Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

 

РІШЕННЯ

     від  23 грудня  2011 року                                                                                                          №   255

Про  затвердження порядку денного
ХУ сесії  Барвінківської  міської  ради
УІ скликання.

Відповідно до ст. ст. 43,46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затвердити на розгляд ХУ сесії міської ради УІ скликання такий порядок денний:

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 06 січня 2011 року №26 «Про бюджет м.Барвінкового на 2011 рік».

                          Інформує : Янгурська Н.В. – головний бухгалтер

2.  Про внесення змін та доповнень  до рішення ІІІ сесії міської ради УІ скликання №41 від 06.01.2011 року «Про затвердження заходів на 2011 рік та кошторису витрат на виконання міської Програми нагородження відзнаками Барвінківської міської ради , міського голови, виконавчого комітету із змінами від 29 березня 2011 року.

                                          Інформує : Блудова Г.В. – секретар міської ради

           Міський  голова                                             Магда В.Г.

 

РІШЕННЯ

        від  23 грудня  2011 року                                                                                                       №  256

Про   внесення  змін до рішення міської ради від 06 січня 2011 року № 26
« Про бюджет м. Барвінкового на 2011 рік»

 

  Заслухавши інформацію про внесення змін до міського бюджету  2011 року , керуючись  Законом  України  “ Про  Державний  бюджет    України   на  2011 рік”,   п.23  ст.26 Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, враховуючи пропозицію комісії з питань бюджету та фінансів,  міська  рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести  відповідні   зміни  до   міського  бюджету на 2011 рік, затвердженого рішенням  Ш сесії міської ради Y! скликання № 26 від 06 січня 2011 року « Про бюджет м. Барвінкового на 2011 рік», із змінами, внесеними рішеннями міської ради від 17 лютого 2011 року № 52 , від 02 червня 2011 року №123 , X сесія  міської  ради  V! скликання від  12 серпня  2011 рок  № 163, Х! сесія міської ради  VI скликання від 21 жовтня 2011р. № 196, X111 сесія  міської  ради  V! скликання   від  25 листопада  2011 року № 227  та додатки до нього, виклавши в новій редакції. 

1.1. Затвердити  загальний    обсяг    доходів     міського    бюджету    м. Барвінкового   на   2011  рік  в  сумі  4722,4 тис. грн.

1.2 Обсяг  доходів  загального  фонду  міського  бюджету визначити в  сумі 4164,4 тис.грн.  із них:

          - дотація вирівнювання , що одержується з районного бюджету – 302,0 тис. грн.

          - інша субвенція з районного бюджету -152,9 тис. грн.

 - додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов»язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери , в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю -45,4 тис.грн.

       та   спеціального  фонду  міського бюджету  у  сумі – 558,0 тис. грн.,

              в т.ч. бюджет  розвитку – 367,1 тис. грн. ( додаток  № 1 ).

1.3.Затвердити  загальний  обсяг  видатків  міського  бюджету  м. Барвінкове  на  2011 рік у  сумі 5063,7 тис. грн., в  тому  числі обсяг видатків  загального фонду  бюджету  у  сумі 4401,9

тис.грн   та  видатків  спеціального  фонду  бюджету  у  сумі 661,8 тис.грн. за  функціональною ( додаток № 2)  та відомчою (додаток № 3)  структурою бюджету.

2. Установити дефіцит міського бюджету у сумі 237,5 тис.грн.,який складається з профіциту загального фонду в сумі 76,9 тис.грн., та дефіциту загального  фонду  в сумі 314,4 тис.грн.

Джерелом покриття дефіциту загального фонду міського бюджету визначити вільний залишок коштів, що спрямовується на видатки загального фонду 314,4 тис.грн., профіцит, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку ( спеціального фонду) -76,9 тис.грн.

Установити обсяг коштів, які передаються із загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 76,9 тис.грн., з них за рахунок вільного залишку коштів – 5,2 тис.грн., за рахунок доходів в сумі 71,7 тис.грн.

3. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 103,8 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціального фонду) у сумі 76,9 тис.грн., залишки коштів спеціального фонду станом на 01.01.2011року в сумі 26,9 тис.грн.(додаток№9)

4.  Затвердити   обсяг  міжбюджетних  трансфертів (додаток № 4)  на 2011 рік :

 Установити, що перерахування дотації вирівнювання міському бюджету здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду районного бюджету згідно з додатком № 4 до цього рішення.

5.  Встановити  розмір  оборотної  касової  готівки  міського бюджету 2011 р.у сумі 50,0 тис. грн.

 6. Затвердити перелік об»єктів  (додаток№5), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

7. Збільшити доходну частину по загальному фонду міського бюджету на 2011 рік на суму 40.5 тис.грн.

Код:11010100 «Податок з доходів найманих працівників»- 40,5 тис.грн.

8. Збільшити  видаткову  частину  міського бюджету по загальному  фонду   на  суму 40,5 тис.грн. та  направити  їх  на:

на   КФК 070101 «Дошкільні  заклади освіти»  КЕКВ 1161 «Оплата теплопостачання « в сумі 40,5 тис.грн.

9  Зробити переміщення з КЕКВ на КЕКВ

 - по КФК 100203 «Благоустрій  міст, сіл,  селищ» з КЕКВ 1165 « Оплата інших комунальних послуг» в сумі 4,3 тис. грн., КЕКВ 1131«Предмети, матеріали, обладнання  та   інвентар:  у   тому  числі  м»який інвентар та  обмундирування»  в  сумі 1,4 тис.грн., КЕКВ 1134 «Оплата  послуг ( крім  комунальних)»  в  сумі 2,0 тис.грн. та направити їх на КЕКВ 1163 « Оплата електроенергії» в сумі 7,7 тис.грн;

-  по КФК 010 116  «Органи  місцевого  самоврядування» з КЕКВ 1111 «Заробітна плата» в сумі 1,66 тис.грн. та направити їх на КЕКВ  1120 «Нарахування на заробітну плату « в сумі 1.0 тис.грн.; КЕКВ 1135 « Інші видатки» в сумі 0,06 тис.грн.; КЕКВ 1140 « Видатки на

відрядження» в сумі 0,6 тис.грн.; з КЕКВ 1163 «Оплата електропостачання» в сумі 3,3 тис.грн. та направити їх на КЕКВ 1161 «Оплата теплопостачання» в сумі 3,3 тис.грн.

-  по КФК 110201 «Бібліотеки « з КЕКВ 1111 «Заробітна плата»  в сумі 0,02 тис.грн. та направити їх на  КЕКВ1120 «Нарахування на заробітну плату « в сумі 0,02 тис.грн.;

- по  КФК 070101 «Дошкільні  заклади освіти»  з КЕКВ 1162 ««Оплата водопостачання та водовідведення» в сумі 4,0 тис.грн., з КЕКВ 1133 «Продукти харчування « в сумі 37,5 тис.грн., з  КЕКВ 1131 ««Предмети, матеріали, обладнання  та   інвентар:  у   тому  числі  м»який інвентар та  обмундирування»  в  сумі 0,6 тис.грн., з КЕКВ 1135 « Інші видатки» в сумі 0,1 тис.грн. ; з КЕКВ 1163 «Оплата електропостачання» в сумі 1,9 тис.грн. та направити їх на КЕКВ 1161 « Оплата теплопостачання « в сумі 9,1 тис.грн.; КЕКВ 1111 «Заробітна плата» в сумі 20,5 тис.грн.; КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 13,9 тис.грн.; КЕКВ 1140 « Видатки на відрядження» в сумі 0,7 тис.грн.

 - по КФК 070804 «Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти» КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 0,2 тис.грн. та направити їх на КЕКВ 1111 «Заробітна плата» в сумі 0,2 тис.грн.

10 Зробити переміщення з КФК на КФК

 - з КФК 100103  “Дотація житлово – комунальному господарству» КЕКВ 1310 ”Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 9,0 тис.грн. та направити їх на КФК 100203 «Благоустрій  міст, сіл,  селищ» КЕКВ 1310 ”Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі9,0 тис.грн.;

- з КФК 100202 «Водопровідно – каналізаційне господарство»   КЕКВ 1131 ««Предмети, матеріали, обладнання  та   інвентар:  у   тому  числі  м»який інвентар та  обмундирування»  в  сумі в сумі 2,6 тис.грн. та направити їх на КФК 070804 «Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти» КЕКВ 1111 «Заробітна плата» в сумі 0,3 тис.грн., КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі1,8 тис.грн.; КФК 070101 «Дошкільні  заклади освіти» КЕКВ 1161 « Оплата теплопостачання « в сумі 0,5 тис.грн.;

- з КФК 110201 «Бібліотеки «КЕКВ 1161 « Оплата теплопостачання « в сумі 3,0 тис.грн.,   КЕКВ 1111 «Заробітна плата» в сумі 0,5 тис.грн.. та направити їх на КФК 070101 «Дошкільні  заклади освіти» КЕКВ 1161 « Оплата теплопостачання « в сумі  3,5 тис.грн.;

 - з  КФК 110103 «Інші  культурно-освітні  заклади  та  заходи» КЕКВ 1172  -  «Окремі  заходи  розвитку   по  реалізації  державних  (  регіональних)  програм, не  віднесені  до  заходів

  розвитку»  в  сумі 1,1 тис.грн. та направити їх на КФК 070804 «Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти» КЕКВ 1111 « Заробітна плата» в сумі 1,1 тис.грн.;

- з КФК 090412 « Інші видатки на соціальний захист населення» КЕКВ 1343 « Інші поточні трансферти населенню» в сумі 3,6 тис.грн. та направити їх на КФК 070804 «Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти» КЕКВ 1111 « Заробітна плата» в сумі 0,9 тис.грн.; КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 2,6 тис.грн.; КФК 180109  «Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій» КЕКВ 1172 «Окремі заходи по реалізації державних ( регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 0,1 тис.грн.;

- з  КФК 010 116  «Органи  місцевого  самоврядування» КЕКВ 1111 «Заробітна плата « в сумі 1,2тис.грн.,  КЕКВ 1131 ««Предмети, матеріали, обладнання  та   інвентар:  у   тому  числі  м»який інвентар та  обмундирування»  в  сумі 0,06 тис.грн., КЕКВ 1134 «Оплата  послуг ( крім  комунальних)»  в  сумі 4,9 тис.грн., КЕКВ 1162 «Оплата водопостачання та водовідведення « в сумі 0,4 тис.грн., КЕКВ 1163 «Оплата електропостачання» в сумі 0,9 тис.грн. та направити їх на КФК 070804 «Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти» КЕКВ 1111 « Заробітна плата» в сумі 5,16 тис.грн., КФК 100203 «Благоустрій  міст, сіл,  селищ» КЕКВ 1310 ”Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 2,1 тис.грн.;

11.Контроль за виконанням бюджету м. Барвінкового на 2011 рік покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету та фінансів.(Макаровська Л.В.) 

                                Міський голова                                                               В.Г.Магда

 

РІШЕННЯ

       від  23 грудня   2011 року                                                                                                             №  257

Про внесення змін та доповнень  до рішення ІІІ сесії міської ради УІ скликання №41 від 06.01.2011 року «Про затвердження заходів на 2011 рік та кошторису витрат на виконання міської Програми нагородження відзнаками Барвінківської міської ради , міського голови, виконавчого комітету із змінами від 29 березня 2011 року.

          З метою вдосконалення порядку нагородження, враховуючи пропозицію постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, туризму, молоді і спорту, соціального захисту населення та охорони здоров»я, керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

                                                                             ВИРІШИЛА:

               1. Внести зміни до рішення ІІІ сесії міської ради УІ скликання №41 від 06.01.2011 року «Про затвердження заходів на 2011 рік та кошторису витрат на виконання міської Програми нагородження відзнаками Барвінківської міської ради , міського голови, виконавчого комітету а саме :

п.1 викласти в новій редакції: « Затвердити заходи на 2011 рік та кошторис витрат для реалізації міської Програми нагородження відзнаками Барвінківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету на 2009-2012 р.р. в сумі 10016 грн. згідно з додатком (додається).

              2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову постійної комісії з питань освіти, культури, туризму, молоді і спорту, соціального захисту населення та охорони здоров»я (Беляков П.Б.) та з питань планування, бюджету та фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та побуту (Макаровська Л.В.).

   Міський голова                                            В.Г.Магда                                          

                                                                                                                                                         Додаток

До рішення Ш сесії міської ради УІ скликання від  06.01.2011 рік  №41
Із змінами рішення № 104   УІ сесії міської ради УІ скликання
від 29 березня 2011 року рішення №     ХІІІ сесії міської ради УІ скликання від 25.11.2011 року та рішення ХУ сесії міської ради УІ скликання №257

Заходи на 2011 рік

по реалізації міської Програми нагородження відзнаками
Барвінківської міської ради, міського голови,
виконавчого комітету на 2009-2012 р.р.

№№

з/п

Термін

Вартість

букета

квітів

Вартість

рамок для

відзнак

Грошова ви

нагорода або

 цінний пода

рунок

Примітка

1

січень

50

14

150

 

2

лютий

40

14

60

 

3

березень

280

70

510

 

4

квітень

-

-

-

 

5

травень

50

14

80

 

6

червень

280

70

510

 

7

липень

150

42

240

 

8

серпень

100

28

230

 

9

вересень

1350

182

3190

 

10

жовтень

40

14

60

 

11

листопад

230

70

360

 

12

грудень

400

98

840

 

 

 

Разом

 

2970

 

616

 

6410

 

                    Секретар міської ради                                              Г.В. Блудова