Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

РІШЕННЯ

від 30 січня 2018 року                                                                           №2 /18

 

Про  підсумки  роботи   виконавчого

комітету міської ради зі зверненнями

громадян у  2017 році

На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року
№ 109/2008р. “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”,  з метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України права громадян на звернення до органів місцевого самоврядування, на участь в управління державними справами, а також підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування із зверненнями громадян, враховуючи, що забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, вирішення порушених проблем, задоволення законних прав та інтересів громадян є на сучасному етапі одним із пріоритетних завдань органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, відповідальним обов’язком їх посадових осіб, фактором забезпечення суспільно-політичної та економічної стабільності в місті, керуючись Законом України “Про звернення громадян”, ст.ст.38, 59 Закону України  “Про місцеве  самоврядування  в Україні”,  виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Звіт спеціаліста 1 категорії по роботі зі зверненнями громадян
Жудіної Г.В. “Про підсумки роботи  міськвиконкому із зверненнями громадян у 2017 році”  прийняти до відома (додається).

2. Міському голові:

- приділяти особливу   увагу   вирішенню   проблем,  з  якими звертаються ветерани війни  та  праці,  інваліди,  громадяни,  які постраждали   внаслідок   Чорнобильської  катастрофи,  багатодітні сім'ї,  одинокі  матері  та   інші   громадяни,   які   потребують соціального захисту та підтримки;

- здійснювати  постійний   контроль  за  організацією  роботи посадових та службових осіб зі зверненнями громадян;

- з’ясовувати причин, що породжують повторні звернення громадян, систематично аналізувати випадки безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень;

- вживати заходів до поновлення прав і свобод громадян, порушених унаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян, притягнення винних осіб до відповідальності, у тому числі до дисциплінарної, за неналежне виконання службових обов’язків щодо розгляду звернень громадян;

3. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівникам відділів Барвінківського виконавчого комітету міської ради, керівникам комунальних підпиємств забезпечити постійний особистий контроль виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого  самоврядування” у виконавчому комітеті міської ради, на підприємствах комунальної власності територіальної громади міста Барвінкове, зокрема:

- неухильне дотримання порядку та строків розгляду звернень громадян згідно Закону України «Про звернення громадян»;

- посилення персональної відповідальності та рівень виконавчої дисципліни щодо належної організації розгляду звернень;

- недопускати надання неоднозначних, необгрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням термінів, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам;

- забезпечувати можливість участі заявників у розгляді поданих  ними заяв, скарг та звернень, ознайомлення  з  матеріалами перевірок відповідних звернень;

- проводити роз'яснювальну  роботу з питань реалізації громадянами  права  на  звернення  та  особистий прийом;

- безумовно дотримуватися графіків особистого прийому громадян.

4.Спеціалісту по роботі зі зверненнями громадян забезпечити:

4.1. Висвітлювання стану роботи зі зверненнями громадян не рідше  1 разу на квартал,  використовуючи для цього інформаційні стенди та  сайт міської ради;

4.2. своєчасне надання звітів до Барвінківської районної ради з питань роботи зі зверненнями громадян за відповідний період;

4.3.  дотримання вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, затвердженої постановою КМУ від 14 квітня 1997 року № 348 (зі змінами) в Барвінківському виконавчому комітеті міської ради.

 

Міський голова                                                                            О.О.Бало

                                                                

 

 

РІШЕННЯ

від 30 січня 2018 року                                                                           №3 /18

 

Про стан виконання заходів Барвінківського  виконавчого

комітету міської ради щодо запобігання, виявлення

і протидії корупції за 2017 рік

 

         Керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про запобігання корупції», Законом України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 -2017 роки», постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня  2015 р. № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки», постановою Кабінету Міністрів України «Питання запобігання та виявлення корупції» від 04.09.2013 № 706, відповідно до Указу Президента України від 21.10.2011 № 1001 «Про національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки» та на виконання розпорядження міського голови Барвінківської міської ради від 06.01.2017 року № 02-ос « Про затвердження плану заходів Барвінківського виконавчого комітету міської ради  щодо запобігання, виявлення і протидії корупції на 2017 рік», Барвінківський  виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

      1. Інформацію про стан виконання заходів Барвінківського виконавчого комітету міської ради щодо запобігання,виявлення і протидії корупції за 2017 рік прийняти до відому (додається).

         2. Уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції у Барвінківському виконавчому комітеті  міської ради удосконалювати існуючі та працювати над створенням нових додаткових внутрішніх механізмів контролю, що сприятимуть запобіганню та виявленню корупційних правопорушень.

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову.

 

Міський голова                                                                  О.О. Бало

 

 

 

РІШЕННЯ

30  січня 2018 року                                                                                №4 /18

 

Про поліпшення організації ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників у 2018 році

         Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921, Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2015 року № 45, з метою забезпечення високої організації заходів з мобілізаційної підготовки, поліпшення організації ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних на підприємствах, в установах і організаціях міста Барвінкове, керуючись ч. 1 ст. 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»й виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ :

 

         1.Барвінківському виконавчому комітету міської ради, керівникам підпорядкованих підприємств організувати та забезпечити неухильне виконання вимог Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921.

         2.Створити та затвердити комісію з питань перевірки стану військового обліку громадян України та належного виконання вимог законодавства з цих питань на підпорядкованих підприємствах у 2018 році згідно додатку 1.

         3.Погодити план-графік проведення звірки та перевірки стану військового обліку військовозобов’язаних і призовників на підпорядкованому підприємстві Барвінківське комунальне підприємство «Благоустрій»   Барвінківським районним військовим комісаріатом у 2018 році згідно додатку 2.

         4. Комісії :

         - перевірити стан виконання вимог законодавства з питань військового обліку громадян України на підпорядкованому підприємстві Барвінківське комунальне підприємство «Благоустрій» у термін до 01 вересня 2018 року згідно погодженого плану-графіку;

         - провести звіряння облікових даних та перевірку стану військового обліку військовозобов’язаних і призовників на підпорядкованому підприємстві Барвінківське комунальне підприємство «Благоустрій»   відповідно до плану-графіку ;

         - за результатами проведених перевірок внести відповідний запис в журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними Барвінківського районного військового комісаріату.

         5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Коцар В.М.

 

Міський  голова                                                                           О.О. Бало

 

 

 

РІШЕННЯ

 

від  30  січня 2018 року                                                                                         №5/18  

 

 

         Про додаткові заходи з організації і бронювання військовозобов’язаних та військового обліку призовників в Барвінківському виконавчому комітеті міської ради та на  підпорядкованих підприємствах  у 2018 році

 

Відповідно до статі 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами), статей 14, 15, 16 Закону України «Про оборону України», статей 1, 33, 38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (із змінами), статей 17, 18, 21, 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (із змінами), Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921, Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2015 року № 45, Положення про військові комісаріати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 року № 389, з метою поліпшення та приведення до вимог керівних документів стану військового обліку та бронювання військовозобов’язаних та військового обліку призовників у Барвінківському виконавчому комітеті міської ради та на підпорядкованих підприємствах, Барвінківський виконавчий комітет міської ради:

 

В И Р І Ш И В :

 

         1.Затвердити План додаткових заходів з організації військового обліку і бронювання військовозобов’язаних та військового обліку призовників в Барвінківському виконавчому комітеті міської ради та на підпорядкованих підприємствах у 2018 році (далі - План), що додається.

         2.Рекомендувати керівникам підпорядкованих підприємств:

         2.1.Розробити, з урахуванням Плану до 01.03.2018 року плани додаткових заходів з організації військового обліку і бронювання військовозобов’язаних та військового обліку призовників на підприємствах у 2018 році та забезпечити їх виконання.

         2.2.Інформувати Барвінківський виконавчий комітет міської ради про стан виконання заходів, передбачених Планом, через відповідального працівника за ведення військового обліку Барвінківського міськвиконкому Жудіну Г.В. до 20 грудня 2018 року.

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Коцар В.М.

 

Міський голова                                                                 О.О.Бало

 

 

 

 

РІШЕННЯ

від 30 січня 2018 року                                                                         №6/18

 

Про надання одноразової адресної 

матеріальної  допомоги громадянам

 

Розглянувши заяви громадян про надання одноразової матеріальної допомоги, беручи до  уваги надані документи, відповідно до Положення про порядок надання одноразової адресної матеріальної допомоги громадянам на території Барвінківської міської ради, затвердженого рішенням ХV сесії Барвінківської міської ради VІІ скликання від 21.12.2016 року №399 (зі змінами), керуючись ст.ст. п.п.1 п. «а» ч.1 ст.34, 52, 59  Закону  України “Про місцеве  самоврядування  в  Україні”,   виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Надати одноразову адресну матеріальну допомогу учасникам антитерористичної операції в розмірі  2000,00 грн. (дві тисячі гривень
00 коп.) кожному наступним громадянам:

1.1. Прядкіну Артуру Мусаєвичу;

2. Надати одноразову адресну матеріальну допомогу на лікування:

2.1. в розмірі 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.) кожному наступним громадянам:

2.1.1. Каламацькому Леоніду Петровичу;

2.1.2. Троян Тамарі Іванівні;

2.1.3. Гаркуші Олені Володимирівні;

2.1.4. Шутковій Світлані Анатоліївні;

2.1.5. Нестеренко Любові Олександрівні;

2.1.6. Білицькому Олександру Васильовичу.

 2.2. в розмірі 800,00 грн. (вісімсот гривень 00 коп.)  кожному наступним громадянам:

2.2.1. Тимченко Ніні Іванівні;

2.2.2. Павлюченку Сергію Анатолійовичу;

2.2.3. Минко Людмилі Григорівні;

2.2.4. Трубчанін Лідії Михайлівні;

2.2.5. Куліш Оксані Іванівні;

2.2.6. Мачуліній Євдокії Володимирівні;

2.2.7. Тарасовій Тетяні Миколаївні;

2.2.8. Плаксій Раїсі Іванівні;

2.2.9. Кияниці Івану Миколайовичу;

2.2.10. Алєксєєнку Володимиру Івановичу.

 

3. Надати одноразову адресну матеріальну допомогу у зв’язку із скрутним матеріальним становищем в розмірі 800,00 грн. (вісімсот гривень 00 коп.) кожному наступним громадянам:

3.1. Ільченко Лідії Іванівні;

3.2. Пономаренко Тетяні;

3.3. Борейко Вірі Микитівні;

3.4. Мєдвєдєвій Ніні Василівні;

3.5. Федоровій Тетяні Миколаївні;

3.6. Федоровій Ганні Тимофіївні;

3.7. Бібік-Коваленко Тетяні Володимирівні;

3.8. Телешиній Таїсії Пилипівні;

3.9. Твардовському Петру Миколайовичу.

4. Залишити без задоволення заяву гр.Плаксіна М.І. про надання матеріальної допомоги на лікування матері, Плаксіної Ніни Нікандрівни, , у зв’язку із смертю особи, в інтересах якої подано заяву.

5. Відділу бухгалтерської служби  виділити  на зазначені  цілі із загального фонду  кошти   в розмірі 23200,00 грн. (двадцять три тисячі двісті гривень 00коп.).

 

Міський голова                                                                   О.О.Бало

 

 

 

 

РІШЕННЯ

від 30  січня 2018 року                                                                                    №7/18

 

Про продовження терміну проживання внутрішньо переміщених осіб в

житловому приміщенні для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб  по вул.Московській, 1

         Розглянувши заяву громадянки Гордієнко Валентини Іванівни, яка зареєстрована  на тимчасово окупованій території в м.Горлівка, Донецької області,  на даний час перебуває  на території м.Барвінкове та не має житла,  з приводу надання дозволу на продовження терміну проживання в житловому приміщенні для тимчасового проживання ВПО від 26.01.2018, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»,  постанови Кабінету Міністрів України  від 31.03.2004р. (зі змінами) «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання та порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання» та рішення  виконавчого комітету міської ради від 22.12.2016р. № 117/16 «Про формування фонду житла для тимчасового проживання ВПО та надання дозволу на заселення громадян для тимчасового проживання», керуючись п.п.2 п. «а»  ч.1 ст.30, ст.ст.42,59 Закону України  «Про місцеве самоврядування  в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

         1. Надати дозвіл на продовження терміну тимчасового проживання у  житловому приміщенні для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб  по вул.Московська, №1, м.Барвінкове на строк до шести місяців:

         - гр.Гордієнко Валентині Іванівні...

         2. Директору БКП «Благоустрій» Осадчому Д.В. забезпечити продовження  договору на тимчасове проживання в житловому приміщенні на строк до 12-ти місяців.        

         3. Зобов’язати громадян, яким подовжено термін тимчасового проживання,  своєчасно та в повній мірі здійснювати оплату за житлово-комунальні послуги.

         4. Контроль за виконанням рішення  покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Коцаря В.М.

 

Міський голова                                                                  О.О.Бало

 

 

 

 

РІШЕННЯ

 

від 30 січня 2018 року                                                                            №8/18

 

Про внесення змін в облікові  квартирні
справи  Рибенцевої Альони  Геннадіївни
та Дехи Михайла Володимировича

         Розглянувши заяви громадян Рибенцевої Альони Геннадіївни та Дехи Михайла Володимировича, протокол засідання житлової комісії Барвінківського місьвиконкому №1   від 11.01.2018,   керуючись ст.ст. 39, 45 ЖК України, пунктами 13, 15, 25, 44 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень Українській РСР (зі змінами), затверджених пстановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 №470, п.п.6 п. «б» ч.1 ст. 30, 42, 59 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  виконавчий  комітет  міської  ради

В И Р І Ш И В:

         1. Змінити прізвище в обліковій квартирній справі Кривинець Альони Геннадіївни, яка перебуває на квартирному обліку в Барвінківському виконавчому комітеті з прізвища «Кривинець» на  прізвище «Рибенцева» та включити до складу сім’ї облікової квартирної справи Рибенцевої Альони Геннадіївни  її доньку, Рибенцеву Софію Анатоліївну, 18.12.2009 р.н.

         2. Виключити зі складу сім’ї Дехи Михайла Володимировича, який перебуває на квартирному обліку в Барвінківському виконавчому комітеті міської ради з 24.01.2006 доньку - Деху Ірину Михайлівну, яка вибула на постійне місце проживання до іншого населеного пункту.

         3. Довести  до  відома  гр.Рибенцевої А.Г. та гр.Дехи М.В. про зміни в  облікових справах.

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на головного спеціаліста органу реєстрації місця проживання фізичних осіб міськвиконкому
Городову О.О.

 

Міський  голова                                                                  О.О.Бало

 

 

 

 

РІШЕННЯ

від  30 січня 2018 року                                                                                    9/18

 

Про клопотання перед Барвінківським

районним   судом  щодо     призначення

опікуна над гр. К.

 

Розглянувши заяву гр. П. /інформація/ яка зареєстрована за адресою /інформація/ щодо клопотання перед Барвінківським районним судом про призначення її опікуном над  батьком /інформація/, взявши до уваги матеріали справи опікунської ради, керуючись ст.58 Цивільного кодексу України та п. б-4 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити та подати до Барвінківського районного суду клопотання щодо призначення гр. П. /інформація/, опікуном над її батьком /інформація/

 

Міський голова                                                                   О.О. Бало

 

 

 

 

 

 

РІШЕННЯ

від 30 січня 2018 року                                                                            №10 /18

 

Про  визначеня видів безоплатних  суспільно корисних робіт для  осіб,

яким    призначено   покараня      у вигляді громадських робіт

Розглянувши  листи начальника Барвінківського РВ  з питань пробації Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України Білоконя О.В. від 17 січня 2018 року №22/16/7-137 та 22/16/7-138, відповідно до ст.ст. 301 та 3211 КУпАП, ст.56 КК України, ч.1 ст.36 КВК України, керуючись  п.п.17 п.б ч.1 ст.34, ст.ст. 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування» виконавчий  комітет  міської  ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити список підприємств та види безоплатних суспільно корисних робіт для осіб, яким призначено кримінальне покарання або адміністративне стягнення  у виді громадських робіт (додаток 1).

2. Рішення  направити до Барвінківського РВ з питань пробації Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України та БКП «Благоустрій» для виконання.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Коцаря В.М.

 

Міський голова                                                                            О.О.Бало

                                                                       Додаток 1

                                                                                  до рішення Барвінківського виконавчого

                                                                                  комітету міської ради від

                                                                                  30 січня 2018 року №10/18

 

СПИСОК

підприємств  та  види  безоплатних  суспільно  корисних  робіт  для
осіб, яким призначено кримінальне покарання або адміністративне
стягнення  у виді громадських робіт

 

№ з/п

Назва підприємства

Види робіт

Відповідальна особа

1

Барвінківське КП «Благоустрій»

- прибирання територій об’єктів благоустрію;

- прибирання доріг, вулиць, скверів, бульварів, інших територій;

- роботи з озеленення міста;

- малярні роботи на об’єктах благоустрою та житлового фонду;

- очищення об’єктів благоустрою від несанкціонованої реклами, об'яв, бруду тощо.

Осадчий Д.В.

Камишов О.В.

 

Міський голова                                                                  О.О.Бало

 

 

 

 

 

 

РІШЕННЯ

 

від 30 січня 2018 року                                                                         №11/18

 

Про  розгляд  протоколів  про  адміністративне  правопорушення

 

         Розглянувши  протоколи  про  адміністративні  правопорушення, відповідальність  за  які  передбачено  статтями  197  та  198  Кодексу  України  про  адміністративні  правопорушення, відповідно  до постанови  КМУ  від  02  березня  2016 року  № 207 «Про  затвердження  Правил  реєстрації  місця  проживання  та  Порядку  передачі  органами  реєстрації  інформації  до  Єдиного державного  демографічного  реєстру»,  приймаючи  до  уваги  обставини  вчинення  адміністративного  правопорушення,  вивчивши  обставини, що  пом’якшують  і обтяжують  відповідальність  та  інші  обставини, що  мають  значення   для  правильного  вирішення  справи,  враховуючи  пропозиції  членів  виконавчого  комітету  міської  ради, керуючись ст. 219  КУпАП Барвінківський  виконавчий  комітет  міської  ради,

 

В И Р І Ш И В:

 

         1. Відповідно  до частини  1  статті 197 Кодексу  України  про адміністративні  правопорушення  накласти  адміністративне  стягнення  у вигляді   попередження  на  наступних  правопорушників:

         - ОСОБА 1 (протокол №170 від 22.12.2017);

         - ОСОБА 2 (протокол №172 від 29.12.2017);

         - ОСОБА 3 (протокол №2 від 15.01.2018);

         - ОСОБА 4 (протокол №3 від 16.01.2018);

         - ОСОБА 5 (протокол №4 від 24.01.2018);

         - ОСОБА 6 (протокол №5 від 30.01.2018)

                   2. Відповідно  до частини  1  статті 198 Кодексу  України  про адміністративні  правопорушення  накласти  адміністративне  стягнення:

         2.1.  у вигляді  попередження на наступних правопорушників:

         - ОСОБА 7 (протокол №171 від 28.12.2017);

         2.2. у вигляді штрафу в розмірі 51,00 грн. на  наступних  правопорушників:

         - ОСОБА 8 (протокол №1 від 05.01.2018).

         3. Постанови про накладення адміністративного стягнення направити правопорушникам  відповідно  до чинного  законодавства  України.

 

Міський голова                                                                  О.О.Бало

 

 

 

 

 

РІШЕННЯ

від 30 січня 2018 року                                                                            №12/18

 

Про присвоєння поштової адреси

         Розглянувши  заяви  громадян про уточнення поштових адрес об’єктів нерухомого майна, враховуючи відомості інвентаризаційних справ, які зберігаються в Барвінківському КПТІ,  керуючись статтями 31, 40, 52 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

                                                 ВИРІШИВ:

1. Присвоїти поштову адресу:

1.1. житловому будинку, який належав померлому гр.С.на підставі /інформація/  - місто Барвінкове, вулиця Миру, будинок 30 (скорочена адреса – м.Барвінкове, вул.Миру, буд. 30) замість: місто Барвінкове, вул.Миру, будинок 24-А.

1.2. квартирі, яка належить гр.Ч. на підставі /інформація/ – місто Барвінкове, вулиця Освіти, будинок №129-А, квартира №16 (скорочена адреса – м.Барвінкове, вул.Освіти, буд.129-А, кв.16) замість: місто Барвінкове, вул.Освіти, буд.129, кв.16.

2. Рекомендувати:

2.1. спадкоємцям гр.С. здійснити реєстрацію змін щодо поштової адреси об’єкта нерухомого майна – житлового будинку, шляхом  державної реєстрації права власності відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію прав та їх обтяжень» та п.66 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127 (зі змінами);

2.2. гр.Ч. здійснити реєстрацію змін щодо поштової адреси об’єкта нерухомого майна – квартири, шляхом  державної реєстрації права власності відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію прав та їх обтяжень».

 

Міський голова                                                                   О.О.Бало

 

 

 

 

 

 

РІШЕННЯ

від 30 січня 2018 року                                                                       №13/18

 

Про затвердження розпоряджень міського голови

Розглянувши  розпорядження, прийняті міським головою за період між засіданнями виконавчого комітету Барвінківської міської ради, керуючись п.п.2 п. «а» ч.1 ст.34, ст.ст.42, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

1. Затвердити розпорядження міського голови:

1.1. від 27 грудня 2017 року №326р «Про продовження терміну проживання внутрішньо переміщених осіб в житловому приміщенні для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб по вул. Московській, 1».

 

Міський голова                                                                            О.О.Бало