Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

                                                                            РІШЕННЯ

 

        від  30 травня  2017 року                                                      №  540

 

Про затвердження порядку денного

ХХ  сесії  Барвінківської

міської ради VІІ скликання.

 

Відповідно до ст.ст.26,46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затвердити на розгляд ХХ сесії міської ради VІІ скликання такий порядок денний:

 

1. Про внесення змін до рішення міської ради  від 21 грудня 2016 року № 372 «Про бюджет м .Барвінкового на 2017 рік.».

              Інформує : Янгурська Н.В.- головний бухгалтер відділу бухгалтерської служби          

2.Про надання дозволу на виготовлення робочого проекту «Технічне переоснащення блочної станції обеззалізування питної води потужністю 10м3/год в районі ЦРЛ м.Барвінкове Харківської області».

               Інформує: Топал Н.І- спеціаліст по контролю за благоустроєм території міста

3.Про внесення змін та доповнень до додатків № 2 та № 3  «Програми  обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове  на 2016-2020 роки»».

               Інформує: Топал Н.І- спеціаліст по контролю за благоустроєм території міста

4. Про  внесення змін та доповнень до Програми розвитку земельних відносин та охорони земель в місті Барвінкове Харківської області на 2011-2020 роки.

             Інформує : Рижова Н.С. – начальник відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики

5.Про проведення інвентаризації земельної ділянки.

             Інформує : Рижова Н.С. – начальник відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики

6.Про затвердження рішення узгоджувальної комісії по вирішенню земельних спорів з приводу суміжного землекористування.

               Інформує : Рижова Н.С. – начальник відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики

7.Про розірвання договору оренди нежитлового приміщення що належить до комунальної власності територіальної громади м.Барвінкового

                Інформує : Рижова Н.С. – начальник відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики

 

       Міський голова                                             О.О.Бало

 

                                                                 

 

                                                                  РІШЕННЯ

 

    від  30 травня  2017 року                                                        №   541

 

Про внесення змін до рішення міської ради  від 21 грудня 2016 року № 372 «Про бюджет м .Барвінкового на 2017 рік.» та додатків до нього.

 

         Відповідно до п.7,8 ст. 78 Бюджетного кодексу України,  Постанови Кабінету   Міністрів  України  від 23 квітня 2014 року. № 117 « Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються  за бюджетні кошти» ( із змінами), керуючись пунктом 23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                         ВИРІШИЛА:

        Внести зміни до рішення міської ради від 21 грудня 2016 року №372 « Про бюджет м.Барвінкового на 2017 рік» та додатків до нього ,(зі змінами), внесеними рішенням міської ради від 27 січня 2017 року №, від 10 лютого 2017 року №454, від 31 березня 2017 року №469, від 05 травня 2017 року №  виклавши їх у новій редакції:

 

1.     Визначити на 2017 рік:

-  доходи міського  бюджету у сумі 16211,3 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 12056,3 тис. грн., доходи спеціального фонду  міського бюджету 4155,0 тис. грн., згідно з додатком №1   цього рішення;

-  видатки міського бюджету у сум 17910,7 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 13203,7 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 4707,00 тис. грн.;  згідно з додатком 2 цього рішення.

     2. Визначити  оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 100,0 тис.грн.

3. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 3) на 2017 рік.

4. Затвердити на 2017 рік  резервний фонд міського бюджету у сумі 114,6 тис. грн.

5.  Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду

міського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;      

         - оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

         - поточні трансферти місцевим бюджетам;

- поточні трансферти населенню.

6. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію   окремих місцевих (регіональних)  програм , згідно з додатком  № 4 до цього рішення .

        7. Установити дефіцит міського бюджету у сумі 1147.4 тис.грн., який складається з дефіциту загального  фонду  в сумі 1147.4 тис.грн..        

Джерелом покриття дефіциту загального фонду міського бюджету визначити вільний залишок коштів, що спрямовується на видатки загального фонду 1147.4 тис.грн..

 8. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 552.0 тис.грн., джерелом покриття якого визначити вільні залишки коштів спеціального фонду станом на 01.01.2017року в сумі 552,0 тис.грн (від  відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 15,0 тис.грн.) (додаток № 5 ).

         9. .Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право  міськвиконкому в особі міського голови отримувати у порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України:

         - позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету,  пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

       10. Головному  розпоряднику  коштів  міського  бюджету   забезпечити  в  першочерговому порядку   потребу  в  коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених Законом України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної праці; на  проведення  розрахунків  за  електричну і теплову  енергію, водопостачання,  водовідведення та  послуги  зв’язку, які  споживаються   бюджетними  установами. Затвердити   ліміти  споживання енергоносіїв у  натуральних  та  грошових  показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань , згідно з додатком №7 до цього рішення.

 

        11. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком№6 до цього рішення.

12. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

        14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України .

        15 Надати  міському  голові  право  брати   бюджетні  зобов’язання та  здійснювати   відповідні   видатки у 2017 році за   загальним  фондом   бюджету  тільки  в  межах  бюджетних  асигнувань, встановлених  кошторисами, враховуючи необхідність  виконання  бюджетних  зобов’язань  минулих  років, узятих  на  облік  в  органах  Державного  казначейства.

Зобов’язання  взяті  розпорядником  коштів  міського  бюджету  без відповідних  бюджетних  асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням міської ради про міський бюджет,  не вважаються  бюджетними  зобов’язаннями  і не  підлягають  оплаті  за  рахунок  бюджетних  коштів. Взяття  таких  зобов’язань є бюджетними  правопорушеннями. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

 За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати,  а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами ( крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.  

16. Встановити, що керівники  бюджетних  установ утримують  чисельність працівників  та  здійснюють  фактичні  видатки  на  заробітну  плату, включаючи  видатки  на  премії  та  інші  види  заохочень  чи   винагород, матеріальну допомогу, лише  в  межах  фонду  заробітної  плати, затвердженого  для  бюджетних  установ  у  кошторисах на 2017 рік.

17. Дозволити міськвиконкому, у виключних випадках отримувати готівку на придбання продуктів харчування, медикаментів, запчастин, ПММ, квітів,папір,  оплату послуг зв’язку, заправка картриджа, сплата судового збору  та здійснювати інші видатки, які не можуть бути проведені за безготівковою оплатою.

 18. Міському голові вжити заходи, щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ  Барвінківської міської ради, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до  міського бюджету на 2017 рік.

19. Надати право міському голові при підписанні договорів «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти» в разі необхідності, передбачати попередню оплату на товари , роботи і послуги згідно з Постановою КМУ від 23 квітня  2014 року №117 « Про здійснення  попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

20. Надати право міському голові укладати договори про міжбюджетні трансферти між міським бюджетом та районним бюджетом.

        21. Додатки 1-7 та пояснювальна записка до цього рішення є його невід’ємною частиною

22. Це  рішення  Барвінківської  міської  ради  набирає  чинності  з 30 травня  2017  року.

  23.  Відповідно  до  ст. 28 Бюджетного  кодексу  України  оприлюднити  рішення  Барвінківської  міської  ради “ Про  бюджет м. Барвінкове  на  2017  рік ”  у  десятиденний  термін з  дня  його  прийняття на сайті міської ради .

 24.  Контроль  за  виконанням  бюджету м. Барвінкового  на  2017  рік  покласти  на  постійну  комісію  міської  ради  з  питань планування   бюджету  і фінансів освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності  і етики   (Курілова Л.П.)

 

 

Міський голова                                                    О.О.Бало

 

 

 

РІШЕННЯ

               від 30 травня  2017 року                                                  № 542

 

Про надання дозволу на виготовлення робочого проекту «Технічне переоснащення  блочної станції обеззалізування  питної води  потужністю10м3/год. в районі ЦРЛ в м.Барвінкове Харківської області»

          На виконання Програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки», затвердженої  рішеннями  ХХХ сесії міської ради ІV скликання від 15.07.2005р. № 559 «Про затвердження міської Програми «Питна вода України» та ХVІІІ сесії міської ради VІ скликання від 17.02.2012р. № 288 «Про внесення змін та доповнень до міської програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки»,  та з метою забезпечення мікрорайону лікарні якісною очищеною питною водою, у відповідності до «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів», затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  України від 20.10.2016р. №  281, та  листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.04.2017р. №7/15-3463 з приводу встановлення замовником розміру кошторисної заробітної плати у складі вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів на стадії розроблення проектної документації по кожному конкретному об’єкту та особливостей здійснення будівельних робіт на об’єкті будівництва, що споруджуються із залученням бюджетних коштів,  враховуючи пропозиції постійної комісії з питань законності, правопорядку,  захисту прав і законних інтересів громадян  та питань житлово-комунального господарства, погодження комісії з  питань планування, бюджету і фінансів, освіти, культури, молоді і спорту,  соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності і етики, керуючись ст.13 Закону  України «Про питну воду та питне водопостачання» та ст.26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Барвінківська  міська  рада

ВИРІШИЛА:

 1.Надати дозвіл на виготовлення робочого проекту «Технічне переоснащення  блочної станції обеззалізування  питної води  потужністю10м3/год. в районі ЦРЛ в м.Барвінкове Харківської області».

 

2.Визначити замовником по виготовленню  робочого проекту «Технічне переоснащення блочної станції обеззалізування питної води потужністю10м3/год. в районі ЦРЛ в м.Барвінкове Харківської області» Барвінківський виконавчий комітет міської ради.

 

3. При розробці робочого проекту «Технічне переоснащення  блочної станції обеззалізування  питної води  потужністю10м3/год. в районі ЦРЛ в м.Барвінкове Харківської області»  встановити розмір кошторисної заробітної плати в 2017 році у розмірі 3590,00 грн., що відповідає середньому розміру складності робіт у будівництві 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах.

 

4. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію  міської  ради  з  питань законності, правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян та питань житлово–комунального господарства. 

 

             Міський голова                                                    О.О.Бало

 

                                               

 

 

                                                                               РІШЕННЯ

               від  30 травня  2017 року                                                       № 543

 

Про внесення змін та доповнень до додатків № 2 та № 3  

«Програми  обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове  на 2016-2020 роки»»

 

Відповідно до внесених змін до бюджету м.Барвінкове  на 2017 рік, з метою невідкладності вирішення соціально-економічних проблем міста,  враховуючи пропозиції комісії з питань законності, правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян та питань житлово-комунального господарства та погодження комісії з питань планування, бюджету і фінансів, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності і етики, керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.          Внести зміни та доповнення до додатків № 2 та № 3  «Програми  обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове  на 2016-2020 роки»», а саме:

-   додаток № 2 «Заходи  щодо реалізації Програми  обслуговування, утримання та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове на 2016-2020 роки»

- в позиції ««Поточний ремонт автодоріг по: вул. Б.Хмельницького, вул.Освіти, вул.О.Навродського, вул.І.Плиса, вул.І.Величка, вул.Незалежності, вул.Соборна, вул.Центральна»:

 

 пункт «вул.Центральна» виключити і дану позицію викласти в наступній редакції:

 

 

Назва заходу

 

Всього

Фінансування, тис.грн.    2017 рік

Всього

М/бюджет

1

2

3

6

8

 

Поточний ремонт автодоріг по:

-          вул..Б.Хмельницького

 

394,9

 

195,0

 

195,0

-          вул.Освіти

338,0

198,0

198,0

-          вул.О.Навродського

199,9

 

 

-          вул.І.Плиса

199,9

 

 

-          вул.І.Величка

60,0

 

 

-          вул.Незалежності

40,0

 

 

-          вул.Соборна

136,0

 

 

 

доповнити наступною позицією:

 

 

Назва заходу

 

Всього

Фінансування, тис.грн.    2017 рік

Всього

М/бюджет

1

2

3

6

8

 

Поточний ремонт дорожнього покриття від перехрестя вул.Освіти з вул.Центральною до будівлі №  3 по вул. Центральній  м.Барвінкове

 

199,9

 

199,9

 

199,9

 

Всього по додатку № 2:

3655,96925

 

994,1

 

 додаток № 3 «Заходи на 2017 рік щодо реалізації Програми  обслуговування, утримання та розвитку дорожнього комплексу  міста Барвінкове на 2016-2020 роки»

 

в позиції «Поточний ремонт автодоріг по: вул. Б.Хмельницького, вул. Центральна, вул.Освіти від № 1 до № 61» пункт «вул.Центральна виключити і дану позицію викласти в наступній редакції:

 

 

 

Назва заходу

Фінансування, тис.грн.   

виконавець

Всього

М/бюджет

1

2

3

5

6

 

Поточний ремонт автодоріг по:

-         вул..Б.Хмельницького

195,0

195,0

 

КП

«Благоустрій»

 

-         вул.Освіти від №1 до№61

198,0

198,0

 

доповнити наступною позицією:

 

 

Назва заходу

Фінансування, тис.грн.   

виконавець

Всього

М/бюджет

1

2

3

5

6

 

Поточний ремонт дорожнього покриття від перехрестя вул.Освіти з вул.Центральною до будівлі №  3 по вул. Центральній  м.Барвінкове

 

199,9

 

199,9

 

КП

«Благоустрій»

 

Всього по додатку № 3:

994,1

994,1

 

 

2. Затвердити додаток № 2 «Заходи щодо реалізації Програми обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове на 2016-2020 роки» та додаток № 3 «Заходи на 2017 рік щодо реалізації Програми обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове на 2016-2020 роки»  Програми обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове на 2016-2020 роки» в новій редакції (додаються).

3.Контроль за виконанням цього рішення  покласти на комісію з питань  законності, правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян та питань житлово-комунального господарства.

 

Міський голова                                                              О.О.Бало

 

 

 

 

 

 

РІШЕННЯ

  від 30 травня 2017 року                                                             № 544

 

Про  внесення змін та доповнень до Програми розвитку земельних відносин та охорони земель в місті Барвінкове Харківської області на 2011-2020 роки

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики виконавчого комітету міської ради Рижової Н.С., враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології, керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26  та частиною 1 статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада  

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до Програми розвитку земельних відносин та охорони земель в місті Барвінкове Харківської області на 2011-2020 роки, затверджену рішенням V сесії Барвінківської міської ради VI скликання від 17.02.2011 №69 (зі змінами), а саме: 

1.1. таблицю 5 пункту 2.4 «Інвентаризація земель в межах м.Барвінкове та земель запасу і резервного фонду за межами міста Барвінкового, що відносяться до земель Барвінківської міської ради»  розділу 2 «Ведення державного земельного кадастру» доповнити пунктом 16:

№ п/п

Найменування робіт

 

Рік виконання

Кошти для проведення робіт, тис. грн.

Площа земель,

яка буде

проінвентари-зована, га

 

місцевий бюджет

державний бюджет

1

2

3

4

5

6

16

Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, яка розташована у межах вулиць Пушкіна та Незалежності, м.Барвінкове, на якій розміщується водозабор ЦРЛ.

2017

15,0

-

0,5000

2. Контроль  за  виконанням  рішення покласти  на  постійну  комісію  Барвінківської міської  ради  з  питань землекористування, архітектури, будівництва та екології (Сидорченко О.П.).

 

Міський голова                                                                           О.О.Бало

 

 

 

 

 

РІШЕННЯ

від 30 травня 2017 року                                                                         № 545

 

Про проведення інвентаризації земельної ділянки

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики виконавчого комітету міської ради Рижової Н.С., враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології,  керуючись пунктами 1, 8 Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів  України  від  23.05.2012 № 513, ст.ст.12,  183  Земельного кодексу України, ст.ст. 22, 25, 35, 55 Закону України «Про землеустрій»,   п.34 ч.1 ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Барвінківська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

         1. Провести інвентаризацію земельної ділянки яка розташована у межах вулиць Пушкіна та Незалежності, м.Барвінкове, орієнтовною площею 0,5000га, на якій розміщується водозабор ЦРЛ, з метою її формування, визначення  угідь, встановлення кількісних та якісних характеристик тощо.

         2. Барвінківському виконавчому комітету міської ради замовити виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, зазначеної у п.1, та подати її на затвердження Барвінківській міській раді.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію  Барвінківської міської  ради  з  питань землекористування, архітектури, будівництва та екології (Сидорченко О.П.).

 

Міський голова                                                                  О.О.Бало

 

 

 

 

РІШЕННЯ

 

від 05 травня 2017 року                                                                         № 546

 

Про затвердження рішення узгоджувальної комісії по вирішенню земельних спорів з приводу суміжного землекористування

 

Розглянувши протокол №8 засідання узгоджувальної комісії по вирішенню земельних спорів з приводу суміжного землекористування від 23.05.2017 року, відповідно до Положення про узгоджувальну комісію по  вирішенню земельних спорів з приводу суміжного землекористування, затвердженого рішенням Барвінківської міської ради №1117 від 05.06.2015, враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології, на підставі ст.ст.12, 158, 159  Земельного кодексу України, керуючись п. 34 ч.1 ст. 26, ст.59 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

                                                        

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити рішення узгоджувальної комісії по вирішенню земельних спорів з приводу суміжного землекористування за зверненням гр.Плаксій І.І. (протокол №8/2017 від 23.05.2017).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію  Барвінківської міської  ради  з  питань землекористування, архітектури, будівництва та екології (Сидорченко О.П.).

 

Міський голова                                                                            О.О.Бало

 

                                            

 

 

                                                                                  РІШЕННЯ

           від  30 травня 2017 року                                                                              № 547

 

Про розірвання договору оренди нежитлового приміщення що належить до комунальної власності територіальної громади м.Барвінкового

 

         Розглянувши листи директора Барвінківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Рудьковської Н.В. від 29 травня 2017 року №101 та начальника відділу освіти Барвінківської районної державної адміністрації Коптєвої Н.О. від 29 травня 2017 року №548, відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 р. № 2209-XII (зі змінами та доповненнями), рішення сесії міської ради від 17.02.2011 р. № 85 «Про надання в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Барвінкове» (зі змінами), враховуючи висновки постійної комісію з  питань законності, правопорядку, захисту прав і законності інтересів громадян та питань житлово-комунального господарства , керуючись п.5 ст. 60 та ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Барвінківська міська рада,

 

                                                          ВИРІШИЛА:

 

1. Припинити з 30 травня 2017 року дію договору оренди нежитлового приміщення, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Барвінкове від 22 січня 2015 року № 3/1 з відділом освіти Барвінківської районної державної адміністрації загальною площею 180,00 кв.м., що знаходиться за адресою м. Барвінкове, вул. Червонозаводська, 9.

2. Зобов’язати відділ освіти Барвінківської районної державної адміністрації передати орендоване майно, згідно акта прийому – передачі, представнику Барвінківського виконавчого комітету міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  законності, правопорядку, захисту прав і законності інтересів громадян та питань житлово-комунального господарства (Степонова Т.А.).

 

 

Міський голова                                                                     О.О. Бало