Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

 

                                                                РІШЕННЯ

 

        від  20  жовтня  2017 року                                                      №  643

 

Про затвердження порядку денного

ХХVІ  сесії  Барвінківської

міської ради VІІ скликання.

Відповідно до ст.ст.26,46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затвердити на розгляд ХХVІ сесії міської ради VІІ скликання такий порядок денний:

 

1.Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року

                  Інформує :Блудова Г.В.- секретар міської ради

2.Про внесення змін до рішення міської ради  від 21 грудня 2016 року № 372 «Про бюджет м .Барвінкового на 2017 рік.» та додатків до нього.

                 Інформує : Блудова Г.В.- секретар міської ради

3. Про Звіт про проведену інвентаризацію комунального майна територіальної громади міста Барвінкове по КП «Благоустрій» станом на 13.09.2017 р.

                 Інформує : Блудова Г.В.- секретар міської ради

4.Про надання дозволу на списання БКП «Благоусрій» комунального майна територіальної громади міста Барвінкове»

                 Інформує : Блудова Г.В.- секретар міської ради

5. Про передачу КП «Обласний інформаційно-технічний центр» в тимчасове управління  (експлуатацію) майна комунальної власності територіальної громади міста Барвінкове на праві оперативного управління

                  Інформує : Блудова Г.В.- секретар міської ради

6.Про надання дозволу на розробку документації із землеустрою

                Інформує : Рижова Н.С. – начальник відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики

7.Про внесення змін до договору оренди землі

               Інформує : Рижова Н.С. – начальник відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики

8.Про затвердження документації із землеустрою та передачу земельних ділянок у власність

              Інформує : Рижова Н.С. – начальник відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики

9.Про надання дозволу на продовження терміну дії Договору №1 оренди нежитлового приміщення, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Барвінкове

              Інформує : Рижова Н.С. – начальник відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики

 

 

              Міський голова                                             О.О.Бало

 

 

 

 

РІШЕННЯ

 

        від 20 жовтня 2017 року                                                           № 644

 

Про  затвердження звіту про виконання

міського  бюджету  за  9 місяців 2017 рік.

 

 

 Заслухавши    інформацію   про  виконання  міського  бюджету  за  9 місяців 2017 року, керуючись п.23 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська  рада

 

                                      В И Р І Ш И Л А:

 

1.Затвердити  звіт  про  виконання  міського  бюджету  за  9 місяців 2017 рік

 

 

по  доходах:

план

факт

різниця

% вик

по  загальному  фонду

9760734

10090257

329523

103,4

по  спеціальному  фонду

509000

836356

327356

164

по  видатках:

 

 

 

 

по  загальному  фонду

12598274

10713565

-1884709

85

по  спеціальному  фонду

1824587

832335

-992252

46

 

Міський голова                                    Бало О.О.

 

 

 

 

 

РІШЕННЯ

 

      від  20 жовтня  2017 року                                                        №  645

 

Про внесення змін до рішення міської ради  від 21 грудня 2016 року № 372 «Про бюджет м .Барвінкового на 2017 рік.» та додатків до нього.

 

         Відповідно до п.7,8 ст. 78 Бюджетного кодексу України,  Постанови Кабінету   Міністрів  України  від 23 квітня 2014 року. № 117 « Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються  за бюджетні кошти» ( із змінами), керуючись пунктом 23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                         ВИРІШИЛА:

        Внести зміни до рішення міської ради від 21 грудня 2016 року №372 « Про бюджет м.Барвінкового на 2017 рік» та додатків до нього ,(зі змінами), внесеними рішенням міської ради від 27 січня 2017 року №, від 10 лютого 2017 року №454, від 31 березня 2017 року №469, від 05 травня 2017 року № 513 , від 30.05.2017р. № 541, від 09 06.2017р. №553, від 30.06.2017р. №585, від 28.08.2017р. №602, від 08.09.2017р. № 623, від 11.10.2017р. №641 виклавши їх у новій редакції:

 

1.     Визначити на 2017 рік:

-  доходи міського  бюджету у сумі 19737,2 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 13699,6 тис. грн., доходи спеціального фонду  міського бюджету 6037.6 тис. грн., згідно з додатком №1   цього рішення;

-  видатки міського бюджету у сум 21697.2  тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 14469,5 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 7227.7 тис. грн.;  згідно з додатком 2 цього рішення.

     2. Визначити  оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 100,0 тис.грн.

3. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 3) на 2017 рік.

4.  Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду

міського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;      

         - оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

         - поточні трансферти місцевим бюджетам;

- поточні трансферти населенню.

 

5. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію   окремих місцевих (регіональних)  програм , згідно з додатком  № 4 до цього рішення .

 

 6. Установити дефіцит міського бюджету у сумі 769,9 тис.грн., який складається з дефіциту загального  фонду  в сумі 1323,0 тис.грн. та профіциту  загального фонду  в сумі 553,1 тис.грн.        

Джерелом покриття дефіциту загального фонду міського бюджету визначити вільний залишок коштів, що спрямовується на видатки загального фонду 1323,0 тис.грн., профіцит, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 553,1тис.грн. Установити обсяг коштів, які передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду) в сумі 553,1 тис.грн. за рахунок доходів.

 

7. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 1190,1 тис.грн., джерелом покриття якого визначити вільні залишки коштів спеціального фонду станом на 01.01.2017року в сумі 637,0 тис.грн., та надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду) у сумі 553,1 тис.грн.(додаток № 5 ).

 

         8. .Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право  міськвиконкому в особі міського голови отримувати у порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України:

         - позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету,  пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

      9. Головному  розпоряднику  коштів  міського  бюджету   забезпечити  в  першочерговому порядку   потребу  в  коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених Законом України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної праці; на  проведення  розрахунків  за  електричну і теплову  енергію, водопостачання,  водовідведення та  послуги 

зв’язку, які  споживаються   бюджетними  установами. Затвердити   ліміти  споживання енергоносіїв у  натуральних  та  грошових  показниках для кожної

бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань , згідно з додатком №7 до цього рішення.

 

        10. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком№6 до цього рішення.

 

11. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України

 

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського

бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України

      

        13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею

71 Бюджетного кодексу України .

 

        14 Надати  міському  голові  право  брати   бюджетні  зобов’язання та  здійснювати   відповідні   видатки у 2017 році за   загальним  фондом   бюджету  тільки  в  межах  бюджетних  асигнувань, встановлених  кошторисами, враховуючи необхідність  виконання  бюджетних  зобов’язань  минулих  років, узятих  на  облік  в  органах  Державного  казначейства.

Зобов’язання  взяті  розпорядником  коштів  міського  бюджету  без відповідних  бюджетних  асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням міської ради про міський бюджет,  не вважаються  бюджетними  зобов’язаннями  і не  підлягають  оплаті  за  рахунок  бюджетних  коштів. Взяття  таких  зобов’язань є бюджетними  правопорушеннями. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

 За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати,  а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами ( крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.  

 

15. Встановити, що керівники  бюджетних  установ утримують  чисельність працівників  та  здійснюють  фактичні  видатки  на  заробітну  плату, включаючи  видатки  на  премії  та  інші  види  заохочень  чи   винагород, матеріальну допомогу, лише  в  межах  фонду  заробітної  плати, затвердженого  для  бюджетних  установ  у  кошторисах на 2017 рік.

 

16. Дозволити міськвиконкому, у виключних випадках отримувати готівку на придбання продуктів харчування, медикаментів, запчастин, ПММ, квітів,папір,  оплату послуг зв’язку, заправка картриджа, сплата судового збору  та здійснювати інші видатки, які не можуть бути проведені за безготівковою оплатою.

 17. Міському голові вжити заходи, щодо оптимізації граничної чисельності

працівників бюджетних установ  Барвінківської міської ради, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до  міського бюджету на 2017 рік.

 

18. Надати право міському голові при підписанні договорів «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти» в разі необхідності, передбачати попередню оплату на товари , роботи і послуги згідно з Постановою КМУ від 23

квітня  2014 року №117 « Про здійснення  попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

 

19. Надати право міському голові укладати договори про міжбюджетні трансферти між міським бюджетом та районним бюджетом.

 

        20. Додатки 1-7 та пояснювальна записка до цього рішення є його невід’ємною частиною

 

21. Це  рішення  Барвінківської  міської  ради  набирає  чинності  з 11 жовтня  2017  року.

 

  22.  Відповідно  до  ст. 28 Бюджетного  кодексу  України  оприлюднити  рішення  Барвінківської  міської  ради “ Про  бюджет м. Барвінкове  на  2017  рік ”  у  десятиденний  термін з  дня  його  прийняття на сайті міської ради .

 

 23.  Контроль  за  виконанням  бюджету м. Барвінкового  на  2017  рік  покласти  на  постійну  комісію  міської  ради  з  питань планування   бюджету  і фінансів освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності  і етики   (Курілова Л.П.)

 

 

Міський голова                                                    О.О.Бало

 

 

Пояснювальна записка

до рішення Барвінківської  міської ради XXVI сесії   VII скликання   № 645   від 20 жовтня 2017 року « Про внесення  змін  до рішення міської ради  від  21 грудня 2016 року № 372 « Про бюджет м.Барвінкового на 2017 рік» та додатків до нього (із змінами).

 

 

Внесення змін до міського бюджету на 2017 рік пропонується здійснити на підставі п.7, п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України.

Основні зміни полягають у наступному:

 

I. Збільшити доходи міського бюджету:

1. Збільшуються доходи за рахунок перевиконання міського бюджету станом на 01.09.2017 року по загальному фонду  в сумі   9,2 тис.грн., із них:

  Код 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» 9,2 тис.грн.( жовтень 2,0 тис.грн., листопад 2,2 тис.грн., грудень 5,0 тис.грн.);

 2. Збільшуються доходи за рахунок перевиконання міського бюджету станом на 01.09.2017 року по спеціальному фонду  в сумі 1,5 тис.грн., із них:      Код 33010100 « Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення , що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим» 1,5 тис.грн.

II.Зменшити доходи міського бюджету:

1.                     По загальному фонду на суму 9,2 тис.грн. в т.ч. Код 22090400 «Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів ( посвідок) та паспортів громадян України» 7,2 тис.грн.(жовтень 2,0 тис.грн., листопад 2,2 тис.грн., грудень 3,0 тис.грн.,) , Код 22090100 «Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування» 2,0 тис.грн. ( грудень )

 

                 III. Виділення коштів за рахунок перевиконання  по спеціальному фонду:

1. «Проведення заходів із землеустрою» КЕКВ 2281 « Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних( регіональних) програм» 1,5 тис.грн. ( проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до програми розвитку земельних відносин та охорони земель в місті Барвінкове Харківської області на 2011-2020 роки);

 

 

           Міський голова                                                 О.О.Бало

 

  

РІШЕННЯ

 

               від   20 жовтня  2017 року                                        № 646

 

 

Про Звіт про проведену інвентаризацію

комунального майна територіальної громади

міста Барвінкове по КП «Благоустрій»

станом на 13.09.2017 р.

 

Відповідно до розпорядження міського голови від 05.09.2017р. № 261 «Про проведення інвентаризації майна міської громади, переданого на баланс на праві господарського відання БКП «Благоустрій»» та з метою контролю за станом використання комунального майна, яке було передано КП «Благоустрій», рішенням ХХХІІІ сесії міської ради V скликання від 29.04.2009р. № 477 «Про передачу цілісного майнового комплексу територіальної громади м.Барвінкового Барвінківському комунальному підприємству «Благоустрій»», розглянувши звіт про проведену інвентаризацію комунального майна територіальної громади міста Барвінкове по КП «Благоустрій» станом на 13.09.2017р., враховуючи пропозиції постійної комісії з питань  законності, правопорядку,  захисту прав і законних інтересів громадян  та питань житлово-комунального господарства та погодження комісії з  питань планування, бюджету і фінансів, освіти, культури, молоді і спорту,  соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності і етики, керуючись  ст.60, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Звіт про проведену інвентаризацію комунального майна територіальної громади міста Барвінкове, яке було передано на баланс на праві господарського відання КП «Благоустрій»»  станом на 13.09.2017р. (додається).

            2. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку,  захисту прав і законних інтересів громадян  та питань житлово-комунального господарства.

 

             Міський голова                                                  О.О.Бало

 

        

РІШЕННЯ

 

                від  20 жовтня  2017  року                                                     №  647

 

Про надання дозволу на списання

 Барвінківським КП «Благоустрій»   комунального майна територіальної громади міста Барвінкове

 

На підставі рішення ХХХІІІ сесії Барвінківської міської ради У скликання  від 29.04.2009 року №477 «Про передачу цілісного майнового комплексу територіальної громади м.Барвінкового Барвінківському комунальному підприємству «Благоустрій»  та розглянувши лист директора БКП «Благоустрій» №397 від 17.10.2017 року з  приводу включення питання до порядку денного чергової сесії міської ради щодо списання майна міської громади,  яке  фізично зношене та не використовується в виробництві, відповідно до «Порядку списання майна, яке є комунальною власністю територіальної громади м.Барвінкове», затвердженого рішенням  ХVІІІ сесії міської ради від 17.02.2012р. № 305, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань  законності, правопорядку,  захисту прав і законних інтересів громадян  та питань житлово-комунального господарства та погодження комісії з  питань планування, бюджету і фінансів, освіти, культури, молоді і спорту,  соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності і етики , керуючись ст.26, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати дозвіл Барвінківському КП «Благоустрій» на оформлення документації на списання комунального майна територіальної громади міста Барвінкове, яке знаходиться на праві господарського відання КП «Благоустрій» (згідно додатку)

2. Зобов’язати Барвінківське КП «Благоустрій» в місячний термін створити комісію по встановленню факту непридатності майна та оформленню документів на списання майна з залученням представника Барвінківського виконавчого комітету міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  законності, правопорядку,  захисту прав і законних інтересів громадян  та питань житлово-комунального господарства

 

         Міський голова                                                           О.О.Бало

 

  

        РІШЕННЯ

 

       від  20 жовтня  2017 року                                                   № 648

 

 

Про передачу КП «Обласний інформаційно-технічний центр»

в тимчасове управління  (експлуатацію) майна комунальної власності територіальної громади міста Барвінкове на праві оперативного управління

 

Розглянувши звернення  заступника директора з економіки О.Ю.Супруна від 19.10.2017 року № 82/10 з приводу передачі в оперативне управління обладнання та матеріалів для забезпечення сталого та якісного водопостачання в м.Барвінкове, відповідно до договору № 5 від 27.07.2017р. «Про передачу в управління (експлуатацію) майна комунальної власності територіальної громади міста Барвінкове на праві оперативного управління», враховуючи пропозиції постійно діючої комісії законності, правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян та питань житлово-комунального господарства та погодження постійно діючої комісії з питань планування бюджету і фінансів, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності і етики, керуючись ст.26, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Передати КП «Обласний інформаційно-технічний центр» в тимчасове управління (експлуатацію) комунальне майно територіальної громади міста Барвінкове на праві оперативного управління :

найменування

одн.

вим.

кіль-ть

балансова вартість, грн..

знос,

грн.

залишкова вартість, грн.

1.

GSM-модем для обчислювача об»єму газу «Гамма-Флоу  03А»(комплект)

 

шт.

 

3

 

47676,00

 

0

 

47676,00

2.

Насосний агрегат ЕЦВ 8-40-150 (в-во Херсон, Україна)

шт.

1

23760,00

0

23760,00

3.

Насосний агрегат ЕЦВ 6-10-140 (в-во Херсон, Україна)

шт.

1

9324,00

0

9324,00

4.

Насосний агрегат фекальний СД 32/40 з електродвигуном 11кВт 3000 об.хв.

шт.

1

20280,00

0

20280,00

 

Всього:

 

6

101040,00

 

101040,00

 

2. Доручити від імені міської ради міському голові Бало О.О. та начальнику відділу бухгалтерської служби міськвиконкому, головному бухгалтеру  Янгурській Н.В. оформити відповідну додаткову угоду та підписати акт приймання-передачі з КП «Обласний інформаційно-технічний центр».

 

3. КП «Обласний інформаційно-технічний центр» внести зміни та доповнення до додатку № 1  «Акту приймання-передачі  від 27 липня 2017 року на виконання рішення Барвінківської міської ради ХХІІ сесії УІ скликання від 30 червня 2017 року №584» та збільшити  балансову вартість основних засобів на суму 101040 грн.00 коп. (сто одна тисяча сорок  грн. 00 коп.).

 

4. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на комісію з питань 

законності, правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян та питань житлово-комунального господарства.

 

 

          Міський голова                                                    О.О.Бало

 

 

РІШЕННЯ

 

від 20 жовтня 2017 року                                                               № 649 

 

Про надання дозволу на розробку документації із землеустрою

 

         Розглянувши заяви фізичних осіб про надання дозволу на розробку документації із землеустрою, враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології, відповідно до статей 79-1, 98-100, 118, 121-124 Земельного кодексу України, статей 50 та 55 Закону України «Про землеустрій», пункту 2 розділу VІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про державний земельний кадастр», розділу ІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» від 06 вересня 2012 року №5245-VI, керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Відмовити гр.Борщовій Ірині Євстафіївні в наданні дозволу на розробку документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,1000га яка розташована по вул.О.Навродського, 20, м.Барвінкове, Барвінківський р-н, Харківська обл., з метою отримання вказаної земельної ділянки безоплатно у приватну власність в межах норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам, у зв’язку із наявністю за вказаною адресою зареєстрованого права особистої власності на домоволодіння іншої особи та реєстрації місця проживання фізичних осіб.

 

         2.  Надати  гр.Коцар Ганні Максимівні (РНОКПП 1655407183) дозвіл на розробку  документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки з цільовим призначенням для ведення городництва орієнтовною площею  0,1200га,  по вул. Горького, 43, м.Барвінкове, Барвінківський район, Харківська область, з метою отримання в оренду.

2.1. Рекомендувати гр.Коцар Г.М. впродовж  тридцяти  календарних днів з дня отримання даного рішення замовити розробку документації із землеустрою та надати до міської ради копію відповідного договору.

2.2. Розроблену документацію із землеустрою подати на затвердження до Барвінківської міської ради в термін до 01 листопада  2018 року.

2.3. При невиконанні умов, зазначених у п.2.2 даного рішення вважати його таким, що втратило чинність.

 

3. Відмовити гр.Ворон Миколі Миколайовичу (РНОКПП2978809496) у наданні дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки кадастровий №6320410100:00:004:0278 площею 0,1847га на дві земельні ділянки орієнтовною площею: 0,0895га (під об’єктом забудови) та 0,0952га у зв’язку із  необґрунтованістю такого поділу.

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію  Барвінківської міської  ради  з  питань землекористування, архітектури, будівництва та екології (Сидорченко О.П.).

 

 

Міський голова                                                                  О.О.Бало

 

 

РІШЕННЯ

 

від 20 жовтня 2017 року                                                               № 650 

 

Про внесення змін до договору оренди землі

 

         Розглянувши заяву гр.Черного Анатолія Андрійовича щодо внесення змін до договору оренди земельної ділянки, враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології, відповідно до статей 12, 124 Земельного кодексу України, статей 21, 23, 30 Закону України «Про оренду землі», керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

   1. Відмовити гр.Черному Анатолію Андрійовичу у внесенні змін до договору оренди земельної ділянки б/н від 25.05.2009 (право оренди зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права номер запису 9808115, дата державної реєстрації права – 25.05.2015):

1.1. в частині зміни розміру ставки орендної плати - у зв’язку з невідповідністю запропонованого розміру орендної плати ставкам орендної плати за земельні ділянки комунальної власності в межах міста Барвінкове, які затверджені рішенням ХХХХІV  сесії  міської  ради VІ скликання від 31.10.2014 №919 «Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності в межах міста Барвінкове» згідно якого ставка орендної плати встановлюється по кожному виду цільового призначення земель відповідно до класифікатора видів цільового призначення земель затвердженого Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010  N 548, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010р. за №1011/18306, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної  політики  та  продовольства  N  587  від 28.09.2012.

1.2. в частині зміни цільового призначення земельної ділянки – у зв’язку з тим, що запропонована зміна коду цільового призначення земельної ділянки на 03.15 – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, не відповідає фактичному функціональному використанню вказаної земельної ділянки (майданчик кафе).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію  Барвінківської міської  ради  з  питань землекористування, архітектури, будівництва та екології (Сидорченко О.П.).

 

 Міський голова                                                               О.О.Бало

 

 

РІШЕННЯ

 

від 20 жовтня 2017 року                                                               № 651

 

Про затвердження документації із землеустрою та передачу земельних ділянок у власність

         Розглянувши заяви фізичних осіб про затвердження документації із землеустрою та про передачу земельних ділянок у власність, вважаючи обґрунтованими розміри площ земельних ділянок та їх цільового призначення, керуючись статтями 12,  116, 118, 121-124, 186   Земельного  кодексу  України,  пунктом 2 розділу VІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про державний земельний кадастр», розділом ІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» від 06 вересня 2012 року №5245-VI, пунктом 34 частини 1 статті 26  та статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити  «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)   для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.Південній, 34 в м.Барвінкове Барвінківського району Харківської області» щодо земельної ділянки кадастровий №6320410100:00:006:0261.

1.1. Передати  земельну ділянку кадастровий №6320410100:00:006:0261  площею 0,0500га, цільове призначення відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за №1011/18306  02.01 - для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.Південна, №34,  м.Барвінкове,  гр.Василевській Валентині Адамівні (РНОКПП 2822800506)   безоплатно у приватну власність в межах норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам.

1.2. Гр.Василевській В.А.:

1.2.1. Виконувати обов'язки  власника земельної  ділянки відповідно до  вимог  ст.91 Земельного  кодексу  України.

1.2.2. Здійснити державну реєстрацію права власності на земельну ділянку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 

2. Затвердити  «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)   для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.Донецька, №13 в м.Барвінкове Барвінківського району Харківської області» щодо земельної ділянки кадастровий №6320410100:00:006:0260.

2.1. Передати  земельну ділянку кадастровий №6320410100:00:006:0260  площею 0,0894га, цільове призначення відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за №1011/18306  02.01 - для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.Донецька,13,  м.Барвінкове,  гр.Рой Валерію Михайловичу (РНОКПП 1786600476)   безоплатно у приватну власність в межах норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам.

2.2. Гр.Рой В.М:

2.2.1. Виконувати обов'язки  власника земельної  ділянки відповідно до  вимог  ст.91 Земельного  кодексу  України.

2.2.2. Здійснити державну реєстрацію права власності на земельну ділянку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 

3. Затвердити  «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)   для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.Соборна, №209 в м.Барвінкове Барвінківського району Харківської області» щодо земельної ділянки кадастровий №6320410100:00:004:0419.

3.1. Передати  земельну ділянку кадастровий №6320410100:00:004:0419  площею 0,1000га, цільове призначення відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за №1011/18306  02.01 - для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.Соборна, 209,  м.Барвінкове,  гр.Гочь Володимиру Васильовичу (РНОКПП 2088300678)   безоплатно у приватну власність в межах норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам.

3.2. Гр.Гочь В.В.:

3.2.1. Виконувати обов'язки  власника земельної  ділянки відповідно до  вимог  ст.91 Земельного  кодексу  України.

3.2.2. Здійснити державну реєстрацію права власності на земельну ділянку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 

4. Затвердити  «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)   для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.Григорія Данилевського, №41 в м.Барвінкове Барвінківського району Харківської області» щодо земельної ділянки кадастровий №6320410100:00:007:0292.

4.1. Передати  земельну ділянку кадастровий №6320410100:00:007:0292  площею 0,1000га, цільове призначення відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за №1011/18306  02.01 - для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.Соборна, 209,  м.Барвінкове,  гр.Земляній Ніні Василівні (РНОКПП 143050584_)   безоплатно у приватну власність в межах норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам.

4.2. Гр. Земляній Н.В.:

4.2.1. Виконувати обов'язки  власника земельної  ділянки відповідно до  вимог  ст.91 Земельного  кодексу  України.

4.2.2. Здійснити державну реєстрацію права власності на земельну ділянку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 

5. Затвердити  «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)   для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Космодем’янської Зої, №9а  в м.Барвінкове Барвінківського району Харківської області» щодо земельної ділянки кадастровий №6320410100:00:004:0425.

5.1. Передати  земельну ділянку кадастровий №6320410100:00:004:0425  площею 0,0508га, цільове призначення відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за №1011/18306  02.01 - для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. . Космодем’янської Зої, №9а,  м.Барвінкове,  гр.Кожевніковій Валентині Олексіївні (РНОКПП 2148814964)   безоплатно у приватну власність в межах норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам.

5.2. Гр.Кожевніковій В.О.:

5.2.1. Виконувати обов'язки  власника земельної  ділянки відповідно до  вимог  ст.91 Земельного  кодексу  України.

5.2.2. Здійснити державну реєстрацію права власності на земельну ділянку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 

6. Затвердити  «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)   для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.Некрасова, №1-А в м.Барвінкове Барвінківського району Харківської області» щодо земельної ділянки кадастровий №6320410100:00:001:0190.

6.1. Передати  земельну ділянку кадастровий №6320410100:00:001:0190  площею 0,1000га, цільове призначення відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за №1011/18306  02.01 - для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.Некрасова, 1-А,  м.Барвінкове,  гр.Блудовій Галині Володимирівні (РНОКПП 2497000749), гр.Блудову Сергію Олександровичу (РНОКПП 3267306072), гр.Блудову Ігорю Олександровичу (РНОКПП 3632205313)   безоплатно у спільну приватну власність в межах норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам.

6.2. Громадянам Блудовій Г.В., Блудову С.О., Блудову І.О.:

6.2.1. Виконувати обов'язки  власника земельної  ділянки відповідно до  вимог  ст.91 Земельного  кодексу  України.

6.2.2. Здійснити державну реєстрацію права власності на земельну ділянку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 

7. Затвердити  «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.Комарова, №22 в м.Барвінкове Барвінківського району Харківської області» щодо земельної ділянки кадастровий №6320410100:00:004:0426.

7.1. Передати  земельну ділянку кадастровий №6320410100:00:004:0426  площею 0,1000га, цільове призначення відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за №1011/18306  02.01 - для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.Комарова, 22,  м.Барвінкове,  гр.Кузьміній  Анні Вікторівні (РНОКПП 3368704486)   безоплатно у приватну власність в межах норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам.

7.2. Гр. Кузьміній А.В.

7.2.1. Виконувати обов'язки  власника земельної  ділянки відповідно до  вимог  ст.91 Земельного  кодексу  України.

7.2.2. Здійснити державну реєстрацію права власності на земельну ділянку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 

8. Затвердити  «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.Першотравнева, №26 в м.Барвінкове Барвінківського району Харківської області» щодо земельної ділянки кадастровий №6320410100:00:002:0370.

8.1. Передати  земельну ділянку кадастровий №6320410100:00:002:0370  площею 0,1000га, цільове призначення відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за №1011/18306  02.01 - для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.Першотравнева, 26,  м.Барвінкове,  гр.Малюті Євгену Віталійовичу (РНОКПП 3162619573)   безоплатно у приватну власність в межах норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам.

8.2. Гр. Малюті Є.В.

8.2.1. Виконувати обов'язки  власника земельної  ділянки відповідно до  вимог  ст.91 Земельного  кодексу  України.

8.2.2. Здійснити державну реєстрацію права власності на земельну ділянку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 

9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію  Барвінківської міської  ради  з  питань землекористування, архітектури, будівництва та екології (Сидорченко О.П.).

 

 Міський голова                                                                           О.О.Бало

 

РІШЕННЯ

 

             від  20 жовтня 2017 року                                                         № 652 

 

Про надання дозволу на продовження терміну дії Договору №1

оренди нежитлового приміщення, що належить до комунальної

власності територіальної громади міста Барвінкове

 

Розглянувши заяву Народного депутата України Добкіна Дмитра Марковича від 17 жовтня 2017 року вих.№01/11 щодо продовження терміну дії Договору від 01 травня 2015 року №1, враховуючи висновки постійної діючої комісії з питань законності, правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян та питань житлово-комунального господарства, відповідно до ст. 9 та ст. 11 Закону України "Про оренду  державного  та комунального майна", керуючись п.5 ст.60 та ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  Барвінківська міська рада

 

                                                         ВИРІШИЛА:

 

1. Продовжити термін дії договору від 01 травня 2015 року №1 оренди нежитлового приміщення, яке розташоване по вул. Освіти (50 років Радянської України), 17 загальною площею 43,36 кв.м. до 01 листопада 2018 року, за умови приведення орендної плати у відповідність до чинного законодавства. З цією метою:

1.1.  Доручити Барвінківському виконавчому комітету міської ради провести оцінку об’єкту оренди, а саме нежитлового приміщення по вул. Освіти, 17 в                  м. Барвінкове, Харківської обл. 

1.2. Подати звіт про оцінку на затвердження Барвінківській міській раді.

1.3.Доручити міському голові Бало Олександру Олексійовичу після затвердження оцінки укласти  з Народним депутатом України Добкіним Дмитром Марковичем додаткову угоду до договору зазначеного в п.1.

  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян та питань житлово-комунального господарства.

 

                   

               Міський голова                                                    О.О. Бало