В.І. та директору філії ХОКП «ДРІТ» БПКГ Гончару О.А.:

-  забезпечити контроль за виконанням засудженими визначених для них робіт та дотриманням правил техніки безпеки;

- своєчасно повідомляти  кримінально-виконавчу  інспекцію про ухилення засудженого від відбування покарання та переведення  його на інше місце роботи, появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного  або  токсичного  сп'яніння,  порушення  громадського порядку;

- вести облік та  щомісячно інформувати кримінально-виконавчу  інспекцію   про  кількість  відпрацьованих засудженим годин і його ставлення до праці.

3. Контроль за виконанням даного рішення  залишаю за собою.

 

 

Додаток

ПЕРЕЛІК

об’єктів та  види суспільно корисних робіт для відбування покарань засудженими до громадських робіт  у 2014 році

Назва підприємства

Адреса

П.І.Б., керівника,

телефон

Вид робіт

1.

КП «Благоустрій»

вул.Леніна,20

Чередниченко В.І.

- упорядкування пам’ятників, братських могил та інших місць поховання загиблих захисників Вітчизни і утримання  у належному стані  кладовищ;

 

- благоустрій та озеленення території міста, зон відпочинку та таке інше;

- роботи при проведенні ремонту або реконструкції об’єктів соціальної сфери навчальних дошкільних закладів;

- впорядкування територій міста з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

- інформування населення про надання житлових субсидій;

2.

Філія ХОКП «ДРІТ» БПКГ

вул.Базарна, 35-а

Гончар О.А.

- упорядкування території  підприємства та прилеглої території

 

 

 

 

- роботи при проведенні ліквідації аварійних поривів  водяних мереж міста

 

 

 

 

- благоустрій задіяної території при проведенні ліквідації аварійних поривів водо мереж міста;

 

 

 

 

- відновлення роботи рухомого складу підприємства

 

№  164   /13

                                    Про організацію проведення

оплачуваних громадських робіт у 2014 році

Розглянувши лист директора Барвінківського районного центру зайнятості Курілової Л.П. від 17.12.2013 р. № 3707 щодо організації у 2014 році оплачуваних громадських робіт на підприємствах комунальної власності відповідно до вимог  ст.31 Закону України «Про зайнятість населення» від 05 липня 2012 року № 5067-VI   та Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру від 26.03.2013  № 175, керуючись 7 ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Барвінківської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

1.Організувати у 2014 році тимчасові робочі місця для проведення оплачуваних громадських робіт на підприємстві комунальної власності – Барвінківське  комунальне підприємство «Благоустрій».

2. Затвердити перелік видів оплачуваних громадських робіт на 2014 рік (додається).

3.Фінансування оплачуваних громадських робіт здійснювати пропорційно рівними частинами за рахунок коштів міського бюджету, коштів підприємств, організацій, установ та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

 

Затверджено рішенням

виконавчого комітету

Барвінківської міської ради

від   26 грудня 2013 р. № 164 /13

 

ПЕРЕЛІК

видів оплачуваних  громадських робіт у 2014 році

         - упорядження меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць поховання загиблих захисників Вітчизни і утримання у належному стані цвинтарів;

         - благоустрій та озеленення територій  м. Барвінкове, зон відпочинку та туризму, паркових зон, придорожніх смуг;

- роботи при проведенні ремонту або реконструкції об’єктів соціальної сфери (дитячих дошкільних закладів), впорядкування прилеглих до них територій, наведення санітарного порядку на прилеглих територій;

-  впорядкування територій  міста Барвінкове  з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних рішеннями органу виконавчої влади;

 

№ 165 /13

Про  затвердження плану роботи   виконавчого комітету Барвінківської міської ради  на 2014 рік

Розглянувши  план роботи   виконавчого комітету Барвінківської міської ради, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  виконавчий комітет Барвінківської міської ради

В И Р І Ш И В:

1.      Затвердити план роботи виконавчого комітету Барвінківської міської ради на 2014 рік (додається).   

2.     Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.  

 

Затверджено

 рішенням виконавчого комітету

Барвінківської міської ради

від 26  грудня 2013 року

                                                                                                                           №  165/13

 

ПЛАН

 роботи засідань виконавчого комітету Барвінківської міської ради на 2014 рік

№ п/п

зміст

термін виконання

відповідальні за підготовку

примітка

І квартал

 

1.

Звіт про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2013 рік

січень м-ць

Жудіна Г.В.,

спеціаліст виконкому зі звернень громадян

 

2

Про затвердження розпоряджень міського голови

січень м-ць

Курченко О.В., спеціаліст з соціальних питань

 

3

Питання містобудування та архітектури

січень м-ць

Даньшина І.В., начальник відділу містобудування та архітектури РДА

 

4

Звіт директора КП «Благоустрій» щодо заключення договорів з вивезення твердих побутових відходів

 

лютий м-ць

 Чередниченко В.І..,

директор КП «Благоустрій»

 

 

5

Звіт директора КП «Благоустрій» про стан реалізації роботи по заключенню договорів по утриманню будинків і споруд

 

лютий м-ць

 Чередниченко В.І..,

директор КП «Благоустрій»

 

 

6

Звіт голови адмінкомісії за 2013 рік

 лютий м-ць

Голова адмінкомісії

 

7

Про затвердження розпоряджень міського голови

лютий м-ць

Курченко О.В., спеціаліст з соціальних питань

 

8

Питання містобудування та архітектури

лютий м-ць

Даньшина І.В., начальник відділу містобудування та архітектури

 

9.

Питання житлової комісії

лютий м-ць

Курченко О.В., спеціаліст з соціальних питань виконкому

 

10

Питання опікунської ради

лютий м-ць

Курченко О.В., спеціаліст з соціальних питань виконкому

 

11.

Про діяльність комунального підприємства «Благоустрій» за І квартал 2014 р.

 березень  м-ць

Чередниченко В.І..,

директор КП «Благоустрій

 

12.

Затвердження заходів щодо проведення санітарно-екологічного двомісячника по благоустрою території міста

березень м-ць

Гапон Є.Б.,начальник відділу житлово-комунального господарства

 

13.

Про затвердження розпоряджень міського голови

 березень м-ць

Курченко О.В., спеціаліст з соціальних питань

 

14.

Розгляд звернень громадян про надання матеріальної допомоги

березень  м-ць

Жудіна Г.В.

спеціаліст виконкому зі звернень громадян

 

15.

Питання житлової комісії

березень  м-ць

Курченко О.В., спеціаліст з соціальних питань виконкому

 

16

Питання опікунської ради

березень  м-ць

Курченко О.В., спеціаліст з соціальних питань виконкому

 

17.

Питання містобудування та архітектури

березень м-ць

Даньшина І.В., начальник відділу містобудування та архітектури

 

                                                                                       ІІ квартал

1.

Звіт про виконання бюджету м. Барвінкове за І квартал 2014 року

квітень м-ць

Янгурська Н.В., гол. бухгалтер централізованої бухгалтерії міськвиконкому

 

2.

Хід виконання заходів щодо проведення санітарно-екологічного двомісячника по благоустрою території міста

квітень м-ць

Гапон Є.Б., начальник відділу житлово-комунального господарства

 

3.

Затвердження заходів комунальних підприємств міста щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015  роки

квітень м-ць

Гапон Є.Б.,начальник відділу житлово-комунального господарства

 

4.

Затвердження заходів дошкільних навчальних закладів міста щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015  роки 

квітень м-ць

Гапон Є.Б.,начальник відділу житлово-комунального господарства

 

5.

Про надання дозволу на видалення

 зелених насаджень

квітень м-ць

Жудіна Г.В.

спеціаліст виконкому зі звернень громадян

 

6.

Розгляд звернень громадян про надання матеріальної допомоги

квітень  м-ць

Жудіна Г.В.

спеціаліст виконкому зі звернень громадян

 

7.

Питання житлової комісії

 квітень м-ць

Курченко О.В., спеціаліст з соціальних питань виконкому

 

8.

Питання опікунської ради

  квітень м-ць

Курченко О.В., спеціаліст з соціальних питань виконкому

 

9.

Про затвердження розпоряджень міського голови

  червень м-ць

Курченко О.В., спеціаліст з соціальних питань

 

10.

Питання містобудування та архітектури

квітень  м-ць

Даньшина І.В., начальник відділу містобудування та архітектури

 

11.

Про організацію літнього відпочинку   та оздоровлення дітей дошкільних навчальних закладів міста

травень м-ць

Курченко О.В., спеціаліст з соціальних питань виконкому

 

12.

Виконання програми вуличного освітлення

травень м-ць

Гапон Є.Б.,начальник відділу житлово-комунального господарства

 

13.

Хід виконання заходів щодо проведення санітарно-екологічного двомісячника по благоустрою території міста

травень м-ць

 Чередниченко В.І..,

директор КП «Благоустрій

 

14.

Про надання дозволу на видалення

 зелених насаджень

травень м-ць

Жудіна Г.В.

спеціаліст виконкому зі звернень громадян

 

15.

Розгляд звернень громадян про надання матеріальної допомоги

 травень  м-ць

Жудіна Г.В.

спеціаліст виконкому зі звернень громадян

 

16.

Питання опікунської ради

 травень   м-ць

Курченко О.В., спеціаліст з соціальних питань виконкому

 

17.

Питання житлової комісії

травень    м-ць

Курченко О.В., спеціаліст з соціальних питань виконкому

 

18.

Про затвердження розпоряджень міського голови

  травень м-ць

Курченко О.В., спеціаліст з соціальних питань

 

19.

Питання містобудування та архітектури

травень   м-ць

Даньшина І.В., начальник відділу містобудування та архітектури

 

20.

Про хід виконання заходів комунальними підприємствами міста щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015  роки  

червень м-ць

Керівники комунальних підприємств 

 

21.

Про хід виконання заходів дошкільними навчальними закладами міста щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2014-2015  роки 

червень м-ць

Завідувачі ДНЗ 

 

22.

Про надання дозволу на видалення

 зелених насаджень

 червень м-ць

Жудіна Г.В.

спеціаліст виконкому зі звернень громадян

 

23.

Розгляд звернень громадян про надання матеріальної допомоги

червень  м-ць

Жудіна Г.В.

спеціаліст виконкому зі звернень громадян

 

24.

Про затвердження розпоряджень міського голови

  червень м-ць

Курченко О.В., спеціаліст з соціальних питань

 

25.

Питання житлової комісії

червень   м-ць

Курченко О.В., спеціаліст з соціальних питань виконкому

 

26.

Питання опікунської ради

червень  м-ць

Курченко О.В., спеціаліст з соціальних питань виконкому

 

27.

Питання містобудування та архітектури

червень   м-ць

Даньшина І.В., начальник відділу містобудування та архітектури

 

                                                                                             ІІІ квартал

1.

Звіт про виконання бюджету м. Барвінкове за ІІ квартал 2014 року

липень м-ць

Янгурська Н.В., гол. бухгалтер централізованої бухгалтерії міськвиконкому

 

2.

Про підсумки роботи міськвиконкому зі звернень громадян за 6 місяців 2014 року

липень м-ць

Жудіна Г.В.

спеціаліст виконкому зі звернень громадян

 

3.

Виконання  комунальними службами міста заходів з енергозбереження

липень м-ць

Керівники комунальних підприємств

 

4.

Про хід виконання заходів комунальними підприємствами міста щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років

 липень  м-ць

Керівники комунальних підприємств 

 

5.

Про хід виконання заходів дошкільними навчальними закладами міста щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2014-2015 років

липень  м-ць

Завідувачі ДНЗ 

 

6.

Про надання дозволу на видалення

 зелених насаджень

 липень м-ць

Жудіна Г.В.

спеціаліст виконкому зі звернень громадян

 

7.

Розгляд звернень громадян про надання матеріальної допомоги

липень  м-ць

Жудіна Г.В.

спеціаліст виконкому зі звернень громадян

 

8.

Про затвердження розпоряджень міського голови

  липень м-ць

Курченко О.В., спеціаліст з соціальних питань

 

9.

Питання житлової комісії

липень м-ць

Курченко О.В., спеціаліст з соціальних питань виконкому

 

10.

Питання опікунської ради

липень м-ць

Курченко О.В., спеціаліст з соціальних питань виконкому

 

11.

Питання містобудування та архітектури

липень м-ць

Даньшина І.В., начальник відділу містобудування та архітектури

 

12.

Про хід виконання заходів комунальними підприємствами міста щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років

серпень м-ць

Керівника комунальних підприємств

 

13.

Про хід виконання заходів дошкільними навчальними закладами міста щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2014-2015 років

серпень м-ць

Завідувачі ДНЗ 

 

14.

Про  затвердження списків дітей  дошкільного віку

серпень м-ць

Курченко О.В., спеціаліст з соціальних питань виконкому

 

15.

Про  затвердження списків дітей  шкільного віку

 

серпень м-ць

Курченко О.В., спеціаліст з соціальних питань виконкому

 

16.

Підготовка ДНЗ міста до нового навчального року та оздоровлення дітей влітку

серпень м-ць

Завідувачі ДНЗ

 

17.

Про надання дозволу на видалення

 зелених насаджень

серпень м-ць

Жудіна Г.В.

спеціаліст виконкому зі звернень громадян

 

18. 

Розгляд звернень громадян про надання матеріальної допомоги

серпень м-ць

Жудіна Г.В.

спеціаліст виконкому зі звернень громадян

 

19.

Про затвердження розпоряджень міського голови

серпень м-ць

Курченко О.В., спеціаліст з соціальних питань

 

20.

Питання житлової комісії

серпень м-ць

Курченко О.В., спеціаліст з соціальних питань виконкому

 

21.

Питання опікунської ради

серпень м-ць

Курченко О.В., спеціаліст з соціальних питань виконкому

 

22.

Питання містобудування та архітектури

серпень м-ць

Даньшина І.В., начальник відділу містобудування та архітектури

 

23.

Про готовність комунальних підприємств міста    до роботи в осінньо-зимовий період   2014-2015 років

вересень м-ць

Керівники комунальних підприємств

 

24.

Про готовність дошкільних навчальних закладів міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років

вересень м-ць

Завідувачі ДНЗ

 

25.

Про надання дозволу на видалення

 зелених насаджень

 

вересень м-ць

Жудіна Г.В.

спеціаліст виконкому зі звернень громадян

 

26.

Розгляд звернень громадян про надання матеріальної допомоги

вересень м-ць

Жудіна Г.В.

спеціаліст виконкому зі звернень громадян

 

27.

Про затвердження розпоряджень міського голови

вересень м-ць

Курченко О.В., спеціаліст з соціальних питань

 

28.

Питання житлової комісії

вересень м-ць

Курченко О.В., спеціаліст з соціальних питань виконкому

 

29.

Питання опікунської ради

вересень м-ць

Курченко О.В., спеціаліст з соціальних питань виконкому

 

                                                                                               ІV квартал

1.

Звіт про виконання бюджету м. Барвінкове за ІІІ квартал 2014 року

жовтень м-ць

Янгурська Н.В., гол. бухгалтер централізованої бухгалтерії міськвиконкому

 

2.

Звіт комунальних підприємств міста про стан сплати податків та виплати заробітної плати

жовтень м-ць

Керівники комунальних підприємств

 

3.

Про надання дозволу на видалення

 зелених насаджень

жовтень м-ць

Жудіна Г.В.

спеціаліст виконкому зі звернень громадян

 

4.

Розгляд звернень громадян про надання матеріальної допомоги

жовтень м-ць

Жудіна Г.В.

спеціаліст виконкому зі звернень громадян

 

5.

Про затвердження розпоряджень міського голови

жовтень м-ць

Курченко О.В., спеціаліст з соціальних питань

 

6.

Питання житлової комісії

жовтень м-ць

Курченко О.В., спеціаліст з соціальних питань виконкому

 

7.

Питання опікунської ради

жовтень м-ць

Курченко О.В., спеціаліст з соціальних питань виконкому

 

8.

Питання містобудування та архітектури

жовтень   м-ць

Даньшина І.В., начальник відділу містобудування та архітектури

 

9.

Про погодження  тарифів на послуги, які надає комунальне підприємство технічної інвентаризації 

 листопад м-ць

Лямцев О.Л., спеціаліст з юридичних питань  та регуляторної політики

 

10.

План діяльності міськвиконкому з питань підготовки проектів регуляторних актів на 2015 р.

листопад м-ць

Лямцев О.Л., спеціаліст з юридичних питань  та регуляторної політики

 

11.

Розгляд звернень громадян про надання матеріальної допомоги

листопад м-ць

Жудіна Г.В.

спеціаліст виконкому зі звернень громадян

 

12.

Про затвердження розпоряджень міського голови

листопад м-ць

Курченко О.В., спеціаліст з соціальних питань

 

13.

Питання житлової комісії

листопад м-ць

Курченко О.В., спеціаліст з соціальних питань виконкому

 

 14.

Питання опікунської ради

листопад м-ць

Курченко О.В., спеціаліст з соціальних питань виконкому

 

15.

Питання містобудування та архітектури

листопад  м-ць

Даньшина І.В., начальник відділу містобудування та архітектури

 

16.

Про затвердження бюджету м. Барвінкове на 2015 рік

грудень м-ць

Янгурська Н.В., гол. бухгалтер централізованої бухгалтерії міськвиконкому

 

17.

Про затвердження плану роботи виконавчого комітету  Барвінківської міської ради на 2015 рік

 грудень м-ць

Козлов В.П.,

заступник міського голови з питань діяльності виконачих органів ради

 

18.

Розгляд звернень громадян про надання матеріальної допомоги

грудень   м-ць

Жудіна Г.В.

спеціаліст виконкому зі звернень громадян

 

19.

Питання житлової комісії

грудень м-ць

Курченко О.В., спеціаліст з соціальних питань виконкому

 

20.

Питання опікунської ради

грудень    м-ць

Курченко О.В., спеціаліст з соціальних питань виконкому

 

21.

Питання містобудування та архітектури

 грудень  м-ць

Даньшина І.В., начальник відділу містобудування та архітектури

 

 

№ 166/13

Про видачу дублікату

свідоцтва про право власності фізичній  особі

Розглянувши заяву Осадчої О.В., матеріали Барвінківського КПТІ, та заслухавши інформацію директора Барвінківського КПТІ Діденко Л.І., враховуючи лист Державної реєстраційної служби України від 15.01.2013 року № 12-06-15-13  стосовно процедури оформлення дублікатів свідоцтв про право власності на нерухоме майно у разі їх втрати, рішення ХХХІІІ сесії VIскликання Барвінківської міської ради № 672 від 30.10.2013 року «Про затвердження порядку оформлення дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна»,  керуючись Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень « (зі змінами та доповненнями), ст. 30 п. 10 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Барвінківської міської ради

В И Р І Ш И В:

      Видати Дублікат свідоцтва про право власності на квартиру № 1 по вулиці Червонозаводська,32 на ім’я Плиса Володимира Ульяновича та Плис Тамари Миколаївни, взамін свідоцтва про право власності, виданого виконавчим комітетом Барвінківської міської ради   29 червня  1999 року.

 

№ 167/13

Про надання дозволу  на збір вихідних даних та розробку індивідуального теплопостачання квартир в багатоквартирних житлових будинках

            Розглянувши заяви фізичних осіб, щодо надання дозволу на збір вихідних даних та розробку індивідуального теплопостачання квартир в багатоквартирних  житлових будинках, керуючись п.5 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Барвінківської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Надати дозвіл  на збір вихідних даних та розробку індивідуального теплопостачання квартир в багатоквартирних житлових будинках наступним громадянам:

2. Зобов`язати вищевказаних громадян :

2.1.Виготовити за власний рахунок проекти індивідуального теплопостачання   квартир з розрахунком теплового балансу житлових  будинків, згідно з санітарними нормами та переліком необхідних до виконання робіт, в зв’язку з відокремленням від мереж централізованого опалення .

2.2.  Відповідно до проектної документації після закінчення опалювального сезону за власний рахунок виконати роботи по переобладнанню системи опалення в квартирах, узгодивши виконання робіт з філією БПКГ ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території».

2.3. Після закінчення робіт і введення в експлуатацію індивідуального опалення знятись з обліку споживачів філії ХОКП “Дирекція розвитку інфраструктури території”.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу ЖКГ міськвиконкому Гапона Є.Б.

 

№ 168/13

Про зміну поштової адреси

Розглянувши заяву фізичної особи, погоджену  завідувачем сектору містобудування та архітектури Барвінківської районної державної адміністрації Даньшиною І.В., керуючись Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.31 п.2  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет Барвінківської міської ради

                                              ВИРІШИВ:

           1. Змінити поштову адресу житлового приміщення (гараж) по вул. Першотравневій 12 на адресу: вул. Першотравнева 12д.