Барвінківська міська рада Харківської області

 

 

Головна
Історія міста
Керівництво
Графік прийому
Регламент
Депутатський корпус
Постійні комісії
Сесії ради
Регуляторна діяльність
Публічна інформація
Комісії виконкому
Розпорядження
Закупівлі за держкошти
Рішення виконкому
Конкурс з управління будинком
 

 

    ХУІ сесія  міської  ради  VІ скликання

 

РІШЕННЯ

     від  30 грудня  2011 року                                                                                                                               №   258

Про  затвердження порядку денного
ХУІ сесії  Барвінківської  міської  ради
УІ скликання.

Відповідно до ст. ст. 43,46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затвердити на розгляд ХУІ сесії міської ради УІ скликання такий порядок денний:

1. Про бюджет м .Барвінкового на 2012 рік.

                          Інформує : Янгурська Н.В. – головний бухгалтер

2. Про затвердження  міських молодіжних заходів на 2012 рік на виконання  Програми «Молодь Барвінківщини на 2011-2015 роки»

                            Інформує : Блудова Г.В. – секретар міської ради

 

3. Про затвердження міських культурно-масових  заходів на 2012 рік та кошторису витрат для реалізації Програми «Культурного розвитку м.Барвінкового на 2011-2015 роки» .                          

                            Інформує : Блудова Г.В. – секретар міської ради

4. Про затвердження заходів на 2012 рік та кошторису витрат на виконання міської Програми нагородження відзнаками Барвінківської міської ради , міського голови, виконавчого комітету.

                           Інформує : Блудова Г.В. – секретар міської ради

5. Про   структуру апарату виконавчого комітету міської ради  та  умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування

                     Інформує : Жудіна Г.В.- спеціаліст по роботі зі зверненнями громадян.

6. Про  затвердження  Положення щодо порядку обробки та захисту персональних даних і визначення осіб, відповідальних за захист  персональних даних, під час їх обробки.

                Інформує : Жудіна Г.В.- спеціаліст по роботі зі зверненнями громадян.

7. Про затвердження додатку № 3  «Програми реформування та розвитку

житлово-комунального господарства  м.Барвінкового на 2010-2014 роки»

                    Інформує : Козлов В.П.- заступник міського голови

8. Про затвердження додатків до  «Програми  обслуговування, утримання,

ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкового   на 2011-2015 роки».

                   Інформує : Козлов В.П.- заступник міського голови

9. Про затвердження додатків  до «Програми розвитку та реконструкції вуличного освітлення міста Барвінкового на 2011-2015 роки».

                   Інформує : Козлов В.П.- заступник міського голови

10. Про затвердження додатків   до «Програми газифікації  міста Барвінкового  на 2011-2015 роки».

                   Інформує : Козлов В.П.- заступник міського голови

11. Про затвердження додатків до «Програми охорони навколишнього природного середовища м.Барвінкового на 2011-2013 роки  та на перспективу до 2020 року».

                     Інформує : Козлов В.П.- заступник міського голови

12. Про затвердження  «Програми забезпечення житлом та поліпшення житлових умов населення міста Барвінкового на 2012-2015 роки» та додатків.

                    Інформує : Козлов В.П.- заступник міського голови

13. Про затвердження додатків міської Програми  «Питна вода України»  на  2006-2020 роки» .

                  Інформує : Козлов В.П.- заступник міського голови

14. Про затвердження  «Програми розчищення русла річки Сухий Торець  в м.Барвінкове на 2012-2015 роки» та додатків.

                  Інформує : Козлов В.П.- заступник міського голови

15. Різне. - Про  безкоштовну передачу оргтехніки КП «Благоустрій»

 

           Міський  голова                                             Магда В.Г.

 

РІШЕННЯ

«_30_»_грудня_2011_року                                                                                                                                                 №259      

 

Про бюджет м .Барвінкового на 2012 рік.

         Відповідно до статті  77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про  державний бюджет України на 2012 рік», рішення  Барвінківської районної ради V! Скликання «Про районний бюджет на 2012 рік» від 28 грудня 2011 року №  164 -VI,  Постанова Кабінету   Міністрів  України  від  9 жовтня  2006р. № 1404 « Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», рішення виконавчого комітету № 295 від 27.12.2011 року «Про бюджет м. Барвінкового на 2012 рік», керуючись пунктом 23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                                 ВИРІШИЛА:

Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 4817,5 тис. грн., спеціального фонду бюджету 572,6 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку  _360,1 тис. грн. (додаток №1).

 2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2012 рік у сумі 5390,1 тис.грн. , у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у  сумі 4817,5 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету 572,6 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3).

3.  Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету  у сумі 50,0тис.грн.

4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 4) на 2012 рік:

дотації вирівнювання,що одержується з районного бюджету у сумі 543,9 тис. грн.;

 Встановити, що перерахування дотації вирівнювання міському бюджету здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань  від надходжень доходів до загального фонду  районного бюджету  згідно із додатком № 4 до цього рішення.

5. Затвердити перелік об’єктів (додаток № 5), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

 6.  Встановити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2012 рік у сумі 10,0 тис. гривень.

 7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2012 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ ( код 1111),

- нарахування на заробітну плату ( код 1120),

- придбання медикаментів та перев»язу вальних матеріалів ( код 1132),

- забезпечення продуктами харчування ( код 1133),

-         трансферти місцевим бюджетам ( код 1320),

-         трансферти населенню ( код 1340),

-         оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( код 1160)

 8. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму  96,5 тис.грн. (додаток № 6).

9.Затвердити перелік земельних ділянок   несільськогосподарського призначення  та нерухомого майна, що підлягають продажу в 2012 році(додаток №8).

         10. Встановити, що на 2012 рік на земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено відповідно до ст.275.1 Податкового кодексу України ставка земельного податку в м.Барвінкове визначена в розмірі 0,77 грн. за 1м2., відповідно до ст..275,3 Податкового кодексу України збільшуємо в 1,95

                Дія цього пункту поширюється на розрахунок плати по договорам оренди на земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено , а також на договори оренди не оформлені належним чином, рішення по яким прийняті  до  01.01.2012 року.

         11 Кошти,  отримані  від  продажу  основних  засобів організаціями і  установами, що  фінансуються  з бюджету  м. Барвінкове, або  належать  до  комунальної  власності  міста,  зараховувати  до  бюджету  розвитку  міського  бюджету  і  спрямовувати  на   фінансування  заходів, передбачених  бюджетом  розвитку.

                 12.   Надати право міському голові при підписанні договорів «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти « в разі необхідності , передбачати попередню оплату на товари , роботи і послуги згідно з Постановою КМУ № 1404 від 9 жовтня 2006 року.

        13.   Головному  розпоряднику  коштів  міського  бюджету   забезпечити  в  повному  обсязі  потребу  в   асигнуваннях  на  проведення  розрахунків  за  електричну і теплову  енергію, водопостачання,  водовідведення та  послуги  зв’язку, які  споживаються   бюджетними  установами, не допускаючи  будь-якої простроченої заборгованості  із  зазначених  видатків. Затвердити   ліміти  споживання енергоносіїв у  натуральних  та  вартісних  показниках

  Головному розпоряднику коштів забезпечити укладання  угод по кожному виду енергоносіїв  у межах встановлених   обгрунтованих  лімітів для кожної установи ( додаток №7).

     14. Встановити, що керівники  бюджетних  установ утримують  чисельність  працівників  та  здійснюють  фактичні  видатки  на  заробітну  плату, включаючи  видатки  на  премії  та  інші  види  заохочень  чи   винагород, матеріальну допомогу, лише  в  межах  фонду  заробітної  плати, затвердженого  для  бюджетних  установ  у  кошторисах на 2012 рік.

    15.   Надати  повноваження  виконавчому  комітету міської  ради та у виняткових  випадках міському голові у   міжсесійний  період за  обгрунтуванням  головного розпорядника  коштів  міського  бюджету  розподіляти  і  спрямовувати  вільні  залишки  коштів  міського  бюджету, що  створилися  на  1.01.2012 року, насамперед,  на  погашення  заборгованості  з  оплати  праці  бюджетних установ, нарахувань  на  заробітну  плату, оплату  комунальних  послуг  та  енергоносіїв,  а  також  для  забезпечення збалансованого  економічного  та   соціального розвитку   міської  територіальної  громади  з  наступним   затвердженням  сесією  міської  ради.

  16. Надати  повноваження   виконавчому  комітету  міської  ради та міському голові   за  обгрунтуванням  головного  розпорядника   коштів  міського  бюджету, приймати рішення щодо здійснення  перерозподілу  видатків  за  економічною  та  функціональною  класифікацією  в  межах  загального  обсягу   його  бюджетних  призначень  з  наступним  затвердженням  сесією  міської  ради.

          Головному  бухгалтеру відділу бухгалтерської служби міськвиконкому,  при  внесенні  змін  до  розпису  міського  бюджету  надавати  довідки-повідомлення  органам  державного  казначейства  та  РФУ

    17.  Надати   згоду виконавчому комітету міської ради на  розміщення  тимчасово  вільних  коштів на  депозитні  рахунки  в установах банків.

    18.  Надати  міському  голові  право  брати   бюджетні  зобов’язання та  здійснювати   відповідні   видатки у 2012 році за   загальним  фондом   бюджету  тільки  в  межах  бюджетних  асигнувань, встановлених  кошторисами, враховуючи необхідність  виконання  бюджетних  зобов’язань  минулих  років, узятих  на  облік  в  органах  Державного  казначейства.

Зобов’язання  взяті  розпорядником  коштів  міського  бюджету  без  відповідних  бюджетних  асигнувань,  не вважаються  бюджетними  зобов’язаннями  і не  підлягають  оплаті  за  рахунок  бюджетних  коштів . Взяття  таких  зобов’язань є бюджетними  правопорушеннями.

Поточні  видатки, пов’язані з  утриманням  бюджетних  установ,  можуть здійснюватися  розпорядником  коштів  міського  бюджету  у  разі,  коли  відсутня  прострочена  заборгованість із  заробітної  плати.

     20.Дозволити міськвиконкому отримувати короткотермінові та середньострокові  безвідсоткові позички в управлінні Державного казначейства у Харківській області та банківських установах на покриття тимчасових касових розривів в місцевому бюджеті та надати право підписання відповідних договорів його керівнику.

    21.Дозволити міськвиконкому, у виключних випадках отримувати готівку напридбання продуктів харчування, медикаментів, запчастин,ПММ, квітів, оплату послуг зв”язку та здійснювати інші видатки, які не можуть бути проведені за безготівковою оплатою.

  22.Встановити, що допущення нецільового використання бюджетних коштів у поточному  чи минулому роках має наслідком:

  для розпорядників бюджетних коштів - зменшення асигнувань цим розпорядникам на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням;

  для одержувачів бюджетних коштів - повернення коштів у сумі, що витрачені не за цільовим призначенням,у дохід місцевого бюджету.

   23. Міському голові вжити заходи, щодо оптимізації граничної чисельності працівників виконавчого апарату  Барвінківської міської ради, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до  міського бюджету на 2012рік.

   24. Це  рішення  Барвінківської  міської  ради  набирає  чинності  з  1  січня 2012  року.

   25. Додатки №№ 1- 8  є  невід’ємними  складовими  цього  рішення.

   26 Відповідно  до  ст. 28 Бюджетного  кодексу  України  оприлюднити  рішення  Барвінківської  міської  ради “ Про  бюджет м. Барвінкове  на  2012  рік ”  у  десятиденний  термін з  дня  його  прийняття на сайті міської ради .

 27. Контроль  за  виконанням  бюджету м. Барвінкового  на  2012  рік  покласти  на  постійну  комісію  міської  ради  з  питань планування   бюджету  та  фінансів.(Макаровська Л.В.)

Міський голова                                                           В.Г.Магда

 

РІШЕННЯ

       від   30 грудня   2011 року                                                                  №  260

 Про затвердження  міських молодіжних заходів
на 2012 рік на виконання  Програми  "Молодь Барвінківщи"

           Відповідно до затвердженого бюджету м.Барвінкового на 2012 рік, з метою підтримки обдарованої, талановитої молоді, формування умов, спрямованних на фізичний, духовний та інтелектуальний розвиток, сприяння зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань освіти, культури, туризму, молоді і спорту, соціального захисту населення та охорони здоров»я, керуючись п.22 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,    міська рада

                                          ВИРІШИЛА: 

1.     Затвердити міські заходи на 2012 рік для реалізації Програми «Молодь Барвінківщини» (згідно з додатком) та їх фінансування в сумі 7400 грн.

2.     Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, туризму, молоді і спорту, соціального захисту населення та охорони здоров»я.( Бєляков П.Б.)

        Міський  голова                                                            В.Г. Магда

 

                                                                                                   Додаток №1

                                                                                                      Затверджено

                                                                                     Рішенням ХУІ сесії міської ради УІ  
         скликання № 260     від  30.12.2011 року

   МІСЬКІ МОЛОДІЖНІ  
 
ЗАХОДИ  на 2012 рік
для  реалізації  програми
«Молодь Барвінківщини на 2011-2015 роки»

№ п.п.

 

Заходи

 

термін

 

виконавець

 

сума

 

джерело фінансування

1

2

3

4

5

6

1

Проведення інтелектуальних  турнірів 

Грудень 2012р.

міськвиконком

400 грн

бюджет

2

День захисту дітей

Травень 2012р.

міськвиконком

500 грн

бюджет

3

Проведення змагання «Шкіряний м’яч»

Серпень-вересень 2012р.

міськвиконком

400 грн

бюджет

4

 Проведення звітного концерту танцювального ансамблю «Пролісок» серед учнівської молоді міста

Травень 2012.

міськвиконком

1500 грн.

бюджет

5

Звітний концерт учнів дитячої музичної школи»Моє улюблене захоплення»

Квітень 20112р.

міськвиконком

1000 грн.

бюджет

6

Звітний концерт хореографічного колективу «Веселка» РБК

Вересень 2012р.

міськвиконком

500 грн

бюджет

7

Конкурс дитячого малюнка

Вересень 2012р.

міськвиконком

400 грн

бюджет

8

Спортивно-розважальна програма до Дня міста

Вересень 2012р.

міськвиконком

1200 грн

бюджет

9

Проведення свята «Святий Микола завітав» для дітей міста

Грудень 2012р.

міськвиконком

1500 грн

бюжет

 

 

 

 

7400 грн

 

                               Секретар міської ради                                            Г.В.Блудова

 

 РІШЕННЯ

       від   30 грудня   2011 року                                                   №  26

Про затвердження міських
культурно-масових  заходів на 2012 рік
та кошторису витрат для реалізації Програми
«Культурного розвитку м.Барвінкового на 2011-2015 роки»

          Відповідно до затвердженого бюджету м.Барвінкового на 2012 рік, з метою подальшого вдосконалення форм і методів проведення заходів, присвяченим державним та місцевим святам на період 2011-2015 роки, реалізацію єдиної політики в сфері організації тематичних заходів, концертів, подальший розвиток традиційної української культури, керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

                                          ВИРІШИЛА: 

1.     Затвердити загальноміські культурно-масові заходи на 2012 рік для реалізації Програми культурного розвитку м.Барвінкового (згідно з додатком) та їх фінансування в сумі  6800 грн.

2.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, туризму, молоді і спорту, соціального захисту населення та охорони здоров»я.( Бєляков П.Б.)

             Міський  голова                                                            В.Г. Магда

 

                                                                                                             Додаток №1

                                                                                                    Затверджено

                                                                                   Рішенням ХУІ сесії міської ради УІ      скликання № 261      від 30.12.2011 року зі змінами

МІСЬКІ КУЛЬТУРНО_МАСОВІЗАХОДИ  на 2012 рік
для реалізації  програми

«культурного розвитку  м.Барвінкового на 2011-2015 роки»

№ п.п.

 

Заходи

 

термін

 

виконавець

 

сума

 

джерело фінансу

вання

1

2

3

4

5

6

1

Вшанування жінок до Дня 8 Березня 

березень 2012р.

міськвиконком

700 грн

бюджет

2

День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення

березень 2012р.

міськвиконком

1000 грн

бюджет

3

День вшанування пам»яті Чорнобильської трагедії

квітень 2012р.

міськвиконком

150 грн

бюджет

4

День Перемоги

Травень 2012.

міськвиконком

500 грн.

бюджет

5

День міста

Вересень 2012р.

міськвиконком

1500 грн

бюджет

6

День визволення міста від німецько-фашистських загарбників

Вересень 2012р.

міськвиконком

150 грн.

бюджет

7

День визволення України від німецько-фашистських загарбників

жовтень 2012р.

міськвиконком

150 грн.

бюджет

8

День пам»яті жертв голодомору

листопад 2012р.

міськвиконком

150 грн.

бюжет

9

Проведення новорічних заходів

Грудень 2012р.

міськвиконком

1000 грн

бюджет

10

День інваліда

Грудень 2012р.

міськвиконком

1000 грн.

бюджет

11

День незалежності України

серпень 2012р.

міськвиконком

150 грн

 

12

День українського козацтва

жовтень 2012р.

міськвиконком

200 грн.

 

13

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

лютий 2012р.

міськвиконком

150 грн.

 

14

Проведення святкової зустрічі об»єднання «Надвечір»я»

липень 2012р.

міськвиконком

 

 

15

День місцевого самоврядування

грудень 2012р.

міськвиконком

 

 

 

 

 

 

6800

 

 

РІШЕННЯ 

       від  30 грудня   2011 року                                                                        № 262 

Про затвердження заходів на 2012 рік та кошторису витрат на виконання міської Програми нагородження відзнаками Барвінківської міської ради , міського голови, виконавчого комітету.

         Відповідно до затвердженого бюджету м.Барвінкового на 2012 рік, з метою вдосконалення порядку нагородження, враховуючи пропозицію постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, туризму, молоді і спорту, соціального захисту населення та охорони здоров»я, керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

                                         ВИРІШИЛА:

              
1. Затвердити заходи на 2012 рік та кошторис витрат на виконання міської Програми нагородження відзнаками Барвінківської міської ради , міського голови, виконавчого комітету в сумі 10300 грн. згідно з додатком (додається).

              2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову постійної комісії з питань освіти, культури, туризму, молоді і спорту, соціального захисту населення та охорони здоров»я (Беляков П.Б.) та з питань планування, бюджету та фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та побуту (Макаровська Л.В.).

 

 

     Міський  голова                                                            В.Г. Магда

Додаток

До рішення ХУІ сесії міської радиУІ скликання від  30.12.2011 рік  №262

 Заходи на 2012 рік

по реалізації міської Програми нагородження відзнаками

Барвінківської міської ради, міського голови, виконавчого

комітету на 2009-2012 р.р.

№№

з/п

Термін

Вартість

букета

квітів

Вартість

рамок для

відзнак

Грошова ви

нагорода або

 цінний пода

рунок

Примітка

1

січень

130

42

270

 

2

лютий

80

60

180

 

3

березень

280

70

710

 

4

квітень

-

-

-

 

5

травень

50

14

80

 

6

червень

280

70

510

 

7

липень

150

42

240

 

8

серпень

100

28

230

 

9

вересень

1350

182

3190

 

10

жовтень

40

14

60

 

11

листопад

230

70

360

 

12

грудень

370

98

720

 

 

 

Разом

 

3060

 

690

 

6550

 

                  

  Секретар міської ради                                              Г.В. Блудова

 

РІШЕННЯ

                від    30   грудня   2011   року                                         №  263

 

Про   структуру апарату виконавчого комітету міської ради
та  умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування

 

              Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»  зі змінами та доповненнями, ст.21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,керуючись ст.25, п.5 ст.26., п.6 ст.42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Барвінківська міська рада

Вирішила :

1.Затвердити структуру апарату виконавчого комітету міської ради у кількості  13 осіб  згідно з додатком № 1 ( додається ).

2.Затвердити витрати на утримання апарату виконавчого комітету в розмірі 817630 грн., в тому числі фонд оплати праці працівників апарату виконавчого комітету міської ради у розмірі   689380 грн.

3.Затвердити штатний розпис виконавчого апарату міської ради згідно з додатком № 2 та № 3 (додаються).

4.Здійснювати преміювання працівників до професійного свята у розмірі одного посадового окладу , за рахунок економії  коштів на оплату праці в межах фонду заробітної плати та до ювілейних дат у розмірі  згідно Положення про матеріальне стимулювання працівників виконавчого апарату міської ради .

 5.Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівникам відділів міськвиконкому здійснити заходи, спрямовані на економію фонду оплати праці, упорядкування та оптимізацію структури.

6.Головному бухгалтеру відділу бухгалтерської служби міськвиконкому Янгурській Н.В. видатки, пов’язані із виконанням зазначених умов оплати праці, здійснити в межах асигнувань на заробітну плату, затверджених у кошторисах на утримання  виконавчого апарату міської  ради.

7.Визнати таким, що втратило чинність, рішення ІІІ сесії міської ради УІ скликання від 06.01.2011 року № 42 « Про структуру апарату виконавчого комітету міської ради та умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування» та рішення ІІІ сесії міської ради УІ скликання від 06.01.2011 року № 37 «Про внесення змін до деяких рішень міської ради щодо оплати праці посадових осіб апарату міської ради».

8.Умови оплати праці, зазначені в цьому  рішенні, вступають в дію з 01 січня 2012 року і діють до прийняття бюджету міста на 2013 рік.

9.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів (Макаровська Л.В.).             

 Міський голова                                                         В.Г. Магда     

 

 Додаток №1

                                                                   до  рішення  ХУІ сесії  міської ради

 УІ  скликання

від  30 грудня  2011 року №263   

                                                  

  СТРУКТУРА
апарату  виконавчого комітету
Барвінківської міської ради

назва  посади

категорія

кількість  одиниць

міський  голова

 

1

секретар  міської  ради

 

1

заступник  міського  голови з питань діяльності виконавчих органів ради

 

1

спеціаліст  з  соціальних  питань 

1

1

спеціаліст  по роботі зі зверненнями громадян

1

1

спеціаліст  з питань земельних відносин

1

1

Відділ житлово-комунального господарства

 

4

начальник відділу житлово-комунального господарства

 

1

спеціаліст  з питань житлово-комунального господарства

1

 

1

спеціаліст  з  юридичних питань та регуляторної політики

1

1

оператор  комп’ютерного  набору

 

 1

Обслуговуюча група

 

 

водій службового  автомобіля

 

 1

прибиральник  службових  приміщень

 

 1

сторож 

 

 1

Всього :

 

   13

 

                Секретар  міської ради                                        Г.В. Блудова

 

РІШЕННЯ         

          від   30 грудня  2011  року                                                         №  264

Про  затвердження  Положення щодо
порядку обробки та захисту персональних даних і
визначення осіб, відповідальних за захист
персональних даних, під час їх обробки

         Керуючись вимогами Закону України "Про захист персональних даних" №2297-VI від 01.06.2010 року та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року №616 "Про затвердження Положення про Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення",  керуючись ст.ст. 26, 42, 54  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні “ , міська рада ,

 

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити Положення про порядок обробки та захисту персональних даних (далі Положення) апаратом та структурними підрозділами Барвінківського виконавчого комітету міської ради (додаток 1).

2.Затвердити зразки текста згоди-повідомлення суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних, посвідчення про отримання повідомлення (додаток 2).

       

                      Міський голова                                         В.Г. Магда

Додаток 1

до рішення ХУІ сесії УІ скликання

від 30 грудня 2011 року № 264

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обробки та захисту персональних даних

апаратом та структурними підрозділами Барвінківського

виконавчого комітету  міської ради

1.Загальні положення

1.Положення, згідно закону України "Про захист персональних даних" №2297-VI від 01.06.2010 року, Конституції України, інших законів та підзаконних нормативно-правових актів регулює відносини, пов'язані із захистом персональних даних під час їх обробки апаратом та структурними підрозділами Барвінківського виконавчого комітету  міської ради.

2.Суб'єктами відносин, пов'язаних із персональними даними є:

2.1.Суб'єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних;

2.2.Володілець баз персональних даних – Барвінківський виконавчий комітет  міської ради.

2.3.Треті особи.

2.4.Державна служба України з питань захисту персональних даних.

2.5.Інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних.

3.Об'єктами захисту є персональні дані, які обробляються в базах персональних даних, а саме:

          3.1.«Кадровий  облік» - забезпечення реалізації трудових, адміністративно-правових  відносин ;

          3.2.«Бухгалтерський облік»- забезпечення реалізації трудових, адміністративно-правових  відносин ;

          3.3.«Облік звернень громадян»- забезпечення реалізації громадянами наданого їм Конституцією України права на звернення до органів місцевого самоврядування, дієвого контакту між населенням міста через всебічний розгляд порушених у заявах проблем, оперативне їх вирішення,задоволення законних прав та інтересів громадян, утвердження стабільності і відносин між органами місцевого самоврядування та громадянами ;

          3.4.«Облік даних депутатів міської ради» - забезпечення здійснення депутатами своїх повноважень та їх участі у діяльності ради ;

          3.5.«Облік громадян, що потребують поліпшення житлових   умов» -  забезпечення реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на поліпшення житлових умов ;

          3.6.«Облік запитів на публічну інформацію» - забезпечення прозорості та відкритості міськвиконкому і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

4.До персональних даних належать:

4.1. дані загального характеру:

4.1.1.ідентифікаційні дані (прізвище, ім'я по батькові, дата і місце народження, громадянство, адреса, телефон тощо);

4.1.2. паспортні дані;

4.1.3.реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);

4.1.4.особисті відомості (вік, стать, освіта, наявність наукового ступеня чи звання, родинний стан, склад сім'ї, тощо)

4.1.5.відношення до військової служби;

4.1.6.професія;

4.1.7.фінансова інформація;

4.1.8.життєві інтереси та захоплення;

4.1.9.зображення (фото, відео тощо)

4.2. вразливі (чутливі) персональні дані:

4.2.1.расове або етнічне походження;

4.2.2.політичні, релігійні або світоглядні переконання;

4.2.3.членство в політичних партіях та професійних спілках;

4.2.4.дані що стосуються здоров'я чи статевого життя

4.3.Персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.

5.Обробка персональних даних проводиться з метою забезпечення реалізації трудових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері фінансового обліку.

5.1.У разі зміни визначеної мети обробки персональних даних суб'єктом персональних даних має бути надана згода на обробку його даних відповідно до зміненої мети;

5.2.Персональні дані мають бути точними, достовірними, у разі необхідності – оновлюватися;

         5.3.Склад та зміст персональних даних мають бути відповідними та не надмірними стосовно визначеної мети їх обробки;

         5.4.Обсяг персональних даних, які можуть бути включені до бази персональних даних, визначається умовами згоди суб'єкта персональних даних або відповідно до закону;

         5.5.Первинними джерелами відомостей про фізичну особу є: видані на її ім'я документи; підписані нею документи; відомості, які особа надає про себе;

5.6.Оробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб'єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством;

 5.7.Не допускається обробка даних про фізичну особу без її згоди, крім випадків, визначених законом.

5.8.Якщо обробка персональних даних є необхідною для захисту життєво важливих інтересів суб'єкта персональних даних, обробляти персональні дані без його згоди можна до часу, коли отримання згоди стане можливим.

5.9.Персональні дані обробляються у формі, що допускає ідентифікацію фізичної особи, якої вони стосуються, у строк, не більший ніж це необхідно відповідно до їх законного призначення.

6. Забороняється обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя, окрім випадків передбачених частиною 2 статті 7 Закону України "Про захист персональних даних".

7. Суб'єкт персональних даних має право:

7.1.суб'єкт персональних даних має право при наданні згоди внести застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних;

7.2.знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження розпорядника цієї бази;

7.3.отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;

7.4.на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

7.5.отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

7.6.пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

7.7.пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7.8.на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

7.9.звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

7.10.застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

8.Використання персональних даних передбачає будь-які дії щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, що здійснюються за згодою суб'єкта персональних даних чи відповідно до закону.

 

8.1.Способи обробки:

8.1.1.створення відомостей в алфавітно-цифровому форматі;

8.2.2.створення відомостей в графічному форматі;

8.3.3.створення відомостей в фото -, кіно -, аудіо - та відео форматі тощо;

8.2.Форма обробки:

8.2.1.відомості на паперових носіях;

8.2.2 відомості на електронних носіях;

8.2.3 відомості на зйомних магнітних носіях;

8.2.4.відомості на оптичних носіях тощо;

8.3. особам, відповідальним  за організацію роботи, пов'язаної із захистом персональних даних під час їх оброблення, забороняється розголошувати відомості стосовно суб'єктів персональних даних. Таке зобов'язання залишається чинним після припинення особами діяльності, пов'язаної з обробкою персональних даних, крім випадків, установлених законом.

8.4.відомості про особисте життя фізичної особи не можуть використовуватися, як чинник, що підтверджує чи спростовує її ділові якості.

9.Збирання персональних даних передбачає такі дії з підбору чи впорядкування відомостей про фізичну особу та внесення їх до бази персональних даних:

9.1. суб'єкт персональних даних протягом десяти робочих днів з дня включення його персональних даних до бази персональних даних повідомляється про свої права, визначені цим Законом, мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані, виключно в письмовій формі.

9.2. повідомлення не здійснюється, якщо персональні дані збираються із загальнодоступних джерел.

9.3. зібрані відомості про суб'єкта персональних даних, а також інформація про їх джерела надаються цьому суб'єкту персональних даних за його вимогою, крім випадків, установлених законом.

10.Накопичення персональних даних передбачає дії щодо систематизації відомостей про фізичну особу чи групу фізичних осіб або внесення цих даних до бази персональних даних.

11. Зберігання персональних даних передбачає дії щодо забезпечення їх цілісності та відповідного режиму доступу до них.

12. Поширення персональних даних передбачає  такі дії щодо передачі відомостей про фізичну особу з баз персональних даних за згодою суб'єкта персональних даних:

12.1. поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом;

12.2. виконання вимог встановленого режиму захисту персональних даних забезпечує  Барвінківський виконавчий комітет  міської;

12.3. сторона, якій передаються персональні дані, повинна попередньо вжити заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних".

13. Персональні дані в базах персональних даних підлягають знищенню у разі:

13.1. закінчення строку зберігання даних, визначеного згодою суб'єкта персональних даних на обробку цих даних або визначеного законом;

13.2. припинення правовідносин між суб'єктом персональних даних та володільцем  бази, якщо інше не передбачено законом;

13.3. набрання законної сили рішенням суду щодо вилучення даних про фізичну особу з бази персональних даних.

13.4. персональні дані, зібрані з порушенням вимог Закону України "Про захист персональних даних", підлягають знищенню в базах персональних даних у встановленому законодавством порядку.

14. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб'єкта персональних даних, наданої виконавчому комітету  міської ради, або відповідно до вимог закону;

14.1. доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних" або неспроможна їх забезпечити;

14.2. суб'єкт відносин, пов'язаних з персональними даними, подає запит щодо доступу (далі - запит) до персональних даних до Барвінківського виконавчого комітету  міської ради;

14.3. у запиті зазначаються:

а) прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи - заявника);

б) найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи - заявника);

в) прізвище, ім'я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;

г) відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит;

д) перелік персональних даних, що запитуються;

е) мета запиту.

14.4. строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.

14.5. протягом цього строку особи, відповідальні за обробку персональних даних  повинні довести до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволено або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті;

14.6. запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

14.7. суб'єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе без зазначення мети запиту, крім випадків, установлених законом.

15.Відстрочення доступу суб'єкта персональних даних до своїх персональних даних не допускається.

15.1.відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п'яти календарних днів;

15.2. повідомлення про відстрочення доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження такого рішення.

У повідомленні про відстрочення зазначаються:

а) прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, відповідальної за захист персональних даних під час їх обробки;

б) дата відправлення повідомлення;

в) причина відстрочення;

г) строк, протягом якого буде задоволене запит.

15.3. відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законом.

У повідомленні про відмову зазначаються:

а) прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка відмовляє у доступі;

б) дата відправлення повідомлення;

в) причина відмови.

16. Особи, відповідальні за обробку і захист персональних даних, зобов'язані вносити   зміни до персональних даних на підставі вмотивованої письмової вимоги суб'єкта персональних даних:

16.1. дозволяється внесення змін до персональних даних за зверненням інших суб'єктів відносин, пов'язаних із персональними даними, якщо на це є згода суб'єкта персональних даних чи відповідна зміна здійснюється за рішенням суду, що набрало законної сили.

16.2. зміна персональних даних, які не відповідають дійсності, проводиться невідкладно з моменту встановлення невідповідності.

17. Про передачу персональних даних третій особі особи, відповідальні за організацію роботи, пов'язаною із обробленням та захистом персональних даних, протягом десяти робочих днів повідомляють суб'єкта персональних даних, якщо цього вимагають умови його згоди або інше не передбачено законом.

17.1. повідомлення не здійснюються у разі наявності підстав, передбачених частиною 2 статті 21 Закону України "Про захист персональних даних".

17.2. про зміну чи знищення персональних даних,  або обмеження доступу до них,  особи, відповідальні за організацію роботи, пов'язаною із обробленням та захистом персональних даних, протягом десяти робочих днів повідомляють суб'єкта персональних даних, а також суб'єктів відносин, пов'язаних із персональними даними, яким ці дані було передано.

18. Порушення законодавства про захист персональних даних тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

              Заступник міського голови

      з питань діяльності виконавчих

              органів ради                                                                          В.П. Козлов

 Додаток 2

                                  

ЗГОДА

на збір та обробку персональних даних

 

               Я ________________________________________________________________________________________,

(народився «__»            19 _  року , паспорт серії __ __№ ________   )  шляхом підписання цього тексту,відповідно до Закону Украъни «Про захист персональних даних выд 01 червня 2010 року № 2297-УІ надаю згоду  Барвінківському виконавчому комітету міської ради на збір, обробку та використання  моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних працівників суб’єкта господарювання, а саме : паспортні дані;особисті відомості( вік, стать, родинний стан, склад сім'ї, тощо);місце проживання (фактичне та за державною реєстрацією);дані про осіту (спеціальність, кваліфікація);дані про підвищення кваліфікації; професія; наявність пільг; військовий квиток,ідентифікаційний номер;дані про нагородження; номери телефонів;запис зображення (фото); дані про депутатську та громадську діяльність; дані про трудову діяльність з метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів установи з питань реалізації визначених законодавством і колективним договором прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту.

              Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін відповідальній особі за ведення кадрової роботи міськвиконкому уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення моіх нових особистих дани х до бази персональних даних працівників суб’єкта господарювання.

     „_____”__________  201__ р.,          ________________               (_________________________________)

Особу та підпис  _______________________________________ перевірено

Відповідальна особа              ________________ ( __________________  )Подпись:                                                                   М.П.

Подпись: &

 

Я,  ____________________.,

посвідчую, що отримав повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних даних з метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів установи з питань реалізації визначених законодавством і колективним договором прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту, а також відомості про мої права, визначені Законом України „Про захист персональних даних” та про осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети.

 

„___” ____________  201_ р

 

 

(підпис)

Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних даних Барвінківського виконавчого комітету міської ради з мето ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів підприємства з питань реалізації визначених законодавством і колективним договором прав і обові’язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту.

Відповідно до ст.8 Закону України „Про захист персональних даних” суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його перс.дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до перс.даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його перс.дані, що містяться у базі персональних даних;

3) на доступ до своїх перс.даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його перс.дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються;

5) пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6)пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8)звертатися з питань захисту своїх прав щодо перс.даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

 РІШЕННЯ

  від  30 грудня  2011 року                                                                                 №  265

 Про затвердження додатку № 3 
«Програми реформування та розвитку
житлово-комунального господарства
м.Барвінкового на 2010-2014 роки»

Враховуючи невідкладність вирішення соціально-економічних проблем міста, пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та погодження постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та побуту, з метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства міста, керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни та доповнення до додатку № 3 «Заходи у сфері благоустрою та комунального обслуговування» «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Барвінкового на 2010-2014 роки», затвердженої рішенням ХХХХІІІ сесії міської ради V скликання від 20.05.2010р. № 654,  а саме:

в додатку № 3 «Заходи у сфері благоустрою та комунального обслуговування» графу «2012 рік»  доповнити  наступними  позиціями та викласти в такій редакції:

Назва заходу

Термін

виконання

Фінансування

Виконавець

Всього

Міський бюджет

1.

Благоустрій міста

 

2012

 

99,0

 

99,0

КП «Благоустрій»

 

Всього:

 

99,0

99,0

 

           

2. Затвердити додаток № 3 «Заходи у сфері благоустрою та комунального обслуговування» «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Барвінкового на 2010-2014 роки» в новій редакції (додається).

3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства (Глинський М.С.).

Міський голова                                                              В.Г.Магда

 

РІШЕННЯ

  від  30 грудня  2011 року                                                                                         №  266

Про затвердження додатків
«Програми  обслуговування, утримання,
ремонту та розвитку дорожнього комплексу
міста Барвінкового на 2011-2015 роки»

Відповідно до затвердженого бюджету м.Барвінкового на 2012 рік  та з метою поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів та дорожньої інфраструктури міста Барвінкового, підвищення безпеки руху, комфортності та економічності перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та погодження постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та побуту,  керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до додатку № 1 «Заходи щодо реалізації «Програми обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкового на 2011-2015 роки»»  «Програми обслуговування, утримання, ремонту та розвитку  дорожнього комплексу міста Барвінкового на 2011-2015 роки», затвердженої рішенням V сесії міської ради  VІ скликання від 17.02.2011р. № 65 та затвердити його в новій редакції (додається).

2. Затвердити додаток № 2 «Заходи на 2012 рік щодо реалізації «Програми обслуговування, утримання, ремонту та розвитку  дорожнього комплексу міста Барвінкового на 2011-2015 роки»» (додається).

3. Міськвиконкому фінансування вищевказаної Програми здійснювати відповідно  до спланованих заходів та кошторису витрат на кожний рік, після затвердження їх рішенням сесії Барвінківської міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію з питань  житлово-комунального господарства (Глинський М.С.).

 

               Міський голова                                                              В.Г.Магда

 

РІШЕННЯ

  від  30 грудня  2011 року                                                                              №  267

 

Про затвердження додатків   «Програми розвитку
та реконструкції вуличного освітлення міста Барвінкового
на 2011-2015 роки»

Відповідно до затвердженого бюджету м.Барвінкового на 2012 рік та на виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011-2015 роки» та з метою покращення стану вуличного освітлення  в місті, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та погодження постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та побуту,  керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнень до додатку № 1 «Заходи щодо реалізації «Програми розвитку та реконструкції вуличного освітлення міста Барвінкового на 2011-2015 роки», затвердженої рішенням V сесії міської ради  VІ скликання  від 17.02.2011р. № 62, та затвердити його в новій редакції (додається).

2. Затвердити додаток № 2 «Заходи на 2012 рік щодо реалізації «Програми розвитку та реконструкції вуличного освітлення міста Барвінкового на 2011-2015 роки» (додається).

3. Міськвиконкому фінансування вищевказаної Програми здійснювати відповідно  до спланованих заходів та кошторису витрат на кожний рік, після затвердження їх рішенням сесії Барвінківської міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію з питань  житлово-комунального господарства.

 

Міський голова                                                              В.Г.Магда

РІШЕННЯ

  від  30 грудня  2011 року                                                                              №  268

 Про затвердження додатків

  «Програми газифікації  міста Барвінкового  на 2011-2015 роки»

 Відповідно до затвердженого бюджету м.Барвінкового на 2012 рік  та з метою покращення соціально-побутових умов проживання населення міста Барвінкового, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та погодження постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та побуту,  керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до додатку № 1 «Заходи щодо реалізації Програми газифікація міста Барвінкового на 2011-2015 роки» Програми газифікації міста Барвінкового на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням V сесії міської ради VІ скликання від 17.02.2011р. № 63, та затвердити його в новій редакції (додається).

2. Затвердити додаток № 2 «Заходи на 2012 рік щодо реалізації «Програми газифікації міста Барвінкового на 2011-2015 роки»» (додається).

3. Міськвиконкому фінансування вищевказаної Програми здійснювати відповідно  до спланованих заходів та кошторису витрат на кожний рік, після затвердження їх рішенням сесії Барвінківської міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію з питань  житлово-комунального господарства (Глинський М.С.).

 

           Міський голова                                                              В.Г.Магда

 

РІШЕННЯ

  від  30 грудня 2011 року                                                                              №  269

Про затвердження додатків «Програми охорони навколишнього

природного середовища м.Барвінкового

на 2011-2013 роки та на перспективу до 2020 року»

 Відповідно до затвердженого бюджету м.Барвінкового на 2012 рік та на виконання Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», з метою забезпечення здорових умов проживання  населення і поліпшення санітарно-екологічного стану в місті, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології та погодження постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та побуту,  керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни і доповнення до додатку № 1 «Заходи щодо реалізації «Програми охорони навколишнього природного середовища на 2011-2013 роки та на перспективу до 2020 року» «Програми охорони навколишнього природного середовища  м.Барвінкового на 2011-2013 роки та на перспективу до 2020 року», затвердженої рішенням V сесії міської ради  VІ скликання від 06.01.2011р. № 33 та затвердити його в новій редакції (додається).

2.Затвердити додаток № 2 «Заходи на 2012 рік щодо реалізації «Програми охорони навколишнього природного середовища  міста Барвінкового» (додається).

3. Міськвиконкому фінансування вищевказаної Програми здійснювати відповідно  до спланованих заходів та кошторису витрат на кожний рік, після затвердження їх рішенням сесії Барвінківської міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію з питань  землекористування, архітектури, будівництва та екології (Прихода М.К).

 

Міський голова                                                              В.Г.Магда

 

РІШЕННЯ

  від  30 грудня  2011 року                                                                              №  270

 

Про затвердження  «Програми забезпечення житлом
та поліпшення житлових умов населення міста Барвінкового
на 2012-2015 роки» та додатків

Відповідно до затвердженого бюджету м.Барвінкового на 2012 рік  та до Житлового кодексу УРСР, Цивільного кодексу України, з метою розв’язання житлових проблем шляхом  придбання житла, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та погодження постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та побуту, керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Програму забезпечення житлом та поліпшення житлових умов населення м.Барвінкового на 2012-2015 роки» та додаток № 1 «Заходи щодо реалізації Програми забезпечення житлом та поліпшення житлових умов  населення м.Барвінкового на 2012-2015 роки» (додаються).

2. Затвердити додаток № 2 «Заходи на 2012 рік щодо реалізації «Програми забезпечення житлом та поліпшення житлових умов населення м.Барвінкового на 2012-2015 роки»» (додається).

3. Міськвиконкому фінансування вищевказаної Програми здійснювати відповідно  до спланованих заходів та кошторису витрат на кожний рік, після затвердження їх рішенням сесії Барвінківської міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію з питань  житлово-комунального господарства (Глинський М.С.).

          Міський голова                                                              В.Г.Магда

РІШЕННЯ

  від  30 грудня   2011 року                                                                          № 271

 Про затвердження додатків міської Програми
«Питна вода України»  на  2006-2020 роки»   

Відповідно до затвердженого бюджету м.Барвінкового на 2012 рік, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та погодження постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та побуту, та з метою надання якісних та стабільних послуг з питного водопостачання і водовідведення, керуючись Законом України «Про питну воду та питне водопостачання», п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до додатку № 1 «Заходи щодо виконання  міської програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки»  міської Програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки», затвердженої рішенням ХХХ сесії міської ради ІV скликання від 15.07.2005р. № 559,  а саме:

                 в «Розділі І «Забезпечення необхідної потужності та сталої роботи водозабору питної води»» доповнити графу № 2 «Назва заходу» наступними пунктами і викласти в такій редакції:

Назва заходу

Термін

виконання

Фінансування, тис грн..

Виконавець

Всього

Держав.

Міський

 

Розроблення проектно-кошторисної документації «Реконструкція водогону у м.Барвінкове

Харківської області», проведення експертизи, погодження та таке інше

 

 

2012

 

 

50,0

 

 

-

 

 

50,0

 

 

Міськвиконком

 

Розроблення проектно-кошторисної документації «Будівництво свердловини на центральному водозаборі  м.Барвінкове

Харківської області», проведення експертизи, погодження та таке інше

 

2012

 

25,0

 

-

 

25,0

 

Міськвиконком

в «Розділ ІV «Поліпшення екологічного стану регіону» доповнити графу № 2 «Назва заходу» наступним пунктом і викласти в такій редакції:

 

Назва заходу

Термін

виконання

Фінансування, тис грн..

Виконавець

Всього

Держав.

Міський

 

Розроблення проектно-кошторисної документації «Прокладка ІІ-ї лінії напірного каналізаційного колектору у м.Барвінкове

Харківської області», проведення експертизи, погодження та таке інше

 

 

2012

 

 

50,0

 

 

-

 

 

50,0

 

 

Міськвиконком

2. Затвердити  додаток № 1 «Заходи щодо виконання міської програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки» (зі змінами та доповненнями)  в новій редакції (додається).

3.Контроль за виконанням цього рішення покладається на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства (Глинський М.С.).

 

             Міський  голова                                                        В.Г. Магда          

  

РІШЕННЯ

  від  30 грудня  2011 року                                                                              №  272

Про затвердження  «Програми розчищення русла
річки Сухий Торець  в м.Барвінкове
на 2012-2015 роки» та додатків

Відповідно до Закону України «Про охорону земель», Водного Кодексу України та Земельного Кодексу України, з метою проведення першочергових заходів, спрямованих на запобігання і боротьбу з підтопленням території міста,  враховуючи пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та погодження постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та побуту,  керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Програму розчищення русла річки Сухий Торець в м.Барвінкове на 2012-2015 роки» та додаток № 1 «Заходи щодо реалізації Програми  розчищення русла річки Сухий Торець в м.Барвінкове на 2012-2015 роки» (додаються).

2. Затвердити додаток № 2 «Заходи на 2012 рік щодо реалізації «Програми розчищення русла річки Сухий Торець в м.Барвінкове  на 2012-2015 роки»» (додається).

3. Міськвиконкому фінансування вищевказаної Програми здійснювати відповідно  до спланованих заходів та кошторису витрат на кожний рік, після затвердження їх рішенням сесії Барвінківської міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію з питань  житлово-комунального господарства (Глинський М.С.).

 

          Міський голова                                                              В.Г.Магда

 РІШЕННЯ

  від  30 грудня   2011 року                                                                          № 273

Про  безкоштовну передачу оргтехніки КП «Благоустрій»

 Розглянувши лист директора КП «Благоустрій» Чередніченко В.І., враховуючи  пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та погодження постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та побуту, з метою підвищення ефективності роботи КП «Благоустрій», керуючись п.30 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 ВИРІШИЛА:

1.Передати безкоштовно КП «Благоустрій» монітор «Самсунг»753ДЄ залишковою вартістю 920,41 грн. та ПЄВМ в комплекті залишковою вартістю 2046,90 грн.

2. Відділу бухгалтерської служби виконавчого комітету міської ради в термін до 10 січня 2012 року оформити необхідні документи по передачі вищевказаної оргтехніки.

3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства (Глинський М.С.).

Міський голова                                                              В.Г.Магда