Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

РІШЕННЯ

від 19 грудня 2016 року                                                              №108/16

                                                               Про бюджет міста Барвінкове на 2017 рік

 Розглянувши проект бюджету міста Барвінкове на 2016 рік, керуючись п.п.«1» п.«а» ч.1 ст.28, ст.ст.52, 59  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,   Барвінківський виконавчий  комітет  міської ради                                      

В И Р І Ш И В:

1. Погодити запропонований на розгляд проект бюджету міста Барвінкове на 2017 рік.

2. Рекомендувати запропонований проект бюджету міста Барвінкове на 2017 рік на розгляд та затвердження на черговій сесії міської ради.   

 Міський голова                                                                           О.О.Бало

 

РІШЕННЯ

від 19 грудня 2016 року                                                               №109/16

 

Про  зупинення дії  окремих положень рішення Барвінківського виконавчого комітету міської  ради «Про затвердження норм витрат води згідно з ДБН В.2.5-62:2012» від 24.06.2015 року №64/15

 Розглянувши лист директора філії «Барвінківське ПКГ» ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території» від 14.12.2016 року №254,  з метою недопущення необгрунтованих витрат з міського бюджету, відповідно до   постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання» від 25.08.2004 року №1107 та «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» від 06.08.2014 року №409 (зі змінами), ст.29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», керуючись ч.2  ст.11 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст.ст. 40, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування» Барвінківський  виконавчий  комітет  міської  ради

В И Р І Ш И В:

1. Зупинити дію окремих положень рішення Барвінківського виконавчого комітету міської ради  «Про затвердження норм витрат води згідно з ДБН В.2.5-62:2012» від 24.06.2015 року №64/15, а саме:

1.1. норм споживання питної води по філії ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури теритоії» Барвінківське ПКГ в м.Барвінкове для наступних об’єктів витрат води:

- житлові будики з водопроводом, каналізацією, ваннами, газовими та електричними водонагрівачами;

- житлові будики з газопостачанням, водопроводом, каналізацією та ваннами;

- житлові будики з газопостачанням, водопроводом та каналізацією без  ванн;

- житлові будинки квартжитлові будинки з водопроводом (без каналізації);

- з дворових водозабірних колонок;

- з вуличних водозабірних колонок;

- гуртожитки з загальними душовими.

2. Рекомендувати Барвінківському виконавчому комітету вжити заходи з розробки та наукового обгрунтування нормативів питного водопостачання у місті Барвінкове відповідно до Порядку розроблення та затвердженя нормативів питного водопостачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 25.08.2004 №1107 та  Методики визначення нормативів                  питного водопостачання населення, затвердженої наказом Державного комітету

України з питань житлово-комунального господарства від 27.09.2005  №148.

         3. Встановити, що до розробки, погодження та затвердження нормативів питного водопостачання у місті Барвінкове у встановленому законом порядку, норми споживання для обєктів витрат води, зазначених у п.п.1 пункту 1 цього рішення, встановлюються на рівні соціальних норм споживання послуг з централізованого постачання холодної води,  затверджених постановою Кабінету Міністрів України «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» від 06.08.2014 року №409 (зі змінами) - 4 куб. метри на одну особу на місяць за відсутності приладів обліку та централізованого постачання гарячої води.

4. Відідлу збуту ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території»  розрахунок плати  за послуги з централізованого постачання холодної води  споживачам – обєктам витрат води, зазначеним у п.п.1 п.1 цього рішення,  здійснювати відповідно до норм споживання, встановлених п.3 рішення.

5. Дане рішення набирає чинності з дня офіційного оприлюднення та застосовується з 16.11.2016 року.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Коцаря В.М.

Міський голова                                                                            О.О.Бало

 

РІШЕННЯ

від 19 грудня 2016 року                                                               №110/16

 Про  визначеня видів безоплатних суспільно корисних робіт для осіб, яким призначено покараня у вигляді громадських робіт

 Розглянувши  листи начальника Барвінківського РВ КВІ УДПтСУ в Харківській області  Білоконя О.В. від 12 грудня 2016 року №22/16/7-1764/Бл та 22/16/7-1763/Бл, відповідно до ст.ст. 301 та 3211 КУпАП, ст.56 КК України, ч.1 ст.36 КВК України, керуючись  п.п.17 п.б ч.1 ст.34, ст.ст. 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування» Барвінківський  виконавчий  комітет  міської  ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити список підприємств та види безоплатних суспільно корисних робіт для осіб, яким призначено кримінальне покарання або адміністративне стягнення  у виді громадських робіт (додаток 1).

2. Затвердити Порядок організації виконання безоплатних суспільно корисних робіт (додаток 2).

3. Рішення  направити до Барвінківського РВ КВІ УДПтСУ в Харківській області та КП «Благоустрій» для виконання.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Коцаря В.М.

Міський голова                                                                            О.О.Бало

 

                                                        Додаток 1

                                                        до рішення Барвінківського виконавчого

                                                        комітету міської ради від

                                                        19 грудня 2016 року №110/16

 

СПИСОК

підприємств  та  види  безоплатних  суспільно  корисних  робіт  для осіб, яким призначено кримінальне покарання або адміністративне стягнення  у виді громадських робіт

 

№ з/п

Назва підприємства

Види робіт

Відповідальна особа

1

Барвінківське КП «Благоустрій»

- прибирання прибудинкових територій;

- прибирання доріг, вулиць, скверів, бульварів, інших територій;

- роботи з озеленення міста;

- малярні роботи на об’єктах благоустрою та житлового фонду;

- очищення об’єктів благоустрою від несанкціонованої реклами, об'яв, бруду тощо.

Усатов І.А.

Камишов О.В.

 

Міський голова                                                                  О.О.Бало

 

                                                        Додаток 2

                                                        до рішення Барвінківського виконавчого

                                                        комітету міської ради

                                                        від 19 грудня  2016 року №110/16

 

Порядок організації виконання безоплатних суспільно корисних робіт

         Громадські роботи полягають у виконанні особою якій призначено кримінальне покарання або адміністративне стягнення у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт.

         Для початку виконання безоплатних суспільно корисних робіт кримінально-виконавча інспекція надсилає на підприємство направлення стосовно особи, на яку покладено виконання громадських робіт. В направленні зазначається підстава виконання громадських робіт, прізвище, ім'я, по батькові особи, що направляється, встановлений термін виконання громадських робіт, термін прибуття особи для виконання громадських робіт.

         Керівник підприємства погоджує з кримінально-виконавчою інспекцією перелік об'єктів та вид громадських робіт. Після погодження переліку об'єктів та видів громадських робіт керівник підприємства видає наказ про початок відбування покарання засудженим, закріплення за ним відповідальної особи, ознайомлення засудженого з правилами техніки безпеки при виконанні громадських робіт.

         На строк громадських робіт керівником підприємства складається графік, в якому поденно зазначаються час та місце відбування таких робіт. Витяг з наказу та графік завіряються підписом керівника та печаткою підприємства і того самого дня надсилаються до органу кримінально-виконавчої інспекції. До відбутого строку громадських робіт зараховується тільки той час, протягом якого засуджений виконував суспільно корисну працю на визначених об'єктах, що підтверджено повідомленням керівника підприємства.

         Керівником підприємства заповнюється табель виходу на роботу. Після відпрацювання засудженим встановлених судом кількості годин громадських робіт, керівником підприємства видається наказ про припинення виконання.

         Інформація про кількість відпрацьованих засудженим годин та наказ про припинення громадських робіт в зв'язку з відбуттям громадських робіт завіряються підписом керівника і печаткою підприємства та з супровідним листом надсилаються до органу кримінально-виконавчої інспекції одразу після відбуття засудженим громадських робіт.

         У разі потреби, орган кримінально-виконавчої інспекції здійснює контрольну перевірку за місцем відбування засудженим громадських робіт. За результатами перевірки складається акт у двох примірниках, один з яких залишається на підприємстві, а другий з відміткою про ознайомлення власника підприємства зберігається в особовій справі засудженого.

         За необхідністю керівник підприємства надає до Барвінківського виконавчого комітету міської ради звіт про виконання безоплатних суспільно корисних робіт.

Міський голова                                                                  О.О.Бало

 

РІШЕННЯ

від 19 грудня 2016 року                                                               №111/16

Про затвердження розрахунків розміру сум

недоотриманих бюджетом міста Барвінкове

доходів у вигляді плати за землю       

 Заслухавши інформацію начальника відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики Барвінківського виконавчого комітету міської ради Рижової Н.С. щодо стану справляння плати за землю до бюджету міста Барвінкове за фактичне користування земельними ділянками комунальної власності, керуючись ст.206 Земельного кодексу України,  п.п.4 п.«а» ч.1 ст.33, ст.ст.52,59 Закону України «Про місцеве самоврядування» Барвінківський виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

         1. З метою забезпечення реалізації принципу платності користування земельним фондом міста, недопущення втрат міського бюджету за період відсутності у землекористувачів зареєстрованого права користування/оренди/власності  земельними ділянками, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, за час фактичного користування земельними ділянками до моменту державної реєстрації права користування або оренди земельної ділянки,  затвердити розрахунок розміру сум недоотриманих бюджетом міста Барвінкове доходів у вигляді плати за землю (земельного податку/орендної плати) за фактичне користування:

         1.1 УАСП ТОВ «КАІС» земельною ділянкою комунальної власності без правовстановлюючих документів на право користування/оренди земельною ділянкою по вул.Польова, №1, м.Барвінкове, площею 6,0000га за 2016 рік (додаток 1).

         1.2. ТОВ «Укрславресурс» земельною ділянкою комунальної власності без правовстановлюючих документів на право користування/оренди земельною ділянкою по вул.Соборна, №24, м.Барвінкове, площею 8,9730га за 2016 рік (додаток 2).

         1.3. ПП «Барвінківський ринок» земельною ділянкою комунальної власності без правовстановлюючих документів на право користування/оренди земельною ділянкою по вул.Центральна, №33, м.Барвінкове, площею 1,9965га за 2016 рік (додаток 3).

1.4. Мірошніченко Володимиру Семеновичу земельною ділянкою комунальної власності без правовстановлюючих документів на право користування/оренди земельною ділянкою по вул.І.Плиса, 20-В, м.Барвінкове, площею 0,0585га за 2016 рік (додаток 4).

1.5. Мірошніченко Володимиру Семеновичу, Гомон Володимиру Андрійовичу земельною ділянкою комунальної власності без правовстановлюючих документів на право користування/оренди земельною ділянкою по вул.І.Плиса, 4, м.Барвінкове, площею 0,0741га за 2016 рік (додаток 5).

2. Направити землекористувачам (юридичним особам) – УАСП ТОВ «КАІС», ТОВ «Укрславресурс» та ПП «Барвінківський ринок»  пропозицію щодо здійснення відшкодування сум недоотриманих бюджетом міста Барвінкове доходів за час фактичного користування вказаними суб’єктами господарювання відповідними земельними ділянками комунальної власності.

3. Направити землекористувачам (фізичним особам) – Мірошніченко В.С., Гомон В.А.  пропозицію щодо здійснення відшкодування сум недоотриманих бюджетом міста Барвінкове доходів за час фактичного користування вказаними суб’єктами відповідними земельними ділянками комунальної власності.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Коцаря В.М.

 

Міський голова                                                                  О.О.Бало

                                                                 

РІШЕННЯ

від  19 грудня  2016 року                                                    № 112 /16

             Про  розгляд  протоколів  про  адміністративне  правопорушення

Розглянувши  протоколи  про  адміністративні  правопорушення, відповідальність  за  які  передбачено  статтями  197  та  198  Кодексу  України  про  адміністративні  правопорушення, відповідно  до постанови  КМУ  від  02  березня  2016 року  № 207 « Про  затвердження  Правил  реєстрації  місця  проживання  та  Порядку  передачі  органами  реєстрації  інформації  до  Єдиного державного  демографічного  реєстру»,  приймаючи  до  уваги  обставини  вчинення  адміністративного  правопорушення,  вивчивши  обставини, що  пом’якшують  і обтяжують  відповідальність  та  інші  обставини, що  мають  значення   для  правильного  вирішення  справи,  враховуючи  пропозиції  членів  виконавчого  комітету  міської  ради, керуючись ст. 219  КУпАП Барвінківський  виконавчий  комітет  міської  ради,

В И Р І Ш И В:

1. Відповідно  до частини  1  статті 197 Кодексу  України  про  адміністративні  правопорушення  накласти  адміністративне  стягнення  у  вигляді     попередження  на  наступних  правопорушників:

- ОСОБА1

- ОСОБА2

- ОСОБА3

- ОСОБА4

- ОСОБА5

- ОСОБА6

2. Відповідно  до частини  1  статті 198 Кодексу  України  про адміністративні  правопорушення  накласти  адміністративне  стягнення  у вигляді   штрафу  51,00 грн. на  наступних  правопорушників:

- ОСОБА7

- ОСОБА8

3.Постанови про накладення адміністративного стягнення направити правопорушникам  відповідно  до чинного  законодавства  України.

Міський голова                                                                    О.О.Бало

 

РІШЕННЯ

від  19 грудня 2016 року                                                              №113/16

Про надання дозволу на підключення житлових
будинків  до центрального водогону міста

Розглянувши заяви громадян щодо надання дозволу на виготовлення проектно-технічної документації на підключення житлових будинків до міського водогону, технічні умови на підключення до комунального водогону м.Барвінкове, лист-погодження на виконання земельних робіт, керуючись п.9 ст.31, ст.ст. 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Барвінківської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Надати гр.Сидорченко Олені Іванівні дозвіл на виготовлення проектно-технічної документації та підключення житлового будинку по вул.Слов’янській, №18 м.Барвінкове Харківської області до комунального водогону м.Барвінкове.

2. Забов’язати гр.Сидорченко О.І. приєднання  до міського водогону виконати в присутності представника філії ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території» «Барвінківське ПКГ».

2.1. Після виконання робіт провести благоустрій задіяної території. В разі пошкодження інженерних комунікацій, дорожнього полотна вулиці, тротуарної доріжки і таке інше, відновити їх функціонування за власний рахунок і здати виконану роботу балансоутримувачу.

3. В разі порушення п.2 вищезазначений громадянин буде притягнутий до адміністративної відповідальності відповідно до ст.152 Кодексу про адміністративні правопорушення.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів.

Міський голова                                                         Бало О.О.

 

РІШЕННЯ

від 19 грудня 2016 року                                                              №114/16

Про надання  адресної  матеріальної  допомоги  громадянам  міста

Розглянувши заяви громадян щодо надання матеріальної допомоги на лікування та у зв’язку із екстремальною ситуацією (пожежа), виходячи з конкретних обставин, що склалися в сім’ях,  беручи до  уваги акти обстежень  матеріально-побутових  умов, інші надані документи, відповідно до Положення про надання матеріальної  допомоги  малозабезпеченим  громадянам  міста,  затвердженим   рішенням   ХХVIII сесії  міської ради від  20 квітня 2005 року № 528 (зі змінами), керуючись ст.ст.34, 52, 59  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,   Барвінківський виконавчий  комітет  міської ради :

В И Р І Ш И В:

1. Надати одноразову грошову допомогу на  лікування наступним громадянам:

1.1. ОСОБА 1 в розмірі 600,00 грн.

1.2. ОСОБА 2 в розмірі 600,00 грн.;

1.3. ОСОБА 3 в розмірі 600,00 грн.;

1.4. ОСОБА 4 в розмірі 600,00 грн.  

2. Надати одноразову грошову допомогу при екстремальній ситуації (пожежа), наступним громадянам:

2.1. ОСОБА 5  в розмірі 2000,00 грн.;

2.2. ОСОБА 6 в розмірі 2000,00 грн.

3. Начальнику відділу бухгалтерської служби - головному бухгалтеру Янгурській Н.В. виділити  на зазначені  цілі із загального фонду  кошти   в   розмірі  6400,00  грн.   

Міський голова                                                                   О.О.Бало

 

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2016 року                                                              №115/16

Про надання адресної матеріальної  допомоги громадянам міста

Розглянувши заяви громадян щодо надання матеріальної допомоги на лікування та у зв’язку із екстремальною ситуацією (пожежа), виходячи з конкретних обставин, що склалися в сім’ях,  беручи до  уваги акти обстежень  матеріально-побутових  умов, інші надані документи, відповідно до Положення про надання матеріальної  допомоги  малозабезпеченим  громадянам  міста,  затвердженим   рішенням   ХХVIII сесії  міської ради від  20 квітня 2005 року № 528 (зі змінами), керуючись ст.ст.34, 52, 59  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,   Барвінківський виконавчий  комітет  міської ради :                                

В И Р І Ш И В:

1. Надати одноразову грошову допомогу на  лікування наступним громадянам:

1.1.ОСОБА1 в розмірі 600,00 грн..

2. Як виняток, у зв’язку зі скрутним матеріальним станом надати одноразову адресну матеріальну допомогу на проживання в розмірі по 600,00 грн. кожному наступним громадянам міста:

2.1. ОСОБА2, зареєстрованій по  вул. Ковпака, 12 м.Барвінкове;

2.2. ОСОБА3, зареєстрованій по пров.Зелений,14 м.Барвінкове.

3. Начальнику відділу бухгалтерської служби - головному бухгалтеру Янгурській Н.В. виділити  на зазначені  цілі із загального фонду  кошти   в розмірі  1800,00  грн.   

Міський голова                                                                   О.О.Бало

 

РІШЕННЯ

від  22 грудня  2016 року                                                    № 116 /16

             Про  розгляд  протоколів  про  адміністративне  правопорушення 

Розглянувши  протоколи  про  адміністративні  правопорушення, відповідальність  за  які  передбачено  статтями  197  та  198  Кодексу  України  про  адміністративні  правопорушення, відповідно  до постанови  КМУ  від  02  березня  2016 року  № 207 « Про  затвердження  Правил  реєстрації  місця  проживання  та  Порядку  передачі  органами  реєстрації  інформації  до  Єдиного державного  демографічного  реєстру»,  приймаючи  до  уваги  обставини  вчинення  адміністративного  правопорушення,  вивчивши  обставини, що  пом’якшують  і обтяжують  відповідальність  та  інші  обставини, що  мають  значення   для  правильного  вирішення  справи,  враховуючи  пропозиції  членів  виконавчого  комітету  міської  ради, керуючись ст. 219  КУпАП Барвінківський  виконавчий  комітет  міської  ради,

В И Р І Ш И В:

1. Відповідно  до частини  1  статті 197 Кодексу  України  про  адміністративні  правопорушення  накласти  адміністративне  стягнення  у  вигляді     попередження  на  наступних  правопорушників:

- Шпак Марію Миколаївну,

- Кузнєцову Любов Леонідівну,

- Шумського Артура Вікторовича,

- Воробйову Вікторію Володимирівну,

- Трипольського Віктора Петровича.

2. Постанови про накладення адміністративного стягнення направити правопорушникам  відповідно  до чинного  законодавства  України.

Міський голова                                                                    О.О.Бало

 

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2016 року                                                               №117/16

Про формування фонду житла для тимчасового проживання ВПО

                                та надання дозволу на заселення громадян для тимчасового проживання

 

Розглянувши лист т.в.о.директора КП «Благоустрій» Камишева О.В. від 01.12.2016р. № 439 щодо надання статусу приміщенню по вул.Московській, 1 та дозволу на заселення,  декларацію про готовність до експлуатації об’єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності від 19.12.2016 року  № ХК 143163542138, технічний паспорт на громадський будинок реєстраційний № 3-282, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання та порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання» від 31.03.2004р. №422 (зі змінами), Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»,  керуючись п.п.2 п. «а» ч.1 ст.30, ст.ст.52, 59 Закону України  «Про місцеве самоврядування  в Україні», Барвінківський виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Сформувати фонд житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

2. Зарахувати до фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб приміщення громадського будинку по вул.Московській, №1 м.Барвінкове, загальною площею 188,9 кв.м., житловою площею 121,2 кв.м, яка знаходиться на балансі КП «Благоустрій».

3. Надати громадському будинку по вул.Московській, 1 статус  житлового приміщення для тимчасово проживання внутрішньо переміщених осіб.

4. Барвінківському виконавчому комітету забезпечити ведення обліку житлових приміщень фонду,  здійснення контролю за цільовим використанням фонду житла для тимчасового проживання ВПО та його утриманням, технічною експлуатацією і ремонтом.

5. Відділу бухгалтерської служби виконавчого комітету міської ради передбачати при формуванні міського бюджету на відповідний рік кошти на утримання, обслуговування, технічну експлуатацію та ремонт житлового фонду для тимчасово проживання внутрішньо переміщених осіб -  житлового приміщення для тимчасово проживання внутрішньо переміщених осіб по вул.Московській, 1, відповідно до наданого кошторису КП «Благоустрій».

6. Надати БКП «Благоустрій» в разі необхідності здійснювати заселення громадян - внутрішньо переміщених осіб для тимчасового проживання з укладанням договору найму.

7. Виконавчому комітету міської ради здійснювати контроль за цільовим використанням фонду житла для тимчасово проживання внутрішньо переміщених осіб.

8. Контроль за виконанням рішення  покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Коцаря В.М.

Міський голова                                                                       О.О.Бало   

 

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2016 року                                                               №118/16

Про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна

Розглянувши звернення фізичних осіб, керуючись статтями 31, 52 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Барвінківський виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Присвоїти поштову адресу об’єктам нерухомого майна – нежитловим приміщенням гаражу (літ.Б), загальною площею 22,3 кв.м та сараю (літ.В), загальною площею 17,2 кв.м – вулиця Центральна, будинок 20-В (скорочена адреса – вул.Центральна, буд.20-В).

2. Внести зміни до рішення Барвінківського виконавчого комітету міської ради «Про присвоєння поштової адреси» від 24.02.2015 року №23/15, а саме:

2.1. слова «сараї та склади (літери Б, В) – вул.Леніна, 12Б» замінити словами «сараї та склади (літери Б, В, Г) – вул.Леніна, 12Б»;

2.2. слова «склади та сараї (літери б2, Г, Д, Ж) – вул.Леніна, 12В» замінити словами «склади та сараї (літери б2, Д, Ж) – вул.Леніна, 12В»

3. Барвінківському КП БТІ внести зміни до облікових даних.

4. Контроль за виконанням рішення  покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Коцаря В.М.

 

Міський голова                                                                       О.О.Бало   

 

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2016 року                                                               №119/16

Про затвердження розпоряджень міського голови

 

Розглянувши  розпорядження, прийняті міським головою  в грудні місяці 2016 року, керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Барвінківський виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити розпорядження міського голови  від 19 грудня 2016 року №408 «Про призупинення роботи дошкільного навчального закладу  №4 «Сонечко» міста Барвінкове.

Міський голова                                                                       О.О.Бало