Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

 

РІШЕННЯ

     від  25 листопада  2011 року                                                                           №   226

Про  затвердження порядку денного
ХІІІ сесії  Барвінківської  міської  ради
УІ скликання.

Відповідно до ст. ст. 43,46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затвердити на розгляд ХІІІ сесії міської ради УІ скликання такий порядок денний:

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 06 січня 2011 року №26 «Про бюджет м.Барвінкового на 2011 рік».

                          Інформує : Янгурська Н.В. – головний бухгалтер

2. Про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради .

                          Інформує : Блудова Г.В. – секретар міської ради

3.Про внесення змін та доповнень до міської Програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки» та додатку №1 (зі змінами).

                      Інформує: : Козлов В.П.- заступник міського голови

4. Про внесення змін до рішення ХІІ сесії міської ради УІ скликання від 21.10.11 року №200  «Про внесення змін та доповнень до рішення ХІ сесії міської ради УІ скликання від 23.09.2011 року №192«Про внесення змін та доповнень до міської Програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки» та додатку №1 (зі змінами) та додатку №1 (зі змінами)

                      Інформує: : Козлов В.П.- заступник міського голови

5.Про попереднє погодження розташування земельної ділянки під будівництво свердловини на центральному водозаборі м.Барвінкове.

                      Інформує : Докунін М.О.,  спеціаліст з питань регулювання земельних відносин міськвиконкому.

6. Про прийняття до комунальної власності завершеного будівництва об»єкту ІІ черги газопостачання мікрорайону «Надеждівка».

                          Інформує : Магда В.Г. – міський голова

7. Про внесення змін та доповнень  до рішення ІІІ сесії міської ради УІ скликання №41 від 06.01.2011 року «Про затвердження заходів на 2011 рік та кошторису витрат на виконання міської Програми нагородження відзнаками Барвінківської міської ради , міського голови, виконавчого комітету із змінами від 29 березня 2011 року.

                                          Інформує : Блудова Г.В. – секретар міської ради

8.Про попереднє погодження місця розташування земельної ділянки під розміщення блочної станції хімічної очистки води на водозаборі ЦРЛ в м.Барвінкове Харківської області.

                    Інформує : Докунін М.О.,  спеціаліст з питань регулювання земельних відносин міськвиконкому.

9.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва водонапірної башти «Рожновського»-50 м3 по вул..Київській,251 в м.Барвінкове.

                    Інформує : Докунін М.О.,  спеціаліст з питань регулювання земельних відносин міськвиконкому.

           Міський  голова                                             Магда В.Г.

 

 РІШЕННЯ

        від  25 листопада  2011 року                                                                                                   № 227 

 Про   внесення  змін до рішення міської ради від
06 січня 2011 року № 26 « Про бюджет м. Барвінкового на 2011 рік»

     Згідно постанови КМУ  від 23 лютого 2011 року №141 «Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Питна вода України» та наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 листопада  2011 р. № 270,  заслухавши інформацію про внесення змін до міського бюджету  2011 року , керуючись  Законом  України  “ Про  Державний  бюджет    України   на  2011 рік”,   п.23  ст.26 Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, враховуючи пропозицію комісії з питань бюджету та фінансів,  міська  рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести  відповідні   зміни  до   міського  бюджету на 2011 рік, затвердженого рішенням  Ш сесії міської ради Y! скликання № 26 від 06 січня 2011 року « Про бюджет м. Барвінкового на 2011 рік», із змінами, внесеними рішеннями міської ради від 17 лютого 2011 року № 52 , від 02 червня 2011 року №123 , X сесія  міської  ради  V! скликання від  12 серпня  2011 рок  № 163, Х! сесія міської ради  VI скликання від 21 жовтня 2011р. № 196 та додатки до нього, виклавши в новій редакції. 

1.1. Затвердити  загальний    обсяг    доходів     міського    бюджету    м. Барвінкового   на   2011  рік  в  сумі   4677,2 тис. грн.

1.2  Обсяг  доходів  загального  фонду  міського  бюджету визначити в  сумі 4119,2 тис.грн.  із них:

          - дотація вирівнювання , що одержується з районного бюджету – 302,0 тис. грн.

          - інша субвенція з районного бюджету -152,9 тис. грн.

 - додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов»язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери , в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю -45,4 тис.грн.

       та   спеціального  фонду  міського бюджету  у  сумі – 558,0 тис. грн.,

              в т.ч. бюджет  розвитку – 367,1 тис. грн. ( додаток  № 1 ).

1.3.Затвердити  загальний  обсяг  видатків  міського  бюджету  м. Барвінкове  на  2011 рік у  сумі 5018,5 тис. грн., в  тому  числі обсяг видатків  загального фонду  бюджету  у  сумі 4356,7

тис.грн   та  видатків  спеціального  фонду  бюджету  у  сумі 661,8 тис.грн. за  функціональною ( додаток № 2)  та відомчою (додаток № 3)  структурою бюджету.

2. Установити дефіцит міського бюджету у сумі 237,5 тис.грн.,який складається з профіциту загального фонду в сумі 76,9 тис.грн., та дефіциту загального  фонду  в сумі 314,4 тис.грн.

Джерелом покриття дефіциту загального фонду міського бюджету визначити вільний залишок коштів, що спрямовується на видатки загального фонду 314,4 тис.грн., профіцит, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку ( спеціального фонду) -76,9 тис.грн.

Установити обсяг коштів, які передаються із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 76,9 тис.грн., з них за рахунок вільного залишку коштів – 5,2 тис.грн., за рахунок доходів в сумі 71,7 тис.грн.

3. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 103,8 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціального фонду) у сумі 76,9 тис.грн., залишки коштів спеціального фонду станом на 01.01.2011року в сумі 26,9 тис.грн.(додаток№9)

4.  Затвердити   обсяг  міжбюджетних  трансфертів (додаток № 4)  на 2011 рік :

 Установити, що перерахування дотації вирівнювання міському бюджету здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду районного бюджету згідно з додатком № 4 до цього рішення.

5.  Встановити  розмір  оборотної  касової  готівки  міського бюджету 2011 р.у сумі 50,0 тис. грн.

 6. Затвердити перелік об»єктів  (додаток№5), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

7. Збільшити доходну частину по загальному фонду міського бюджету на 2011 рік на суму 71,7 тис.грн.

Код:11010100 «Податок з доходів найманих працівників»- 71,7 тис.грн.

8. Збільшити доходну частину по спеціальному фонду міського бюджету на 2011 рік на суму 50,1 тис.грн.

Код:18050300 « Єдиний податок з юридичних осіб» на суму 50,1 тис.грн.

9. Збільшити видаткову частину  по спеціальному фонду міського бюджету на 2011 рік  на суму 121,8 тис.грн.

 -  КФК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного та культурного розвитку регіонів» КЕКВ 2420 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 121814.грн..( співфінансування на здійснення заходу реконструкція системи водо забезпечення та водоочищення з встановленням блочної хімічної очистки на водозаборі ЦРЛ в м.Барвінкове Харківської області

10. Збільшити  видаткову  частину  міського бюджету по спеціальному фонду за  рахунок   вільного  залишку  станом  на  01.01.2011 р  на  суму  25,0 тис.грн.( плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю)  та  направити  їх  на:

на   КФК 070101 «Дошкільні  заклади освіти»  КЕКВ 1133 «Продукти харчування» в сумі 25,0 тис. грн.

11.Збільшити видаткову частину міського бюджету за рахунок вільного залишку станом на 01.01.2011р. на суму 4,5 тис.грн. та направити їх на :

- на КФК  180109  «Програма  стабілізації  та  соціально-економічного  розвитку  територій» КЕКВ 1172 «Окремі  заходи  по  реалізації  державних ( регіональних) програм, не  віднесені  до  заходів  розвитку»  в  сумі 0,2 тис.грн.  ;

- на КФК 100203 «Благоустрій  міст, сіл,  селищ» КЕКВ 1163 «Оплата електропостачання» в сумі 4,3 тис. грн.

12 Зробити переміщення з КЕКВ на КЕКВ

 - по КФК 100203 «Благоустрій  міст, сіл,  селищ» з КЕКВ 1165 « Оплата інших комунальних послуг» в сумі 6,5 тис. грн. та направити їх на КЕКВ 1163 « Оплата електроенергії» в сумі 6,5 тис.грн

13.Контроль за виконанням бюджету м. Барвінкового на 2011 рік покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету та фінансів.(Макаровська Л.В.) 

Міський голова                                            В.Г.Магда

 

 

РІШЕННЯ

       від   25 листопада  2011 року                                                                                                     №  228

 

Про затвердження  рішення
виконавчого комітету Барвінківської міської ради

              Розглянувши рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради прийняті  в міжсесійний період,  керуючись ст.26, 59  Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”,    міська рада

 В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити рішення прийняте на засіданні виконавчого комітету Барвінківської міської ради     21 жовтня  2011 року  :

- № 221 « Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради від 25.11.2010 року № 205 « Про затвердження складу опікунської ради при виконавчому комітеті Барвінківської міської ради»;

- № 222 « Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради від 25.11.2010 року № 224 « Про  утворення міського конкурсного комітету на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування»;

- № 223 « Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради від 25.11.2010 року № 204 « Про затвердження складу комітету з конкурсних торгів при виконавчому комітеті Барвінківської міської ради»;

- № 224 « Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради від 25.11.2010 року № 208 « Про затвердження складу комісії по обстеженню технічного стану житлових будинків та господарських споруд на території міста при виконавчому комітеті Барвінківської ради»

2. Затвердити рішення прийняте на засіданні виконавчого комітету Барвінківської міської ради    10 листопада  2011 року  :

-  № 257 « Про переміщення КЕКВ на КЕКВ , з КФК на КФК  ». 

3. Затвердити рішення прийняте на засіданні виконавчого комітету Барвінківської міської ради    18 листопада  2011 року  :

-  № 258 « Про переміщення   з КФК на КФК  ».

 

                             Міський  голова                                                            В.Г. Магда

РІШЕННЯ

  від  25 листопада  2011 року                                                                                                  №  229

Про внесення змін та доповнень міської
Програми  «Питна вода України»
на  2006-2020 роки» та  додатку № 1 (зі змінами)

На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 8.07.2011р. № 112 «Про затвердження розподілу коштів» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.02.2011р № 141 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Питна вода України», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та погодження постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та побуту, та з метою надання якісних та стабільних послуг з питного водопостачання та водовідведення, керуючись Законом України «Про питну воду та питне водопостачання», п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до міської Програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки», затвердженої рішенням ХХХ сесії міської ради ІV скликання від 15.07.2005р. № 559,  а саме:

 - до  розділу VІ «Фінансове забезпечення виконання  Програми»

після позиції «розроблення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи, погодження та таке інше» доповнити наступними позиціями:
«співфінансування на здійснення заходу по реконструкції водогону у м.Барвінкове Харківської області»,
«співфінансування на здійснення заходу по будівництву водонапірної башти «Рожновського» - 50 м3 по вул.Київська м.Барвінкове Харківської області»,
«співфінансування на здійснення заходу по реконструкції системи водозабезпечення та водоочищення з установкою блочної хімічної очистки на водозаборі ЦРЛ в м.Барвінкове Харківської області»,
«співфінансування на здійснення заходу по реконструкції водогону по вул.Леніна у м.Барвінкове Харківської області»

 та  розділ VІ «Фінансове забезпечення виконання  Програми» викласти та затвердити в наступній редакції:
«YІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ

Фінансування  Програми здійснюється за рахунок:

-                             коштів Державного бюджету (з урахуванням заходів, які фінансуються у   рамках державних програм і проектів, що реалізуються),

-                             коштів міського бюджету на виконання заходів щодо розвитку та реформування питного водопостачання та водовідведення,  передбачених у бюджеті міста,

ü       на щорічне покриття різниці між встановленими тарифами на комунальні послуги і вартістю виробництва цих послуг,

ü       на придбання та встановлення приладів обліку споживання води та теплової енергії,

ü       на розвиток і реконструкцію централізованої системи водопостачання та водовідведення,

ü       на придбання обладнання та матеріалів для забезпечення сталого водопостачання та водовідведення,

ü       на енергозбереження  на підприємствах житлово-комунального господарства міста,

ü       на будівництво та реконструкція об’єктів у сфері благоустрою та інженерного захисту територій,

ü       зменшення  нераціональних втрат і втрат на виробництво послуг,

ü       на оплату енергоносіїв,

ü       на удосконалення, заміну, відновлення підвідної електромережі об’єктів водопостачання та водовідведення,

ü       на удосконалення, заміну, відновлення підвідної  електромережі КНС міста,

ü       на проведення геофізичних досліджень у гідрогеологічних свердловинах міста,

ü       співфінансування на здійснення заходу будівництва свердловини  на центральному водозаборі м.Барвінкове Харківської області,

ü       розроблення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи, погодження та таке інше,

ü       співфінансування на здійснення заходу по реконструкції водогону у м.Барвінкове Харківської області,

ü       співфінансування на здійснення заходу по будівництву водонапірної башти «Рожновського» - 50 м3 по вул.Київська м.Барвінкове Харківської області,

ü       співфінансування на здійснення заходу по реконструкції системи водо забезпечення та водоочищення з установкою блочної хімічної очистки на водозаборі ЦРЛ в м.Барвінкове Харківської області,

ü       співфінансування на здійснення заходу по реконструкції водогону по вул.Леніна у м.Барвінкове Харківської області.

-                                              коштів підприємства питного водопостачання та водовідведення відповідно до програм їх розвитку,

-                                              інших джерел надходження (запозичення, гранти, благодійні внески тощо).

2. Внести зміни та доповнення до додатку № 1 «Заходи щодо виконання  міської програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки»  міської Програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки», затвердженої рішенням ХХХ сесії міської ради ІV скликання від 15.07.2005р. № 559,  а саме:

                 в «Розділі І «Забезпечення необхідної потужності та сталої роботи водозабору питної води»» доповнити графу № 2 «Назва заходу» наступними пунктами і викласти в такій редакції:

Назва заходу

Термін

виконання

Фінансування, тис грн..

Виконавець

Всього

Держав.

Міський

 

Розроблення проектно-кошторисної документації «Реконструкція водогону по вул.Леніна у м.Барвінкове Харківської області», проведення експертизи, погодження та таке інше

 

 

2011-2012

 

 

63,0

 

 

-

 

 

63,0

 

 

Міськвиконком

 

Здійснення заходу по реконструкції водогону по вул.Леніна у м.Барвінкове Харківської області

 

2011-2012

 

488,456

 

439,611

 

48,845

 

Міськвиконком

2. Вищевказані зміни та доповнення внести до додатку № 1 «Заходи щодо виконання міської програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки» (зі змінами) та затвердити його в новій редакції (додається).

3.Контроль за виконанням цього рішення покладається на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства (Глинський М.С.).

             Міський  голова                                                        В.Г. Магда      

 

 РІШЕННЯ

                     від  25 листопада  2011 року                                                                               №  230

Про внесення змін до  рішення
ХІІ сесії  міської ради VІ скликання  від 21.10.2011р.
№ 200 «Про внесення змін та доповнень до рішення
ХІ сесії міської ради VІ скликання  від 23.09.2011р. № 192
«Про внесення змін та доповнень до міської Програми
«Питна вода України» на  2006-2020 роки»
та додатку № 1 (зі змінами)» та додатку № 1 (зі змінами)

На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 8.07.2011р. № 112 «Про затвердження розподілу коштів» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.02.2011р № 141 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Питна вода України», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та погодження постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та побуту, та з метою надання якісних та стабільних послуг з питного водопостачання та водовідведення, керуючись Законом України «Про питну воду та питне водопостачання», п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до  п.2 рішення ХІІ сесії  міської ради VІ скликання  від 21.10.2011р. № 200 ««Про внесення змін та доповнень до  рішення ХІ сесії  міської ради VІ скликання  від 23.09.2011р. № 192 «Про внесення змін та доповнень до  міської Програми  «Питна вода України» на  2006-2020 роки»  та додатку № 1 (зі змінами», а саме:

в підпункті «Здійснення заходу будівництва свердловини на центральному водозаборі м.Барвінкове Харківської області»  графи:

- «всього» цифри «2464,0» замінити на цифри «2375,735»,

- «державний» цифри «2240,0» замінити на цифри «2138,162»,

- «міський» цифри «224,0» замінити на цифри «237,573»;

в підпункті«Здійснення заходу реконструкції системи водозабезпечення та водоочищення з установкою блочної хімічної очистки на водозаборі ЦРЛ в м.Барвінкове Харківської області» графи:

- «державний» цифри «1107,454» замінити на цифри «1096,339»,

- «міський» цифри «110,7» замінити на цифри «121,815»;

та викласти в наступній редакції:

Назва заходу

Термін

виконання

Фінансування, тис грн..

Виконавець

Всього

Державний

Міський

 

Здійснення заходу будівництва свердловини на центральному водозаборі м.Барвінкове Харківської області

 

2011-2012

 

2375,735

 

2138,162

 

237,573

 

Міськвиконком

 

Здійснення заходу реконструкції системи водозабезпечення та водоочищення з установкою блочної хімічної очистки на водозаборі ЦРЛ в м.Барвінкове Харківської області

 

2011-2012

 

1218,154

 

1096,339

 

121,815

 

Міськвиконком

2. Вищевказані зміни внести до додатку № 1 «Заходи щодо виконання міської програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки» (зі змінами) та затвердити його в новій редакції (додається).

3.Контроль за виконанням цього рішення покладається на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства (Глинський М.С.).

             Міський  голова                                                        В.Г. Магда  

РІШЕННЯ

       від 25 листопада 2011 року                                                                                                   № 231

Про попереднє погодження місця розташування земельної ділянки під будівництво свердловини на центральному водозаборі м. Барвінкове.

З метою забезпечення якісною питною водою жителів міста у відповідності до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», на виконання державної програми «Питна вода України» на 2005-2020 роки, розглянувши акт обстеження земельної ділянки під будівництво свердловини на центральному водозаборі м. Барвінкове, керуючись п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська  рада
                                                                      
 ВИРІШИЛА:

1. Попередньо поголити місце розташування земельної ділянки під будівництво свердловини на центральному водозаборі м. Барвінкове по вул. Штирова, 211 та розробити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування свердловини на центральному водозаборі в  м. Барвінкове, Барвінківського району, Харківської області.

Земельна ділянка виділяється із земель комунальної власності – сільськогосподарського призначення, угіддя – пасовища в межах м. Барвінкове Барвінківського району Харківської області.

Цільове призначення земельної ділянки – будівництво та обслуговування свердловини на центральному водозаборі в межах м. Барвінкове.

2. Делегувати Виконавчому комітету Барвінківської міської ради повноваження по виготовленню проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування свердловини на центральному водозаборі в м. Барвінкове, Барвінківського району, Харківської області.

2.1. Розроблений проект відведення надати на розгляд та затвердження Барвінківській міській раді.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології ( М.К. Прихода).  

       Міський голова                                                   В.Г. Магда

РІШЕННЯ

                    25  від  листопада  2011 року                                                                     №  232

Про прийняття до комунальної власності
 завершеного будівництвом об’єкту «Друга черга
газопостачання мікрорайону «Надеждівка»

Розглянувши декларацію про готовність об’єкта до експлуатації «Друга черга газопостачання мікрорайону «Надеждівка» від 23 серпня 2011 року № ХК 14211031553, враховуючи пропозиції постійно діючої комісії  з питань житлово-комунального господарства, керуючись ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до комунальної власності територіальної громади міста Барвінкового завершений об’єкт будівництва – «Друга черга газопостачання мікрорайону «Надеждівка» :

-  загальна протяжність газопроводу низького тиску  -  3102,0 п.м.;

-  загальна вартість  будівельних робіт по об’єкту – 1064,167 тис.грн. (один мільйон шістдесят чотири тисячі сто шістдесят сім грн.).

2.Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії при виконавчому комітету Барвінківської міської ради  Янгурській Н.В. поставити на баланс міськвиконкому об’єкт будівництва «Друга черга газопостачання мікрорайону «Надеждівка».

3.  Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства (Глинський М.С.).

Міський голова                                                              В.Г.Магда

 

РІШЕННЯ

       від  25 листопада   2011 року                                                                                                           №  233

Про внесення змін та доповнень  до рішення ІІІ сесії міської ради УІ скликання №41 від 06.01.2011 року «Про затвердження заходів на 2011 рік та кошторису витрат на виконання міської Програми нагородження відзнаками Барвінківської міської ради , міського голови, виконавчого комітету із змінами від 29 березня 2011 року

          З метою вдосконалення порядку нагородження, враховуючи пропозицію постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, туризму, молоді і спорту, соціального захисту населення та охорони здоров»я, керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

                                                                           ВИРІШИЛА:

               1. Внести зміни до рішення ІІІ сесії міської ради УІ скликання №41 від 06.01.2011 року «Про затвердження заходів на 2011 рік та кошторису витрат на виконання міської Програми нагородження відзнаками Барвінківської міської ради , міського голови, виконавчого комітету а саме :

п.1 викласти в новій редакції: « Затвердити заходи на 2011 рік та кошторис витрат для реалізації міської Програми нагородження відзнаками Барвінківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету на 2009-2012 р.р. в сумі 9866 грн. згідно з додатком (додається).

              2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову постійної комісії з питань освіти, культури, туризму, молоді і спорту, соціального захисту населення та охорони здоров»я (Беляков П.Б.) та з питань планування, бюджету та фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та побуту (Макаровська Л.В.).

 

     Міський  голова                                                            В.Г. Магда

 

 Заходи на 2011 рік
по реалізації міської Програми нагородження відзнаками
Барвінківської міської ради, міського голови, виконавчого
комітету на 2009-2012 р.р.

№№

з/п

Термін

Вартість

букета

квітів

Вартість

рамок для

відзнак

Грошова ви

нагорода або

 цінний пода

рунок

Примітка

1

січень

50

14

150

 

2

лютий

40

14

60

 

3

березень

280

70

510

 

4

квітень

-

-

-

 

5

травень

50

14

80

 

6

червень

280

70

510

 

7

липень

150

42

240

 

8

серпень

100

28

230

 

9

вересень

1350

182

3190

 

10

жовтень

40

14

60

 

11

листопад

230

70

360

 

12

грудень

370

98

720

 

 

 

Разом

 

2940

 

616

 

6310

 

                    Секретар міської ради                                              Г.В. Блудова

 

РІШЕННЯ

                               від 25 листопада 2011 року                                                                        № 234

Про попереднє погодження місця розташування земельної ділянки під розміщення блочної станції хімічної очистки води на водозаборі ЦРЛ в м. Барвінкове Харківської області.

З метою забезпечення якісною питною водою жителів міста у відповідності до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», на виконання державної програми «Питна вода України» на 2005-2020 роки, розглянувши акт обстеження земельної ділянки для розміщення блочної станції хімічної очистки води на водозаборі ЦРЛ в м. Барвінкове Харківської області, керуючись п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська  рада

                                                                                         ВИРІШИЛА:

1. Попередньо поголити місце розташування земельної ділянки для розміщення блочної станції хімічної очистки води на водозаборі ЦРЛ у м. Барвінкове по вул. Котовського в охоронній зоні башти «Рожновського» та свердловини, розробити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0100 га для розміщення блочної станції хімічної очистки води на водозаборі ЦРЛ у м. Барвінкове, Барвінківського району, Харківської області.

Цільове призначення земельної ділянки – розміщення блочної станції хімічної очистки води та обслуговування башти «Рожновського» і свердловини на водозаборі ЦРЛ у межах м. Барвінкове.

2. Делегувати Виконавчому комітету Барвінківської міської ради повноваження по виготовленню проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0100 га для розміщення блочної станції хімічної очистки води на водозаборі ЦРЛ у м. Барвінкове, Барвінківського району, Харківської області.

2.1. Розроблений проект відведення надати на розгляд та затвердження Барвінківській міській раді.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології ( М.К. Прихода).  

       Міський голова                                                   В.Г. Магда

 

РІШЕННЯ

                         від 25 листопада 2011 року                                                                        № 235

 

Про надання  дозволу  на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для будівництва водонапірної башти «Рожновського» - 50м3
по вул. Київській, 251 в м. Барвінкове.

З метою забезпечення якісною питною водою жителів міста у відповідності до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», на виконання державної програми «Питна вода України» на 2005-2020 роки, розглянувши архітектурно-планувальне завдання №12 «Будівництво водонапірної башти «Рожновського» - 50м3 по вул. Київській, 251 в м. Барвінкове», керуючись п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська  рада

ВИРІШИЛА:

1. Делегувати Виконавчому комітету Барвінківської міської ради повноваження по виготовленню проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0654 га для будівництва та обслуговування водонапірної башти «Рожновського» - 50м3 по вул. Київській, 251 в м. Барвінкове, Барвінківського району, Харківської області.

Земельна ділянка відводиться із земель  запасу та інших ненаданих у постійне користування в межах міста, склад угідь – відкриті землі без рослинного покрову або з незначним рослинним покровом.

Цільове призначення земельної ділянки – будівництво та обслуговування водонапірної башти «Рожновського» - 50м3.

1.1. Розроблений проект відведення надати на розгляд та затвердження Барвінківській міській раді.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології ( М.К. Прихода).  

                             Міський голова                                                   В.Г. Магда