Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

 

РІШЕННЯ

від  25 липня   2016 року                                                              №66/16

 

Про хід виконання заходів комунальними підприємствами та дошкільними навчальними закладами міста щодо роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років

Заслухавши інформацію директора філії ХОКП «ДРІТ» «Барвінківське ПКГ», директора КП «Благоустрій», завідувачів ДНЗ про хід виконання заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років, керуючись п.3 ст.29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Барвінківської міської ради

                                                                           В И Р І Ш И В:

1. Інформацію керівників комунальних підприємств міста та завідувачів ДНЗ міста про хід виконання заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років прийняти до відома (додається).

2. Керівникам комунальних підприємств та завідувачам ДНЗ міста продовжити роботу по виконанню  заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів.

 

Міський голова                                                                                     Бало О.О.

 

РІШЕННЯ

 

             від 25 липня  2016  року                                                                                 № 67 / 16

 

Про підсумки роботи  виконавчого комітету міської ради

зі зверненнями громадян у  І півріччі 2016 року

Заслухавши Звіт про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до виконавчого комітету міської ради за І півріччя 2016 року, відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування ”,  з метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України права громадян на звернення до органів місцевого самоврядування, на участь в управління державними справами, а також підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування із зверненнями громадян, керуючись Законом України “Про звернення громадян”, ст.38 Закону України  “Про місцеве  самоврядування  в Україні”,  виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Звіт спеціаліста по роботі зі зверненнями громадян Жудіної Г.В. “Про підсумки роботи  міськвиконкому із зверненнями громадян у 1 півріччі 2016 року ”  прийняти до відома (додається).

2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальнику відділу земельних відносин,соціальних питань та регуляторної політики, начальнику відділу бухгалтерської служби-головному бухгалтеру, відповідальним працівникам міськвиконкому, керівникам комунальних підприємств міста Барвінкове забезпечити постійний особистий контроль виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого  самоврядування”, зокрема шляхом:

- неухильного дотримання порядку розгляду звернень громадян згідно Закону України «Про звернення громадян;

- посилення персональної відповідальності та рівень виконавчої дисципліни щодо належної організації та суворого дотримання терміну розгляду звернень;

- недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей на звернення громадян, із порушенням термінів, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам;

- з’ясування причин, що породжують повторні звернення громадян, систематичного аналізу випадків безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень;

- поновлення прав і свобод громадян,порушених унаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян, притягнення винних осіб у встановленому порядку до відповідальності, у тому числі до дисциплінарної, за неналежне виконання службових обов’язків щодо розгляду звернень громадян ;

- приділення особливої уваги вирішення проблем з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки;

- безумовне дотримання графіків особистого прийому громадян.

3.Спеціалісту по роботі зі зверненнями громадян  :

3.1. Періодично висвітлювати стан роботи зі зверненнями громадян  використовуючи для цього стенди міськвиконкому, сайт міської ради ;

3.3. Забезпечити подальше застосування Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858, а також дотримання вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, затвердженої постановою КМУ від 14 квітня 1997 року № 348 зі змінами та доповненнями.

4.Контроль за виконанням  рішення  залишаю за  собою.

 

                Міський голова                                                                            Бало О.О.

 

З В І Т

про підсумки роботи зі зверненнями громадян,

що надійшли до міськвиконкому за  1 півріччя 2016 року

Робота із зверненнями громадян у Барвінківському виконавчому комітеті міської ради ведеться відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» від 7 лютого 2008 року №109/2008, інших нормативних актів  з метою забезпечення  реалізації та гарантування закріплених Конституцією України права на звернення до  органів  місцевого  самоврядування,  права громадян на участь  в  управлінні  державними  справами,  а  також підвищення  ефективності роботи Барвінківського виконавчого колмітету міської ради зі  зверненнями  громадян та ураховуючи необхідність об'єктивного, всебічного і вчасного розгляду звернень громадян.

Для забезпечення своєчасного та якісного розгляду заяв, скарг та пропозицій громадян, оперативного вирішення порушених в них питань були забезпечені певні заходи, а також створені належні умови прийому громадян.

Протягом 1 півріччя 2016 року до виконкому міської ради надійшло 180  звернень громадян, що на 126 звернень більше ніж за 1 півріччя 2015 року ( 54) .Із загальної кількості звернень 165  громадян звернулися з письмовими заявами, що на 111 звернень більше, ніж за відповідний період  2015 року . 15 (-)  громадян звернулись до міського голови  з усними зверненнями, що збільшилось, порівнюючи з минулим роком на 15 звернень. У зверненнях порушено 180 ( 54 ) різних питань.

Порівнюючи показники звернень громадян в звітному періоді року з показниками минулого періоду року, можна зробити висновок, що кількість звернень, як взагалі так і по окремим показникам збільшилась, а по іншим  показникам зменшилась.

Із загальної кількості звернень, що надійшли протягом 1 півріччя 2016 року, питому вагу займають питання щодо соціального захисту – звернення про надання матеріальної допомоги на лікування, в зв’язку зі скрутним матеріальним станом на проживання та учасникам антитерористичної операції.  Якщо в аналогічному періоді 2015 року таких звернень надійшло 30, то в цьому році ця цифра складає 104 звернення. Їх зростання пов’язано із зниженням соціально-побутових умов проживання громадян, збільшенням звернень від громадян, які хворіють та необхідністю вкладення кошів у термінове їх лікування в умовах обласних  та районної лікарень і просто виникнення життєвих ситуацій, з якими впоратися на самоті людина не має змоги. В квітні місяці 2016 року розпочалася виплата матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, за одержанням якої звернулись 29 чоловік, надана допомога у розмірі 56 тис.грн.. Всім іншим громадянам, які звернулися, виділена матеріальна допомога на загальну суму 38100 грн.

Збільшилась  кількість звернень щодо земельних відносин. Таких заяв надійшло 40, в минулому  році  ця  цифра складала  9. Їх зростання пов»язано із необхідністю вирішення питань на сесії міської ради та вирішення спірних питань. Це свідчить про те, що громадяни стали більше уваги приділяти офіційному оформленню питань земельних відносин, менше дотримуватись добросусідських відносин, не зовсім детально розбиратися в чинному законодавстві щодо земельних відносин в результаті чого виникають спори.  Всі  спірні питання були розглянуті узгоджувальною комісією міськвиконкому по вирішенню земельних  спорів на засіданні та з виїздом на місце, були зроблені відповідні висновки та винесені  пропозиції  у акті обстеження.

Зменшилася кількість звернень громадян стосовно комунального господарства. Таких заяв надійшло 11, ( у минулому році за цей період – 17 звернень).  Зменшення  звернень відбулося за рахунок раніше передбаченого перекриття проблемних дахів будинків, виконаних ремонтних робіт по відновленню водопостачання, ремонту каналізаційних системи та ліквідації каналізаційних витоків. Тож, громадяни міста зверталися з проханнями надати допомогу в ремонті покрівлі будинку, відмостки, дорожнього покриття по вул..Штирова, встановлення туалету по вул..Кутузова, з приводу управління багатоквартирним будинком та створення ОСББ,  будівництві вигрібної ями по вул..Штирова, 87»в», наданні  інших  житлово-комунальних послуг. Значна частина звернень вирішена позитивно, по іншим надано роз’яснення про шляхи вирішення. Основна причина, яка заважає  результативно реагувати на звернення громадян - недостатня фінансова діяльність житлово-комунального господарства міста. Разом з цим проблеми в роботі зі зверненнями громадян породжуються й суб’єктивними причинами: переслані виконавчим комітетом міської ради за належність звернення в комунальне підприємство своєчасно не розглядаються, відповідь надсилається заявнику із запізненням, у відповіді не вказуються конкретні терміни виконання робіт.

В 1 півріччі 2016 року надійшло 2 звернення щодо діяльності органів місцевого самоврядування,  в аналогічному періоді 2015 року  - 3. Ці звернення надійшли від мешканців з проханням надання копії рішень виконкому та сесій міської ради попередніх скликань та років та інших питань місцевого самоврядування.

В 1 півріччі 2016 року на 2 зменшилась кількість колективних звернень і склала  5 звернень проти 7, що надійшли протягом аналогічного періоду 2015 року. В цих зверненнях ставились такі питання, як ремонт відмостки будинку та встановлення туалету по вул..Кутузова,24, надання фінансової допомоги на придбання шкільної дошки, надання допомоги у створенні дитячого майданчика на вулиці Кут, управління багатоквартирним будинком , авирішення питання будівництва вигрібної ями по вул..Штирова, 87 «в» .

В цьому році надійшло 2 повторні звернення з питань земельних відносин ( за цей період 2015 року не надходило).

Не надходили звернення  з органів влади як в цьому році так і в аналогічному періоді 2015 року. Це відбувається із-за належності їх відправлення заявниками, бо переважна більшість проблем які порушуються в листах громадян, належить до компетенції міської ради, її  виконавчого комітету та підпорядкованими комунальними службами. У той же час практика показує, що і задовольняються вони безпосередньо виконкомом міської ради та комунальними службами  міста .

Із загальної кількості звернень, що надійшли протягом 1 півріччя 2016 року до виконкому міської ради, кількість по категоріям громадян розподілилася таким чином:

- від  інвалідів війни,учасників бойових дій  відсутні (-),

- інвалідів 1,ІІ.ІІІ групи –21 (11),

- ветеранів праці – 7 (3),

- учасників та «дітей війни» -8 (-),

- пенсіонерів – 48 (21), одиноких матерів – 2 (-),

- від учасників ліквідації аварії на ЧАЕС –  1 (1),

- учасників бойових дій в АТО – 29 (-),

- безробітних  -15 (3). Ця категорія громадян найчастіше звертається з питаннями вирішення проблем комунальних послуг, надання матеріальної допомоги на проведення лікування, придбання ліків,проживання  тощо.

Але, незважаючи на фінансові труднощі, виконавчим комітетом міської ради було задоволено всі звернення щодо соціального захисту, розв’язані питання та надані відповідні роз’яснення з питань земельних відносин, велику кількість звернень з питань житлово-комунального господарства та інших питань . Так, із загальної кількості звернень було вирішено 116 (33), по 18 (11) зверненням було надано роз’яснення згідно з чинним законодавством щодо можливостей вирішення піднятих питань, 4 ( 9) звернення надіслано за належністю.

У виконавчому комітеті міської ради проводиться робота по всебічному роз’ясненню громадянам можливостей подальшого вирішення їхніх проблем у разі неможливості виконання за належністю. Постійно посадовими особами ведеться робота в цьому напрямі, надаються консультації громадянам на особистому прийомі та в телефонному режимі, за запитаннями сусідів та родичів і доводиться до відома заявників  в усному чи письмовому виді. 

Для висвітлення роботи зі зверненнями громадян  використовуються  стенди міськвиконкому, які знаходяться у приміщенні і де громадяни можуть одержати інформацію, яка на сьогоднішній час найбільше їх турбує. У центрі уваги спеціаліста по роботі зі зверненнями громадян міськвиконкому знаходиться питання контролю за термінами розгляду звернень.

Питання про додержання вимог Закону України “Про звернення громадян” , указів  Президента  та інших законодавчих актів з цього питання  постійно перебуває під контролем міського голови, відповідальних працівників міськвиконкому, керівника комунального підприємства «Благоустрій».

Спеціалістом по роботі із зверненнями громадян надається в разі необхідності практична та методична допомога щодо роботи зі зверненнями громадян у підпорядкованій міській раді комунальній службі. У міській раді та КП «Благоустрій» вивішений графік прийому громадян  керівниками та відповідальними посадовими особами.

Надаючи важливого значення подальшому вдосконаленню методів роботи зі зверненнями громадян, діловому і оперативному  вирішенню порушених в них питань, міський голова проводить особистий прийом кожного понеділка та середи тижня, у необхідних випадках, за участю керівників і фахівців відповідних комунальних служб міста та посадових осіб виконавчого апарату.

Комунальною службою міста - КП “Благоустрій”, незважаючи на фінансову нестабільність, проводяться роботи по виконанню піднятих заявниками питань. На підприємстві проводиться щотижневий особистий прийом громадян, де можна вирішити конкретні питання безпосередньо з керівником.

Аналіз стану забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення свідчить, що міськвиконкомом, його відділами, посадовими особами виконавчого апарату  було вжито дієвих заходів, спрямованих на вирішення важливих проблем населення міста, реалізацію конституційних прав і свобод громадян.

 

 Спеціаліст по роботі

  зі зверненнями громадян                                                            Г.В. Жудіна

 

РІШЕННЯ

від 25 липня  2016   року                                                                    №68/16

 

Про затвердження розпоряджень міського голови

 

Розглянувши  розпорядження, прийняті міським головою  в липні місяці 2016 року, керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Барвінківський виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити розпорядження міського голови  від 19 липня 2016 року №198 «Про призупинення роботи дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №4 «Сонечко» міста для проведення ремонтних робіт в приміщенні».

 

 

Міський голова                                                                                Бало О.О.

 

 

РІШЕННЯ

 

від  25 липня  2016  року                                                                        №  69 /16

 

Про призупинення роботи дошкільного навчального

закладу № 3 «Золотий ключик» міста для проведення

ремонтних робіт в приміщенні закладу 

       Розглянувши  листа в.о.начальника відділу освіти  Лисиці Н.І. від 
22 липня 2016 року № 985  щодо призупинення роботи дошкільного навчального закладу міста (ясел-садка) № 3 «Золотий ключик» на період проведення ремонтних робіт в приміщенні закладу, керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Барвінківський виконавчий комітет міської ради

 

В И Р І Ш И В  :

 

1. Призупинити роботу дошкільного навчального закладу міста (ясел-садка) №3 «Золотий ключик» на період проведення ремонтних робіт в приміщенні закладу 29 липня 2016 року.

2.Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

 

Міський голова                                                                                  Бало О.О.

 

 

РІШЕННЯ

від  25 липня   2016 року                                                              №70/16

 

             Про  розгляд  протоколів  про  адміністративне  правопорушення

Розглянувши  протоколи  про  адміністративні  правопорушення, відповідальність  за  які  передбачено  статтями  197  та  198  Кодексу  України  про  адміністративні  правопорушення, відповідно  до постанови  КМУ  від  02  березня  2016 року  № 207 « Про  затвердження  Правил  реєстрації  місця  проживання  та  Порядку  передачі  органами  реєстрації  інформації  до  Єдиного державного  демографічного  реєстру»,  приймаючи  до  уваги  обставини  вчинення  адміністративного  правопорушення,  вивчивши  обставини, що  пом’якшують  і обтяжують  відповідальність  та  інші  обставини, що  мають  значення   для  правильного  вирішення  справи,  враховуючи  пропозиції  членів  виконавчого  комітету  міської  ради, керуючись ст. 219  КУпАП Барвінківський  виконавчий  комітет  міської  ради,

В И Р І Ш И В:

1. Відповідно  до частини  1  статті 197 Кодексу  України  про  адміністративні  правопорушення  накласти  адміністративне  стягнення  у  вигляді     попередження  на  наступних  правопорушників:

- Щирова Олександра Віталійовича,

- Гайворонську Тетяну Костянтинівну,

- Тарасенко Євгена Олександровича,

- Чухно Миколу Миколайовича,

- Павловського Яноша Ардомовича,

- Куплевацького Віталія Вікторовича,

- Коршенко Ларису Володимирівну,

- Антонюк Любов Дмитрівну,

- Антонюк Крістіну Анатоліївну.

2. Відповідно  до частини  1  статті 198 Кодексу  України  про  адміністративні  правопорушення  накласти  адміністративне  стягнення  у  вигляді попередження на  наступних  правопорушників:    

- Степанян Лідію Миколаївну.

3. Постанови про накладення адміністративного стягнення направити правопорушникам  відповідно  до чинного  законодавства  України.

 

Міський голова                                                                         Бало О.О.

 

 

РІШЕННЯ

від  25 липня   2016 року                                                              №71/16

Про надання дозволу на підключення нежитлових приміщень до комунального водогону міста

Розглянувши заяву громадянина Черного В.С. щодо надання дозволу на виготовлення проектно-технічної документації та підключення приміщень гаражу та сараю біля будинку №18 по вул.Кутузова м.Барвінкове до  комунального водогону міста Барвінкове, технічні умови на підключення до комунального водогону м.Барвінкове, лист-погодження на виконання земельних робіт, керуючись п.9 ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Барвінківської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Надати дозвіл Черному Віталію Сергійовичу, мешкає вул.Кутузова, буд.18 кв.11 м.Барвінкове, на виготовлення проектно-технічної документації та підключення гаражу та сараю біля житлового будинку №18 по вул.Кутузова  до комунального водогону м.Барвінкове.

2. Забов’язати гр..Черного В.С. приєднання  до міського водогону виконати в присутності представника філії ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території» «Барвінківське ПКГ».

2.1. Після виконання робіт провести благоустрій задіяної території. В разі пошкодження інженерних комунікацій, дорожнього полотна вулиці, тротуарної доріжки і таке інше, відновити їх функціонування за власний рахунок і здати виконану роботу балансоутримувачу.

2.3. В разі порушення п.2 громадянин будє  притягнутий до адміністративної відповідальності відповідно до ст.152 Кодексу про адміністративні правопорушення.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів.

 

               Міський голова                                                                            Бало О.О.