Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

                                                  РІШЕННЯ

 

        від  23 серпня  2018 року                                                      № 924

 

Про затвердження порядку денного

позачергової ХХХІХ  сесії  Барвінківської

міської ради VІІ скликання

 

Відповідно до ст.ст.26,46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затвердити на розгляд позачергової ХХХІХ сесії міської ради VІІ скликання  такий порядок денний:

 

1. Про внесення змін до рішення XXIX сесії міської ради VII скликання  від 22 грудня 2017 року № 686  «Про бюджет м .Барвінкового на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами)

                 Інформує :Янгурська Н.В.- головний бухгалтер міськвиконкому

2. Про прийняття до комунальної власності завершеного  об’єкту будівництва  «Технічне переоснащення блочної станції обеззалізування питної води потужністю 10 м3/год в районі ЦРЛ в м.Барвінкове Харківської області»

                 Інформує :Янгурська Н.В.- головний бухгалтер міськвиконкому

3. Про внесення змін та доповнень до «Програми  обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове  на 2016-2020 роки та додатків до нього (зі змінами)»

                 Інформує :Недвига В.О.- начальник відділу з питань благоустрою та розвитку інфраструктури  житлово комунального господарства

4. Про внесення змін та доповнень до «Програми реформування  та розвитку житлово-комунального господарства м.Барвінкове   на 2017-2020 роки» 

                 Інформує : Недвига В.О.- начальник відділу з питань містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури житлово-комунального господарства

5.Про затвердження документації із землеустрою, передачу земельних ділянок у власність та користування

                  Інформує : Блудова Г.В.- секретар міської ради

 

              Міський голова                                                 О.О.Бало

 

 

                                              

 

                                                                                             РІШЕННЯ

 

                                  від 23 серпня 2018 року                                                        №   925

 

Про внесення змін до рішення XXIX сесії міської ради VII скликання  від 22 грудня 2017 року № 686  «Про бюджет м .Барвінкового на 2018 рік.» та додатків до нього (зі змінами)

       

                    

               Відповідно до п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                                                                  ВИРІШИЛА:

 

        Внести зміни до рішення міської ради від 22 грудня 2017 року № 686 « Про бюджет м.Барвінкового на 2018 рік» та додатків до нього ,(зі змінами), внесеними рішенням міської ради від 09.02.2018р. №727,рішенням міської ради від 02.03.2018р. №771, рішенням сесії від 20.03.2018р. №793, рішенням сесії від 06.04.2018р. №800, рішенням сесії від 04.05.2018р №828, рішенням сесії від  01.06.2018р.  №859, рішення сесії  від 25.06.2018р.№ 896, рішення сесії від 31.07.2018№900 виклавши їх у новій редакції, 1.Визначити на 2018 рік:

 

  доходи міського  бюджету у сумі 21152,4 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 16678,7 тис. грн., доходи спеціального фонду  міського бюджету 4473,7 тис. грн., згідно з додатком №1   цього рішення;

-  видатки міського бюджету у сумі 22930,5 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 15774,6 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 7155,9 тис. грн.;  згідно з додатком 2 цього рішення.

     2. Визначити  оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 100,0 тис.грн.

3.  Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 3) на 2018 рік.

4. Затвердити на 2018 рік  резервний фонд міського бюджету у сумі 63,7 тис. грн.

5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;      

         - оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

         - поточні трансферти місцевим бюджетам;

- поточні трансферти населенню.

 

6. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію   окремих місцевих (регіональних)  програм , згідно з додатком  № 4 до цього рішення .

 

7. Установити профіцит міського бюджету у сумі 904,2 тис.грн., який складається з дефіциту загального  фонду  в сумі 1012,3 тис.грн. та профіциту загального фонду  в сумі 1916,5 тис.грн.

Джерелом покриття дефіциту загального фонду міського бюджету визначити вільний залишок коштів, що спрямовується на видатки загального фонду 1012,3 тис.грн., профіцит, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 1916,5 тис.грн. Установити обсяг коштів, які передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду) в сумі 1916,5 тис.грн. за рахунок доходів, згідно з додатком  № 5 до цього рішення .

 

8. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 2682,2 тис.грн., джерелом покриття якого визначити вільні залишки коштів спеціального фонду станом на 01.01.2018року в сумі 765,7 тис.грн., та надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду) у сумі 1916,5 тис.грн. згідно з додатком  № 5 до цього рішення .

      

        9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право  міськвиконкому в особі міського голови отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

   - позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

       

       10. Головному  розпоряднику  коштів  міського  бюджету   забезпечити  в  першочерговому порядку   потребу  в  коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених Законом України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної праці; на  проведення розрахунків  за  електричну і теплову  енергію, водопостачання, водовідведення та  послуги  зв’язку, які  споживаються   бюджетними установами. Затвердити   ліміти  споживання енергоносіїв у  натуральних та грошових  показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань , згідно з додатком №6 до цього рішення.

 

       11. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких здійснюється за

рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком№7 до цього рішення

 

12. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

 

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського

бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені

статтею 691 Бюджетного кодексу України.

        

      14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського

бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України .

       

       15. Надати  міському  голові  право  брати   бюджетні  зобов’язання та здійснювати   відповідні   видатки у 2018 році за   загальним  фондом бюджету  тільки  в  межах  бюджетних  асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи

  необхідність  виконання  бюджетних  зобов’язань  минулих  років, узятих  на облік  в  органах  Державного  казначейства.

Зобов’язання  взяті  розпорядником  коштів  міського  бюджету  без відповідних  бюджетних  асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням міської ради про міський бюджет,  не вважаються бюджетними  зобов’язаннями  і не  підлягають  оплаті  за  рахунок бюджетних  коштів. Взяття  таких  зобов’язань є бюджетними правопорушеннями. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

 За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами ( крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

 

  16. Встановити, що керівники  бюджетних  установ утримують  чисельність працівників  та  здійснюють  фактичні  видатки  на  заробітну  плату, включаючи  видатки  на  премії  та  інші  види  заохочень  чи   винагород, матеріальну допомогу, лише  в  межах  фонду  заробітної  плати, затвердженого  для  бюджетних  установ  у  кошторисах на 2018 рік.

 

17. Дозволити міськвиконкому, у виключних випадках отримувати готівку на придбання продуктів харчування, медикаментів, запчастин, ПММ, квітів,папір,  оплату послуг зв’язку, заправка картриджа, сплата судового збору  та здійснювати інші видатки, які не можуть бути проведені за безготівковою оплатою.

 

 18. Міському голові вжити заходи, щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ  Барвінківської міської ради, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до  міського бюджету на 2018 рік.

19. Надати право міському голові при підписанні договорів «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти» в разі необхідності, передбачати попередню оплату на товари , роботи і послуги згідно з Постановою КМУ від 23 квітня  2014 року №117 « Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

 

20. Надати право міському голові укладати договори про міжбюджетні трансферти між міським бюджетом та районним бюджетом.

 

      21. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною

 

      22. Це  рішення  Барвінківської  міської  ради  набирає  чинності  з 23 серпня 2018  року.

 

      23.  Відповідно  до  ст. 28 Бюджетного  кодексу  України  оприлюднити рішення  Барвінківської  міської  ради “ Про  бюджет м. Барвінкове  на  2018 рік ”  у  десятиденний  термін з  дня  його  прийняття на сайті міської ради .

 

     24.  Контроль  за  виконанням  бюджету м. Барвінкового  на  2018  рік покласти  на  постійну  комісію  міської  ради  з  питань планування бюджету і фінансів освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності  і етики   (Курілова Л.П.)

 

Міський голова                                                    О.О.Бало

 

 

Пояснювальна записка

до рішення Барвінківської міської ради  XXXIХ сесії  VII скликання

№  925 від 23 серпня 2018 року « Про внесення  змін  до рішення ХХІХ міської ради VII скликання від  22 грудня 2017 року № 686 « Про бюджет м.Барвінкового на 2018 рік» та додатків до нього зі змінами.

 

          На підставі розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 17 серпня 2018 року №492 « Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 травня 2018 року №347»  та розпорядження голови районної ради від 22 серпня 2018 року №42  « Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2017 року №503- VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами) внести до п.2 пп.1 рішення Барвінківської міської ради позачергової XXXVI сесії  VII скликання № 896 від 25 червня 2018 року « Про внесення  змін  до рішення ХХІХ міської ради VII скликання від  22 грудня 2017 року № 686 « Про бюджет м.Барвінкового на 2018 рік» та додатків до нього) такі зміни:

       Виключити видатки по поточному ремонту дороги м.Барвінкове вул..Скрипника 199900 грн. та затвердити видатки по поточному ремонту дороги м.Барвінкове вул..Богдана Хмельницького 199900 грн. та викласти п.2 пп.1  в новій редакції

- «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету» КЕКВ 2240 « Оплата послуг ( крім комунальних)» 199900 грн.( поточний ремонт в м.Барвінкове вул.. Богдана Хмельницького),  КЕКВ 3132 « Капітальний ремонт інших об’єктів» 1135774 грн. ( капітальний ремонт ділянки дороги по вул..Штирова від №57 до №87-е в м.Барвінкове (коригування)).

I.      Збільшити доходи міського бюджету:

 1. Збільшуються доходи за рахунок перевиконання міського бюджету станом на 01.08.2018 року по спеціальному фонду  в сумі 8600 грн.,   Код 33010100 « Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим» 8600 грн.

По загальному фонду :

Код 18010300 «Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості» 55300 грн.

II.          Зменшити доходи міського бюджету.

Код 18050300 « Єдиний податок з юридичних осіб»55300 грн.( серпень 40000 грн., вересень 15300 грн.)

III.        Виділення коштів за рахунок  перевиконання міського бюджету:

 Збільшуються видатки за рахунок перевиконання міського бюджету  станом на 01.08.2018 року по спеціальному фонду для відновлення та проведення інших видатків в сумі 8600 грн., із них:

- « Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 8600 грн.( проведення робіт по технічному нагляду  «капітальний ремонт ділянки дороги по вул..Штирова від №57 до №87-е в м.Барвінкове (коригування) на виконання програми обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове на 2016-2020 роки» на 2018 рік);

IV.            Перерозподіл коштів в межах затверджених асигнувань та інші зміни.

Здійснюються переміщення в межах затверджених асигнувань.

1. Зробити переміщення з КФК на КФК по спеціальному фонду:

-з «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання  і предметів довгострокового користування» 9600 грн та направити їх на « Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 9600 грн.( проведення робіт по технічному нагляду  «Капітальний ремонт ділянки дороги по вул..Штирова від №57 до №87-е в м.Барвінкове (коригування) на виконання програми обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове на 2016-2020 роки» на 2018 рік);

по загальному фонду :

-  з « Резервний фонд» КЕКВ 9000 « Нерозподілені видатки» 46000 грн. та направити їх на «Організація благоустрою населених пунктів»  КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)» 46000 грн.(придбання ПММ на виконання  «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Барвінкове на 2017-2020 роки»);

- з « Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2610 « «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)» 23300 грн. та направити їх на «Організація благоустрою населених пунктів»  КЕКВ 2610  «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)» 23300 грн.( на виконання  «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Барвінкове на 2017-2020 роки»);

2. Зменшити видатки по загальному фонду :

 - « Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2610 « «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)» 7200 грн.

3. Збільшити видатки по спеціальному фонду (за рахунок передачі із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд) в сумі 7200 грн. та направити їх на  « Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 7200 грн.( проведення робіт по технічному нагляду  «Капітальний ремонт ділянки дороги по вул..Штирова від №57 до №87-е в м.Барвінкове (коригування) на виконання програми обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове на 2016-2020 роки» на 2018 рік);

4.Зробити переміщення  з кварталу на квартал:

Доходи:Код 14031900 «Пальне» 100000 грн.( з III кварталу (серпень)  на IV квартал (жовтень)); Код 18010300 «Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості» 100000 грн. (з IV кварталу (жовтень)  на III кварталу (серпень)); Код 18010900 « Орендна плата з фізичних осіб» 24000 грн. (з IV кварталу (листопад)  на III кварталу (серпень)); Код 18010600 « Орендна плата з юридичних осіб» 36000 грн. (з IV кварталу (листопад)  на III кварталу (серпень)).

Видатки : «Організація благоустрою населених пунктів»  КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» 60000 грн. ((з IV кварталу (листопад)  на III кварталу (серпень)).

 

 

               Міський голова                                               О.О.Бало

 

 

 

 РІШЕННЯ

                                                      від 23 серпня 2018 року                                                  № 926

 

Про прийняття до комунальної власності завершеного  об’єкту будівництва  «Технічне переоснащення блочної станції обеззалізування питної води потужністю 10 м3/год в районі ЦРЛ в м.Барвінкове Харківської області»

Розглянувши декларацію про готовність об’єкта до експлуатації «Технічне переоснащення блочної станції обеззалізування питної води потужністю 10 м3/год в районі ЦРЛ в м.Барвінкове, Харківської області»  №ХК141182201623, враховуючи пропозиції постійно діючої комісії міської ради з питань законності, правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян та питань житлово-комунального господарства та погодження постійно діючої комісії з питань планування, бюджету і фінансів, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоровꞌя, депутатської діяльності і етики, керуючись ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.                Прийняти до комунальної власності територіальної громади міста  Барвінкового завершений об’єкт будівництва - «Технічне переоснащення блочної станції обеззалізування питної води потужністю 10 м3/год в районі ЦРЛ в м.Барвінкове, Харківської області» загальна вартість будівельних робіт по об’єкту складає 1345470 грн. 60 коп. (Один мільйон триста сорок п’ять тисяч чотириста сімдесят грн. 60 коп.)

2.           Начальнику-головному бухгалтеру відділу бухгалтерської служби Янгурській Н.В. поставити на баланс міськвиконкому об’єкт будівництва «Технічне переоснащення блочної станції обеззалізування питної води потужністю 10 м3/год в районі ЦРЛ в м.Барвінкове, Харківської області»

3.           Контроль за виконанням  рішення покласти на постійно діючу комісіюзаконності, правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян та питань житлово-комунального господарства. (Степанова Т.А.)

 

    Міський голова                                                    О.О.Бало

 

 

 

 

                                   РІШЕННЯ

                                    від  23 серпня  2018 року                                                    №  927

 

Про внесення змін та доповнень до

«Програми  обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове  на 2016-2020 роки та додатків до нього (зі змінами)»

 

Відповідно до внесених змін до бюджету м.Барвінкове  на 2018 рік, з метою невідкладності вирішення соціально-економічних проблем міста, враховуючи пропозиції комісії з питань законності, правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян та питань житлово-комунального господарства та погодження комісії з питань планування, бюджету і фінансів, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності і етики, керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни та доповнення до додатків № 2 та № 4  «Програми  обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове  на 2016-2020 роки»», а саме:

1.1 Додаток № 2 «Заходи  щодо реалізації Програми обслуговування, утримання та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове на 2016-2020 роки»:

     - в позиції «Поточний ремонт дороги в м.Барвінкове вул.Скрипника» в графі фінансування з державного бюджету на 2018рік в графах  Всього «3» та «9», в графі «10» вилучити цифру 199,9тис.грн;

      -додати нову позицію «Поточний ремонт дороги в м.Барвінкове вул.Б.Хмельницького» в графі фінансування з державного бюджету на 2018рік в графах «3», «9» та «10»  додати цифру 199,9тис.грн;

    -в заході «Придбання щебню» в графі фінансування з місцевого бюджету на 2018рік в графі «3», «9» та «11» додати суму 10,0,

і дані позиції викласти в наступній редакції:

 

 

Назва заходу

 

Всього

Фінансування, тис.грн.    2018 рік

Всього

Д/бюджет

М/бюджет

1

2

3

9

10

11

 

Поточний ремонт дороги в м.Барвінкове вул.Скрипника

 

 

 

 

 

Поточний ремонт дороги в м.Барвінкове вул Б.Хмельницького

199,9

199,9

199,9

 

 

Придбання щебеню

79,952

63,90

 

63,90

 

Всього по додатку № 2

6890,49

3868,047

1335,674

2532,373

 

1.2.Додаток № 4 «Заходи на 2018 рік щодо реалізації Програми обслуговування, утримання та розвитку дорожнього комплексу  міста Барвінкове на 2016-2020 роки»

- в позиції «Поточний ремонт дороги в м.Барвінкове вул.Скрипника» в графі фінансування з державного бюджету на 2018рік в графі в «3», «4» вилучити цифру 199,9тис.грн;

    -додати позицію «Поточний ремонт дороги в м.Барвінкове вул.Б.Хмельницького» в графі фінансування з державного бюджету на 2018рік в графі «3», «4» додати цифру 199,9тис.грн;

       - в заході «Придбання щебню» в графі фінансування з місцевого бюджету на 2018рік в графі «3», «5» додати суму 10,0,

і дані позиції викласти в наступній редакції:

 

 

Назва заходу

Фінансування, тис.грн.   

виконавець

Всього

д/бюджет

м/бюджет

1

2

3

4

5

6

 

Поточний ремонт дороги в м.Барвінкове вул.Скрипника

 

 

 

  виконавчий комітет міської ради

 

Поточний ремонт дороги в м.Барвінкове вул Б.Хмельницького

199,9

199,9

 

  виконавчий комітет міської ради

 

Придбання щебеню

63,90

 

63,90

  виконавчий комітет міської ради

 

2. Затвердити додаток № 2 «Заходи щодо реалізації Програми обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове на 2016-2020 роки» та додаток № 4 «Заходи на 2018 рік щодо реалізації Програми обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове на 2016-2020 роки»  Програми обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове на 2016-2020 роки» в новій редакції (додаються).

 

3.Контроль за виконанням цього рішення  покласти на комісію з питань 

законності, правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян та питань житлово-комунального господарства.

 

Міський голова                                                                            О.О.Бало

 

 

 

 

                                             РІШЕННЯ

 

                                           від 23 серпня  2018 року                                                              № 928

 

Про внесення змін та доповнень до «Програми реформування

 та розвитку житлово-комунального господарства м.Барвінкове

  на 2017-2020 роки»  

 

З метою приведення до належного вигляду та благоустрою території в місті, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань  законності, правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян та питань житлово-комунального господарства та погодження комісії з питань планування, бюджету і фінансів, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності і етики, керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни та доповнення до додатку № 2 «Заходи щодо реалізації Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Барвінкове на 2017-2020 роки» «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Барвінкове на 2017-2020 роки», а саме:

 розділ І «Санітарна очистка та благоустрій міста»

- в заході прибирання центральних вулиць міста в графі «3», «7» та «9» збільшити позіцію на суму 13,3;

-в заході обслуговування пам’ятників в графі «3», «7» та «9» збільшити позіцію на суму 10,0;

-в заході придбання паливно-мастильних матеріалів в графі «3», «7» та «9» збільшити позіцію на суму 46,0;

і дані позиції викласти в наступній редакції:

 

Назва заходу

 

Всього

 

Фінансування 2018 рік тис.грн.

Виконавець

Всього

місцевий

бюджет

1

2

3

7

9

16

 

прибирання центральних вулиць міста

 

66,67

 

43,3

 

43,3

 КП «Благоустрій»

 

обслуговування пам’ятників

52,221

46,0

46,0

 КП «Благоустрій»

 

придбання паливно-мастильних матеріалів

457,8

171,9

 

171,9

 КП «Благоустрій»

 

2.Додаток № 2 «Заходи щодо реалізації Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Барвінкове на 2017-2020 роки» «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Барвінкове на 2017-2020 роки»  викласти в новій редакції (додається).

 

3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку,  захисту прав і законних інтересів громадян  та питань житлово-комунального господарства.

 

 

Міський  голова                                            О.О.Бало

 

 

РІШЕННЯ

 

                                                від 23 серпня  2018 року                                                              № 929

 

Про затвердження документації із землеустрою,
 передачу земельних ділянок у власність та користування

        

         Розглянувши заяви фізичних та юридичних осіб про затвердження документації із землеустрою, передачу земельних ділянок у власність та користування, вважаючи обґрунтованими розміри площ земельних ділянок та їх цільового призначення, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 92, 116, 118, 121-123 та 186   Земельного  кодексу  України,  п. 2 розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державний земельний кадастр», ст. ст.50, 55 Закону України «Про землеустрій», п.34 ч.1 ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.Г.Данилевського, буд.74 в м.Барвінкове Барвінківського району Харківської області» щодо земельної ділянки кадастровий №6320410100:00:007:0321.

1.1. Передати  земельну ділянку кадастровий №6320410100:00:007:0321  площею 0,0750га, цільове призначення відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за №1011/18306  02.01 - для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.Г.Данилевського, №74, м.Барвінкове, гр.Пащенко Антоніні Іванівні (РНОКПП 2266922020)   безоплатно у приватну власність в межах норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам.

1.2. Гр.Пащенко А.І.:

1.2.1. Виконувати обов'язки  власника земельної  ділянки відповідно до  вимог  ст.91 Земельного  кодексу  України.

1.2.2. Здійснити державну реєстрацію права власності на земельну ділянку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 

2. Затвердити  «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.Торецька, буд.17 в м.Барвінкове Барвінківського району Харківської області» щодо земельної ділянки кадастровий №6320410100:00:007:0320.

2.1. Передати  земельну ділянку кадастровий №6320410100:00:007:0320  площею 0,1000 га, цільове призначення відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за №1011/18306  02.01 - для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.Торецька, №17,  м.Барвінкове,  гр. Осьмусі Артему Андрійовичу (РНОКПП 3371805038)  безоплатно у приватну власність в межах норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам.

2.2. Гр. Осьмусі А.А.:

2.2.1. Виконувати обов'язки  власника земельної  ділянки відповідно до вимог  ст.91 Земельного  кодексу  України.

2.2.2. Здійснити державну реєстрацію права власності на земельну ділянку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 

3. Затвердити  «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.Соборна, буд.75 в м.Барвінкове Барвінківського району Харківської області» щодо земельної ділянки кадастровий №6320410100:00:004:0449.

3.1. Передати  земельну ділянку кадастровий №6320410100:00:004:0449  площею 0,1000 га, цільове призначення відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за №1011/18306  02.01 - для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.Соборна, №75,  м.Барвінкове  гр.Мельнику Олександру Федоровичу (РНОКПП 2295700591) безоплатно у приватну власність в межах норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам.

3.2. Гр.Мельнику О.Ф.:

3.2.1. Виконувати обов'язки  власника земельної  ділянки відповідно до вимог  ст.91 Земельного  кодексу  України.

3.2.2. Здійснити державну реєстрацію права власності на земельну ділянку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 

4. Затвердити  «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)   для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.Пушкіна, буд.13 в м.Барвінкове Барвінківського району Харківської області» щодо земельної ділянки кадастровий №6320410100:00:003:0263.

4.1. Передати  земельну ділянку кадастровий №6320410100:00:003:0263 площею 0,1000 га, цільове призначення відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за №1011/18306  02.01 - для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.Пушкіна, №13,  м.Барвінкове гр.Мельнику Івану Тимофійовичу (РНОКПП  1881100553)   безоплатно у приватну власність в межах норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам.

4.2. Гр.Мельнику І.Т.:

4.2.1. Виконувати обов'язки  власника земельної  ділянки відповідно до вимог  ст.91 Земельного  кодексу  України.

4.2.2. Здійснити державну реєстрацію права власності на земельну ділянку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 

5. Затвердити  «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.Штирова, буд.79 в м.Барвінкове Барвінківського району Харківської області» щодо земельної ділянки кадастровий №6320410100:00:002:0393.

5.1. Передати  земельну ділянку кадастровий №6320410100:00:002:0393  площею 0,0689 га, цільове призначення відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за №1011/18306  02.01 - для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.Штирова, №79,  м.Барвінкове гр.Чикал Катерині Пилипівні (РНОКПП  1361003744) безоплатно у приватну власність в межах норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам.

5.2. Гр.Чикал К.П.:

5.2.1. Виконувати обов'язки  власника земельної  ділянки відповідно до  вимог  ст.91 Земельного  кодексу  України.

5.2.2. Здійснити державну реєстрацію права власності на земельну ділянку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 

6. Затвердити  «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.Козацька, буд.131 в м.Барвінкове Барвінківського району Харківської області» щодо земельної ділянки кадастровий №6320410100:00:006:0278.

6.1. Передати  земельну ділянку кадастровий №6320410100:00:006:0278 площею 0,0676 га, цільове призначення відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за №1011/18306  02.01 - для будівництва  та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул.Козацька, №131,  м.Барвінкове гр.Землянко Миколі Васильовичу (РНОКПП  1134707478)   безоплатно у приватну власність в межах норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам.

6.2. Гр.Землянко М.В.:

6.2.1. Виконувати обов'язки  власника земельної  ділянки відповідно до вимог  ст.91 Земельного  кодексу  України.

6.2.2. Здійснити державну реєстрацію права власності на земельну ділянку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

7. Затвердити  «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної форми власності  за адресою вул.Соборна, 9, м.Барвінкове Барвінківського району Харківської області» щодо земельної ділянки кадастровий №6320410100:00:004:0445.

7.1. Передати  земельну ділянку кадастровий №6320410100:00:004:0445 площею 0,7924га з цільовим призначенням відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за №1011/18306  03.02 - для будівництва  та обслуговування будівель закладів освіти по вул.Соборна, №9,  м.Барвінкове,  в постійне користування дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) №1 «Промінець» Барвінківської міської ради (код 25780269).

7.2. Дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) №1 «Промінець» Барвінківської міської ради здійснити державну реєстрацію права постійного користування земельною ділянкою відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 

8. Затвердити  «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної форми власності  за адресою вул.Московська, 22, м.Барвінкове Барвінківського району Харківської області» щодо земельної ділянки кадастровий №6320410100:00:007:0323.

8.1. Передати  земельну ділянку кадастровий №6320410100:00:007:0323 площею 0,3000га з цільовим призначенням відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за №1011/18306  03.02 - для будівництва  та обслуговування будівель закладів освіти по вул.Московська, №22,  м.Барвінкове,  в постійне користування Українському державному підприємству по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс» (код 38758018).

8.2. Українському державному підприємству по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс» здійснити державну реєстрацію права постійного користування земельною ділянкою відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 

9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію Барвінківської міської  ради  з  питань землекористування, архітектури, будівництва та екології (Сидорченко О.П.).

 

 

Міський голова                                                                   О.О.Бало