Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Плани
 

 

Рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради

від      29 січня  2016  року

 

№ 01  / 16  

Про підсумки роботи  міськвиконкому

зі зверненнями громадян у  2015 році

 

         На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008р. “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування ”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.06.2011р. № 589-р “Про схвалення Концепції створення Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади”, з метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України права на звернення до органів місцевого самоврядування, права громадян на участь в управління державними справами, а також підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування зі зверненнями громадян, враховуючи, що забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, вирішення порушених проблем, задоволення законних прав та інтересів громадян є на сучасному етапі одним із пріоритетних завдань органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, відповідальним обов’язком їх посадових осіб, фактором забезпечення суспільно-політичної та економічної стабільності в місті, керуючись Законом України “Про звернення громадян”, ст.38 Закону України  “Про місцеве  самоврядування  в Україні”,  виконавчий комітет міської ради

 

                                     В И Р І Ш И В :

 

1.Звіт спеціаліста 1 категорії по роботі зі зверненнями громадян Жудіної Г.В. “Про підсумки роботи  із зверненнями громадян, що надійшли до виконавчого комітету міської ради за 2015 рік ”  прийняти до відома (додається).

 

2.Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,начальнику відділу земельних відносин,соціальних питань та регуляторної політики, начальнику відділу бухгалтерської служби, відповідальним працівникам виконавчого комітету міської ради, директору КП «Благоустрій» забезпечити постійний особистий контроль виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого  самоврядування” у виконавчому комітеті міської ради та  КП «Благоустрій», забезпечивши, зокрема :

-неухильне дотримання порядку розгляду звернень громадян згідно Закону України «Про звернення громадян ;

-посилення персональної відповідальності та рівень виконавчої дисципліни щодо належної організації та суворого дотримання терміну розгляду звернень.

-недопущення надання неоднозначних,необгрунтованих або неповних відповідей на звернення громадян, із порушенням термінів, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам ;

 

-з’ясування причин, що породжують повторні звернення громадян, систематичного аналізу випадків безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень ;

-поновлення прав і свобод громадян,порушених унаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян, притягнення винних осіб у встановленому порядку до відповідальності, у тому числі до дисциплінарної, за неналежне виконання службових обов’язків щодо розгляду звернень громадян ;

-приділення особливої уваги вирішення проблем з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки ;

-безумовне дотримання графіків особистого прийому громадян.

3.Спеціалісту по роботі зі зверненнями громадян   :

3.1.Періодично висвітлювати стан роботи зі зверненнями громадян  використовуючи для цього стенди виконавчого комітету міської ради та сайт;

3.2.Щоквартально, з урахуванням кількості звернень із початку року, проводити аналіз і узагальнення питань, що порушуються у зверненнях громадян, щорічно надавати звіти до районної ради та районної державної адміністрації з визначених питань.

3.3.Забезпечити подальше застосування Класифікатора звернень громадян,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858, а також дотримання вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, затвердженої постановою КМУ від 14 квітня 1997 року № 348 зі змінами та доповненнями.

 

4.Контроль за виконанням  цього рішення  залишаю за  собою.

 

 

 

                Міський голова                                                        О. О.  Бало

 

 

 

№  02 / 16

 

Про звіт  адміністративної комісії при Барвінківському виконавчому комітеті міської ради за роботу в  2015 році

 

Заслухавши звіт секретаря адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради Коваленко Ю.А. про роботу адміністративної комісії в 2015 році, відповідно  до Кодексу України про адміністративні правопорушення, керуючись п.п.4 п. «б» ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ :

 

1.Звіт секретаря адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради Коваленко Ю.А. про роботу адміністративної комісії в 2015 році прийняти до відома.

2. Адміністративній комісії при виконавчому комітеті міської ради:

2.1.Продовжити роботу щодо забезпечення своєчасного, всебічного та об’єктивного з’ясування обставин кожної справи, з’ясування причин та умов, що спричинили вчинення адміністративних правопорушень.

2.1. Продовжувати виконувати правозахисну, виховну та профілактичну роботу при розгляді справ про адміністративні правопорушення громадян міста.

2.2.Відповідно до статті 305 Кодексу України про адміністративні правопорушення здійснювати постійний контроль за правильністю та своєчасним виконанням постанов про накладення адміністративного стягнення.

2.3.Продовжувати практику роз’яснення населенню міста законодавства щодо дотримання громадянами правил благоустрою прилеглих територій.

3.Спеціалісту 1 категорії по контролю за благоустроєм території міста Топал Н.І. та директору КП «Благоустрій» Усатову І.А. продовжити контроль за дотриманням юридичними та фізичними особами вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері благоустрою, Правил благоустрою території міста Барвінкове, активізувати свою роботу по виявленню адмінправопорушень та направленню матеріалів до адміністративної комісії при міськвиконкомі, разом з цим проводити роз'яснювальну та профілактичну роботу щодо недопущення вчинення  громадянами дій, які спричиняють порушення  Кодексу України про адміністративні правопорушення.

4.Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 29.01.2015 року № 02/15 "Про звіт адміністративної комісії при  Барвінківському виконавчому комітеті міської ради  за роботу в 2014 році».

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради .  

 

        Міський голова                                                               О.О. Бало

 

 

№ 03/16

 

Про стан виконання заходів Барвінківського  виконавчого

комітету міської ради щодо запобігання, виявлення

і протидії корупції за 2015 рік

 

           Керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 -2017 роки», постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня  2015 р. № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки»,постанови Кабінету Міністрів України «Питання запобігання та виявлення корупції» від 04.09.2013 № 706, відповідно до Указу Президента України від 21.10.2011 № 1001 «Про національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки» та на виконання розпорядження міського голови Барвінківської міської ради від 04.01.2016 року № 03 « Про затвердження плану заходів Барвінківського виконавчого комітету міської ради  щодо запобігання, виявлення і протидії корупції на 2016 рік», Барвінківський  виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

  

1. Інформацію про стан виконання заходів Барвінківського  виконавчого комітету міської ради щодо запобігання,виявлення і протидії корупції за 2015 рік прийняти до уваги згідно додатку.

2.Уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції у Барвінківському виконавчому комітеті  міської ради удосконалювати існуючі та працювати над створенням нових додаткових внутрішніх механізмів контролю, що сприятимуть запобіганню та виявленню корупційних правопорушень.

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

  

      Міський голова                                                  О.О. Бало

 

 

Додаток

до рішення Барвінківського  виконавчого комітету міської ради

від 29 січня 2015 року № 03/16

 

І Н Ф О Р М А Ц І Я

по виконанню заходів Барвінківського  виконавчого комітету

міської ради щодо запобігання,виявлення і протидії корупції за 2015 рік

 

        Посадовими особами виконавчого комітету міської ради протягом  2015 року проводилася дієва робота по виконанню заходів щодо запобігання, виявлення і протидії корупції у Барвінківському виконавчому комітеті міської ради у 2015 рік, затвердженого розпорядження міського голови від 23.01.2015 № 08.

        У 2015 році посадовими особами Барвінківського виконавчого комітету міської ради  забезпечено виконання Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про запобігання корупції», «Про правила етичної поведінки».

        Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у звітному періоді надавались роз’яснення посадовим особам виконавчих органів міської ради щодо застосування антикорупційного законодавства України.

         Були затверджені внутрішні заходи щодо запобігання проявам корупції на 2015 рік, відповідно до яких проводиться робота щодо запобігання корупції посадовими особами виконавчого комітету міської ради.

         Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції до відома депутатів міської ради доведено інформацію про введення в дію Закону України «Про запобігання корупції», нагадано про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.59-1 щодо конфлікту інтересів).

          У виконавчому комітеті проводилася робота щодо ознайомлення посадових осіб з нормами Закону України «Про запобігання корупції», який вступив у дію 26.04.2015 року.

З метою попередження корупційних діянь уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції посадові особи виконавчих органів міської ради були ознайомлені під особистий підпис з нормами ст.ст. 22-28,37-45 Закону України «Про запобігання корупції».

          Для здійснення фінансового контролю, на виконання ст.12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», ст.13 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проводилась методична та роз’яснювальна робота щодо заповнення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру посадовими особами виконавчого комітету та депутатами міської ради за 2014 рік.

          Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції здійснено перевірку своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік посадовими особами виконавчого комітету, звільненими посадовими особами та депутатами міської ради, які є самозайнятими особами, безробітними або пенсіонерами.

           Під час перевірки своєчасності подання депутатами міської ради, які є самозайнятими особами, безробітними або пенсіонерами, декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік виявлено, що усі депутати зазначеної категорії своєчасно надали декларації до уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції, про що надано відповідну доповідну міському голові.

            Не мали можливості подати до 01 квітня 2015 року за місцем служби декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік 1 депутат міської ради через перебування на стаціонарному лікуванні в центральній районній лікарні. Зазначені особи згідно зі ст.12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» подають декларації до 31 грудня 2015 року. Після виписки із лікарні Декларація буле подана.

           Відповідно до чинного законодавства оприлюднені декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік міського голови та його заступника, секретаря міської ради.

           На підставі  розпорядженням міського голови від 08.12.2014 № 94-ос «Про затвердження списку осіб зарахованих до кадрового резерву апарату Барвінківського виконавчого комітету міської ради» проведено роботу щодо складання особистих річних планів особами, які зараховані до кадрового резерву, здійснено аналіз якісного складу кадрового резерву, вживалися заходи щодо його дієвості.

          До кадрового резерву виконавчих органів міської ради на 2 посади зараховано 4 осіб, у тому числі мають вищу освіту – 4 особи .

          Відповідальним працівником за ведення кадрової роботи проводилась робота щодо дотримання посадовими особами вимог Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про запобігання корупції» та «Про службу в органах місцевого самоврядування». При прийнятті кандидатів на службу в органи місцевого самоврядування та під час підготовки кадрових облікових документів претендентів на заміщення вакантних посад здійснювався антикорупційний контроль. Так, особи, які виявили бажання взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті міської ради та її виконавчих органах, попереджалися про встановлені спеціальні обмеження, пов’язанні з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби. Під час проведення конкурсного відбору кандидати проходили перевірку на знання антикорупційного законодавства.

         У зв’язку з вступом у дію Закону України «Про запобігання корупції» здійснено ознайомлення під підпис посадових осіб виконавчих органів міської ради з обмеженнями, пов’язаними з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням у редакції нового Закону.

         У 2015 року було забезпечено підготовку кадрових облікових документів 3 претендентів на заміщення вакантних посад.

         На підставі вимог Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції» забезпечено доступ громадськості до проектів нормативно-правових актів міської ради, її виконавчого комітету та міського голови для ознайомлення.

         Відповідальним працівником за ведення офіційного веб-сайту виконавчого комітету міської ради постійно забезпечується функціонування, ведення та своєчасне оновлення веб-сайту міської ради, яка містить необхідну інформацію.

         Спеціалістом по роботі зі зверненнями громадян проводився аналіз звернень громадян, що надійшли на розгляд до виконкому міської ради, здійснювалося оперативне реагування та своєчасне їх опрацювання.

         Громадяни, за їх бажанням, можуть надати інформацію про факти вчинення корупційних діянь посадовими особами виконавчих органів міської ради телефонами виконкому міської ради. За звітний період інформацій від громадян щодо неналежного виконання посадовими особами міської ради своїх повноважень, порушень антикорупційного законодавства не надходило.

         Виконавчими органами міської ради протягом звітного періоду проводилася робота, спрямована на дотримання посадовими особами виконавчої дисципліни, виконання вимог Закону України «Про правила етичної поведінки», Правил внутрішнього трудового розпорядку, а також недопущення фактів зловживань службовим положенням, отримання хабара з їх боку.

         Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції міської ради надавалися роз’яснення щодо порядку та шляхів врегулювання конфлікту інтересів при здійсненні своїх повноважень депутатами місцевих рад, як суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення.

         За 2015 рік до Барвінківського виконавчого комітету міської ради копій судових рішень про притягнення посадових осіб виконавчих органів міської ради до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення не надходило.

 

                  Уповноважена особа по

                  запобіганню  корупції                                                          Г.В. Жудіна

 

  №   04/16

 

Про надання дозволу на видалення

 зелених насаджень

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 р.  № 1045 « Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», на підставі п.7 ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.6,ст.25 Закону України «Про рослинний світ», Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом  Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 року № 105, ст.28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», розглянувши заяву щодо необхідності видалення 1 аварійного дерева (тополі), яке росте в районі мосту через р.С.Торець по вул..Мічуріна і несе загрозу життєдіяльності мешканцям міста, враховуючи акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, від 29.12.2015р., та з метою запобігання неконтрольованого падіння аварійного дерева, керуючись ст.ст.30,42 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», Барвінківський виконавчий комітет міської ради

 

                                                    В И Р І Ш И В  :

 

1.Надати дозвіл на видалення зелених  насаджень відповідно до подано клопотання :

гр. на 1аварійне дерево (тополю) –  в районі мосту через р.С.Торець  по вул.Мічуріна. 

 

2.Видати гр. ордер на видалення зелених  насаджень  з встановленням терміну :

         -видалення зелених насаджень – до  01 липня  2016 року ;

         -проведення  благоустрою – до   05 липня  2016 року ;

         - проведення озеленення  - до 01 листопада  2016 року.

 

3.Зобов’язати  гр.:

3.1.Провести роботи по висадженню зелених насаджень відповідно до плану озеленення  та проводити їх утримання протягом 3 років :

- 3 саджанці  низькорослих порід дерев  в районі мосту через р.С.Торець по вул.Мічуріна.

 

3.2.Навести належний санітарний стан задіяної території протягом 2 днів після видалення дерева.

 

4.. гр..:

- деревину видалених дерев  використати в якості палива для власних потреб;

- видалення дерева  здійснити  без сплати  їх  відновної вартості .

 

5.Контроль за виконанням данного рішення  покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гапона Є.Б.

 

 

          Міський голова                                                                       О.О.Бало                              

 

 

№   05/16

 

Про надання дозволу на видалення

 зелених насаджень

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 р.  № 1045 « Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», на підставі п.7 ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.6,ст.25 Закону України «Про рослинний світ», Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом  Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 року № 105 , ст.28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», розглянувши звернення директора КП «Благоустрій» Усатова І.А. від  28.12.2015 р., щодо спилянні 3 аварійних дерев (тополей), які ростуть на прилеглій території стадіону гімназії №1 по вул.. 50 років Радянської України та на території скверу біля громадського туалету по вул.. Леніна та несуть загрозу життєдіяльності мешканців міста, враховуючи акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, від  12.01.2016 року., та з метою запобігання неконтрольованого падіння цих дерев, руйнуванню майна громадян,  керуючись ст.ст.30,42 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», Барвінківський виконавчий комітет міської ради

 

                                                    В И Р І Ш И В  :

 

1.Надати дозвіл на видалення зелених  насаджень відповідно до поданно клопотання :

директору КП «Благоустрій» Усатову Ігорю Анатолійовичу на 6 аварійних дерев:

  – на прилеглій території стадіону  гімназії №1 по вул. 50 років Радянської України  –  на 2 аварійні тополі ;.

- на території скверу біля громадського туалету по  вул.Леніна – на 1 аварійну тополю.

 

2.Видати  директору КП «Благоустрій» Усатову І.А. ордер на видалення зелених  насаджень  з встановленням терміну :

         -видалення зелених насаджень – до  01  жовтня 2016  року ;

         -проведення  благоустрою – до   05  жовтня 2016 року ;

         - проведення озеленення  - до 01 листопада  2016 року.

3.Зобов’язати директора КП «Благоустрій» Усатова І.А :

3.1.Провести роботи по висадженню зелених насаджень відповідно до плану озеленення  та проводити їх утримання протягом 3 років :

-  9 саджанців  на прилеглій території стадіону  гімназії №1 по вул. 50 років Радянської України  

3.2.Навести належний санітарний стан території протягом 2 днів після видалення дерев.

4. Директору КП «Благоустрій» Усатову І.А.:

- деревину видалених дерев  використати в якості палива для власних потреб підприємства. 

- видалення дерева  здійснити  без сплати  їх  відновної вартості .

 

5.Контроль за виконанням данного рішення  покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гапона Є.Б.

 

Міський голова                                                                       О.О.Бало                              

 

         №   06/16

 

Про надання адресної одноразової матеріальної   допомоги громадянам міста

 

Розглянувши заяви громадян з проханням про надання матеріальної допомоги на лікування та в зв’язку зі скрутним матеріальним станом на проживання, виходячи з конкретних обставин, що склалися в сім’ях,  беручи до  уваги акти обстежень  матеріально-побутових  умов, інші надані документи, відповідно до Положенням про надання матеріальної  допомоги  малозабезпеченим  громадянам  міста,  затвердженим   рішенням   ХХУШ сесії  міської ради від  20 квітня 2005 року № 528 зі змінами та доповненнями, керуючись ст. 34  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,   виконавчий  комітет Барвінківської  міської ради

                                     

 В И Р І Ш И В:

 

1.Надати одноразову адресну матеріальну допомогу :

-як виняток, в звֹязку зі скрутним матеріальним станом на проживання наступним громадянам міста :

 

2.Начальнику відділу бухгалтерської служби-головному бухгалтеру Янгурській Н.В. виділити  на зазначені  цілі із загального фонду   кошти   в   розмірі   4400 грн.   

                                  

        Міський голова                                            О.О. Бало

 

07/16 

  Про  постановку  на  квартирний облік

неповнолітньої  

Розглянувши клопотання  начальника служби у справах дітей Барвінківської районної державної адміністрації  Жукової В.М. від  28.01.2016 р.  № 44   щодо постановки  на квартирний облік для  поліпшення житлових умов неповнолітньої 1999 року народження, дитину, позбавлену батьківського піклування,  в зв’язку з досягненням 16-и річного віку,    протокол житлової комісії, та взявши до уваги те, що:

- мати, померла 05 червня 2010 року;

- батько, 22 квітня 2011 року рішенням Лозівського міськрайонного суду Харківської області позбавлений батьківських прав у відношенні  доньки;

- над неповнолітньою встановлена опіка, опікун - бабуся,

- неповнолітня мешкає  разом з опікуном,

керуючись  ст. 39, 43,45  ЖК  України,   п. 46.3. Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень  ст. 30  п.6-б  Закону України “Про  місцеве самоврядування в Україні”,    виконавчий комітет Барвінківської міської ради

                                             В И Р І Ш И В:

                     1.  Поставити на позачергову квартирну  чергу, для  поліпшення житлових умов  дитину, позбавлену батьківського піклування,     1999 року народження ,    

 .

2. Довести до відома гр.   , опікуна ,      та служби в справах дітей Барвінківської РДА  що:

2.1.Згідно п.25 Постанови КМ України № 897 від 09.11.1995 року “ Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення  житлових умов, і надання їм жилих приміщень      . зобов’язана щороку в період з 1 жовтня по 31 грудня проводити  обновлення відповідних документів в обліковій справі по квартирному  обліку. 

 2.2. В разі невиконання п.2.1  гр.  буде  знята з квартирного обліку.

                 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста міськвиконкому  Курченко О.В.

 

        Міський голова                                            О.О. Бало

 

08/16

Про зняття з квартирного обліку 

 

               В зв’язку  з виїздом на постійне місце проживання до іншого насаленого пункту,  зняття з реєстрації місця проживання в місті Барвінкове Харківської обл. гр.. яка перебувала на квартирному обліку для поліпшення житлових умов в міськвиконкомі ,  керуючись  п. 2  ст. 40,  Житлового Кодексу України, ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  виконавчий комітет Барвінківської міської ради

 

                                                                        В И Р І Ш И В:

 

 

     Зняти  з квартирного обліку, в зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до іншого насаленого пункту: 

 

-  

Міський голова                                                       О.О.Бало

 

 

       № 09/16

Про зняття з квартирного обліку 

 

Розглянувши  заяви громадян міста  щодо зняття  їх з квартирного обліку в зв’язку з поліпшенням житлових умов,  керуючись ст. 40,  Житлового Кодексу України, ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  виконавчий комітет Барвінківської міської ради

 

                                                                        В И Р І Ш И В:

 

 

     Зняти  з квартирного обліку,   в зв’язку з поліпшенням  житлових умов, в наслідок  яких відпала необхідність в наданні другого житла : 

 

Міський голова                                                       О.О.Бало

            

       № 10

 

Про розгляд звернення           

 

                            Розглянувши заяву щодо   надання дозволу від  імені недієздатної матері, на отримання коштів, які належать матері та витрачати їх враховуючи інтереси матері, та взявши до уваги що:

- рішенням Барвінківського районного суду  від 22 червня 2012 року гр.. визнана недієздатною , над нею встановлена опіка;

            -  Гр. мешкає разом з донькою.

            Керуючись  ст.  71,72  Цивільного  кодексу  України, п.а-4 ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  Барвінківський виконавчий комітет міської ради

                  

          В И Р І Ш И В  :

 

                                             

 Відмовити гр.  в наданні дозволу від  імені недієздатної матері, на отримання коштів, які належать матері після смерті чоловіка та витрачати їх враховуючи інтереси матері,   так як виконавчий комітет міської ради не має повноважень надавати дозволи на отримання грошових коштів в банківських установах, які знаходяться за кордоном ( Росія).

 

 

          Міський голова                                                                       О.О.Бало

 

                             

№   11 /16

 

  Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету від 21 грудня 2015 року № 119/15  « Про організацію проведення

оплачуваних громадських робіт у 2016 році»

 

  Розглянувши лист директора Барвінківського районного центру соціальних служб для сімей, дітей та молоді Барвінківської РДА Шипільової Л. від 29  січня 2016 року № 25 з приводу можливості залучення  до соціальної роботи осіб з освітою відповідного напрямку, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, за рахунок коштів на оплату праці за виконання  громадських робіт з включенням до їх переліку оплачуваних громадських  робіт у 2016 році, з метою забезпечення виконання доручення Міністерства соціальної політики України від 25.11.2014 р. щодо передбачення у 2016 році коштів у місцевих бюджетах для організації громадських робіт, зокрема із здійсненням обліку переміщених осіб, керуючись 7 ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Барвінківської міської ради

 

 

В И Р І Ш И В:

 

      Внести зміни та доповнення до рішення виконавчого комітету від 21 грудня 2015 року № 119/15   «Про організацію проведення   оплачуваних громадських робіт у 2016 році», а саме:

                  - внести доповнення до переліку видів оплачуваних громадських  робіт у 2016 році, затверджених рішення виконавчого комітету від 21 грудня 2015 року № 119/15, а саме доповнити видом оплачуваних громадських робіт

 « інформування сімей з дітьми про шляхи вирішення складних життєвих обставин  з метою попередження соціального сирітства».

 

 

 

 

     Міський  голова                                                             О.О.Бало