Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Плани
Адміністративні послуги

 

Рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради

від  29 січня 2015 року   

№ 01  / 15  

Про підсумки роботи  міськвиконкому

зі зверненнями громадян у  2014 році

         На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008р. “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування ”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.06.2011р. № 589-р “Про схвалення Концепції створення Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади”, з метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України права на звернення до органів місцевого самоврядування, права громадян на участь в управління державними справами, а також підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування зі зверненнями громадян, враховуючи, що забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, вирішення порушених проблем, задоволення законних прав та інтересів громадян є на сучасному етапі одним із пріоритетних завдань органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, відповідальним обов’язком їх посадових осіб, фактором забезпечення суспільно-політичної та економічної стабільності в місті, керуючись Законом України “Про звернення громадян”, ст.38 Закону України  “Про місцеве  самоврядування  в Україні”,  виконавчий комітет міської ради

                                     В И Р І Ш И В :

1.Звіт спеціаліста 1 категорії по роботі зі зверненнями громадян Жудіної Г.В. “Про підсумки роботи  міськвиконкому зі зверненнями громадян у 2014 році ”  прийняти до відома (додається).

2.Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, , начальнику відділу земельних відносин та соціальних питань, начальнику відділу бухгалтерської служби, відповідальним працівникам міськвиконкому, директору КП «Благоустрій» забезпечити постійний особистий контроль виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого  самоврядування” у міськвиконкомі та  КП «Благоустрій», забезпечивши, зокрема :

-неухильне дотримання порядку розгляду звернень громадян згідно Закону України «Про звернення громадян ;

-посилення персональної відповідальності та рівень виконавчої дисципліни щодо належної організації та суворого дотримання терміну розгляду звернень.

-недопущення надання неоднозначних,необгрунтованих або неповних відповідей на звернення громадян, із порушенням термінів, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам ; 

-з’ясування причин, що породжують повторні звернення громадян, систематичного аналізу випадків безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень ;

-поновлення прав і свобод громадян,порушених унаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян, притягнення винних осіб у встановленому порядку до відповідальності, у тому числі до дисциплінарної, за неналежне виконання службових обов’язків щодо розгляду звернень громадян ;

-приділення особливої уваги вирішення проблем з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки ;

-безумовне дотримання графіків особистого прийому громадян.

3.Спеціалісту по роботі зі зверненнями громадян   :

3.1.Періодично висвітлювати стан роботи зі зверненнями громадян  використовуючи для цього стенди міськвиконкому, сайт міської ради ;

3.2.Щоквартально, з урахуванням кількості звернень із початку року, проводити аналіз і узагальнення питань, що порушуються у зверненнях громадян, щорічно надавати звіти до районної ради з визначених питань.

3.3.Забезпечити подальше застосування Класифікатора звернень громадян,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858, а також дотримання вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, затвердженої постановою КМУ від 14 квітня 1997 року № 348 зі змінами та доповненнями.в міськвиконкомі.

4.Контроль за виконанням  цього рішення  залишаю за  собою.

 

                Міський голова                                                        О. О.  Бало

 

№  02 / 15

 

Про звіт  адміністративної комісії при Барвінківському

виконавчому комітеті міськоїх ради за роботу в  2014 році

Заслухавши звіт голови адміністративної комісії при Барвінківському виконавчому комітеті міськоїх ради Гапона Є.Б. про роботу адміністративної комісії в 2014 році, відповідно  до Кодексу України про адміністративні правопорушення, керуючись п.п.4 п. «б» ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ :

1.Звіт голови адміністративної комісії при Барвінківському виконавчому комітеті міської ради Гапона Є.Б. про роботу адміністративної комісії в 2014 році прийняти до відома.

2. Адміністративній комісії при Барвінківському виконавчому комітеті міської ради:

2.1.Продовжити роботу щодо забезпечення своєчасного, всебічного та об’єктивного з’ясування обставин кожної справи, з’ясування причин та умов, що спричинили вчинення адміністративних правопорушень.

2.1. Продовжувати виконувати правозахисну, виховну та профілактичну роботу при розгляді справ про адміністративні правопорушення громадян міста.

2.2.Відповідно до статті 305 Кодексу України про адміністративні правопорушення здійснювати постійний контроль за правильністю та своєчасним виконанням постанов про накладення адміністративного стягнення.

2.3.Продовжувати практику роз’яснення населенню міста законодавства щодо дотримання громадянами правил благоустрою прилеглих територій.

 3.Спеціалісту по контролю за благоустроєм території міста Топал Н.І. та директору КП «Благоустрій»Усатову І.А.:

3.1.Продовжити контроль за  дотриманням юридичними та фізичними особами вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері благоустрою, Правил благоустрою території міста Барвінкове, активізувати свою роботу по виявленню адміправопорушень та направленню матеріалів до адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради, разом з цим проводити роз'яснювальну та профілактичну роботу щодо недопущення вчинення  громадянами дій, які спричиняють порушення Кодексу України про адміністративні правопорушення.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради  Гапона Є.Б.  

 

 

               Міський голова                                                    О.О. Бало

 

№ 03/15

Про погодження тарифу на послуги з перевезення пасажирів

в режимі маршрутного таксі на маршрутах загального користування

в м. Барвінкове

Розглянувши заяву ФОП Трикули Василя Давидовича від 19.11.2014 року щодо погодження тарифу на перевезення пасажирів в режимі маршрутного таксі на маршрутах загального користування в м. Барвінкове № 1, № 2, № 3 та № 4, в зв’язку із збільшенням вартості паливно-мастильних матеріалів та інших складових собівартості перевезень на даний вид послуг, та аналіз регуляторного впливу проекту рішення Барвінківського виконавчого комітету міської ради  «Про погодження тарифу на послуги з перевезення пасажирів в режимі маршрутного таксі на маршрутах загального користування м. Барвінкове”, відповідно до Законів України "Про автомобільний транспорт", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", керуючись ст. 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ:

1. Погодити ФОП Трикулі Василю Давидовичу тариф на послуги з перевезення пасажирів в режимі маршрутного таксі на маршрутах загального користування №1, № 2, № 3 та № 4 у розмірі 04, грн. 00 коп. (чотири грн.. 00 коп.) на перевезення одного пасажира.

2. Виконавчому комітету міської ради оприлюднити дане рішення в установленому порядку в 10-ти денний термін з дня його прийняття в районній газеті «Вісті Барвінківщини» з метою інформування населення міста з приводу зміни тарифу на перевезення пасажирів в режимі маршрутного таксі на маршрутах загального користування м. Барвінкове.

3. Тариф на перевезення пасажирів в режимі маршрутного таксі на маршрутах загального користування  вступає в дію з дня оприлюднення даного рішення в районній газеті «Вісті Барвінківщини».

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гапона Є.Б.

Міський голова                                                                          О.О. Бало

 

АНАЛІЗ  регуляторного впливу

проекту рішення Барвінківського виконавчого комітету міської ради 

«Про погодження тарифу на послуги з перевезення пасажирів

в режимі маршрутного таксі на маршрутах загального користування

 м. Барвінкове»

 

Проблема

На цей період автоперевізник надає послуги по перевезенню пасажирів в режимі маршрутного таксі на маршрутах загального користування в м. Барвінкове, тому постає проблема безперервної діяльності підприємства, що має соціальне значення для всього міста.

Аналіз фінансових результатів діяльності автоперевізника від надання послуг по перевезенню у м. Барвінкове виявив, що тарифи на автоперевезення автобусами на сьогодні є збитковими, оскільки не переглядалися з 2011 року.

Внаслідок постійного зростання цін на паливно-мастильні матеріали, запчастини, енергоносії та інші матеріали, збільшення розміру мінімальної заробітної плати та відповідно нарахувань на заробітну плату виникає та збільшується різниця між економічно обгрунтованими витратами й діючими тарифами на перевезення пасажирів в автобусах.

Ріст цін на ці елементи витрат, пов’язаних з перевезенням пасажирів, призводить до збитків, відсутності обігових коштів у перевізника. Це може негативно вплинути на організацію надійної та безпечної роботи пасажирського транспорту.

Затвердження тарифів на перевезення пасажирів є досить тривалою процедурою. Дана проблема потребує термінового вирішення.

Цілі

Відповідно до ст.10 Закону України “Про автомобільний транспорт” тарифна політика повинна забезпечувати баланс між платоспроможним попитом на послуги та обсягом витрат на їх надання, а також задовільняти підприємницький інтерес.

Керуючись цими рекомендаціями, Законом України “Про автомобільний транспорт”, автоперевізник змушений провести нові розрахунки тарифу на перевезення пасажирів, а Барвінківський виконавчий комітет міської ради розглянути та погодити його у розмірі згідно розрахунку – 3 грн. 50 коп.

Прийняття даного рішення має на меті привести тарифи на перевезення пасажирів до рівня, що забезпечує повне відшкодування тарифом витрат автоперевізника.

Способи досягненя цілей (альтернатива)

Запропонований регуляторний акт відповідає вимогам чинного законодавства, після опублікування в засобах масової інформації, отримання пропозицій і зауважень та підлягає погодженню  Барвінківським виконавчим комітетом міської ради..

Враховуючи наведене, пропонується розглянути три альтернативи:

Альтернатива 1:

Збереження існуючого стану, тобто без зміни діючих тарифів.

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки ситуація, що склалася у автоперевізника з оплатою за паливо, запчастини, матеріали, енергоносії є досить критичною і потребує негайного вирішення. Собівартість перевезення одного пасажира, в залежності від відстані маршрутів на сьогодні становить не менше 3 грн. 50 коп. Діючий тариф же становить 2 грн. 50 коп. Тобто автоперевізник на даний час уже несе збитки.

Альтернатива 2:

Часткове підвищення тарифів на перевезення пасажирів до рівня неповного відшкодування економічно обгрунтованих витрат.

Дана альтернатива може бути прийнятою, але має свої недоліки через те, що частину коштів необхідно всеж таки буде вишукувати автоперевізнику  для того, щоб закуповувати паливо та запчастини, на заробітну плату та інші витрати.

Альтернатива 3:

Встановлення рівня тарифів на рівні, що відповідає 100% відшкодуванню витрат на перевезення пасажирів, з урахуванням прибутку, за рахунок якого передбачається здійснення заходів, пов’язаних з удосконаленням пасажирських перевезень, закупівлею паливно-мастильних матеріалів, запчастин, поновлення рухомого складу.

В найбільшій мірі зазначеним раніше цілям відповідає Альтернатива 3. Вона відповідає як потребам автоперевізника, вимогам прозорості, так і досягненню цілі збалансування доходів та витрат, своєчасних розрахунків за споживання та придбання.

Механізм вирішення проблеми

Для вирішення проблеми пропонується розробити регуляторний акт, яким встановлено розмір тарифу на перевезення пасажирів. Даний проект регуляторного акту затвердити рішенням Барвінківського виконавчого комітету міської ради. Строк прийняття пропозицій та зауважень – один місяць з дня опублікування. Їх необхідно направляти за адресою: м.Барвінкове, вул.Леніна, 3, виконавчий комітет, тел. 4-11-16.

Можливості досягнення визначених цілей

Запропонований регуляторний акт відповідає вимогам чинного законодавства, після опублікування в засобах масової інформації, отримання пропозицій та зауважень підлягає затвердженню виконавчим комітетом.

Очікувані результати

В разі прийняття запропонованого регуляторного акту у сфері інтересів міської влади та автоперевізника очікуються такі вигоди:

  • підвищення надійності пасажирських перевезень, забезпечення попиту населення на перевезення;
  • покращення якості обслуговування;
  • збалансування доходів та витрат автоперевізника.

 

        №  04/15

 

Про коригування тарифів на вивезення твердих побутових відходів

 та рідких нечистот

Розглянувши лист директора БКП «Благоустрій» Усатого І.А. від 19.08.2014р.  № 198 з приводу необхідності коригування тарифів на вивезення твердих побутових відходів та рідких нечистот, в зв’язку з підвищенням заробітної плати та ціни на паливно-мастильні матеріали,  враховуючи пропозиції постійно діючої робочої групи по розгляду тарифів на комунальні послуги,  затвердженої розпорядженням міського голови від 26.08.2014р. № 155, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», керуючись Законами України «Про відходи», «Про житлово-комунальні послуги», «Про місцеве самоврядування в Україні» та наказом  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012р. № 390 «Про затвердження порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру, цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної пропозиції територіальних громад»,  виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ:

1. Провести коригування тарифів на вивезення твердих побутових відходів та рідких нечистот, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 14.11.2006р. № 253 «Про встановлення тарифів на вивезення твердих побутових відходів та рідких нечистот», а саме:  в розрахунку витрат вартості на вивезення 1 м3 твердих побутових відходів та 1 м3 рідких нечистот:

- тверді побутові відходи:

 в розділі 1 (заробітна плата) цифри «2525,00» замінити на цифри «4165,75»;

 в розділі 3 (вартість ПММ) цифри «1817,15» замінити на цифри «3071,03»;

- рідкі нечистоти:

 в розділі 1 (заробітна плата) цифри «930,00» замінити на цифри «4814,65»;

 в розділі 3 (вартість ПММ) цифри «1050,91» замінити на цифри «5427,78».

 Всі інші складові розрахунку даних тарифів залишити без зміни.

2. Барвінківському виконавчому комітету міської ради оприлюднити дане рішення в районній газеті «Вісті Барвінківщини», на інформаційних стендах та сайті міської ради.

3. Директору КП «Благоустрій» Усатову І.А. :

- на підставі вищевказаних внесених змін скоригувати вартість  вивезення 1 м3 твердих побутових відходів та 1 м3 рідких нечистот;

- довести в місячний термін вартість скоригованих тарифів до споживачів;

- активізувати роботу по продовженню заключення договорів з населенням міста на надання послуги з вивезення твердих побутових відходів та рідких нечистот;

4. Скориговані тарифи на вивезення твердих побутових відходів та рідких нечистот вступають в дію з моменту їх оприлюднення.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гапона Є.Б.

 

       Міський голова                                                                   О.О. Бало

      

№  05/15

 

Про розгляд звернення громадян щодо введення додаткового рейсу на автобусному маршруті № 4 м. в Барвінкове

Розглянувши колективне звернення громадян міста (зареєстрованого 20.11.2014 року за № 00-106/02-26) щодо введення додаткового рейсу на автобусному маршруті № 4 м. Барвінкове, відповідно до Законів України «Про звернення громадян», «Про автомобільний транспорт», керуючись ст. 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Перенести розгляд колективного звернення громадян міста щодо введення додаткового рейсу на автобусному маршруті № 4 м. Барвінкове на чергове засідання виконавчого комітету міської ради в лютому 2015 року у зв’язку з хворобою перевізника ФОП Трикули В.Д.

2. Рекомендувати ФОП Трикулі В.Д. надати до виконавчого комітету міської ради письмові пропозиції щодо наданого колективного звернення громадян міста.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гапона Є.Б

 

Додатки: копія звернення – 1 арк.;

          копія рішення міськвиконкому № 05/15 від 29.01.2015 року – 1 арк.

 

Міський голова                                                                          О.О. Бало

 

         №  06  /15

Про розгляд заяви  про надання   адресної одноразової матеріальної  допомоги

Розглянувши заяву громадяна з проханням про надання матеріальної допомоги на лікування, виходячи з конкретних обставин, що склалися в сім’ї,  беручи до  уваги акт обстеження  матеріально-побутових  умов, інші надані документи, відповідно до Положенням про надання матеріальної  допомоги  малозабезпеченим  громадянам  міста,  затвердженим   рішенням   ХХУШ сесії  міської ради від  20 квітня 2005 року № 528 зі змінами та доповненнями, керуючись ст. 34  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  виконавчий  комітет Барвінківської  міської ради                                     

В И Р І Ш И В:

           Перенести розгляд матеріалів щодо надання одноразової матеріальної допомоги на лікування на чергове засідання виконавчого комітету в зв’язку з відсутністю на січень місяць 2015 року коштів в бюджеті міста та без оновлення існуючого пакету документів.

 

                  Міський  голова                                              О.О. Бало                 

№ 07/15

 

Про присвоєння поштової адреси

             Розглянувши заяву директора ПП «Агроінвест» Буличової Н.М. від 18 грудня 2014 року №1-18/12 про присвоєння поштової адреси нежитловим приміщенням, які розташовані по вул. Київській,  поблизу ДП «Хлібна бази № 85», керуючись законом України “Про місцеве самоврядування”,  виконавчий комітет Барвінківської міської ради

                                              ВИРІШИВ:

1. Присвоїти поштову адресу нежитловим приміщенням, які розташовані по вул.  Київській,  поблизу «Хлібна бази № 85» - вул.  Київська, 2 «А»  м. Барвінкове Барвінківського району Харківської області.

  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гапона Є.Б.

 

Міський  голова                                                   О.О. Бало

 

           №  08 /15

 

Про клопотання перед Барвінківським районним судом

щодо  призначення опікуна

       Розглянувши, заяву гр..__про призначення його опікуном над  дружиною,    матеріали  опікунської  ради та взявши до уваги  що:

 - відповідно довідки обласної психіатричної лікарні №2 від    24.12. 2014 року № 683 гр.    страждає на   психічну  хворобу з 1986 року та в силу свого психічного розладу здоров’я потребує  стороннього догляду та нагляду ;

- гр.    на даний час мешкає разом  з чоловіком   ;

- відповідно характеристики за місцем проживання гр.     характеризується позитивно.

  Керуючись ст. 34 п. 4-б Закону  України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, ст. 58 Цивільного Кодексу України,  виконавчий комітет Барвіінківської міської ради

                                                          В И Р І Ш И В:

   Кклопотати перед Барвінківським районним судом щодо  призначення гр.   опікуном над  дружиною 

 

        Міський голова                                                       О.О.Бало

         

 

 №  09 /15

 

Про надання дозволу гр. на приватизацію  кімнати від  імені  малолітніх

       Розглянувши заяву гр. з проханням надати дозвіл на приватизацію кімнати від імені  малолітніх та взявши до уваги що:

         -   на підставі рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради від 26.09.2008 р. гр. 02.10.2008 р. був виданий ордер № 45 на кімнату;

           -   гр., померла 17.09.2014 року;

           -  розпорядженням Барвінківської райдержадміністрації від 30 жовтня 2014 року № 232 була встановлена опіка над малолітніми;

           - опікуном над малолітніми дітьми була призначена гр..__,

         керуючись ст. 67, п. 3 ст. 71 Цивільного кодексу України, п.1 ст.2, п.5 ст.5  Закону України «Про приватизацію Державного фонду», п. 6 ст. 30 Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,    виконавчий комітет Барвінківської міської ради

  

В И Р І Ш И В :

            Надати дозвіл  гр. на приватизацію  кімнати від  імені  малолітніх

 

             Міський голова                                                       О.О.Бало

 

№  10 /15

Про зняття з квартирного обліку

Розглянувши заяву громадянки  щодо  зняття  її  з квартирного обліку, в зв’язку з поліпшенням житлових умов,  керуючись ст. 40 Житлового Кодексу України, ст. 30 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”,  виконавчий комітет Барвінківської міської ради

В И Р І Ш И В:

Зняти  з квартирного обліку,   в зв’язку з поліпшенням житлових умов, в наслідок яких відпали підстави для надання іншого жилого приміщення:

 

        Міський голова                                                       О.О.Бало

 

           № 11/15

Про зняття з квартирного обліку 

Розглянувши облікову справу гр.,  перебуває на квартирному обліку в міськвиконкомі та взявши до уваги що :

              - гр. належить 1/3  частина приватизованої квартири  (загальна площа квартири-38,9 кв.м., житлова площа 19,8 кв.м);

             -  його дружині, належить 1/3  частина приватизованої квартири (загальна площа квартири-38,9 кв.м., житловою площею 19,8 кв.м)  та  житловий будинок загальною площею 83.6 кв.м.. житловою площею55,5 кв.м  на підставі свідоцтва про право на спадщину, виданий 08.04.2013 року;

            - подружжя забезпечені житлом в повній мірі.   Керуючись ст. 40, 47  Житлового Кодексу України, ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  виконавчий комітет Барвінківської міської ради

 

                                                                        В И Р І Ш И В:

     Зняти  з квартирного обліку,   в зв’язку з поліпшенням  житлових умов, в наслідок  яких відпала необхідність в наданні другого житла : 

 

№ 12/15

Про зняття з квартирного обліку 

 

Розглянувши облікову справу гр.  ,  перебуває на квартирному обліку в міськвиконкомі та взявши до уваги що :

              - гр. належить 1/2  частина приватизованої квартири  (загальна площа квартири- 33,5 кв.м., житлова площа - 15,4 кв.м);

             -  мешкає гр. за вищевказаною адресою одна ;

            - відповідно до ст. 47 Житлового Кодексу України, житловою площею забезпечена. 

   Керуючись ст. 40, 47 Житлового Кодексу України, ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Барвінківський виконавчий комітет міської ради

                                                                        В И Р І Ш И В:

     Зняти  з квартирного обліку,   в зв’язку з поліпшенням  житлових умов, в наслідок  яких відпала необхідність в наданні другого житла : 

 

Міський голова                                                       О.О.Бало

№ 13/15

Про надання дозволу на збір вихідних даних, виготовлення

проектно-технічної документації на газифікацію

  житлового будинку

Розглянувши заяву гр.  , погоджену з відповідними організаціями, щодо надання дозволу на виготовлення проектно-технічної документації на газифікацію  житлового будинку, керуючись п.9 ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Барвінківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл на збір вихідних даних, виготовлення проектно-технічної документації на газифікацію   житлового будинку

2.      Розроблену      проектну-технічну документацію  на  підключення до  систем  газопостачання  м.  Барвінкове надати на розгляд виконавчому комітету в термін до 01 листопада 2015 р.

3.       При не виконанні умов зазначених у п.2 цього рішення вважати його
таким, що втратило чинність.

4.       Дозвіл на підключення   житлового будинку до систем газопостачання буде прийнято окремим рішенням 

5.  Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу  ЖКГ міськвиконкому  Гапона Є.Б.

 

      Міський голова                                                       О.О. Бало                    

 

 

№ 14/14

Про надання дозволу на збір вихідних даних, виготовлення

проектно-технічної документації та газифікацію квартир в

 багатоквартирних  житлових  будинках

Розглянувши заяв громадян міста Барвінкове, погоджені з відповідними організаціями, щодо надання дозволу на виготовлення проектно-технічної документації на газифікацію квартир в багатоквартирних житлових будинках, керуючись п.9 ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Барвінківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Надати   дозвіл на збір вихідних даних, виготовлення проектно-технічної документації та газифікацію квартир в багатоквартирних житлових   будинках:

 

2.      Вищеназваним      громадянам     розроблену      проектну-технічну документацію  на  підключення до  систем  газопостачання  м.  Барвінкове надати на розгляд виконавчому комітету в термін до 01 листопада 2015 р.

         3.При не виконанні умов зазначених у п.2 цього рішення вважати його
таким, що втратило чинність.

4Дозвіл на підключення квартири в житловому будинку до систем газопостачання буде прийнято окремим рішенням.

5.  Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу   ЖКГ міськвиконкому  Гапона Є.Б.

 

Міський голова                                                       О.О.Бало