Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

                                                                               РІШЕННЯ

 

              від  20 березня  2018 року                                                      №  792

 

Про затвердження порядку денного

ХХХІІ  сесії  Барвінківської

міської ради VІІ скликання

Відповідно до ст.ст.26,46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затвердити на розгляд ХХХІІ сесії міської ради VІІ скликання такий порядок денний:

1. Про внесення змін до рішення міської ради  від 22 грудня 2017 року № 686   «Про бюджет м. Барвінкового на 2018 рік.»

                 Інформує :Янгурська Н.В.- головний бухгалтер міськвиконкому

2. Про внесення змін та доповнень до  «Програми обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове на 2016-2020 роки»

                Інформує : Недвига В.О.- начальник відділу з питань містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури житлово-комунального господарства

3. Про внесення змін та доповнень до міської Програми  “Питна вода України” на 2006-2020 роки»»

                Інформує : Недвига В.О.- начальник відділу з питань містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури житлово-комунального господарства

4. Про надання дозволу на виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальне будівництво мережі вуличного освітлення від ТП № 6, 11, 271 по вул. Б.Хмельницького у м.Барвінкове Барвінківського району Харківської області»

                Інформує : Недвига В.О.- начальник відділу з питань містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури житлово-комунального господарства

5. Про надання дозволу на виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальне будівництво мережі вуличного освітлення від ТП №11, 18, 371 по вул. Освіти у м.Барвінкове Барвінківського району Харківської області»

              Інформує : Недвига В.О.- начальник відділу з питань містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури житлово-комунального господарства

6.Про внесення змін до рішення Барвінківської міської ради від 02.03.2018 №779 «Про надання дозволу на розробку документації із землеустрою»

   Інформує : Рижова Н.С. – начальник відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики

 

        Міський голова                                               Бало О.О.

 

                                             

 

 

 

 

                                                                                     РІШЕННЯ

 

            від 20 березня 2018 року                                                        №   793

 

Про внесення змін до рішення міської ради  від 22 грудня 2017 року

№ 686  «Про бюджет м. Барвінкового на 2018 рік.»

 

               Відповідно до п.8 ст. 77 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                        

                                                                    ВИРІШИЛА:

 

        Внести зміни до рішення міської ради від 22 грудня 2017 року № 686 « Про бюджет м.Барвінкового на 2018 рік» та додатків до нього ,(зі змінами), внесеними рішенням міської ради від 09.02.2018р. №727, виклавши їх у новій редакції:

 

1.     Визначити на 2018 рік:

-  доходи міського  бюджету у сумі 16395,3 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 16078,8 тис. грн., доходи спеціального фонду  міського бюджету 316,5 тис. грн., згідно з додатком №1   цього рішення;

-  видатки міського бюджету у сумі 17281,9 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 16751,4 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 530,5 тис. грн.;  згідно з додатком 2 цього рішення.

     2. Визначити  оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 100,0 тис.грн.

3.  Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 3) на 2018 рік.

4. Затвердити на 2018 рік  резервний фонд міського бюджету у сумі 149,7 тис. грн.

5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;      

         - оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

         - поточні трансферти місцевим бюджетам;

- поточні трансферти населенню.

6. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію   окремих місцевих (регіональних)  програм , згідно з додатком  № 4 до цього рішення .

       7. Установити дефіцит міського бюджету у сумі 672,6 тис.грн., який складається з дефіциту загального  фонду  в сумі 672,6 тис.грн.      

Джерелом покриття дефіциту загального фонду міського бюджету визначити вільний залишок коштів, що спрямовується на видатки загального фонду 672,6 тис.грн.

 8. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 214,0 тис.грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок коштів спеціального фонду станом на 01.01.2018року (Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим  в сумі  110,3 тис.грн., екологічний податок 34,9 тис.грн., єдиний податок 68,8 тис.грн.)(додаток № 5 ).

        9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право  міськвиконкому в особі міського голови отримувати у порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України:

         - позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

        10. Головному  розпоряднику  коштів  міського  бюджету забезпечити в  першочерговому порядку   потребу  в  коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених Законом України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної праці; на  проведення  розрахунків  за  електричну і теплову  енергію, водопостачання,  водовідведення та  послуги  зв’язку, які  споживаються бюджетними  установами. Затвердити   ліміти  споживання енергоносіїв у натуральних  та  грошових  показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань , згідно з додатком №6 до цього рішення.

       11. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком№7 до цього рішення

12. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського

бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

        14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського

бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України .

       15. Надати  міському  голові  право  брати   бюджетні  зобов’язання та здійснювати   відповідні   видатки у 2018 році за   загальним  фондом бюджету  тільки  в  межах  бюджетних  асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи

  необхідність  виконання  бюджетних  зобов’язань  минулих  років, узятих на  облік  в  органах Державного  казначейства.

Зобов’язання  взяті  розпорядником  коштів  міського  бюджету  без відповідних  бюджетних  асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням міської ради про міський бюджет,  не вважаються бюджетними  зобов’язаннями  і не  підлягають  оплаті  за  рахунок бюджетних  коштів. Взяття  таких  зобов’язань є бюджетними правопорушеннями. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

 За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати,  а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами ( крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.  

      16. Встановити, що керівники  бюджетних  установ утримують чисельність працівників  та  здійснюють  фактичні  видатки  на  заробітну плату, включаючи  видатки  на  премії  та  інші  види  заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише  в  межах  фонду  заробітної плати, затвердженого  для  бюджетних  установ  у  кошторисах на 2018 рік.

 17. Дозволити міськвиконкому, у виключних випадках отримувати готівку на придбання продуктів харчування, медикаментів, запчастин, ПММ, квітів,папір,  оплату послуг зв’язку, заправка картриджа, сплата судового збору  та здійснювати інші видатки, які не можуть бути проведені за безготівковою оплатою.

  18. Міському голові вжити заходи, щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ  Барвінківської міської ради, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до  міського бюджету на 2018 рік.

 19. Надати право міському голові при підписанні договорів «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти» в разі необхідності, передбачати попередню оплату на товари , роботи і послуги згідно з Постановою КМУ від 23 квітня  2014 року №117 « Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

 20. Надати право міському голові укладати договори про міжбюджетні трансферти між міським бюджетом та районним бюджетом.

      21. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною

       22. Це  рішення  Барвінківської  міської  ради  набирає  чинності  з 20 березня 2018  року.

     23.  Відповідно  до  ст. 28 Бюджетного  кодексу  України  оприлюднити рішення  Барвінківської  міської  ради “ Про  бюджет м. Барвінкове  на 2018  рік ”  у  десятиденний  термін з  дня  його  прийняття на сайті міської ради .

      24.  Контроль  за  виконанням  бюджету м. Барвінкового  на  2018  рік покласти  на  постійну  комісію  міської  ради  з  питань планування бюджету  і фінансів освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності  і етики   (Курілова Л.П.)

 

Міський голова                                                    О.О.Бало

 

 

 

  Пояснювальна записка

до рішення Барвінківської  міської ради XXXII сесії   VII скликання №793  від 20 березня 2018 року « Про внесення  змін  до рішення міської ради  від  22 грудня 2017 року № 686 « Про бюджет м.Барвінкового на 2018 рік» та додатків до нього.

 

Внесення змін до міського бюджету на 2018 рік пропонується здійснити на підставі п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України.

Основні зміни полягають у наступному:

I.Виділення коштів за рахунок вільного залишку .

1. Збільшуються видатки за рахунок вільного залишку коштів станом на 01.01.2018 року по загальному фонду для відновлення та проведення інших видатків в сумі 82860 грн., із них:

- « Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2610 « «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 74630 грн. (придбання ПММ та відбійного молотка на виконання програми обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове на 2016-2020 роки» на 2018 рік).;

- «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали,обладнання та інвентар» 8230 грн.( придбання головки (гайки) з’єднувальної муфтової ГМ-100, рукава пожарного , рукав забірний ( всмоктуючий) на виконання програми « Питна вода України» на 2006-2020 роки)

2. Збільшуються видатки за рахунок вільного залишку коштів станом на 01.01.2018 року по спеціальному фонду для відновлення та проведення інших видатків в сумі 21200 грн.(кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим).

- «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» КЕКВ 3110  «Придбання обладнання  і предметів довгострокового користування» 21200 грн.(придбання мотопомп для чистої води на виконання програми « Питна вода України» на 2006-2020 роки)

 

     Міський голова                                               О.О.Бало

 

 

 

 

 

 

                                                                            РІШЕННЯ

 

                від 20 березня  2018 року                                                           № 794

 

Про внесення змін та доповнень до  «Програми обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове на 2016-2020 роки»

Відповідно до внесених змін до бюджету м.Барвінкове на 2018 рік, враховуючи  пропозиції постійної комісії з питань  законності, правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян  та питань житлово-комунального господарства, погодження комісії з  питань планування, бюджету і фінансів, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності і етики, керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни та доповнення до додатку № 2 «Заходи щодо реалізації Програми обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове на 2016-2020 роки», а саме  в позиції «Придбання ПММ» в графі  9 та 11 цифру «40,2» замінити на цифру «109,03»:

 

Назва заходу

Фінансування, тис.грн.

Всього

 

2018

Виконавець

 

м/б

1

2

9

11

18

 

Придбання ПММ

109,03

109,03

КП «Благоустрій»

 

Доповнити наступною позицією графу «Назва заходу» «2»  та «фінансування» гр. «9» та гр. «11» на 2018 рік

Назва заходу

Фінансування, тис.грн.

Всього

 

2018

Виконавець

 

м/б

1

2

9

11

18

 

Придбання відбійного молотка

5,80

5,80

КП «Благоустрій»

 

Всього

2021,82

2021,82

 

  

2. Затвердити додаток № 2 «Заходи щодо реалізації Програми обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове на 2016-2020 роки» та додаток № 4 «Заходи на 2018 рік щодо реалізації Програми обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове на 2016-2020 роки»  в новій редакції (додається).

3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку,  захисту прав і законних інтересів громадян  та питань житлово-комунального господарства.

 

Міський  голова                                                 О.О.Бало

 

 

 

 

 

                                                                           РІШЕННЯ

 

                   від 20  березня  2018  року                                           № 795

 

 

Про внесення змін та доповнень

до міської Програми  “Питна вода України” на 2006-2020 роки»»

 

Відповідно до внесених змін до  міського бюджету м.Барвінкове на 2018 рік,  враховуючи пропозиції постійної комісії з питань законності, правопорядку,  захисту прав і законних інтересів громадян  та питань житлово-комунального господарства, погодження комісії з  питань планування, бюджету і фінансів, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності і етики,  керуючись  ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А

1.Внести зміни та доповнення до додатку № 4 міської «Програми  “Питна вода України” на 2006-2020 роки»»

Розділ І «Забезпечення необхідної потужності та сталої роботи водозабору питної води»,  а саме доповнити наступними  позиціями:

 

 

Назва заходу

 

Термін виконання

Фінансування, тис грн..

Всього

Міський

2

3

4

7

Придбання мотопомпи у кількості -2 шт.

2018р.

21,20

21,20

Головка (гайка) з`єднувальна муфтова ГМ-100 - 2шт.

2018р.

0,37

0,37

Рукав пожежний латексний Д-100 с ГР-100(техніка) 2шт

2018р.

5,3

5,3

Рукав забірний (всмоктуючий) 102мм Tornado (Tурція)16шт.

2018р.

2,56

2,56

       

2. Затвердити додаток № 4 «Заходи щодо виконання «Міської цільової Програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки»  міської Програми “Питна вода України” на 2006-2020 роки»»  в новій редакції (додається).

 

3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку,  захисту прав і законних інтересів громадян  та питань житлово-комунального господарства.

 

            Міський  голова                                                    О.О.Бало

 

  

 

 

 

                                                                       РІШЕННЯ

                          

      від  20 березня  2018 року                                                 № 796

 

 

Про надання дозволу на виготовлення

проектно-кошторисної документації «Капітальне будівництво мережі вуличного освітлення від ТП № 6, 11, 271 по вул. Б.Хмельницького у м.Барвінкове Барвінківського району

Харківської області»

 

Відповідно до Програми «Розвитку та реконструкції вуличного освітлення міста Барвінкове на 2016-2020 роки», з метою підвищення рівня якості та стабілізації послуги вуличного освітлення, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань законності, правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян та питань житлово-комунального господарства та погодження постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності і етики, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати дозвіл на виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальне будівництво мережі вуличного освітлення від ТП № 6, 11, 271 

по вул. Б.Хмельницького у м.Барвінкове Барвінківського району Харківської області».

 

2.Визначити замовником по виготовленню проектно-кошторисної документації   «Капітальне будівництво мережі вуличного освітлення від ТП № 6, 11, 271 по вул.Б.Хмельницького у м.Барвінкове Барвінківського району Харківської області » виконавчий комітет Барвінківської міської ради.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію з питань  законності, правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян та питань житлово-комунального господарства.

 

 

               Міський голова                                                         О.О.Бало

 

 

                                         

 

 

 

                                                                              РІШЕННЯ

                          

          від  20 березня  2018 року                                                № 797

 

Про надання дозволу на виготовлення

проектно-кошторисної документації «Капітальне будівництво мережі вуличного освітлення від ТП № 11, 18, 371 по вул. Освіти у м.Барвінкове  Барвінківського району

Харківської області»

 

 

Відповідно до Програми «Розвитку та реконструкції вуличного освітлення міста Барвінкове на 2016-2020 роки», з метою підвищення рівня якості та стабілізації послуги вуличного освітлення, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань законності, правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян та питань житлово-комунального господарства та погодження постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності і етики,  керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати дозвіл на виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальне будівництво мережі вуличного освітлення від ТП № 11, 18, 371 

по вул. Освіти  у м.Барвінкове Барвінківського району Харківської області».

 

2.Визначити замовником по виготовленню проектно-кошторисної документації   «Капітальне будівництво мережі вуличного освітлення від ТП №11, 18, 371  по вул. Освіти у м.Барвінкове Барвінківського району Харківської області » виконавчий комітет Барвінківської міської ради.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію з питань  законності, правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян та питань житлово-комунального господарства.

 

 

               Міський голова                                                         О.О.Бало

 

 

 

 

 

 

РІШЕННЯ

 

від 20 березня 2018 року                                                              № 798

 

Про внесення змін до рішення Барвінківської міської ради від 02.03.2018 №779 «Про надання дозволу на розробку документації із землеустрою»

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики Барвінківського виконавчого комітету міської ради Рижової Н.С., враховуючи  пропозиції постійної депутатської комісії з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології, керуючись  ст.ст. 12, 93 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26, ст.59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Барвінківська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Внести зміни до п.1 рішення Барвінківської міської ради від 02.03.2018 року №779 «Про надання дозволу на розробку документації із землеустрою», а саме:

1.1. слова «орієнтовною площею до 1,0000га» замінити словами «площею 0,7924га».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію  Барвінківської міської  ради з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології (Сидорченко О.П.).

 

 

Міський голова                                                                  О.О. Бало