Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

РІШЕННЯ

 

від 27 лютого 2018 року                                                                   №14/18

 

Про затвердження розпоряджень

міського голови

 

Розглянувши  розпорядження, прийняті міським головою за період між засіданнями виконавчого комітету Барвінківської міської ради, керуючись п.п.2 п. «а» ч.1 ст.34, ст.ст.42, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити розпорядження міського голови:

1.1. від 13 лютого 2018 року №7р «Про продовження терміну проживання внутрішньо переміщених осіб в житловому приміщенні для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб по вул.Московській, 1».

Міський голова                                                                            О.О.Бало

 

 

РІШЕННЯ

 

від 27 лютого 2018 року                                                                      №15/18

 

Про надання одноразової адресної 

матеріальної  допомоги громадянам

 

Розглянувши заяви громадян про надання одноразової матеріальної допомоги, беручи до  уваги надані документи, відповідно до Положення про порядок надання одноразової адресної матеріальної допомоги громадянам на території Барвінківської міської ради, затвердженого рішенням ХV сесії Барвінківської міської ради VІІ скликання від 21.12.2016 року №399 (зі змінами), керуючись ст.ст. п.п.1 п. «а» ч.1 ст.34, 52, 59  Закону  України “Про місцеве  самоврядування  в  Україні”,   виконавчий комітет міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Надати одноразову адресну матеріальну допомогу учасникам антитерористичної операції в розмірі  2000,00 грн. (дві тисячі гривень
00 коп.) кожному наступним громадянам:

1.1. Пащенку Володимиру Володимировичу;

2. Надати одноразову адресну матеріальну допомогу на лікування:

2.1. в розмірі 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.) кожному наступним громадянам:

2.1.1. Мотолі Марині Володимирівні;

2.1.2. Войнову Володимиру Гавриловичу;

 2.2. в розмірі 800,00 грн. (вісімсот гривень 00 коп.)  кожному наступним громадянам:

2.2.1. Дзюбі Юрію Олександровичу;

2.2.2. Сєлєдцову Юрію Васильовичу;

2.2.3. Рубан Олені Анатоліївні;

2.3. в розмірі 600,00 грн. (шістсот гривень 00 коп.)  кожному наступним громадянам:

2.3.1. Гіль Володимиру Михайловичу;

2.3.2. Ярошенку Володимиру Миколайовичу;

2.3.3. Буркіну Геннадію Юрійовичу;

2.3.4. Моргуну Ігорю Олександровичу;

2.3.5. Акименко Галині Павлівні;

2.3.6. Шевченко Марії Василівні;

2.3.7. Приймаку Івану Івановичу;

3. Надати одноразову адресну матеріальну допомогу у зв’язку із скрутним матеріальним становищем в розмірі 500,00 грн. (п’ятсот гривень 00 коп.) кожному наступним громадянам:

3.1. Гусакову Андрію Михайловичу;

3.2. Сукову Владиславу Валерійовичу;

3.3. Суковій Світлані Федорівні;

3.4. Галайдич Ганні Семенівні;

3.5. Прихожій Людмилі Тарасівні;

3.6. Плаксіну Миколі Івановичу;

3.7. Хренову Ігорю Володимировичу.

4. Надати одноразову адресну матеріальну допомогу на ліквідацію наслідків стихійного лиха  в розмірі 4000,00 грн. (чотири тисячі гривень 00 коп.):

4.1. Буднік Яні Віталіївні;

5. У зв’язку із  поданням неповних відомостей про доходи, для вирішення питання про надання одноразової матеріальної допомоги на лікування Лінивенко Людмилі Олексіївні, рекомендувати останній надати додатково відомості про доходи, отримані від зайняття підприємницькою діяльністю.

6. Відділу бухгалтерської служби  виділити  на зазначені  цілі із загального фонду  кошти   в розмірі 18100,00 грн. (вісімнадцять тисяч сто гривень 00коп.).

Міський голова                                                                   О.О.Бало

 

 

 

РІШЕННЯ

від 27 лютого 2018 року                                                                      №16/18

 

Про взяття на квартирний облік

неповнолітньої  Кармазіної О.В.

 

         Розглянувши клопотання начальника служби у справах дітей Барвінківської районної державної  адміністрації Жукової  В.М. від  30.01.2018 р. №48 щодо постановки на квартирний облік для поліпшення житлових умов неповнолітньої Кармазіної Оксани Володимирівни,
23.12. 2001 р.н., як дитини, позбавленої батьківського піклування, в зв’язку з досягненням 16-ти річного віку,  протокол засідання житлової комісії Барвінківського місьвиконкому № 2 від 06.02.2018 р.,  керуючись ст. ст. 39, 43,46 ЖК України, пунктом 46.3 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 №470 (зі змінами), п.п.6 п. «б» ч.1   ст. 30, 42, 59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  виконавчий  комітет  міської  ради

В И Р І Ш И В:

 

         1. Поставити на позачергову квартирну чергу для поліпшення житлових умов Кармазіну Оксану Володимирівну, 23.12.2001 р.н., як дитину, позбавлену батьківського піклування.

         2. Довести  до  відома  гр. Кармазіної О.В., її опікуна Талалай О.С. та служби в справах дітей Барвінківської РДА, що:

         2.1.Згідно  п.25   Постанови ради міністрів Української РСР № 470 від 11.12.1984 р. «Про затвердження правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР»  ( зі змінами) гр. Кармазіна О.В. зобов’язана  щороку  в  період  з  1 жовтня  по 31 грудня  проводити  обновлення  відповідних  документів   в  обліковій  справі  по  квартирному  обліку.

         3. Контроль за виконанням рішення покласти на головного спеціаліста з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб  Городову О.О.

Міський голова                                                                   О.О.Бало

 

 

 

РІШЕННЯ

від 27 лютого 2018 року                                                                      №17/18

 

Про зняття з загальної квартирної
черги гр. Гапон В.Є.

 

         Розглянувши заяву гр.Гапона  Василя Євгеновича,  протокол засідання житлової комісії Барвінківського виконавчого комітету міської ради №3 від 20.02.2018 р., керуючись пунктами 13, 15. 25, 26  Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 №470 (зі змінами),  на підставі ст. ст. 39, 40, 47  ЖК України, п.п.6 п. «б» ч.1   ст. 30, 42, 59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  виконавчий  комітет  міської  ради

В И Р І Ш И В:

 

         1. Зняти з загальної квартирної черги  гр. Гапона Василя Євгеновича у зв’язку з поліпшенням житлових умов.

         2. Довести до відома гр.Гапона В.Є. про зняття його з квартирного обліку.

         3. Контроль за виконанням рішення покласти на головного спеціаліста з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб  Городову О.О.

Міський голова                                                                   О.О.Бало

 

 

 

РІШЕННЯ

 

від 27 лютого 2018 року                                                                      №18/18

 

Про зняття з першочергової квартирної черги

гр. Нестеренко В.В., Нестренко В.А. та Нестеренко О.В.

 

         Розглянувши заяву громадян Нестеренко В.А. та Нестеренко О.В., протокол засідання житлової комісії Барвінківського виконавчого комітету міської ради №2 від 06.02.2018 р., керуючись пунктами 13, 15. 25, 26  Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 №470 (зі змінами),  на підставі ст. ст. 39, 40, 47  ЖК України,  п.п.6 п. «б» ч.1   ст. 30, 42, 59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  виконавчий  комітет  міської  ради

 

В И Р І Ш И В:

 

         1. Зняти з  першочергової квартирної черги померлого гр. Нестеренко Василя Васильовича, який перебував на квартирному обліку сім’єю в складі трьох чоловік (він, дружина - Нестеренко Валентина Андріївна, син - Нестеренко Олександр Васильович);

         2. Прийняти відмову гр.Нестеренко В.А. та Нестеренко О.В. від права  переоформлення квартирної черги та зняти їх з квартирного обліку в зв’язку з поліпшенням житлових умов.

         3. Довести до відома гр.Нестерено В.А. та гр.Нестеренко О.В. про зняття їх з квартирного обліку.

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на головного спеціаліста з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб  Городову О.О.

Міський голова                                                                   О.О.Бало

 

 

 

РІШЕННЯ

від 27 лютого  2018 року                                                              №19/18

Про продовження терміну проживання внутрішньо переміщених осіб
в житловому приміщенні для тимчасового проживання
 внутрішньо переміщених осіб  по вул.Московській, 1

         Розглянувши заяви громадян Русанової Олени Миколаївни та Русанова Руслана Владиславовича, які зареєстровані  на тимчасово окупованій території в м.Горлівка, Донецької області,  на даний час перебувають  на території м.Барвінкове та не мають житла,  з приводу надання дозволу на продовження терміну проживання в житловому приміщенні для тимчасового проживання ВПО від 22.08.2017 року, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»,  постанови Кабінету Міністрів України  від 31.03.2004р. (зі змінами) «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання та порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання» та рішення  виконавчого комітету міської ради від 22.12.2016р. № 117/16 «Про формування фонду житла для тимчасового проживання ВПО та надання дозволу на заселення громадян для тимчасового проживання», керуючись п.п.2 п. «а»  ч.1 ст.30, ст.ст.42,59 Закону України  «Про місцеве самоврядування  в Україні», виконавчий комітет Барвінківської міської ради

В И Р І Ш И В:

         1. Надати дозвіл на продовження терміну тимчасового проживання у  житловому приміщенні для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб  по вул.Московська, №1, м.Барвінкове на строк до 15 місяців родині Русанових у складі 2 особи:

         - Русанова Олена Миколаївна;

         - Русанов Руслан Владиславович

         2. Директору БКП «Благоустрій» Осадчому Д.В. забезпечити продовження  договору на тимчасове проживання в житловому приміщенні на строк до 15-ти місяців.         3. Зобов’язати громадян, яким подовжено термін тимчасового проживання,  своєчасно та в повній мірі здійснювати оплату за житлово-комунальні послуги.

         4. Контроль за виконанням рішення  покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Коцаря В.М.

Міський голова                                                                  О.О.Бало

 

 

 

РІШЕННЯ

 

 від  27  лютого 2018 року                                                                      20/18

 

Про погодження місця розміщення

дитячих розважальних атракціонів 

та святкової торгівлі під час

проведення загальноміських заходів

у 2018 році

 

Розглянувши заяву ФОП Скогарєва О.Ю. щодо погодження місця для надання послуги у сфері відпочинку та розваг, а саме дитячих розважальних атракціонів та святкової торгівлі під час проведення загальноміських заходів у 2018 році, відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених Наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 №110, ст. 25 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від  11.07 2003 №185, керуючись п.8 ч.1 ст. 30 та ст. 59 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положенням про порядок надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території м. Барвінкове, затвердженого рішенням Виконавчого комітету Барвінківської міської ради від 21.12.2017 №128/17, Барвінківський виконавчий комітет міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.  На підставі Висновку про можливість погодження місця надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території м. Барвінкове від 26 лютого 2018 року погодити ФО-П Скогарєву О.Ю., у разі прийняття рішення щодо проведення загальноміських заходів, приурочених до святкування в 2018 році  загальнодержавних та міських свят (Дня Перемоги, Дня міста, Дня Європи, Дня захисту дітей, Дня Конституції, Івана Купала, Дня Незалежності та інших свят) місце розміщення об’єкта надання послуг у сфері відпочинку та розваг, а саме: мегабатут, тир, атракціон Павук, карусель, атракціон «Джампер», дартс, дитячий паровозик,  торгових точок вати, попкорн, повітряні кульки та карнавальна атрибутика, на центральній площі міста Барвінкове загальною площею 480 кв.м.

2.     На підставі Розрахунку плати за користування місцем розташування об’єкта надання послуг у сфері відпочинку та розваг встановити розмір плати за користування земельною ділянкою для розміщення об’єкта надання послуг у сфері відпочинку та розваг площею 480 м2 в сумі 596,76 грн. за один день. 

 3. Відповідальність за техніку безпеки, технічний стан обладнання, утримання в належному санітарному стані місця та громадський порядок під час організації розваг та відпочинку згідно пункту 1 даного рішення несе ФОП Скогарєва О.Ю.

4. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Міський голова                                                                   О.О. Бало

 

 

 

РІШЕННЯ

від 27 лютого 2018 року                                                                     №21/18

 

Про  розгляд  протоколів  про 

адміністративне  правопорушення

 

         Розглянувши  протоколи  про  адміністративні  правопорушення, відповідальність  за  які  передбачено  статтями  197  та  198  Кодексу  України  про  адміністративні  правопорушення, відповідно  до постанови  КМУ  від  02  березня  2016 року  № 207 «Про  затвердження  Правил  реєстрації  місця  проживання  та  Порядку  передачі  органами  реєстрації  інформації  до  Єдиного державного  демографічного  реєстру»,  приймаючи  до  уваги  обставини  вчинення  адміністративного  правопорушення,  вивчивши  обставини, що  пом’якшують  і обтяжують  відповідальність  та  інші  обставини, що  мають  значення   для  правильного  вирішення  справи,  враховуючи  пропозиції  членів  виконавчого  комітету  міської  ради, керуючись ст. 219  КУпАП Барвінківський  виконавчий  комітет  міської  ради,

 

В И Р І Ш И В:

 

         1. Відповідно  до частини  1  статті 197 Кодексу  України  про адміністративні  правопорушення  накласти  адміністративне  стягнення  у вигляді   попередження  на  наступних  правопорушників:

         - Фесенко Олександра Юрійовича (протокол №6 від 01.02.2018);

         - Фесенко Миколу Володимировича (протокол №7 від 01.02.2018);

         - Правицького Андрія Юрійовича (протокол №8 від 02.02.2018);

         - Тимченка Сергія Олександровича (протокол №9 від 06.02.2018);

         - Щолок Римму Ігорівну (протокол №10 від 07.02.2018);

         - Смірнову Олену Олександрівнуу (протокол №11 від 07.02.2018);

         - Пальчун Валентину Михайлівну (протокол №12 від 09.02.2018);

         - Гошко Наталію Василівну (протокол №13 від 13.02.2018);

         - Щолок Ангеліну Василівну (протокол №14 від 15.02.2018);

         - Смелянську Юлію Дмитрівну (протокол №15 від 15.02.2018);

         - Кабиш Анжелу Вячеславівну (протокол №16 від 16.02.2018);

         - Рубан Олену Анатоліївну (протокол №17 від 27.02.2018)

         2. Постанови про накладення адміністративного стягнення направити правопорушникам  відповідно  до чинного  законодавства  України.

Міський голова                                                                  О.О.Бало