Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

 

                                               РІШЕННЯ

 

        від  08 грудня  2017 року                                                      №  679

 

Про затвердження порядку денного

ХХVІІІ  сесії  Барвінківської

міської ради VІІ скликання.

Відповідно до ст.ст.26,46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затвердити на розгляд ХХVІІІ сесії міської ради VІІ скликання такий порядок денний:

1.Про внесення змін до рішення міської ради  від 21 грудня 2016 року № 372 «Про бюджет м .Барвінкового на 2017 рік.» та додатків до нього.

                 Інформує :Янгурська Н.В.- головний бухгалтер міськвиконкому

2.Про внесення змін  до « Програми фінансового забезпечення дошкільних навчальних закладів освіти м.Барвінкового на 2015 рік та на період 2016-2017 роки»

                 Інформує :Янгурська Н.В.- головний бухгалтер міськвиконкому

3. Про внесення змін та доповнень до «Програми розвитку та реконструкції вуличного освітлення міста Барвінкове на 2016-2020 роки» та  додатків №2 та № .

                  Інформує :Блудова Г.В.- секретар міської ради

4.Про  внесення змін та  доповнень до рішення ХV сесії  міської ради VІІ скликання № 404  від  21 грудня  2016 року «Про виконання заходів  Програми «Молодь Барвінківщини » за 2016 рік  та затвердження міських молодіжних заходів на 2017 рік».

                            Інформує :Блудова Г.В.- секретар міської ради

5.Про внесення змін та доповнень до «Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Барвінкове на 2016-2020 роки».

                           Інформує: Блудова Г.В.- секретар міської ради

6. Про  передачу проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт покрівлі будинку комунальної власності по вул.Освіти, 160-а в м.Барвінкове Харківської обл.» та експертного звіту.

                      Інформує :Блудова Г.В.- секретар міської ради

 

              Міський голова                                                 О.О.Бало

 

 

 

 

 

РІШЕННЯ

 

       від  08 грудня  2017 року                                                        №  680

 

Про внесення змін до рішення міської ради  від 21 грудня 2016 року № 372 «Про бюджет м .Барвінкового на 2017 рік.» та додатків до нього.

 

         Відповідно до п.7,8 ст. 78 Бюджетного кодексу України,  Постанови Кабінету   Міністрів  України  від 23 квітня 2014 року. № 117 « Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються  за бюджетні кошти» ( із змінами), керуючись пунктом 23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                         ВИРІШИЛА:

        Внести зміни до рішення міської ради від 21 грудня 2016 року №372 « Про бюджет м.Барвінкового на 2017 рік» та додатків до нього ,(зі змінами), внесеними рішенням міської ради від 27 січня 2017 року №, від 10 лютого 2017 року №454, від 31 березня 2017 року №469, від 05 травня 2017 року № 513 , від 30.05.2017р. № 541, від 09 06.2017р. №553, від 30.06.2017р. №585, від 28.08.2017р. №602, від 08.09.2017р. № 623, від 11.10.2017р. №641, від 20.10.2017р. №645, від 17.11.2017р. №654 виклавши їх у новій редакції:

 

1.     Визначити на 2017 рік:

-  доходи міського  бюджету у сумі 20562,0 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 14504,3 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 6057,7 тис. грн., згідно з додатком №1   цього рішення;

-  видатки міського бюджету у сум 22522,0  тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 15274,2 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 7247,8 тис. грн.;  згідно з додатком 2 цього рішення.

     2. Визначити  оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 100,0 тис.грн.

3. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 3) на 2017 рік.

4.  Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду

міського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;      

         - оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

         - поточні трансферти місцевим бюджетам;

- поточні трансферти населенню.

5. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію окремих місцевих (регіональних)  програм , згідно з додатком  № 4 до цього рішення .

 6. Установити дефіцит міського бюджету у сумі 769,9 тис.грн., який складається з дефіциту загального  фонду  в сумі 1323,0 тис.грн. та профіциту загального фонду  в сумі 553,1 тис.грн.        

Джерелом покриття дефіциту загального фонду міського бюджету визначити вільний залишок коштів, що спрямовується на видатки загального фонду 1323,0 тис.грн., профіцит, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 553,1тис.грн. Установити обсяг коштів, які передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду) в сумі 553,1 тис.грн. за рахунок доходів.

7. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 1190,1 тис.грн., джерелом покриття якого визначити вільні залишки коштів спеціального фонду станом на 01.01.2017року в сумі 637,0 тис.грн., та надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду) у сумі 553,1 тис.грн.(додаток № 5 ).

 

         8. .Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право міськвиконкому в особі міського голови отримувати у порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України:

         - позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету,  пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

      9. Головному  розпоряднику  коштів  міського  бюджету   забезпечити  в першочерговому порядку   потребу  в  коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених Законом України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної праці; на  проведення  розрахунків  за електричну і теплову  енергію, водопостачання,  водовідведення та  послуги 

зв’язку, які  споживаються   бюджетними  установами. Затвердити   ліміти споживання енергоносіїв у  натуральних  та  грошових  показниках для кожної

бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань , згідно з додатком №7 до цього рішення.

 

        10. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком№6 до цього рішення.

 

11. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України

 

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського

бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України

      

        13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею

71 Бюджетного кодексу України .

 

        14 Надати  міському  голові  право  брати   бюджетні  зобов’язання та здійснювати   відповідні   видатки у 2017 році за   загальним  фондом   бюджету тільки  в  межах  бюджетних  асигнувань, встановлених  кошторисами, враховуючи необхідність  виконання  бюджетних  зобов’язань  минулих  років, узятих  на  облік  в  органах  Державного  казначейства.

Зобов’язання  взяті  розпорядником  коштів  міського  бюджету  без відповідних  бюджетних  асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням міської ради про міський бюджет,  не вважаються бюджетними  зобов’язаннями  і не  підлягають  оплаті  за  рахунок  бюджетних коштів. Взяття  таких  зобов’язань є бюджетними  правопорушеннями. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

 За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати,  а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами ( крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.  

 

15. Встановити, що керівники  бюджетних  установ утримують  чисельність працівників  та  здійснюють  фактичні  видатки  на  заробітну  плату, включаючи видатки  на  премії  та  інші  види  заохочень  чи   винагород, матеріальну допомогу, лише  в  межах  фонду  заробітної  плати, затвердженого  для бюджетних  установ  у  кошторисах на 2017 рік.

 

16. Дозволити міськвиконкому, у виключних випадках отримувати готівку на придбання продуктів харчування, медикаментів, запчастин, ПММ, квітів,папір,  оплату послуг зв’язку, заправка картриджа, сплата судового збору  та здійснювати інші видатки, які не можуть бути проведені за безготівковою оплатою.

 17. Міському голові вжити заходи, щодо оптимізації граничної чисельності

працівників бюджетних установ  Барвінківської міської ради, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до  міського бюджету на 2017 рік.

18. Надати право міському голові при підписанні договорів «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти» в разі необхідності, передбачати попередню оплату на товари , роботи і послуги згідно з Постановою КМУ від 23

квітня  2014 року №117 « Про здійснення  попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

 

19. Надати право міському голові укладати договори про міжбюджетні трансферти між міським бюджетом та районним бюджетом.

        20. Додатки 1-7 та пояснювальна записка до цього рішення є його невід’ємною частиною

21. Це  рішення  Барвінківської  міської  ради  набирає  чинності  з 08 грудня  2017  року.

  22.  Відповідно  до  ст. 28 Бюджетного  кодексу  України  оприлюднити  рішення  Барвінківської  міської  ради “ Про  бюджет м. Барвінкове  на  2017  рік ”  у  десятиденний  термін з  дня  його  прийняття на сайті міської ради .

 23.  Контроль  за  виконанням  бюджету м. Барвінкового  на  2017  рік  покласти  на  постійну  комісію  міської  ради  з  питань планування   бюджету  і фінансів освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності  і етики   (Курілова Л.П.)

 

Міський голова                                                    О.О.Бало

 

 

Пояснювальна записка

до рішення Барвінківської  міської ради XXVIII сесії   VII скликання          №680    від 08 грудня 2017 року « Про внесення  змін  до рішення міської ради  від  21 грудня 2016 року № 372 « Про бюджет м.Барвінкового на 2017 рік» та додатків до нього (із змінами).

Внесення змін до міського бюджету на 2017 рік пропонується здійснити на підставі п.7, п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України.

Основні зміни полягають у наступному:

 

I. Перерозподіл коштів в межах затверджених асигнувань та інші зміни.

В зв’язку з недопущенням виникнення кредиторської заборгованості здійснюється переміщення.

1.з КФК на КФК в межах затверджених асигнувань:

 по загальному фонду:

з «Забезпечення функціонування теплових мереж» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 4500 грн.;

« Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)» 3600 грн.;

      «Інші видатки на соціальний захист населення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 28270 грн.;

       «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів» 20300 грн. в т.ч. КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) 10000 грн., КЕКВ 2250 « Видатки на відрядження» 1000 грн., КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання і водовідведення» 3500 грн., КЕКВ 2273 « Оплата електроенергії» 5800 грн.;

       «Дошкільна освіта» КЕКВ 2273 « Оплата електроенергії» 10000 грн.;

       « Інші видатки» КЕКВ 2240 «Оплата послуг ( крім комунальних)» 220 грн.;

       «Благоустрій міст,сіл,селищ» КЕКВ 2240 «Оплата послуг ( крім комунальних)» 3000 грн.

  та направити їх на

 «Дошкільна освіта» КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали,обладнання та інвентар» 36370грн. (13600грн. придбання матеріалів для  дошкільного закладу (ясел-садочку)№1 «Промінець», 15200 грн. придбання матеріалів  для  дошкільного закладу (ясел-садочку)№3 «Золотий ключик», 4300 грн. придбання миючих засобів  для дошкільного закладу(ясел-садочку)№2 «Ялинка», 3270грн. придбання матеріалів  для  дошкільного закладу (ясел-садочку)№4 «Сонечко» на виконання «Програми  фінансового забезпечення дошкільних навчальних закладів освіти м.Барвінкового на 2015 рік та на період 2016-2017 роки»);КЕКВ 2240 « Оплата послуг ( крім комунальних)»  17720 грн. ( за надання послуг по вогнезахисту  дерев'яних конструкцій в дошкільному закладі (ясла-садочку)№1 «Промінець»);

       «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 2273 « Оплата електроенергії» 15800 грн.

  по спеціальному фонду:

з « Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,організаціям)» 2560 грн.;

    «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 1820 грн.;

   «Розробка схем та проектних рішень масового застосування» КЕКВ 2281 « Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних( регіональних) програм» 9520 грн.; та направити їх на  «Дошкільна освіта» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання  і предметів довгострокового користування»  6900 грн. ( придбання морозильної камери для дошкільного закладу(ясел-садочку)№2 «Ялинка» на виконання «Програми  фінансового забезпечення дошкільних навчальних закладів освіти м.Барвінкового на 2015 рік та на період 2016-2017 роки»);

       «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання  і предметів довгострокового користування»  7000 грн.( придбання системного блоку);

    2.  з КЕКВ на КЕКВ в межах затверджених асигнувань по загальному фонду:

«Дошкільна освіта» з КЕКВ 2250 « Видатки на відрядження» 1060 грн.,КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» 570 грн.,КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання і водовідведення» 8000 грн. та направити їх на КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали,обладнання та інвентар» 1630 грн., КЕКВ 2240 « Оплата послуг ( крім комунальних)» 8000 грн. ( за надання послуг по вогнезахисту  дерев'яних конструкцій в дошкільному закладі (ясла-садочку)№1 «Промінець»);

       «Благоустрій міст, сіл, селищ» з КЕКВ 2240 « Оплата послуг (крім комунальних)» 9600 грн. та направити їх на КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали,обладнання та інвентар» 9600 грн.( придбання кабелю СИП-4 2*16);

 

 

            Міський голова                                                 О.О.Бало

 

РІШЕННЯ

 

            від  08 грудня  2017 року                                                        №  681

 

Про внесення змін  до « Програми фінансового забезпечення дошкільних

навчальних закладів освіти м.Барвінкового на 2015 рік

та на період 2016-2017 роки»

         Відповідно   до внесених змін до міського бюджету м.Барвінкове на 2017рік, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету і фінансів,освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності  і етики, відповідно до ст.26,32,61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,ст.7,91 Бюджетного кодексу України , міська рада

                                                         ВИРІШИЛА:

1. Внести  зміни  до « Програми фінансового забезпечення дошкільних навчальних  закладів освіти м.Барвінкового на 2015 рік та на період 2016-2017 роки» , затвердженої рішенням III сесії міської ради VII скликання від 24.12.2015р. №      (зі змінами), а саме:

     Внести  зміни  в пункт 7. Фінансування програми  цифру «6824090» замінити на цифру «6875080» , «3312990» на «3363980», та даний пункт викласти в новій редакції :

           Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, що передбачатимуться у міському бюджеті та за рахунок коштів отриманих від  районного бюджету міжбюджетні трансферти у вигляді іншої субвенції  для реалізації заходів, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

          Обсяги бюджетних асигнувань визначено, враховуючи необхідність забезпечення конкретних заходів Програми, орієнтовних витрат для її реалізації, розрахованих на підставі встановлених норм та нормативів, прогнозних показників та тарифів , а також з урахуванням можливостей дохідної частини міського бюджету , спрямування на вказані цілі коштів із позабюджетних джерел та районного бюджету.

 

№ з/п

     Назва галузі

          Джерела та обсяги фінансування , грн..

Всього

            У тому числі за рахунок

Районного

бюджету

Міського

бюджету

Інші джерела

1

Освіта ( ДНЗ)

4423163

2653600

1522463

247100

 

                                         Фінансування на     2016 рік

 

 

 

 

1

Освіта ( ДНЗ)

4735400

3146100

1326700

25500

237100

 

Фінансування на 2017 рік

1

Освіта (ДНЗ)

6875080

3203100

3363980

 

308000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Контроль  за  виконанням  рішення   покласти  на  постійну  комісію  міської  ради  з  питань планування   бюджету  і фінансів, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності  і етики   (Курілова Л.П.)

 

Міський голова                                                   Бало О.О.

 

 

                                                                                     РІШЕННЯ

                          

               від  08 грудня 2017 року                                                       № 682

 

Про внесення змін та доповнень до «Програми розвитку

та реконструкції вуличного освітлення міста Барвінкове

на 2016-2020 роки» та  додатків №2 та № 3

 

Відповідно до внесених змін до бюджету міста Барвінкове на 2017 рік та з метою виконання робіт по покращенню стану вуличного освітлення в місті, враховуючи пропозиції комісії з питань законності, правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян та питань житлово-комунального господарства, погодження комісії з питань планування, бюджету і фінансів, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності і етики,  керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до додатку № 2 «Заходи щодо реалізації «Програми розвитку та реконструкції вуличного освітлення міста Барвінкове на 2016-2020 роки», а саме:

-         в позиції  «Оплата за електропостачання за вуличне освітлення» в графі 3  цифру 546,1 замінити на 561,7, в графі 5  цифру 339,8 замінити на 355,6, :

-         в позиції  «Придбання матеріалів ( вуличне освітлення)» в графі 3  цифру 350,9 замінити на 360,5 в графі 5  цифру 173,4 замінити на 183,0

-         всього по додатку №2 в графі 3 цифру 1862,8 замінити на цифру 1888,2, в графі 5 цифру 1158,0 замінити на цифру 1183,4 та викласти в новій редакції:

Назва заходу

Фінансування

(міський бюджет)

тис.грн.

Виконавець

Всього:

2017

 

1

2

3

5

9

 

 

 

 

 

 

-         Оплата за електропостачання

-         за вуличне освітлення

 

561,7

 

355,6

Барвінківський виконавчий комітет

міської ради

 

-         Придбання матеріалів

-         (вуличне освітлення)

 

360,5

 

183,0

Барвінківський виконавчий комітет

міської ради

 

Всього по додатку № 2:

1888,2

1183,4

 

 

2. Внести зміни до додатку №3«Заходи  на 2017 рік щодо реалізації «Програми розвитку та реконструкції вуличного освітлення міста Барвінкове на 2016-2020 роки», а саме:

-         в позиції  «Оплата за електропостачання за вуличне освітлення» в графах 3 та 4 цифру 339,8 замінити на 355,6:

-         в позиції  «Придбання матеріалів ( вуличне освітлення)» в графах 3 та 4 цифру 173,4 замінити на 183,0

-         всього по додатку №3 в графах 3 та 4 цифру 1158,0 замінити на цифру 1183,4 та викласти в новій редакції

 

Назва заходу

Фінансування

(міський бюджет)

тис.грн.

Виконавець

Всього:

2017

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

-          Оплата за електропостачання

-          за вуличне освітлення

 

355,6

 

355,6

Барвінківський виконавчий

комітет міської

ради

 

-          Придбання матеріалів

-          (вуличне освітлення)

 

183,0

 

183,0

Барвінківський виконавчий

комітет міської

ради

 

-          Всього по додатку №3

1183,4

1183,4

 

 

3.Затвердити додатки № 2 «Заходи щодо реалізації «Програми розвитку та реконструкції вуличного освітлення міста Барвінкове на 2016-2020 роки» та № 3 «Заходи на 2017 рік щодо реалізації «Програми розвитку та реконструкції вуличного освітлення міста Барвінкове на 2016-2020 роки» в новій редакції (додаються).

4. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на комісію з питань 

законності, правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян та питань житлово-комунального господарства.

 

Міський голова                                                       О.О.Бало

 

 

 

РІШЕННЯ

 

     від  08  грудня  2017 року                                                           №  683

 

Про  внесення змін та  доповнень до рішення ХV  сесії  міської ради

VІІ скликання № 404  від  21 грудня  2016 року «Про виконання заходів  Програми «Молодь Барвінківщини » за 2016 рік  та затвердження

міських молодіжних заходів на 2017 рік».

 

З метою впорядкування проведення молодіжних  заходів до новорічних свят,  керуючись п. 22 ст. 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” , міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Внести зміни до Додатку «Міські молодіжні заходи на 2017 рік», а саме  :

- в графі 2 (назва заходу) пункт 7 «Заходи для дітей та молоді на День міста» викласти  як «Заходи для дітей та молоді для проведення новорічних свят»  та  в графі 3 (термін) «Вересень 2017 року» замінити на «Грудень 2017 року».

2. Додаток №1 «Міські молодіжні заходи на 2017 рік для реалізації Програми «Молодь Барвінківщини на 2016-2020 роки» викласти в новій редакції (додається)

 3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету і фінансів, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров»я, депутатської діяльності і етики (Курілова Л.П.).

 

             Міський  голова                                       О.О. Бало

                                                                                               

                                                    

                                                                                                   Додаток №1

                                                                                              Рішенням ХХVІІІ

сесії міської ради

                                                                                                          VІІ   скликання № 683 

від   08.12. 2017  року

 

                                                     МІСЬКІ МОЛОДІЖНІ  

  ЗАХОДИ  на 2017 рік

для  реалізації  програми

«Молодь Барвінківщини на 2016-2020 роки»

 

 п.п.

 

Заходи

 

термін

 

виконавець

 

сума,

грн.

 

джерело фінансу

вання

1

2

3

4

5

    6

1

Турнір з важкої атлетики на кубок міського голови

Березень 2017р

міськвиконком

5500

бюджет

2

Звітний концерт учнів дитячої

музичної школи

Квітень 2017р.

міськвиконком

5000

бюджет

3

День захисту дітей

Травень 2017р.

міськвиконком

5000

бюджет

4

 Проведення звітного концерту танцювального ансамблю

«Пролісок» серед учнівської

молоді міста

Квітень

2017р

міськвиконком

8500

бюджет

5

Звітний концерт хореографічного колективу «Грація» РБК

травень 2017р.

міськвиконком

6000

бюджет

6

Проведення змагання

«Шкіряний м’яч»

Серпень-вересень 2017р.

міськвиконком

_

бюджет

7

Заходи для дітей та молоді

для проведення новорічних свят

Грудень 2017р.

міськвиконком

5600

бюджет

8

День українського козацтва

Жовтень 2017р

міськвиконком

4000

бюджет

9

Проведення свята «Святий Микола завітав» для дітей міста

Грудень 2017р.

міськвиконком

6000

бюжет

10

Проведення інтелектуальних 

турнірів 

Грудень 2017р.

міськвиконком

3000

бюджет

 

Всього :

 

 

48600

 

 

           

                               Секретар міської ради                                           Г.В.Блудова

 

 

 

 

                                                                                                 РІШЕННЯ

 

                       від 08 грудня  2017 року                                               № 684

 

Про внесення змін та доповнень  до 

 «Програми соціально-економічного та культурного розвитку

 м.Барвінкове  на 2016-2020 роки»

 

Відповідно до внесених змін до міського бюджету на 2017 рік, враховуючи  пропозиції комісії з питань законності, правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян та питань житлово-комунального господарства та погодження комісії з питань планування, бюджету і фінансів, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності і етики, керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни  та доповнення до додатку № 2  «Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Барвінкове  на 2016-2020 роки», а саме в позиції  29 «Придбання системного блоку» в графах 3,8,10 цифру «7,0» замінити на цифру «14,0» :

 

 

 

 

Перелік заходів

 

Всього

 

2017 рік

 

Виконавець

 

 

всього

Обласний

бюджет

міський

бюджет

Кошти

 конкурсанта

 

 

 

1

2

3

8

9

10

11

 

 

29

Придбання системного

блоку

14,0

14,0

 

14,0

 

Барвінквський виконавчий

комітет міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Затвердити додаток № 2 «Заходи щодо реалізації «Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Барвінкове на 2016-2020 роки» «Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Барвінкове на 2016-2020 роки» в новій редакції (додається).

3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на комісію з питань 

законності, правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян та питань житлово-комунального господарства.

 

Міський голова                                                              О.О.Бало

 

РІШЕННЯ

 

        від 08 грудня 2017 року                                                           № 685

 

Про  передачу проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт покрівлі будинку комунальної власності по вул.Освіти, 160-а в м.Барвінкове Харківської обл.» та експертного звіту

 

 

       Розглянувши лист від 05.12.2017р. № 457 директора Барвінківського  комунального підприємства «Благоустрій»  Осадчого Д.В.,враховуючи пропозиції постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та побуту, керуючись ст.26, ст.60  Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, міська  рада

 

                                      В И Р І Ш И Л А:

 

1.Передати проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт покрівлі будинку комунальної власності по вул..Освіти, 160-а в м.Барвінкове Харківської обл.» та експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, загальною кошторисною вартістю 11046,00 грн.  (одинадцять тисяч сорок шість грн. 00 коп,) Барвінківському комунальному підприємству «Благоустрій».

2. Зобов’язати директора Барвінківського КП «Благоустрій» Осадчому Д.В. після проведених робіт по капітальному ремонту покрівлі даху будинку по вул. Освіти, 160-а провести благоустрій задіяної території.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян та питань житлово-комунального господарства.

 

 

Міський голова                                    Бало О.О.