Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Плани
Адміністративні послуги

 

Рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради

від     06 серпня  2015 року

 

№  73/15

 

     Про внесення змін  та доповнень до рішення Барвінківського виконавчого комітету міської ради від 09 лютого 2015 р. № 16/15

«Про організацію проведення  оплачуваних громадських робіт у 2015 році»

 

       В зв’язку з необхідністю внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради від 09 лютого 2015 р. № 16/15  «Про організацію проведення  оплачуваних громадських робіт у 2015 році, відповідно до вимог  ст.31 Закону України «Про зайнятість населення» від 05 липня 2012 року № 5067-VI   та Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру від 26.03.2013  № 175, керуючись 7 ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Барвінківської міської ради

 

 

В И Р І Ш И В:

 

       1.Внести змін та доповнення до рішення виконавчого комітету Барвінківської міської  ради від 09 лютого 2015 р. № 16/15 «Про організацію проведення  оплачуваних громадських робіт у 2015 році», а саме:

 

1.1. В пункті 1 перед словами «… на підприємстві комунальної власності» доповнити словами « у Барвінківському виконавчому комітеті міської ради та » та викласти в новій редакції:

«1.  Організувати у 2015 році тимчасові робочі місця для проведення оплачуваних громадських робіт у Барвінківському виконавчому комітеті міської ради та на підприємстві комунальної власності – Барвінківське  комунальне підприємство «Благоустрій».

 

1.2. Доповнити Перелік видів оплачуваних громадських робіт у 2015 році на

- кур’єр по інформуванню населення міста стосовно порядку отримання житлових субсидій  та робота з документацією.

 

 

 

Міський голова                                                      О.О. Бало

 

Рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради

від  28   серпня  2015 року

 

 №  74 /15

 

Про внесення змін та доповнень до рішення Барвінківського виконавчого комітету  міської ради від 24 червня 2015 року № 64/15 «Про затвердження  норм витрат води  згідно з ДБН В.2.5.-64:2012»

 

       Розглянувши лист директора філії ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території»  БПКГ Гончара О.А. від  27.07.2015 р.  № 223  щодо внесення змін та доповнень до рішення Барвінківського виконавчого комітету  міської ради від 24 червня 2015 року № 64/15 «Про затвердження  норм витрат води  згідно з ДБН В.2.5.-64:2012» в зв’язку з допущеною помилкою в одиниці виміру, керуючись ДБН В.2.5.-64:2012 ст.30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  та з  метою підвищення якості послуг з водопостачання та водовідведення Барвінківський виконавчий комітет міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

    1. В зв’язку з допущеною технічної помилкою,  внести  зміни  та доповнення до рішення Барвінківського виконавчого комітету  міської ради від 24 червня 2015 року № 64/15 «Про затвердження  норм витрат води згідно з ДБН В.2.5.-64:2012», а саме:.

 

1.1.            В пункті 7 Додатку №1 замінити одиницю виміру – м3/міс. на 1 мешканця  на л/добу на 1 мешканця , та викласти в новій редакції :

 

7.

З вуличних водорозбірних колонок

л/добу на 1 мешканця

50

 

       

Міський голова                                                      О.О. Бало

          №   75/15

 

 

         Про  погодження  списків дітей і підлітків шкільного віку

 

            Відповідно до рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради від 26 серпня  2011 року № 169 «Про безстрокове закріплення меж мікрорайонів загальноосвітніх навчальних закладів міста Барвінкового», розглянувши лист в.о. начальника відділу освіти Барвінківської РДА  Лисиці Н.І. від 20 серпня 2015 року № 1130  в зв’язку з необхідністю   погодження списків дітей і підлітків шкільного віку, що  мешкають  на  території  міста на 2015 рік, керуючись  п.4 ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий  комітет Барвінківської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

           1.  Погодити  списки дітей і підлітків шкільного віку на 2015 рік  по: 

          -   Барвінківській  ЗОШ   І-ПІ  ступенів  № 1

            -  Барвінківській  ЗОШ   І-ПІ  ступенів  № 2;

            -  Барвінківській  ЗОШ  І-ІП  ступенів № 3;

            -  Барвінківської  ЗОШ І-ІП  ступенів  № 4.

 

2. Довести  до  відома  директорів  шкіл  та  районного  відділу  освіти  зазначене  рішення  з  метою  забезпечення  якісного  обліку  дітей  і  підлітків  шкільного  віку, які  мешкають  в  мікрорайонах  шкіл  міста.

 

Міський голова                                                                       О.О. Бало

 

         №   76/15

Про   погодження  списків дітей  дошкільного віку

 

            Відповідно до рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради від 26 серпня  2011 року № 170 «Про безстрокове закріплення мікрорайонів міста за дошкільними навчальними закладами на 2015 р.», та розглянувши лист в.о. начальника відділу освіти Барвінківської РДА  Лисиці Н.І.  від 20 серпня 2015 року. №  1130 з приводу  погодження  списків дітей  дошкільного віку на 2015 рік, що  мешкають  на  території  міста, керуючись  п.4 ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий  комітет Барвінківської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.  Погодити списки дітей дошкільного віку  на 2015 рік по:

          -  дошкільний навчальний заклад  № 1 «Промінець»;

            -   дошкільний навчальний заклад    № 2 «Ялинка»;

            -  дошкільний навчальний заклад    № 3 «Золотий ключик»;

            -   дошкільний навчальний заклад  № 4 «Сонечко»

(списки додаються).

 

 2. Довести  до  відома  завідувачів ДНЗ  та  районного  відділу  освіти  зазначене  рішення  з  метою  забезпечення  якісного  обліку  дітей    дошкільного  віку, які  мешкають  в  мікрорайонах  закріплених за дошкільними навчальними закладами.

 

 

      Міський голова                                                  О.О. Бало

                                     

    №  77 /15

Про затвердження розпорядження   міського голови

 

           Розглянувши розпорядження,  прийняті    міським  головою Бало О.О.  у   серпні місяці 2015 року   щодо   безкоштовної  передачі товарно-матеріальних цінностей БКП «Благоустрій»,   керуючись   Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Барвінківський виконавчий комітет міської ради

 

В И Р І Ш И В:

     

           Затвердити  розпорядження   міського голови прийняті у  серпні місяці 2015 року:

 

     

     - від   14 серпня   2015 року № 197 « Про  безкоштовну передачу товарно-матеріальних цінностей БКП «Благоустрій»

 

                 Міський голова                                                   О.О. Бало                          

                      

 

                          

 

№  78  /15

 

Про надання адресної одноразової матеріальної  допомоги громадянам міста.

 

Розглянувши заяви громадян з проханням про надання матеріальної допомоги на лікування та в зв’язку зі скрутним матеріальним станом на проживання, на відшкодування шкоди, заподіяної пожежею, виходячи з конкретних обставин, що склалися в сім’ях,  беручи до  уваги акти обстежень  матеріально-побутових  умов, інші надані документи, відповідно до Положенням про надання матеріальної  допомоги  малозабезпеченим  громадянам  міста,  затвердженим   рішенням   ХХУШ сесії  міської ради від  20 квітня 2005 року № 528 зі змінами та доповненнями, керуючись ст. 34  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,   виконавчий  комітет Барвінківської  міської ради

                                      

В И Р І Ш И В:

 

1.Надати одноразову адресну матеріальну допомогу :

 

-на лікування наступним громадянам міста :

-як виняток, в звֹязку зі скрутним матеріальним станом на проживання наступним громадянам міста :

 

-на відшкодування шкоди, яка заподіяна пожежею :

2.Начальнику відділу бухгалтерської служби-головному бухгалтеру Янгурській Н.В. виділити  на зазначені  цілі із загального фонду   кошти   в   розмірі   грн.   

 

                                    

         Міський голова                                                             О.О. Бало

 

№   79/15

 

         Про скасування окремих рішень Барвінківського виконавчого комітету міської ради

 

         В зв’язку з закінченням терміну дії окремих рішень Барвінківського виконавчого комітету міської ради, керуючись   Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Барвінківський виконавчий  комітет міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

           1.  Скасувати рішення Барвінківського виконавчого комітету міської ради від 23 червня 2011 року № 134 « Про  відкриття міського пляжу та передачі його на баланс КП «Благоустрій» та від 24 травня 2012 року № 56/12 « Про організацію літнього відпочинку та забезпечення безпеки населення на водних об’єктах м. Барвінкове у 2012 році», в зв’язку з втратою їх чинності.

 

Міський голова                                                                       О.О. Бало

 

№ 80/15

 

         Про надання дозволу  на отримання технічних умов та розробки проекту індивідуального теплопостачання і відокремлення квартири від мереж централізованого опалення в житловому будинку

 

    

 

        Розглянувши заяву громадян на отримання технічних умов та розробки проекту індивідуального теплопостачання і  відокремлення від мереж централізованого опалення квартир в багатоквартирних житлових будинках, протокол засідання міжвідомчої комісії №71 від 11 червня 2015року, №72 від 15 червня 2015 року, керуючись п.5 ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Барвінківської міської ради

                                                   В И Р І Ш И В:

           1. Надати дозвіл  громадянам міста на отримання технічних умов та розробки проектів індивідуального  теплопостачання і відокремлення від мереж централізованого опалення квартир в багатоквартирних житлових будинках   м. Барвінкове:

      

          2. Зобов`язати гр..___:

2.1.Виготовити за власний рахунок проект  реконструкції на переобладнання системи опалення квартири з розрахунком теплового балансу житлового будинку згідно з санітарними нормами та переліком необхідних до виконання робіт в зв`язку з реконструкцією.

2.2. Виконати всі вимоги комунальних служб щодо переобладнання системи опалення квартири.

2.3. Відповідно до проектної документації за власний рахунок виконати роботи по переобладнанню системи опалення в квартирі, узгодивши виконання робіт з філією ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території», Барвінківським підприємством комунального господарства.

2.4. Після закінчення робіт і введення в експлуатацію   індивідуального опалення знятись з обліку споживачів філії ХОКП “Дирекція розвитку інфраструктури території”.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови в питань діяльності виконавчих органів ради Гапона Є.Б.

 

Міський голова                                                                          О.О.Бало

81/15

 

Про погодження переобладнання в

  житловому будинку.

Розглянувши заяву, погоджену з відповідними організаціями, щодо надання погодження   переобладнання та технічного переоснащення в житловому будинку, керуючись п.9 ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Барвінківської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Погодити гр. переобладнання кухні під коридор, спальні під кухню та її технічне переоснащення в житловому будинку .

2. Після виконання робіт внести зміни в технічну документацію в Барвінківському КПТІ.          

 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органі ради  Гапона Є.Б.

 

Міський голова                                                                          О.О.Бало

 

№82/15

 

Про надання дозволу на збір вихідних даних, виготовлення

проектно-технічної документації та газифікацію

  житлового будинку

Розглянувши заяву гр., погоджену з відповідними організаціями, щодо надання дозволу на виготовлення проектно-технічної документації на газифікацію  житлового будинку, керуючись п.9 ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Барвінківської міської ради

 

ВИРІШИВ:

1. Надати гр. дозвіл на збір вихідних даних, виготовлення проектно-технічної документації та газифікацію   житлового будинку

2.        Вищеназваному      громадянину     розроблену      проектну-технічну документацію  на  підключення до  систем  газопостачання  м.  Барвінкове надати на розгляд виконавчому комітету в термін до 01 грудня 2015 р.

3.         При не виконанні умов зазначених у п.2 цього рішення вважати його
таким, що втратило чинність.

4.   Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Гапона Є.Б.

 

 

 

 

  Міський голова                                                                          О.О.Бало

 

№ 83/15

 

Про надання дозволу на  підключення житлового будинку

до центрального водогону міста.

 

          Розглянувши заяву гр. щодо надання дозволу  на виготовлення проектно-технічної документації на підключення житлового будинку до міського водогону, технічні умови на підключення будинку до комунального водогону м.Барвінкове, лист погодження на виконання земельних робіт, керуючись п.9 ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Барвінківської міської  ради

В И Р І Ш И В:

 

                1. Надати дозвіл на виготовлення проектно-технічної документації та

 підключення житлового будинку до комунального водогону м.Барвінкове:

       

  2.Зобов`язати  грврізку в міський водогін виконати в присутності представника філії ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території»»Барвінківське ПКГ».

           2.1. Після  виконання робіт провести благоустрій задіяної території, В разі пошкодження інженерних комунікацій, дорожнього полотна вулиці, тротуарної доріжки і таке інше, відновити їх функціонування за власний рахунок і здати виконану роботу балансоутримувачу.     

             2.3. В разі порушення п.2 вищевказана громадянка, згідно ст. 152 Адміністративного кодексу, буде притягнута до адміністративної відповідальності.

           2.4 Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гапона Є.Б.

             

  

  Міський голова                                                                          О.О.Бало