Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Плани
Адміністративні послуги

 

Рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради

від    15 листопада 2013  р.

                   № 142/13

Про надання дозволу  на отримання технічних умов  та розробки проекту індивідуального теплопостачання і відокремлення від мережі централізованого опалення квартири в багатоквартирного житловому будинку

            Розглянувши заяву   щодо надання дозволу на отримання технічних умов та розробки проекту індивідуального теплопостачання і відокремлення від мережі централізованого опалення квартири в багатоквартирному  житловому будинку, керуючись п.5 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Барвінківської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Надати дозвіл на отримання технічних умов та розробки проекту індивідуального теплопостачання квартири по вул. м. Барвінкове Харківської області;

2. Зобов`язати вищеназваного громадянина :

2.1.Виготовити за власний рахунок проект індивідуального теплопостачання   квартири з розрахунком теплового балансу житлового будинку, згідно з санітарними нормами та переліком необхідних до виконання робіт, в звязку з відокремленням її від мережі централізованого опалення .

2.2.  Відповідно до проектної документації після закінчення опалювального сезону за власний рахунок виконати роботи по переобладнанню системи опалення в квартирі, узгодивши виконання робіт з філією БПКГ ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території».

2.3. Після закінчення робіт і введення в експлуатацію індивідуального опалення знятись з обліку споживачів філії ХОКП “Дирекція розвитку інфраструктури території”.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу ЖКГ міськвиконкому Гапона Є.Б.  

№  144/13

 Про зняття статусу «службове житло»

Розглянувши  лист директора КП « Благоустрій» Чередниченка В.І. від 29.10.2013 року № 282 щодо зняття статусу «службове житло» з житлового будинку по вул.. в зв’язку зі скрутним фінансовим становищем підприємства та неможливістю обслуговування вищезазначеного житла, лист прокуратури Барвінківського району від  14 листопада 2013 року щодо не заперечення про зняття статусу «службове житло» з вищевказаного житлового приміщення та надання ордеру, керуючись п  б - 5, 8 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Барвінківської міської ради

В И Р І Ш И В:

1.     Зняти статус «службове житло» з житлового будинку №82 по вул.. Кірова, м. Барвінкове Харківської області (загальна площа будинку – 65,8 кв.м, житлова площа – 43,4 кв.м).

2.     Спеціалісту з соціальних питань Курченко О.В. внести зміни в  журнал обліку службових приміщень.

3.     Видати  ордер на житлове приміщення – житловий будинок №82 по вул.. Кірова, м. Барвінкове Харківської області (загальна площа будинку – 65,8 кв.м, житлова площа – 43,4 кв.м).

4.     Контроль за виконанням  даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Козлова В.П.

№  144/13

 Про видачу дублікатів

 свідоцтв про право власності фізичним особам

Розглянувши заяву, матеріали Барвінківського КПТІ, та заслухавши інформацію директора Барвінківського КПТІ Діденко Л.І., враховуючи лист Державної реєстраційної служби України від 15.01.2013 року № 12-06-15-13  стосовно процедури оформлення дублікатів свідоцтв про право власності на нерухоме майно у разі їх втрати, рішення ХХХІІІ сесії VIскликання Барвінківської міської ради № 672 від 30.10.2013 року «Про затвердження порядку оформлення дублікатів свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна»,  керуючись Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень « (зі змінами та доповненнями), ст. 30 п. 10 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Барвінківської міської ради

В И Р І Ш И В:

  Видати Дублікат свідоцтва про право власності на жилий будинок з надвірними будівлями по вулиці Комсомольській, 13 на ім’я, взамін втраченого свідоцтва про право власності, виданого Виконавчим комітетом Барвінківської міської ради 23 лютого  1993 року.

Рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради

від     28 листопада 2013  р.

№  145/13

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету міської ради від 28.04.2011 року № 71 «Про затвердження тарифів на ритуальні послуги

в м. Барвінкове, що надає КП «Благоустрій».

Відповідно до листів Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 02-25/3-2044 від 29.04.2013 року, № 02-25/3-2578 від 04.06.2013 року, 02-25/1-3962 від 17.09.2013 року, 02-25/1-4390 від 10.10.2013 року та директора Барвінківського КП «Благоустрій» № 318 від 26.11.2013 року, Закону України «Про поховання та похоронну справу», Податкового  кодексу України, керуючись ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет міської ради                                

В И Р І Ш И В:

         1. Внести зміни в тарифи, затверджені рішенням виконавчого комітету міської ради від 28.04.2011 року № 71 «Про затвердження тарифів на ритуальні послуги в м. Барвінкове, що надає КП «Благоустрій», а саме:

        - в додатках № 1, № 2 в колонці ПДВ 20% вилучити розрахунки даного податку по таким послугам (додаються).

2. Довести дане рішення до виконавця послуги – КП «Благоустрій».

3. Виконавчому комітету міської ради оприлюднити зміст цього рішення на сайті міської ради та інформаційних стендах міськвиконкому.

4. Контроль за виконанням даного рішення покладаю на себе.

 

       № 146/13 

Про затвердження плану діяльності виконавчого комітету

 Барвінківської міської ради з підготовки

 проектів регуляторних актів

на 2014 рік

                На виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003р. № 1160-ІV, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Барвінківської міської ради

В И Р І Ш И В:

1.     Затвердити План діяльності виконавчого комітету Барвінківської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік (додається).

2.     План діяльності виконавчого комітету Барвінківської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік оприлюднити в районній газеті «Вісті Барвінківщини» та сайті міської ради.

3.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Козлова В.П.

  

№   147/13

 Про продаж  нежитлового приміщення

за адресою: вул. Леніна № 14-є

м. Барвінкове  Харківської області

           На  виконання  рішення XXXI сесії  Барвінківської   міської  ради   VI скликання  від 09.08.2013 року № 616»Про надання згоди на проведення процедури продажу нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Барвінкове», взявши до уваги відомості біржових торгів Південної Товарної  біржі від 06 листопада 2013 року, керуючись  ст.28  Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  виконавчий   комітет  міської   ради

ВИРІШИВ:

              1. Доручити в.о. міського  голови Блудовій Г.В.  підписати   договір  купівлі-продажу  нежитлового приміщення по вул. Леніна,14-є м. Барвінкове    в  установі   нотаріата. Вартість  повинна  відповідати сумі визначеній у відомісті біржових торгів.  

            2. Проінформувати   покупця     що  витрати  по  оформленню  договору  продажу-купівлі,  покладаються  на  нього. Сума  коштів  вартості   нежитлового приміщення перераховується   продавцю на   банківський  рахунок  вказаний   ним  в  договорі,  на  протязі  5  банківських  днів.

            3. Відділу  бухгалтерської  служби  виконавчого  комітету  на  підставі  договору  купівлі-продажу  в  триденний  термін   зняти продане нежитлове приміщення з   бухгалтерського  обліку.

            4. Заступнику  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради  Козлову  В.П. впродовж  10  днів  підготувати  і передати  по акту  приймання-передачі   продане нежитлове приміщення.

             5. Дане  рішення  затвердити  на  черговій  сесії  міської ради

 

№  148 /13

Про надання адресної одноразової матеріальної   допомоги громадянам міста.

Розглянувши заяви громадян з проханням про надання матеріальної допомоги на лікування ,в зв’язку зі скрутним матеріальним станом на проживання, при екстремальній ситуації, виходячи з конкретних обставин, що склалися в сім’ях,  беручи до  уваги акти обстежень  матеріально-побутових  умов, інші надані документи, відповідно до Положенням про надання матеріальної  допомоги  малозабезпеченим  громадянам  міста,  затвердженим   рішенням   ХХУШ сесії  міської ради від  20 квітня 2005 року № 528 зі змінами та доповненнями, керуючись ст. 34  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,   виконавчий  комітет Барвінківської  міської ради

В И Р І Ш И В:

1.Надати одноразову адресну матеріальну допомогу на лікування наступним громадянам міста :

2.Надати,як виняток, адресну одноразову матеріальну допомогу в зв’язку зі скрутним матеріальним станом на проживання наступним громадянам міста :

       3.Надати адресну одноразову матеріальну допомогу на відшкодування шкоди , заподіяної пожежею  наступним громадянам міста :

       4.Головному бухгалтеру відділу бухгалтерської служби виконавчого комітету міської ради Янгурській Н.В.  сплатити  кошти  готівкою  в сумі  1700 грн.  із  загального фонду.

                       

№ 149 /13                                       

Про висунення  кандидатури

гр. Сенчишин Нелі Володимирівни

на почесне звання України «Мати - героїня»

  Розглянувши заяву громадянки Сенчишин Нелі Володимирівни,    10.05.1960 р.н., яка зареєстрована за адресою:  Харківська обл., м. Барвінкове, вул. Скрипника,97 кв.2 щодо підтримання її кандидатури на висунення на Почесне звання України «Мати-героїня», надані документи, протокол засідання комісії по висуненню кандидатур на почесне звання України «Мати-героїня» та взявши до уваги те що:

Керуючись Положенням про почесні звання України, затверджених наказом Президента України від 29.06. 2001 року №476/2001 почесне звання України «Мати-героїня», ст. 150 Сімейного кодексу України, ст. 39 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  виконавчий комітет  Барвінківської міської ради

                                     В И Р І Ш И В

             1. Враховуючи вагомий внесок у виховання дітей в сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, формування високих духовних і моральних якостей висунути гр. Сенчишин Нелю Володимирівну на почесне звання України «Мати-героїня».

              2. Контроль за виконання  даного рішення покласти на спеціаліста з соціальних питань Курченко О.В.

 

          №  150  /13 

Про  постановку  на  квартирний облік

Розглянувши  заяву гр. щодо постановки її на квартирний облік для  поліпшення житлових умов, соби з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, протокол житлової комісії  та взявши до уваги те, що:

керуючись  ст. 39, 43,45  ЖК  України,   п. 46.3. Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень  ст. 30  п.6-б  Закону України “Про  місцеве самоврядування в Україні”,    виконавчий комітет Барвінківської міської ради

                                             В И Р І Ш И В:

                1.  Поставити на позачергову квартирну  чергу, для  поліпшення житлових умов  , особу з числа дітей, позбавлених батьківського піклування. 

2. Довести до відома гр.  що:

2.1.Згідно п.25 Постанови КМ України № 897 від 09.11.1995 року “ Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення  житлових умов, і надання їм жилих приміщень     вона  зобов’язана щороку в період з 1 жовтня по 31 грудня проводити  обновлення відповідних документів в обліковій справі по квартирному  обліку. 

 2.2. В разі невиконання п.2.1  вона буде  знята з квартирного обліку.

                 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста міськвиконкому  Курченко О.В.

 

 151 /13

Про клопотання перед Барвінківським районним судом

щодо  призначення опікуна над  гр. 

       Розглянувши, заяву гр. про призначення його опікуном над  батьком, матеріали  опікунської  ради та взявши до уваги  що:

  Керуючись ст. 34 п. 4-б Закону  України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, ст. 58 Цивільного Кодексу України,  виконавчий комітет Барвінківської міської ради

                                                          В И Р І Ш И В:

       Клопотати перед Барвінківським районним судом щодо  призначення гр., опікуном над  батьком, гр..__  

            

№ 152/13 

Про надання дозволу на збір вихідних даних, виготовлення

проектно-технічної документації та газифікацію

індивідуального  житлового  будинку

            Розглянувши заяву гр., погоджену з відповідними організаціями, щодо надання дозволу на виготовлення проектно-технічної   документації на газифікацію індивідуального житлового будинку, керуючись п.9 ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Барвінківської міської ради

ВИРІШИВ:

1.  Надати   дозвіл на збір вихідних даних, виготовлення проектно-техничної документації та газифікацію    житлового будинку  по вул. , м. Барвінкове Харківської області.

          2. Вищеназваній громадянці розроблену проектну–технічну документацію на підключення до систем газопостачання м. Барвінкове надати на розгляд виконавчому комітету в термін до 01 листопада 2014 р.

          3. При не виконанні умов зазначених у п.2 цього рішення вважати його таким, що втратило чинність.

          4. Дозвіл на підключення житлового будинку до систем газопостачання буде прийнято окремим рішенням.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу ЖКГ міськвиконкому Гапона Є.Б.

 

№ 153/13 

Про розгляд заяви  гр.

             Розглянувши заяву гр. щодо скасування рішення №140/13 від 28.10.2013р. «Про надання дозволу на  розробку проектно – технічної документації на підключення до системи газопостачання м. Барвінкове », керуючись законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  виконавчий комітет Барвінківської міської ради

                                              ВИРІШИВ:

       Відмовити гр. Макаренко Валентині Яківні, яка мешкає по вул. Горького,47, м. Барвінкове Харківської області в  скасуванні рішення №140/13 від 28.10.2013р.  «Про надання дозволу на  розробку проектно – технічної документації на підключення до системи газопостачання м. Барвінкове»    в зв’язку з ненаданням підтверджуючих до заяви документів.

№ 154/13 

Про надання дозволу  на отримання технічних умов  та розробки проекту індивідуального теплопостачання квартири в багатоквартирному житловому будинку

            Розглянувши заяви гр.  щодо надання дозволу на отримання технічних умов та розробки проекту індивідуального теплопостачання зазначеної квартири в багатоквартирному  житловому будинку, керуючись п.5 ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Барвінківської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Надати дозвіл на отримання технічних умов та розробки проекту індивідуального теплопостачання квартири:

2. Зобов`язати  гр.    :

2.1.Виготовити за власний рахунок проект індивідуального теплопостачання   квартири з розрахунком теплового балансу житлового  будинку, згідно з санітарними нормами та переліком необхідних до виконання робіт, в зв’язку з відокремленням від мереж централізованого опалення.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу ЖКГ міськвиконкому Гапона Є.Б.