Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Плани
Адміністративні послуги

 

Рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради

від        29 липня   2014  року    

№  55 /14

Про хід виконання заходів  дошкільними навчальними закладами міста щодо роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 роки 

Заслухавши інформацію завідувачів дошкільних навчальних закладів міста Барвінкове   про хід виконання  заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 роки, керуючись п. 3 ст. 29  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Барвінківської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію завідувачів дошкільних навчальних закладів міста Барвінкове про хід виконання заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 роки прийняти до відома (додається).

2.  Завідувачам ДНЗ міста ( ДНЗ №1 – Шевченко І.В., ДНЗ№2- Лівановська К.І., ДНЗ №3 – Шаповалова Г.П., ДНЗ №4 - Давидченко М.В.) продовжити роботу по   виконанню   заходів з підготовки до роботи осінньо-зимовий період 2014-2015 роки. 

3. На черговому засіданні виконавчого комітету заслухати інформацію завідувачів ДНЗ міста з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 р. 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гапона Є.Б.

 

Міський голова                                                       О.О. Бало

 

№56

Про хід виконання заходів   комунальними підприємствами міста щодо роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 роки

          Заслухавши інформацію директора філії ХОКП«ДРІТ» «Барвінківське ПКП» Гончара О.А. та директора КП «Благоустрій» Усатова І.А. про хід виконання  заходів щодо підготовки підприємств до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 роки, керуючись п. 3 ст. 29  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Барвінківської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію директора філії ХОКП«ДРІТ» «Барвінківське ПКП» Гончара О.А. та директора КП «Благоустрій» Усатова І.А. про хід виконання заходів щодо підготовки підприємств до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 роки прийняти до відома (додається).

2.   Директорам вищезазначених підприємств  продовжити роботу по   виконанню   заходів з підготовки до роботи осінньо-зимовий період 2014-2015 роки. 

3. На черговому засіданні виконавчого комітету заслухати інформацію  директорів комунальних підприємств міста з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 р. 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гапона Є.Б.

Міський голова                                                       О.О. Бало

 

№  57 /13

 

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету

 за перше півріччя 2014 року

          Заслухавши інформацію про виконання міського бюджету за перше півріччя 2014 року, керуючись п. 23 ст. 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Барвінківської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію про виконання міського бюджету за перше півріччя 2014 року прийняти до відома (додається).

2.   Затвердити звіт про виконання міського бюджету за перше півріччя 2014 року.

по доходам

план

фактичне виконання

%

виконання

по загальному фонду

2080170

2164373

104,0

по спеціальному фонду

1166700

811399

70,0

по видатках:

 

 

 

по загальному фонду

3293008

2576605

78,0

по спеціальному фонду

2015000

260706

13,0

 

Міський голова                                                       О.О. Бало

 

№ 58 / 14  

 

 

Про підсумки роботи  виконавчого комітету міської ради

зі зверненнями громадян у  1 півріччі 2014 року

         На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008р. “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування ”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.06.2011р. № 589-р “Про схвалення Концепції створення Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади”, з метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України права на звернення до органів місцевого самоврядування, права громадян на участь в управління державними справами, а також підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування зі зверненнями громадян, враховуючи, що забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, вирішення порушених проблем, задоволення законних прав та інтересів громадян є на сучасному етапі одним із пріоритетних завдань органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, відповідальним обов’язком їх посадових осіб, фактором забезпечення суспільно-політичної та економічної стабільності в місті, керуючись Законом України “Про звернення громадян”, ст.38 Закону України  “Про місцеве  самоврядування  в Україні”,  виконавчий комітет міської ради

                                     В И Р І Ш И В :

1.Звіт спеціаліста по роботі зі зверненнями громадян Жудіної Г.В. “Про підсумки роботи  міськвиконкому зі зверненнями громадян у 1 півріччі 2014 роціі ”  прийняти до відома (додається).

2.Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальнику відділу земельних відносин та соціальних питань, начальнику відділу бухгалтерської служби-головному бухгалтеру, відповідальним працівникам міськвиконкому, директору КП «Благоустрій» , директору Барвінківського КПТІ забезпечити постійний особистий контроль виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого  самоврядування” у виконавчому комітеті міської ради, КП «Благоустрій» та Барвінківському КПТІ, забезпечивши, зокрема :

-неухильне дотримання порядку розгляду звернень громадян згідно Закону України «Про звернення громадян ;

-посилення персональної відповідальності та рівень виконавчої дисципліни щодо належної організації та суворого дотримання терміну розгляду звернень.

-недопущення надання неоднозначних,необгрунтованих або неповних відповідей на звернення громадян, із порушенням термінів, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам ;

-з’ясування причин, що породжують повторні звернення громадян, систематичного аналізу випадків безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень ;

-поновлення прав і свобод громадян,порушених унаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян, притягнення винних осіб у встановленому порядку до відповідальності, у тому числі до дисциплінарної, за неналежне виконання службових обов’язків щодо розгляду звернень громадян ;

-приділення особливої уваги вирішення проблем з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки ;

-безумовне дотримання графіків особистого прийому громадян.

3.Спеціалісту по роботі зі зверненнями громадян   :

3.1.Періодично висвітлювати стан роботи зі зверненнями громадян  використовуючи для цього стенди міськвиконкому, сайт міської ради ;

3.2.Щоквартально, з урахуванням кількості звернень із початку року, проводити аналіз і узагальнення питань, що порушуються у зверненнях громадян, щорічно надавати звіти до районної ради з визначених питань.

3.3.Забезпечити подальше застосування Класифікатора звернень громадян,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858, а також дотримання вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, затвердженої постановою КМУ від 14 квітня 1997 року № 348 зі змінами та доповненнями.в міськвиконкомі.

4.Контроль за виконанням  цього рішення  залишаю за  собою.

 

                Міський голова                                                    О.О. Бало

 

З В І Т

про підсумки роботи зі зверненнями громадян,

що надійшли до міськвиконкому за  1 півріччя 2014 року

 

Робота із зверненнями громадян у Барвінківському виконавчому комітеті міської ради ведеться відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» від 7 лютого 2008 року №109/2008, інших нормативних актів  з метою  забезпечення  реалізації та гарантування закріплених Конституцією України права на звернення до  органів державної   влади   та  органів  місцевого  самоврядування,  права громадян на участь  в  управлінні  державними  справами,  а  також підвищення  ефективності роботи Барвінківського виконавчого колмітету міської ради зі  зверненнями  громадян та ураховуючи необхідність об'єктивного, всебічного і вчасного розгляду звернень громадян

               Для забезпечення своєчасного та якісного розгляду заяв, скарг та пропозицій громадян, оперативного вирішення порушених в них питань були забезпечені певні заходи, а також створені належні умови прийому громадян.

                Протягом 1 півріччя 2014 року до виконкому міської ради надійшло 74  звернень громадян, що на 5 звернень бульше ніж за 1 півріччя 2013 року ( 69) .Із загальної кількості звернень 55  громадян звернулися з письмовими заявами, що на 9 звернень менше, ніж за відповідний період  2013 року . 19 (9)  громадян звернулись до міського голови  з усними зверненнями, що збільшилось, порівнюючи з минулим роком на 10 звернень. У зверненнях порушено 74 ( 69 ) різних питань.

Порівнюючи показники звернень громадян в звітному році з показниками минулого року, можна зробити висновок, що кількість звернень, як взагалі так і по окремим показникам збільшилась, а по іншим  же показникам зменшилась.

                 Із загальної кількості звернень, що надійшли протягом 1 півріччя 2014 року, питому вагу займають питання щодо соціального захисту – звернення про надання матеріальної допомоги на лікування та в зв’язку зі скрутним матеріальним  станом на проживання.  Якщо в аналогічному періоді 2013 року таких звернень надійшло 27, то в цьому році ця цифра складає 35 звернень. Їх зростання пов’язано зі  зниженням соціально-побутових умов проживання громадян, необхідністю вкладення кошів у термінове лікування в умовах обласних  та районної лікарень і просто виникнення життєвих ситуацій, з якими впоратися на самоті людина не має змоги. Всім громадянам, які звернулися виділена матеріальна допомога на загальну суму 6150 грн.

                  На високому рівні залишається кількість звернень громадян стосовно комунального господарства.Таких заяв надійшло 26, ( у минулому році за цей період – 12 звернень). Збільшення кількості звернень з даного питання відбулося внаслідок того,що до виконання своїх повноважень приступив новий міський голова, і весь потік  старих та нових звернень збільшився  та за рахунок того,що дождьове літо виявило недоліки в ремонті покрівель будинків та необхідність нових ремонтів. Тож, громадяни міста зверталися з проханнями надати допомогу в ремонті будинків, покрівель та наданні  інших  житлово-комунальних послуг. Із усіх звернень зазначеної категорії виконано 15, надано роз’яснення – по 8 зверненням, 3- направлено за належністю в КП «Благоустрій». Основна причина, яка заважає  результативно реагувати на звернення громадян, - недостатнє фінансування житлово-комунального господарства міста. Разом з цим проблеми в роботі зі зверненнями громадян породжуються й суб’єктивними причинами: переслані міськвиконкомом за належність звернення в комунальне підприємство своєчасно не розглядаються, відповідь надсилається заявнику із запізненням, у відповіді не вказуються конкретні терміни виконання робіт. Бувають випадки перенесення термінів контролю із звернень громадян. 

           Збільшилась  кількість звернень щодо земельних відносин. Таких заяв надійшло 6, в минулому  році  ця  цифра складала  3. Це свідчить про те, що громадяни стали  менше дотримуватись добросусідських відносин, не зовсім детально розбиратися в чинному законодавстві щодо земельних відносин.  Всі  спірні питання були розглянуті на засіданні узгоджувальною комісією міськвиконкому по вирішенню земельних  спорів,  були зроблені висновки та винесені  пропозиції  у акті обстеження. Деякі із них були обстиежені із виіздом на місце.

            В 1 півріччі 2014 року надійшло 3 звернення щодо діяльності органів місцевого самоврядування,  в аналогічному періоді 2013 року  - 7. Ці звернення надійшли від мешканців з проханням надання копії рішень виконкому та сесій міської ради попередніх скликань та років.

           Відсутні в цьому році звернення  з питань житлової політики (минулому році - 2 звернень), освіти, науки, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності  ( в минулому році за цей період надійшло 2 звернення), з приводу роботи транспорту (хоч в минулому періоді 2013 року надійшло 1 звернення). Це свідчить про налагодженість роботи в цих напрямках.

             В 1 півріччі 2014 року на 1 збільшилась кількість колективних звернень і склала  12  звернень проти 11, що надійшли протягом аналогічного періоду 2013 року. В цих зверненнях ставились такі питання, як  відновлення водопостачання,, проведення ремонту покрывель будинкыв, системи каналізації та водопостачання ,  незгоди з выдключенням будинків від системи теплопостачання, вирішення питань землекористування та інші. Більша їх частина вирішена, по іншим – надана інформація щодо виконання робіти та пропозиції заявникам  прийняти дольову участь у вирішенні піднятих питань.

             В цьому році  повторних звернень не надходило ( за цей період 2013 року також не надходило).

              Зменшилась, порівнюючи з  минулим роком, кількість звернень, що надійшли з органів влади – 2 проти 4. Зменшення відбулося із-за належності їх відправлення заявниками, бо переважна більшість проблем які порушуються в листах громадян, належить до компетенції міської ради, її  виконавчого комітету та комунальних служб. У той же час практика показує, що і задовольняються вони безпосередньо виконкомом міської ради та комунальними службами  міста .

                Із загальної кількості звернень, що надійшли протягом 1 півріччя 2014 року до виконкому міської ради, кількість по категоріям громадян розподілилася таким чином:

-         від  інвалідів війни,учасників бойових дій  відсутні (-), інвалідів 1,ІІ.ІІІ групи – 9 (12),ветеранів праці – 21 (13), учасників та «дітей війни» -8 (6), пенсіонерів – 47 (35), одиноких матерів – 4 (2), від учасників ліквідації аварії на ЧАЕС –  4 (-). Ця категорія громадян найчастіше звертається з питаннями вирішення проблем комунальних послуг, надання матеріальної допомоги в проведенні лікування, придбання ліків, тощо.

   Але, незважаючи на фінансові труднощі, виконавчим комітетом міської ради було задоволено всі звернення щодо соціального захисту, розв’язані питання та надані відповідні роз’яснення з питань земельних відносин, велику кількість звернень з питань житлово-комунального господарства та інших питань .Так, із загальної кількості звернень було вирішено 42 (35), по 27 (17) зверненням було надано роз’яснення згідно з чинним законодавством щодо можливостей вирішення піднятих питань, 4 ( 5) звернення переслано за належністю.

  Хоч ще і мають місце подекуди  факти байдужого ставлення з боку керівників комунальних служб міста , відповідальних працівників  виконавчого комітету міської ради  до потреб громадян, надання формальних відписок, замість пошуку шляхів вирішення

поставлених питань, але ,безсумнівно, проводиться робота по всебічному роз’ясненню громадянам можливостей подальшого вирішення їхніх проблем у разі неможливості виконаня за належністю. Постійно посадовими особами ведеться робота в цьому напрямі, надаються консультації громадянам на особистому прийомі та в телефонному режимі, за запитаннями сусідів та родичів і доводиться до відома заявників  в усному чи письмовому виді. 

Листи громадян – це надзвичайно важливий канал зв’язку органів місцевого самоврядування з населенням, а тому організація роботи з розгляду звернень є одним із напрямків забезпечення соціально-політичної стабільності в місті. Враховуючи це, міськвиконком вживає заходи щодо вдосконалення цієї роботи  шляхом підвищення вимог та контролю до виконавців, в першу чергу, посадових осіб місцевого самоврядування.

Робота зі зверненнями постійно аналізується, підсумки аналітичної роботи обговорюються на засіданнях виконавчого комітету міської ради.

Для висвітлення роботи зі зверненнями громадян  використовуються  стенди міськвиконкому, які знаходяться у приміщенні і де громадяни можуть одержати інформацію, яка на сьогоднішній час найбільше їх турбує. У центрі уваги спеціаліста по роботі зі зверненнями громадян міськвиконкому знаходиться питання контролю за термінами розгляду звернень.

Питання про додержання вимог Закону України “Про звернення громадян” , указів  Президента  та інших законодавчих актів з цього питання  постійно перебуває під контролем міського голови, відповідальних працівників міськвиконкому, керівника комунального підприємства «Благоустрій».

              Спеціалістом по роботі із зверненнями громадян надається в разі необхідності практична та методична допомога щодо роботи зі зверненнями громадян у підпорядкованій міській раді комунальній службі. У міській раді та її  КП «Благоустрій» вивішений графік прийому громадян  керівниками та відповідальними посадовими особами.

Надаючи важливого значення подальшому вдосконаленню методів роботи зі зверненнями громадян, діловому і оперативному  вирішенню порушених в них питань, міський голова проводить особистий прийом кожного понеділка та середи тижня, у необхідних випадках, за участю керівників і фахівців відповідних комунальних служб міста та посадових осіб виконавчого апарату.

Комунальною службою міста - КП “Благоустрій”, незважаючи на фінансову нестабільність, проводяться роботи по виконанню піднятих заявниками питань. На підприємстві проводиться щотижневий особистий прийом громадян, де можна вирішити конкретні питання безпосередньо з керівником.

Аналіз стану забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення свідчить, що міськвиконкомом, його відділами, посадовими особами виконавчого апарату  було вжито дієвих заходів, спрямованих на вирішення важливих проблем населення міста, реалізацію конституційних прав і свобод громадян.  

      № 59/14

Про надання адресної одноразової матеріальної  допомоги громадянам міста

 

Розглянувши заяви громадян з проханням про надання матеріальної допомоги на лікування,  виходячи з конкретних обставин, що склалися в сім’ях,  беручи до  уваги акти обстежень  матеріально-побутових  умов, інші надані документи, відповідно до Положенням про надання матеріальної  допомоги  малозабезпеченим  громадянам  міста,  затвердженим   рішенням   ХХУШ сесії  міської ради від  20 квітня 2005 року № 528 зі змінами та доповненнями, керуючись ст. 34  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,   виконавчий  комітет Барвінківської  міської ради

В И Р І Ш И В:

1.Надати одноразову адресну матеріальну допомогу на лікування наступним громадянам міста :

       2.Головному бухгалтеру відділу бухгалтерської служби виконавчого комітету міської ради Янгурській Н.В.  сплатити  кошти  готівкою  в сумі    __  грн.  із  загального фонду.

        Міський голова                                                           О.О. Бало

 

№ 60/14

 

Про погодження розміщення тимчасової споруди

Розглянувши заяву гр. Беккер Ірини Вікторівни щодо розміщення тимчасової споруди, надані документи та матеріали,  відповідно до наказу міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011р. №244  «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», керуючись п б – 13.2. ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Барвінківської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Надати гр. Беккер Ірині Вікторівні дозвіл на розробку паспорта прив'язки тимчасової споруди по вул. 50 років Радянської України, 4 в м. Барвінкове на земельній ділянці гр. Беккер Ірині Вікторівні, яка належить їй на праві приватної власності відповідно до свідоцтва на право власності серія САК № 263839 від 05.02.2014 року.

2. Розмістити на підставі паспорту прив’язки тимчасову споруду для продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гапона Є.Б.

 

       Міський  голова                                                   О.О. Бало

 

№ 61/14

 

Про присвоєння поштової адреси

Розглянувши заяви фізичних осіб щодо присвоєння поштової адреси новоствореним земельним ділянкам, керуючись Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.31 п.2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Барвінківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Присвоїти поштову адресу земельним ділянкам, власником яких є Яковенко Андрій Валерійович:

- кадастровий № 6320410100:00:002:0282 цільове призначення - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;

 - кадастровий № 6320410100:00:002:0281 цільове призначення - для ведення індивідуального садівництва

 м. Барвінкове, провулок Степовий,8.

 

2. Присвоїти поштову адресу земельним ділянкам, власником яких є Могильний Олег Олексійович:

- кадастровий № 6320410100:00:002:0284 цільове призначення - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;

 - кадастровий № 6320410100:00:002:0283 цільове призначення - для ведення індивідуального садівництва

 м. Барвінкове, провулок Степовий,10.

3. Присвоїти поштову адресу земельній ділянці, власником якої є Щербаков Микола Олексійович, кадастровий № 6320410100:00:002:0199 цільове призначення - для обслуговування індивідуального гаражу – вулиця Леніна, 6-а №1

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Гапона Є.Б.

   

         Міський голова                                                            О.О. Бало

 

№ 62/14

 

Про надання дозволу на  підключення житлового  будинку

до центрального водогону міста

 

          Розглянувши заяви громадян міста щодо надання дозволу  на виготовлення проектно-технічної документації на підключення житлових будинків  до міського водогону, технічні умови на підключення до комунального водогону м. Барвінкове, листи погодження на виконання земельних робіт, керуючись п.9 ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Барвінківської міської  ради

                                               В И Р І Ш И В:

        1. Надати дозвіл на виготовлення проектно-технічної документації та  підключення житлових  будинків до комунального водогону м.Барвінкове:

-            Яковлєвій Людмилі Анатоліївні - житлового будинку по вул. Київській,174 в м.Барвінкове Харківської області;

-             Ткаченко Світлані Олександрівні - житлового будинку по вул.  Енгельса,44  в м.Барвінкове Харківської області.

          2.Зобов`язати  вищезазначених громадян врізку в міський водогін виконати в присутності представника філії ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території»»Барвінківське ПКГ».

           2.1. Після  виконання робіт провести благоустрій задіяної території, В разі пошкодження інженерних комунікацій, дорожнього полотна вулиці, тротуарної доріжки і таке інше, відновити їх функціонування за власний рахунок і здати виконану роботу балансоутримувачу.     

             3. В разі порушення п.2 вищевказані громадяни, згідно ст. 152 Адміністративного кодексу, будуть притягнуті до адміністративної відповідальності.

           4 Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гапона Є.Б.

             

  Міський голова                                                                          О.О.Бало